Phát triển thị trường nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 tt

27 57 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 05:26

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN NGỌC TIỆP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 Ngành: Mã số: Quản lý kinh tế 9.31.04.10 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội, 2019 Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM Tập thể hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Đình Dương PGS TS Bùi Văn Huyền Phản biện 1: PGS.TS Phí Mạnh Hồng Phản biện 2: PGS TS Ngô Tuấn Nghĩa Phản biện 3: TS Nguyễn Bá Ân Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, tại: Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Vào hồi …….giờ, ngày ……… tháng …… năm …… Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Học viện Khoa học xã hội - Thư viện Quốc gia Việt Nam MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nhà nhu cầu thiết yếu cần thiết người giai đoạn từ lịch sử đại Tháp nhu cầu Maslow xác định nhu cầu nhà nằm tầng thứ tháp, để khẳng định nhu cầu thiết yếu, phải đảm bảo cho người Việc thỏa mãn nhu cầu nhà người đáp ứng nhiều hình thức khác có việc tự xây dựng nhà để hay thông qua việc mua bán sản xuất hàng hóa thị trường Cùng với trình 30 năm đổi Việt Nam nói chung Hà Nội nói riêng, thị trường nhà bước hình thành phát triển với tốc độ nhanh, góp phần nhanh chóng đáp ứng nhu cầu nhà nhân dân, đóng góp khơng nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước Thành phố, ngày trở thành phận trọng yếu kinh tế Thị trường bất động sản hình thành nên phát triển thiếu ổn định, tiềm ẩn nhiều rủi ro; tình trạng phát triển bất động sản tự phát, theo phong trào phổ biến phát triển "nóng", có thời điểm xảy tình trạng "đóng băng" có giao dịch Cơ cấu hàng hóa nhà thị trường chưa đáp ứng nhu cầu xã hội Số lượng cấu nhà hạn chế, chưa có nhiều mơ hình nhà phù hợp với nhu cầu sống” dân cư q trình đại hóa, thị hóa hội nhập Thị trường dư thừa sản phẩm nhà cao cấp, diện tích lớn, giá bán cao, lại thiếu sản phẩm nhà giá trung bình thấp thích ứng với nhu cầu đại phận dân cư đô thị, dẫn đến lệch pha cung - cầu thị trường Quá trình hình thành thị trường nhà gây bất cập cơng tác quản lý phát triển đô thị, tạo lập không gian văn minh đại (trường hợp thành phố Hà Nội) Hoạt động giao dịch, mua bán thị trường có bất cập thơng tin, chất lượng, dịch vụ hỗ trợ, phương thức toán nên phát triển có nhiều yếu tố tự phát, sai lệch, bất cập chế thị trường Thị trường bất động sản phát triển chưa có kiểm sốt có hiệu từ phía quan nhà nước, quan quản lý nhà nước địa phương… Tại thành phố lớn Hà Nội TP Hồ Chí Minh, tốc độ thị hố nhanh, tỷ lệ dân cư đô thị cao dân cư nông thôn chiếm tương đối; tốc độ gia tăng dân số học vào khu vực đô thị Hà Nội ngày lớn, tỷ lệ dân nhập cư có thu nhập trung bình chiếm đa số (tỷ lệ người di cư độ tuổi 30 Hà Nội 68,7%) đặt nhu cầu nhà tăng nhanh số lượng chất lượng, gây sức ép lên thị trường nhà ở, đặc biệt nhà giá trung bình thấp Thủ Hà Nội trung tâm trị - kinh tế - văn hố nước, có tốc độ phát triển thị nhanh chóng so với nhiều địa phương nước, Thành phố có gần 750 dự án phát triển nhà ở, khu đô thị triển khai; Hà Nội địa phương phát triển ngành thương mại – dịch vụ, tập trung nhiều khu công nghiệp doanh nghiệp địa bàn tao nhiều hội việc làm, cải thiện đời sống cho nhân dân (thu nhập bình quân đầu người Hà Nội đạt khoảng 3.900 USD/năm) Đặc điểm dân cư, lao động Hà Nội có nhiều khác biệt, nhóm lao động có thu nhập trung bình thấp sinh sống khu vực trung tâm; dịch chuyển lao động từ lao động khu vực ngoại thành vào trung tâm Hà Nội làm dịch vụ; lao động ngoại tỉnh Hà Nội làm việc khu công nghiệp, doanh nghiệp ngành dịch vụ Đồng thời, loại hình nhà cũ khu vực nội đô Hà Nội chiếm tỷ lệ lớn với khu nhà tập thể hình thành từ thời bao cấp, hộ có diện tích nhỏ cơi nới, chất lượng xuống cấp, tồn thời gian dài Do khẳng định cầu loại hình nhà cho nhóm đối tượng có thu nhập trung bình thấp Hà Nội lớn Hoạt động TT NO Hà Nội đặc điểm chung có đặc thù so với tỉnh thành phố khác nước Những loại hình nhà có mức giá trung bình phù hợp với đại phận dân cư nhà xã hội, nhà thương mại giá rẻ thiếu loại dự án NO cao cấp, loại hình BĐS có tính sinh lời cao biệt thự, nhà liên kế, shophouse, condotel lại phát triển nhiều nhà đầu tư quan tâm lợi nhuận lớn Phát triển lành mạnh TT nhà ảnh hưởng tích cực đến thị trường khác góp phần ổn định xã hội Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Phát triển thị trường nhà địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030” vấn đề cấp thiết mặt lý luận lẫn thực tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở hệ thống hóa vấn đề lý luận thị trường nhà ở, luận án phân tích đánh giá thực trạng TT nhà địa bàn Hà Nội nhằm đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển TT nhà Hà Nội lành mạnh hiệu giai đoạn tới năm 2030 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận TT nhà làm sở lý luận cho nghiên cứu đánh giá TT nhà địa bàn Hà Nội - Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển TT nhà số thành phố giới số địa phương nước, từ rút học cho thành phố Hà Nội phát triển TT nhà - Nghiên cứu đánh giá thực trạng TT nhà ở, chế sách phát triển TT nhà ở, NOXH NOTM giá rẻ địa bàn Hà Nội thời gian qua, làm rõ thành tựu, hạn chế chủ yếu nguyên nhân - Đề xuất số nhóm giải pháp chủ yếu nhằm phát triển TT nhà địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là: thị trường nhà ở, tập trung chủ yếu vào phân khúc thị trường nhà giá trung bình thấp nhà xã hội nhà thương mại giá trung bình thấp Đây loại hình nhà có lượng cầu lớn Hà Nội, đối tượng chủ yếu hộ gia đình thị có thu nhập bình; người lao động nơng thơn Hà Nội; người lao động, dân cư ngoại tỉnh đến Hà Nội làm việc, sinh sống nhóm yếu xã hội, nguồn cung lại thấp 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Nghiên cứu phạm vi địa bàn Thành phố Hà Nội - Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực trạng phát triển thị trường nhà giá trung bình thấp chủ yếu từ năm 2008 đến năm 20182019 định hướng đến năm 2030 - Phạm vi nội dung: Luận án sâu nghiên cứu phát triển TT nhà giá trung bình thấp địa bàn Hà Nội Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Xây dựng khung phân tích Nghiên cứu thị trường nhà ở, tác giả xác định 05 tầng nghiên cứu Từ việc xác định đối tượng nghiên cứu phải làm rõ khái niệm liên quan đến đối tượng gì? Phân tích, đánh giá phát triển thị trường thông qua nghiên cứu yếu tố cấu thành (trong yếu tố phân tích đặc điểm riêng liên quan đến loại thị trường này), kết hợp với yếu tố tác động mà trọng tâm phân tích vai trò quản lý nhà nước thị trường nhà nói chung thị trường nhà giá trung bình thấp nói riêng Từ đề xuất, kiến nghị giải pháp pháp để phát triển lành mạnh thị trường nhà ở, tập trung đề xuất giải pháp thị trường nhà giá trung bình thấp 4.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 4.2.1 Cách tiếp cận - Tiếp cận lịch sử - Tiếp cận theo nhóm đối tượng 4.2.2 Phương pháp so sánh Tham khảo mơ hình kinh nghiệm nước giới phát triển TT NO Tham khảo ưu điểm quốc gia phát triển mơ hình quản lý, sách hỗ trợ, tìm hiểu nhu cầu người dân, phương thức nhà nước điều tiết thị trường Đồng thời so sánh điểm phù hợp có khả áp dụng tình hình thực tiễn Hà Nội 4.2.3 Phương pháp thống kê Thống kê tài liệu liên quan đến TT NO nói chung TT NO giá trung bình thấp nói riêng, tập trung vào văn bản, sách Nhà nước liên quan đến phát triển nhà thành phố Hà Nội; nghiên cứu vấn đề nhà ở, phát triển thị trường 4.2.4 Phương pháp vấn chuyên gia Xin ý kiến 20 chuyên gia, nhà quản lý; 10 doanh nghiệp đầu tư xây dựng dự án nhà Tác giả trực tiếp vấn chuyên gia theo số chủ đề, nội dung chuẩn bị trước Các nội dung chủ yếu vấn tập trung vào nội dung sau: chủ trương, sách, cơng tác quản lý nhà nước, nhu cầu thị trường, xu hướng lựa chọn nhà ở, quan điểm phát triển, kinh nghiệm, ý kiến đề xuất… 4.2.6 Phương pháp khảo sát * Điều tra xã hội học: Mục đích tìm hiểu vấn đề người dân gặp phải trình sinh sống khu vực này, mong muốn điều kiện sống khu nhà vấn đề phát sinh khác Qua phương pháp vấn điều tra, tác giả có phản ánh chân thực nhu cầu, mong muốn nguyện vọng người dân nhà xã hội - Phát 150 phiếu tới người dân sinh sống dự án nhà xã hội - Thời gian khảo sát: Từ tháng đến tháng 11/2018 * Khảo sát thực địa: Lựa chọn dự án nằm địa bàn khác mang tính đại diện cho cộng đồng dân cư khu vực có số lượng người với mật độ cao Tiến hành khảo sát 05 dự án NOXH 02 dự án NOTM giá trung bình thấp Mục đích đánh giá trạng chất lượng cơng trình nhà ở, cơng trình dịch vụ hạ tầng phục vụ đời sống người dân Cơ sở hạ tầng xung quanh, kết nối giao thông khu vực với xung quanh, sinh kế người dân sinh sống khu vực Đóng góp khoa học luận án - Nghiên cứu để góp phần khẳng định tất yếu khách quan phát triển TT nhà giá trung bình thấp trước mắt lâu dài Nhà giá trung bình thấp loại hàng hóa, cần phải phát triển theo chế thị trường, giai đoạn đến 2030, hàng hóa loại hàng hóa đặc biệt thị trường nhà địa bàn thành phố Hà Nội - Góp phần làm rõ đặc thù, tính riêng biệt TT NO giai đoạn Hà Nội phát triển, cần phải có hỗ trợ Nhà nước thị trường không để tạo động lực cho thị trường mà giúp thị trường đạt mục tiêu phát triển bền vững - Đề xuất hệ thống quan điểm giải pháp, trọng tâm giải pháp quản lý nhà nước để phát triển TT NO, tập trung vào phát triển TT NO giá trung bình thấp giai đoạn tới phù hợp với nhu cầu xã hội Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án * Về mặt lý luận Luận án góp phần làm sáng tỏ vấn đề sở lý luận, nghiên cứu phát triển TT NO làm luận cho việc tăng cường công tác quản lý nhà nước TT nhà * Về mặt thực tiễn: - Góp phần đánh giá khái quát thực trạng phát triển TT NO, đánh giá phân khúc TT NO giá trung bình thấp Hà Nội thời gian qua - Luận án tài liệu tham khảo hữu ích cho nhà nghiên cứu; giúp cho nhà hoạch định sách, quan quản lý tham khảo q trình hoạch định sách quản lý phát triển TT NO Hà Nội Cơ cấu luận án Ngoài Phần mở đầu, Phần kết luận, Phụ lục Danh mục tài liệu tham khảo, đề tài cấu trúc 04 chương cụ thể sau: - Chương Tổng quan tình hình nghiên cứu; - Chương Cơ sở lý luận thực tiễn thị trường nhà ở; - Chương Thực trạng phát triển thị trường nhà địa bàn Hà Nội; - Chương Một số giải pháp chủ yếu phát triển thị trường nhà địa bàn Hà Nội đến năm 2030 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu thị trường nhà quốc tế Việt Nam Nhà giá hợp lý khái niệm mới, cụm từ quốc gia phát triển giới Hoa Kỳ, Anh, Canada nhắc tới từ năm 60,70 kỷ trước Sau khái niệm có liên quan bắt đầu lan rộng tới quốc gia phát triển khu vực châu Á, nơi có mật độ dân số tập trung cao Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore Những nghiên cứu trường hợp thành công giới cho thấy: - Nhà - đặc biệt nhà cho người khó khăn đối tượng nhiều nước quan tâm với chế sách thích hợp Từ quốc gia phát triển châu Mỹ, châu Âu nước phát triển châu Á, Chính phủ giành sách cụ thể nhà cho đối tượng khác xã hội - Nhà nghiên cứu xây dựng với đa dạng mơ hình ln trọng đến loại hình nhà cho thuê Ở nước Bắc Âu, tâm lý việc sở hữu nhà người dân tương đối thoáng nên xu hướng lựa chọn nhà thuê phát triển (Quỹ nhà cho thuê Pháp chiếm 18%, Hà Lan chiếm 36%, Anh chiếm 22%) Đặc biệt vấn đề phổ biến châu Âu, châu Mỹ, nơi người dân không coi trọng nhu cầu sở hữu nhà - Ở quốc gia có kinh tế thị trường phát triển, vốn ngân sách dành cho đầu tư, tái tạo quỹ nhà thường chiếm từ 23-25% tổng đầu tư cho phát triển kinh tế quốc dân (ở Mỹ gần 30%), khoảng 20-25% từ nguồn vốn khác, phần lại thuộc vốn tư nhân Đối với Việt Nam thị trường BĐS có nét đặc thù riêng biệt điều kiện sở hữu tồn dân đất đai sách quản lý nhà nước nên có nhiều cơng trình nghiên cứu tác giả tiêu biểu Đinh Văn Ân, Lê Xuân Bá, Thái Bá Cẩn, Trần Nguyên Nam, Trần Kim Chung, Hoàng Văn Cường, Bùi Văn Huyền, Đinh Thị Nga Những nghiên cứu học giả nước cho thấy số vấn đề sau: - Miễn số loại thuế, ưu đãi tiền sử dụng đất doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng NOXH, nhà cho đối tượng thu nhập thấp xã hội; - Đẩy mạnh mơ hình NOXH cho th, hỗ trợ cho người thuê với giá 50% giá thị trường; - Phát triển nhà cho người thu nhập thấp theo dạng nhà cao tầng thị có quỹ đất hạn hẹp; - Cần thực tốt công tác quy hoạch khu vực phát triển nhà ở, nhà nước tham gia giám sát chặt chẽ trình triển khai dự án NOXH theo quy chuẩn, tiêu chuẩn - Sự can thiệp Nhà nước đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo triển vọng phát triển thị trường nhà giá thấp phù hợp với nhu cầu người dân 1.2 Các nghiên cứu thị trường bất động sản nhà địa bàn thành phố Hà Nội Một số nghiên cứu gần với đối tượng nghiên cứu Luận án sau: - Tác giả Lê Thị Bích Thuận đưa mơ hình phát triển nhà tái định cư số quốc gia giới Đồng thời đánh giá ảnh hưởng sách tái định cư q trình phát triển thị Hà Nội Cũng nghiên cứu nhóm đối tượng khó khăn nhà ở, tác giả Nguyễn Văn Trịnh khái quát bất cập vấn đề nhà công nhân khu công nghiệp địa bàn nước - Nhóm tác giả Hồng Xn Nghĩa Nguyễn Khắc Thanh đánh giá tồn tại, bất cập chất lượng cơng trình nhà người thu nhập thấp địa bàn Hà Nội Từ việc đánh giá thực trạng nay, tác giả đưa giải pháp để giải nhà cho người thu nhập thấp Hà Nội kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Tác giả Trịnh Kim Liên cộng thực nghiên cứu sản phẩm nhà thị Hà Nội, theo đánh giá cấu trúc sản phẩm hạ giá thành nhiều phương thức khác cho phù hợp người mua; thi công DA thời gian ngắn chất lượng cơng trình mức chấp nhận được, DA cung cấp vị trí xa trung tâm cần có quy định pháp lý để hỗ trợ cho chủ thể tham gia thị trường 2.2.3 Giá hàng hóa thị trường Giá NO TT tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết việc sử dụng vật liệu xây dựng, vật tư, sức lao động người tiền vốn DN bỏ để triển khai DA NO Yếu tố giá TT NO giá trung bình thấp có đặc thù riêng, giá thành hộ bán thị trường khơng q cao, nằm khả tốn đại phận dân chúng; loại đối tượng, nhóm tuổi có mức giá phù hợp khác 2.2.4 Hệ thống tổ chức trung gian Liên quan đến hoạt động môi giới BĐS, gồm có dịch vụ mơi giới thức dịch vụ mơi giới phi thức Dịch vụ mơi giới thức tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS theo quy định Luật Kinh doanh bất động sản Đối với loại hình NOTM giá rẻ, loại hình nhà người dân tự mua bán, trao đổi thị trường thông qua mơi giới chủ động từ phía khách hàng Đối với loại hình NOXH, người có nhu cầu mua nhà không tự mua bán sàn giao dịch BĐS 2.2.5 Vấn đề thông tin thị trường Thông tin thị trường nhà giá trung bình thấp tồn thơng tin liên quan đến thị trường này, bao gồm thơng tin về: luật pháp; sách đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thông tin dự án nhà ở, môi trường, nhu cầu, mức cung, tâm lý, tập quán người mua không gian thời gian định 2.3 Nội dung quản lý nhà nước thị trường nhà 2.3.1 Ban hành văn sách, pháp luật Nhà nước ban hành quy định trình tự, thủ tục để mua, thuê mua loại hình NO, tạo khung khổ, hành lang pháp lý thuận lợi cho TT phát triển lành mạnh, đáp ứng nhu cầu NO toàn xã hội Đồng thời, nhà nước định hướng việc xây dựng 11 ban hành chương trình, kế hoạch phát triển có liên quan để phát triển nguồn cung NO cho TT 2.3.2 Công tác lập quy hoạch, kế hoạch Nhà nước thể vai trò QL thơng qua hoạt động đạo quan chức triển khai biện pháp cần thiết để ổn định thị trường BĐS; xây dựng ban hành chương trình, kế hoạch phát triển NO; quy hoạch, kế hoạch SDĐ để kịp thời cung cấp thông tin đến cho quan, tổ chức, người dân nắm rõ; thông tin hoạt động đầu tư phát triển hạ tầng; DA BĐS phê duyệt; chủ đầu tư DA đủ điều kiện huy động vốn theo quy định nhằm bảo đảm minh bạch thông tin TT, ngăn chặn tượng lừa đảo, đầu thổi giá BĐS để thu lợi bất 2.3.3 Các cơng cụ kinh tế - tài chính, thuế suất Nhà nước áp dụng công cụ kinh tế - tài chính, loại nhằm nâng cao hiệu lực QLNN TT NO như: sách tài hỗ trợ thị trường, định giá ban hành khung giá nhà đất, sử dụng công cụ thuế suất lãi suất 2.3.4 Tổ chức thực Đối với thị trường nhà ở, Nhà nước thực vai trò quản lý thông qua tổ chức máy, thực hoạt động kiểm tra, giám sát để điều chỉnh mối quan hệ thị trường Mục tiêu quản lý nhà nước thị trường đảm bảo phát triển ổn định lành mạnh thị trường, góp phần ổn định chung cho tồn thị trường bất động sản 2.4 Bài học kinh nghiệm phát triển thị trường nhà 2.4.1 Kinh nghiệm nước giới Việt Nam - Kinh nghiệm phát triển thị trường BĐS nói chung thị trường nhà nói riêng Đức, Phần Lan, Đống Nam Á - Kinh nghiệm quản lý nhà nước với thị trường nhà giá trung bình thấp Hoa Kỳ, Pháp, số nước châu Á - Kinh nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh 12 2.4.2 Bài học kinh nghiệm rút - Nhà đối tượng nhiều nước quan tâm với chế sách thích hợp Từ quốc gia phát triển châu Mỹ, châu Âu nước phát triển châu Á, Chính phủ giành sách cụ thể nhà cho đối tượng khác xã hội - Nhà cho đối tượng xã hội nghiên cứu xây dựng với đa dạng mô hình ln trọng đến loại hình nhà cho thuê Ở nước Bắc Âu, tâm lý việc sở hữu nhà người dân tương đối thoáng nên xu hướng lựa chọn nhà thuê phát triển Vấn đề thay đổi tâm lý, quan niệm sở hữu nhà người dân Việt Nam, đặc biệt người sinh sống làm việc Hà Nội cần nhiều thời gian cần tác động để thay đổi toàn diện tư duy, nhận thức người dân - Ở quốc gia có kinh tế thị trường phát triển, vốn ngân sách dành cho đầu tư, tái tạo quỹ nhà thường chiếm từ 23-25% tổng đầu tư cho phát triển kinh tế quốc dân (ở Mỹ gần 30%), khoảng 20-25% từ nguồn vốn khác, phần lại thuộc vốn tư nhân - Các quốc gia quan tâm đến việc đảm bảo chất lượng dự án nhà cho người nghèo, người thu nhập thấp xã hội - Chính phủ thực biện pháp nhằm kiểm sốt tình trạng “đầu cơ” BĐS thị trường thông qua nhiều biện pháp khác - Tăng nguồn cung cho thị trường thông qua việc đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, huy động nguồn lực vào xây dựng NOXH - Đẩy mạnh việc hỗ trợ ưu đãi cho người mua không riêng chủ đầu tư nay, để kích thích nhu cầu người có nhu cầu sở hữu nhà thật tạo cầu hấp dẫn cho thị trường - Hình thành tổ chức cung cấp thơng tin chuyên nghiệp thị trường cho người dân quan chức để theo dõi, nắm bắt nhanh chóng nhu cầu thị trường - Sử dụng công nghệ thiết kế nhằm tiết kiệm chi phí hồn thiện cơng trình, giảm giá bán hộ cho người dân phải đảm bảo công trình có chất lượng 13 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 3.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội thị 3.1.1 Tình hình kinh tế Giai đoạn 2008 - 2018, tổng sản phẩm GRDP địa bàn tăng bình qn 7,41%/năm Mơi trường đầu tư Hà Nội có nhiều cải thiện, doanh nghiệp quyền tập trung hỗ trợ, tháo gỡ nhiều khó khăn trình hoạt động Nhiều biện pháp thực nhằm thu hút vốn đầu tư nước Việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước đầu tư vào Hà Nội, mở hội cho nhà đầu tư, DN BĐS Tốc độ phát triển kinh tế Thủ đô năm qua, mang lại nhiều thời tạo khơng áp lực thị trường BĐS nói chung, thị trường NO nói riêng 3.1.2 Tình hình văn hóa xã hội Tập trung dân cư khu vực nội thành ngày gia tăng, chiếm tỷ lệ 45% (3.498.756 người) so với tổng dân số toàn thành phố Dân số gia tăng khu vực nội đô không tạo áp lực giải nhu cầu NO cho dân cư, bên cạnh gây khó khăn, xúc hệ thống cơng trình HTXH Giải vấn đề NO cho nhiều thành phần, với trình độ văn hóa, lối sống từ nhiều vùng miền tạo nên đặc thù cầu NO Hà Nội 3.1.3 Tình hình phát triển thị Điều kiện sở hạ tầng đại đồng giúp cho khoảng cách DA NO kết nối với khu vực trung tâm Thành phố nhanh chóng, thuận tiện So với nhiều địa phương khác, hạ tầng giao thông Hà Nội phát triển tương đối, trình ĐTH diễn mạnh từ tạo sức lan tỏa cho TT NO đến nhiều khu vực Thị trường nhà giá trung bình thấp Hà Nội có điểm thuận lợi riêng nhiên đặc thù địa bàn rộng, không đồng hạ tầng khu vực dân cư cũ với khu phát triển làm ảnh hưởng đến chất lượng số DA NO, tạo tâm lý khơng tốt người dân loại hình NO giá trung bình thấp khu vực xa trung tâm 14 3.2 Thực trạng thị trường nhà địa bàn Hà Nội 3.2.1 Cầu thị trường Cầu nhà giá trung bình thấp cho người dân Hà Nội lớn, chiếm từ 35-40% nhu cầu toàn dân Thành phố nhu cầu chưa đáp ứng Có từ 60 -70% lượng khách hàng thăm quan sàn giao dịch BĐS quan tâm tới loại hình hộ giá trung bình thấp Đa số cặp vợ chồng trẻ gia đình có thu nhập trung bình thấp với mong muốn mua hộ phù hợp với khả chi trả Thành phố Hà Nội địa phương có nhu cầu lớn thứ hai sau TP Hồ Chí Minh với 110.000 hộ đến năm 2020 Qua khảo sát tác giả 04 dự án NOXH địa bàn, tác giả ghi nhận lý khiến người dân quan tâm có nhu cầu lựa chọn mua hộ thuộc dự án NOXH để sinh sống theo thứ tự là: Phù hợp với khả toán, chi trả (90,5%); Chất lượng xây dựng nhà (87,6%); Giao thông lại thuận tiện (84,7%); Khoảng cách đến nơi làm việc hợp lý (67,4%); Gần chợ (54,1%); Gần trường học (47,7%) 3.2.2 Cung thị trường Nguồn cung thị trường nhà giá trung bình thấp Hà Nội thực nhóm đối tượng chính: (1) Nhà nước: nhà nước thực dự án nhà cho đối tượng sách, đối tượng khó khăn nhà địa bàn Thành phố thơng qua loại hình dự án NOXH, nhà công vụ, nhà tái định cư, nhà cho công nhân Bên cạnh đó, Hà Nội triển khai dự án NOXH tập trung với quy mô lớn khu xã Tiên Dương, huyện Đông Anh (73,23ha); khu xã Cổ Bi, Gia Lâm (39,12ha); khu xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì huyện Thường Tín (44,62ha) khu xã Đại Mạch, huyện Đông Anh với quy mô 116,7 (2) Doanh nghiệp: thị trường nhà giá trung bình thấp doanh nghiệp tham gia cung cấp nhà cho người dân theo dạng: thứ NOXH, thực theo quy định pháp luật phát triển NOXH chào bán công khai để người đạt tiêu chuẩn nộp hồ sơ đăng ký mua; thứ hai doanh nghiệp đầu tư dự án 15 NOTM giá rẻ, loại dự án không giống NOXH không hưởng sách ưu đãi Nhà nước Chủ đầu tư dự án thực theo chế thị trường, đáp ứng nhu cầu xã hội loại hình nhà thiếu (3) Người dân tự xây dựng nhà: mơ hình phổ biến với hộ độc thân, hộ gia đình trẻ khơng có đủ khả kinh tế để tiếp cận đến dự án nhà thức thị trường Trên địa bàn Thành phố, mô hình chung cư mini xuất giải nhu cầu nhà cho đối tượng nói 3.2.3 Giá hàng hóa thị trường So với dự án NOTM, hộ thuộc phân khúc trung bình thấp có giá thành thấp hơn, phù hợp với số đông phận người dân Hà Nội Trên thị trường nay, hộ giá trung bình thấp rao bán với mức giá trung bình từ 14-16 triệu/m2 (loại hình NOXH) dự án có vị trí đắc địa, mức giá từ 10-12 triệu/m2 dự án vị trí xa Khảo sát tác giả người dân sinh sống số dự án nhà giá trung bình thấp, mức giá phù hợp với khả toán nhiều người mong muốn mua từ 700 triệu – tỷ đồng/căn hộ (chiếm 29,1%) 3.2.4 Hệ thống tổ chức trung gian Tại Hà Nội, với loại hình dự án nhà từ cao cấp, trung cấp hay nhà giá rẻ phân phối thơng qua hình thức: hoạt động mơi giới thức hoạt động mơi giới phi thức Tại Hà Nội có 500 sàn giao dịch BĐS đăng ký hoạt động Tuy nhiên, gần 200 DN số hoạt động hoạt động có hiệu 3.2.5 Vấn đề thông tin thị trường Hiện trách nhiệm cung cấp thị trường thông tin dự án nhà nói chung, nhà giá thấp nói riêng thuộc doanh nghiệp quan quản lý nhà nước (UBND thành phố Hà Nội & Sở Xây dựng – quan chuyên môn Thành phố phụ trách lĩnh vực này) Các chủ đầu tư đảm bảo thực việc công bố công khai thông tin trang điện tử doanh nghiệp, trụ sở sàn giao dịch kinh doanh dự án chủ đầu tư 16 3.3 Công tác quản lý nhà nước thị trường nhà 3.3.1 Ban hành văn bản, sách pháp luật Thành phố Hà Nội ban hành sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư phát triển NO thông qua việc ưu đãi cho dự án thông qua doanh nghiệp Không quan tâm đến việc hỗ trợ cho doanh nghiệp thông qua việc xây dựng dự án NOTM nhằm thu hồi vốn nhanh, thành phố Hà Nội quan tâm đến việc phát triển nhà cho đối tượng khó khăn NO: CBCC, công nhân KCN Luật Thủ đô Quốc hội khóa 13 ban hành năm 2012 đề cập đến nội dung phát triển quản lý quỹ nhà Trong rõ “Trong dự án phát triển nhà thương mại, khu đô thị phải dành tỷ lệ diện tích đất ở, nhà cao để phát triển nhà xã hội so với quy định chung nước” Nghị 06/2013/NQ-HĐND (Nghị riêng quy định diện tích đất để phát triển dự án NOXH) Hội đồng nhân dân Thành phố quy định dự án phát triển nhà thương mại, khu đô thị địa bàn có quy mơ sử dụng đất từ 10ha trở lên phải dành 25% diện tích đất 25% diện tích nhà để phát triển nhà xã hội Thành phố Hà Nội tiến hành rà sốt, cải cách thủ tục hành lĩnh vực đầu tư, quản lý đất đai, cấp phép xây dựng, cấp GCN quyền sở hữu NO quyền sử dụng đất 3.3.2 Công tác lập quy hoạch, kế hoạch Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, đưa định hướng phát triển NO đến năm 2030 sau: diện tích bình qn NO khu vực thị tối thiểu 30m2 sàn sử dụng/người NO nông thôn tối thiểu 25m2 sàn sử dụng/người Khu vực nội đô, cải thiện điều kiện sống khu ở, khu chung cư cũ, kiểm soát mật độ xây dựng tầng cao, bổ sung thêm chức công cộng, xanh hạ tầng kỹ thuật Chương trình phát triển nhà giai đoạn 2012-2020, Hà Nội xây dựng Kế hoạch phát triển nhà giai đoạn 2015-2020, xác định nhu cầu thực tế NOXH đến năm 2020 tăng gần 50% so với Chương trình phát triển nhà Chính phủ khoảng 40.000 người chuyển từ thuê nhà công nhân sang thuê mua nhà xã hội 3.3.3 Cơng cụ kinh tế - tài chính, thuế suất 17 Thành phố Hà Nội hướng dẫn tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân địa bàn có hội để tiếp cận với gói hỗ trợ tín dụng 30 nghìn tỷ đồng cho dự án NOXH, NOTM giá rẻ cho người thu nhập trung bình thấp Các sách thuế, phí liên quan đến BĐS Hà Nội công cụ góp phần cơng khai, minh bạch điều tiết TT, hạn chế đầu cơ; thủ tục nộp thuế có nhiều cải cách thực tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp tiến hành giao dịch mua bán 3.3.4 Công tác tổ chức thực * Tổ chức máy Tại Hà Nội, máy quản lý nhà nước thị trường BĐS quan: Sở Quy hoạch – Kiến trúc; Sở Kế hoạch & Đầu tư; Sở Tài nguyên & Môi trường; Sở Xây dựng Theo ngành dọc, Bộ Xây dựng Sở Xây dựng quan giao nhiệm vụ quản lý nhà nước thị trường BĐS phạm vi nước địa phương UBND Thành phố Hà Nội quản lý nhà đầu tư nguồn vốn địa phương Sở Xây dựng quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố thực chức tham mưu, giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước lĩnh vực nhà * Công tác tra, kiểm tra, giám sát chế tài Tổ chức máy quản lý nhà nước Thành phố hoạt động tra, giao Thanh tra Thành phố quan chun mơn thuộc UBND TP Hà Nội, có chức tham mưu, giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng Sở Xây dựng quan chuyên môn thuộc UBND TP Hà Nội, cấu tổ chức Sở Xây dựng, gồm có Thanh tra Sở Xây dựng có chức năng, nhiệm vụ quyền hạn tra chuyên ngành xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng có Đội Thanh tra xây dựng Quận/Huyện Đội TTXD Quận/ Huyện xã, phường, thị trấn có Tổ Thanh tra xây dựng Trên thực tế sau phát vấn đề bất cập thị trường, chế tải xử lý chưa đủ mạnh q trình giải vướng phải số rào cản xã hội 3.4 Đánh giá chung 18 3.4.1 Những kết đạt TT NO địa bàn Hà Nội phát triển nhanh, hình thành mơ hình tổ chức phát triển NO theo dự án, qua thực tế triển khai khẳng định mơ hình phát triển thị theo dự án với đồng HTKT HTXH, tạo mặt đô thị văn minh, đại đắn xu hướng tất yếu q trình xây dựng đại hố đất nước Sự xuất nhiều loại hình NO khác giúp cho TT BĐS có nhiều chuyển biến tích cực, người tiêu dùng có nhu cầu NO có nhiều hội lựa chọn đơn vị cung cấp, DN DA giao dịch công khai, minh bạch TT Việc triển khai thực dự án NOXH NOTM giá rẻ địa bàn Thành phố góp phần gia tăng nguồn cung nhà nói chung, đóng góp vào quỹ nhà toàn Thành phố Nhà nước có số biện pháp điều tiết nhằm đảm bảo hội sở hữu nhà cho đối tượng có nhu cầu thực khó khăn nhà địa bàn Việc doanh nghiệp có tiềm lực ngành xây dựng, mang đến cơng trình có chất lượng giúp cho người dân yên tâm với sách Thành phố Với mức giá trung bình hộ rao bán thị trường từ 14-16 triệu đồng/m2 (dự án NOXH); từ 17-18 triệu đồng/m2 (dự án NOTM giá rẻ Hiện nay, Thành phố Hà Nội cung cấp đầy đủ thông tin dự án NOXH tiến hành mở bán thông báo kết tiếp nhận đơn đăng ký qua cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng 3.4.2 Tồn tại, hạn chế - Các văn bản, sách để hỗ trợ ưu đãi cho chủ đầu tư thực dự án nhà giá trung bình thấp hạn chế, chưa hồn chỉnh - Nguồn cung nhà giá trung bình thấp thị trường khan hiếm, lại có nhiều dự án nhà xây xong khơng bán thiếu nhiều yếu tố để hấp dẫn người mua nhà - Vấn đề tổ chức thực sách đến với đối tượng đơi chưa phù hợp, việc lựa chọn áp dụng ưu đãi trực tiếp cho 19 người mua nhà hay cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà vấn đề đặt - Cơng tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy định nhà nước việc mua bán nhà đơi lúc chưa đầy đủ, nhiều dự án nhà bán không cho đối tượng - Vấn đề thông tin thị trường bối cảnh xã hội thông tin làm cho người dân bị bão hòa “nhiễu loạn” có nhu cầu tìm hiểu thơng tin thị trường loại hộ giá trung bình thấp, đơi cá nhân, tổ chức khơng biết tin cậy vào nguồn thông tin cung cấp 3.4.3 Nguyên nhân - Về phía Thành phố Hà Nội, quan chun mơn tham mưu, giúp việc chậm chễ việc đề xuất văn sách phù hợp với tình hình thực tế, cập nhật hướng dẫn, điều chỉnh đồng TW với địa phương - DN tập trung đầu tư vào loại hình BĐS cao cấp, lợi nhuận cao thu hồi vốn so với loại hình NO giá trung bình thấp - Nguyên nhân dẫn đến việc tổ chức thực chưa tốt thấy phía chủ quan DN, nguồn lực hạn chế mong muốn nhanh chóng thu hồi vốn nên đầu tư tập trung vào cơng trình NO để bán TT, hạ tầng sở khác chậm triển khai - Nguyên nhân tình trạng nhà bán không đối tượng nhu cầu TT loại hình NO cho nhóm đối tượng lớn, dẫn đến tâm lý tình trạng khơng tn thủ quy định người mua lẫn người bán nhà - Nguyên nhân tình trạng lộn xộn thơng tin TT chưa có nhiều quan đảm bảo uy tín, có thẩm quyền đầy đủ chịu trách nhiệm việc công bố loại thơng tin TT, nhiều thơng tin muốn tìm hiểu phải thơng qua mối quan hệ tổ chức/cá nhân nắm bắt 20 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 4.1 Dự báo nhu cầu phát triển thị trường nhà 4.1.1 Đô thị Hà Nội 2030 tầm nhìn 2050 Thủ Hà Nội phát triển theo mơ hình thị trung tâm, thị vệ tinh Các thị góp phần giảm tải cho đô thị trung tâm, với nỗ lực kêu gọi, thu hút nhà đầu tư vào khu vực này, hội tốt để TT NO có điều kiện phát triển rộng mặt địa lý Trong đó, DA xây dựng vị trí xa trung tâm kết nối đồng hạ tầng giao thơng bố trí nhiều cơng trình xã hội đảm bảo sinh kế cho người dân dễ dàng cho người dân Thủ diện thu nhập trung bình thấp tạo lập sống khu vực 4.1.2 Dự báo nhu cầu thị trường nhà Dự báo đến năm 2020 dân số Hà Nội khoảng 7,9 triệu người, tỷ lệ thị hóa đạt 58-60% Đến năm 2030, khoảng 9,2 triệu người, tỷ lệ thị hóa đạt khoảng 65-68% Đến năm 2050 đạt ngưỡng dân số tối đa khoảng 10,8 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 70%-80% Giai đoạn đến năm 2020 - 2022, thị trường nhà thiếu loại hình hộ thuộc phân khúc giá rẻ cho người dân, hệ thống sách BĐS bắt đầu phát huy tác dụng thực tế bước vào sống Các doanh nghiệp lớn doanh nghiệp dẫn đầu xu hướng thị trường Giai đoạn 2025 – 2030, với chủ trương Thành phố ưu tiên phát triển quỹ nhà cho người thu nhập thấp, khó khăn nhà ngày hoàn thiện, phù hợp với tình hình thực tế sau nhiều lần điều chỉnh sách Do đó, điều kiện thu hút đầu tư vào lĩnh vực trở nên dễ dàng 4.2 Giải pháp phát triển thị trường nhà địa bàn Hà Nội đến năm 2030 4.2.1 Giải pháp chế, sách - Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mơi trường thơng thống để thu hút nhà đầu tư triển khai thực dự án nhà 21 - Việc đơn giản hóa, đẩy nhanh tiến độ giải TTHC lĩnh vực liên quan đến BĐS giúp nâng cao hiệu cơng tác quản lý nhà nước - Q trình chấm điểm, đánh giá chủ đầu tư với cá nhân đăng ký mua NOXH phải giám sát chặt chẽ - Thành phố cần tiếp tục rà soát quy định chồng chéo, sách khơng phù hợp với tình hình thực tế (trong có quy định liên quan đến quỹ đât 20%) - Việc ban han hành, nghiên cứu sửa đổi, tiếp tục bổ sung quy định nhà cho đối tượng sách cần thiết sớm triển khai, ban hành: - Tiếp tục rà soát thực sách kinh tế - tài BĐS NO như: kênh tài chấp, trái phiếu BĐS, quỹ đầu tư… 4.2.2 Giải pháp đảm bảo cung – cầu thị trường  Giải pháp nguồn cung: Thay đổi phương thức đầu tư NOXH hoàn tồn theo chế thị trường Thành phố nên xóa bỏ ưu đãi chủ đầu tư tập trung hỗ trợ trực tiếp người mua nhà Đẩy mạnh huy động DN tham gia phát triển nhà giá trung bình thấp Khuyến khích cá nhân, hộ gia đình đầu tư phát triển mơ hình chung cư mini để giải nhu cầu cho lao động, người nhập cư địa bàn Tuân thủ quy định dự án có quy mơ lớn 10 phải giành 20% quỹ đất làm NOXH Ưu tiên quỹ đất sau di dời sở sản xuất gây ô nhiễm, trường đại học, bệnh viện khỏi khu vực nội để xây dựng nhà Cần có quy định rõ ràng, cụ thể nguồn vốn, thủ tục xem xét định, mức hỗ trợ đối tượng ưu đãi NOXH  Giải pháp cầu: Để thực sách kích cầu nhà giá trung bình thấp, Thành phố Hà Nội cần nghiên cứu, ban hành chế nhằm tách bạch rõ ràng 03 khu vực: (1) Quản lý vốn phát triển nhà giá trung bình thấp; (2) Xây dựng nhà giá trung bình thấp (3) Quản lý việc cung nhà nhà giá trung bình thấp tới tay người lao động 22 Thực hỗ trợ mặt tài cho đối tượng có thu nhập thấp nhà đầu tư lĩnh vực nhà theo quy định Hoạt động mở rộng tín dụng cá nhân để kích cầu mua nhà ở, tập trung vào phân khúc cho người thu nhập thấp cần thiết Thực biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhằm thay đổi nhận thức dân cư việc sở hữu nhà ở, nhắm tới đối tượng người lao động trẻ tuổi 4.2.3 Giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước * Về tổ chức thực - Sớm thành lập “Quỹ tiết kiệm nhà ở” “Quỹ phát triển nhà ở” - Tiếp tục củng cố, tăng cường lực quản lý phận chuyên môn thuộc sở: Xây dựng, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài nguyên Môi số sở có liên quan trực tiếp khác - Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc lĩnh vực - Chú trọng việc thực công tác dự báo nhu cầu, lập kế hoạch phát triển thị trường nhà thời gian tới - Nghiên cứu học tập kinh nghiệm quốc gia thành công việc áp dụng chế tài chủ đầu tư dự án nhà cho đối tượng yếu xã hội * Tăng cường công tác tra kiểm tra - Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát cộng đồng việc xây dựng thực thi pháp luật nhà - Đẩy mạnh việc kiểm tra thực theo quy hoạch dự án phát triển nhà ở, đặc biệt nhà giá rẻ nhằm đảm bảo người dân có thu nhập thấp ổn định chất lượng sống sau nhận nhà - Kiểm tra, giám sát việc công khai thông tin quy hoạch dự án phát triển nhà theo quy định pháp luật - Tăng cường kiểm tra hoạt động sàn giao dịch BĐS để minh bạch, lành mạnh hóa giao dịch - Tham khảo kinh nghiệm nước để nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ việc áp thuế biện pháp tài hạn chế tình trạng “đầu cơ” 23 4.2.4 Giải pháp thông tin phục vụ thị trường - Thiết lập hệ thống thông tin thị trường nhà giá trung bình thấp phục vụ chủ thể tham gia thị trường - Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền tạo điều kiện để doanh nghiệp sử dụng lao động khu công nghiệp, khu chế xuất hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đầu tư xây dựng nhà giá trung bình thấp hiểu rõ tiếp cận chế, sách ưu đãi - Chú trọng thực công tác dự báo nhu cầu, lập kế hoạch phát triển nhà địa bàn Thành phố theo giai đoạn - Kiểm tra, giám sát việc công khai thông tin quy hoạch dự án phát triển nhà giá trung bình thấp theo quy định pháp luật KẾT LUẬN Phát triển TT NO xu hướng phổ biến giai đoạn góp phần cân đối cung cầu nhà thị trường BĐS Thành phố Hà Nội nỗ lực thực nhiều biện pháp giai đoạn vừa qua để đảm bảo nhu cầu nhà cho người dân Thủ đô, đặc biệt nhu cầu cho đối tượng thu nhập trung bình thấp Tuy nhiên nay, trước tình hình ngân sách Thành phố hạn chế phân bố tối đa cho việc phát triển dự án nhà cho người dân nên việc huy động nguồn lực tham gia phát triển, kiến tạo chế ưu đãi tài cho doanh nghiệp người dân việc làm cần thiết Để thị trường thực phát triển đáp ứng yêu cầu quản lý quan chức năng, đảm bảo công khai minh bạch tự cho người dân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cần tham gia đạo, điều hành quyền Thành phố Kiến nghị cần tiếp tục có nghiên cứu về: - Việc đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp tham gia đầu tư loại nhà giá trung bình thấp với mục tiêu đảm bảo nhu cầu nhà cho người dân quyền - Cách tính giá thành cho doanh nghiệp với tính tốn khả chi trả người dân Thủ đô 24 10 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN CỦA TÁC GIẢ LUẬN ÁN (2014), Kinh tế xã hội Hà Nội sau năm mở rộng địa giới hành chính, NXB Chính trị quốc gia thật, Hà Nội (2014), “Tình hình phát triển nhà địa bàn Hà Nội sau 30 năm đổi mới”, Tạp chí Kinh tế mơi trường (Số 7/2014), tr.55-58 (2015), “Một số vấn đề công tác xây dựng, triển khai quy hoạch Thành phố Hà Nội”, Đặc san Kinh tế xã hội Thủ đô (Số 01/2015), tr.14-17 (2015), “Diễn biến thị trường bất động sản nhà tháng đầu năm 2015 – Giải pháp tháng cuối năm”, Bản tin Hà Nội hội nhập phát triển (Số 7(102)-7/2015), tr.32-34 (2016), “Kinh nghiệm phát triển nhà xã hội học Thành phố Hà Nội”, Tạp chí Quy hoạch xây dựng (Số 77+78/2016), tr.112-115 (2017), “Diễn biến tình hình thị trường bất động sản nhà năm 2017”, Bản tin Hà Nội hội nhập phát triển (Số 1(119)-2017), tr.19-22 (2018), “Vai trò nhà xã hội phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội”, Tạp chí Kinh tế Dự báo (Số 08 (03/2018)), tr.44-46 (2018), “Phát triển thị trường nhà xã hội địa bàn Hà Nội – Bài học nhìn từ quốc gia châu Á”, Tạp chí Kinh tế Quản lý (Số 25(03-2018)), tr.55-58 (2018), “Công tác quản lý, vận hành nhà chung cư thương mại chung cư tái định cư địa bàn Hà Nội”, Bản tin Hà Nội hội nhập phát triển (Số 4(134)-2018), tr.13-15 (2018), “Những thách thức phát triển nhà giá rẻ quốc gia phát triển – trường hợp Việt Nam Ấn Độ”, Tạp chí Quy hoạch xây dựng (Số 95+96/2018), tr.92-99 ... CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 4.1 Dự báo nhu cầu phát triển thị trường nhà 4.1.1 Đô thị Hà Nội 2030 tầm nhìn 2050 Thủ Hà Nội phát triển theo mơ hình thị trung... Cơ sở lý luận thực tiễn thị trường nhà ở; - Chương Thực trạng phát triển thị trường nhà địa bàn Hà Nội; - Chương Một số giải pháp chủ yếu phát triển thị trường nhà địa bàn Hà Nội đến năm 2030. .. luận TT nhà làm sở lý luận cho nghiên cứu đánh giá TT nhà địa bàn Hà Nội - Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển TT nhà số thành phố giới số địa phương nước, từ rút học cho thành phố Hà Nội phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển thị trường nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 tt, Phát triển thị trường nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 tt

Từ khóa liên quan