SKKN rèn kỹ năng nhận xét và phân tích bảng số liệu thống kê nhăm nâng cao chất lượng học môn địa lý cho học sinh lớp 9 ở trường THCS đông tiến

25 87 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 08:32

1 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Trong hệ thống môn học trường phổ thông sở, Địa lí mơn học khơng thể thiếu Nhiệm vụ mơn Địa lí cung cấp kiến thức, kỹ phổ thông thuộc khoa học Địa lý hình thành lực, phẩm chất cần thiết cho học sinh Nội dung sách giáo khoa Địa lý, kiến thức trình bày thơng qua hệ thống kênh chữ kênh hình Muốn học tốt mơn Địa lí, ngồi việc nắm kiến thức thông qua hệ thống kênh chữ, học sinh phải biết khai thác kiến thức thơng qua hệ thống kênh hình sách giáo khoa Địa lí đồ, lược đồ, tranh ảnh, biểu đồ, bảng số liệu… Như vậy, với loại đồ, lược đồ, tranh ảnh, …thì bảng số liệu trở thành kênh thông tin quan trọng, thiếu nghiên cứu học tập môn Địa lí Bảng số liệu bảng thể mối quan hệ số liệu với theo chủ đề định Các số liệu bảng xếp theo cột dọc hàng ngang theo tiêu chí có mối quan hệ với tạo điều kiện cho việc so sánh mối quan hệ tương chúng theo mặt cần thiết bảng thể Bảng số liệu số cụ thể, số “ biết nói” dẫn chứng, chứng minh vấn đề tự nhiên, dân số đặc biệt kinh tế- xã hội khu vực hay quốc gia, vùng đó… phát triển hay khơng phát triển, làm phong phú nội dung môn học Những số liệu dùng để đánh giá tình hình phát triển hay chưa phát triển địa phương mà xã hội cần đến nó, đặc biệt kinh tế thị trường Vì rèn kĩ nhận xét phân tích bảng số liệu thống kê yêu cầu cần thiết việc dạy – học mơn Địa lí Phân tích bảng số liệu thống kê để rút nhận xét dạng tương đối khó, khiến cho nhiều học sinh phải lúng túng q trình làm bài, khơng biết phải đâu, xử lý số liệu sao, phân tích số liệu trước, số liệu sau, Chính mà q trình dạy học giáo viên phải hướng dẫn cho học sinh nắm vững kĩ Qua thực tế giảng dạy chấm học kì theo phân phối chương trình, thi học sinh giỏi, nhận thấy đa số em học sinh trường THCS Đơng Tiến yếu kĩ nhận xét bảng số liệu thống kê, đặc biệt học sinh khối học địa lí kinh tế - xã hội, học sinh phải làm việc nhiều với bảng số liệu, kĩ chưa có nên kết học tập không cao, thường bị điểm tập nhận xét, phân tích bảng số liệu để giải thích kiến thức vẽ biểu đồ Nguyên nhân em xem nhẹ mơn, xem mơn học thuộc học lí thuyết đủ, đạt điểm cao Đây quan niệm sai lầm em Trong mơn học Địa lí ngồi kiến thức lí thuyết, có 30-35 % phần tập đa số thuộc phần xử lí số liệu, tính tốn nhận xét vẽ biểu đồ…Vì em cần phải có kĩ để xử lí số liệu bảng thống kê Kĩ phân tích số liệu thống kê cho phép đánh giá mức độ am hiểu, vận dụng kiến thức người học vào trường hợp cụ thể, đánh giá kĩ chọn lọc, xác định kiến thức địa lí Để học sinh nhận xét đủ ý theo yêu cầu đề bài, dạy giáo viên cần phải hướng dẫn học sinh phân tích bảng số liệu cách kĩ lưỡng khoa học, tránh tình trạng dạy chung chung gặp bảng số liệu hỏi qua lo bỏ qua, dẫn đến em không hiểu bài, ngại học, cho môn học thuộc không cần thiết Xuất phát từ lí tơi định tìm giải pháp cho em việc: “Rèn kĩ nhận xét phân tích bảng số liệu thơng kê nhằm nâng cao chất lượng mơn Địa lí cho học sinh lớp trường THCS Đông Tiến” Để giúp em thành thạo kĩ tạo hứng thú mơn học, ngồi giúp em biết vận dụng vào sống đọc phân tích bảng số liệu thời kì kinh tế thị trường 1.2 Mục đích nghiên cứu Khi nghiên cứu đề tài thân muốn chia sẻ kinh nghiệm dạy phân tích bảng số liệu thống kê nhằm mục đích giúp giáo viên có cách hướng dẫn học sinh sử dụng số liệu thống kê học tập Địa lí Tìm bước tiến hành giảng dạy số liệu thống kê, để học sinh học xử lí sử dụng số liệu thống kê cách thành thạo học tập Địa lí, gây hứng thú cho học sinh Qua đó, giúp em mở rộng vốn sống rèn luyện tư duy, có nhìn đắn mơn, từ hình thành phát triển nhân cách cho em 1.3 Đối tượng nghiên cứu “Rèn kĩ nhận xét phân tích bảng số liệu thông kê cho học sinh lớp trường THCS Đông Tiến nhằm nâng cao chất lượng mơn Địa lí” 1.4 Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài thân sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Tham khảo tài liệu chuyên ngành, qua đợt tập huấn để hướng dẫn cho em q trình khai thác xử lí bảng số liệu - Phương pháp quan sát thực tiễn: Dự để tìm hiểu kinh nghiệm khai thác xử lí số liệu bảng thống kê giáo viên kết học - Phương pháp thực nghiệm: Nghiên cứu khả tiếp cận học sinh sau trình học tập, nghiên cứu giáo án giáo viên - Phương pháp so sánh: So sánh phương pháp rèn kĩ khai thác kiến thức từ bảng số liệu với phương pháp giảng cũ để thấy hiệu phương pháp - Phương pháp chứng minh: Chứng minh số liệu đối chứng cụ thể NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận 2.1.1 Khái niệm: Bảng số liệu thống kê [1]: bảng thể mối quan hệ số liệu với theo chủ đề định Các số liệu bảng xếp theo cột dọc hàng ngang theo tiêu chí có mối quan hệ với tạo điều kiện cho việc so sánh tương quan chúng theo mặt cần thiết bảng thể 2.1.2 Kết cấu bảng thống kê: + Về hình thức - Bảng thống kê bao gồm hàng ngang cột dọc, tiêu đề tài liệu số - Hàng ngang cột dọc phản ánh quy mô bảng thống kê, thường đánh số thứ tự - Ô bảng dùng để điền số liệu thống kê - Tiêu đề bảng: Phản ánh nội dung bảng tiêu bảng Có loại tiêu đề: Tiêu đề chung: Tên bảng Tiêu đề nhỏ (mục): Tên hàng, cột - Các số liệu ghi vào ô bảng, số liệu phản ánh đặc trưng mặt lượng tượng nghiên cứu * Về nội dung: chia thành phần: Phần chủ để phần giải thích - Phần chủ để: Nội dung phần chủ đề nhằm nêu rõ tổng thể nghiên cứu phân thành phận nào, mô tả đối tượng nghiên cứu đơn vị nào, loại hình gì, tên địa phương thời gian nghiên cứu khác Hay nói cách khác, phân chủ đề thể tiêu thức phân tổ đơn vị tổng thể thành tổ Vị trí phần thường để bên phải phía bảng (tên hàngtiêu đề hàng) - Phần giải thích: Nội dung phần gồm tiêu giải thích đặc điểm đối tượng nghiên cứu (giải thích phần chủ đề bảng) Vị trí phần thường để bên trái phía bảng (tên cột- tiêu đề cột) 2.1.3 Vai trò bảng số liệu thống kê: Trong môn học Địa lý, bảng số liệu thống kê trở thành phần quan trọng khơng thể thiếu Có thể nói, bảng số liệu thống kê ngôn ngữ đặc thù khoa học địa lý Chính mà kĩ nhận xét phân tích bảng số liệu thống kê trở thành yêu cầu thiếu người dạy học địa lý - Là phương tiện học sinh trình nhận thức - Làm sở để rút nhận xét khái quát dùng để minh họa, làm rõ kiến thức địa lí - Việc phân tích số liệu giúp học sinh thu nhận kiến thức địa lí cần thiết Như vậy, số liệu thống kê [2] phương tiện dạy học, góp phần giúp học sinh minh họa, làm rõ kiến thức Mặt khác, số liệu thống kê góp phần giúp học sinh tìm tri thức nhờ phân tích số liệu Số liệu thống kê phương tiện dạy học thiếu dạy học Địa lí Rèn kĩ sử dụng phân tích số liệu biện pháp làm tăng vốn hiểu biết thực tiễn em Vì số liệu khơng có tài liệu địa lí mà giới thiệu rộng rãi báo, tạp chí, thơng tin đại chúng mà qua em tự phát kiến thức khắc sâu nội dung học Mặt khác giúp cho giáo viên tổ chức việc dạy học theo đặc trưng mơn có hiệu Để làm điều khơng phải điều đơn giản, đòi hỏi người giáo viên phải thực yêu môn, tâm huyết với nghề, đầu tư thời gian, tìm cho giải pháp hiệu để giúp học sinh nắm vững kĩ nhận xét phân tích bảng số liệu thống kê 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm - Năm 2017-2018 BGH nhà trường phân cơng dạy Địa lí khối 9, trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, tiến hành khảo sát việc qua kiểm tra chất lượng học kì I Tơi thu kết sau: Giỏi Lớp/ss 97 Khá Trung bình Kém Yếu SL % SL % SL % SL % SL % 3.2 20 20,6 60 61,8 7,2 7,2 Qua kết khảo sát thể bảng số liệu không khỏi không trăn trở khả nhận xét, phân tích bảng số liệu thống kê học sinh hạn chế, em biết nhận xét chung chung mà chưa biết bám vào câu chữ đề để nhận xét, dẫn đến kết chất lượng mơn Địa lí yếu nguyên nhân sau: + Về giáo viên: Qua thực tế giảng dạy nhiều năm, dự rút kinh nghiệm số tiết dạy tơi nhận thấy có tiết giáo viên gặp phần dạy có số liệu thống kê lúng túng truyền đạt cho học sinh bỏ qua Từ học sinh sau học xong không hiểu bài, tiếp thu kiến thức cách thụ động, không phát huy tư sáng tạo học sinh, không đáp ứng mục tiêu học đề Sau xin đưa ví dụ điển hình mà qua dự thực dạy khơng thành cơng Ví dụ: Bảng số liệu 9.1 Diện tích rừng nước ta, năm 2000 (nghìn ha) SGK Địa lí trang 34 Ví dụ 1: Bảng số liệu 9:1 Diện tích rừng nước ta năm 2000(nghìn ha) Rừng sản xuất Rừng phòng hộ Rừng đặc dụng Tổng cộng 4733,0 5397,5 1442,5 11573,0 Làm việc với bảng số liệu này, giáo viên hỏi: Dựa vào bảng 9.1 SGK cho biết cấu loại rừng nước ta? Học sinh: Nhìn vào bảng số liệu 9.1 đọc số liệu thô: Rừng sản xuất : 4733 nghìn ha; Rừng phòng hộ: 5397 nghìn ha; Rừng đặc dụng: 1442,5 nghìn Với đề học sinh trả lời chưa với yêu cầu đề Mà câu hỏi yêu cầu cho biêt cấu loại rừng nước ta, bắt buộc giáo viên phải hướng dẫn học sinh cách xử lí số liệu tính phần trăm (%) Từ học sinh nhận xét cấu loại rừng nước ta cách dễ ràng Ví dụ 2: Bảng số liệu 27.1 ( Trang 100) Sản lượng thuỷ sản vùng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2002 (nghìn tấn) Vùng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ Nuôi trồng 38,8 27,6 Khai thác 153,7 493,5 ? So sánh sản lượng thuỷ sản nuôi trồng khai thác hai vùng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ? Học sinh nhìn vào bảng số liệu nhận xét theo số liệu thơ chưa tính % Như chưa với câu hỏi mà cần phải tính % (phần trăm) để so sánh phát triển hai vùng Giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách xử lí số liệu % (phần trăm) trước tiên cần tìm tổng số ni trồng khai thác tồn miền Trung, bảng số liệu chưa có tổng, sau tính % (phần trăm) Như đưa số liệu giáo viên cần hướng dẫn học sinh khai thác thơng tin, số liệu xử lí số liệu để biết kiến thưc cần tìm bảng số liệu gì? Trên tơi đưa vài ví dụ điển hình dạng nhận xét bảng số liệu, kĩ phân tích, nhận xét bảng số liệu có nhiều dạng nhận xét cấu, tính tốc độ, so sánh… Mỗi dạng có cách tính tốn xử lí khác u cầu học sinh phải nắm vững kiến thức dạng làm Như qua thực trạng thấy dù dạy mơn học u cầu giáo viên phải nắm vững kiến thức, làm chủ kiến thức, từ tìm cho phương pháp phù hợp để truyền đạt cho học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, phát huy u thích mơn + Về học sinh: Do học sinh số phụ huynh quan niệm mơn Địa lí mơn phụ, không liên quan đến thi vào 10 môn học thuộc lòng nên khơng chịu tư Trên thực tế mơn Địa lí mơn kết hợp khoa học tự nhiên khoa học xã hội, nên đòi hỏi nhiều kĩ suy luận, tính tốn Để khắc phục tình trạng trên, tơi mạnh dạn đưa giải pháp kĩ nhận xét phân tích bảng số liệu thống kê dạy học Địa lí lớp sau 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Các giải pháp chung - Trước hết giảng giáo viên phải chuẩn bị thật chu đáo, giáo viên phải biết xác định kĩ cần cung cấp cho học sinh, kiến thức trọng tâm, trọng điểm, phân biệt đâu kiến thức bản, trọng tâm, đâu kiến thức thứ yếu, cần kĩ để rèn luyện … Từ giáo viên lập tiến trình cho giảng thật logic, giúp cho học sinh tiếp thu kiến thức cách dễ dàng - Tổ chức cho học sinh khai thác tốt kênh hình, kết hợp kênh chữ, giúp em chủ động tiếp nhận kiến thức cách trọn vẹn, gây hứng thú học tập mơn - Q trình giảng dạy: Giáo viên cần sử dụng hệ thống câu hỏi phù hợp với ba đối tượng học sinh giỏi, trung bình yếu nhằm phát huy trí lực ba đối tượng Qua hệ thống câu hỏi phát hiện, câu hỏi gợi mở, câu hỏi có tính chất giúp em tư tổng hợp Từ em nắm kiến thức cách chủ động, phát triển tư logic - Rèn kĩ tư địa lí, phân tích so sánh, tổng hợp, khái quát xác định mối liên hệ địa lí - Sử dụng linh hoạt khéo léo phương pháp phù hợp với nội dung phần, dạy - Đa dạng hóa hình thức hoạt động học sinh như: hoạt động nhóm, cá nhân, hoạt động theo cặp, lớp… tạo hứng thú, chủ động học sinh học tập 2.3.2 Các giải pháp cụ thể: * Giải pháp 1: Các bước tổ chức cho học sinh phân tích bảng số liệu thống kê sách giáo khoa Địa lí Bước 1: Tổ chức cho học sinh xác định nội dung bảng số liệu thống kê - Cần nắm vững tên bảng, tiêu đề bảng - Học sinh đọc yêu cầu Chú ý tiêu chí cần nhận xét - Đọc kĩ cột dọc, ngang bảng số liệu theo trình tự hợp lí (nếu có) - Xác định đơn vị tính, thời gian kèm số liệu Bước 2: Tổ chức tiến hành phân tích bảng số liệu thống kê - Xác định mục đích việc phân tích bảng số liệu - Hướng dẫn học sinh tìm mối quan hệ số liệu - Tính tốn, xử lí, quy đổi từ số liệu thơ sang số liệu tinh (%, số lần…) cần - Phân tích nội dung vấn đề, so sánh đối chiếu số liệu theo cột theo hàng Bước 3: Tổ chức học sinh tiến hành nhận xét bảng số liệu thống kê - Từ kết phân tích, đưa nhận xét, kết luận cần thiết - Kết hợp với kênh chữ kiến thức học để lí giải nhận xét -Vận dụng kiến thức học có liên quan tới vấn đề để giải thích, chứng minh * Giải pháp 2: Tổ chức giảng dạy phân tích bảng số liệu thống kê Địa lí lớp Để giảng dạy thành cơng phân tích bảng số liệu thống kê sách giáo khoa Địa lí lớp phải thực theo yêu cầu sau: - Giáo viên phải chuẩn bị đầy đủ bảng phụ, lược đồ, tranh ảnh nghiên cứu kỹ nội dung sách giáo khoa chuẩn bị giáo án - Học sinh chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu giáo viên Tổ chức cho học sinh học bảng số liệu thống kê sách giáo khoa Địa lý áp dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học sinh như: - Sử dụng hệ thống câu hỏi, tập phù hợp với nội dung học trình độ học sinh - Sử dụng bảng phụ chứa đựng yêu cầu chủ yếu câu hỏi, toán - Sử dụng phương pháp hợp tác nhóm nhỏ Giáo viên chia từ đến học sinh thành cặp nhóm thảo luận cử đại diện nhóm trưởng (tổ chức cho học sinh thảo luận), thư kí (ghi nội dung thảo luận) Khi sử dụng phương pháp giáo viên người tổ chức cho học sinh thảo luận câu hỏi, phân tích bảng số liệu thống kê theo bước * Giải pháp 3: Những điểm cần lưu ý rèn kĩ sử dụng bảng số liệu thống kê địa lí cho học sinh - Giáo viên hướng dẫn học sinh không bỏ qua số liệu Trong q trình phân tích số liệu bảng, cần phải sử dụng tất liệu đề ra, tránh bỏ sót số liệu dẫn tới cắt nghĩa sai, thiếu ý làm - Cần kết hợp số liệu tương đối tuyệt đối q trình phân tích: Bảng số liệu đơn vị tuyệt đối (dùng loại đơn vị tấn, hay m 3, tỉ kwh, tỉ đồng ) tương đối ( %) Trong trường hợp đơn vị tuyệt đối cần tính tốn đại lượng tương đối q trình phân tích phải đưa hai đại lượng để minh họa - Tính tốn số liệu theo hai hướng chính: Theo cột dọc theo cột ngang + Hầu hết có chiều thể tăng trưởng chiều thể cấu đối tượng + Sự tăng trưởng đối tượng tăng giảm + Sự chuyển dịch cấu đối tượng thay đổi thành phần bên + Mọi thay đổi cấu hay tăng trưởng phải diễn theo chiều thời gian - Thực nguyên tắc từ tổng quát tới chi tiết, từ khái quát đến cụ thể Các nhận xét cần tập trung: giá trị trung bình, giá trị cực đại, cực tiểu, số liệu có tính chất đột biến, giá trị thường so sánh dạng (lần phần trăm so với tổng số ) - Khái quát mối liên hệ đối tượng: Cần khai thác mối liên hệ cột, hàng - Cần ý phân tích bảng thống kê bao gồm minh họa số liệu giải thích: Mỗi nhận xét điều phải có số liệu minh họa giải thích Nhìn chung, để phân tích bảng số liệu cần phải huy động kiến thức, tính tốn hợp lí tìm 3,4 ý phù hợp với yêu cầu đề Điều cho thấy không nắm kiến thức bản, không nắm vững lí thuyết khơng thể phân tích bảng số liệu Sau xây dựng giải pháp áp dụng vào việc giảng dạy môn khối năm học 2018-2019 Do điều kiện, thời gian quy mơ có hạn, nên sáng kiến tơi đưa bốn ví dụ cụ thể rèn kĩ phân tích bảng số liệu thống kê địa lí sau: 2.3.3 Một số ví dụ cụ thể : Rèn kĩ phân tích bảng số liệu thống kê mơn học địa lí lớp Ví dụ 1: BẢNG 2.2 TRANG SGK ĐỊA LÍ BÀI DÂN SỐ VÀ SỰ GIA TĂNG DÂN SỐ Bảng 2.2 Cơ cấu dân số theo giới tính theo nhóm tuổi Việt Nam ( đơn vị % ) Nhóm tuổi Năm 1979 Năm 1989 Năm 1989 0-14 Nam 21,8 Nữ 20,7 Nam 20,1 Nữ 18,9 Nam 17,4 Nữ 16,1 15-59 23,8 26,6 25,6 28,2 28,4 30,0 60 trở lên 2,9 4,2 3,0 4,2 3,4 4,7 Tổng số 48,5 51,5 48,7 51,3 49,2 50,8 Dựa vào bảng số liệu nhận xét: - Tính tỉ lệ hai nhóm dân số nam, nữ thời kì 1979- 1999 ? - Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi nước ta thời kì 1979 -1999 ? * Mục tiêu: - Qua bảng số liệu học sinh thấy cấu dân số theo độ tuổi nước ta có thay đổi, tỉ lệ trẻ em giảm xuống, tỉ lệ người tuổi lao động tăng lên, tỉ số giới tính dần tiến tới cân - Học sinh biết cách khai thác bảng số liệu dân số * Các bước tiến hành phân tích bảng số liệu: Bước 1: Giáo viên yêu cầu HS quan sát bảng số liệu, cho biết bảng số liệu cho ta biết gì? - HS: Bảng số liệu cho ta biết cấu dân số theo giới tính theo nhóm tuổi Việt Nam ? Em xác định yêu cầu đề bài? - HS: Tính tỉ lệ hai nhóm dân số nam, nữ cấu dân số theo nhóm tuổi nước ta thời kì 1979 -1999 ? ? Các đối tượng thể bảng ? Đơn vị tính bảng? - HS: Thể nhóm tuổi, thời gian năm ( 1979,1989,1999) Đơn vị tính bảng ( % ) Bước 2: Tổ chức học sinh tiến hành phân tích bảng số liệu Phần này, giáo viên tập trung vào việc giúp học sinh so sánh, nhận xét cấu dân số theo độ tuổi rút kết luận xu hướng thay đổi cấu theo nhóm tuổi, sau phân tích tỉ lệ dân số theo giới tính Phương pháp: Tổ chức học sinh làm việc cá nhân theo cặp đôi với nội dung: - So sánh tỉ lệ nhóm tuổi? HS: Nhóm tuổi 15- 59 chiếm tỉ lệ lớn nhất, sau đến nhóm 0- 14, thấp nhóm tuổi 60 - Sự thay đổi tỉ lệ nhóm tuổi qua năm? HS: 0- 14 tuổi giảm: Nam từ 21,8 % giảm xuống 20,1% -> 17,4 % Nữ từ 20,7 % giảm xuống 18,9 % -> 16,1% 15 – 59 tuổi tăng: Nam từ 23,8 % tăng lên 25,6 % -> 28,4% Nữ từ 26,6% tăng lên 28,2% -> 30,0 % Trên 60 tuổi tăng: Nam từ 2,9 % tăng lên 3,0 % -> 3,4 % 10 Nữ từ 4,2 % -> 4,2 % tăng lên 4,7 % - Giữa nhóm dân số nam nữ nhóm có tỉ lệ lớn hơn? HS: Tỉ lệ nhóm nữ lớn nam, thay đổi theo thời gian Sự thay đổi tỉ lệ tổng số nam nữ giảm dần từ 3% -> 2,6% -> 1,4 % Bước 3: Tổ chức cho học sinh tiến hành nhận xét ? Qua q trình phân tích em rút kết luận cấu dân số theo giới tính theo nhóm tuổi thời kì 1979 -1999 HS: Nước ta nước có dân số trẻ , cấu dân số theo độ tuổi có thay đổi, tỉ lệ tuổi lao động giảm, tỉ lệ người tuổi lao động tăng lên.Tỉ lệ giới tính nữ cao nam, có xu hướng giảm tiến tới cân Mặc dù học sinh làm quen với bảng số liệu thống kê lớp dưới, bảng số liệu 2.2 bảng số liệu chương trình Địa lí lớp nên cần hướng dẫn em cách chi tiết trên, để gặp bảng số liệu sau em hình dung bước khai thác để tìm kiến thức, đồng thời làm sở rèn luyện kĩ cao Ví dụ BẢNG 9.1 TRANG 34 SGK ĐỊA LÍ BÀI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN Bảng 9.1 Diện tích rừng nước ta, năm 2000 (nghìn ha) Rừng sản xuất Rừng phòng hộ Rừng đặc dụng Tổng cộng 4733,0 5397,5 1442,5 11573,0 ? Qua bảng số liệu em nhận xét cấu loại rừng nước ta *Mục tiêu: - Qua bảng số liệu học sinh thấy tài nguyên rừng nước ta gồm loại: rừng sản xuất, rừng phòng hộ rừng đặc dụng - Biết tỉ lệ loại rừng độ che phủ rừng năm 2000 - Học sinh có kĩ xử lí khai thác số liệu diện tích rừng * Các bước tiến hành phân tích bảng số liệu Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích bảng số liệu 9.1 theo bước sau: Bước 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu xác định yêu cầu đề phân tích bảng số liệu 9.1 ? Đề yêu cầu vấn đề gì? HS: Đề yêu cầu nhận xét cấu loại rừng 11 GV: Để biết cấu loại rừng nước ta, trước hết ta phải biết nước ta có loại rừng, sau phân tích cấu rừng ( xử lí số liệu) Bước 2: Tổ chức hướng dẫn phân tích bảng số liệu ? Quan sát bảng 9.1 cho biết năm 2000 nước ta có diện tích rừng bao nhiêu, có loại rừng nào? - HS: Nước ta có diện tích rừng là: 11.573 nghìn với loại rừng: Rừng sản xuất, rừng phòng hộ rừng đặc dụng ? Xử lí số liệu phần trăm ( %) Giáo viên hướng dẫn học sinh cách xử lý số liệu thống kê từ bảng 9.1 sách giáo khoa trang 34 Đối với xử lý số liệu phần trăm (%) lấy thành phần bảng số liệu 9.1 chia cho tổng số bảng 9.1 sau nhân với 100 Ví dụ cụ thể: Rừng sản xuất: 4733 x 100 = 40,8% 11573 Tính % rừng phòng hộ rừng đặc dụng làm tương tự Phương pháp: HS làm việc nhóm theo hướng dẫn giáo viên - Học sinh xử lý số liệu báo cáo kết - Giáo viên phân lớp thành nhóm để tính % - Giáo viên treo bảng phụ, học sinh lên điền sau tính xong phần trăm % loại rừng - Giáo viên chuẩn xác kiến thức theo bảng phụ sau: Bảng 9.1: Diện tích rừng nước ta, năm 2000 (đơn vị : %) Tổng diện tích rừng Việt Nam (%) Rừng sản xuất Rừng phòng hộ Rừng đặc dụng 100 40,8 46,6 12,4 - Tương tự biết diện tích rừng diện tích lãnh thổ nước ta, yêu cầu học sinh tính độ che phủ rừng năm 2000 ( GV gọi HS báo cáo kết ) 11573,0 Độ che phủ rừng x 100 = 35,1% 32924,7 12 Bước 3: Hướng dẫn học sinh tiến hành nhận xét cấu loại rừng nước ta từ bảng số liệu xử lý Giáo viên: Qua bảng số liệu em nhận xét cấu loại rừng nước ta ? HS : Cơ cấu rừng nước ta gồm loại rừng Trong rừng sản xuất rừng phòng hộ chiếm tỉ lệ lớn ( dẫn chứng) rừng đặc dụng chiếm tỉ lệ nhỏ (12.4%) Độ che phủ rừng nước ta 35,1%, độ che phủ thấp Đến ngồi biết đọc bảng số liệu thơng thường học sinh có thêm kĩ xử lí bảng số liệu % biết kết hợp với nội dung sách giáo khoa để nêu lên đặc điểm đối tượng địa lí Ví dụ 3: BẢNG 9.2 SÁCH GIÁO KHOA TRANG 37 Bảng 9.2 Sản lượng thuỷ sản (nghìn tấn) Năm Tổng số 1990 Chia Khai thác Nuôi trồng 890,6 728,5 162,1 1994 1465,0 1120,9 344,1 1998 1782,0 1357,0 425,0 2002 2602,6 1802,6 844,8 Em so sánh số liệu bảng, rút nhận xét phát triển ngành thủy sản ? *Mục tiêu: Qua bảng số liệu học sinh thấy sản lượng khai thác chiếm tỉ trọng lớn, sản lượng nuôi trồng chiếm tỉ lệ nhỏ tốc độ tăng nhanh Học sinh có kĩ so sánh, nhận xét sản lượng ngành thủy sản nước ta, biết cách xử lí bảng số liệu “tốc độ phát triển” *Các bước tiến hành phân tích bảng số liệu Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích bảng 9.2 theo bước Bước 1: Hướng dẫn học sinh xác định yêu cầu đề bảng 9.2 ? Đề yêu cầu phải làm ? - Học sinh: Qua quan sát bảng 9.2, so sánh số liệu bảng, rút nhận xét phát triển ngành thủy sản từ 1990 - 2002? 13 Bước 2: Tiến hành phân tích bảng số liệu: Giáo viên gợi ý để học sinh làm việc: Từ năm 1990 - 2002: - Sản lượng thuỷ sản tăng bao nhiêu? (dẫn chứng số liệu thô) - Sản lượng khai thác nuôi trồng tăng bao nhiêu? (dẫn chứng số liệu thơ) - Tính tốc độ phát triển khai thác ni trồng? ( phải xử lí số liệu) Phương pháp: Thảo luận nhóm, chia lớp nhóm Nhóm 1: - Sản lượng thuỷ sản tăng ? Nhóm 2: - Sản lượng khai thác tăng ? Nhóm 3: - Sản lượng ni trồng tăng ? Nhóm 4: - Tính tốc độ phát triển khai thác ni trồng ( phải xử lí số liệu) Cần ý hướng dẫn học sinh xử lí số liệu “ tốc độ tăng trưởng” Cách xử lí số liệu “tính tốc độ” khác so với cách xử lí số liệu “phần cấu” nên giáo viên giúp học sinh cách cặn kẽ hơn: Đối với tính tốc độ tăng trưởng giáo viên phải hướng dẫn học sinh tính tốc độ tăng trưởng hai ngành khai thác nuôi trồng Thông thường học sinh lớp hướng dẫn học sinh cách tính đơn giản lấy giá trị năm sau chia cho năm đầu bảng số liệu nhân với 100 Ví dụ: Lấy năm 1990 làm gốc = 100% sau lấy giá trị năm sau chia cho giá trị năm 1990 nhân với 100 Tính từ 1990 - 1994: Khai thác: 1120,9 100 153,9% 728,5 Nuôi trồng: 334,1 100 212,2% 162,1 Tương tự vậy, tính năm khác Học sinh xử lý số liệu báo cáo kết 14 - Học sinh làm việc theo nhóm - Học sinh: Báo cáo kết Đại diện nhóm báo cáo kết điền vào bảng phụ, nhóm nhận xét bổ sung cho Giáo viên: Chuẩn xác kiến thức - Từ năm 1990 - 2002: + Sản lượng thuỷ sản tăng: 1756,8 nghìn + Sản lượng khai thác tăng: 1074,1 nghìn + Sản lượng ni trồng tăng: 682,7 nghìn + Tốc độ phát triển ni trồng khai thác xử lý sau Tốc độ phát triển khai thác nuôi trồng (Năm 1990 - 2002; đơn vị : %) Năm Khai thác Nuôi trồng 1990 100 100 1994 153,9 212,2 1998 186,3 262,2 2002 247,4 521,2 Bước 3: Hướng dẫn học sinh nhận xét từ số liệu xử lý Hỏi: Qua bảng số liệu em rút nhận xét phát triển ngành thuỷ sản nước ta Học sinh: Trả lời Giáo viên chuẩn xác kiến thức: Từ năm 1990 - 2002 - Sản lượng thuỷ sản tăng nhanh, tăng liên tục Ví dụ: tăng 1756,8 nghìn - Sản lượng khai thác nuôi trồng tăng liên tục sản lượng khai thác tăng nhiều hơn: 391,4 nghìn so với ni trồng - Ni trồng có tốc độ phát triển nhanh khai thác Kết luận: Sản xuất thuỷ sản phát triển mạnh mẽ Khai thác chiếm tỉ trọng lớn, sản lượng nuôi trồng chiếm tỉ trọng nhỏ có tốc độ tăng nhanh Ví dụ 4: BẢNG 29.1 TRANG 108 SGK ĐỊA LÍ ( MỤC IV – NƠNG NGHIỆP BÀI 29) 15 Bảng 29.1 Giá trị sản xuất nông nghiệp Tây Nguyên (Giá so sánh 1994 nghìn tỉ đồng ) Năm Kon tum Gia Lai Đăk Lăk 1995 2000 2002 0,3 0,5 0,6 0,8 2,1 2,5 2,5 5,9 7,0 Lâm Đồng Cả vùng Tây Nguyên 1,1 3,0 3,0 4,7 11,5 13,1 ( Đắc Lăk tách thành tỉnh Đắc Lăk Đắc Nông ) ? Dựa vào bảng số liệu nhận xét tình hình phát triển nông nghiệp Tây Nguyên ? Tại hai tỉnh Đắc Lăk Lâm Đồng dẫn đầu vùng giá trị sản xuất nông nghiệp *Mục tiêu: Qua bảng số liệu học sinh thấy nơng nghiệp giữ vai trò quan trọng hàng đầu Tây Nguyên, giá trị sản xuất nơng nghiệp tăng lên nhanh chóng Trong tỉnh đây, Đắc Lăk Lâm Đồng dẫn đầu giá trị sản xuất nơng nghiệp Học sinh có kĩ đọc, xử lí khai thác bảng số liệu giá trị sản xuất nông nghiệp Tây Ngun *Tiến trình bước phân tích bảng số liệu: Bước 1: Giáo viên yêu cầu học sinh xác định yêu cầu đề qua quan sát bảng 29.1 cho biết ? ? Bảng số liệu có nội dung ? Có đặc điểm ? HS: Trả lời ,giáo viên chốt lại kiến thức - Đơn vị tính nghìn tỉ đồng giá trị so sánh với năm 1994 - Có thích : Đắc Lăk tách thành tỉnh: Đắc Lăk Đắc Nông Bước 2: Phân tích bảng số liệu: Giáo viên: Qua bảng 19.1 xác định tốc độ phát triển nông nghiệp cấu giá trị nông nghiệp tỉnh Tây Nghuyên ? Qua bảng 29.1, tính tốc độ phát triển nơng nghiệp ? GV: Cho học sinh nhắc lại “cách tính tốc độ” 16 HS: Lấy năm đầu bảng làm mốc, tính xem năm sau tăng % so với năm đầu năm sau tăng gấp lần năm trước GV: Treo bảng phụ với tiêu chí cho sẵn, học sinh làm việc cá nhân, tính tốn thành bảng sau: Bảng tình hình phát triển nơng nghiệp Tây Nguyên ( Lấy năm 1995 100% ) Năm Kon tum Gia Lai Đăk Lăk 1995 2000 2002 100 167 200 100 263 280 100 236 280 Lâm Đồng Cả vùng Tây Nguyên 100 272 272 100 245 297 ( Đắc Lăk tách thành tỉnh Đắc Lăk Đắc Nông ) ? Vậy làm để tính cấu giá trị sản xuất nơng nghiệp ? HS: Tiếp tục xử lí số liệu để có bảng số liệu sau bảng phụ: Bảng cấu giá trị sản xuất nông nghiệp Tây Nguyên ( Đơn vị % ) Năm Kon tum Gia Lai Đăk Lăk 1995 2000 2002 6,4 4,3 4,6 17,2 18,2 19 53 51,3 53,4 Lâm Đồng Tây Nguyên 23,4 26,2 23 100 100 100 ( Đắc Lăk tách thành tỉnh Đắc Lăk Đắc Nông ) Bước 3: Nhận xét giải thích bảng số liệu: ? Qua bảng số liệu em có nhận xét tốc độ phát triển giá trị sản xuất nông nghiệp Tây Nguyên giai đoạn 1995- 2002 ? HS: Nhìn chung giá trị sản xuất nơng nghiệp tăng nhanh, năm 2002 gấp lần năm 1995 Những tỉnh có tốc độ tăng nhanh Gia Lai Đắc Lăk (Lưu ý nhận xét cần đưa số liệu dẫn chứng) ? Qua bảng 2, em cho biết tỉnh dẫn đầu vùng giá trị sản xuất nơng nghiệp ? 17 Lúc học sinh nhìn vào bảng số liệu dễ dàng trả lời Đắc Lăk Lâm Đồng GV: Tổ chức lớp theo cặp ( 2em/ cặp) thảo luận giải thích tỉnh lại dẫn đầu vùng giá trị sản xuất nông nghiệp ? - Học sinh trả lời, giáo viên chốt lại kiến thức Vì : +Đắc Lăk có diện tích đất badan rộng sản xuất cà phê có quy mơ lớn, xuất nhiều + Lâm Đồng có địa hình cao, khí hậu vùng núi, mạnh sản xuất chè, rau hoa ông đới theo quy mô lớn + Hai tỉnh phát triển du lịch Như với dạng tập học sinh cần phải xử lí bảng số liệu nhận xét được, nên giáo viên cần khắc sâu cho học sinh nhận xét cần ý câu, chữ câu lệnh đề yêu cầu u cầu “ tính tốc độ” phát triển nơng nghiệp “cơ cấu giá trị” Tây Nguyên, để sau em gặp dạng biết cách làm môt cách dễ dàng 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm với hoạt động giáo dục Qua áp dụng phương pháp dạy học nêu Học sinh nắm kiến thức hiểu lớp Từ tiết học em có hứng thú học tập, phát huy tính tư sáng tạo chủ động tiếp thu kiến thức học, qua tiết học rèn luyện cho học sinh kỹ phân tích từ bảng số liệu thống kê Vì chất lượng nâng cao rõ rệt, cụ thể khảo sát sau: Hình thức kiểm tra: kiểm tra tiết Đối tượng kiểm tra : học sinh lớp 9A Trường THCS Đông Tiến Kết cụ thể sau: SS khối 97 Giỏi Khá Trung bình Kém Yếu SL % SL % SL % SL % SL % 10 10.3 35 36 48 49.5 3.5 1 Từ bảng thống kê cho thấy việc tiến hành đổi phương pháp rèn kĩ nhận xét phân tích bảng số liệu thống kê mang lại hiệu rõ rệt 18 Chất lượng giáo dục nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mơn Địa lí, số lượng học sinh tự tin làm tập nhận xét bảng số liệu thống kê tăng lên so với trước nhiều (qua bảng khảo sát) Sau thực sáng kiến kinh nghiệm thân khơng phải vướng mắc rèn kĩ nhận xét bảng số liệu thống kê Đặc biệt sử dụng biện pháp để nâng cao chất lượng dạy trường tôi, em tiếp thu nhanh làm tốt Trong trình soạn thân khơng phải băn khoăn tìm cách thức, phương pháp dạy Bên cạnh biện pháp dễ áp dụng, phù hợp với đặc trưng mơn nên đồng nghiệp dễ dàng áp dụng có hiệu Từ nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Đặc biệt việc áp dụng đề tài mạng lại thay đổi rõ rệt, học sinh từ chỗ khơng có khả làm tập nhận xét phân tích số liệu thống kê đến chỗ em hoàn toàn tốt yêu cầu chủ động, tự tin làm bài, thi cử Học sinh chủ động quan sát quan sát bảng số liệu, phân tích yêu cầu đề xử lí số liệu theo yêu cầu đề đưa ra, biết vận dụng kiến thức địa lí học để giải thích, chứng minh dẫn chứng số liệu cụ thể Nhìn kết làm, nhìn ánh mắt rạng người hứng thú bước vào tiết học, thấy hứng khởi, tự tin làm Tơi thiết nghĩ biện pháp thực có hiệu Với kết thực nghiệm tơi thấy rõ ràng đạt mục tiêu giáo dục đề KẾT LUẬN Sau áp dụng đề tài nhận thấy rằng, thực chất nhận xét bảng số liệu phân tích, so sánh số liệu theo hàng ngang cột dọc, rút nhận xét cần thiết Để học sinh nhận xét đủ ý theo yêu cầu đề bài, giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích bảng số liệu Trong q trình tìm hiểu thực sáng kiến rút kinh nghiệm luyện kĩ nhận xét phân tích bảng số liệu thống kê sau đây: Trước hết giáo viên hướng dẫn học sinh xác định yêu cầu câu hỏi đề bài, khơng bỏ sót liệu Đọc tên bảng số liệu, tiêu đề bảng, đơn vị tính, xác định rõ tiêu chí cần nhận xét So sánh số liệu theo cột dọc hàng ngang với trình tự hợp lí, cụ thể: 19 Nhận xét thay đổi đối tượng địa lí theo thời gian so sánh số liệu mốc thời gian đầu cuối bảng, mốc thời gian liền kề theo thứ tự, mốc có tính đột biến Đối với lãnh thổ, cần lưu ý so sánh đối tượng địa lí lãnh thổ lớn với nhau, lãnh thổ nhỏ với ngược lại Khi nhận xét cấu mà số liệu bảng số số liệu tuyệt đối (ví dụ: triệu tấn, tỉ kw/h, triệu người, …) mà đề lại yêu cầu nhận xét cấu phải tính cấu (tính tỉ lệ %) Khi trình bày nhận xét phải theo trình tự từ khái quát đến cụ thể, từ chung đến riêng, từ cao xuống thấp, …bám sát yêu cầu câu hỏi kết xử lí số liệu Mỗi nhận xét cần có dẫn chứng cụ thể để tăng tính thuyết phục Để giải thích nguyên nhân tượng địa lí có bảng số liệu phải dựa vào kiến thức học Vì học sinh cần nắm mối quan hệ nhân vật tượng địa lí; mối quan hệ yếu tố tự nhiên với dân số, tự nhiên với dân cư kinh tế xã hội… Để làm tốt điều này, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức vững vàng, chịu khó, kiên trì cơng việc rèn kĩ cho học sinh ( dạng tập tương đối khó, khơng có tiết dạy cụ thể, mà lồng ghép tiết dạy lí thuyết thực hành) Chính để học sinh có kĩ thành thạo học sinh phải hay làm , giáo viên phải thường xuyên giao tập cho em, đặc biệt em học đội tuyển, giáo viên thường xuyên chấm chữa cho em, làm học sinh có kĩ thành thạo từ giúp em u thích mơn, tiết dạy lớp trở nên sôi nổi, học sinh không xem môn phụ Từ áp dụng đề tài, đúc kết áp dụng tương đối thành công nội dung theo đề tài chọn, để giảng dạy mơn Địa lí trường THCS Đơng Tiến Mặc dù kinh nghiệm thân, thiếu sót mong đồng nghiệp góp ý để đề tài áp dụng rộng rãi Kiến nghị: Không 20 XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU Thanh Hóa, ngày 22 tháng năm2019 Tơi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người viết SKKN LÊ THỊ HÀ 21 MỤC LỤC PHẦN Mở đầu NỘI DUNG TRANG 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến Nội dung kinh nghiệm sáng kiến 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 16 hoạt động giáo dục Kết luận, Kết luận 18 Kiến nghị 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Trọng Phúc - Phương pháp sử dụng số liệu thống kê dạy học địa lí kinh tế - xã hội – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội [2] Đặng Văn Đức - Lí luận dạy học địa lí – NXB ĐHQG Hà Nội – 2007 Rèn kĩ địa lí – NXB Giáo Dục Sách giáo khoa Địa lý Sách giáo viên Địa lý lớp Thiết kế giảng Địa lý tập 1, Một số vấn đề đổi phương pháp dạy học trường THCS môn Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân Bộ GD & ĐT - 2002 23 DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Lê Thị Hà Chức vụ đơn vị công tác: Trường THCS Đông Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa TT Tên đề tài SKKN Rèn luyện tính tích cực học tập học sinh qua phương pháp dạy học giải vấn đề mơn Địa lí Cấp đánh giá xếp loại Kết đánh giá xếp loại Năm học đánh giá xếp loại Cấp tỉnh C 2010-2011 Vận dụng chuẩn kiến thức kĩ việc đề kiểm tra, đánh giá mơn Địa lí THCS Cấp huyện B 2013-2014 Sử dụng khai thác kênh hình dạy chương III mơn Địa lí lớp nhằm phát huy Cấp huyện tính tích cực học tập học sinh trường THCS Đơng Thanh B 2016-2017 24 MỤC LỤC Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 2 Nội dung 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục 16 Kết luận kiến nghị 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị 18 18 18 25 ... thể rèn kĩ phân tích bảng số liệu thống kê địa lí sau: 2.3.3 Một số ví dụ cụ thể : Rèn kĩ phân tích bảng số liệu thống kê mơn học địa lí lớp Ví dụ 1: BẢNG 2.2 TRANG SGK ĐỊA LÍ BÀI DÂN SỐ VÀ SỰ... nói, bảng số liệu thống kê ngôn ngữ đặc thù khoa học địa lý Chính mà kĩ nhận xét phân tích bảng số liệu thống kê trở thành yêu cầu thiếu người dạy học địa lý - Là phương tiện học sinh trình nhận. .. ngại học, cho môn học thuộc khơng cần thiết Xuất phát từ lí tơi định tìm giải pháp cho em việc: Rèn kĩ nhận xét phân tích bảng số liệu thông kê nhằm nâng cao chất lượng mơn Địa lí cho học sinh lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN rèn kỹ năng nhận xét và phân tích bảng số liệu thống kê nhăm nâng cao chất lượng học môn địa lý cho học sinh lớp 9 ở trường THCS đông tiến , SKKN rèn kỹ năng nhận xét và phân tích bảng số liệu thống kê nhăm nâng cao chất lượng học môn địa lý cho học sinh lớp 9 ở trường THCS đông tiến

Từ khóa liên quan