So tay huong dan thuc tap

21 71 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 23:56

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ BỘ MÔN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC TẬP VÀ VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TP HCM 2019 Mục tiêu đào tạo hội việc làm ngành Quản lý nguồn nhân lực Ngành Quản lý NNL ( gọi tắt HRM), thuộc khối ngành kinh tế quản trị kinh doanh Mục tiêu: Đào tạo Cử nhân kinh tế có kiến thức kỹ cần thiết để quản lý, sử dụng có hiệu nguồn lao động tầm vĩ mô vi mô ( bao gồm quan Nhà nước, Công ty thuộc loại hình doanh nghiệp thành phần kinh tế) Về chun mơn sinh viên có trình độ cử nhân kinh tế lao động quản lý nguồn nhân lực cần hiếu biết làm được: Về hiểu biết (Knowledge): - Có kiến thức nguồn nhân lực, quản lý sử dụng có hiệu nguồn nhân lực lĩnh vực phạm vi khác nhau; - Có kiến thức tổ chức lao động, tiền lương, tiền công chế độ liên quan đến người lao động phù hợp với Luật lao động văn hành - Có trình độ chun môn kinh tế quản trị để nâng cao hiệu quản lý, tổ chức sử dụng lao động Về làm (Skill): - Các công việc quản lý hoạch định sách lao động, tiền lương trung ương địa phương - Chuyên viên, giám đốc nhân sự, kế toán tiền lương đơn vị, công ty, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế - Giảng viên, giáo viên sở đào tạo ngành HRM, lao động, tiền lương dân số phát triển Mục đích, yêu cầu phạm vi thực tập tốt nghiệp 2.1 Mục đích * Giúp cho sinh viên tiếp cận mội trường làm việc thực tế đơn vị, qua có điều kiện so sánh, đánh giá lý thuyết thực tiễn với trọng tâm kiến thức chuyên ngành Kinh tế lao động quản lý nguồn nhân lực * Bước đầu tiếp cận thực tế nội dung học chuyên ngành, sinh viên thực tập, học hỏi làm quen với chuyên môn đào tạo để tốt nghiệp làm việc * Vận dụng kiến thức học để áp dụng vào (hay số) nội dung liên quan đến công việc cụ thể đơn vị thực tập Sinh viên thực tập nghiên cứu trình bày kết đề tài khoa học chuyên đề tốt nghiệp 2.2 Yêu cầu a Đối với sinh viên * Hiểu nắm vững ngành QLNNL kiến thức bổ trợ liên quan * Tìm hiểu thực tiễn nội dung học vấn đề có liên quan * Nhận xét đánh giá thực tiễn lý thuyết Giải thích khác biệt thực tiễn lý thuyết áp dụng quan, doanh nghiệp sở lý luận điều kiện thực tế quan, doanh ngiệp * Sinh viên phải có tinh thần tích cực chủ động gặp gỡ, trao đổi với giáo viên hướng dẫn trình thực tập, nghiên cứu trình bày kết chuyên đề tốt nghiệp b Giảng viên hướng dẫn: * Hướng dẫn cho sinh viên nhận thức tầm quan trọng yêu cầu trình thực tập * Hướng dẫn cho sinh viên quy trình tìm hiểu thực tiễn nội dung lý thuyết học nội dung khác có liên quan * Kiểm sốt q trình thực tập sinh viên, gặp trao đổi sinh viên lần để giúp sinh viên thực đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, giải đáp thắc mắc trình thực tập hướng dẫn viết chuyên đề tốt nghiệp * Hướng dẫn cho sinh viên phương pháp nghiên cứu trình bày kết nghiên cứu khoa học * Đánh giá đắn kết thực tập sinh viên chịu trách nhiệm kết trình thực tập sinh viên 2.3 Phạm vi thực tập tốt nghiệp Sinh viên thực tập tốt nghiệp loại hình đơn vị sau: - Các loại hình doanh nghiệp - Các đơn vị nghiệp - Các quan quản lý nhà nước Nội dung, quy trình thực tập viết khoá luận tốt nghiệp 3.1 Nội dung thực tập Khi thực tập đơn vị, sinh viên cần tìm hiểu thực cơng việc sau đây: a Tìm hiểu đơn vị thực tập Bao gồm: - Tổ chức lĩnh vực hoạt động đơn vị - Tổ chức quản lý sử dụng nguồn lực đơn vị - Tình hình sản xuất kinh doanh đơn vị - Các nội dung có liên quan đến đề tài, ví dụ: loại quy chế, quy định, vv… b Nghiên cứu tài liệu Sinh viên tiến hành thu thập tài liệu nghiên cứu nội dung sau: - Nghiên cứu lý thuyết học thu thập thông qua tài liệu khác sách giáo khoa, tạp chí, internet, … - Tìm hiểu thực trạng phương pháp thực hay giải vấn đề đơn vị, thông qua tài liệu thu thập c Tiếp cận công việc thực tế Sau có hiểu biết định quy trình, phương pháp thực đơn vị thực tập thông qua việc nghiên cứu tài liệu, tiếp cận thực tế giúp sinh viên hiểu trực tiếp làm quen với quy trình nội dung công việc thực tế, giúp sinh viên làm quen dần với kỹ nghề nghiệp, làm sáng tỏ giải thích vấn đề đặt trình nghiên cứu tài liệu thực tập đơn vị d Lựa chọn đề tài, viết chuyên đề tốt nghiệp khố luận tốt nghiệp Trong q trình thực tập, sinh viên viết chuyên đề tốt nghiệp để đánh giá kiến thức kỹ sinh viên thu thập qua trình thực tập Chuyên đề tốt nghiệp sản phẩm khoa học sinh viên sau trình thực tập hướng dẫn giám sát giáo viên hướng dẫn Đề tài sinh viên lựa chọn viết cho chuyên đề tốt nghiệp liên quan đến hay số nội dung gắn liền với công việc thực tế đơn vị thực tập lựa chọn đề tài có nội dung liên quan đến vấn đề đặt cần giải ngành khơng gói gọn đơn vị thực tập Trong chuyên đề, sinh viên trình bày sở lý luận đề tài lựa chọn, vấn đề thực tế đơn vị thực tập thực tiễn có xã hội liên quan đến nội dung đề tài đưa nhận xét Sinh viên đưa đề xuất góc độ khả nhận định suy nghĩ độc lập sinh viên dựa tảng kiến thức học Chun đề sau hồn thành cần có xác nhận nhận xét đơn vị thực tập trình làm việc tìm hiểu sinh viên, tính xác thực vấn đề nêu đề tài đánh giá từ phía đơn vị nhận xét, đề xuất nêu chuyên đề Trong trường hợp đặc biệt khác, tùy theo nội dung đề tài, giáo viên hướng dẫn chịu trách nhiệm tính xác thực chuyên đề sinh viên thực 3.2 Quy trình viết chuyên đề tốt nghiệp khoá luận tốt nghiệp * Bước 1: Lựa chọn đề tài: sinh viên tự chọn đề tài nên chọn lĩnh vực mà am tường nhất, phải đồng ý giáo viên hướng dẫn (Xem thêm hướng dẫn tài liệu đính kèm) * Bước 2: Viết đề cương sơ khoảng 02 trang Bước cần hoàn thành khoảng 01 tuần đợt thực tập để gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý duyệt đề cương * Bước 3: Viết đề cương chi tiết khoảng 04-05 trang để gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý để giáo viên duyệt gửi lại Cơng việc cần hoàn thành khoảng -3 tuần Sinh viên phải thực theo đề cương giáo viên hướng dẫn sửa Nếu có thay đổi nào, phải đồng ý giáo viên hướng dẫn * Bước 4: Viết thảo chuyên đề Trước hết hạn thực tập 20 ngày, thảo phải hoàn tất gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý chỉnh sửa * Bước 5: Viết, in chuyên đề, gửi đơn vị thực tập để nhận xét, đóng dấu nộp hồn chỉnh cho giáo viên hướng dẫn Chú ý: Đề cương thảo yêu cầu đánh máy vi tính, khổ giấy A4 3.3 Phương pháp tìm hiểu, thu thập tài liệu Sinh viên thực tập tốt nghiệp cần chủ động tìm hiểu, thu thập thơng tin đơn vị liên quan đến cơng việc thực tập Đồng thời cần thường xuyên tham khảo ý kiến giáo viên hướng dẫn để có phương pháp thu thập thơng tin thích hợp Sau số cách thức thu thập thơng tin cần thiết: * Tìm hiểu, tham khảo văn bản, tài liệu … liên quan đến đơn vị, đến nội dung đề tài đề cập đến * Phỏng vấn trực tiếp người liên quan (Nên chuẩn bị sẵn trước câu hỏi nhà, ghi giấy để tiết kiệm thời gian) * Điều tra câu hỏi để thu thập thông tin phục vụ cho đề tài * Tham gia trực tiếp vào q trình cơng việc * Thu thập tài liệu, mẫu biểu liên quan đến đề tài Các đề tài gợi ý chuyên đề tốt nghiệp, khoá luận tốt nghiệp (Xem phụ lục) Hướng dẫn kết cấu hình thức trình bày chuyên đề tốt nghiệp, khoá luận tốt nghiệp 5.1.1 Hướng dẫn kết cấu khoá luận tốt nghiệp HƯỚNG ỨNG DỤNG * Trang bìa (theo mẫu) * Trang phụ bìa (theo mẫu) * Trang “Lời cam đoan” (đối với luận văn tốt nghiệp) * Trang “Lời cảm ơn” * Trang “Nhận xét đơn vị thực tập” có dấu tròn (đối với chuyên đề tốt nghiệp theo mẫu) * Trang “Nhận xét giáo viên hướng dẫn” (đối với chuyên đề tốt nghiệp) * Trang “Mục lục ” * Trang “Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt ” * Trang “Danh sách bảng sử dụng ” * Trang “Danh sách biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh ” * LỜI MỞ ĐẦU Nội dung bao gồm : - Đặt vấn đề, tầm quan trọng ý nghĩa đề tài, lý chọn đề tài - Mục tiêu nghiên cứu (các mục tiêu cụ thể đặt cần giải đề tài) - Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Phương pháp nghiên cứu (Phương pháp, cách thức thực đề tài) - Kết cấu đề tài (lưu ý phần kết cấu đề tài bao gồm từ 3-4 chương tuỳ theo nội dung đề tài chọn) Phần có độ dài từ 2-3 trang Nội dung trình bày theo phần * CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN (LÝ THUYẾT CHUNG) Nội dung bao gồm - Tóm tắt, hệ thống hố cách súc tích tảng lý luận liên quan đến đề tài (các khái niệm liên quan trực tiếp đến đề tài, lý thuyết học, văn pháp quy, tiêu, tiêu chí đánh giá, vv…) - Tóm tắt cơng trình (các chun đề, báo, sách, vv…) thực liên quan đến vấn đề nghiên cứu (nếu có) - Lưu ý phần không chép nguyên văn tài liệu mà phải đọc lấy ý để viết theo văn Đồng thời phải tuân thủ quy định trích dẫn tham chiếu sử dụng tài liệu tham khảo Phần có độ dài từ 12-15 trang * CHƯƠNG : THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ ĐÃ CHỌN TẠI ĐƠN VỊ Nội dung bao gồm 2.1 Giới thiệu khái quát đơn vị thực tập : - Tóm lược trình hình thành phát triển - Chức lĩnh vực hoạt động - Cơ cấu tổ chức - Mối quan hệ liên kết với đơn vị khác hoạt động quan, đơn vị (Thị trường khách nói chung doanh nghiệp) - Tình hình hoạt động quan, đơn vị (Tình hình kinh doanh) -5 năm vừa qua nói chung - Chíến lược phương hướng phát triển đơn vị tương lai - Các nội dung khác (tuỳ theo lĩnh vực đề tài) Phần có độ dài không -7 trang 2.2 Thực trạng vấn đề chọn đơn vị - Mô tả phản ánh tình hình thực tế liên quan đề tài đơn vị - Phân tích đánh giá tình hình thực tế đơn vị - Nhận xét, đánh giá : so sánh lý thuyết thực tiễn quan, đơn vị, doanh nghiệp để trình bày ưu, nhược điểm nguyên nhân tồn nhược điểm Phần có độ dài từ 10-20 trang * CHƯƠNG : GIẢI PHÁP - KIẾN NGHỊ Nội dung bao gồm - Các định hướng phát triển Tổ chức, sở - Dự báo (nếu có) - Các giải pháp đề xuất liên quan đến vấn đề nghiên cứu - Các kiến nghị đến tổ chức, sở Phần có độ dài từ 8-10 trang * KẾT LUẬN Tóm tắt kết đề tài nghiên cứu Phần có độ dài khơng q trang Chú ý : Đề tài viết khoảng 40-50 trang * TÀI LIỆU THAM KHẢO * PHỤ LỤC 5.1.1 Hướng dẫn kết cấu khoá luận tốt nghiệp HƯỚNG NGHIÊN CỨU * Trang bìa (theo mẫu) * Trang phụ bìa (theo mẫu) * Trang “Lời cam đoan” (đối với luận văn tốt nghiệp) * Trang “Lời cảm ơn” * Trang “Nhận xét giáo viên hướng dẫn” (đối với chuyên đề tốt nghiệp) * Trang “Mục lục ” * Trang “Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt ” * Trang “Danh sách bảng sử dụng ” * Trang “Danh sách biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh ” * LỜI MỞ ĐẦU Nội dung bao gồm : - Đặt vấn đề, tầm quan trọng ý nghĩa đề tài, lý chọn đề tài - Mục tiêu nghiên cứu (các mục tiêu cụ thể đặt cần giải đề tài) - Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Phương pháp nghiên cứu (Phương pháp, cách thức thực đề tài) - Kết cấu đề tài (lưu ý phần kết cấu đề tài bao gồm từ 3-4 chương tuỳ theo nội dung đề tài chọn) Phần có độ dài từ 2-3 trang Nội dung trình bày theo chương CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Nội dung bao gồm - Tóm tắt, hệ thống hố cách súc tích tảng lý luận liên quan đến đề tài (các khái niệm liên quan trực tiếp đến đề tài, lý thuyết học, văn pháp quy, tiêu, tiêu chí đánh giá, vv…) - Tóm tắt cơng trình (các chun đề, báo, sách, vv…) thực liên quan đến vấn đề nghiên cứu (nếu có) - Lưu ý phần không chép nguyên văn tài liệu mà phải đọc lấy ý để viết theo văn Đồng thời phải tuân thủ quy định trích dẫn tham chiếu sử dụng tài liệu tham khảo Phần có độ dài từ 12-15 trang * CHƯƠNG : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nội dung bao gồm - Qui trình nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu : Định tính, định lượng - Phương pháp chọn mẫu - Xây dựng hỏi - Phân tích liệu Phần có độ dài khơng q -7 trang * CHƯƠNG : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU - Phân tích kết đạt sau chạy chương trình * CHƯƠNG : HÀM Ý QUẢN LÝ - KIẾN NGHỊ Nội dung bao gồm - Các hàm ý đề xuất liên quan đến vấn đề nghiên cứu - Các kiến nghị đến tổ chức, sở Phần có độ dài từ 2-4 trang * KẾT LUẬN Tóm tắt kết đề tài nghiên cứu Phần có độ dài khơng q trang Chú ý : Đề tài viết khoảng 40-50 trang * TÀI LIỆU THAM KHẢO * PHỤ LỤC 5.2 Hình thức trình bày a Độ dài chuyên đề khoá luận tốt nghiệp Nội dung chun đề (từ « Mở đầu » « Kết luận » giới hạn khoảng từ 40 đến 50 trang (không kể phần phụ lục) Nội dung khố luận tốt nghiệp (từ « Mở đầu » « Kết luận » giới hạn khoảng từ 50 đến 60 trang (không kể phần phụ lục) b Soạn thảo văn Sử dụng chữ (font) thuộc mã UNICODE, kiểu chữ chân phương, dễ đọc Đối với phần nội dung (văn bản), dùng cỡ 13 loại chữ Times New Roman tương đương Cỡ chữ tên chương tên đề mục chọn lớn hơn, cỡ chữ tên chương phải lớn cỡ chữ tên đề mục Từ “Mở đầu”, tên chương, cụm từ “Kết luận kiến nghị” “Danh mục tài liệu tham khảo” phải đặt đầu trang, trang có kiểu chữ, cỡ chữ giống Kiểu trình bày (kiểu chữ, cỡ chữ, khoảng cách thụt vào đầu dòng, ) đề mục cấp (xem mục dưới) phải giống toàn luận văn Quy định áp dụng cho tên hình vẽ hay tên bảng biểu Mật độ chữ bình thường, khơng nén kéo dãn khoảng cách chữ Giãn dòng đặt chế độ 1,2 lines Quy định bề rộng lề trang soạn thảo: lề 2,5 cm; lề 2,5 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải cm Các đoạn văn cách before 6; after Số thứ tự trang đánh giữa, phía đầu trang c Đánh số trang Từ trang bìa đến trang “Mục lục” đánh chữ số La Mã thường ( i,ii, iii,iv…) Từ “Mở đầu” đến phần “Tài liệu tham khảo” đánh theo số (1,2,3…), canh đầu trang Số thứ tự trang đánh giữa, phía đầu trang d Đánh số đề mục Các đề mục luận văn đánh số thứ tự thành nhóm chữ số, nhiều gồm bốn chữ số với số thứ số thứ tự chương (ví dụ 4.1.2.1 đề mục nhóm đề mục mục chương 4) Tại nhóm đề mục phải có hai đề mục, ví dụ khơng thể có đề mục 2.1.1 mà khơng có đề mục 2.1.2 Đề mục nội dung phải liền với nhau, tránh trường hợp đề mục nằm cuối trang nội dung đầu trang sau Có hai loại đề mục: đề mục cấp (là đề mục có số chữ số số thứ tự chúng, ví dụ 1.1.2, 1.1.3 2.1.3) các đề mục khơng cấp (ví dụ 1.1 1.1.1) Kiểu trình bày đề mục khơng cấp phải khác nhau, ví dụ: Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN (Times New Roman, in hoa, đậm, đứng) 1.1 Một số khái niệm (Times New Roman, chữ in thường, đậm, đứng, size 16) 1.1.1 Quản trị nguồn nhân lực gì? (Times New Roman, chữ thường, đậm, size 14) Các đề mục cấp phải có kiểu trình bày giống toàn luận văn e Đánh số bảng, đồ thị, hình, sơ đồ Mỗi loại cơng cụ minh họa (bảng, đồ thị, hình, sơ đồ…) đặt tên đánh số thứ tự chương có sử dụng bảng, đồ thị, hình, sơ đồ … để minh họa Số đầu số chương, sau số thứ tự cơng cụ minh họa chương Ví dụ: Bảng 2.6: Qui mơ cấu khách đến Việt Nam phân theo phương tiện, có nghĩa bảng số chương có tên gọi “Qui mô cấu khách đến Việt Nam phân theo phương tiện”; Bảng 2.6 Qui mô cấu khách đến Việt Nam phân theo phương tiện 2000 Ngàn lượt Đường không 1113,1 Đường thủy 256,1 Đường 770,9 Tổng số 2140,1 2002 2005 2007 Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ trọng Ngàn trọng Ngàn trọng Ngàn trọng (%) lượt (%) lượt (%) lượt (%) 52,0 1540,3 58,6 2335,2 67,2 3261,9 78,2 12,0 309,1 11,8 200,5 5,8 224,4 5,4 36,0 778,8 29,6 941,8 27,1 685,2 16,4 100,0 2628,2 100,0 3477,5 100,0 4171,5 100,0 Nguồn: Nguyễn Văn D (2009) Biểu đồ 2.4 Cơ cấu thị trường Outbound Việt Nam, có nghĩa đồ thị số chương có tên gọi “Cơ cấu thị trường Outbound Việt Nam” Biểu đồ 2.4 Cơ cấu thị trường Outbound Việt Nam Khác Châu Âu (12.0%) (4.0%) Hoa Kỳ (5.0%) Malaysia (16.0%) Singapore (18.0%) Trung quốc (25.0%) Thái Lan (20.0%) Nguồn: Nguyễn Văn D (2009) 5.3 Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo a Trích dẫn trực tiếp * Ghi tên tác giả năm xuất trước đoạn trích dẫn: Ơng A (1992) cho rằng: “Tổ chức, sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả” * Nếu nhiều tác giả: Ơng A, ơng B ơng C (1992) cho rằng: “Thực cải cách hành nhà nước” * Kiểm sốt q trình thực tập sinh viên, gặp trao đổi sinh viên lần để giúp sinh viên thực đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, giải đáp thắc mắc trình thực tập hướng dẫn viết chuyên đề tốt nghiệp * Hướng dẫn cho sinh viên phương pháp nghiên cứu trình bày kết nghiên cứu khoa học * Đánh giá đắn kết thực tập sinh viên chịu trách nhiệm kết trình thực tập sinh viên 2.3 Phạm vi thực tập tốt nghiệp Sinh viên thực tập tốt nghiệp loại hình đơn vị sau: - Các loại hình doanh nghiệp - Các đơn vị nghiệp - Các quan quản lý nhà nước Nội dung, quy trình thực tập viết khoá luận tốt nghiệp 3.1 Nội dung thực tập Khi thực tập đơn vị, sinh viên cần tìm hiểu thực công việc sau đây: a Tìm hiểu đơn vị thực tập Bao gồm: - Tổ chức lĩnh vực hoạt động đơn vị - Tổ chức quản lý sử dụng nguồn lực đơn vị - Tình hình sản xuất kinh doanh đơn vị - Các nội dung có liên quan đến đề tài, ví dụ: loại quy chế, quy định, vv… b Nghiên cứu tài liệu Sinh viên tiến hành thu thập tài liệu nghiên cứu nội dung sau: - Nghiên cứu lý thuyết học thu thập thông qua tài liệu khác sách giáo khoa, tạp chí, internet, … - Tìm hiểu thực trạng phương pháp thực hay giải vấn đề đơn vị, thông qua tài liệu thu thập c Tiếp cận công việc thực tế Sau có hiểu biết định quy trình, phương pháp thực đơn vị thực tập thông qua việc nghiên cứu tài liệu, tiếp cận thực tế giúp sinh viên hiểu trực tiếp làm quen với quy trình nội dung cơng việc thực tế, giúp sinh viên làm quen dần với kỹ nghề nghiệp, làm sáng tỏ giải thích vấn đề đặt q trình nghiên cứu tài liệu thực tập đơn vị d Lựa chọn đề tài, viết chuyên đề tốt nghiệp khố luận tốt nghiệp Trong q trình thực tập, sinh viên viết chuyên đề tốt nghiệp để đánh giá kiến thức kỹ sinh viên thu thập qua trình thực tập Chuyên đề tốt nghiệp sản phẩm khoa học sinh viên sau trình thực tập hướng dẫn giám sát giáo viên hướng dẫn Đề tài sinh viên lựa chọn viết cho chuyên đề tốt nghiệp liên quan đến hay số nội dung gắn liền với công việc thực tế đơn vị thực tập lựa chọn đề tài có nội dung liên quan đến vấn đề đặt cần giải ngành khơng gói gọn đơn vị thực tập 11 Nguyễn Văn C (2001) Bàn sắc văn hoá Việt Nam Giáo dục * Bài viết in sách báo in tạp chí Tên tác giả (Năm xuất bản) “Tên viết” Tên sách Tên nhà xuất Nơi xuất Tên tác giả (năm xuất bản), “Tên báo” Tên tạp chí Số tạp chí Ví dụ: Nguyễn Văn D (2009) “Du lịch văn hoá Việt Nam” Du lịch sinh thái du lịch văn hoá NXB Thống kê Trịnh Lê A Giang Xuân H (2003), “Tiếp cận loại hình du lịch thể thao – mạo hiểm”, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số * Tham khảo điện tử: Tên tác giả (Năm xuất bản) “Tên viết” Tên website Ngày tháng * Các văn hành nhà nước VD: Quốc hội …, Luật Doanh nghiệp số………………., Ví dụ: Như Hoa, “Tiềm du lịch thể thao mạo hiểm Việt Nam”, trang web: www… vn, 19/12/2002 b Sắp xếp tài liệu tham khảo Danh mục tài liệu tham khảo liệt kê trang “Tài liệu tham khảo” xếp theo thông lệ sau: * Tài liệu tham khảo xếp riêng theo ngôn từ (Việt, Anh , Pháp, Đức Nga, Trung, Nhật…) Các tài liệu tiếng nước phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch * Tài liệu tham khảo phân theo phần sau: * Các văn hành nhà nước VD: Quốc hội …, Luật Lao động, 2005 * Sách tiếng Việt * Sách tiếng nước ngồi * Báo, tạp chí * Các trang web * Các tài liệu gốc quan thực tập * Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả luận văn theo thông lệ: * Tác giả người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ 12 * Tác giả người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên giữ nguyên thứ tự thông thường tên người Việt Nam Không đảo tên lên trước họ * Tài liệu khơng có tên tác giả xếp theo thứ tự ABC từ đầu tên quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Nhà xuất giáo dục xếp vào vần N, Bộ Giáo Dục Đào tạo xếp vào vần B v.v… * Nếu tài liệu chưa công bố ghi (Tài liệu chưa công bố); tài liệu nội bộ, ghi (Lưu hành nội bộ) * Sắp xếp thứ tự theo chữ tên tác giả, chữ thứ giống phân biệt theo chữ tiếp theo, trùng chữ phân biệt theo vần, trùng vần phân biệt theo dấu thanh: không – huyền – sắc – hỏi – ngã – nặng * Tài liệu nước ngồi xếp chung, nhiều xếp thành mục riêng: Tài liệu nước, tài liệu nước * Có thể xếp chung sách báo xếp riêng: I Sách; II Báo; III Tài liệu khác * Nhiều tác giả có chủ nhiệm, chủ biên ghi tên chủ nhiệm, chủ biên * Nếu xếp chung tài liệu Việt Nam nước ngòai điều chỉnh theo trật tự chung * Tên quan, địa phương: sử dụng chữ cuối làm tên tác giả, ví dụ: Tỉnh Lâm Đồng, Viện Dân tộc học, … để xếp theo chữ Đ, H Ví dụ trình bày phần Tài liệu tham khảo: TÀI LIỆU THAM KHẢO Ts Nguyễn Văn A (2003), “Hành vi tố chức”, Nhà XB Thống kê Trần Bình, “Nghệ thuật giữ nhân viên”, trang web: www… vn, 19/12/2011 Trần Hạo (2011), “Động viên nhân viên khơng tiền” Tạp chí “tâm lý học” Số 112 Đánh giá kết thực tập tốt nghiệp khố luận tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp đánh giá dựa tiêu chí sau: * Nội dung gắn với tên đề tài: 70 % Mục tiêu, phạm vi đề tài rõ ràng Xây dưng sở lý luận đầy đủ, phù hợp, xúc tích Kết cấu hợp lý Mô tả đầy đủ đánh giá sâu sắc tình hình thực tế tổ chức sở, doanh nghiệp Nhận xét, đề xuất kết luận có tính thuyết phục * Trình bày: 15 % Hình thức trình bày theo hướng dẫn Khơng sai lỗi tả, câu văn rõ ràng mạch lạc 13 * Ý thức: 15 % Lưu ý: - Số lượng nộp: (khơng đóng gáy lò xo) có xác nhận quan thực tập (có ký tên đóng dấu) - Đóng bìa màu xanh dương, có tờ mê-ka bên - Chuyên đề in mặt - Nộp đĩa CD có nội dung khóa luận thực tập Việc chấm điểm khóa luận tốt nghiệp tính theo tiến độ thực đề tài việc liên lạc với giáo viên hướng dẫn (nộp đề cương, nộp chương theo quy định giáo viên hướng dẫn) Điểm cuối khóa luận tốt nghiệp điểm giáo viên hướng dẫn + điểm GV chấm chia đôi 14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TÊ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY XYZ SVTH: KHÓA: … GVHD: TP.HCM, 2019 15 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu khóa luận thực sở X, không chép nguồn khác Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 200… Tác giả (ký tên) 16 MẪU « NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP » NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Thời gian thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Bộ phận thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Tinh thần trách nhiệm với công việc ý thức chấp hành kỷ luật ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Kết thực tập theo đề tài ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Nhận xét chung ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đơn vị thực tập 17 MẪU « NHẬN XÉT CỦA GVHD » NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Tinh thần, chấp hành kỷ luật ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Nội dung chuyên đề thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Hình thức : ……………………………………………………………………………… Nhận xét chung ……………………………………………………………………………… Điểm số : Giáo viên hướng dẫn 18 Phụ lục 1: DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI GỢI Ý Hồn thiện cơng tác Quản trị NNL Hồn thiện cơng tác tiền lương, tiền thưởng Hồn thiện hoạt động động viên khuyến khích Hoàn thiện hoạt động đào tạo phát triển Hoàn thiện cơng tác định mức Hồn thiện cơng tác phân tích cơng việc Hồn thiện Văn hóa doanh nghiệp Xây dựng mô tả tiêu chuẩn cơng việc Hồn thiện mơi trường làm việc 10 Hồn thiện quy trình đánh giá thành tích, đánh giá cơng việc 11 Hồn thiện cơng tác xóa đói, giảm nghèo địa phương 12 Hồn thiện cơng tác giải việc làm địa phương… 13 Hồn thiện cơng tác giữ chân nhân viên giỏi 14 Hoàn thiện cấu tổ chức cơng ty 15 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên… 16 Phân tích sách lương đơn vị 17 Xây dựng định biên cho phòng ban, phận 18 Hồn thiện mơi trường điều kiện lao động 19 Các giải pháp tăng suất lao động cho nhân viên 20 Bài học thực tế quản trị NNL công ty… 21 Vấn đề di cư 22 Khảo sát ngun nhân đình cơng khu công nghiệp, công ty… 23 Xây dựng hệ thống mức hao phí lao động tổng hợp cho đơn vị sản phẩm công ty… 24 Khảo sát đời sống người lao động đơn vị… 25 Hồn thiện cơng tác thu bảo hiểm xã hội địa phương 26 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chi Bảo hiểm xã hội …… 27 Những giải pháp hoàn thiện thực chế độ bảo hiểm xã hội 28 Phương hướng hoàn thiện sách tài Bảo hiểm xã hội Việt Nam 29 Thực trạng giải pháp chế độ Bảo hiểm xã hội hưu trí Việt Nam 30 Thực trạng số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội khu vực… 31 Công tác định mức lao động Doanh nghiệp : đánh giá, nhận xét đưa hướng hồn thiện 32 Cơng tác định mức lao động việc áp dụng vào trả lương sản phẩm (nhà máy/cơng ty/xí nghiệp…) 33 Thực trạng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác định mức lao động (nhà máy/cơng ty/…) 34 Hồn thiện cơng tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu trả lương theo sản phẩm (nhà máy/cơng ty/xí nghiệp…) 35 Xây dựng hệ thống mức lao động để giao việc cho đối tượng lao động cụ thể đơn vị Phụ lục 2: QUY ĐỊNH VI PHẠM ĐẠO VĂN Trong chuyên đề, sinh viên trình bày sở lý luận đề tài lựa chọn, vấn đề thực tế đơn vị thực tập thực tiễn có xã hội liên quan đến nội dung đề tài đưa nhận xét Sinh viên đưa đề xuất góc độ khả nhận định suy nghĩ độc lập sinh viên dựa tảng kiến thức học Chuyên đề sau hoàn thành cần có xác nhận nhận xét đơn vị thực tập trình làm việc tìm hiểu sinh viên, tính xác thực vấn đề nêu đề tài đánh giá từ phía đơn vị nhận xét, đề xuất nêu chuyên đề Trong trường hợp đặc biệt khác, tùy theo nội dung đề tài, giáo viên hướng dẫn chịu trách nhiệm tính xác thực chuyên đề sinh viên thực 3.2 Quy trình viết chuyên đề tốt nghiệp khoá luận tốt nghiệp * Bước 1: Lựa chọn đề tài: sinh viên tự chọn đề tài nên chọn lĩnh vực mà am tường nhất, phải đồng ý giáo viên hướng dẫn (Xem thêm hướng dẫn tài liệu đính kèm) * Bước 2: Viết đề cương sơ khoảng 02 trang Bước cần hoàn thành khoảng 01 tuần đợt thực tập để gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý duyệt đề cương * Bước 3: Viết đề cương chi tiết khoảng 04-05 trang để gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý để giáo viên duyệt gửi lại Cơng việc cần hồn thành khoảng -3 tuần Sinh viên phải thực theo đề cương giáo viên hướng dẫn sửa Nếu có thay đổi nào, phải đồng ý giáo viên hướng dẫn * Bước 4: Viết thảo chuyên đề Trước hết hạn thực tập 20 ngày, thảo phải hồn tất gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý chỉnh sửa * Bước 5: Viết, in chuyên đề, gửi đơn vị thực tập để nhận xét, đóng dấu nộp hoàn chỉnh cho giáo viên hướng dẫn Chú ý: Đề cương thảo yêu cầu đánh máy vi tính, khổ giấy A4 3.3 Phương pháp tìm hiểu, thu thập tài liệu Sinh viên thực tập tốt nghiệp cần chủ động tìm hiểu, thu thập thơng tin đơn vị liên quan đến công việc thực tập Đồng thời cần thường xuyên tham khảo ý kiến giáo viên hướng dẫn để có phương pháp thu thập thơng tin thích hợp Sau số cách thức thu thập thông tin cần thiết: * Tìm hiểu, tham khảo văn bản, tài liệu … liên quan đến đơn vị, đến nội dung đề tài đề cập đến * Phỏng vấn trực tiếp người liên quan (Nên chuẩn bị sẵn trước câu hỏi nhà, ghi giấy để tiết kiệm thời gian) * Điều tra câu hỏi để thu thập thông tin phục vụ cho đề tài * Tham gia trực tiếp vào q trình cơng việc * Thu thập tài liệu, mẫu biểu liên quan đến đề tài Các đề tài gợi ý chuyên đề tốt nghiệp, khoá luận tốt nghiệp (Xem phụ lục) Hướng dẫn kết cấu hình thức trình bày chun đề tốt nghiệp, khố luận tốt nghiệp 5.1.1 Hướng dẫn kết cấu khoá luận tốt nghiệp HƯỚNG ỨNG DỤNG * Trang bìa (theo mẫu) * Trang phụ bìa (theo mẫu) * Trang “Lời cam đoan” (đối với luận văn tốt nghiệp) 20 Các trường hợp khác, lấy ý chính, nội dung chính, ý tưởng người khác để viết lại, diễn đạt theo ngơn từ riêng (paraphrase) giữ nguyên ý nghĩa câu văn, đoạn văn tác giả trích Ghi rõ nguồn trích Tự viết ý tưởng khoa học văn phong riêng mình, đừng sử dụng cơng cụ „cắt dán‟ (copy and paste) viết Khi sử dụng chép, mô lại tư tưởng, ý kiến, lý thuyết, cơng thức, hình ảnh, biểu đồ, số liệu… người khác phải thừa nhận nêu rõ nguồn trích dẫn III HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM Khi phát hình thức phạm lỗi đạo văn nêu mục II Đặc biệt lỗi nghiêm trọng, dễ phát sau đây: Luận văn, luận án, cơng trình khoa học: thay đổi tên đề tài, từ ngữ, số liệu giữ nguyên cấu trúc nội dung tương tự cơng trình khác Luận văn, luận án, cơng trình khoa học: chép ngun văn từ 300 từ trở lên viết tác giả khác (bao gồm đoạn văn, biểu đồ, hình ảnh, bảng biểu,…) mà khơng ghi nguồn trích trích dẫn nguyên văn không theo hướng dẫn Sử dụng số liệu sẵn có tác giả khác (cá nhân, nhóm, quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức phí phủ,…) mà khơng nêu rõ nguồn tác giả số liệu Trường Đại học Kinh tế Tp HCM áp dụng hình thức xử lý sau: a Phát trước bảo vệ, không cho bảo vệ, phải chỉnh sửa lại b Phát bảo vệ luận văn: đình chỉ, Hội dồng định luận văn không đạt bảo vệ lần c Phát sau công bố kết quả, chưa nhận bằng: hủy kết quả, thông báo cho học viên d Phát sau bảo vệ nhận bằng: làm thủ tục báo cáo Bộ Giáo dục Đào tạo huỷ, không công nhận văn theo qui định hành, thông báo cho người học biết e Các tiểu luận, thuyết trình, tập nhóm, tập nhà giảng viên tính điểm học phần giảng dạy, tùy mức độ vi phạm giảng viên hủy kết trừ điểm học phần f Các báo cáo khoa học vận dụng tương tự theo quy định xử lý trình bày từ mục a đến mục d Người biên soạn Thái Trí Dũng 21 ... (đối với chuyên đề tốt nghiệp) * Trang “Mục lục ” * Trang “Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt ” * Trang “Danh sách bảng sử dụng ” * Trang “Danh sách biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh ” * LỜI MỞ ĐẦU... (đối với chuyên đề tốt nghiệp) * Trang “Mục lục ” * Trang “Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt ” * Trang “Danh sách bảng sử dụng ” * Trang “Danh sách biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh ” * LỜI MỞ ĐẦU... tế liên quan đề tài đơn vị - Phân tích đánh giá tình hình thực tế đơn vị - Nhận xét, đánh giá : so sánh lý thuyết thực tiễn quan, đơn vị, doanh nghiệp để trình bày ưu, nhược điểm nguyên nhân tồn
- Xem thêm -

Xem thêm: So tay huong dan thuc tap , So tay huong dan thuc tap

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn