Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên trên địa bàn quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng

61 62 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 16:35

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ƠNG THỊ BÍCH LIỄU THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI – 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ƠNG THỊ BÍCH LIỄU THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Chính sách cơng Mã số : 8340402 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS.LƯU TRANG HÀ NỘI - 2019 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nhân tố nguồn nhân lực nguồn lực mềm có ý nghĩa quan trọng phát triển kinh tế quốc gia Thơng qua giáo dục, người lao động hồn thiện trình độ văn hóa lực lao động sản xuất; thông qua đào tạo nghề, người lao động hoàn thiện lực, kỹ năng, tay nghề sản xuất, qua nâng cao suất lao động, góp phần phát triển kinh tế Thực tiễn khẳng định, giáo dục nghề nghiệp thành tố thành tố quan trọng nhất, có ý nghĩa định phát triển nguồn nhân lực quốc gia Mỗi quốc gia, địa phương muốn có nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nghiệp phát triển kinh tế xã hội, vững mạnh qc gia giải pháp hiệu đầu tư cho nguồn nhân lực thông qua hoạt động đào tạo, rèn luyện kỹ năng, thích ứng với mơi trường làm việc cơng dân tồn cầu; giải pháp hiệu phải sử dụng hiệu nguồn nhân lực có khơng ngừng phát triển số lượng chất lượng nguồn nhân lực Trong nghiệp bảo vệ xây dựng đất nước, lực lượng niên lực lượng có vai trò quan trọng, giữ vị trí xung kích thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí TN tương lai đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng ta quan tâm đến nhiệm vụ bồi dưỡng hệ niên Việt Nam; coi công tác ĐTN cho niên nhiệm vụ quan trọng nhằm sử dụng hiệu nguồn nhân lực đất nước, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, đáp ứng nguyện vọng học nghề niên, gia đình tồn xã hội; Chăm lo giáo dục, bồi dưỡng phát triển TN vừa mục tiêu, vừa động lực bảo đảm cho ổn định phát triển đất nước, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành Nghị số 25NQ/TW, ngày 25-7-2008 “Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác TN thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa” rõ nhiệm vụ: Nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống cho TN Trong thời gian qua, Đảng Nhà nước ta có nhiều sách phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực trẻ., sách bước vào cuốc sống, tạo đà cho việc nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho lao động niên Công tác quy hoạch phát triển hệ thống sở giáo dục nghề nghiệp có quy mơ ngày rộng, trang thiết bị đại đáp ứng nhu cầu dạy học, chất lượng đội ngũ giáo viên ngày quan tâm, đầu tư số lượng chất lượng, số lượng ngày nghề đào tạo mở rộng phù hợp với nhu cầu thị trường lao động Tại thành phố Đà Nẵng nói chung, quận Cẩm Lệ nói riêng, cấp ủy Đảng, quyền quan tâm đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa bàn; bước ban hành giải pháp thúc đẩy việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là: quan tâm đầu tư cho sở dạy nghề, chuyển giao tiến khoa học - công nghệ (KH-CN) vào sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp trình đào tạo nghề… nhờ bước nâng cao chất lượng lao động qua đào tạo, tạo nhiều hội việc làm tạo để giải lao động chỗ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo thành thị nông thôn, giảm sức ép lao động di chuyển tự thành phố lớn, phân bổ cấu lao động hợp lý hơn, giảm tệ nạn xã hội, góp phần củng cố, ổn định hệ thống trị; Cơ chế, sách lao động, việc làm trọng, phù hợp với chế thị trường bước hội nhập với thị trường lao động quốc tế Hệ thống văn quy phạm pháp luật công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với doanh nghiệp như: Luật GDNN, Luật hỗ trợ danh nghiệp vừa nhỏ nhiều sách ban hành như: hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nghề giải việc làm, hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo nghề; nhiều văn hướng dẫn thi hành tạo hành lang pháp lý ĐTN cho niên thành phố Đà Nẵng Bên cạnh đó, nhiều chương trình nhằm tạo lập mơi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ niên trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, cổ vũ, khuyến khích xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho niên, sinh viên với các giải pháp hỗ trợ khác nhau: Sinh viên sở giáo dục đại học, cao đẳng; Thanh niên nơng thơn có nhu cầu khởi nghiệp doanh nhân trẻ, chủ doanh nghiệp, sở sản xuất kinh doanh độ tuổi niên đăng ký kinh doanh Thơng qua chương trình, tập hợp nguồn lực tài chính, nhân lực, sở vật chất phù hợp với quy định pháp luật, kết hợp nguồn lực từ chương trình, dự án để hỗ trợ niên khởi nghiệp… Tuy nhiên, thực tế công tác đào tạo nghề cho TN nhiều bất cập: số sở đào tạo chưa bảo đảm chất lượng; công tác tuyên truyền “học nghề, lập nghiệp” đạt hiệu chưa cao; công tác ĐTN chưa gắn với doanh nghiệp, chưa gắn với giải việc làm, thiếu định hướng nghề nghiệp, khó khăn tiếp cận việc làm, thơng tin thị trường lao động quan hệ cung cầu lao động TN cân đối; công tác tuyên truyền đào tạo nghề lập nghiệp cho niên chưa đạt kết mong đợi; công tác định hướng nghề nghiệp cho niên chưa vào chiều sâu; công tác phân luồng học sinh sau hồn thành Chương trình giáo dục phổ thơng nhiều bất cập; cơng tác đào tạo nghề chưa gắn với nhu cầu doanh nghiệp, đào tạo chưa gắn với giải việc làm Nhằm phân tích bất cập q trình thực sách đào tạo nghề cho niên đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc thực hiện sách đào tạo nghề cho niên; điều có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; công tác giải việc làm cho TN nêu trên, lựa chọn đề tài “Thực sách đào tạo nghề cho niên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng” để làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chun ngành Chính sách cơng Tình hình nghiên cứu Chính sách đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề vấn đề nhiều nhà nghiên cứu lý luận nhiều tác giải quan tâm, kể đến nghiên cứu, đề tài : - Luận án Tiến sĩ “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn vùng đồng Sông Hồng thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa” tác giả Nguyễn Văn Đại trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2012; đánh giá cách khách quan thực trạng đào tạo nghề cho lao đông nông thôn vùng Đồng Sơng Hồng thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, đồng thời vạch giải pháp để giải khó khăn đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao đông nông thôn khu vực - Tác giả Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục dạy nghề, Bộ LĐTB&XH với viết: “Đào tạo nghề cho LĐNT thời kỳ hội nhập quốc tế” đăng websitecủa Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, nêu số kết bước đầu công tác ĐTN cho lao động nước ta đề cập đến số hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu ĐTN cho lao động Những giải pháp mà tác giả đưa mang tính khái qt Bài viết có tính tham khảo hữu hiệu cho nghiên cứu ĐTN cho LĐNT địa phương cụ thể - Tăng Minh Lộc, Phó Cục trưởng Cục kinh tế hợp tác phát triển nông thôn, Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, viết bài: “Thực đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Điều chỉnh lại cấu lao động, cách dạy nghề” đăng báo Nông nghiệp Việt Nam., đưa mặt đạt được, thành công đề án đưa vào triển khai thực Ttuy nhiên việc thực Đề án khắp tỉnh, thành phố nhiều khó khăn cần chấn chỉnh đưa giải pháp nâng cao hiệu triển khai thực Đề án giai đoạn - Nghiên cứu tác giả Phan Chính Thức “Những giải pháp phát triển đào tạo nghề góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa”, nghiên cứu tác giả đề xuất giải pháp cụ thể hoạt động đào tạo nghề, đặc biệt nêu cấp thiết cơng tác đào tạo nghề q trình phát triển, hội nhập nước ta - Tác giả Nguyễn Viết Sự phân tích sâu sắc cơng trình nghiên cứu “Giáo dục nghề nghiệp – vấn đề giải pháp” Trong nghiên cứu cơng trình này, qua nhìn nhận thực trạng hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tác giải phân tích bất cập, tồn công tác giáo dục nghề nghiệp nước ta giai đoạn vừa qua, từ đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sở giáo dục nghề nghiệp, sở thực hoạt động giáo dục nghề nghiệp Trong trình thực đề tài mình, bên cạnh việc kế thừa có chọn lọc thành tựu nghiên cứu có, kết hợp việc khảo sát vấn đề phát sinh lý luận thực tiễn thực sách đào tạo nghề cho niên quận Cẩm Lệ; tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực sách đào tạo nghề cho niên Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu việc thực sách đào tạo nghề cho niên quận Cẩm Lệ, cơng trình đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương, nhằm nâng cao hiệu việc thực sách đào tạo nghề cho niên thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu vấn đề lý luận thực sách ðào tạo nghề cho niên quận Cẩm Lệ, thành phố Ðà Nẵng Phân tích, đánh giá thực trạng thực sách đào tạo nghề cho - niên quận Cẩm Lệ, thành phố Ðà Nẵng, kết đạt được, cách làm hay, hạn chế, tồn nguyên nhân Ðề xuất giải pháp nâng cao hiệu thực sách đào - tạo nghề cho niên quận Cẩm Lệ, thành phố Ðà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng thực sách ðào tạo nghề cho niên quận Cẩm Lệ, thành phố Ðà Nẵng 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Luận vãn nghiên cứu việc thực sách ðào tạo nghề cho niên quận Cẩm Lệ, thành phố Ðà Nẵng Phạm vi thời gian: Luận văn nghiên cứu thực trạng thực sách ðào tạo nghề cho niên quận Cẩm Lệ, thành phố Ðà Nẵng từ nãm 2015 - 2018 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Phương pháp luận Luận văn dựa quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin, tảng tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam vấn đề chất lượng nguồn nhân lực 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng chủ yếu phương pháp: Phương pháp phân tích tổng hợp để phân tích, tổng hợp vấn đề phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội gắn với công xã hội; phát triển bền vững; nội dung đường lối sách q trình thực hóa đường lối sách đào tạo nghề cho niên đáp ứng trình hội nhập quốc tế Ngồi ra, luận văn sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp: Phương pháp so sánh, đối chiếu, phương pháp vấn, phương pháp chuyên gia nhằm làm cho luận văn có sở khoa học thực tiễn thuyết phục Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận văn vận dụng lý thuyết sách cơng làm khung tham chiếu để phan tích q trình triển khai sách đào tạo nghề cho niên; từ bất cập q trình thực sách giải pháp tăng cường hiệu sách 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Ðề xuất giải pháp thiết thực, hữu hiệu góp phần nâng cao hiệu thực sách ðào tạo nghề cho niên quận Cẩm Lệ, thành phố Ðà Nẵng Luận văn góp phần làm phong phú nguồn tư liệu phục vụ cho hoạt động học tập nghiên cứu khoa học, sinh viên học viên sau đại học trường đại học, học viện Cơ cấu luận văn Cơ cấu luận văn gồm: Chương Các vấn đề thực sách đào tạo nghề cho niên Chương Thực trạng thực sách đào tạo nghề niên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Chương Giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu tổ chức thực sách đào tạo nghề cho niên Chương Các vấn đề thực sách đào tạo nghề cho niên 1.1 Khái niệm 1.1.1 Khái niệm nghề Có nhiều diễn đạt khái niệm nghề Có tác giả quan niệm“Nghề” lĩnh vực hoạt động lao động định mà đó, cáchoạt động lao động theo nghề nhờ đào tạo, người lao động có tri thức, kỹ để làm loại sản phẩm vật chất hay tinh thần đó, đáp ứng nhu cầu sử dụng, tiêu dùng xã hội” Cũng có tác giả cho rằng: Kiến thức kỹ người lao động cần có để đáp ứng cơng việc cụ thể, “Nghề” [3,tr15] Ở quốc gia khác nhau, danh mục ngành nghề khác nhau; thời điểm khác danh mục khác Bỡi lẽ, thời điểm phát triển khoa học cơng nghệ, máy móc ngun nhân xuất nghề này, hay triệt tiêu nghề khác Nghề bao gồm nhiều chuyên môn Mỗi chuyên môn kỹ đòi hỏi tính chun nghiệp Từ cách hiểu cho thấy: "Nghề kết phân cơng lao động xã hội, xã hội phát triển ngành nghề thay đổi theo cho phù hợp với nhu cầu xã hội” 1.1.2 Khái niệm Đào tạo Nghề Đào tạo NN hoạt động dạy học nhằm trang bị kiến thức, kỹ thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người học – vậy, đòi hỏi người học phải đươc trang bị lý thuyết thực hành, đạo đức nghề nghiệp- để tìm việc làm tự tạo việc làm sau hoàn thành đào tạo để nâng cao trình độ nghề nghiệp Hay nói theo cách khác, đào tạo nghề trình cung cấp kiến thức, kỹ cho người học nghề để người học nghề có kiến thức, kỹ năng, thái Chương Phương hướng giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu việc thực sách đào tạo nghề cho niên quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 3.1 Phương hướng, nhiệm vụ 3.1.1 Quan điểm Nguồn nhân lực nguồn lực "mềm" quốc gia; Đảng, Nhà nưóc ta xác định tầm quan trọng ý nghĩa trọng yếu nguồn nhân lực nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng quốc gia Trên tinh thần Nghị Đại hội Đảng, quan điểm đạo Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng việc chọn nghề học nghề quyền tự người lao động cấp ngành, đoàn thể xã hội phải có trách nhiệm việc hướng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để người lao động khắp vùng miền tỉnh có điều kiện học nghề tìm việc làm Ban Thường vụ Thành uỷ yêu cầu tất ngành, cấp phải làm tốt công tác dạy nghề giải việc làm cho người lao động góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội thành phố, Trung tâm GDNN-GDTX thành phố vào quy hoạch chung thành phố phải xây dựng kế hoạch cụ thể, bước tổ chức tiến hành đầu tư, nâng cấp để thực tốt nhiệm vụ giao 3.1.2 Phương hướng Trước hết, Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực động lực, kết phát triển kinh tế- xã hội địa phương - Chăm lo đời sống vật chất đôi với đời sống tinh thần người lao động “Đối với người hưởng thụ tách rời với cống hiến, phần 45 cống hiến phải nhiều phần hưởng thụ, bên cạnh nhu cầu vật chất có nhu cầu tinh thần”(9) - Từng bước giảm khoảng cách phân hóa giàu nghèo Giải tình trạng phải giữ vững nguyên tắc vừa bảo đảm kích thích sản xuất phát triển vừa có sách xã hội để tạo nên công xã hội thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN - Phát triển kinh tế thị trường với đặc trưng cạnh tranh tạo động lực to lớn thúc đẩy vươn lên nguồn nhân lực Khơng vươn lên khơng có khả cạnh tranh, bị đòi hỏi kinh tế đào thải Định hướng XHCN thể tính nhân văn nguồn nhân lực Đây trình đào tạo nên người Việt Nam thời kỳ hội nhập để phát triển - Phải giữ vững tính độc lập, tự chủ kinh tế hội nhập quốc tế Tường bước khơng ngừng tìm kiếm, tạo hội để người lao động Việt Nam tiếp thu công nghệ tiên tiến giới, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động quốc tế - Từng bước tạo thêm việc làm, giảm tình trạng thất nghiệp, thất nghiệp đối tượng lao động niên Khuyến khích thành phần kinh tế, người dân, nhà đầu tư mở mang ngành nghề, tạo việc làm cho người lao động… Giảm đáng kể tỷ lệ thất nghiệp thành thị thiếu việc làm nông thôn”[14] - Tăng cường công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe, nâng cao thể chất cho người lao động người dân, đẩy mạnh kế hoạch dân số - kế hoạch hóa gia đình bảo đảm thể chất tính ổn định nguồn nhân lực Vấn đề Đảng xác định: “Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe trách nhiệm cộng đồng người dân, trách nhiệm cấp ủy đảng, quyền, đồn thể nhân dân tổ chức xã hội, ngành y tế giữ vai trò nòng cốt”[11], đồng thời có chương trình kế hoạch hóa gia đình, ổn định tỷ lệ tăng dân số Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống Thứ ba, Có chế sách thu hút, trọng dụng đãi ngộ trí thức, trọng dụng tôn vinh nhân tài, kể người Việt nam nước ngoài”[15] 3.1.3 Nhiệm vụ - Tiếp tục thực đồng giải pháp đổi nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tập trung hồn thiện quy hoạch mạng lưới sở giáo dục nghề nghiệp; Đẩy mạnh tự chủ, tự chịu trách nhiệm sở giáo dục nghề nghiệp công lập (về tổ chức máy, nhân tài chính); Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững, an sinh xã hội - Xây dựng hệ thống dự báo nhu cầu đào tạo nghề nghiệp, xác định rõ cấu nghề đào tạo, trình độ đào tạo Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp đào tạo nghề phương tiện thông tin đại chúng để thu hút học sinh tham gia học nghề Phối hợp với cấp, ngành, đơn vị liên quan quản lý, theo dõi hỗ trợ công tác tuyển sinh, tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp - Tiếp tục giải pháp phát triển thị trường lao động, thực tự chuyển dịch lao động, bảo đảm tính linh hoạt thống thị trường lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển dụng sử dụng lao động doanh nghiệp; làm tốt công tác dự báo nhu cầu lao động, thu thập, cập nhật, phân tích liệu thị trường lao động; đẩy mạnh hoạt động kết nối cung - cầu lao động thị trường Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm; tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động; đa dạng hóa hoạt động giao dịch việc làm; Chú trọng hỗ trợ tạo việc làm cho niên lập nghiệp, khởi doanh nghiệp, chuyển 47 dịch việc làm khu vực nông thôn theo hướng phi nông nghiệp; hỗ trợ tạo việc làm cho nhóm lao động yếu thế, lao động người dân tộc thiểu số, lao động người khuyết tật - Tiếp tục thực giải pháp ổn định, mở rộng thị trường xuất lao động; đẩy mạnh công tác tạo nguồn, đào tạo nghề cho người lao động; quản lý chặt chẽ, bảo vệ tốt quyền lợi người lao động; tăng cường tra, kiểm tra doanh nghiệp việc thực quy định pháp luật đưa người lao động Việt Nam làm việc nước 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu thực sách đào tạo nghề cho niên 3.2.1 Công tác lập kế hoạch dự báo xu hướng nghề nghiệp, nhu cầu đào tạo - Thứ nhất cần thực dự báo xu hướng nghề nghiệp, nhu cầu đào tạo Nghiên cứu, dự báo xu hướng ngành nghề việc làm tạo tảng cho việc định hướng ngành nghề, nhu cầu việc làm khu vực nhà nước, khơng có báo tình hình lao động niên việc làm khó đề sách, lập kế hoạch - tiền đề quan trọng cần thiết việc thực sách ĐTN cho TN cách sát thực - Thứ hai hoàn thiện thực đầy đủ hệ thống văn pháp luật có liên quan đến sách ĐTN cho TN Trong thời gian qua, việc ban hành văn pháp luật lĩnh vực ĐTN cho TN nói chung nhiều thiếu sót chưa cụ thể, cụ ràng + Cùng với trình đào tạo nghề, kỹ nghề tiến tới việc đào tạo tồn diện nhằm xây dựng đội ngũ công nhân nhân kỹ thuật làng nghề, phát triển tồn diện đức, trí, thể, mỹ Bên cạnh đó, Nhà nước quan tâm, tạo chế đầu tư để sở vật chất, trang thiết bị, nhà xưởng thực hành đáp 48 ứng nhu cầu học tập học viên Quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên GDNN để đảm bảo bước nâng cao chất lượng giáo dục chuyên nghiệp đặc biệt chất lượng GDNN sở giáo dục địa bàn 3.2.2 Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin lao động việc làm; nâng cao nhận thức trách nhiệm cấp quyền cơng tác đào tạo nghề cho niên Thứ nhất : Tăng cường hiệu công tác đào tạo tuyển sinh thông qua Hội nghị tuyển sinh gắn kết sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp Thông qua Hội nghị, doanh nghiệp sở giáo dục nghề nghiệp có dịp gặp gỡ, trao đổi thơng tin nhu cầu đào tạo khả đào tạo, cung ứng lao động, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác nhà trường với doanh nghiệp để cung ứng lao động tốt nghiệp từ sở giáo dục nghề nghiệp cho doanh nghiệp như: ký kết thỏa thuận hợp tác… - Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thiếu niên xác định nội dung trọng tâm chiến lược cấp ủy Đảng, quyền, ngành, đồn thể cấp triển khai thực có hiệu Cơng tác tun truyền, phổ biến pháp luật tiếp tục triển khai thực nhiều phương thức sáng tạo, phù hợp với đối tượng niên, góp phần xây dựng đồn viên, niên có ý thức “Sống làm việc theo Hiến pháp Pháp luật” - Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ văn hóa trình độ ngoại ngữ, chun mơn nghiệp vụ cho đồn viên niên xác định nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, đáp ứng yêu cầu cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập quốc tế - Thứ hai là: tổ chức nhiều Phiên giao dịch việc làm địa phương nhằm kết nối thông tin cung-cầu lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng 49 lao động xuất lao động; tổ chức điều tra cung-cầu lao động, khảo sát nhu cầu sử dụng lao động doanh nghiệp, kết nối thông tin thị trường lao động Nhằm phục vụ tốt cơng tác hoạch định sách việc làm, dạy nghề hoạt động thu thập, cập nhật thông tin cung, cầu LĐ đphải đồng Qua đó, hình thành Cơ sở liệu cung, cầu LĐ toàn quốc giúp tỉnh/thành phố Trung ương có nguồn thơng tin tin cậy LĐ, việc làm kinh tế Đẩy mạnh thông tin TTLĐ, kết nối cung cầu LĐ tiếp tục nhiệm vụ thời gian tới Cục Việc làm, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin, phục vụ xây dựng kế hoạch, chiến lược LĐ, việc làm cấp bối cảnh hội nhập sâu rộng với khu vực quốc tế Thứ ba là: Nâng cao nhận thức giải việc làm ĐTN Công tác truyền thông giáo dục nghề nghiệp cần tổ chức rộng rãi, nhiều hình thức, phù hợp vói nội dung đối tượng, đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu tiết kiệm; bám sát nội dung, yêu cầu Luật Giáo dục nghề nghiệp văn hướng dẫn thi hành; quán triệt đầy đủ cụ thể hóa chủ trương, đừo'ng lối Đảng pháp luật, sách Nhà nước tuyên truyền, phổ biến giáo dục nghề nghiệp Nội dung phải phong phú, là: nâng cao nhận thức chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước giáo dục nghề nghiệp; Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đào tạo chất lượng cao, đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, gắn với giải việc làm; chuyển đổi nghề nghiệp trước u cầu cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước xu cách mạng công nghiệp 4.0; Công tác đào tạo nghề nghiệp thường xuyên, vừa học vừa làm; ĐTN cho TN , người khuyết tật, người yếu thế; Về hoạt động cải cách hành chính, dịch vụ cơng lĩnh vực GDNN hoạt động khác liên quan; Ngoài ra, công tác truyền thông tập trung vào nội dung tơn vinh cá nhân, tập thể điển hình mơ hình phối hợp hiệu doanh nghiệp sở giáo dục nghề nghiệp việc đào tạo, tuyển dụng, sử dụng học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp; Các mơ hình, cá nhân/tập thể điển hình tiên tiến… giáo dục nghề nghiệp 3.2.3 Tăng cường tư vấn, nâng cao trình độ tay nghề, tác phong lao động cho lao động niên - Hoạt động tư vấn mang tính dự báo, giúp LĐTN có hiểu biết yêu cầu nghề, thơng tin số nghề từ hình thành khả u thích lao động, thích ứng, nghề nghiệp, xung kích đầu nắm bắt kỹ thuật mới, công nghệ ứng dụng vào sản xuất kinh doanh - Thực chế đào tạo lao động theo địa cho doanh nghiệp: đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp trường đa số ngành nghề phù hợp với nhu cầu sử dụng doanh nghiệp công nghệ ô tô, điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, hàn, may sau đào tạo nhiều học viên trường giới thiệu làm việc doanh nghiệp tỉnh Đối với nghề đào tạo cho lao động nông thôn, nhiều ngành nghề phù hợp với nhu cầu sử dụng doanh nghiệp, sau đào tạo lao động doanh nghiệp tuyển dụng may công nghiệp, chế biến gỗ, xây dựng, sản xuất gạch Tăng cường gắn kết sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp địa bàn quận Từ năm 2019 2023, sở giáo dục nghề nghiệp công lập ký kết hợp đồng đào tạo với 3-5 doanh nghiệp, sở sản xuất kinh doanh địa bàn quận để đào tạo cung ứng nhân lực theo nhu cầu sử dụng, gắn với giải việc làm đầu cho người học nghề - Đa dạng hố hình thức đào tạo nghề phi nơng nghiệp, lấy trường dạy nghề làm trọng tâm Khuyến khích tham gia dạy nghề doanh nghiệp (như ưu đãi thuế nghĩa vụ khác) - Có sách ưu đãi doanh nghiệp có hoạt động dạy nghề, để khuyến khích việc đào tạo nghề doanh nghiệp 51 - Sở dĩ trình độ lao động nước ta nói chung niên nói riêng thấp cơng tác đào tạo nghề cho người lao động chưa gắn chặt với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội - Trong trình đẩy mạnh CNH, HĐH, người lao động không trang bị kiến thức nghề nghiệp mà cần trang bị kiến thức thị trường, tiến khoa học kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm, hội nhập quốc tế - Chú trọng phát triển ngành nghề truyền thống địa phương Đó ngành nghề tự đào tạo, bồi dưỡng địa phương, thí dụ số nghề thủ công, mỹ nghệ truyền thống cần bảo tồn có khả phát triển, như: Làng nghề truyền thống Bánh khô mè Cẩm Lệ + Đẩy mạnh loại hình liên kết đào tạo, đạo tạo doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu người học nhu cầu sử dụng lao động doanh nghiệp Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu đào tạo người học, đồng thời đẩy mạnh thu hút trường tham gia liên kết đào tạo địa bàn tỉnh, góp phần tăng quy mơ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa bàn Học sinh tham gia đào tạo chủ yếu học sinh học văn hóa THPT kết hợp với học trung cấp để sau tốt nghiệp sớm tham gia thị trường lao động, người học chủ yếu miễn học phí đào tạo theo quy định nhà nước, kinh phí hỗ trợ chủ yếu từ nguồn kinh phí ngân sách thuộc bộ, ngành - Hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề giới thiệu việc làm vấn đề quan trọng Trong giai đoạn nay, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện để người lao động nói chung niên nói riêng tìm kiếm việc làm việc hướng nghiệp, dạy nghề tất yếu Hướng nghiệp khái niệm chung lĩnh vực văn hóa xã hội, thực hình thức quan tâm xã hội tạo nghề cho hệ lớn lên, hỗ trợ phát triển thiên hướng thực đồng biện pháp chuyên môn tác động đến người việc tự xác định nghề 52 nghiệp chọn lựa hình thức tối ưu để có việc làm, có tính đến nhu cầu lực người, kết hợp với hoàn cảnh kinh tế - xã hội thị trường lao động Việc kết nối thông tin thị trường lao động, xu hướng nghề nghiệp phải thực hieenjt hường xuyên liên tục + Định hướng nghề: Là quan điểm, cách nhìn nhận giúp người tự xác lập nghề nghiệp tới định cách có ý thức việc chọn lựa đường nghề nghiệp phù hợp với đặc điểm tâm lý khả người với yêu cầu xã hội + Tư vấn nghề : Đưa lời khuyên cho người dựa sở xem xét mối quan hệ đặc điểm hoạt động nghề phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, thể chất, dựa sở kết chẩn đoán tâm lý, tâm sinh lý y tế + Tuyển chọn nghề: Xác định mức độ phù hợp với đòi hỏi, tiêu chuẩn cụ thể nghề - Tích cực cơng tác liên kết với doanh nghiệp địa bàn đặc biệt doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Bởi doanh nghiệp người lao động có thu nhập cao hẳn 3.2.4 Hồn thiện tổ chức máy; nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán thực công tác QLNN thực sách ĐTN cho người LĐNT - Đối với quản lý nhà nước: Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT quản lý, điều hành; đặc biệt tập trung triển khai dịch vụ công trực tuyến dịch vụ công lĩnh vực GDNN như: thành lập, sáp nhập, giải thể sở GDNN; đăng ký hoạt động GDNN; hợp tác với nước GDNN; kiểm định chất lượng GDNN; đánh giá Kỹ nghề quốc gia; xác nhận cấp, chứng đào tạo nghề nghiệp… - Đối với quản trị sở GDNN: Đổi phương thức quản lý, nâng cao 53 lực quản trị đơn vị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý dạy học; coi ứng dụng cơng nghệ thơng tin đòn bẩy tạo đột phá chất lượng giáo dục nghề nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, định hướng sở giáo dục nghề nghiệp kết nối thông qua trung tâm liệu ngành; áp dụng mơ hình quản trị sở GDNN tự chủ mơ hình quản trị doanh nghiệp - Tăng cường tự chủ sở giáo dục nghề nghiệp, thực chế đào tạo lao động theo địa sử dụng doanh nghiệp địa bàn tỉnh Liên kết sở đào tạo tỉnh với sở tỉnh để đào tạo cung cấp nguồn nhân lực theo nhu cầu sử dụng doanh nghiệp - Đối với đội ngũ nhà giáo: Ngồi việc chuẩn hóa theo quy định Luật GDNN, cần tập trung chuẩn hóa kỹ nghề nghiệp; tăng cường lực để phần lớn nhà giáo có khả thiết kế chương trình đào tạo triển khai dự án cụ thể sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phận nhà giáo thiết kế dự án theo đặt hàng doanh nghiệp 3.2.5 Nâng cao hiệu công tác đào tạo nghề thông qua nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia giải việc làm nguồn hỗ trợ khác, nhân rộng mơ hình phát triển kinh tế có hiệu quận Cẩm Lệ Nâng cao trách nhiệm sở, ngành thẩm định dự án đầu tư việc yêu cầu chủ đầu tư xác định rõ quy mô sử dụng lao động theo giai đoạn dự án Khi có dự án đầu tư phải có phần phương án, kế hoạch chuẩn bị nguồn nhân lực (số lượng, cấu ngành nghề, trình độ, kinh phí đào tạo, dự kiến nguồn tuyển) Đẩy mạnh phát triển mơ hình liên kết “bốn nhà” hộ gia đình, chủ trang trại trẻ sản xuất nguyên liệu với sở chế biến, kinh doanh Chú trọng, tôn vinh khen thưởng mơ hình, gương điển hình làm kinh tế giỏi, tạo nhiều việc làm cho người lao động 3.2.6 Đẩy mạnh hợp tác quốc tế đào tạo nghề, công tác tư vấn, hỗ trợ 54 xuất lao động cho niên Vấn đề giải việc làm không thực nước mà phải trọng phát triển thị trường bên ngồi, xuất lao động kênh quan trọng để giải việc làm cho người lao động niên Đại hội Đảng IX nhấn mạnh “Đẩy mạnh xuất lao động, xây dựng thực đồng bộ, chặt chẽ chế, sách đào tạo nguồn lao động, đưa lao động nước ngoài, bảo vệ quyền lợi tăng uy tín người lao động Việt Nam nước ngoài” Đảng Nhà nước ta xác định xuất lao động chiến lược quan trọng lâu dài, xuất lao động khơng giải việc làm cho người lao động mà đào tạo nguồn lao động có chất lượng thời kỳ CNH-HĐH đất nước Xuất lao động đáp ứng nhu cầu thị trường lao động: Đây hoạt động kinh tế xã hội Nhà nước góp phần phát triển nguồn nhân lực, giải việc làm, tăng thu nhập nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, tăng nguồn thu nhập ngoại tệ cho đất nước, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác nước ta với nước giới Hiện xu tồn cầu hố tạo điều kiện thúc đẩy phân cơng lao động tồn cầu tạo điều kiện cho lao động hội nhập lao động quốc tế Mặc dù nhu cầu lao động quốc tế giảm xuống, tiến khoa học ngày áp dụng rộng rãi phổ biến hơn, nhu cầu cần lao động có chun mơn lớn khu vực nước có nhu cầu lao động lớn như: Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản,… Bên cạnh hoạt động đào tạo nghề cho người lao động để đẩy mạnh hoạt động xuất lao động thời gian tới quyền cấp xã nên thực theo hướng sau: - Hỗ trợ kinh phí đào tạo, giáo dục định hướng Một tiêu chí đánh giá chất lượng công tác đào tạo nghề người lao động sau học nghề có việc làm, ứng dụng 55 kiến thức học vào thực tiễn sản xuất Trong thời gian qua, công tác ĐTN cho TN chưa gắn liền với công tác định hướng nghề nghiệp giới thiệu việc làm nên nhiều lao động qua đào tạo khơng có việc làm, làm việc trái với ngành nghề đào tạo Để tạo hội việc làm cho TN trung tâm GDNN cần tích cực liên kết với doanh nghiệp, sở sản xuất, kinh doanh để tìm hiểu nhu cầu nhân họ; từ có định hướng nghề nghiệp cho người lao động tham gia đào tạo Hơn nữa, sở đào tạo nghề cần cấp chứng nghề nghiệp cho người học, tạo sở pháp lý quan trọng để TN có thêm hội tìm kiếm việc làm sau học nghề 3.3.7 Phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị vai trò đồng hành tổ chức hội, đồn thể cơng tác ĐTN, giải việc làm cho niên Xây dựng chế phối hợp Phòng, Ban, ngành, thuộc quận nhằm thực tốt chế phối hợp liên ngành thực nghị nhiệm vụ, tiêu tạo việc làm cho TN Đẩy mạnh phối hợp chủ thể việc lồng ghép nhiệm vụ trị chủ thể với nhiệm vụ công tác giáo dục định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề, hỗ trợ giải việc làm tự tạo việc làm cho niên Đoàn niên địa phương, Phòng Lao động - Thương binh Xã hội phối hợp với Phòng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn cơng tác định canh, định cư…Theo đó, quan thường trực ngành Lao động - Thương binh Xã hội Đẩy mạnh việc lồng ghép nhiệm vụ, tiêu đào tạo nghề cho niên vào chương trình, dự án ưu tiên thành phố như: Quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo quận Cẩm Lệ đến năm 2020; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020; Đề án đào tạo nghề trọng điểm đáp ứng nhu cầu lao động có tay nghề cao cho doanh nghiệp Trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, quận tham mưu, đề xuất sách tạo điều kiện cho TN khởi nghiệp, có việc làm, thu nhập làm giàu nơng thơn Đa dạng hóa hình thức vừa tập huấn tập trung thông qua buổi hội họp, sinh hoạt Hội, chi hội, tham quan học tập mơ hình thực tế Phối hợp với tổ chức tín dụng, ngân hàng (đặc biệt Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng NN&PTNT) cơng ty, doanh nghiệp hỗ trợ vay vốn, tìm kiếm thị trường ký kết xuất lao động theo hợp đồng phù hợp với niên quận Hoàn thiện Kế hoạch quận thực Đề án đào tạo nghề cho LĐNT, nhằm phát huy vai trò mạnh huyện nông thôn mới, phát triển kinh tế hộ bền vững, đảm bảo quốc phòng - an ninh Tiểu kết Chương Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận thực tê thực sách Cẩm Lệ, tác giải đưa giải pháp quan trọng xây dựng hồn thiện sách cụ thể để thúc đẩy trình tham gia ĐTN cho TN; tạo chế, mơi trường kích thích thành phần kinh tế đầu tư, sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội qua tạo nhu cầu lao động, tạo nhiều chỗ làm việc để thu hút lao động Giải pháp khơng phần quan trọng công tác định hướng nghề nghiệp, ĐTN cho TN nhằm bước chuyển đổi cấu sản xuất, cấu lao động Khẳng định việc tạo chế, sách hỗ trợ vay vốn, giải việc làm, chế, sách ưu đãi, hỗ trợ ĐTN cho TN cần thiết, khách quan Đồng thời cần có phối hợp chặt phân bổ lại lao động dân cư, phát triển kinh tế hộ bền vững, đảm bảo quốc phòng – an ninh 57 KẾT LUẬN Lực lượng niên có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng rong nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội đất nước, lực lượng tiên phong, cánh tay đắc lực Đảng Cộng sản VN Quan tâm tới lực lượng quan tâm đến chủ nhân đất nước; chất lượng nguồn nhân lực chất lượng tiên phát triển kinh tế xã hội Do vậy, nâng chất lượng nguồn nhân lực nhiệm vụ cấp thiết Đặc biệt ĐTN cho TN phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung, thành phố Đà Nẵng, huyện Cẩm Lệ nói riêng Cẩm Lệ quận có tốc độ tăng trưởng thành phố, niên đối mặt với vấn đề giải việc làm, chuyển dịch cấu lao động Những năm qua, quận Cẩm Lệ đạt thành tựu quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, công tác đào tạo nghề bước gắn với giải việc làm cho người lao động, có niên; bước đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp Tuy vậy, công tác thực sách ĐTN cho TN quận Cẩm Lệ thời gian qua có nhiều tồn tại, hạn chế Do vậy, học viên chọn nghiên cứu “Thực sách đào tạo nghề cho niên quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng” Qua trình nghiên cứu thực tiễn thực sách ĐTN cho TN Cẩm Lệ, q trình phân tích dựa khung lý thuyết học; đồng thời tiếp thu ý kiến trao đổi, góp ý Thầy hướng dẫn khoa học, tác giả phan tích thực tiễn để xuất giải pháp tăng cường việc thực sách ĐTN cho TN quận Cẩm Lệ nói riêng Do trình độ nhận thức thời gian nghiên cứu có hạn, nên Luận văn hạn chế nên tác giả mong muốn nhận đánh giá, góp ý thầy Hội đồng giúp cho tác giả hoàn thiện đề tài đạt hiệu cao nghiên cứu khoa học có hướng nghiên cứu 58 tiếp theo./ 59 ... việc thực sách ĐTN cho TN quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 25 Chương Thực trạng thực sách đào tạo nghề niên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 2.1 Đặc điểm tình hình quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. .. đề thực sách đào tạo nghề cho niên Chương Thực trạng thực sách đào tạo nghề niên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Chương Giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu tổ chức thực sách đào tạo nghề. .. cứu vấn đề lý luận thực sách ðào tạo nghề cho niên quận Cẩm Lệ, thành phố Ðà Nẵng Phân tích, đánh giá thực trạng thực sách đào tạo nghề cho - niên quận Cẩm Lệ, thành phố Ðà Nẵng, kết đạt được,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên trên địa bàn quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng , Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên trên địa bàn quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan