MA TRAN DE TIN HOC 10 11 12 CA NAM

22 115 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2019, 16:40

HỌC KỲ II MA TRẬN ĐỀ KIỂM KHỐI 10 Tiết 56: KIỂM TRA THỰC HÀNH TIẾT I MỤC TIÊU, YÊU CẦU Mục tiêu - Đánh giá kiến thức, kĩ soạn thảo, kĩ tạo thao tác với bảng Kỹ - Thực định dạng văn theo mẫu - Biết tạo bảng - Biết thao tác làm việc với bảng - Thực định dạng kiểu danh sách liệt kê kí hiệu đánh số thứ tự, chức đánh số trang Thái độ - Nghiêm túc, cẩn thận, xác, khoa học II HÌNH THỨC KIỂM TRA - Thực hành III MA TRẬN ĐỀ Cấp độ Nhận biết Thôn g hiểu Vận dụng Tổng Vận dụng cao Vận dụng thấp Nội dung Soạn thảo văn Số câu Số điểm Tỷ lệ % Định dạng văn Số câu Số điểm Tỷ lệ % Tạo làm việc với bảng Số câu Số điểm Tỷ lệ % Thực hành Thực hành Thực hành - Gõ văn chữ Việt Câu hỏi: ND1.VDT Số câu 01 Số điểm 2,5 Tỷ lệ 25% - Thực việc định dạng văn theo mẫu - Thực việc định dạng kí tự, đoạn văn bản, định dạng trang Câu hỏi: ND2.VDT Số câu 02 Số điểm 3,0 Tỷ lệ 30% - Thực tạo bảng, thao tác bảng, soạn thảo văn bảng Câu hỏi: ND3.VDT Số câu 01 Số điểm 2,0 Tỷ lệ 20% Thực hành Số câu 01 Số điểm 2,5 Tỷ lệ 25% Số câu 02 Số điểm 3,0 Tỷ lệ 30% - Thực tạo viền cho bảng Câu hỏi: ND3.VDC Số câu 01 Số câu 01 Số điểm 1,0 Số điểm 3,0 Tỷ lệ 10% Tỷ lệ 30% Sử dụng số chức công cụ trợ giúp soạn thảo - Thực định dạng kiểu danh sách liệt kê kí hiệu đánh số thứ tự - Thực chức đánh số trang Câu hỏi: ND4.VDT - Thực chèn kí tự đặc biệt Số câu Số điểm Tỷ lệ % Số câu 02 Số điểm 1,0 Tỷ lệ 10% Số câu 01 Số điểm 0,5 Tỷ lệ 5% Câu hỏi: ND4.VDC Số câu 02 Số điểm 1,5 Tỷ lệ 15% Đề bài: (Đề minh họa, giáo viên sử dụng đề khác theo ma trận) Câu 1: (3 điểm) a) Đặt lề trang cho trang văn em sau: Lề trên: 20mm; Lề dưới: 20mm; Lề phải: 15mm; Lề trái: 30mm Khổ giấy A4 b) Đánh số trang cho văn em Câu 2: (7 điểm) Em tạo bảng soạn thảo, trình bày THƠNG BÁO theo mẫu sau: SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG CĐSP NA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 12/TB Nghệ an, ngày 26/08/2019 THÔNG BÁO **** Đáp ứng nhu cầu sử dụng Internet SV, nhà trường định mở dịch vụ Internet vào buổi tối ngày tuần: Thời gian: từ 18 đến 22 (từ thứ đến thứ 6) Địa điểm: sở TT Tin học Giá: 2000 đồng /1 (gồm tiền trông xe) LƯU Ý:  Chỉ phục vụ SV nhà trường  Khi đến phòng thực hành phải có thẻ SV  Khố xe đề phòng cắp Vậy thông báo để bạn SV biết hưởng ứng tham gia LƯU: BAN GIÁM HIỆU - Văn phòng ký tên Hoàng Minh Bảo - Thư viện - Văn thư  Tiết 64: KIỂM TRA TIẾT (TRẮC NGHIỆM) (Thời gian: 45 phút, 30 câu trắc nghiệm) I Yêu cầu a Kiến thức * Biết được: - Biết nhu cầu mạng máy tính lĩnh vực truyền thơng - Biết khái niệm mạng máy tính - Biết số loại mạng máy tính - Biết khái niệm mạng thơng tin tồn cầu Internet lợi ích - Biết phương thức kết nối thông dụng với Internet - Biết sơ lược cách kết nối mạng Internet - Biết khái niệm trang Web, Website - Biết chức trình duyệt Web - Biết dịch vụ: tìm kiếm thông tin, thư điện tử * Vận dụng: Sử dụng khai thác mạng máy tính internet, sử dụng dịch vụ tìm kiếm, thư điện tử b Kỹ năng: - Sử dụng trình duyệt Web - Thực tìm kiếm thơng tin Interrnet - Thực việc gửi nhận thưđiện tử II Bảng tính trọng số nội dung kiểm tra theo phân phối chương trình: Chủ đề (chương) Tổng số tiết Chương IV: Mạng máy tính Internet 11 Lí thuyết số tiết thực LT VD 2.8 8.2 Trọng số LT VD 25.5 74.5 III Bảng tính trọng số nội dung kiểm tra theo phân phối chương trình Hình thức Cấp độ Cấp 1,2 100% trắc nghiệm Cấp độ 3,4 Nội dung (chủ đề) Chương IV:Mạng máy tính Internet Chương IV:Mạng máy tính Internet Tổng IV Thiết lập khung ma trận Trọng số Số lượng câu hỏi Điểm 25.5 7.65~8 2.7 74.5 22.35~22 7.3 100 30 10 Nhận biết Cấp độ Thông Vận dụng Tên chủ đề hiểu Cấp Cấp (Chương, tiết) Cấp độ Độ độ TN TL TN TL TN TL TN TL Chương IV: Mạng máy tính Internet Mạng máy tính 1 Mạng thơng tin toàn cầu 2 Một số dịch vụ 1 Internet Tổng Số câu 4 15 (điểm) 15% 15% 50% 20% Tỉ lệ Cộng 30 100% V Đề minh họa Trường THPT Diễn Châu Tổ : TOÁN – TIN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT NĂM 2019 – 2020 MÔN: TIN HỌC – KHỐI 10 THỜI GIAN: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Họ tên học sinh: Lớp: Học sinh điền đáp án vào bảng đây: Câu C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 Đ/A Câu C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 Đ/A Câu 1: Trong phát biểu mạng máy tính sau, phát biểu đúng? a Mạng máy tính máy tính kết nối với b Mạng máy tính bao gồm: Các máy tính, thiết bị mạng đảm bảo việc kết nối, phần mềm cho phép thực việc giao tiếp máy c Mạng máy tính gồm: Các máy tính, dây mạng, vỉ mạng d Mạng máy tính gồm: Các máy tính, dây mạng, vỉ mạng, Hub/ Switch,… Câu 2: Các máy tính mạng: a Muốn kết nối với cần sử dụng chung giao thức b Không thiết phải sử dụng giao thức c Chỉ cần có máy chủ máy tính mạng trao đổi thông tin d a, b c Câu 3: Phát biểu sai phát biểu sau? a Mạng có dây kết nối máy tính cáp; b Mạng khơng dây kết nối máy tính sóng rađiơ, xạ hồng ngoại, sóng truyền qua vệ tinh c Mạng không dây không kết nối máy tính mà cho phép kết nối đến điện thoại di động d Mạng có dây đặt cáp đến địa điểm không gian Câu 4: Hãy xác định câu để mô tả mạng cục (LAN) a Ba máy tính máy in kết nối với nhanh, dùng chung máy in b Một máy tính Phú Yên máy tính Đà Nẵng trao đổi sử dụng chung tài liệu c 200 máy tính tầng 2,3,4 tòa nhà cao tầng nối cáp với để dùng chung liệu d Cả a c Câu 5: Mạng WAN mạng kết nối máy tính; a Ở cách xa khoảng cách lớn c Cùng hệ điều hành b gần d Không dùng chung giao thức Câu 6: Mạng máy tính trường THCS & THPT Chu Văn An thuộc loại: a Mạng cục b Mạng diện rộng c Mạng tồn cầu d Mạng khơng dây Câu 7: Có thể kết nối Internet cách ? a Sử dụng thiết bị kết nối không dây; b Sử dụng Modem đường điện thoại; c Cả ba cách d Sử dụng đường truyền riêng; Câu 8: Chọn phát biểu nêu chất Internet phát biểu sau? a Là mạng lớn giới b Là mạng có hàng triệu máy chủ c Là mạng cung cấp khối lượng thông tin lớn d Là mạng toàn cầu sử dụng giao thức truyền thông TCP/IP Câu 9: Nội dung gói tin gồm thành phần nào? a Địa nhận, địa gửi; Dữ liệu, độ dài b Thông tin kiểm sốt lỗi thơng tin phục vụ khác c Cả A, B không d Cả A, B Câu 10: Internet thiết lập vào năm nào? a 1898 b 1983 c.1893 d 1883 Câu 11: Giao thức TCP/IP áp dụng cho mạng sau đây? a Mạng cục b Mạng diện rộng c Mạng tồn cầu d Khơng mạng Câu 12: “Tên miền” là: a Địa IP chuyển đổi từ dạng ký hiệu sang dạng ký tự b Địa IP chuyển đổi từ dạng ký tự sang dạng ký hiệu c Địa IP chuyển đổi từ dạng số sang dạng ký tự d Địa IP chuyển đổi từ dạng ký tự sang dạng số Câu 13: Câu sai câu sau? a Máy làm việc với địa IP dạng số, người dùng làm việc với địa dạng kí tự b Người dùng làm việc với địa IP dạng số dạng kí tự c Máy chủ DNS chuyển đổi địa dạng số sang dạng kí tự thuận tiện cho người dùng d B c Câu 14: Hãy cho biết tên miền website www.edu.net.vn nước quản lý? a Mỹ b Pháp c Việt Nam d Trung Quốc Câu 15: Hãy địa IP địa sau: a 250.154.32.10 b D.gov.vn c HuongKhe@vnn.vn d 172.154.net Câu 16: Phát biểu giải thích lí máy tính Internet phải có địa chỉ? a Để biết tổng số máy tính Internet b Để tăng tốc độ tìm kiếm c Để xác định máy tính mạng d Cả ba ý Câu 17: Internet đời từ nước nào? a Mỹ b Anh c Pháp d Nga Câu 18: Việt Nam thức gia nhập vào Internet vào ngày tháng năm nào? a 19/11/1992 b 19/11/1997 c 29/11/1997 d 20/11/1992 Câu 19: Để kết nối máy tính với Internet cách để sử dụng Internet lúc nơi thời điểm a Sử dụng mô đem qua đường điện thoại c Sử dụng đường truyền riêng b Sử dụng đường truyền ADSL d Kết nối Internet không dây, sử dụng WI-FI Câu 20: Để kết nối máy tính với Internet cách để có tốc độ truyền liệu cao mà giá thành thấp a Sử dụng mô đem qua đường điện thoại c Sử dụng đường truyền riêng b Sử dụng đường truyền ADSL d Kết nối Internet không dây, sử dụng WI-FI Câu 21: Khi nói mạng Internet phát biểu sau sai: a Internet mạng kết nối hàng triệu máy tính khắp giới sử dụng giao thức truyền thông TCP/IP b Internet cung cấp cho người khả khai thác nhiều dịch vụ, thông tin khác Mọi dịch vụ thông tin Internet miễn phí c Các máy tính đơn lẻ mạng máy tính tham gia vào Internet cách tự nguyện bình đẳng d Khơng chủ sở hữu Internet Câu 22: Ai chủ sở hữu Internet a “Hội đồng kiến trúc Internet” c Bill Gates b Các tổ chức khoa học, phủ d Khơng chủ sở hữu Internet Câu 23: Hệ thống WWW viết tắt từ sau đây? a Worlk Wide Website c Word Wide Web b Work Wide Web d World Wide Web Câu 24: Siêu văn văn tích hợp phương tiện sau: a Văn bản, hình ảnh, video liên kết tới siêu văn khác b Văn bản, âm thanh, video, liên kết với siêu văn khác c Văn bản, âm thanh, hình ảnh, video, liên kết với siêu văn khác d Văn bản, âm thanh, hình ảnh, video,… Câu 25: Địa thư điện tử sau không hợp lệ? a aabbcc@gmail.com c abccba@hotmail.com b abc321.vnn@vn d abc123@yahoo.com.vn Câu 26: Giao thức truyền tin siêu văn là: a WAP b HTML c HTTP d WWW Câu 27: Đối tượng sau giúp tìm kiếm thơng tin internet? a Máy chủ DNS c Máy tìm kiếm b Bộ giao thức TCP/IP d Địa IP Câu 28: Trình duyệt Web chương trình a Giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW b Giúp người dùng thay đổi hệ thống WWW c Giúp người dùng quản lý với hệ thống WWW d Giúp người dùng sửa đổi với hệ thống WWW Câu 29: Website sau không cung cấp máy tìm kiếm? a Google.com.vn c Yahoo.com b Edu.com.vn d MSN.com Câu 30: Trang Web tĩnh trang web: a Thay đổi nội dung trang web b Cho phép người dùng giao tiếp với máy chủ c Cho phép người dùng thay đổi hệ thống d Không thay đổi nội dung trang web  Tiết 70: KIỂM TRA HỌC KỲ II (TRẮC NGHIỆM) I Yêu cầu a Kiến thức * Biết được: - Biết chức chung hệ soạn thảo văn - Biết đơn vị xử lý văn (ký tự, từ, câu, dòng, đoạn, trang) - Biết vấn đề liên quan đến soạn thảo văn tiếng Việt - Biết hình làm việc Word - Biết khái niệm thao tác tìm kiếm thay - Biết thao tác: tạo bảng; chèn, xoá, tách, gộp ô, hàng cột - Biết soạn thảo định dạng bảng - Biết nhu cầu mạng máy tính lĩnh vực truyền thông - Biết khái niệm mạng máy tính - Biết số loại mạng máy tính - Biết khái niệm mạng thơng tin tồn cầu Internet lợi ích - Biết phương thức kết nối thông dụng với Internet - Biết sơ lược cách kết nối mạng Internet - Biết khái niệm trang Web, Website - Biết chức trình duyệt Web - Biết dịch vụ: tìm kiếm thơng tin, thư điện tử * Hiểu được: - Hiểu thao tác soạn thảo văn đơn giản: mở tệp văn bản, gõ văn bản, ghi tệp - Hiểu khái niệm thao tác định dạng ký tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang văn bản, danh sách liệt kê, chèn số thứ tự trang.Biết cách in văn * Vận dụng: - Tự thực soạn thảo văn máy tính, trình bày in văn giấy - Sử dụng khai thác mạng máy tính internet, sử dụng dịch vụ tìm kiếm, thư điện tử b Kỹ năng: - Thực việc soạn thảo văn đơn giản - Thực thao tác mở tệp, đóng tệp, tạo tệp mới, ghi tệp văn - Định dạng văn theo mẫu - Thực tìm kiếm thay từ hay câu - Thực tạo bảng, thao tác bảng soạn thảo văn bảng - Sử dụng trình duyệt Web - Thực tìm kiếm thơng tin Interrnet - Thực việc gửi nhận thưđiện tử II Ma trận đề: 28 câu trắc nghiệm(7điểm) – câu tự luận(3điểm) Chủ đề Một số khái niệm Làm quen với Word Định dạng văn Một số chức soạn thảo văn Một số công cụ trợ giúp soạn thảo Làm việc với bảng Mạng máy tính Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Biết TNKQ BT 0.5 0.5 0.5 Điểm Số câu 0.5 0.75 1.25 0.75 0.5 0.75 0.5 0.75 1 0.2 0.25 1 0.2 0.25 1 0.25 15 3.7 Tổng số điểm 0.5 Điểm Mạng thơng Số câu tin tồn cầu Điểm Internet Một số dịch Số câu vụ phổ biến Điểm Internet Tổng số câu Tổng 0.25 Điểm Số câu Điểm Số câu Mức độ nhận thức Hiểu Vận dụng TN KQ BT TN KQ BT 1 0.25 0.25 0.25 0.75 1.75 0.25 1.75 28 0.25 II Đề minh họa: 28 câu trắc nghiệm(7điểm) – câu tự luận(3điểm) Trường THPT Diễn Châu Tổ Toán - Tin ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KỲ II Môn Tin học 10 Họ tên học sinh: Lớp : PHẦN I : TRẮC NGHIỆM ( điểm ) Chọn đáp án điền vào bảng tương ứng Câu 10 11 Đ/A Câu Đ/A 15 16 17 18 19 Câu 1: Để xem trước in, ta: A chọn View → Print Preview 20 21 22 23 24 25 B chọn File → Print Preview Điểm 12 13 14 26 27 28 C chọn File → Page Setup D chọn File → Print Câu 2: Những phát biểu sau việc sử dụng tổ hợp phím tắt? A Phải nhớ tổ hợp phím B Cần phải mở bảng chọn tương ứng C Mất nhiều thời gian D Cả ba ý Câu 3: Khi soạn văn Word, em muốn lưu văn vào đĩa em chọn cách cách sau đây: A File→Print Preview B File→Close C File→Open D File→Save Câu 4: Chức Microsoft Word gì? A tính tốn lập bảng biểu B chạy chương trình ứng dụng khác C soạn thảo văn D tạo tệp đồ họa Câu 5: Phần mở rộng (phần đuôi) tệp dạng Word 2003 là: A pas B doc C ppt D xls Câu 6: Để chèn nội dung có nhớ đệm vào văn bản, ta: A chọn lệnh Edit → Copy B chọn lệnh Edit → Find C chọn lệnh Edit → Cut D chọn lệnh Edit → Paste Câu 7: Câu câu sau? A Word phần mềm ứng dụng B Word phần mềm tiện ích C Word phần mềm hệ thống D Word phần mềm diệt Virus Câu 8: Để đánh số thứ tự cho đoạn văn bản, ta chọn đoạn văn thực hiện: A Lệnh Edit → Bullets and Numbering B Lệnh Format → Bullets and Numbering C Lệnh View → Bullets and Numbering D Lệnh Insert → Bullets and Numbering Câu 9: Một số thuộc tính định dạng kí tự gồm có: A Phông chữ B Kiểu chữ C Cỡ chữ màu sắc D Cả ba ý Câu 10: Để tạo chữ lớn đầu đoạn văn Word, ta chọn: A Insert → Drop Cap… B Format → Drop Cap… C Format → Characters → Drop Cap… D Tools → Drop Cap… Câu 11: Để tạo bảng: A Nhấp chọn lệnh Table→ Insert →Table B Nhấp chọn lệnh Insert→ Table… C Nhấp chọn lệnh Table → TableAutoFormat… D Cả ba ý Câu 12: Bộ mã chữ Việt mã chung cho ngôn ngữ là: A TCVN3 B UNICODE C VNI D VIQR Câu 13: Để tự động đánh số trang ta thực hiện: A Lệnh File →Page Setup… B Lệnh File→Print… C Lệnh Insert→Page Numbers… D Cả ba cách sai Câu 14: Muốn hủy bỏ thao tác vừa thực hiện, chẳng hạn xóa nhầm kí tự, ta: A nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z B nhấn tổ hợp phím Ctrl + B C nhấn tổ hợp phím Ctrl + H D nhấn tổ hợp phím Ctrl + S Câu 15: Để gạch từ hay cụm từ (Ví dụ, Lưu ý), sau chọn cụm từ đó, ta cần sử dụng tổ sử dụng tổ hợp phím đây? A Ctrl + B B Ctrl + I C Ctrl + U D Ctrl + E Câu 16: Để định dạng cụm từ “Trung tâm GDNN-GDTX” thành “Trung tâm GDNN-GDTX”, sau chọn cụm từ ta cần dùng tổ hợp phím đây? A Ctrl + E B Ctrl + U C Ctrl + I D Ctrl + B Câu 17: Để in văn bản, ta thực hiện: A chọn File → Print Preview B chọn File → Page Setup C chọn File → Print Câu 18: Để sửa lỗi gõ tắt ta thực hiện: A lệnh Tools, chọn Options… D chọn View → Print Preview B lệnh Tools, chọn AutoCorrect Options … chọn mục Replace text as you type để thiết đặt C lệnh Tools, chọn Customize D lệnh Edit, chọn Replace… Câu 19: Để gộp nhiều ô thành ô, trước hết ta chọn số ô cần gộp thực hiện: A Table → Split Cells B Table → Meger Cells C Table → Sort D Table → Draw Table Câu 20: Để thiết đặt thuộc tính định dạng trang ta thực lệnh: A File/Print Preview B File/Print… C File/Page Setup… D Cả ba ý sai Câu 21 : Hãy chọn phương án ghép Để kết nối máy tính người ta A sử dụng đường truyền vô tuyến B sử dụng cáp quang C sử dụng cáp chuyên dụng đường điện thoại D A, B, C Câu 22 : Có cách bố trí mạng máy tính có dây: A B C D Câu 23 : : Về mặt địa lý, ta phân mạng thành loại: (chọn câu đúng) A Khách _ chủ, ngang hàng B Cục bộ, LAN C WAN , Mạng diện rộng D LAN, WAN Câu 24: Chủ sở hữu mạng Internet là: A Khơng có chủ sở hữu B Pháp C Hoa kỳ D Các tập đồn viễn thơng Câu 25 : Chọn câu sai ? A Mạng có dây kết nối máy tính cáp B Mạng khơng dây khơng kết nối máy tính mà cho phép kết nối điện thoại di động C Mạng khơng dây kết nối máy tính sóng radio, xạ hồng ngoại, sóng truyền qua vệ tinh D Mạng có dây đặt cáp đến địa điểm không gian 26: Thiết bị sau thiết bị mạng A Webcam B Router C Repeater D Hub Câu 27: Internet thiết lập năm: A 1973 B 1983 C 1993 D Tất sai Câu 28: Tên miền phân cách bởi: A Dấu chấm B Ký tự WWW C Dấu chấm phẩy D Tất PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm) Câu 1: Internet ? Nêu ứng dụng cụ thể? Cho ví dụ Câu 2: Nêu giống khác mạng khơng dây mạng có dây Bài làm  MA TRẬN ĐỀ KIỂM KHỐI 11 Tiết 37: KIỂM TRA THỰC HÀNH TIẾT I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Về kiến thức: - Kiểm tra kiến thức học sinh về: - Ứng dụng kiểu liệu học - Ý nghĩa hàm/ thủ tục xử lý xâu Về kĩ năng: - Xác định giá trị hàm/ thủ tục xử lý xâu - Vận dụng kiến thức kiểu liệu có cấu trúc để cài đặt số chương trình đơn giản Về thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc học tập Năng lực hướng tới: Năng lực nhận biết, suy luận, lực giải vấn đề II MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Ma trận Mức độ Nội dung chủ đề Nhận biết M1 Thông hiểu M2 Cách khai báo, tham Ý nghĩa Kiểu liệu có cấu chiếu, cách xác định số hàm, trúc số lượng phần tử thủ tục xử lí mảng chiều xâu (xâu) Số câu Số câu Số câu 1/2 Số điểm Số điểm Số điểm Tỉ lệ % Tỉ lệ 30% Tỉ lệ 20% Tổng số câu Số câu Số câu 1/2 Tổng số điểm Số điểm Số điểm Tỉ lệ % 30% 20% Vận dụng thấp M3 Vận dụng độ cao M4 Số câu Tổng điểm Tỷ lệ Xác định Lập trình giải giá trị tốn cụ số hàm, thủ tục thể xử lí xâu Số câu ½ Số điểm Tỉ lệ 30% Số câu 1,5 Số điểm 50% Số câu Số điểm Tỉ lệ 20% Số câu Số điểm 10 Tỉ lệ 100% Số câu Số điểm 10 100% Bảng mô tả nội dung câu hỏi Câu (2 điểm) Cách khai báo, tham chiếu, cách xác định số lượng phần tử mảng chiều (hoặc xâu) toán cụ thể (M1) Câu a/ (3 điểm) Nêu ý nghĩa thủ tục/ hàm xử lí xâu (M2) b/ (3 điểm) Mỗi thủ tục câu a cho ví dụ cụ thể giá trị s1, s2, s trước sau thực thủ tục (M3) Câu (2 điểm) Lập trình giải tốn cụ thể (M3)  Tiết 52: KIỂM TRA HỌC KỲ II (TRẮC NGHIỆM) I Mục tiêu: Kiến thức: - Khái niệm mảng chiều, cách khai báo truy cập đến phần tử mảng - Biết xâu dãy kí tự biết cách khai báo xâu, truy cập đến phần tử xâu - Khái niệm kiểu ghi, cách khai báo truy cập đến trường ghi - Khái niệm kiêu liệu tệp, lệnh khai báo tệp biếtc làm việc với tệp - Vai trò phân loại chương trình lập trình Kỹ năng: - Thực khai báo mảng, truy cập, tính tốn phần tử mảng - Cài đặt thuật toán số toán đơn giản với kiểu liệu mảng 1chiều - Sử dụng số thủ tục, hàm thông dụng xâu - Cài đặt số chương trình đơn giản có sử dụng xâu - Khai báo tệp văn - Sử dụng số hàm thủ tục chuẩn làm việc với tệp - Rèn luyện kỹ làm kiểm tra học sinh Thái độ: - Nghiêm túc làm II MA TRẬN ĐỀ: 14 câu trắc nghiệm(7điểm) – câu tự luận(3điểm) Mức độ Nhận biết Nội dung Kiểu mảng Kiểu xâu Kiểu liệu tệp Chương trình phân loại III Đề minh họa Câu 1, Câu 6, 13 Câu 7, 8, Câu 11, 12 Thông hiểu Câu Câu 3, Câu 10 Câu 14 Vận dụng Câu 15 Câu 16 SỞ GD & ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU KIỂM TRA HỌC KỲ II ĐIỂM TIN 11 – NĂM HỌC 2019-2020 Họ tên: ………………………………………………… Lớp: …………………… Trả lời phần trắc nghiệm: Câu Đ/A 10 11 12 13 14 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Câu 1: Cú pháp để khai báo biến mảng chiều trực tiếp là: a Var : array [Kiểu số] of ; b Type : array [Kiểu số] of ; c Var : array [Kiểu phần tử] of ; d Var : array [Kiểu số] : ; Câu 2: Trong khai báo khai báo sai? a Var M: array[1 5;1 10] of Integer; b Var M: array[1 5,1 10] of Integer; c Var M: array[1 5,1 10] of Integer; d Var M: array[1 5,1 10] of Interger; Câu 3: Cho xâu kí tự S1:= ‘abcd’ S2:= ‘ABC’; S1 + S2 cho kết nào? a Abcd b aabbccd c abcdABC d ABCabcd Câu 4: Phép so sánh xâu S1:= ‘Hoa hoc tro’ xâu S2:= ‘Hoa Hoc Tro’ nhận kết nào? a S1 S2 b S1 > S2 c S1 < S2 d S1 = S2 Câu 5: Phát biểu sau mảng khơng xác? a Chỉ số mảng không thiết 1; b Có thể xây dựng mảng nhiều chiều; c Xâu kí tự xem loại mảng; d Độ dài tối đa mảng 255; (*) Câu 6: Cho khai báo : Var Chuoi : string[10]; x : real; -Lệnh : a Chuoi := Str(x:5:2) ; b Str(x:5:2, Chuoi); c Chuoi := x ; d x := Chuoi ; Câu 7: Trong khai báo sau, khai báo không đúng? a Var f: text ; b Var f: text c Var f: text; d Var f, f1: text ; Câu 8: Trong tập tin dạng văn thủ tục sử dụng để gán tên file cho biến? a Write(Biến file); b Rewrite(Biến file); c Assing(Biến file, tên file); d Assign(Biến file, tên file); Câu 9: Để khai báo biến tệp dạng văn ta sử dụng cú pháp nào? a Var : tExt; b Var : txt; c Var : txet; d Var : string; Câu 10: Câu lệnh dùng để gán tên file “SOLIEU.DAT” cho biến file F1? a Assign(F1, SOLIEU.DAT); b Assign(F1, ‘SoLIEU.Dat’); c Assign(F1, SoLIEU.Dat’); d Assign(F1 ‘SoLIEU.Dat’); Câu 11: Từ khóa khai báo hàm là: a Functiom b Procedure c Function d Proceduce Câu 12: Phần khai báo chương trình đặt đâu chương trình chính? a Đặt sau từ khóa Type b Đặt sau từ khóa Const c Đặt cuối chương trình d Đặt sau phần khai báo biến Câu 13: Cho St biến chuỗi, sau thực hai lệnh : St:= Copy( 'PASCAL VERSION 5.5' , 8, 7) ; Write(St); -Kết qủa in lên hình là: a VERSION 5.5 b VERSION c PASCAL d 5.5 Câu 14: Khẳng định sau đúng? A Cả lời gọi hàm lời gọi thủ tục phải có tham số thực B Lời gọi thủ tục thiết phải có tham số thực lời gọi hàm khơng thiết phải có tham số thực C Lời gọi hàm định phải có tham số thực lời gọi thủ tục khơng thiết phải có tham số thực D Lời gọi hàm lời gọi thủ tục có tham số thực khơng có tham số thực tuỳ thuộc vào hàm thủ tục PHẦN II: THỰC HÀNH (3 điểm) Câu 15: Cho mảng A gồm N phần tử thuộc kiểu nguyên (N≤50)? Viết chương trình thực yêu cầu sau: a.(1điểm) Nhập giá trị cho mảng A từ bàn phím b.(1điểm) In hình phần tử âm mảng A Viết chương trình: Câu 16: (1điểm) Cho tệp DULIEU.DOC có số nguyên cách dấu cách Yêu cầu: Viết chương trình đưa hình tổng số ngun có tệp DULIEU.DOC Viết chương trình:  MA TRẬN ĐỀ KIỂM KHỐI 12 Tiết 45: KIỂM TRA THỰC HÀNH TIẾT I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Về kiến thức: * Biết được: - Biết loại mơ hình liệu: logic vật lý - Biết khái niệm mơ hình quan hệ - Biết đặc trưng mơ hình quan hệ: cột (trường), dũng (bản ghi) - Biết khái niệm khóa khái niệm liên kết bảng - Biết thao tác với sở liệu quan hệ: Tạo bảng, cập nhật, xếp ghi, truy vấn sở liệu lập báo cáo * Vận dụng: Vận dụng thực thao tác với CSDL quan hệ Về kĩ năng: - Xác định bảng khoá liên kết bảng tốn quản lí đơn giản Về thái độ: Cẩn thận, hứng thú học tập Năng lực hướng tới: Năng lực giải vấn đề II MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Ma trận Mức độ Nhận biết M1 Nội dung chủ đề Phần mềm Microsoft Access Mở tạo CSDL Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu Số điểm Tỉ lệ 10% Cơ sở liệu quan hệ Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu Số điểm Tỉ lệ 0% Thông hiểu M2 Số câu Số điểm Tỉ lệ 0% Số câu Số điểm Tỉ lệ 0% Liên kết Các thao tác bảng, kiểu liệu, nhập liệu Số câu Số điểm Tỉ lệ 20% Số câu Số điểm Tỉ lệ 40% Vận dụng cao M4 Số câu Tổng điểm Tỷ lệ Số câu Số điểm Tỉ lệ 0% Số câu Số điểm Tỉ lệ 10% Số câu Số điểm Tỉ lệ 0% Số câu Số điểm Tỉ lệ 60% Số câu Số điểm Tỉ lệ 0% Số câu Số điểm Tỉ lệ 30% Thiết kế biểu mẫu mẫu hỏi báo cáo theo yêu cầu Các thao tác với sở liệu quan hệ Số câu Số điểm Tỉ lệ % Vận dụng thấp M3 Số câu Số điểm Tỉ lệ 0% Số câu Số điểm Tỉ lệ 30% Tổng số câu Số câu Số câu Số câu Số câu Số câu Tổng số điểm Số điểm Số điểm Số điểm Số điểm Số điểm 10 Tỉ lệ % Tỉ lệ 10% Tỉ lệ 20% Tỉ lệ 70% Tỉ lệ 0% Tỉ lệ:100% Bảng mô tả nội dung câu hỏi Câu (1 đ) Mở Microsoft Access thời máy tạo tên CSDL Câu (4 đ) Tạo bảng theo yêu cầu nhập liệu cho bảng (mỗi bảng ghi) Câu (2 đ) Lập liên kết bảng Câu (3 đ) Thiết kế biểu mẫu mẫu hỏi báo cáo theo yêu cầu III ĐỀ KIỂM TRA ( Giáo viên kiểm tra lý thuyết theo ma trận ) Câu 1: Tạo CSDL THU_VIEN thư mục KIEM TRA ổ đĩa D (thư mục KIEM TRA tự tạo trước) (1đ) Câu : Trong CSDL THU_VIEN tạo bảng có cấu trúc sau Đặt khóa cho bảng? (4đ) MUON_SACH Số thẻ Mã số sách TV02 TO_02 Ngày mượn 2/12/2012 Ngày trả 6/12/2012 TV04 TN_103 6/12/2012 12/12/2012 TV09 TN_212 12/12/2012 14/12/2012 TV02 TN_212 14/12/2012 16/12/2012 SACH Mã số sách Tên sách Số trang Tình trạng TN_103 Tin Học 100 Mới TO_02 Tốn 200 Trung bình TN_212 Tin học 345 Trung bình NGUOI_MUON Số thẻ Họ tên Ngày sinh Lớp TV01 Đặng Phương Thảo 2/12/1994 12C4 TV02 Nguyễn Khánh Chi 6/12/1994 12C3 TV03 Phạm Hiểu Lam 12/12/1994 12C2 Câu 3: - Tạo mối liên kết bảng MUON_SACH; SACH; NGUOI_MUON? (1 đ) - Nhập liệu cho bảng? (2 đ) Câu 4: Thiết kế mẫu hỏi để thống kê số lần mượn sách người mượn có số thẻ TV02 Hiển thị Họ tên, lớp, tên sách? (3 đ)  Tiết 52: KIỂM TRA HỌC KỲ II (TRẮC NGHIỆM) I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU a Kiến thức - Biết khái niệm, đặc trưng mơ hình liệu quan hệ - Hiểu khái niệm khóa liên kết bảng - Biết chức mà hệ CSDL quan hệ phải có: tạo lập, cập nhật, khai thác - Biết giải pháp bảo mật thơng tin -Hiểu khái niệm khóa liên kết bảng b Kĩ - Liên hệ với thao tác cụ thể trình bày chương - Biết chọn khóa cho bảng liệu CSDL đơn giản - Căn vào đặc trưng quan hệ hệ csdl quan hệ để phân biệt có phải quan hệ hay khơng c Thái độ - Có ý thức trách nhiệm chấp hành quy định bảo mật thụng tin II MA TRN - Hình thức: Trắc nghiƯm(70%) + Tù ln (30%) Ma trËn ®Ị : Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Tên Chủ (cấp độ 1) (cấp độ 2) đề Cấp độ thấp(cấp độ 3) Cộng TNKQ TNKQ Cơ sở -Biết khái liệu quan niệm, đặc hệ trưng mơ hình liệu quan hệ -Hiểu khái niệm khóa liên kết bảng Số câu Số điểm 3(câu 2,4,14) 1.5 3(câu 6,7,11) 1.5 TNKQ TL 3.0 Các thao - Các chức tác với csdl mà hệ quan hệ CSDL quan hệ phải có: tạo lập, cập nhật, khai thác - Liên hệ với thao tác cụ thể trình bày chương - Biết chọn khóa cho bảng liệu CSDL đơn giản - Căn vào đặc trưng quan hệ hệ csdl quan hệ để phân biệt có phải quan hệ hay khơng Số câu Số điểm (Câu 5,3) 1.0 3(1a,1b,1c) 4(câu 1,8,9,10) 2.0 Bảo mật - Biết khái thông tin niệm bảo mật hệ csdl hệ csdl - Biết số giải pháp bảo 6.0 Số câu Số điểm mật csdl (Câu 12,13) 1.0 TS câu TS điểm 4.5 1.0 2.5 3 17 10 I Trắc nghiệm: Câu 1: Thao tác với CSDL quan hệ là? (chọn phơng án nhất) A Tạo lập CSDL quan hệ B Cập nhật liệu C Khai thác CSDL D Cả thao tác Câu 2: Hai bảng CSDL quan hệ liên kết với thông qua: A Địa bảng B Tên trờng C Thuộc tính trờng đợc chọn (không thiết phải khóa) D Thuéc tÝnh khãa Câu 3: Chọn phát biểu khai thác CSDL A Các ghi xếp theo nội dung hay nhiều trường B Truy vấn phát biểu thể yêu cầu người quản trị CSDL C Dễ dàng xem tồn bảng có nhiều trường D Báo cáo khơng thể dùng để in theo khn mẫu định sẵn C©u 4: Trong bảng sau đây, mi học sinh có mã số (Mahs) Khóa bảng là: A Khãa chÝnh= {Mahs} B Khãa chÝnh = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi} C Khãa chÝnh = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Li} D Khãa chÝnh = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Toan} C©u 5: Có câu trả lời dới cho câu hái Sau thùc hiƯn mét vµi phÐp truy vÊn, CSDL nh nào? A CSDL chứa thông tin tìm đợc sau truy vấn B Thông tin rút đợc sau truy vấn không đợc lu CSDL C CSDL giữ nguyên, không thay đổi D CSDL thay đổi Cõu Trong CSDL quan hệ, thuật ngữ "bộ" (bản ghi) để chỉ: A liên kết B hàng C bảng D cột Câu 7: Mơ hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là: A Mơ hình liệu quan hệ B Mơ hình phân cấp C Mơ hình hướng đối tượng D Mơ hình sở quan hệ Câu 8: Truy vấn sở liệu gì? A Là dạng lọc;có khả thu thập thơng tin từ nhiều bảng CSDL quan hệ B Là dạng lọc C Là yêu cầu máy thực lệnh D Là đối tượng có khả thu thập thông tin từ nhiều bảng mt CSDL quan h Câu 9: Đối tợng thờng đợc sử dụng cho thao tác cập nhật liệu trở nên dễ dàng hơn, nhanh hạn chế bớt khả nhầm lẫn A Query B Form C Report D Table Câu 10: Những thao tác nhằm mục đích cập nhật liệu: A Thêm bé B Sắp xếp C Truy vấn liu D Cả thao tác Cõu 11: C sở liệu quan hệ gì? A CSDL xây dựng mơ hình quan hệ B CSDL xây dựng mơ hình liệu khái qt C Mơ hình liệu quan hệ D CSDL chứa liệu có nhiều bảng liên kết Câu 12: Các giải pháp cho việc bảo mật CSDL gồm có: A Phân quyền truy cập nhận dạng người dùng, mã hố thơng tin nén liệu, sách ý thức, lưu biên bản, cài đặt mật B Phân quyền truy cập nhận dạng người dùng; mã hố thơng tin nén liệu; sách ý thức; lưu biên C Nhận dạng người dùng, mã hố thơng tin nén liệu, sách ý thức, lưu biên D Phân quyền truy cập, nhận dạng người dùng, mã hố thơng tin nén liệu, lưu biên Câu 13: Để nâng cao hiệu việc bảo mật, ta cần phải: A Thường xuyên nâng cấp phần cứng, phần mềm B Nhận dạng người dùng mã hoá C Thường xuyên thay đổi tham số hệ thống bảo vệ D Thường xuyên chép liệu Câu 14 Chỉ phát biểu sai phát biểu dươi khóa: A Trong bảng có nhiều khóa B Mỗi bảng có khóa C Nên chọn khóa khóa có thuộc tính D Việc xác định khóa phụ thuộc vào quan hệ lôgic liệu không phụ thuộc vào giá trị liệu II Tù luËn (3 ®iĨm) Xét bảng thơng tin đăng ký học thêm: STT Họ tên Lớp Trần Văn Hải Nguyễn Văn Long Lê Thị Ánh Nguyễn Thị Ánh Trần Văn Nam 12A 12B 12C 12A Văn hoá Tốn, Hố Mơn học Thể thao Đá bóng Anh, Lý,Văn Cầu lông - Tại bảng thông tin không quan hệ? Em đề xuất phương án sửa lại cấu trúc để bảng trở thành quan hệ - Xác định khố bảng sửa VI ĐÁP ÁN Phần 1: Trắc nghiệm(7.0đ) - Đúng câu 0,5đ: Câu: 10 11 12 13 14 Đ.án D D B A C B A A B A A B C B Phần 2: Tự luận(3.0đ) + Bảng thông tin khơng quan hệ bảng có thuộc tính đa trị phức hợp (1,0đ) + Phương án sửa lại cấu trúc bảng để trở thành quan hệ sau: (1,0đ) C: lớp có chọn đăng kí học thêm, để trống khơng đăng kí học STT Họ tên Lớp Toán Hoá Trần Văn Hải Nguyễn Văn Long 12A C C Lê Thị Ánh Nguyễn Thị Ánh Trần Văn Nam 12C 12A 12A Anh Lý Văn 12B Đá bóng Cầu lơng C C C C C C - Khố bảng sửa: STT (1,0đ)  ... Worlk Wide Website c Word Wide Web b Work Wide Web d World Wide Web Câu 24: Siêu văn văn tích hợp phương tiện sau: a Văn bản, hình ảnh, video liên kết tới siêu văn khác b Văn bản, âm thanh, video,... lượng thông tin lớn d Là mạng toàn cầu sử dụng giao thức truyền thông TCP/IP Câu 9: Nội dung gói tin gồm thành phần nào? a Địa nhận, địa gửi; Dữ liệu, độ dài b Thơng tin kiểm sốt lỗi thơng tin phục... viên sử dụng đề khác theo ma trận) Câu 1: (3 điểm) a) Đặt lề trang cho trang văn em sau: Lề trên: 20mm; Lề dưới: 20mm; Lề phải: 15mm; Lề trái: 30mm Khổ giấy A4 b) Đánh số trang cho văn em Câu 2:
- Xem thêm -

Xem thêm: MA TRAN DE TIN HOC 10 11 12 CA NAM, MA TRAN DE TIN HOC 10 11 12 CA NAM