LH SO SÁNH POWPOINT THUYẾT TRÌNH

19 60 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 08:19

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BUỔI THUYẾT TRÌNH CỦA NHĨM NHĨM LỚP K42B LH HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HỒI GIÁO NHÓM LỚP K42B LH Một số quốc gia Hồi Giáo Hãy kể tên số quốc gia có Đạo Hồi ? Khái quát lịch sử đời phát triển Hồi Giáo a Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến đời Hồi Giáo • Hồi giáo (tơn giáo tộc người Hồi) cách gọi người Trung Quốc gọi đạo Islam (theo tiếng Ảrập nghĩa phục tùng theo ý chân chủ) xuất bán đảo Ảrập vào khoảng kỷ thứ VII Ảrập Xêut quê hương Hồi giáo Hồi giáo đời hàng loạt nguyên nhân kinh tế, xã hội, tư tưởng gắn liền với chuyển biến từ chế độ cơng xã ngun thủy sang xã hội có giai cấp tộc người vùng Trung cận Đông yêu cầu thống lạc bán đảo Ảrập thành nhà nước phong kiến thần quyền cần tôn giáo độc thần để thay tơn giáo đa thần tồn từ trước Nguồn : Thư viện pháp luật Khái quát lịch sử đời phát triển Hồi Giáo b Sự đời phát triển Hồi giáo pháp luật Hồi giáo • Sự đời Hồi giáo gắn liền với tên tuổi người tiếng nhà tiên tri Mohammed (Mahomet) Mohammed (570 – 632) người thuộc gia tộc Casimu Mecca Nhà tiên tri Mohammed Nguồn : Thư viện pháp luật Khái quát lịch sử đời phát triển Hồi Giáo • Vào kỷ thứ VII, ông bắt đầu truyền thông điệp từ đấng Allah đặt móng cho hình thành đạo Hồi Pháp luật hồi Giáo • Đạo Hồi có phần chính: - Thần học thiết lập nên giáo điều xác định điều linh thiêng mà tính đồ phải tuân theo - Những điều giới luật cho phép cấm khơng làm • Xuất phát từ tư tưởng thống trị đạo Hồi tư tưởng thần quyền, nhà nước cơng cụ phục vụ cho Tôn Giáo nhà luật gia nhà thần học thảo hệ thống pháp luật chi tiết hệ thống pháp luật Hồi Giáo Nguồn : Thư viện pháp luật Cấu trúc pháp luật, nguyên tắc Đạo Hồi a Cấu trúc PHÁP LUẬT HỒI GIÁO Phần định tòa Shary’a Phần Shary’a ( luật Thượng Đế ) chứa đựng quy phạm vật chất đạo Hồi Cấu trúc pháp luật, nguyên tắc Đạo Hồi b Những nguyên tắc đạo Hồi Gồm nguyên tắc: + Shahadan – tuyên xứng đức tin + Shalat – cầu nguyện + Zakat – bố thí cho người nghèo + Sawm – nhịn ăn, uống tháng Ramandan + Haj – hành hương đến Mecca Câu hỏi ? • Như bạn biết Phật giáo có Kinh phật Hồi giáo có Kinh ? • Gợi ý : • ĐÁP ÁN : Kinh Koran Nguồn luật hệ thống pháp luật Hồi giáo a Thứ : Kinh Koran (Qur'an) Là thánh kinh bao gồm 6.237 câu thơ chia thành 30 quyển, 114 chương Các chương dài ngắn khác nhau, chương dài có 286 tiết, chương ngắn có tiết Trình tự chương không phân loại theo nội dung, không theo thời gian Nhìn chung, chương đầu dài chương sau, chương ban hành Mecca gọi chương Mecca (chiếm khoảng 2/3 toàn kinh thánh), chương ban hành Madina gọi chương Madina (chiếm khoảng 1/3 kinh thánh) Chỉ có khoảng 200 câu thơ (khoảng 3%) thánh kinh đó có liên quan đến pháp luật, có nguyên tắc pháp luật, quy định điều chỉnh quan hệ dân hôn nhân gia đình, quan hệ hình sự, quan hệ tố tụng, quan hệ thương mại, tài quan hệ quốc tế Kinh Coran Nguồn : Thư viện pháp luật Nguồn luật hệ thống pháp luật Hồi giáo b Thứ hai : Sunna - Sunna nghĩa “con đường quen đi), lối sống, cách hành xử đời nhà tiên tri Mohammed Sunna bao gồm hành động cụ thể, lời khuyên dạy cấm đoán phát xuất trực tiếp từ Mohammed c Thứ ba : Idjma - Sự thoả thuận, trí người có thẩm quyền d Thứ tư: Quiyas - Suy đốn tương tự pháp luật • Trong nguồn luật nói Koran Sunna nguồn luật Ijam Quiyas nguồn phụ 4 Đặc điểm luật hồi giáo Có đặc điểm bản: • Thứ nhất, theo kinh Koran( người Musulman gọi chariat ) hành vi người chia làm loại • Thứ hai, nguồn gốc hình thành • Thứ ba, vai trò nhà nước hoạt động lập pháp • Thứ tư, phạm vi điều chỉnh luật hồi giáo • Thứ năm, cấu trúc quy phạm pháp luật Hồi giáo Người dân tháng ăn chay Ramadan Thánh địa Mecca Một số ngành luật Hồi giáo  Luật hình Khái niệm tội phạm luật Hồi giáo xét phương diện hình phạt bao gồm loại: • Tội phạm trả tiền • Tội phạm phải trả thân thể sống Theo mức độ nặng nhẹ tội phạm, kinh thánh Coran xác định loại tội phạm: • Hudud • Quesas • Các tội Taazir Nguồn : Thư viện pháp luật Một số ngành luật Hồi giáo  Luật dân Hệ thống luật nghĩa vụ phát triển Nghĩa vụ xuất phát từ hợp đồng chia làm loại Sự phân biệt hai loại xác định sở có hay khơng chuyển giao tài sản (là đối tượng hợp đồng) a) Nhóm thứ liên quan đến việc có chuyển giao tài sản đối tượng giao dịch dân sự: • Hợp đồng trao đổi • Hợp đồng cho vay • Hợp đồng mua bán b) Nhóm thứ hai nhóm khơng cần chuyển giao tài sản • Hợp đồng vận chuyển hàng hố • Hợp đồng uỷ thác… Nguồn : Thư viện pháp luật Một số ngành luật Hồi giáo  Luật hôn nhân gia đình • Luật Hồi giáo tạo cho người đàn ơng có uy tuyệt đối gia đình • Cũng nhiều nước theo tôn giáo khác, nước Hồi giáo thường cho hôn nhân phải mơn đăng hộ đối, nghĩa gia đình dâu, rể phải tương xứng mặt địa vị tài sản Nguồn : Thư viện pháp luật Một số ngành luật Hồi giáo Luật tố tụng (hình dân sự) • Các tồ án nước theo đạo Hồi án Hồi giáo truyền thống giải vụ án hình dân Các thẩm phán án Chariat gọi Quadis trải qua khoá đào tạo tôn giáo pháp luật Thủ tục tố tụng quy định kinh Coran Trước toà, đương phải có hai người đàn ơng người đàn ông hai người đàn bà làm chứng Nếu có người làm chứng đương thề trước đấng Allah Lời thề trước đấng Allah coi chứng trung thực Nguồn : Thư viện pháp luật Xu hướng ngày Pháp Luật Hồi Giáo Do ảnh hưởng tư tưởng dân chủ tư sản tư tưởng hệ thống pháp luật khác từ kỷ XIX đến nay, đặc biệt giai đoạn hội nhập quốc tế tồn cầu hố, ngày nhiều quốc gia Hồi giáo đổi hệ thống pháp luật Trong nước Hồi giáo xuất ba xu hướng phát triển: - Phương Tây hoá pháp luật, tiếp nhận chế định pháp luật tiên tiến phương Tây chế độ hôn nhân vợ, chồng thiết lập chế độ bình đẳng giới; xây dựng máy nhà nước theo nguyên tắc phân quyền, tổ chức hệ thống tồ án phi tơn giáo, tư tưởng pháp luật khỏi tư tưởng tơn giáo - Pháp điển hố pháp luật, xây dựng nhiều luật: hình sự, dân sự, thương mại, tố tụng hình dân theo mơ hình nước phương Tây kết hợp với việc phát huy truyền thống văn hoá dân tộc - Loại bỏ dần quy định cổ hủ, lạc hậu nhằm tạo điều kiện cho việc thực quyền bình đẳng nam nữ, bảo vệ quyền công dân quyền người, xây dựng nhà nước pháp quyền CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE BUỔI THUYẾT TRÌNH CỦA NHĨM ... dân quyền người, xây dựng nhà nước pháp quyền CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE BUỔI THUYẾT TRÌNH CỦA NHĨM ... 30 quyển, 114 chương Các chương dài ngắn khác nhau, chương dài có 286 tiết, chương ngắn có tiết Trình tự chương không phân loại theo nội dung, không theo thời gian Nhìn chung, chương đầu dài chương...HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HỒI GIÁO NHÓM LỚP K42B LH Một số quốc gia Hồi Giáo Hãy kể tên số quốc gia có Đạo Hồi ? Khái quát lịch sử đời phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: LH SO SÁNH POWPOINT THUYẾT TRÌNH, LH SO SÁNH POWPOINT THUYẾT TRÌNH, Một số ngành luật Hồi giáo.