Trắc nghiệm giải phẫu aslat y hà nội

70 84 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2019, 05:24

Trắc nghiệm giải phẫu aslat y Hà Nội Câu 1: Nếu ổ cối bị gãy bờ sau gãy xương: A, Xương cánh chậu xương mu B, Xương ngồi xương C, Xương cánh chậu xương ngồi D, Xương ngồi xương đùi E, Xương ngồi xương mu Câu 2: Mô tả sau dây chằng chéo trước khớp gối đúng: A, Trở lên căng lúc gấp cẳng chân B, Cản di lệc sau xương đùi xương chày C, Bám vào lồi cầu xương đùi D, Cản lại gấp mức cẳng chân E, Trùng gối gấp Câu 3: Dây chằng dây chằng sau quan trọng ngăn cản trượt trước xương đùi xương chày gối chịu trọng lực tư gấp: A, Dây chằng chêm đùi trước B, Dây chằng bên mác C, Dây chằng khoeo chéo D, Dây chằng chéo sau E, Dây chằng chéo trước Câu 4: Những mô tả sau xương đùi TRỪ: A, Trục cổ xương đùi thường tạo với trục thân xương đùi góc lớn 145° B, Chỏm xương đùi có hõm gần đỉnh chỏm C, Mấu chuyển lớn có hố mặt D, Hai mấu chuyển nối với đường gian mấu E, Hai mấu chuyển nối với mào gian mấu Câu 5: Những mô tả xương chày đúng, TRỪ: A, Tiếp khớp với xương mác khớp sợi khớp hoạt dịch B, Có mặt khớp tiếp khớp với lồi cầu xương đùi C, Có lồi củ mặt lồi cầu cho gân tứ đầu bám D, Có đường gờ chếch mặt sau thân xương cho dép bám E, Mặt trước kéo dài xuống thành mắt cá Câu 6: Phần dày lên mặt bao khớp cổ chân là: A, Dây chằng gót mác B, Dây chằng gan chân dài C, Dây chằng gót thuyền gan chân D, Dây chằng gan chân ngắn E, Dây chằng delta Câu 7: Thành phần cấu tạo lên ống gân mác dài qua là: A, Dây chằng gót mác B, Dây chằng gan chân dài C, Dây chằng gót thuyền gan chân D, Dây chằng gan chân ngắn E, Dây chằng delta Câu 8: Cấu trúc trơng thừng tăng cường cho mặt ngồi khớp cổ chân là: A, Dây chằng gót mác B, Dây chằng gan chân dài C, Dây chằng gót thuyền gan chân D, Dây chằng gan chân ngắn E, Dây chằng delta Câu 9: Cấu trúc từ phần trước mặt xương gót tới mặt gan chân xương gót tới mặt gan chân xương hộp, chống đỡ cho vòm dọc bàn chân : A, Dây chằng gót mác B, Dây chằng gan chân dài C, Dây chằng gót thuyền gan chân D, Dây chằng gan chân ngắn E, Dây chằng delta Câu 10: Cấu trúc chống đỡ cho chỏm xương sên giữ vững vòm dọc bàn chân là: A, Dây chằng gót mác B, Dây chằng gan chân dài C, Dây chằng gót thuyền gan chân D, Dây chằng gan chân ngắn E, Dây chằng delta Câu 11: Cơ tham gia gấp dùi duỗi cẳng chân là: A, Cơ bán màng B, Cơ may C, Cơ thẳng đùi D, Cơ rộng E, Cơ bụng chân Câu 12: Cơ có gân nằm rãnh mặt xương hộp là: A, Cơ mác ba B, Cơ mác ngắn C, Cơ mác dài D, Cơ chày trước E, Cơ chày sau Câu 13: Cơ có gân nằm rãnh mặt mỏm đỡ xương sên xương gót là: A, Cơ gấp ngón ngắn B, Cơ gấp ngón dài C, Cơ gấp ngón ngắn D, Cơ gấp ngón dài E, Cơ chày sau Câu 14: Mất khả duỗi cẳng chân khớp gối dấu hiệu liệt: A, Cơ bán gân B, Cơ may C, Cơ thon D, Cơ tứ đầu đùi E, Cơ nhị đầu đùi Câu 15: Cơ tham gia gấp mu chân nghiêng bàn chân vào là: A, Cơ mác dài B, Cơ duỗi dài ngón C, Cơ duỗi ngón dài D, Cơ mác ba E, Cơ mác ngắn Câu 16: Mô tả sau lỗ gân khép đúng? A, Là khe xẻ khép dài khép lớn B, Là nơi mà động mạch đùi tĩnh mạch tùy hành động mạch qua C, Là nơi qua TK bịt D, Là đầu ống khớp E, Nằm ngang mức đường khe khớp gối Câu 17: Mô tả sau tứ đầu đùi đúng? A, Có đầu nguyên ủy bám vào vị trí khác xương đùi B, Chỉ có tác dụng duỗi cẳng chân khớp gối C, Có tác dụng đối kháng với vùng đùi sau D, Do TK đùi vaf TK bịt chi phối vận động E, Bám tận vào xương bánh chè chỏm xương mác Câu 18: Mô tả sau vùng cẳng chân sau A, Chúng nhánh động mạch chày sau cấp máu B, Chúng có đầu nguyên ủy bám vào xương chày xương mác C, Chúng nhánh thần kinh chày vận động D, Chúng phủ kín mặt xương chày E, Chúng không bám tận vào xương gót Câu 19: Những mơ tả sau mơng to TRỪ A, Có nguyên ủy bám vào mào chậu xương B, Trùm lên mặt sau TK ngồi C, Bám tận vào hố mấu chuyển D, Chỉ TK mông vận động E, Chỉ chùm lên phần mông nhỡ Câu 20: Những mô tả sau thắt lưng chậu TRỪ A, Có nguyên ủy bám vào đốt sống thắt lưng bám tận vào xương chậu B, Có tác dụng gấp đùi vào thân C, Do nhánh đám rối thắt lưng nhánh từ TK đùi vận động D, Có liên quan mật thiết với TK đùi ( Mạc bọc bọc TK đùi) E, Là gân gấp đùi mạnh Câu 21: Các sau trực tiếp góp phần giữ vững khớp gối , TRỪ A, Cơ dép B, Cơ bán màng C, Cơ may D, Cơ tứ đầu đùi E, Cơ nhị đầu đùi Câu 22: Các sau trực tiếp tạo nên thành ống khép TRỪ A, Cơ may B, Cơ rộng C, Cơ khép dài D, Cơ thon E, Cơ khép lớn Câu 23: Ống khép chứa tất cấu trúc sau TRỪ A, ĐM đùi B, TM đùi C, TK hiển D, TM hiển lớn E, TK tới rộng Câu 24: Cơ thực động tác xoay cẳng chân thực gấp nối A, Cơ nhị đầu đùi B, Cơ mông nhỡ C, Cơ thắt lưng chậu D, Cơ thẳng đùi E, Cơ căng mạc đùi Câu 25: Cơ gấp đùi A, Cơ nhị đầu đùi B, Cơ mông nhỡ C, Cơ thắt lưng chậu D, Cơ thẳng đùi E, Cơ căng mạc đùi Câu 26: Cơ thực động tác gấp đùi duỗi cẳng chân A, Cơ nhị đầu đùi B, Cơ mông nhỡ C, Cơ thắt lưng chậu D, Cơ thẳng đùi E, Cơ căng mạc đùi Câu 27: Cơ gấp xoay đùi lúc chạy leo chèo A, Cơ nhị đầu đùi B, Cơ mông nhỡ C, Cơ thắt lưng chậu D, Cơ thẳng đùi E, Cơ căng mạc đùi Câu 28: Cơ giúp chống đỡ cho chậu hông A, Cơ nhị đầu đùi B, Cơ mông nhỡ C, Cơ thắt lưng chậu D, Cơ thẳng đùi E, Cơ căng mạc đùi Câu 29: Cấu trúc chỗ bám tận mông lớn A, Bao đùi B, Mạc đùi C, Dải chậu - chày D, Dây chằng chày - thuyền E, Dây chằng gót – mác Câu 30: Cấu trúc bị rách bong gân cổ chân ( bàn chân nghiêng mạnh vào trong) A, Bao đùi B, Mạc đùi C, Dải chậu - chày D, Dây chằng chày - thuyền E, Dây chằng gót – mác Câu 31: Cấu trúc tạo nên phần kéo dài mạc ngang mạc chậu vào đùi A, Bao đùi B, Mạc đùi C, Dải chậu - chày D, Dây chằng chày - thuyền E, Dây chằng gót – mác Câu 32: Cấu trúc chứa ống đùi không chứa TK đùi A, Bao đùi B, Mạc đùi C, Dải chậu - chày D, Dây chằng chày - thuyền E, Dây chằng gót – mác Câu 33: Cấu trúc có lỗ TM hiển để TM hiển lớn qua A, Bao đùi B, Mạc đùi C, Dải chậu - chày D, Dây chằng chày - thuyền E, Dây chằng gót – mác Câu 34: Nếu cảm giác da liệt phía gan chân, TK bị tổn thương A, TK mác chung B, TK chày C, TK mác nông D, TK mác sâu E, TK chày trước Câu 35: Liệt TK mác sâu gây ảnh hưởng trầm trọng đến cử động : A, Gấp gan chân B, Gấp mu chân C, Dạng ngón chân D, Nghiêng ngồi bàn chân E, Khép ngón chân Câu 36: Tổn thương TK đùi dẫn đến A, Liệt thắt lưng lớn B, Mất cảm giác da bờ bàn chân C, Mất cảm giác vùng da phủ mấu chuyển lớn D, Liệt may E, Liệt căng mạc đùi Câu 37: Bệnh nhân nghiêng bàn chân vào biểu tổn thương A, Các TK mác nông sâu B, Các TK mác sâu chày C, Các TK mác nông chày D, Các TK gan chân E, Các TK bịt chày Câu 38: Một BN bị cảm giác bờ ngồi ngón chân cái, bờ ngón chân khơng thể gấp bàn chân phía mu chân, dấu hiệu tổn thương của: A, TK mác nông 21 – A : Cơ dép có đầu nguyên ủy bám vào xương mác xương chày khớp gối khơng có đóng góp vào việc giữ vững khớp gối 22 – D : Ống khép vây quanh may, rộng trong, khép dài khép lớn 23 – D : Ống khép chứa mạch đùi, TK hiển TK tới rộng 24 – A : Cơ nhị đầu đùi xoay cẳng chân gối gấp 25 – C : Cơ thắt lưng chậu gấp đùi 26 – D : Cơ thẳng đùi qua khớp hơng khớp gối Như vậy, gấp đùi duỗi cẳng chân 27 – E : Cơ căng mạc đùi gấp xoay đùi lúc chạy leo trèo 28 – B : Cơ mông nhỡ chỗng đỡ cho chậu hông Chẳng hạn cẳng chân bên đối diện nâng lên lúc bộ, mông nhỡ lác hông trước ngăn không cho hông nghiêng phía đối diện 29 – C : Dải chậu chày có chức gân bám tận căng mạc đùi mông lớn 30 – E : Dây chằng gót – mác phần dây chằng bên ngồi khớp cổ chân bị rách bong gân cổ chân bàn chân nghiêng mạnh vào 31 – A : Bao đùi phần mở rộng hình phễu mạc ngang mạc chậu vào đùi, sâu dây chằng bẹn 32 – A : Bao đùi chưa ĐM TM đùi, nhánh đùi TK sinh dục đùi ống đùi TK đùi nằm bao đùi 33 – B : Mạc đùi có lỗ TM hiển, TM hiển lớn qua để đổ vào TM đùi 34 – B : TK chày chia thành TK gan chân chi phối cho gan chân 35 – B : TK mác sâu chi phối cho gân gấp mu chân, bao gồm chày trước, duỗi ngón chân dài mác ba 36 – D : TK đuuì chi phối tứ đầu đùi may tổn thương tới TK gây liệt Các TK thắt lưng thứ hai thứ ba chi phối thắt lưng lớn TK bì bắp chân cảm giác cho da bờ ngồi bàn chân TK chậu hạ vị TK bì mông cảm giác cho vùng da phủ mấu chuyển lớn TK mông chi phối cho căng mạc đùi 37 – B : Nghiêng bàn chân gây hoạt động chày trước, vốn chi phối TK mác sâu, hoạt đọng chày sau tam đầu cẳng chân, vốn TK chày chi phối 38 – C : TK mác sâu chi phối cho khu cẳng chân trước, bao gồm chày trước, duỗi ngón chân dài, duỗi nhón chân dài mác ba, tất gấp mu chân Nhánh TK mác sâu cảm giác cho bờ liền kề ngón chân ngón chân thứ hai 39 – A : Đứt TK mác chung gây liệt gấp mu chân nghiêng bàn chân, vậy, bàn chân bị gấp phía gan chân nghiêng vào TK mác chung chi phối khu trước cẳng chân TK chày chi phối khu cẳng chân sau 40 – C : TK mác sâu chi phối duỗi ngón chân, gấp mu chân, nghiêng nghiêng bàn chân Gấp khớp gối gây nên ụ ngồi – cẳng chân, thon, may, bụng chân khoeo Phần chày TK ngồi chi phối ụ ngồi – cẳng chân ( trừ đầu ngắn nhị đầu đùi), vốn duỗi đùi gấp cẳng chân ( gấp gối ) TK đùi chi phối có may, gấp đùi cẳng chân TK bịt chi phối cho thon, gấp đùi cẳng chân 41 – B : TK ngồi vận động cho ụ ngồi – cẳng chân 42 – D : TK mác nơng nơng mác dài ngắn xuống nông hãm gân duỗi cổ chân 43 – B : Cơ khép lớn chi phối TK bịt ngồi 44 – E : TK ngồi vào vùng mơng qua khuyết ngồi lớn; khơng phân nhánh vùng mông rời khỏi vùng mông bờ mông lớn 45 – C : TK thẹn vào vùng mông qua khuyết ngồi lớn rời khỏi vùng qua khuyết ngồi bé; chạy vòng sát gai ngồi 46 – D : TK mơng chi phối cho mông nhỡ, mông bé căng mạc đùi 47 – B : TK bịt chi phối cho nằm ngăn cuaur đùi, có thon 48 – D : TM hiển lớn trước mắt cá trong, xương chày sau lồi cầu xương đùi xương chày; nơng mạc đùi tận TM đùi cách qua lỗ TM hiển 49 – C : ĐM bịt tách từ nhánh theo dây chằng chỏm đùi 50 – D : Ở người lớn, nguồn cấp máu cho chỏm xương đì đến từ nhánh ĐM mũ đùi Nhánh sau ĐM bịt tách ĐM đến chỏm đùi qua dây chẳng chỏm đùi ĐM không cấp máu đủ cho chỏm đùi người lớn 51 – D : ĐM khoeo thành phần nằm trước trong số thành phần qua khoeo Nằm sát mặt sau co khoeo chia bờ thành ĐM chày trước sau Thắt ĐM khoeo dẫn tới hoại tử cẳng chân ĐM khoeo qua khoeo theo đường chếch xuống 52 – C : Các nhánh quặt ngược ĐM chày trước, nhánh mũ mác ĐM chày sau, nhánh xuống ĐM đùi tham gia vào mạng mạch khớp gố 53 – D : ĐM đùi chạy dọc theo đường kẻ nối từ điểm nếp bẹn với củ khép 54 – C : ĐM mông qua khuyết ngồi lớn hình lê; ĐM mơng qua khuyết ngồi lớn hình lê 55 – A : ĐM chày trước có đoạn ngắn vùng cẳng chân sau 56 – B : ĐM chày sau tam đầu cẳng chân sau lớp sâu cẳng chân sau 57 – C : Các ĐM mắt cá trước ngồi khơng phải nhánh ĐM mu chân mà ĐM chày trước 58 – C : ĐM mông không tham gia vào vòng nối chữ thập Vòng nối chữ thập hình thành ĐM mông dưới, nhánh ngang ĐM mũ đùi ngoài, nhánh lên ĐM xuyên thứ 59 – E : TM hiển lớn tiếp nối nhiều với tĩnh mạch hiển bé TM sâu đường 60 – C : Xương vai xương dẹt hình tam giác; khuyết vai nằm phía mỏm quạ Xương vai không tiếp khớp với cột sống xương chậu 61 – C : Cổ giải phẫu xương cánh tay ngăn cách chỏm với phần lại đầu gần xương cánh tay; cổ phẫu thuật ngăn cách đầu gần với thân xương Khớp chỏm xương cánh tay ổ chảo xương vai khớp chỏm Cơ delta bám tận vào thân xương cánh tay 62 – B : Các mỏm lồi cầu đầu xa xương cánh tay mốc bề mặt quan trọng sờ thấy dễ dàng 63 – D : Các mô tả A, B, C E không 64 – C : Khuyết trụ xương quay nằm mặt xương trụ tạo nên khớp quay - trụ xa 65 – B : Thân xương trụ có hình lăng trụ tam giác, đầu xa nhỏ đầu gần có mỏn trâm cao mỏm trâm quay 66 – C : Xương quay đĩa khớp tiếp khớp với xương thuyền, xương nguyệt xương tháp khớp quay – cổ tay; xương tháp không tiếp khớp với xương quay mà với đĩa khớp 67 – D : Các giun, gian cốt gan tay mu tay gấp khớp đốt bàn tay – đốt ngón tay duỗi khớp gian đốt ngón Cơ khép ngón chi phối TK trụ Các mô chi phối TK giữa, mà TK tạo nên hai rễ từ bó ngồi ĐRCT Các giun bám vào gân gấp ngón sâu Các gian cốt gan tay khép ngón tay 68 – C : Cơ ngực nhỏ bọc mạc đòn – ngực Cơ chia ĐM nách thành phần tọa nên thành trước nách Nguyên ủy xương sườn – tác dụng hạ thấp xoay xương vai 69 – D : Cơ gấp ngón nơng gấp khớp gian đốt ngón gần CƠ gấp ngón sâu gấp khớp gian đốt ngón xa Các giun gian cốt gan tay mu tay gấp khớp đốt bàn tay – đót ngón tay duỗi khớp gian đốt ngón Các gian cốt gan tay khép ngón tay; gian cốt mu tay dạng ngón tay 70 – C : Cơ lưng rộng khép cánh tay; tren gai dạng cánh tay Cơ vai tròn nhỏ xoay ngồi cánh tay, Cơ vai xoay cánh tay 71 – C : Khong có mơ út có tên khép Cơ đối chiếu ngón khơng bám tận vào đốt ngón gần mà vào xương đốt bàn tay thứ Chỉ có đầu dài tam đầu bám vào xương vai Các gân gấp ngón sâu bám vào đốt xa ngón tay; gân gấp ngón nơng bám bào đốt ngón tay 72 – C : Gãy xương đốt bàn tay thứ làm tổn thương đối chiếu ngón cái.Cơ đối chiếu ngón bám tận vào xương đột bàn tay thứ nhất; khác mô bám tận vào đốt ngón gần 73 – C : Hãm gân gấp nằm sâu ĐM trụ TK trụ nông TK 74 – D : ĐM ngực không bị tắc thắt thân ĐM ngực – vai 75 – D : ĐM quay xuống qua cẳng tay mặt sâu cánh tay – quay với nhánh nông TK quay ĐI qua hõm lào giải phẫu vào gan tay đầu gần khoang giãn xương đốt bàn tay thứ nhất, tận ĐM ngón cung gan tay sâu 76 – C : ĐM bên trụ nhánh ĐM cánh tay 77 – D : ĐM vai nhánh ĐM nách 78 – C : ĐM nách với TM tùy hành sau hai ngực, dọc bờ quạ - cánh tay, tận bờ ngực lớn Là đoạn ĐM nằm ĐM đòn ĐM cánh tay 79 – E : Một cục máu đông từ TM sâu chi qua TM đùi, TM chậu chậu chung, TM chủ dưới, tâm nhĩ phải, tâm thất phải, thân ĐM phổi vào ĐM phổi, nơi làm tắc nhánh mạch 80 – B : ĐRCT tạo nên ngành trước TK sống cổ TK sống ngực thứ Mõi TK sống tạo nên rễ trước sau Ngành trước TK sông C4 - N1 gọi rễ ĐRCT Ngành trước TK sống cổ tạo nên thân Thân ĐRCT thân tách nhánh như: TK vai TK đòn 81 – A : TK trụ chạy dọc bên ĐM nách, cánh tay trụ Không vận động cho duỗi cổ tay trụ vận động cho phần lớn số nội bàn tay TK trụ không chạy gần ĐM trụ 1/3 cẳng tay Chứa sợi vận động cảm giác 82 – B : TK quay vận động tất duỗi mặt sau chi Đi qua tam giác cánh tay tam đầu ĐM cánh tay sâu, nằm rãnh mặt sau xương cánh tay Ở rãnh nhị đầu ngoài, TK quay nằm trước mỏm lồi cầu 83 – C : TK bì vận động cho nhị đầu cánh tay, vốn gấp cẳng tay Sau xuyên qua quạ - cánh tay nhị đầu cánh tay trước da cẳng tay Tách từ bó ngồi ĐRCT, cảm giác cho mặt ngồi cẳng tay không cảm giác cho gan tay 84 – C : TK nách nhánh tận bó sau ĐRCT, TK vừa vận động vừa cảm giác; ĐM mũ cánh tay sau qua lỗ tứ giác chi phối cho hai : delta tròn nhỏ C85 – D : TK bì cẳng tay tách từ bó ĐRCT TK xuống lúc đầu dọc bên ĐM nách, sau TM xuyên qua mạc cánh tay vào mô da; cảm giác cho phần da cánh tay trước cảm giác cho da cẳng tay 86 – D : TK cảm giác cho phần lớn da gan bàn tay da gan ngón tay Do rễ từ bó bó ngồi ĐRCT tạo nên, thường bắt chéo trước ĐM cánh tay không theo đường dọc cánh tay TK vận động cho gấp cổ tay quay gan tay dài ( gấp cổ tay ) không vận động cho gấp cổ tay trụ 87 – B : Cơ cánh tay quay chi phối TK quay có tác dụng gấp cẳng tay Các cánh tay nhị đầu cánh tay chi phối TK bì Cơ gấp ngón tay dài duỗi ngón tay dài khơng có tác dụng gấp khuỷu 88 – A : Tổn thương TK quay dẫn đến duỗi cổ tay, gây dấu hiệu bàn tay rơi Các sấp tròn, sấp xng đối chiếu ngón mặt gan tay ngón TK chi phối Các gian cốt mu tay, vốn có tác dụng dạng ngón tay, TK trụ chi phối 89 – B : Tổn thương TK quay làm duỗi cổ tay, gây dấu hiệu bạn tay rơi Bàn tay hình móng vuốt dấu hiệu tổn thương TK trụ tân ĐRCT Và bàn tay khỉ HC ống cổ tay hậu tổn thương TK 90 – C : Để bị tổn thương gãy xương, TK phải nằm sát với xương TK nách chạy vòng quanh cổ phẫu thuật xương cánh tay TK truj sau mỏm lồ cầu 91 – A : TK trụ chi phối tất gian cốt ( gan tay mu tay ), khép ngón giun III IV Cơ dạng ngón ngắn, đối chiếu ngón giun I II TK chi phối 92 – B : TK nách ĐM mũ cánh tay sau qua lỗ tứ giác 93 – D : Các delta gai dạng cánh tay Cơ delta chi phối TK nách, nhánh bó sau ĐRCT; gai chi phối TK vai, nhanh thân ĐRCT 94 – E : TK quay chi phối cho duỗi bàn tay Da mặt cẳng tay chi phối TK bì cẳng tay Các đối chiếu ngón cái, sấp tròn sấp vuông TK chi phối Cơ dạng cánh tay ( delta) tròn nhỏ chi phối TK nách 95 – D : Cơ gấp cổ tay trụ bám tận vào xương đậu chi phối TK trụ 96 – A : TK trụ chi phối gian cốt mu tay, vốn dạng ngón tay thứ hai, thứ ba thứ tư 97 – D : TK ngực lưng chi phối cho lưng rộng, khép, duỗi xoay cánh tay 98 – C : Các khớp gian đốt ngón gần xa ngón tay nhẫn duỗi duỗi ngón, vốn TK quay chi phối Các khớp gian đốt ngón ngón nhẫn duỗi giun gian cốt, TK trụ chi phối 99 – D : TK trụ cảm giác cho da mặt gan mặt mu 1/3 cánh tay 1,5 ngón bên 100 – C : Các dạng cánh tay delta gai, chi phối TK nách TK vai 101 – D : Khớp đốt bàn tay – đốt ngón tay ngón nhẫn gấp giun gian cốt, TK trụ chi phối Khớp duỗi duỗi ngón tay, TK quay chi phối 102 – C : Ngửa cẳng tay thực ngửa nhị đầu cánh tay; chi phối TK quay TK bì 103 – D : Khớp vai không thuộc loại khớp soan Là khớp hoặt dịch kiểu chỏm có trục chuyển đơng khớp hơng linh hoạt khớp hông 104 – E : ĐM cánh ay chia thành ĐM quay trụ ngang mức cổ xương quay 105 – C : Các gian cốt mu tay dạng ba ngón tay Ngón tay út khơng có chỗ bám tận cho gian cốt mu tay có dạng riêng 106 – C : Cử động ngửa cần đến tham gia khớp quay – trụ không cần đến khớp cổ tay Gan tay hướng trước lúc ngửa Cử động thực ngửa nhị đầu cánh tay; ngửa TK quay chi phối, nhị đầu TK bì chi phối Tổn thương TK quay làm liệt ngửa làm giảm khả ngửa 107 – C : Cơ gấp cổ tay trụ tùy hành ĐM trụ 2/3 cẳng tay 108 – A : Cung gan tay nông nhánh tận ĐM trụ tạo nên 109 – D : ĐM bên trụ tham gia vào mạng mạch khớp khuỷu 110 – D : Cơ gai chi phối TK vai, nhánh tách từ thân treenn ĐRCT Cơ vai chi phối TK vai Cơ tròn lớn chi phối TK vai Cơ lưng rộng chi phối TK ngực lưng Cơ tròn nhỏ chi phối TK nách Tất TK tách từ sau ĐRCT 111 – B : Những cấu trúc vào gan tay sâu hãm gân gấp bị chèn ép HC ống cổ tay; cấu trúc bao gồm: TK gân gấp ngón dài, gấp ngón sâu gấp ngón nơng 112 – B : Trong liệt Erb – Duchenne ( hay tổn thương thân trên), TK C5 C6 ĐRCT ( tức ngành trước TK sống C5 C6 ) bị tổn thương Cơ nhị đầu cánh tay cánh tay, vốn chi phối TK bì ( C5 – C6) cánh tay quay vốn TK quay ( C5 – N1 ) chi phối, thường bị liệt Các gấp cổ tay trụ khép ngón khơng bị liệt chúng chi phối TK trụ ( chứa sợi C8 N1) 113 – D : Ngón khơng bị liệt hồn tồn trường hợp Gấp khớp gian đốt ngón xa ngón trỏ ngón thực gấp ngón sâu, TK chi phối TK chi phối da phần xa nhón trỏ mô cái; nhiên, khép ngón đầu sâu gấp ngón ngắn chi phối TK trụ TK chi phối cho sấp tròn sấp vng 114 – D : Chèn ép TK ống cổ tay gây nên hội chứng ống cổ tay Giảm cảm giác ngón tay rưỡi bên xảy có tổn thương TK trụ 115 – C : TK nách chi phối cho delta tròn nhỏ Tách từ bó sau c ĐRCT, kèm theo ĐM mũ cánh tay sau quanh cổ phẫu thuật xương cánh tay chi phối cho delta tròn nhỏ Vì nằm sát cổ phẫu thuật xương cánh tay trật xuống 116 – C : TK chi phối hai giun bên ngoài; TK trụ chi phối hai giun bên 117 – E : Cơ cánh tay bám tận vào diện xù xì mặt trước mỏm vẹt xương trụ 118 – E Chỏm xương trụ nằm đầu xa 119 –D : Chỏm xương quayy nằm đầu gần 120 – A : Đầu dài nhị đầu cánh tay bám vào củ ổ chảo xương vai 121 – B : Bờ trước xương đòn cong lồi trước lõm trước 122 – A : Cơ ngực lớn khép xoay cánh tay Phần đòn gấp cánh tay xoay cánh tay vào trong; phần ức – sườn hạ thấp cánh tay vai Bờ ngực lớn tạo nếp nách trước 124 – E : Đầu dài tam đầu bám vào củ ổ chảo xương vai nhánh TK quay chi phối 125 – A : Cơ ngực lớn chi phối TK ngực và tạo nên thành trước nách 126 – D : Gân gai tạo nên đai xoay gân khác giúp giữ vững khớp vai Được chi phối bở nhánh từ TK vai 127 – C : Cơ gấp ngón sâu gấp khớp gian đốt ngón xa Được chi phối TK trụ 128 – B : Các giun có ngun ủy bám vào bờ ngồi gân gấp ngón sâu Chúng chi phối TK 129 – D : Cơ gấp ngón nơng gấp khớp gian đót ngón gần Được chi phối TK 130 – E : Cơ duỗi ngón tay duỗi khớp gian đốt ngón gần Được chi phối TK 131 – A : Các gian cốt gan tay mu tay bám tận vào gân duỗi chi phối TK trụ Các gian cốt mu tay dạng ngón tay; gian cốt gan tay khép ngón tay 132 – C : Đầu dài nhị đầu cánh tay có nguyên ủy từ củ ổ chảo xương vai; đầu ngắn từ mỏm quạ Cơ ngửa cẳng tay 133 – A : Cơ lưng rộng tạo nên phần nếp nách sau Được chi phối TK ngực – lưng, nhánh bó sau đám rối cánh tay 134 – B : Cơ lưng rộng tạo nên phần nếp nách sau Được chi phối TK ngực – lưng, nhánh cuaur bó sau ĐRCT 135 – E : Cơ cánh tay quay gấp cẳng tay chi phối TK quay 136 – D : Cơ gai bám nguyên ủy vào hố gai vào bám tận mặt củ lớn xương cánh tay Được chi phối TK vai có tác dụng dạng cánh tay 137 – D : ĐM quay chia thành ĐM ngón cung gan tay sâu 138 – E : ĐM trụ vào gan tay trước hãm gân gấp xương đậu Chia thành nhánh gan tay sâu cung gan tay nông 139 – D : ĐM quay qua hõm lào giải phẫu sau vào gan tay cách lách hai đầu gian cốt mu tay thứ 140 – C : ĐM gian cốt sau tách ĐM gian cốt quặt ngược; nhánh nối với nhánh ĐM cánh tay sâu 141 – E : ĐM trụ xuống gấp ngón nơng gấp ngón sâu 142 – A : TK nách ĐM mũ cánh tay sau qua lỗ tứ giác 143 – E : TK trụ chi phối cho khép ngón cái; có nguyên ủy từ xương đốt bàn tay thứ hai thứ ba, bám tận vào đốt ngón gần 144 – C : TK chi phối gấp ngón dài thường hai đầu sấp tròn 145 – E : TK trụ chi phối gian cốt gan tay ( dạng ) gian cốt gan tay ( khép) 146 – B : TK quay rãnh xoắn ( rãnh TKK quay) mặt sau xương cánh tay với ĐM cánh tay sâu ngăn cách đầu tam đầu cánh tay 147 – E : Dây chằng tròn tử cung từ sừng tử cung chạy sang bên qua lỗ bẹn sâu, ống bẹn lỗ bện nông tỏa vào mô da mơi lớn Ung thư tử cung lan thẳng tới môi lớn qua mạch bạch huyết chạy theo dây chằng 148 – D : Dây chằng tròn tử cung qua ống bẹn 149 – D : ĐM tử cung bắt chéo trước niệu quản gần cổ tử cung; đơi thắt nhầm phải niệu quản phẫu thuật 150 – C : TK mông rời khỏi chậu hông qua khuyết ngồi lớn, hình lê 151 – C : Ống phóng tinh đổ niệu đạo tiền liệt gò tinh Ống tiết cảu tuyến ( túi) tinh ống dẫn tinh tạo nên ống phóng tinh Các ống tiết tuyến tiền liệt đổ vào xoang tiền liệt, vốn rãnh nằm bên mào niệu đạo đỏ vào phần hành xốp niệu đạo dương vật 152 – A : Tư bình thường tử cung gấp trước ngả trước 153 – E : Giới hạn khoang đáy chậu nông màng đáy chậu 154 – C : Cơ thắt hậu mơn ngồi có phần sâu, nông da 155 – A : Khoang đáy chậu sâu: cấu tạo chủ yếu hoành niệu dục mà mặt che phủ mạc hoành niệu dục gồm có hai cơ: + Cơ thắt niệu đạo: nguyên uỷ mặt ngành xương mu, bám tận đường + Cơ ngang đáy chậu sâu: nguyên uỷ từ ngành xương ngồi, bám tận trung tâm gân đáy chậu, có tuyến hành niệu đạo 156 - 178 – C : Các tuyến tiền đình lớn nằm khoang đáy chậu nông 179 – A : Các ống tiết tuyến tiền liệt đổ vào xoang tiền liệt, mầ xoang rãnh nằm bên mào niệu đạo 180 – D : Các ống tiết tuyến hành niệu đạo đỏ vào hành dương vật 181 – C : Trứng thụ tinh vòi tử cung, thường phễu bóng vòi 182 – B : Tử cung giữ dây chằng ( dây chằng bên cổ tử cung 183 – C : Vòi tử cung mở vào ổ phúc mạc 184 – A : Buồng trứng nằm mạc dây chằng rộng bao bọc mà gắn với mặt sau dây chằng rộng băng mạc treo buồng trứng 185 – E : Âm vật gắn với khớp mu dây chằng treo 186 – B : Lỗ bẹn sâu nằm mạc ngang, bên mạch thượng bị Lỗ bẹn nông nằm cân chéo bụng Dây chằng bẹn ( thành ống bẹn ) thành trước cauur ống bẹn cân chéo bụng tạo nên 187 – D : Nếp rốn nếp phúc mạc di tích ống niệu rốn đẩy lồi lên 188 – D : Dây chằng bẹn tạo nên sàn ( thành ) ống bẹn giới hạn tam giác bẹn Đi từ gai chậu trước tới củ mu 189 – C : Cơ bìu mạc bìu có nguồn gốc từ chéo bụng 190 – C : Liềm bẹn ( gân kết hợp ) tạo nên cân chéo bụng ngang bụng Cơ chéo bụng góp phần tạo nên thành trước thành ống bẹn Thành sau ống bẹn tạo nên mạc ngang Thành ống bẹn dây chằng bẹn tạo nên Cơ chéo bụng chạy xuống vào trong; chéo bụng chạy lên vào 191 – C : Thành trước ống bẹn tạo nên cân chéo bụng chéo bụng Liềm bẹn tạo nên cân chéo bụng ngang bụng 192 – A : Một thoát vị bẹn gián tiếp xảy mạch thượng vị Một thoát vị trực tiếp xảy mạch 193 – D : ĐM thượng vị đường tuần hồn bên nối với nhánh thượng vị ĐM ngực ĐM thượng vị nhánh ĐM chậu Nằm ngồi vị bẹn trực tiếp vị bẹn gián tiếp 194 – C : Vì ống mật chủ sau đầu vị, ung thư đầu tụy có khả gây tắc mật, dẫn đến vàng da, vàng mắt 195 – C : TK phế vị chứa sợi đối giao cảm trước hạch tới gan 196 – A : Tủy thượng thận quan nhận sợi giao cảm trước hạch 197 – C : Ống mật chủ sau đầu tụy bị khối u đầu tụy chèn ép 198 – B : TM mạc treo tràng bắt chéo trước mỏm móc tụy gần góc tá hỗng tràng với TM lách tạo nên TM cửa sau cổ tụy Ống mật chủ sau đầu tụy Ống tụy chạy qua thân, cổ đầu tụy với ống mật chủ tạo nên bóng gan – tụy; bóng gan – tụy đỏ vào phần xuống tá trường nhú tá tràng lớn 199 – C : TK chậu hạ vị chạy vào xuống chéo bụng ngang bụng điểm Mc Burney – điểm nằm rốn gai chậu trước bên phải 200 – D : Đại tràng xuống quan nằm sau phúc mạc ... chậu - ch y D, D y chằng ch y - thuyền E, D y chằng gót – mác Câu 33: Cấu trúc có lỗ TM hiển để TM hiển lớn qua A, Bao đùi B, Mạc đùi C, Dải chậu - ch y D, D y chằng ch y - thuyền E, D y chằng... ch y D, D y chằng ch y - thuyền E, D y chằng gót – mác Câu 30: Cấu trúc bị rách bong gân cổ chân ( bàn chân nghiêng mạnh vào trong) A, Bao đùi B, Mạc đùi C, Dải chậu - ch y D, D y chằng ch y. .. A, Chúng nhánh động mạch ch y sau cấp máu B, Chúng có đầu nguyên y bám vào xương ch y xương mác C, Chúng nhánh thần kinh ch y vận động D, Chúng phủ kín mặt xương ch y E, Chúng khơng bám tận vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm giải phẫu aslat y hà nội, Trắc nghiệm giải phẫu aslat y hà nội