Thi kiểm điểm cá nhân 2019 mẫu 2

8 140 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2019, 05:34

ĐẢNG BỘ QUẢNG TRỊ Chi bộ:TRƯỜNG TH QUẢNG TRỊ Mẫu ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ngày 19 tháng 11 năm 2019 BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN Năm 2019 Họ tên: NGÔ THỊ HẰNG THI ngày sinh: 15/5/1979 Chức vụ Đảng: Khơng Chức vụ quyền: Khơng Chức vụ đồn thể: Khơng Đơn vị cơng tác: Trường TH Quảng Trị Chi bộ: Trường TH Quảng Trị I/ Ưu điểm, kết đạt được: 1/Về tư tưởng trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc: - Về tư tưởng trị: + Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định đường lối Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh + Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị Đảng, sách pháp luật Nhà nước Kiên đấu tranh chống lại biểu tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, sách Đảng Nhà nước + Ln có ý thức tun truyền, vận động người thân, gia đình quần chúng nhân dân thực tốt chủ trương, sách pháp luật Đảng Nhà nước + Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức lý luận trị chuyên môn nghiệp vụ lực công tác qua lớp tập huấn, lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp + Bản thân xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực vận động "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh", vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo" thân Trong trình cơng tác, thân ln nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hồn thành tốt nhiệm vụ giao - Về phẩm chất đạo đức, lối sống: + Bản thân tơi ln có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu Đồng thời kiên đấu tranh chống tham nhũng biểu tiêu cực khác ngành Ln có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong người đảng viên tác chuyên môn Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên điều Đảng viên không làm theo quy định số 19QĐ/TW ngày 03/01/2002 Bộ Chính trị + Bản thân tơi ln thực tự phê bình phê bình trung thực thẳng thắn, giữ gìn đồn kết Đảng sở cương lĩnh điều lệ Đảng, ln xây dựng tốt khối đồn kết nội Trong sống thường ngày tơi tích cực tham gia hoạt động địa phương, nhân dân nơi cư trú tin yêu - Về ý thức tổ chức kỷ luật + Bản thân thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành phân công điều động, luân chuyển tổ chức Bản thân vận động gia đình chấp hành nghiêm túc thị, nghị Đảng, luật nghị định Nhà nước phòng chống ma tuý, chống tiêu cực… + Bản thân thực tốt chế độ sinh hoạt Đảng đóng đảng phí theo quy định Tham gia đầy đủ buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc chủ trương, nghị Đảng, Nhà nước ngành đề + Tham gia đầy đủ buổi hội họp, học nghị chi Đảng tổ chức; + Thực tốt quy chế, nội quy tổ chức Đảng quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành tốt quy chế, quy định, nội quy quan, đơn vị nơi cư trú - Về tác phong, lề lối làm việc: + Trong công việc thể tốt tác phong người giáo viên vai trò đảng viên thời kỳ Thể tốt vai trò trách nhiệm cơng việc giao Bản thân ln nỗ lực hồn thành tốt nhiệm vụ + Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, ln tận tình giúp đỡ học hỏi đồng nghiệp Phối kết hợp với giáo viên mơn, đồn thể để xây dựng tốt hoạt động đơn vị thực tốt nghị mà chi đề Làm tốt công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy học - Việc đấu tranh phòng, chống biểu suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” cá nhân (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện) + Bản thân ln có ý thức việc đấu tranh, phòng chống tham nhũng, thẳng thắn cơng tác tự phê bình phê bình cá nhân có biểu sai trái Tự đánh giá cấp độ thực hiện: Xuất sắc X Tốt Trung bình Yếu 2/Về thực chức trách nhiệm vụ giao: - Việc thực chức trách, quyền hạn theo quy định ( đảng, quyền, đồn thể) Trong năm học 2018 – 2019, thân ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao, có tinh thần trách nhiệm cao công việc Là giáo viên chủ nhiệm tơi ln cố gắng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp nhằm nâng cao chất x lượng dạy học, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Tích cực công tác xây dựng cảnh quan, môi trường học tập làm việc phân hiệu có hiệu - Kết thực tiêu, nhiệm vụ giao năm * Duy trì sĩ số: Đầu năm: 15 em; cuối năm: 16 em (đạt tỉ lệ 100%) * Chất lượng giáo dục học sinh: + Năng lực : Tốt : 12 (75%) ; Đạt: ( 25%) + Phẩm chất: Tốt : 14 (87.5%) ; Đạt: ( 12.5%) + Hồn thành chương trình lớp học: 16/16 đạt 100% + Các hoạt động giáo dục: 100% đạt Hoàn thành trở lên * Học sinh khen thưởng cuối năm: + HS hoàn thành xuất sắc chương trình lớp học: 5/16 đạt 31.3% + HS khen có tiến vượt bậc mơn Tốn, Tiếng Việt: 6HS đạt 37.5% - Các thành tích khác: + Viết chữ đẹp cấp trường: em (vượt tiêu) + Viết chữ đẹp cấp huyện : em + Giải toán qua mạng cấp trường: + Bài viết Cảm nhận trang sách yêu thương: giải ba + Thi nghi thức đội: Giải + Thi Chỉ huy đội giỏi; Giải nhì + Hội khỏe Phù Đổng: giải cờ vua nam, nữ; giải nhì cờ vua nam, nữ; giải ba cờ vua nữ; Giải bóng đá - Kêt đánh giá viên chức cuối năm: Hoàn thành tốt - Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm lĩnh vực, địa phương, tổ chức, quan, đơn vị phụ trách Tự đánh giá cấp độ thực hiện: Xuất sắc X Tốt Trung bình Yếu 3/Việc thực cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm Tôi đăng ký thực chuẩn mực: Về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân - Bản thân gương mẫu, có trách nhiệm cao cơng việc, có lĩnh trị, phẩm chất đạo đức cách mạng Luôn xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân Được phụ huynh học sinh tín nhiệm, tin yêu - Bản thân ln đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền đội ngũ cán bộ, đảng viên II/ Hạn chế, khuyết điểm nguyên nhân Hạn chế, khuyết điểm ( theo nội dung nêu trên) - Đơi chưa linh hoạt, giải công việc với đồng nghiệp, với học sinh - Tuy có ý thức cơng tác tự phê bình phê bình sinh hoạt chưa mạnh dạn Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm Thiếu tự tin giao tiếp, làm việc nể III/ Kết khắc phục hạn chế, khuyết điểm cấp có thẩm quyền kết luận kỳ kiểm điểm trước Công tác chất lượng mũi nhọn nâng cao, thân nỗ lực bồi dưỡng học sinh thi giải toán qua mạng, viết chữ đẹp để kết ngày lên, Tự đánh giá cấp độ thực hiện: Xuất sắc X Tốt Trung bình yếu IV/ Giải trình vấn đề gợi ý kiểm điểm ( có ) Giải trình vấn đề gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm cá nhân vấn đề gợi ý kiểm điểm V/ Làm rõ trách nhiệm cá nhân hạn chế, khuyết điểm tập thể ( Nếu có) VI/ Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm Phương hướng: - Tuyệt đối chấp hành chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước Thực nghiêm túc quy chế dân chủ Đảng quan - Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận trị, chun mơn nghiệp vụ, mạnh dạn việc tham mưu đề xuất giải pháp nhằm làm tốt công tác quản lý, nhiệm vụ trị giao - Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, ln có ý thức tự phê bình phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong người đảng viên Biện pháp khắc phục: - Trong thời gian tới phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để thân hoàn thiện - Tích cực học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh hành động việc làm cụ thể thực công việc nhiệm vụ giao VII/ Tự nhận mức xếp loại chất lượng: Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ X Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hồn thành nhiệm vụ Khơng hồn thành nhiệm vụ Xếp loại đảng viên: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ X Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ Khơng hồn thành nhiệm vụ NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM Ngô Thị Hằng Thi Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức - Nhận xét, đánh giá người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Mức xếp loại công chức, viên chức …………………………………………………………………………………………… THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ( Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Nguyễn Cảnh Thịnh Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên - Nhận xét đánh giá chi ủy: …………………………………………………………………………………………… - Chi đề xuất xếp loại mức chất lượng: ………………………………………… T/M CHI ỦY( CHI BỘ ) ( Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên) Nguyễn Cảnh Thịnh - Đảng ủy, chi ủy sở xếp loại mức chất lượng: ………………………………………… T/M ĐẢNG ỦY( CHI ỦY) ( Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Mẫu ĐẢNG BỘ QUẢNG TRỊ Chi Bộ:TRƯỜNG TH QUẢNG TRỊ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ngày tháng năm 2019 BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ Năm 2019 Căn kết lãnh đạo, đạo thực nhiệm vụ trị địa phương ( quan, đơn vị:, tập thể… kiểm điểm với nội dung chủ yếu sau: I/Ưu điểm, kết đạt 1/Việc quán triệt, tổ chức thực chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật nhà nước, nghị quyết, thị, định, kết luận cấp trên; xây dựng tổ chức thực chương trình, kế hoạch công tác tập thể Tự đánh giá cấp độ thực hiện: Xuất sắc Tốt Trung bình yếu 2/Công tác lãnh đạo, đạo mặt công tác địa phương, quan, đơn vị năm; kết thực tiêu, nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt năm Tự đánh giá cấp độ thực hiện: Xuất sắc Tốt Trung bình yếu 3/Việc thực nguyên tắc tập trung dân chủ quy định, quy chế làm việc Tự đánh giá cấp độ thực hiện: Xuất sắc Tốt Trung bình yếu 4/Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, “ Tự diễn biến” “ Tự chuyển hóa” nội gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cơng tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí Tự đánh giá cấp độ thực hiện: Xuất sắc Tốt Trung bình yếu 5/Kết lãnh đạo, đạo, thực công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật thi đua, khen thưởng Tự đánh giá cấp độ thực hiện: Xuất sắc Tốt Trung bình yếu II/Hạn chế, khuyết điểm nguyên nhân: -Hạn chế, khuyết điểm ( theo nội dung trên) -Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm III/Kết khắc phục hạn chế, khuyết điểm cấp có thẩm quyền kết luận kỳ kiểm điểm trước ... chế, khuyết điểm nguyên nhân: -Hạn chế, khuyết điểm ( theo nội dung trên) -Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm III/Kết khắc phục hạn chế, khuyết điểm cấp có thẩm quyền kết luận kỳ kiểm điểm trước... nguyên nhân, xác định trách nhiệm cá nhân vấn đề gợi ý kiểm điểm V/ Làm rõ trách nhiệm cá nhân hạn chế, khuyết điểm tập thể ( Nếu có) VI/ Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm. .. NAM Ngày tháng năm 20 19 BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ Năm 20 19 Căn kết lãnh đạo, đạo thực nhiệm vụ trị địa phương ( quan, đơn vị:, tập thể… kiểm điểm với nội dung chủ yếu sau: I/Ưu điểm, kết đạt 1/Việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi kiểm điểm cá nhân 2019 mẫu 2, Thi kiểm điểm cá nhân 2019 mẫu 2