Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạch định nhu cầu vật tư tồn kho nguyên liệu tại công ty điện lực

80 92 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2019, 21:07

GVHD: PGS.TS.ĐÕ NGỌC HIỀN Luận văn thạc sĩ ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀO NGUYỄN HUỆ CHI GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ TỒN KHO NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC Chuyên ngành: KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Mã số: 60520117 LUẬN VĂN THẠC SĨ TP Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2019 HVTH: ĐÀO NGUYỄN HUỆ CHI Trang i Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS.ĐÕ NGỌC HIỀN Cơng trình hồn thành tại: Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS TS Đỗ Ngọc Hiền Cán chấm nhận xét 1: Cán chấm nhận xét 2: Luận văn thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp Hồ Chí Minh ngày tháng năm 2019 Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm: Chủ tịch Hội đồng: Thư ký hội đồng: ủy viên phản biện 1: ủy viên phản biện 2: ủy viên hội đồng: Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV Trưởng Khoa quản lý chuyên ngành sau luận văn sửa chữa (nếu có) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ TS Đinh Bá Hùng Anh HVTH: ĐÀO NGUYỄN HUỆ CHI Trang ii GVHD: PGS.TS.ĐÕ NGỌC HIỀN Luận văn thạc sĩ ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập- Tự do- Hạnh phúc NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Đào Nguyễn Huệ Chi MSHV: 1670248 Ngày sinh: 05/10/1983 Nơi sinh: Bến Tre Chuyên ngành: Kỹ thuật công nghiệp Mã số: 60520117 I TÊN ĐỀ TÀI: Giải pháp nâng cao hiệu hoạch định nhu cầu vật tư tồn kho nguyên liệu công ty điện lực NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: - Phân tích số liệu khứ, đưa dự báo tồn kho nguyên vật liệu kho để tăng tính xác kế hoạch mua nguyên vật liệu - Lựa chọn sách tồn kho phù họp để giảm chi phí tăng mức độ phục vụ khách hàng - Giả định mức dự báo tương đối xác, tính giá trị tồn kho cuối tháng điều chỉnh để đạt vói tiêu định từ ban đầu II NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 07/2018 III NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: IV CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: 21/12/2018 PGS.TS Đỗ Ngọc Hiền Tp Hồ Chí Minh, ngày CÁN BỘ HƯỚNG DẪN tháng năm 2019 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN ĐÀO TẠO PGS.TS Đỗ Ngọc Hiền TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ HVTH: ĐÀO NGUYỄN HUỆ CHI Trang iii GVHD: PGS.TS.ĐÕ NGỌC HIỀN Luận văn thạc sĩ LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến PGS.TS Đỗ Ngọc Hiền quan tâm, tận tình giúp đỡ hướng dẫn tơi suốt q trình thực luận văn Xin chân thành cám on gia đình tơi, ln bên cạnh tơi q trình học tập, tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành Khóa học Luận văn Chân thành cám on Thầy Cô chuyên ngành Kỹ thuật cơng nghiệp - Khoa Cơ Khí Đại học Bách khoa ĐHQG Tp Hồ Chí Minh giảng dạy, truyền đạt kiến thức suốt trình học tập nghiên cứu Cám ơn người bạn thân thiết học hỗ trợ trình làm luận văn Cuối cùng, xin cám ơn đến nhân viên phòng ban Cơng ty Điện lực Hóc môn, nơi hỗ trợ thu thập số liệu tìm hiểu vấn đề thực tế Cơng ty Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019 Đào Nguyễn Huệ Chi HVTH: ĐÀO NGUYỄN HUỆ CHI Trang iv GVHD: PGS.TS.ĐÕ NGỌC HIỀN Luận văn thạc sĩ TÓM TẮT LUÂN VĂN • Trong hệ thống tồn kho doanh nghiệp cụ thể; quản lý hàng tồn kho, trình lưu chuyển ngun vật liệu quan trọng Thơng thường giá trị hàng tồn kho chiếm giá trị lớn so vói tổng giá trị tài sản doanh nghiệp Để giảm bớt lượng nguyên vật liệu tồn mà đảm bảo cung cấp cho khách hàng; luận văn dự báo, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu; sau nghiên cứu tìm mơ hình tồn kho phù họp vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo cung ứng nguyên vật liệu kịp thời Cuối cùng, vói giả định lượng nguyên vật liệu sử dụng năm 2019 dự báo, dựa vào mơ hình tồn kho để xác định điểm đặt hàng giá trị nguyên vật liệu tồn cuối tháng; giá trị vượt định mức điều chỉnh điểm đặt hàng lại cho giá trị tồn kho đạt hạn mức ban đầu HVTH: ĐÀO NGUYỄN HUỆ CHI Trang V GVHD: PGS.TS.ĐÕ NGỌC HIỀN Luận văn thạc sĩ ABSTRACT In the inventory system in a specific enterprise; inventory management, the process of transporting materials is very important Usually the value of inventory accounts for a large value compared to the total asset value of an enterprise To reduce the amount of raw materials that still exist to ensure the supply to customers; Thesis has forecasted and planned material needs; Then research and find a suitable inventory model that can save costs and ensure timely supply of materials Finally, assuming the correct amount of 2019 materials used as forecasted, based on the inventory model to determine the point of order and the value of the end-of-month raw materials; If that value exceeds the norm, it will adjust the reorder point so that the inventory value is below the original limit HVTH: ĐÀO NGUYỄN HUỆ CHI Trang vi GVHD: PGS.TS.ĐÕ NGỌC HIỀN Luận văn thạc sĩ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu cá nhân tôi, thực dựa sở nghiên cứu lý thuyết, khảo sát thực tiễn hướng dẫn khoa học PGS TS Đỗ Ngọc Hiền Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, chưa công bố hình thức từ trước đến Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019 Đào Nguyễn Huệ Chi HVTH: ĐÀO NGUYỄN HUỆ CHI Trang vii GVHD: PGS.TS.ĐÕ NGỌC HIỀN Luận văn thạc sĩ MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Giói hạn phạm vi 1.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VÀ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG CỦA CƠNG TY 2.1 Giói thiệu sơ lược Công ty 2.2 Cơ cấu tổ chức máy công ty 2.3 Nội dung nghiên cứu 2.3.1 Khái quát hàng tồn kho 2.3.2 Đối tượng nghiên cứu 2.3.3 Quá trình mua nguyên vật liệu chu kỳ 2.4 Các nghiên cứu tham khảo CHƯƠNG 3: Cơ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN 11 3.1 3.2 3.3 3.4 Lý thuyết dự báo 11 Phân loại 11 3.2.1 Theo tiêu chí thời gian 11 3.2.2 Theo phạm vi áp dụng 12 3.2.3 Theo phương pháp dự báo 12 Quy trình dự báo 13 Nội dung phương pháp dự báo 15 3.4.1 Mơ hình hàm mũ Holt 15 3.4.2 Mơ hình hàm mũ Winter 16 HVTH: ĐÀO NGUYỄN HUỆ CHI Trang viii Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS.ĐÕ NGỌC HIỀN 3.4.3 Phân tích dãy số thời gian (Mơ hình nhân) 16 3.4.4 Sai số dự báo 19 3.4.5 Kiểm soát kết dự báo 20 3.5 Lý thuyết Quản lý hàng tồn kho 20 3.5.1 Khái quát hàng tồn kho 20 3.5.2 Chính sách tồn kho 22 3.6 Phương pháp luận 31 3.6.1 Phương pháp nghiên cứu 31 3.6.2 Quy trình nghiên cứu 31 3.6.3 Xử lý số liệu 32 CHƯƠNG 4: Dự BÁO VÀ HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU 33 4.1 Thu thập liệu 33 4.2 Mơ hình dự báo 34 4.2.1 Phân tích đặc tính liệu 34 4.2.2 Lựa chọn mơ hình kết dự báo 36 4.3 Tổng họp kết dự báo hoạch định cho nhu cầu nguyên vật liệu nhóm năm 2019 42 CHƯƠNG 5: CHÍNH SÁCH TỒN KHO 44 5.1 Các thông số tồn kho .44 5.1.1 Chi phí tồn kho 44 5.1.2 Chi phí đặt hàng 45 5.1.3 Mức phục vụ 45 5.1.4 Kiểm định phân bố 46 5.2 Chính sách tồn kho 49 HVTH: ĐÀO NGUYỄN HUỆ CHI Trang ix Luận văn thạc sĩ _ GVHD: PGS.TS.ĐỒ NGỌC HIỂN 5.2.1 Nguyên vật liệu tuân theo phân bố chuẩn 49 5.2.2 Nguyên vật liệu không tuân theo phân bố chuẩn 54 5.2.3 Nguyên vật liệu kèm 60 5.3 Lựa chọn mơ hình tồn kho 61 5.4 Phân tích độ nhạy 63 5.4.1 Phân tích chiều 63 5.4.2 Phân tích chiều 64 5.5 Đánh giá kết giá trị tồn kho cuối tháng 65 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 6.1 Kết luận 72 6.2 Kiến nghị 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: BOM - GẮN ĐIỆN KẾ PHA, BOM - GẮN ĐIỆN KẾ PHA, BOM DI DỜI, BOM - TĂNG CƯỜNG PHỤ LỤC 2: BOM - BẢO TRÌ PHA, BOM - BẢO TRÌ PHA PHỤ LỤC 3: PHÂN BỐ NHU CẦU TRONG THỜI GIAN CHỜ PHỤ LỤC 4: PHÂN BỐ NHU CẦU TRONG THỜI GIAN CHỜ VÀ THỜI GIAN CHU KỲ PHỤ LỤC 5: XÁC ĐỊNH DIÊM ĐẶT HÀNG VÀ LƯỢNG TỒN KHO CUỐI THÁNG HVTH: ĐÀO NGUYỄN HUỆ CHI Trang X GVHD: PGS.TS.ĐÕ NGỌC HIỂN Luận văn thạc sĩ 5.2.1.2 Hê thống khoảng đăt hảng cố đinh Chay thống Tì Khác với mơ hình hệ thống Q cho hệ thống cỡ đon hàng cố định; hệ thống T trọng hai tham số khoảng đặt hàng T với khoảng đặt hàng cố định mức tồn kho cực đại E tính theo điều kiện cực tiểu kỳ vọng phí tồn kho an tồn • Đầu vào: Thốn^ số đầu vào Nhu cầu năm Nhu cầu trung bình tuần R d = R/52 Độ lệch chuẩn (tuần) ỗtuần — ỗ tháng/ V4.3 Chi phí tồn kho sp năm Thời gian đặt đơn hàng (tuần) H L(tuần) Khoảng thời gian chu kỳ đặt hàng (tuần) Ttuầ„=V(2*C)/(R*H) Q = d( T+L) Số đơn hàng m = R/Q Ô L +T = 475 32,711 Quy mô đơn hàng Độ lệch chuẩn ừong thời kỳ đặt hàng 18,970 365 2,189 Stuân * V(T+L) 1,164 Bàng 5.11 Thông số đẩu vảo mơ hình hệ thống T-Điện kế pha • Kết đầu ra: Thông số đầu Tồn kho an tồn Tồn kho trung bình s =Ơ L+ T* Z(SL) 1,915 3,010 (Imax +Imin)/2 = Q/2 + S Chi phí đặt hàng + tồn kho m*c + (Q/2+S)*H 108,152,280 Bàng 5.12 Thơng số đẩu mơ hình hệ thống T-Điện kế pha Két luân việc áp dụng mơ hình tồn kho cho Điện kế pha: thấy tổng chi phí đặt hàng + tồn kho hệ thống T nhiều hệ thống Q 27.221.456 đồng Do chọn mơ hình tồn kho hệ thống Q áp dụng cho Điện kế pha, với mục tiêu tiết kiệm chi phí • Tính tương tự với nguyên vật liệu theo hệ thống T có kiểm định tuân theo phân bố chuan lại: HVTH:ĐÀO NGUYỄN HUỆ CHI Trang 52 Luận văn thạc sĩ Chi $1 tang GVHD: PGS.TS.ĐỔ NGỌC HIÊN |c HỆ THỐNG T - PHẢN BĨ NHU CẢU có PHẢN BĨ CHUẤN I 1.078,725 jd'dim háag I ■ ễrầ-ề Cápnbcm Boámvr2d Boutin soan 3cuIcnmoc capabc Dial ke IP R Muck trang tìá tuân d-R/32 H Thoi aan dốt dơn hảng (tuin) lira) abc 25mm2 CbhUcực ABC 30a 220» 4*:0IML! (tdp-6w) c«sse nòi ép llĩlBL Chiniàn Diínkeảentu 1208 6173 68 116 260 308 500 68 41 5024 530 Feb-19 Mar-19 20 839 639 1234 798 48 74 81 180 290 213 344 345 560 48 74 18 4468 40 1003 3894 128 Nãp đậv đẽ Kẹp ngủng Mavcắt p cápahc Dây nàn chi 3P 2,132 đàv MóciẾựaỉ (lảovệCBl Nắp đậy đè (báo vệ CB Pipe nhựa tì cong 70*70 phỉ) Vá mạ an trụ tòng Ịy 6*60 Txtênhụa tâm 165 68 116 112 424 2132 121 927 5198 100 1614 115 919 48 74 81 422 128 77 145 284 625 283 839 86 848 496 968 2727 5282 75 too 1620 m 840 Apr-19 2.413 1218 7596 80 140 320 380 620 80 49 5962 625 366 80 140 134 518 2413 312 939 5210 100 1596 May-19 Jon-19 3>t2 LS94 1314 1382 12917 7291 76 82 132 144 300 330 356 392 580 610 76 82 65 48 9582 5912 986 620 626 812 76 82 132 144 128 138 496 536 3942 1894 574 756 1004 1073 5612 600 100 100 1710 1896 Jd-19 601 1338 2251 87 154 355 422 690 87 32 2628 291 411 87 154 138 511 60! 360 1093 6152 100 2178 All-19 S5Í 1240 2190 79 138 315 374 610 79 33 2514 282 423 79 138 133 516 55Í 369 1034 5780 100 2100 Sep-19 Oct-19 lion 1286 1078 1074 4190 4209 66 112 296 272 480 440 3780 3926 407 421 334 331 112 62 104 115 115 455 475 1286 1300 285 278 927 995 5168 5552 100 62 37 38 66 KM 250 230 66 62 100 1974 2370 Nov-19 Dec-19 1398 2324 978 4243 7779 63 55 106 90 235 195 278 230 450 370 63 55 39 49 4018 6452 434 673 234 494 63 55 106 90 122 1398 2324 175 445 1019 1059 5660 5960 2766 104 519 433 100 1066 100 2802 1ỤỈ0 13,769 64,105 840 2445 3260 3,865 6285 840 491 54,745 5,812 5)39 840 1,445 1,461 5,792 18,970 4,609 11)34 64)03 1)75 23,466 365 265 2233 16 28 63 74 121 16 2053 112 101 16 28 28 111 365 89 222 1)37 23 451 475 93 2510 10 26 31 51 5 2033 104 113 10 38 475 110 72 413 252 32711 3387 1,836 4320 67 4.799 20.185 1335 4170 14,889 794 19.592 64,411 22718 467 82514 92 2539 4,683 501 15 230,808 64 3 Dộ lệch chuân (tuần) Ch phi trâ kho lsp nám Boutathip macodáoc dáoc bọc HI Jan-19 Thónỉ sồ đầu vào Nhn ồn nẫm moc ck cap Cáp dơng 5« thepnia CapmuDer 3*23+1*16 Khoảng thớiãaa chũ If đặt hàg ítuân) Tmi=V(2*C> (R*H) Qovmò donhàg Soda hàng N(M) m=R Q , Độ lệch ctak Ếm kỷ đật hàng Thông số dầu Im kho an tồn S=5L.T«Z(SL) Tonkbo tnmc bòh Chi phi dật làng+tồn lào Turn -Ima)'2=Qữ+8 ffl*e-(Q'2-S)*H 2 10 39 51 19 20 40 28 12 17 51 51 11 16 32 51 51 2189 3,177 9,862 646 2445 2379 695 1)95 23,466 4,743 181 281 64)03 307 7)20 7« 5,792 14,739 1,445 283 í 1,006 892 1780 1)64 322 4271 32 72 122 107 245 33 27 3,865 312 299 22 72 28 274 1,713 467 414 2978 1,817 2915 530 7,026 53 118 201 176 403 54 44 6)58 513 492 36 118 46 451 2818 768 681 4,399 13 2989 3,010 108,151280 2119 12761360 12957 376 2778245 841 2135,039 891 6,430,960 622 16,869,970 2793 6344,105 402 2,793,130 186 4919)60 13,728 15)14)35 2016 26) 77,822 844 29304127 61913959 190 7)41)36 841 1,471)39 187 20,782486 3)47 1)86,649 5190 17,491,041 1)66 10,567,412 4)41 4)32)91 37,051 1,634,483 IN 30)60)78 14722 2020933 Chi ỷ: Trong hãng tê cố bại nguyên vật Kệu (Boidon xoan moc cho cap ak, Kẹp ngửr^ cáp abc, Móc nhụa ầy.ĩẵc kê nhựa) cỏ EOQ > Da, sè ầều chinh EOQ = Da;d« M T >52 5Ễ đểu chỉnh lại cót 51 Báng Mi: Thông số ẩầ vào rà thông số ẩầ rũ mó hình hệ thống ĩ - Phân nhu cầ lún theo phán bố chuắn HVTH:ĐÀO NGUYỄN HUỆ CHI Trang 53 GVHD: PGS.TS.ĐỒ NGỌC HIẾN Luận văn thạc sĩ 5.2.2 Nguyên vật liệu không tuân theo phân bố chuẩn: lấy nguyên vật liệu Boulon xoắn làm ví dụ 5221 Hê thống cỡ đơn hảng cố dinh (hav thống O) Việc xác định điểm đặt hàng lại phụ thuộc vào phân bổ nhu cầu M teong khoảng thời gian chờ Để lập nên bảng phân bố trên, dùng minỉtab để tạo nên tập hợp mẫu ngẫu nhiên dựa kết dự báo nhu cầu nguyên vật liệu Sau đàng excel để ưnh xác xuất phân bố nhu cầu M Quy mô lô hàng hiệu (hay lượng đật hàng): EOQ Chính sách tồn kho thống o Boulon xoắn Số liệu dự báo nguyên liệu Boulon từ Bảng 4.8 Tong hợp hết dự báo hoạch định cho nhu cầu nguyên vật liệu nhóm ĩ năm 2019: Đơn vị tính: Jan19 Tháng Boulon 1,429 xoan Feb19 Mar19 Apr19 May19 Jun19 Jul19 Aug19 Sep19 Oct19 Nov19 Dec19 Tồng cộng 746 1,450 1,424 1,543 1,636 1,634 1,531 1,361 1,427 1,396 M98 17,075 Bảng 5.14 Nhu cầu 12 thảng năm 2019 Boulon xoắn • Từ bảng 5.Ỉ4, tính Bảng phân bố nhu cầu M thời gian chờ, vói thời gian chờ L = tuần: Boulon xoan Mau 173 p CM) p (S) =P(M>B) 0.13 0.88 o.os 0.79 0.71 0.67 317 325 331 332 337 Ữ.0S 0.04 0.17 Ữ.0S 348 356 359 380 M 22 26 27 14 0.50 55 0.42 28 o.os 0.33 0.13 0.04 0.17 0.21 29 45 15 63 0.17 - - 324 Bàng 5.15 Phân bổ nhu cầuM thời gian chờL HVTH:ĐÀO NGUYỄN HUỆ CHI Trang 54 GVHD: PGS.TS.ĐÕ NGỌC HIỂN Luận văn thạc sĩ Với giả định xác suất hết hàng 0.05 e [ 0,0.17], tra bảng ừên điểm đặt hàng tối ưu B = 380 đơn vị • Thơng số đầu vào: Thơn^ số đầu vào Nhu cầu năm Gtri trung bình nhu cầu tuần R d = R/52 Chi phí tồn kho sp năm H Thời gian đặt đơn hàng L (tuần) Quy mô đơn hàng EOQ Q Số đơn hàng m = R/Q Nhu cầu bình quân thời kỳ đặt hàng (phụ lục) 17,075 328 1,569 4,846 M 324 Bảng 5.16 Thông số đầu vào mơ hình hệ thống Q - Boulon xoắn • Ket đầu ra: Thơng số đầu Mức tồn kho đặt hàng lại Tồn kho an toàn B s =B-M Tồn kho trung bình 380 56 2,479 (Imax +Imin)/2 = Q/2 + S Chi phí đặt hàng tồn kho m*c + (Q/2+S)*H 8,204,451 Bảng 5.17 Thông số đầu mơ hình hệ thống Q - Boulon xoắn • Tính tương tự với ngun vật liệu theo mơ hình hệ thống Q khơng tn theo phân bố chuẩn lại; với Bảng phân bố nhu cầu M thời gian chờ (phụ lục 3), kết tổng họp bảng 5.18: HVTH:ĐÀO NGUYỄN HUỆ CHI Trang 55 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS.ĐỔ NGỌC HIÊN HỆ THỐNG Q - PHẢN BĨ NHU CẢU KHƠNG TN THEO PHẢN BÓ CHUẨN Tháng Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 JuM9 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Thông sô đâu vào Nhu cầu năm Gtri trung bỉnh nhu cầu tuần Chỉ phi tổn kho sp tong năm Thòi gian đật dot hàng Quy mơ đon hàng EOQ Số don hàng Nhu cầu binh quằn tong thòi kỳ đặt hàng (phụ lục) Thông Sỏ đâu R d=R/52 H L (tuần) Q m=R/Q M Mức tồn kho đặt hàng lại Tồn kho an toàn Tồn kho tung bỉnh Chi phi đặt hàng vả tồn kho B S=B-M (hnaxtImin)/2=Q/2+S m*C+(Q/2+S)*H Cáp Boulonxoan quađuplex 1429 746 1450 Cáp miller Hộp bảo vệ nối bọc cđ 95cb cực điện kế pha Hộp domino 2*ổmm2 Móc nhựa Móc teo dây 35/cu-al(95- Potdet gắnMCCB Máy cắt 1P dây mắc điện 2,4m 95/cu-al) Cáp duplex (2*10mm2) 30(32) OD 955 6552 3540 546 546 546 546 2437 1746 2396 513 3348 1848 279 279 279 279 1258 919 1263 6636 3744 553 553 553 553 2456 1774 2448 1002 đồng 1501092 558 Sứ ống chi 1092 558 1106 1078 1182 1238 1184 1102 966 970 872 976 1106 1078 1182 1238 1184 1102 966 970 872 976 Uclevis 614 327 627 1424 1543 1636 1634 1531 1361 1427 1396 1498 973 1043 1098 1060 990 863 864 798 854 6468 7092 7428 7104 6612 5796 5820 5232 5856 3558 3858 4050 3858 3630 3192 3228 2970 3222 539 591 619 592 551 483 485 436 488 539 591 619 592 551 483 485 436 488 539 591 619 592 551 483 485 436 488 539 591 619 592 551 483 485 436 488 2408 2607 2818 2999 2852 2611 2945 3177 3311 1750 1884 2014 2064 1940 1736 1864 1900 2416 2608 2744 2656 2460 2136 2128 1936 2000 2112 619 667 701 679 630 549 547 499 543 17,075 328 1,569 4,846 324 11,013 212 4,174 2,386 625 73,944 1,422 2,723 7,654 10 4,169 40,698 783 3,954 4,712 2,391 6,162 119 3,336 1,996 346 6,162 119 9,213 1,201 236 6,162 119 124,179 327 19 244 6,162 119 12,757 1,021 ố 364 31,879 613 14 31,879 620 21,591 415 798 7,640 412 27,303 525 5,823 3,181 549 7,002 135 20,913 850 267 12,324 237 1,635 4,033 488 12,324 237 2,353 3,362 488 380 56 2,479 8,204,451 765 140 1,333 10,957,567 4,947 778 4,605 23,326,665 2,826 414 435 68 2,791 1,066 20,744,139 6,792,351 276 40 641 11,299,158 288 44 208 46,325,007 432 68 579 13,858,653 770 150 16,090 1,303,985 480 68 3,888 6,338,799 638 89 1,680 19,491,165 326 59 484 18,751,692 576 88 2,105 6,677,850 576 88 1,769 8,477,357 Chú ỷ: Trong báng kê cô loậ nguyên vật Bệu (Móc nhựa dây) cố EOQ > Da, sè diều chinh EOQ=Da Bảng 5.18: Thông số đầu vào thơng số đầu mơ hình hệ thong Q - Phán bổ cầu không tuân theo phán bồ chuẩn HVTH:ĐÀO NGUYỄN HUỆ CHI Trang 56 GVHD: PGS.TS.ĐỒ NGỌC HIẾN Luận văn thạc sĩ 5.2.2.2 Hê tháng khoảng áăt hảng cố đinh (hav thống T) Chính sách tồn kho hẳ thống T Bouton xoắn • Từ bảng 5.14, tính Bảng phân bố nhu cầu M thời gian chờ, với thòi gian chờ L = tuần, T = Q/R = 14 tuần BouLon xoan Mau P(M) p (S) =P(M>E) M 2595 ■0.13 0.88 324 4755 0.08 0.79 395 4875 0.08 0.71 405 4965 0.04 0.67 207 SO 17 0.50 830 5055 0.08 0.42 421 5220 08 0.33 435 5340 0.13 0.21 m 5385 5700 0.04 0.17 17 224 950 - 4,861 Bàng 5.19 Phân bổ nhu cầu M thời gian chờ T+L Với giả định xác suất hết hàng 0.05 c [ 0,0.17], tra bảng mức tồn kho cực đại E = 5,700 đơn vị • Đầu vào: Thông số đầu vào ATI i _ a Nhu cầu năm R Gtri trung bình nhu cẩu tuần d = R/52 Chỉ phí tồn kho sp năm H Thời gian đặt đon hàng L (tuần) Khoảng thòi gian chu kỳ đặt hảng Ttuàn= V(2*C)/(R*H) Quy mô đơn hàng Q = d( T+L) Số đơn hàng m = R/Q 17,075 328 1,569 15 5,248 Nhu cẩu bình quân thời gian chờ hàng + chu kỳ đật M 4,861 Irrm—_—-—7 '-T hàng Bảng 5.20 Thơng số đầu vào mơ hình -hệ thống T - Bouỉon xoắn - HVTH:ĐÀO NGUYỄN HUỆ CHI Trang 57 GVHD: PGS.TS.ĐÕ NGỌC HIỂN Luận văn thạc sĩ • Đầu Thơng số đầu Tồn kho cực đại Tồn kho an toàn E Tồn kho trung bình (Imax +Imin)/2 = (E+S)/2 Chi phí đặt hàng tồn kho m*c + ((E+S)/2)*H s =E-M 5,700 839 3,270 8,366,805 Bảng 5.21 Thơng số đầu mơ hình hệ thống T-Boulon xoắn Két luân việc áp dụng mô hình tồn kho cho Boulon xoắn: thấy tổng chi phí đặt hàng + tồn kho hệ thống T nhiều hon hệ thống Q 162,354 đồng Giữa hai mơ hình có chênh lệch chi phí khơng nhiều Nhằm giảm bớt công tác theo dõi hàng tồn liên tục, chọn mơ hình tồn kho T • Tính tưong tự với ngun vật liệu theo mơ hình hệ thống T khơng tn theo phân bố chuẩn lại; với Bảng phân bố nhu cầu M thời gian chờ thời gian chu kỳ (phụ lục 4), kết tổng họp bảng 5.22: HVTH:ĐÀO NGUYỄN HUỆ CHI Trang 58 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS.ĐỔ NGỌC HIÊN HỆ THĨNG T - PHÂN BĨ NHU CÂU KHƠNG TN THEO PHÂN BÓ CHUẢN Ghi phi đặt hàng 1,078,725 !&'dơn hãng nối bọc cđ Hộp bảo vệ Cáp muller Cáp đong B onion xoan quaduplex 1429 Tháng Jan-19 Ch cực điện kế 95-35/cu-al Móc treo Hộp domino Iflmtn?) Cắp duplex 955 6552 mắc (95 -95/cuMóc nhựa Potelet 150aD 30(32) pha OD gắn MCCB điên Máy cắt p dây 2,4m uđevis Sú ống chi 3540 546 546 546 546 2437 1746 2396 614 1092 1092 2*ómm2 (2* dây Feb-19 74Ớ 513 3348 1848 279 279 279 279 1258 919 1263 327 558 558 Mar-19 1450 1002 6636 3744 553 553 553 553 2456 1774 2448 627 1106 1106 Apr-19 1424 973 6468 3558 539 539 539 539 2408 1750 2416 619 1078 1078 May-19 1545 1043 7092 3858 591 591 591 591 2607 1884 2608 667 1182 1182 Jun-19 1636 1098 7428 4050 619 619 619 619 2818 2014 2744 701 1238 1238 Jui-19 1634 1060 7104 3858 592 592 592 592 2999 2064 2656 679 1184 1184 Aug-19 1531 990 6612 3630 551 551 551 551 2852 1940 2460 630 1102 1102 Sep-19 1361 863 5796 3192 483 483 483 483 2611 1736 2136 549 966 966 Oct-19 1427 864 5820 3228 485 485 485 485 2945 1864 2128 547 970 970 Nov-19 Dec-19 1396 1498 798 854 5232 5856 2970 3222 436 488 436 488 436 488 436 488 3177 3311 1900 1936 2000 2112 499 543 872 976 872 976 17,075 11,013 73,944 40,698 6,162 6,162 6,162 6,162 31,879 21,591 27,303 7,002 12,324 12,324 328 212 1,422 783 119 119 119 119 613 415 525 135 237 237 1,569 4,174 2,723 3,954 3,336 9,213 124,179 14 798 5,823 20,913 1,635 2,353 2 17 10 51 11 12,757 18 6 17 14 Thông sô đâu vào Nhu cầu năm R Gtri trung bỉnh nhu cầu tuần d = R/52 Chi phi tồn kho sp năm Thôi gian dặt dơn hãng H L(tuần) Khoảng thời gian chu kỹ đặt hàng I^ = V(2*CXRU) Số đơn hàng m = R/Q 15 10 3 + chu kỳ dặt hàng (phụ lục) M 4,861 2,920 11,116 7,167 2,190 1,409 611 1,338 32^54 7,809 3,833 1,070 4,135 3,650 Tồn kho cực dại E s=E-M 5,700 3,570 13,192 8,478 2,622 1,656 720 1,584 34,060 9,120 4,466 1,304 4,896 4,320 839 650 2,076 1,311 432 247 109 246 1,806 1,311 633 234 761 670 3,270 2,110 7,634 4,895 1,527 952 415 915 17,933 5,216 2,550 769 2,829 2,495 8,366,805 14,200,765 28,338,457 62,321,535 15,987,555 1,329,787 7,398,543 22,399,725 22,554,447 7,861,590 9,106,910 Nhu cầu bình quit! thòi gian chờ hàng Thơng sơ đâu Tồn kho an tồn Tồn kho trung binh Chi phi đặt hàng tổn kho (Imax +Imin)/2 = (E+S)/2 Ệ m*c T ((E+S)/2) H 25,827,180 8,330,247 13,085,676 Chú ý: Trong bảng kẽ có loại nguyên vật Hệu (Móc rihựa dây) có EOQ > Da, điều chinh EOQ = Da Bảng 5.22: Thông sế đầu vào thông số đầu mô hình hệ thống T - Phàn hổ nhu cầu khơng tuân theo phân bể chuẩn HVTH:ĐÀO NGUYỄN HUỆ CHI Trang 59 GVHD: PGS.TS.ĐÕ NGỌC HIỂN Luận văn thạc sĩ 5.2.3 Nguyên vệt liệu kèm Do nguyên liệu kèm phát sinh không thường xuyên phục vụ cho công tác hay phục vụ cho công tác khơng định lượng rõ ràng Ví dụ cuộn Băng keo hạ cuộn dùng cho nhiều lần gắn điện kế hay dùng cho nhiều mối nối hệ thống điện Nên việc áp dụng mơ hình lượng đặt hàng kinh tế nhằm đon giản hóa bước tính tốn ngun vật liệu phụ trợ Nguyên vật liệu kèm theo tính tốn bảng 5.23 sau: STT Têu vật tư Thòi Cílơ háng SỈ lưựng fiou giã CU pU đh ( gian đật Chi phí tồn sốíra I (tuần) kinh (P) vật tư (R) bàngtn C) hàng trữ(H) tẾQ‘ (tuần) 14.000 62,888 1,005,765 8,392 ụ 50 94,117 1,005,765 12,560 18 32 429 BiỄnđiậh.thỄ 450 320,095 1,005,765 42,717 Biên dòng h.thé 615 290,085 1,005,765 Xà thép 40 131,047 1,005,765 Cáp đóng bọc 304 27,272 1,005,765 Kẹp treo cáp abc 1,000 21,064 1,005,765 Kẹp ngừng cipqưadnph 1,000 2,000 1,005,765 267 s Cọc+kẹp tiep (Sa dk 50 110,602 1,005,765 14,760 Cáp xoăn teo hạ Cáp ngẫm hạ B C*RQ H*Q/2 Chi phỉ (lật hàng +tồn kho 808 7,685,977 7,687,072 15,373,049 86 66 2,696,107 2,694,120 5,390,227 146 86 26 3,099,961 3,118,341 6,218,302 38,712 179 86 35 3,455,561 3,464,724 6,920,285 17,488 40 258 1,005,765 349,760 1,355,525 3,639 410 258 18 745,247 745,995 1,491,242 2,811 846 10 00 83 17 00 821 258 19 1,188,848 1,189,053 2,377,901 258 19 1,005,765 133,500 1,139,265 258 605,883 612,540 1,218,423 258 33 1,005,765 397,800 1,403,565 129 27 1,715,068 1,715,069 3,430,137 10 Cosseépcu 1J00 3,510 1,005,765 468 11 Cosseépcư-al 1.400 31,308 1,005,765 4,178 12 Th bao vệ ả composite 270 1,469,485 1,005,765 196,103 53 52 16 5,123,708 5,196,730 10,320,438 13 Băng keo hạ thé 200 5,017 1,005,765 669 200 258 1,005,765 66,900 1,072,665 Tỏng cộng 30,339,420 27,371,604 57,711,023 Bảng 5.23 Mô hình tồn kho nguyên vật liệu kèm HVTH:ĐÀO NGUYỄN HUỆ CHI Trang 60 GVHD: PGS.TS.ĐÕ NGỌC HIỂN Luận văn thạc sĩ Lựa chọn mơ hình tồn kho 5.3 • Tổng hợp từ bảng 5.10 bảng 5.13, kết so sánh chi phí đặt hàng tồn kho nguyên vật liệu tuân theo phân bố chuẩn có bảng 5.24 sau: ST T Nội dung Hệ thống Q (1) Hệ thống T (2) Chênh lệch (QT) (3)=(l)-(2) Điện kế p 80,930,824 108,152,280 (27,221,456) Điện kế 3P 47,179,147 61,913,959 (14,734,812) Boulon thep ma co dai oc 20,079,021 29,504,127 (9,425,106) Dây niêm chì 20,129,139 26,377,822 (6,248,683) Trụ bê tông ly tâm 25,829,859 30,360,978 (4,531,119) Nẳp đậy + đe (bảo vệ CB pha) 13,296,263 17,491,041 (4,194,778) Cosse nối ép lmm2 11,064,694 15,214,535 (4,149,841) Máy cắt p 17,741,554 20,782,486 (3,040,932) Nẳp đậy + đế (bảo vệ CB pha) 7,851,272 10,567,412 (2,716,140) 10 Cáp muller 3*25+1*16 mm2 14,758,293 16,869,970 (2,111,677) 11 Boulon moc cap abc 11,701,059 12,761,360 (1,060,301) 12 Hộp bảo vệ điện kế pha 6,712,029 7,541,236 (829,207) 13 Chì niêm 4,323,800 4,919,360 (595,560) 14 Pipe nhựa cong 70*70 3,982,092 4,332,291 (350,199) 15 Cb ht cực 50a 220v (nẳp + 6vis) 2,532,660 2,793,130 (260,470) 16 Boulon vr2d thep ma + đai oc 2,545,465 2,778,245 (232,780) 17 Tắc kê nhựa 1,571,183 1,634,483 (63,300) 18 Kẹp ngừng cáp abc 1,423,605 1,471,239 (47,634) 19 Móc nhựa dây 1,350,953 1,386,649 (35,696) 29 Vis mạ zn 6*60 2,005,285 2,020,933 (15,648) 21 Boulon xoan moc cho cap abc 1,128,205 1,135,039 (6,834) 6,388,425 6,344,105 44,320 22 23 Cáp nhôm bọc HT ABC 4*50mm2 Cáp đồng bọc 25mm2 Tổng cộng 6,497,096 311,021,923 6,430,960 392,783,640 66,136 (81,761,717) Bảng 5.24 Bảng so sánh chi phí đặt hàng + tồn kho - Nguyên vật liệu tuân theo phân bố chuẩn • Tổng hợp từ bảng 5.18 bảng 5.22, kết so sánh chi phí đặt hàng tồn kho nguyên vật liệu không tuân theo phân bố chuan có bảng 5.25 sau: HVTH:ĐÀO NGUYỄN HUỆ CHI Trang 61 GVHD: PGS.TS.ĐÕ NGỌC HIỂN Luận văn thạc sĩ ST T Nội dung Hệ thống Q (1) Hệ thống T (2) Chênh lệch (QT) (3)=(l)-(2) Hộp domino gắn MCCB 46,325,007 62,321,535 (15,996,528) Cáp muller 2*6mm2 (2*10mm2) 20,744,139 25,827,180 (5,083,041) Cáp duplex 23,326,665 28,338,457 (5,011,792) Potelet 150-2,4m 18,751,692 22,554,447 (3,802,755) Cáp đồng quaduplex nối bọc cđ 95-35/cu-al (95 -95/cu-al) 10,957,567 19,491,165 14,200,765 22,399,725 (3,243,198) (2,908,560) Máy cắt p Hộp bảo vệ điện kế pha OD 13,858,653 11,299,158 15,987,555 13,085,676 (2,128,902) (1,786,518) Cb cực 30(32) 6,792,351 8,330,247 (1,537,896) 10 Uclevis Móc treo dây mắc điện 11 6,677,850 6,338,799 7,861,590 7,398,543 (1,183,740) (1,059,744) 12 Sứ ống chi 8,477,357 9,106,910 (629,553) 13 Boulon xoan 8,204,451 8,366,805 (162,354) 14 Móc nhựa dây 1,303,985 1,329,787 (25,802) 202,548,839 247,109,222 (44,560,383) Tổng cộng Bảng 5.25 Bảng so sánh chi phí đặt hàng+tồn kho - Nguyên vật liệu không tuân theo phân bố chuẩn Với tiêu chí cực tiểu hóa chi phí đặt hàng tồn kho, lựa chọn mơ hình tồn kho ưu tiên so sánh chi phí trước Từ bảng 5.24 5.25, thấy chi phí để phục vụ mơ hình tồn kho T nhiều chi phí cho mơ hình tồn kho Q Tuy nhiên, với chi phí chênh lệch (chi phí hệ thống Q trừ chi phí T) thấp 5.000.000 đồng ưu tiên chọn mơ hình T mơ hình Q tồn kho liên tục, việc quản lý khó khăn hơn, thích hợp cho khoản tồn kho thiết yếu • Từ tiêu chí ừên bảng 5.24, bảng 5.25; nguyên vật liệu áp dụng sách tồn kho Q: STT Điện kế p Điện kế 3P Nội dung Boulon thep ma co dai oc Dây niêm chì Hộp domino gắn MCCB Cáp muller 2*6mm2 (2*10mm2) Cáp duplex Bảng 5.26 Nguyên vật liệu áp dụng sách tồn kho Q HVTH:ĐÀO NGUYỄN HUỆ CHI Trang 62 GVHD: PGS.TS.ĐÕ NGỌC HIỂN Luận văn thạc sĩ • Những nguyên vật liệu lại bảng 5.24 bảng 5.25, áp dụng theo sách tồn kho T 5.4 Phân tích độ nhạy Trong phần ừên luận văn, thông số đầu vào ảnh hưởng đến giá ừị chi phí tồn kho đặt hàng mức phục vụ thời gian chờ giao hàng Với giả định mức phục vụ 95% thời gian chờ nhận hàng nguyên vật liệu không đổi suốt thời kỳ Đây giả định thông số đầu vào cố định; nhiên, thực tế thông số biến đổi tùy vào thời điểm, mùa vụ Phân tích độ nhạy giúp người quản lý thấy kết thay đổi thay đổi thông số đầu vào, từ giúp nhà quản lý có định đưa mức phục vụ tìm thời điểm giao hàng phù hợp giao kế với nhà thầu cung cấp vật tư 5.4.1 Phân tích chiều • Với giả định mức phục vụ thay đổi từ 0.9 đến 0.99, ta thấy gia tăng lượng tồn kho an toàn Điện kế pha qua bảng sau: Múc phục vạ 0.9 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 Z(SL) 1.282 1.341 1.405 1.476 1.555 1.645 1.751 1.881 2.054 2.326 Tồn kho an toàn 1.055 1,104 1,156 1,215 1,280 1,354 1,441 1,548 1,690 1,914 49 52 6% 59 13% 65 10% 74 14% 87 18% 107 23% 142 33% 224 58% Gia tăng số lượng tổn kho % áa tãne luợnẹ tồn kho Bàng 5.27 Phăn tích chiều thay đổi mức phục vụ cùa Điện kế pha HVTH:ĐÀO NGUYỄN HUỆ CHI Trang 63 GVHD: PGS.TS.ĐỒ NGỌC HIẾN Luận văn thạc sĩ Hình 5.5 Biểu đồ gia tăng số lượng tồn kho so véri gia tăng mức phục vụ Kết luận, dựa ừên thay đồi, vào tháng cao điểm thing 4,5 tháng 12 hay tháng thấp điểm tháng 2, tháng 3, nhà quản lý cân nhắc lựa chọn mức phục vụ hợp lý 5.4.2 Phân tích chiều • Phân tích hai chiều phân tích thay đổi tồn kho an tồn khỉ thay đổỉ thông sổ đầu vào: mức phục vụ thời gian chờ hàng HVTH:ĐÀO NGUYỄN HUỆ CHI Trang 64 GVHD: PGS.TS.ĐÕ NGỌC HIỂN Luận văn thạc sĩ Thời gian chờ nhận hàng Điện kế pha 0.90 862 1055 1218 1361 0.91 901 1104 1274 1424 0.92 944 1156 1335 1492 0.93 992 1215 1402 1568 Mức phục 0.94 1045 1280 1477 1651 vụ 0.95 1105 1354 1563 1747 0.96 1177 1441 1663 1860 0.97 1264 1548 1787 1998 0.98 1380 1690 1951 2181 0.99 1563 1914 2210 2470 Bàng 5.28 Phăn tích chiều thay đổi mức phục vụ thời gian chờ Điện kế pha Với Số liệu bảng trên, dự đốn biến động thơng số đầu vào, nhà quản lý có định tốt tồn kho an tồn, tránh lãng phí chi phí cao với tháng có mức phục vụ thấp; tránh chờ đơn hàng với tháng có nhu cầu cao • Đối với việc phân tích độ nhạy cảm, phân tích ngun vật liệu có giá đơn vị (P) cao nguyên vật liệu có ảnh hưởng lớn đến giá ừị tồn kho cuối tháng 5.5 Đánh giá kết giá trị tồn kho cuối tháng Định kỳ, vào cuối tháng, công ty phải kiểm fra giá trị tồn kho để kiểm soát mức giá trị, bảo đảm không vượt định mức 4.7 tỷ cho kho SXKD (tương tương 2.679 tỷ cho nhóm nguyên vật liệu 1, nhóm chiếm 57% giá trị kho SXKD) Đây tiêu quan họng việc triển khai thực công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sản xuất Tổng công ty Dựa vào Bảng 4.8 Tổng hợp kết dự báo hoạch định cho nhu cầu nguyên vật liệu nhóm năm 2019\ tính giá trị tồn kho cuối tháng dựa sách tồn kho chọn nguyên vật liệu để kiểm tra giá trị điều chỉnh cần Đồng thời, dùng pareto để chọn số nguyên vật liệu chiếm khoảng 80% giá trị kho nguyên vật liệu nhóm để phân tích giá trị tồn kho cuối kỳ (với định múc kho Sản HVTH:ĐÀO NGUYỄN HUỆ CHI Trang 65 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS.ĐỔ NGỌC HIÊN xuất kinh doanh 2.679 tỷ tưong đưong khoảng 80% giá ừị định mức 2.063 tỷ đồng giá trị tồn kho cuối tháng) Hình 5.6.Biẩi đồ Pareto - nguyên vật liệu nhỏm • Các nguyên vật liệu chọn để kiểm soát giá trị bao gồm: TÊN VẶT TƯ STT Điện kẻ điện tứ 1P só LƯỢNG ĐƠN GLÍ GL4TRỊ 18,970 445,356 8,448,403,320 Hộp domino găn MCCB 6.162 930,528 5,733,911,385 Điện kẽ điện tứ 3P 5,230 876,940 4,586,396,200 Trụ bè tòng ly tảm 1,175 1,729,544 2,032,213,767 Cáp duplex 73,944 20,404 1,508,757,108 Cáp muller 2*6mm2 (2*10mm2) 40,698 29,631 1,205,919,380 bọc cđ 95-35/cu-al {95 -95 cu-al) 27,303 43,636 1,191,400,211 s Potelet 150-2,4m 7,002 156,708 1,097,267,858 Máy cắt p 1,461 618,314 903,356,247 Bàng 5.29 Giả trị tồn kho nguyên vật liệu cần kiểm sốt • Phân loại hệ thống tồn kho nguyên liệu cần kiểm soát HVTH:ĐÀO NGUYỄN HUỆ CHI Trang 66 ... TÊN ĐỀ TÀI: Giải pháp nâng cao hiệu hoạch định nhu cầu vật tư tồn kho nguyên liệu công ty điện lực NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: - Phân tích số liệu khứ, đưa dự báo tồn kho nguyên vật liệu kho để tăng... Hình 3.3 Tồn kho an tồn hệ thống tồn kho Q 25 Hình 3.4 Hệ thống tồn kho nhu cầu thay đổi, thòi gian chờ khơng đổi 27 Hình 3.5 Hệ thống tồn kho nhu cầu khơng đổi, thòi gian chờ thay đổi ... bảo cung ứng nguyên vật liệu kịp thời Cuối cùng, vói giả định lượng nguyên vật liệu sử dụng năm 2019 dự báo, dựa vào mơ hình tồn kho để xác định điểm đặt hàng giá trị nguyên vật liệu tồn cuối tháng;
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạch định nhu cầu vật tư tồn kho nguyên liệu tại công ty điện lực, Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạch định nhu cầu vật tư tồn kho nguyên liệu tại công ty điện lực

Từ khóa liên quan