De thi khoi 2 tin hoc cuoi HKI 2017 2018

4 55 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 17:21

KTĐK CUỐI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017 - 2018 Trường: Tiểu học Lê Văn Tám MÔN TIN HỌC – LỚP Họ tên:……………………… Lớp:…………………………… ĐIỂM Thời gian 40 phút Giám thị Giám khảo NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… II PHẦN LÝ THUYẾT: Em khoanh tròn vào chữ đặt trước câu mà em cho ……/0.5đ Câu 1: Đâu biểu tượng trò chơi Circus: ……/0.5đ A B C Câu 2: Nút lệnh đóng chương trình kết thúc cơng việc là: A ……/0.5đ ……/5đ B Câu 3: …… công cụ dùng để nhập văn C A Size B Text Câu 4: Cơng cụ đường cong có biểu tượng sau đây: C Line ……/0.5đ A ……/0.5đ B Câu 5: Lệnh Flip Vertical dùng để xoay mẫu: A Xoay 180o B Xoay trái 900 C Xoay lật dọc C ……/0.5đ Câu 6: Để vẽ hình tròn hình vng, vẽ em giữ phím: A Ctrl B Shift C Alt ……/0.5đ Câu 7: Để chép mẫu vẽ em thực sau: A Giữ phím Ctrl + nhấp phải chuột + rê chuột B Giữ phím Ctrl + nhấn giữ trái chuột + rê chuột C Giữ phím Ctrl + nhấp chuột + rê chuột ……/1.5đ Câu 8: Nối tên gọi cột A với hình vẽ thích hợp cột B Cột A Rounded rectangle Rectangular selection Polygon Cột B KTĐK CUỐI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN TIN HỌC – LỚP Thời gian 40 phút ……/5đ II PHẦN THỰC HÀNH: Sử dụng tất em biết phần mềm đồ họa Paint, vẽ theo mẫu sau Yêu cầu: - Sử dụng công cụ Cruve vẽ giống hình (2 đ) - Tơ màu.(1đ) - Em sử dụng công cụ Text ghi họ tên (0.5đ) - Trang trí cho tranh sinh dộng (1 đ) - HS lưu lại làm với lớp_họ tên vào ổ đĩa D (VD: 2.1 Nguyen Van A) (0.5đ) Hết Đáp án KTĐK CUỐI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN TIN HỌC – LỚP I Phần lý thuyết: điểm Câu 1: C (0.5đ) Câu 2: C (0.5đ) Câu 3: B (0.5đ) Câu 4: A (0.5đ) Câu 5: A (0.5đ) Câu 6: A (0.5đ) Câu 7: B (0.5đ) Câu 8: Nối tên gọi cột A với hình vẽ thích hợp cột B (1,5đ) Cột A Cột B Rounded rectangle Rectangular selection Polygon II Phần thực hành: điểm - Vẽ hình theo mẫu điểm, trang trí cho đẹp điểm - Vẽ thiếu chi tiết trừ 0,5 điểm ... gọi cột A với hình vẽ thích hợp cột B Cột A Rounded rectangle Rectangular selection Polygon Cột B KTĐK CUỐI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 20 17 - 20 18 MÔN TIN HỌC – LỚP Thời gian 40 phút ……/5đ II PHẦN THỰC... Hết Đáp án KTĐK CUỐI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 20 16 - 20 17 MÔN TIN HỌC – LỚP I Phần lý thuyết: điểm Câu 1: C (0.5đ) Câu 2: C (0.5đ) Câu 3: B (0.5đ) Câu 4: A (0.5đ) Câu 5: A (0.5đ)... Cruve vẽ giống hình (2 đ) - Tơ màu.(1đ) - Em sử dụng công cụ Text ghi họ tên (0.5đ) - Trang trí cho tranh sinh dộng (1 đ) - HS lưu lại làm với lớp_họ tên vào ổ đĩa D (VD: 2. 1 Nguyen Van A) (0.5đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi khoi 2 tin hoc cuoi HKI 2017 2018, De thi khoi 2 tin hoc cuoi HKI 2017 2018