Phong cách ngôn ngữ báo chí

17 1,644 22
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 22:10

NỘi DUNG BÀI HỌC I.Ngôn ngữ báo chí I. Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ NỘi DUNG BÀI HỌC I.Ngôn ngữ báo chí I. Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ Trong cuộc sống lao động và học tập khi cần nắm bắt một thông tin nào đó, các em có thể tìm kiếm ở đâu? - Từ các loại báo, radio, truyền hình, internet…** 1.Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí NỘi DUNG BÀI HỌC I.Ngôn ngữ báo chí I. Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ *Bản tin trên thông báo cho người đọc vấn đề gì ? xảy ra ở đâu? thời gian nào?.Từ đó,em hãy phân tích cấu trúc của bản tin? * Đối tượng được đề cập đến trong bản tin là ai? Việc đưa tin cụ thể, chính xác thời gian, địa điểm, diễn biến lễ “Tôn vinh 122 thủ khoa năm 2006” có ý nghĩa gì ? a, Bản tin Đọc bản tin và trả lời các câu hỏi sau : 1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí a, Bản tin: • Sau khi đọc xong bản tin, em có nhận xét gì về hình thức, từ ngữ, câu và các biện pháp của bản tin ? 1.Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí NỘi DUNG BÀI HỌC I.Ngôn ngữ báo chí I. Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ a, Bản tin a, Bản tin ** 1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí Từ việc tìm hiểu nội dung các bản tin trên, em hãy rút ra những đặc điểm của bản tin? - Thông tin xác định về thời gian, địa điểm, sự kiện.( sự kiện gì? xảy ra như thế nào, ở đâu?…) - Cung cấp những thông tin mới, đầy đủ, chính xác. 1.Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí NỘi DUNG BÀI HỌC I.Ngôn ngữ báo chí I. Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ a, Bản tin 1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí b, Phóng sự b, Phóng sự Thanh niên, học sinh, sinh viên góp phần bảo vệ Tổ quốc * Theo em, phóng sự trên đề cập đến nội dung gì ? Có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước, dân tộc? • Em hãy nhận xét về mặt ngôn ngữ, câu và các biện pháp tu từ được sử dụng trong phóng sự ? • Sau khi tìm hiểu phóng sự trên, em hãy nêu rõ những đặc điểm của phóng sự? 1.Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí NỘi DUNG BÀI HỌC I.Ngôn ngữ báo chí I. Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ a, Bản tin b, Phóng sự 1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí b, Phóng sự - Thực chất là bản tin, mở rộng phần tường thuật chi tiết sự kiện, miêu tả bằng hình ảnh. - Cung cấp thông tin đầy đủ, sinh động và hấp dẫn. 1.Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí NỘi DUNG BÀI HỌC I.Ngôn ngữ báo chí I. Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ 1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí b, Phóng sự b, Phóng sự a, Bản tin PS2: NƠI ĐẦU TIÊN XOÁ XONG NHÀ TẠM CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC Thảo luận nhóm: Theo em, giữa bản tin và phóng sự có những điểm nào giống và khác nhau? Thể loại Khác nhau Giống nhau Bản tin Thông tin ngắn gọn, kịp thời, mang tính cập nhật, thời sự Đều thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí, thông tin sự việc đầy đủ, chính xác Phóng sự Vừa thông tin sự việc, vừa miêu tả sinh đông sự việc bằng hình ảnh. Gợi cảm và gây hứng thú. 1.Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí NỘi DUNG BÀI HỌC I.Ngôn ngữ báo chí I. Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ 1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí a, Bản tin b, Phóng sự c, Tiểu phẩm NHÀ…CHẰN TINH Tìm hiểu tiểu phẩm và trả lời các câu hỏi sau: *Các nhân vật trong tiểu phẩm đang nói về vấn đề gì? Xảy ra ở đâu? Em có suy nghĩ gì về vấn đề này? * Ngôn ngữ và thái độ của những nhân vật trong tiểu phẩm được thể hiện như thế nào? Nhằm thể hiện điều gì của xã hội? c, Tiểu phẩm *Theo em, câu văn nào trong tiểu phẩm thể hiện sâu sắc nhất nội dung của tác phẩm? Em hãy chỉ ra và phân tích cụ thể? * Thông qua việc tìm hiểu tiểu phẩm trên, em hãy rút ra những đặc điểm của tiểu phẩm ? 1.Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí NỘi DUNG BÀI HỌC I.Ngôn ngữ báo chí I. Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ 1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí c, Tiểu phẩm 1.Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí a, Bản tin b, Phóng sự c, Tiểu phẩm - Kết cấu ngắn gọn, giọng văn thân mật, gần gũi, dân giã. - Mang sắc thái mỉa mai, châm biếm - Hàm chứa một chính kiến cuộc đời NỘi DUNG BÀI HỌC I.Ngôn ngữ báo chí I. Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ 2. Nhận xét chung về văn bản báo chíngôn ngữ báo chí ** a, Bản tin b, Phóng sự c, Tiểu phẩm Báo chí có nhiều thể loại *** a, Báo chí gồm nhiều thể loại 2. Nhận xét chung về văn bản báo chíngôn ngữ báo chí 1.Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí [...]...TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ NỘi DUNG BÀI HỌC I .Ngôn ngữ báo chí 1.Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí a, Bản tin b, Phóng sự c, Tiểu phẩm 2 Nhận xét chung về văn bản báo chíngôn ngữ báo chí a, Báo chí gồm nhiều thể loại b, Mỗi thể loại có yêu cầu riêng về sử dụng ngôn ngữ I Ngôn ngữ báo chí 2 Nhận xét chung về văn bản báo chíngôn ngữ báo chí Báo chí Ngôn ngữ Chức năng Dạng... báo chí a, Báo chí gồm nhiều thể loại b, Mỗi thể loại có yêu cầu riêng về sử dụng ngôn ngữ c, Ngôn ngữ báo chí có chức năng chng là cung cấp tin tức thời sự… I Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ NỘi DUNG BÀI HỌC I Ngôn ngữ báo chí I .Ngôn ngữ báo chí 1.Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí a, Bản tin b, Phóng sự c, Tiểu phẩm 2 Nhận xét chung về văn bản báo chíngôn ngữ báo chí. .. là ngôn ngữ báo chí ? - Ngôn ngữ báo chíngôn ngữ dùng để thông báo tin tức thời sự trong nước và quốc tế, phản ánh chính kiến của tờ báo và dư luận quần chúng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ NỘi DUNG BÀI HỌC I .Ngôn ngữ báo chí 1.Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí a, Bản tin b, Phóng sự c, Tiểu phẩm 2 Nhận xét chung về văn bản báo chíngôn ngữ báo. .. Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ NỘi DUNG BÀI HỌC I .Ngôn ngữ báo chí 1.Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí a, Bản tin b, Phóng sự c, Tiểu phẩm 2 Nhận xét chung về văn bản báo chíngôn ngữ báo chí I Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ NỘi DUNG BÀI HỌC I .Ngôn ngữ báo chí I Ngôn ngữ báo chí ... báo chí a, Báo chí gồm nhiều thể loại b, Mỗi thể loại có yêu cầu riêng về sử dụng ngôn ngữ c, Ngôn ngữ báo chí có chức năng chng là cung cấp tin tức thời sự… Hãy viết một bản tin vắn về an toàn giao thông với những hình ảnh được cung cấp sau: Hiện trường vụ tai nạn TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ NỘi DUNG BÀI HỌC I .Ngôn ngữ báo chí I Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ NỘi DUNG... bản báo chí a, Bản tin b, Phóng sự c, Tiểu phẩm 2 Nhận xét chung về văn bản báo chíngôn ngữ báo chí a, Báo chí gồm nhiều thể loại b, Mỗi thể loại có yêu cầu riêng về sử dụng ngôn ngữ c, Ngôn ngữ báo chí có chức năng chng là cung cấp tin tức thời sự… I Ngôn ngữ báo chí 2 Nhận xét chung về văn bản báo chíngôn ngữ báo chí Sau khi tiếp xúc với một số thể loại tiêu biểu của văn bản báo chí, em hiểu... chỉ, ngữ điệu, điệu bộ -Sử dụng nhiều loại câu khác nhau -Có thể dùng từ địa phương, thán từ, trợ từ… - Cung cấp thông tin, tin tức, thời sự, phản ánh dư luận và ý kiến của quần chúng, Dạng viết -Chọn lọc, trong sáng, khoa học -Câu chặt chẽ -Gợi cảm, sinh động -Sử dụng nhiều kiểu câu khác nhau TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ NỘi DUNG BÀI HỌC I .Ngôn ngữ báo chí 1.Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo . I .Ngôn ngữ báo chí I. Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ NỘi DUNG BÀI HỌC I .Ngôn ngữ báo chí I. Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH. bản báo chí NỘi DUNG BÀI HỌC I .Ngôn ngữ báo chí I. Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ NỘi DUNG BÀI HỌC I .Ngôn ngữ báo chí I. Ngôn ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phong cách ngôn ngữ báo chí, Phong cách ngôn ngữ báo chí, Phong cách ngôn ngữ báo chí

Từ khóa liên quan