De thi khoi 1 tin hoc cuoi HKI 2017 2018

4 64 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 17:20

KTĐK CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 – 2018 Trường:………………………………… Họ tên:……………………………… Lớp:……………………………………… ĐIỂM MÔN TIN HỌC – LỚP Thời gian 30 phút Giám thị Giám khảo NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN …………………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………… PHẦN I: LÝ THUYẾT: 5đ Em khoanh tròn vào câu mà em cho nhất: ……/0.5đ Câu 1: Tư sau cầm chuột đúng: A B C ……/0.5đ Câu 2: Nút lệnh đóng chương trình kết thúc công việc là: ……/5đ ……/0.5đ A B C Câu 3: Muốn thoát khỏi phần mềm Art em thực nào? A B C ……/0.5đ + Câu 4: Thao tác biểu tượng A Nhấp chuột trái lần B Nhấp đôi chuột trái là: C Nhấp chuột trái lần ……/0.5đ Câu 5: Biểu tượng phần mềm Art là: A B C ……/0.5đ Câu 6: Biểu tượng + là: A Khởi động phần mềm Tangram B Đóng phần mềm Tangram C Thu nhỏ phần mềm Tangram ……/2đ Câu 7: Nối tên gọi cột A với hình vẽ thích hợp cột B? Cột A Cột B Chuột máy tính Bàn phím Thùng điều khiển CPU Màn hình PHẦN II: THỰC HÀNH: Hãy sử dụng tất em biết phần mềm ART để tơ màu hình mà em thích ……/5đ - Mở phần mềm Art - Em chọn mẫu vẽ u thích - Em tơ màu cho mẫu vẽ - Em phối màu cho mẫu vẽ sinh động KTĐK CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 – 2018 Trường:………………………………… Họ tên:……………………………… Lớp:……………………………………… ĐIỂM MÔN TIN HỌC – LỚP Thời gian 30 phút Giám thị Giám khảo NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN …………………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN KTĐK CUỐI NĂM - NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN TIN HỌC – LỚP Câu 1: B 0.5đ Câu 2: A 0.5đ Câu 3: C 0.5đ Câu 4: B 0.5đ Câu 5: C 0.5đ Câu 6: A 0.5đ Câu 7: 2đ Chuột máy tính Bàn phím Thùng điều khiển CPU Màn hình PHẦN II: THỰC HÀNH: 5đ Hãy sử dụng tất em biết phần mềm ART để tơ màu hình mà em thích - Mở phần mềm Art (0.5đ) - Em tô màu cho mẫu vẽ (2đ) - Em chọn mẫu vẽ yêu thích (1.5đ) - Em biết cách phối màu cho mẫu vẽ sinh động (1đ) ... …………………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN KTĐK CUỐI NĂM - NĂM HỌC 2 017 – 2 018 MÔN TIN HỌC – LỚP Câu 1: B 0.5đ Câu 2: A 0.5đ Câu 3: C 0.5đ Câu 4: B 0.5đ Câu 5: C 0.5đ Câu 6: A 0.5đ... màu cho mẫu vẽ sinh động KTĐK CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2 017 – 2 018 Trường:………………………………… Họ tên:……………………………… Lớp:……………………………………… ĐIỂM MÔN TIN HỌC – LỚP Thời gian 30 phút Giám thị Giám khảo NHẬN... mềm Art (0.5đ) - Em tô màu cho mẫu vẽ (2đ) - Em chọn mẫu vẽ yêu thích (1. 5đ) - Em biết cách phối màu cho mẫu vẽ sinh động (1 )
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi khoi 1 tin hoc cuoi HKI 2017 2018, De thi khoi 1 tin hoc cuoi HKI 2017 2018