Chuyen de ngu van 8 người nông dân trong tuc nuoc vo bo, lao hac ; giáo án chủ đề ngữ v ăn 8 kì 1 rất hay

20 144 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2019, 13:13

giáo án chủ đề ngữ văn 8 học kì 1 về hình ảnh người nông dân trong Tức nước vỡ bờ và Lão hạc. Giáo án chuyên đề ngữ văn 8 học kì 1 đầy đủ chi tiết. Giáo án chủ đề ngữ văn 8 đầy đủ các bước và các nội dung. Giáo án chuyên đề ngữ văn 8 học kì 1 về hình ảnh người nông dân hay Chun đề Ngữ Văn hình ảnh người nơng dân xã hội cũ ĐỀ TÀI : HÌNH ẢNH NGƯỜI NÔNG DÂN TRONG XÃ HỘI CŨ I LÝ DO XÂY DỰNG CHUN ĐỀ: Như chúng đã biết mơ hình trường học cấp Trung học sở Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai với mục tiêu đổi đồng hoạt động sư phạm nhà trường; đảm bảo cho học sinh tự quản, tự tin học tập, chiếm lĩnh kiến thức, kỹ qua tự học hoạt động tập thể; phù hợp với mục tiêu đổi điều kiện lực đội ngũ giáo viên, thiết bị giáo dục…; đồng thời có giải pháp thu hút cộng đồng tích cực tham gia nhà trường thực chức giáo dục Nhằm linh hoạt, sáng tạo đổi phương pháp tổ chức hoạt động dạy học, đẩy mạnh nghiên cứu cải tiến chương tình theo hướng mở, sở chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ theo sách giáo khoa hành, thúc đẩy, nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng hoạt động giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển lực, phẩm chất học sinh Chuẩn bị sở lý luận qua kinh nghiệm thực tiễn trình áp dụng tiến tới đổi chương trình, sách giáo khoa theo chủ trương đổi Bộ Giáo dục Đào tạo Lứa tuổi học sinh THCS đặc điểm tâm sinh lý điển hình Đây thời kỳ độ chuyển từ giai đoạn trẻ em sang người lớn Trong giai đoạn hứng thú em phát triển đến mức độ cao, hứng thú học tập phát triển ngày đậm nét Đây đặc điểm thuận lợi việc giảng dạy môn Văn Việc tò mò, thích thú mơn Văn khơng phải khoảng cách xa em Bên cạnh ý thức tự lập khả đào sâu khám phá nét đẹp sống ưu điểm điển hình học sinh THCS Song song với ưu điểm trên, số em rụt rè e ngại, đơi lúc nản chí, nản lòng tiếp cận văn Học xong văn đặc biệt văn học thực phê phán có số em khơng cảm nhận đời tính cách người nông dân xã hội cũ nào, có cảm nhận cảm nhận mơ màng mà thơi Các em học văn mang tính đối phó để lấy điểm cao Vậy làm để khắc phục khó khăn đó? Làm để dạy học mơn Ngữ Văn thật có hiệu để thu hút say mê học tập từ em cảm nhận văn hay, giá trị Dạy để học sinh khái quát vấn đề trọng tâm giai đoạn văn học, học sinh cảm nhận sống người qua giai đoạn phát triển xã hội Dạy để học có chung nội dung mà học sinh cảm nhận điều cách khái qt Chính việc cảm nhận quan trọng việc tiếp thu văn bản.Có số học sinh cho rằng: Học môn văn chán, khô khan, cảm xúc, ấn tượng Nhận xét em khơng phải khơng có sở Tuy nhiên trường hợp giáo viên cần khéo léo giảng giải cho em hiểu Nhưng thực để em u thích mơn Văn đòi hỏi trước hết thân người giáo viên phải hướng dẫn giúp em có đồng cảm nhập tâm vào nhân vật, cốt truyện phải biết đặt hồn cảnh sống hiểu tâm tư tình cảm mà tác giả muốn gửi gắm Giáo viên phải tìm phương pháp tích hợp văn đời, nhà văn M.Gorki nói: “Văn học nhân học” Vậy phải làm để giúp em học sinh lớp học đoạn trích Tức nước vỡ bờ trích “Tắt đèn” Ngô Tất Tố truyện ngắn Lão Hạc Nam Cao Các em hiểu điểm giống nội dung, đặc sắc nghệ thuật mà nhà văn muốn gửi gắm văn Hiểu tốt đời tính cách người nơng dân xã hội cũ -1- Chuyên đề Ngữ Văn hình ảnh người nơng dân xã hội cũ xây dựng chủ đề dạy học: Hình ảnh người nơng dân xã hội cũ qua đoạn trích Tức nước vỡ bờ trích “Tắt đèn” Ngơ Tất Tố truyện ngắn Lão Hạc Nam Cao II XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ: Thực hướng dẫn số 32/HD- SGDĐT An Giang ngày 26/8/2015 hướng dẫn số 15/HD-PGDĐT Thoại Sơn ngày 9/9/2015 việc xây dựng chủ đề dạy học/ chuyên đề dạy học sở chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ theo chương trình hành III NỘI DUNG Tiến trình xây dựng chủ đề: Bước 1: Xác định tên chủ đề thời lượng thực Tên chủ đề: CHỦ ĐỀ NGỮ VĂN HÌNH ẢNH NGƯỜI NÔNG DÂN TRONG XÃ HỘI CŨ Bước 2: Xác định nội dung chủ đề (các đề mục, nội dung kiến thức chủ đề) Mạch kiến thức liên quan - Tức nước vỡ bờ (1 tiết) - Lão Hạc (2 tiết) Cấu trúc chủ đề: Cơ sở khoa học: a Cơ sở lý luận: - Học sinh có hiểu biết nội dung số tác phẩm truyện Việt Nam trước Cách mạng tháng tám - Hình ảnh người nông dân xã hội cũ với phẩm chất cao đẹp dù hồn cảnh họ có khó khăn đường - Tài nghệ thuật xuất sắc nhà văn việc xây dựng tình truyện, miêu tả, kể chuyện, khắc họa hình tượng nhân vật - Ngôn ngữ kể chuyện, miêu tả tác giả ngôn ngữ đối thoại nhân vật chân thực Tình truyện có tính kịch cao b Cơ sở thực tiễn: - Vận dụng kiến thức tác phẩm văn học, giúp học sinh có kiến thức đọc tác phẩm giai đoạn văn học - Đọc- hiểu tác phẩm văn học, có kỹ cảm thụ giá trị nội dung nghệ thuật c Vận dụng thực tiễn: - Có hiểu biết tác phẩm truyện Việt Nam học - Vận dụng vào việc thực hành viết văn tự có kết hợp yếu tố miêu tả biểu cảm -2- Chuyên đề Ngữ Văn hình ảnh người nơng dân xã hội cũ Bước 3: Xác định chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ lực, phẩm chất cần hướng tới cho học sinh đề mục thiết kế chuỗi hoạt động phù hợp Năng lực cần hướng tới chủ đề: - Năng lực tự học: Xác định nhiệm vụ học tập cách tự giác, chủ động đặt mục tiêu học tập; tiếp thu kiến thức học (cảm thụ hay đẹp qua tác phẩm văn học) - Năng lực tư duy: + Hiểu biết giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật (bối cảnh xã hội, người, tình cảm, hành động…) + Có nhận định, đánh giá tác phẩm văn học nhà trường - Năng lực giải vấn đề: Có kiến thức tác phẩm truyện phản ảnh đời sống thực Việt Nam trước Cách mạng tháng tám học - Năng lực sử dụng ngôn ngữ, vận dụng: Vận dụng kiến thức tác phẩm để viết văn tự kết hợp yếu tố miêu tả biểu cảm chương trình Bước 4: Bảng mơ tả mức độ kiến thức nội dung chủ đề: Nội dung Đọc- hiểu tác phẩm văn học Các mức độ kiến thức Vận dụng Nhận biết Thơng hiểu thấp Tácgiả, hồn Giá trị nội Có nhận cảnh sáng tác, dung nghệ định, đánh nội dung, thuật qua giá đọc tác phẩm tác phẩm tác phẩm văn học Vận dụng cao - Nhận biết sư khác tác phẩm văn học - Kỹ cảm thụ tác phẩm văn học Kiến thức/ kỹ cần hướng tới Có kỹ viết văn tự kết hợp yếu tố miêu tả biểu cảm chương trình Bước 5: Xác định sản phẩm cần hoàn thành biên soạn câu hỏi, tập tương ứng với cấp độ tư mô tả Lập bảng thống kê theo mẫu: Tên tác Năm phẩm Thể TT Tác giả sáng (đoạn loại tác trích) Tức nước Ngơ Tất 1937 Tiểu vỡ bờ trích Tố thuyết Tắt đèn -3- Đặc sắc nội dung - Tác phẩm giàu giá trị thực, tác phẩm tố cáo lên án chế độ sưu thuế dã man thực dân Pháp - Tác phẩm giàu giá trị nhân đạo: tình vợ chồng, tình mẹ , tình nghĩa xóm làng người Đặc sắc nghệ thuật Tính xung đột tính bi kich hút hấp dẫn Khắc họa thành công nhân vật, ngôn ngữtừ miêu tả, ngơn Chun đề Ngữ Văn hình ảnh người nơng dân xã hội cũ Lão Hạc Nam Cao 1943 khổ nói đén cách chân thực - Xây dựng nhân vật chị Dậu chân thực đẹp đẽ người phụ nữ nông dân Việt Nam Chị Dậu có phẩm chất tốt đẹp, cần cù giàu tình thương nhẫn nhục dũng cảm chống cường hào, chống áp Chị thân người vợ, người mẹ vừa sắc sảo vừa đôn hậu, Truyện Thấy nỗi khổ vật chất ngắn khổ tinh thần Lão Hạc Một truyện ngắn chứa chan tình người lay động bao nỗi xót thương tác giả kể đời cô đơn bất hạnh chết đau đớn lão nông dân nghèo khổ Nhân vật Lão Hạc để lại bao ám ảnh nghĩ số phận người, số phận người nông dân Việt Nam xã hội cũ.: - Lão người nghèo khổ bất hạnh - Một người chất phác, hiền lành, nhân hậu - Là gương sáng lòng thương ngữ nhân vặt nhuần nhuyễn Kết hợp phương thức biểu đạt tự sự, lập luận, trữ tình, thể chiều sâu tâm lí nhân vật với diễn biến tâm trạng phức tạp, sinh động Sau học xong truyện ngắn Lão Hạc đoạn trích Tức nước vỡ bờ giúp ta hiểu vẻ đẹp tâm hồn cao quý người nông dân ? - Họ người nông dân nghèo trước Cách mạng tháng Tám Dù dù đói nghèo vậy, khơng bị tội lỗi cám dỗ - Giàu lòng tự trọng, lão từ chối giúp đỡ ông giáo lão hiểu rõ hồn cảnh ơng giáo khơng Sự áp trắng trợn, dã man bọn tay sai cho chế độ thực dân phong kiến buộc người phụ nữ nông dân đầy nhẫn nhịn chị Dậu phải “vỡ bờ” đứng dậy đấu tranh người nơng dân có sức sống tiềm tàng mạnh mẽ - Họ người nhân cách dù hồn cảnh khó khăn cực Bước 6: Cụ thể hóa tiến trình hoạt động học Trong tiến trình hoạt động học chuỗi hoạt động học học sinh thể rõ ý đồ sư phạm phương pháp dạy học tích cực áp dụng toàn chủ đề -4- Chun đề Ngữ Văn hình ảnh người nơng dân xã hội cũ GIÁO ÁN Văn bản: TỨC NƯỚC VỠ BỜ (trích Tắt đèn) – Ngơ Tất Tố I Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: - Chính Hữu - Cốt truyện, nhân vật, kiện đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” - Giá trị thực nhân đạo qua đoạn trích tác phẩm “Tắt đèn” - Thành công nhà văn việc tạo tình truyện, miêu tả, kể chuyện xây dựng nhân vật Kó năng: - Tóm tắt văn truyện - Vận dụng kiến thức kết hợp phương thức biểu đạt văn tự để phân tích tác phẩm tự viết theo huynh hướng thực - Kó giao tiếp, trình bày suy nghó thân - Biết lắng nghe tích cực, nhận xét Thái độ - Giáo dục HS biết yêu thương, cảm thông quý trọng người nơng dân lương thiện Có thái độ u ghét rạch ròi: Yêu lẽ phải, căm ghét ác, tàn nhẫn II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, Chuẩn kiến thức, kĩ năng, soạn giáo án, tư liệu có liên quan ( tranh tác giả) - HS: SGK, chuẩn bị trước theo hướng dẫn GV III Phương pháp: - Vấn đáp, gợi tìm, phân tích, bình giảng … IV Tiến trình tổ chức hoạt động dạy - học -5- Chun đề Ngữ Văn hình ảnh người nơng dân xã hội cũ A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG -6- Chuyên đề Ngữ Văn hình ảnh người nơng dân xã hội cũ Nhìn tranh trên, em cho biết bối cảnh xã hội Việt Nam trước năm 1945 nào? HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Đọc văn sau: Tức nước vỡ bờ (SGK Ngữ văn tập 1) Tìm hiểu văn bản: a) Đoạn trích viết theo phương thức biểu đạt nào, kể tên nhân vật đoạn trích Tức nước vỡ bờ Ngơ Tất Tố, theo em nhân vật b) Em tóm tắt lại đoạn trích ( cách xếp thứ tự chữ vào ô trống tương ứng bên dưới) theo trình tự diễn biến đoạn trích A Chị Dậu nhún nhường, hết lời van xin cai lệ hầm hè tiến đến để trói anh Dậu Hắn bịch vào ngực chị Dậu bịch tát đánh bốp vào mặt chị B Chị Dậu hết lòng chăm sóc chồng Chị nấu cháo cho anh ăn anh Dậu chưa kịp bưng bát cháo cai lệ người nhà lí trưởng sầm sập tiến vào Anh Dậu sợ lại ngã lăn C Chị Dậu buộc phải đứng lên liều mạng chống trả lại cai lệ người nhà lí trưởng Cai lệ bị chị đẩy ngã chỏng qo mặt đất Còn người nhà lí trưởng bị chị túm tóc lẳng cho ngã nhào thềm D Vụ thu thuế thời điểm gay gắt Chị Dậu bán gánh khoai, đàn chó đứa gái tuổi thiếu suất sưu người em chồng chết Anh Dậu bị bắt trói, đánh đập ngồi đình bị quẳng xác không hồn -7- Chuyên đề Ngữ Văn hình ảnh người nơng dân xã hội cũ c Tìm hiểu hoàn cảnh chị Dậu (1) Dựa vào phần chữ nhỏ tranh cho biết vài nét hoàn cảnh chị Dậu ? -8- - Hoàn cảnh chị Dậu Chuyên đề Ngữ Văn hình ảnh người nơng dân xã hội cũ (2) Em có nhận xét hồn cảnh gia đình chị? Mục đích chị ? Có thể gọi đoạn trích cách hình ảnh tức nước khơng ? d Hình ảnh Cai lệ Theo dõi đoạn trích để làm rõ hng bạo Cai lệ “Cai lệ giọng hầm hè : - n ếu khơng có tiền nộp sưu cho ơng bây giờ, ơng dỡ nhà mày đi, chửi mắng à! nhảy vào cạnh anh Dậu” - Em tìm chi tiết làm rõ bạo Cai lệ.( miêu tả qua động từ thể hành động ) Chi tiết làm rõ bạo Cai lệ Hãy nhận xét ngôn ngữ cửa miệng tên Cai lệ? Bản chất tính cách y sao? e Nhân vật chị Dậu - tâm hồn yêu thương, tinh thần phản kháng Tức nước vỡ bờ chị -9- Chun đề Ngữ Văn hình ảnh người nơng dân xã hội cũ Chị Dậu tìm cách để bảo vệ chồng nào? Qúa trình đối phó chị với hai tên tay sai diễn nào? Qúa trình diễn có hợp lí khơng sao? Phân tích chuyển biến thái độ chị từ cách xưng hô đến đến nét mặt, cử hành động Chi tiết nào, hành động chị khiến em đồng tình thú vị Hãy giải thích Hồn thành sơ đồ phân tích chuyển đổi thái độ chò Dậu, từ cách xưng hô đến nét mặt, cử chỉ, hành động ? Các lần van xin tương ứng với cách xưng hô chị Lần -> - 10 - Lần -> Lần -> Chun đề Ngữ Văn hình ảnh người nơng dân xã hội cũ Vì chị Dậu có đủ dũng khí để quật ngã tên đàn ơng độc ác, tàn nhẫn ? Việc tên tay sai thảm bại trước chị Dậu có ý nghĩa chứng tỏ điều ? Qua đó, em có nhận xét nhân vật chị Dậu ? Qua việc phân tích VB, em hiểu nhan đề Tức nước vỡ bờ đặt cho đoạn trích ? Theo em đặt có thoả đáng khơng ? Vì ? g) Nhận xét văn theo gợi ý sau: Theo em chị Dậu gọi nhân vật điển hình nơng dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám A.  Vì chị Dậu là người nơng dân khổ nhất từ trước đến nay.  B.  Vì chị Dậu là người phụ nữ nơng dân mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.  C . Chị Dậu là người nơng dân phải chịu nhiều cực khổ nhưng vẫn giữ được phẩm chất  vơ cùng cao đẹp D.  Vì chị Dậu là người phụ nữ nơng dân ln nhịn nhục Những đặc sắc nghệ thuật đoạn trích (nghệ thuật kể chuyện miêu tả nhân vật) Vì nói đoạn trích giàu kích tính, lại đậm chất điện ảnh chuyển thành phim ? Qua đoạn trích nhận thức thêm điều xã hội, nông thôn Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám, người nông dân, đặc biệt người phụ nữ nơng đân Việt Nam từ hình ảnh chị Dậu ? - 11 - Chuyên đề Ngữ Văn hình ảnh người nơng dân xã hội cũ 4 . Nhận xét nào dưới đây khơng đúng với đoạn trích Tức nước vỡ bờ? A Có giá trị châm biếm sâu sắc B Là đoạn trích có giá trị kịch tính cao C Thể tài xây dựng nhân vật Ngò Tất Tố D Có giá thực nhân đạo lớn C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Nhờ giúp đỡ thầy cô giáo, em dựa vào văn để dựng diễn kịch ngắn có bốn vai có vai: chị Dậu, anh Dậu hai tên tay sai Trong bốn vai kịch cần chọn người đóng vai chị Dậu tên cai lệ hai vai đối diện với diễn biến kịch từ đầu đến cuối Nhất lời đối thoại cho thể rõ tính cách nhân vật Vai anh Dậu vai tên “người nhà lí trưởng” văn đoạn trích khơng xuất nhiều Bằng trí tưởng tượng em vẽ tranh minh họa chân dung chị Dậu sau chiến thắng tên cai lệ người nhà lí trưởng - 12 - Chuyên đề Ngữ Văn hình ảnh người nông dân xã hội cũ GIÁO ÁN Văn bản: Lão Hạc Nam Cao I Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: - Nhân vật, kiện, cốt truyện tác phẩm truyện viết theo khuynh hướng thực - Sự thể tinh thần nhân đạo nhà văn - Tài nghệ thuật xuất sắc nhà văn Nam Cao việc xây dựng tình truyện, miêu tả, kể chuyện, khắc họa hình tượng nhân vật Kó năng: - Đọc diễn cảm, hiểu, tóm tắt tác phầm truyện viết theo khuynh hướng thực - Vận dụng kiến thức kết hợp phương thức biểu đạt văn tự để phân tích tác phẩm tự viết theo khuynh hướng thực - Kĩ giao tiếp, trình bày suy nghĩ thân - Biết lắng nghe tích cực, nhận xét Thái độ: - Giáo dục HS biết yêu thương, cảm thông quý trọng người nghèo khổ bất hạnh có tâm hồn cao II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, Chuẩn kiến thức, kĩ năng, soạn giáo án, tư liệu có liên quan ( Tranh tác giả, Tuyển tập truyện ngắn Nam Cao) - HS: SGK, chuẩn bị trước theo hướng dẫn GV III Phương pháp: - Vấn đáp, gợi tìm, phân tích, bình giảng … IV Tiến trình tổ chức hoạt động dạy - học A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG - 13 - Chuyên đề Ngữ Văn hình ảnh người nơng dân xã hội cũ Quan sát hình ảnh trả lời câu hỏi Quan sát tranh em cảm nhận điều gì? HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Đọc văn sau: Lão Hạc (SGK Ngữ văn tập 1) Tìm hiểu văn bản: a) Hồn thành sơ đồ sau để xác định bố cục văn Lão Hạc : - 14 - Chuyên đề Ngữ Văn hình ảnh người nơng dân xã hội cũ Bố cục văn Đoạn 1: từ…đến - Nội dung:… Đoạn 2: từ…đến - Nội dung:… Đoạn 3: từ…đến - Nội dung:… b Tóm tắt nội dung văn c Nhân vật Lão Hạc - Tóm tắt nội dung văn Lão Hạc Từ việc quan sát tranh đọc văn em nêu hoàn cảnh Lão Hạc? Em có nhận xét hoàn cảnh ? * Tâm trạng lão sau bán cậuVàng - 15 - Chuyên đề Ngữ Văn hình ảnh người nơng dân xã hội cũ Em tìm từ ngữ, hình ảnh miêu tả thái độ, tâm trạng Lão Hạc kể chuyện bán bán cậu Vàng với ông giáo Từ ngữ, hình ảnh miêu tả thái độ, tâm trạng kể chuyện bán chó cho ơng giáo nghe Cười… Mắt … Mặt… Vết nhăn… Đầu, miêng… Sau báo tin bán chó Lão Hạc có nhờ ơng giáo hai việc, việc ? Trong lời kể, phân trần than vãn với ơng giáo tiếp cho ta thấy rõ tâm trạng tâm hồn, tính cách Lão Hạc ?  Cái chết lão Hạc - 16 - Chuyên đề Ngữ Văn hình ảnh người nơng dân xã hội cũ  Quan sát chi tiết vừa tìm hiểu bên trên, qua việc Lão Hạc nhờ vả ơng giáo em có nhận xét ngun nhân mục đích việc Có ý kiến cho Lão Hạc làm gàn dở, đúng, ý kiến em ? Nam Cao miêu tả chết Lão Hạc nào, tai lão lại chọn chết vậy, nguyên nhân ý nghĩa chết lão? Đầu tóc… Quần áo … Cái chết Lão Hạc miêu tả Dáng người … - 17 - Hai mắt … Chuyên đề Ngữ Văn hình ảnh người nông dân xã hội cũ Cái chết: “ vật vã”, “tóc rũ rượi”, “quần áo xộc xệch”, “hai mắt long lên sòng sọc Lão tru tréo, bọt mép sùi ra” => Cái chết đau đớn Trong tác phẩm, Lão Hạc lên người nào? A Là người có số phận đau thương có phẩm chất cao q B Là người nơng dân sống ích kỉ đến mức gàn dở, ngu ngốc C Là người nơng dân có thái độ sống vơ cao thượng D Là người nơng dân có sức sống tiềm tàng, mạnh mẽ d Nhân vật ông giáo – người kể chuyện 1.Cách kể chuyện Nam Cao truyện có khác với cách kể Ngơ Tất Tố đoạn trích Tức nước vỡ bờ? 2.Vai trò nhân vật ơng giáo ? Thái độ ông giáo lão Hạc chứng tỏ ơng giáo trí thức ? Đoạn văn : “Chao ôi! Đối với người xung quanh ta …mỗi ngày thêm đáng buồn “ “Không đời chưa hẳn đáng buồn …lại đáng buồn theo nghĩa khác.” Tại ông giáo lại suy nghĩ vây?Em có đồng ý với suy nghĩ khơng sao?   5. Nhận xét nào nói sai về nhân vật ơng giáo trong tác phẩm? A Là người biết đồng cảm, chia với đau khổ người khác B Là người đáng tin cậy để lão Hạc trao gởi niềm tin C Là người có nhân cách láo Hạc nói riêng người nơng đan nói chung D Ơng giáo khơng để ý quan tâm tới hoàn cảnh nỗi khổ lão Hạc g) Nhận xét văn theo gợi ý sau: Truyện ngắn Lão Hạc chứa chan tinh thần nhân đạo đồng thời sâu đậm tính thực Điều thể qua hai nhân vật chính: lão Hạc ơng giáo Nghệ thuật kể chuyện, tả người, tả tâm lí, tâm trạng Nam Cao đặc sắc điểm nào? Theo em, có lỗi chết lão Hạc? Bi kịch lão Hạc bi quan hay lạc quan ? sao? Sự vơ tâm đến tàn nhẫn, ích kỉ, hẹp hòi vợ ơng giáo đáng thương hay đáng trách.? - 18 - Chuyên đề Ngữ Văn hình ảnh người nơng dân xã hội cũ C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Sau học xong truyện ngắn Lão Hạc giúp ta hiểu vẻ đẹp tâm hồn cao q người nơng dân ? - Lòng nhân hậu - Tình yêu thương sâu nặng - Vẻ đẹp lòng tự trọng nhân cách cao Qua văn Lão Hạc đoạn trích Tức nước vỡ bờ em thấy chị Dậu Lão Hạc hai người nơng dân có đời tính cách ? KẾT LUẬN: - Phương pháp dạy học tích cực phương pháp mà vai trò học sinh trú trọng, học sinh trung tâm hoạt động Phương pháp xác lập mối quan hệ thầy – trò, trò – trò, trò – thầy, đặc biệt khả tự tìm hiểu, tự khám phá, tự lĩnh hội trò gợi ý thầy - Đơn-ki-xtơi có câu nói tiếng “Dưới ánh hào quang ánh sáng mặt trời, khơng có nghề cao q nghề dạy học” Thật vậy, nghề dạy học nghề cao quý Người giáo viên chọn nghề giáo thể lòng yêu nghề Người dạy học kỹ sư xây đắp tâm hồn mục tiêu quan trọng đào tạo học sinh giỏi, mầm mống tương lai đất nước Cũng điều mà người giáo viên cần phải có tinh thần trách nhiệm cao, u nghề u cơng việc mà làm ý thức tầm quan trọng việc làm Người giáo viên cần ý thức vai trò mình, lên lớp giáo viên phải có tinh thần trách nhiệm cao Giáo viên có chuẩn bị tốt phương pháp, chủ động hoạt động dạy Xác định trọng tâm kiến thức thông qua đơn vị học, không yêu cầu cao tạo áp lực cho học sinh tiết học Phải làm cho học sinh ý thức ý nghĩa tầm quan trọng môn học đặt mối quan hệ biện chứng với mơn học khác Tìm tòi, tích lũy sưu tầm nhiều tài liệu hay, có liên quan Phải nắm ưu điểm, khuyết điểm học sinh mà bồi dưỡng Từ hướng dẫn học sinh phát huy tối đa ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm Phải mài mò, tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp để xây dựng chương trình với lượng kiến thức thích hợp với điều học sinh học Nắm vững nội dung kế hoạch dạy học chung cấp học môn học, rèn luyện kỹ dạy học Thường xuyên tiếp cận với đổi mới, nắm bắt tâm lý người học, nắm bắt xu phát triển chung thời đại Tạo khơng khí thoải mái, học sinh có hứng thú tiếp thu học Khơng ngừng học tập, đảm bảo có đủ vững vàng kiến thức khoa học môn học không ngừng sáng tạo phù hợp với đặc trưng môn 10 Thông qua tác phẩm văn học giúp học sinh thấy hay, đẹp sống nói đến 11 Tùy vào đối tượng học sinh, tùy vào tình hình lực học sinh lớp mà đưa phương pháp phù hợp chủ đề học Để học sinh học tốt Ngữ văn, giải trạng quay lưng với mơn, đòi hỏi quan tâm lực lượng giáo viên chúng ta, đặc biệt giáo viên Ngữ văn - 19 - Chuyên đề Ngữ Văn hình ảnh người nông dân xã hội cũ trực tiếp tham gia giảng dạy Có u thích giúp em hoàn thành nhiệm vụ học tập, cách tốt để cải thiện chất lượng học tập học sinh, đặc biệt học sinh yếu, Tuy nhiên trình thực viết chủ đề tơi có nhiều cố gắng khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Vì mong q thầy đồng nghiệp góp ý xây dựng để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung chất lượng học theo chủ đề nói riêng - 20 - ... hạnh chết đau đớn lão nông dân nghèo khổ Nhân vật Lão Hạc để lại bao ám ảnh nghĩ số phận người, số phận người nông dân Việt Nam xã hội cũ.: - Lão người nghèo khổ bất hạnh - Một người chất phác, hiền... chết đau đớn Trong tác phẩm, Lão Hạc lên người nào? A Là người có số phận đau thương có phẩm chất cao quý B Là người nơng dân sống ích kỉ đến mức gàn dở, ngu ngốc C Là người nơng dân có thái độ... tay sai cho chế độ thực dân phong kiến buộc người phụ nữ nông dân đầy nhẫn nhịn chị Dậu phải “vỡ bờ” đứng dậy đấu tranh người nơng dân có sức sống tiềm tàng mạnh mẽ - Họ người nhân cách dù hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyen de ngu van 8 người nông dân trong tuc nuoc vo bo, lao hac ; giáo án chủ đề ngữ v ăn 8 kì 1 rất hay, Chuyen de ngu van 8 người nông dân trong tuc nuoc vo bo, lao hac ; giáo án chủ đề ngữ v ăn 8 kì 1 rất hay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn