SKKN hướng dẫn học sinh kĩ năng chỉ bản đồ trong dạy học địa lí lớp 7 tại trường THCS

16 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 08:31

MỤC LỤC Nội dung Trang I MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 2 Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề 3.1 Giúp học sinh hiểu đồ, vai trò đồ kĩ đồ Địa lí 3.2 Hình thành kĩ đồ cho học sinh 3.3 Rèn luyện kĩ đồ cho học sinh 3.3.1 Yêu cầu 3.3.2 Một số tập rèn luyện kĩ đồ Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với 16 thân, đồng nghiệp nhà trường III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 17 Kết luận 17 Kiến nghị 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO 18 DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 19 I MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Địa lí mơn khoa học cung cấp cho học sinh kiến thức tự nhiên, dân cư - xã hội, hoạt động kinh tế người khắp nơi Trái Đất tình hình phân bố chúng bề mặt đó(1) Mà hình thành rèn luyện cho em nhiều kĩ quan trọng kĩ đồ, kĩ thu thập, phân tích, xử lí thơng tin, kĩ giải vấn đề cụ thể Đó kĩ cần thiết cho việc học tập nghiên cứu Địa lí Một kĩ quan trọng kĩ đồ, mà đặc biệt kĩ đồ, “Địa lí đồ kết thúc đồ” “Bản đồ sách giáo khoa Địa lí thứ 2”(2) mơn học Học sinh có kĩ đồ tốt đồng nghĩa với việc học sinh khai thác tốt kiến thức Địa lí “ẩn” đồ mà phần kênh chữ sách giáo khoa không đề cập tới Từ giúp cho “kho” kiến thức địa lí em hoàn thiện hơn, giúp em mở rộng vốn hiểu biết tượng Địa lí xảy xung quanh, thêm yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước Đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh học tập Địa lí Vậy nên việc trang bị cho học sinh kĩ đồ đường bỏ qua học tập nghiên cứu mơn Địa lí Mặt khác, qua dự đồng nghiệp trường, học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp trường bạn, việc nắm bắt cách thức dạy học theo phương pháp với mục tiêu tăng cường tính biểu tượng hình ảnh, tính cụ thể sinh động, tích cực ứng dụng cơng nghệ thơng tin dạy học mơn Địa lí Khi trình bày đối tượng địa lí, người dạy (giáo viên) dù dạy học phương tiện truyền thống tranh ảnh, sơ đồ, đồ,… hay phương tiện đại phim, đèn chiếu,… đồ phương tiện dạy học thiếu hầu hết tiết học Vì vậy, việc hình thành rèn luyện cho học sinh kĩ đồ cần thiết, đặc biệt học sinh khối lớp Đây khối học đầu cấp khối học mà học sinh tiếp cận, học với đồ nhiều nên việc rèn luyện kĩ đồ cho học sinh vô quan trọng Xuất phát từ lí trên, tơi xin mạnh dạn trình bày số kinh nghiệm việc “Hướng dẫn học sinh kĩ đồ học tập Địa lí trường THCS” mà thân thực giảng dạy môn Địa lí đơn vị trường học để bạn đồng nghiệp tham khảo đóng góp ý kiến để đề tài hoàn thiện Mục đích nghiên cứu Bằng thực tế giảng dạy tơi nhận thấy, việc hướng dẫn cho học sinh kĩ đồ cần thiết để học sinh có kĩ đồ thành thạo Từ (1) : Từ điển Tiếng Việt - Viện ngôn ngữ học - NXB Đà Nẵng - Trung tâm từ điển học Hà Nội - Đà Nẵng 1997 (2) : Một số vấn đề đổi phương pháp dạy học trường THCS mơn Địa lí, Lịch sử, Giáo dục cơng dân - NXB Hà Nội, năm 2004 khai thác nhiều kiến thức bổ ích đồ bổ trợ cho kiến thức từ phần kênh chữ sách giáo khoa giúp cho học, tiết học sinh động, hấp dẫn Đối tượng nghiên cứu Với đề tài này, đối tượng mà tơi nghiên cứu giải pháp “hướng dẫn học sinh kĩ đồ học tập Địa lí trường Trung học sở” Phương pháp nghiên cứu Từ tính thực tiễn đề tài, tơi vận dụng việc nghiên cứu đề tài phương pháp nghiên cứu điều tra khảo sát thực tế, thu thập thơng tin, phương pháp thống kê, xử lí số liệu, thực hành rèn luyện, so sánh để thấy rõ tính thực tiễn sáng kiến kinh nghiệm II NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Bản thân giáo viên trực tiếp giảng dạy mơn Địa lí tơi nhận thức rõ tầm quan trọng việc trang bị cho học sinh kĩ đồ đường bỏ qua học tập nghiên cứu mơn Địa lí, nhà nghiên cứu Địa lí cho rằng: “Địa lí đồ kết thúc đồ” đồ coi sách giáo khoa Địa lí thứ hai việc học tập Địa lí Tạo kĩ đồ cho học sinh mơn học nói chung mơn Địa lí nói riêng vô quan trọng Phương pháp giúp học sinh tham gia cách chủ động, sáng tạo vào trình lĩnh hội tri thức Hơn nữa, việc rèn luyện cho học sinh kĩ đồ giúp em học tập, khám phá chiếm lĩnh tri thức tốt mà qua giáo dục tính độc lập, sáng tạo chủ động học tập Địa lí học sinh lời nhà triết học cổ Hy Lạp nói: “Dạy học chất đầy vào thùng rỗng mà thắp sáng lên lửa” Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Giáo viên Qua tham khảo tài liệu nghiên cứu, ứng dụng đề tài vào thực tế giảng dạy trường THCS Hà Long nhận thấy việc hình thành rèn luyện kĩ đồ cho học sinh khối lớp cần thiết Vì vậy, trình dạy học thân chủ động tạo nhiều hội cho em làm việc với đồ, đồ kết chưa cao 2.2 Học sinh Trong q trình giảng dạy mơn Địa lí trường THCS Hà Long tơi nhận thấy có nhiều học sinh yếu thiếu kĩ đồ chưa biết đồ trình học tập Đa số em nhớ kiến thức lí thuyết cách máy móc mà chưa hiểu vận dụng kiến thức đồ vào trình học tập Khi giáo gọi lên bảng tìm đối tượng địa lí đồ phần lớn em ngại, chần chừ tâm lí khơng muốn lên bảng, có em lại sợ sệt giáo viên gọi lên bảng nên lên bảng khơng tìm sai Khơng thế, phận học sinh có quan niệm phiến diện: coi học Địa lí học thuộc lòng, cần khai thác phần kênh chữ khơng cần khai thác phần kênh tranh ảnh, sơ đồ, đồ sách giáo khoa, đồ treo tường, nên q trình học khơng ý quan sát rèn luyện kĩ đồ cho thân Từ khơng có tính tự giác việc tiếp thu kinh nghiệm quan sát đồ Do kiến thức em tiếp thu sau tiết học khơng chắn hay nói đơn giản “học vẹt” nên nhanh quên Đến thực hành phải làm việc nhiều với đồ, em thấy khó khăn lúng túng, nhiều em nói làm theo bạn bè mà khơng hiểu nên hiệu học không cao 2.3 Kết kiểm tra trước thực đề tài Tổng số học sinh 77 HS có kĩ tốt SL % 9,1 HS có kĩ SL % 16 20,8 HS có kĩ trung bình SL % 31 40,2 HS có kĩ yếu SL % 23 29,9 Từ thực trạng kết cho thấy, việc “Hướng dẫn học sinh kĩ đồ học tập Địa lí trường THCS” nhằm giúp học sinh có kĩ đồ khai thác kiến thức địa lí đồ tốt cần thiết Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề 3.1 Giúp học sinh hiểu đồ, vai trò đồ kĩ đồ Địa lí - Bản đồ hình ảnh thu nhỏ giấy tương đối xác khu vực hay toàn bề mặt Trái Đất Hệ thống đồ Địa lí đa dạng, phong phú Dựa theo nội dung có đồ địa lí tự nhiên, đồ kinh tế - xã hội, đồ dân cư - đô thị Dựa theo tỉ lệ có đồ tỉ lệ lớn, tỉ lệ trung bình tỉ lệ nhỏ Dựa theo loại hình có đồ treo tường, đồ SGK, Atlat Địa lí,… Mỗi loại đồ có chức năng, ưu riêng nên học sinh phải thường xuyên tiếp xúc với đồ, có kĩ đồ tốt để khám phá, tìm kiếm thông tin, kiến thức từ đồ sở mà nắm vững tri thức, phát triển tư học tập nghiên cứu địa lí - Vai trò đồ Địa lí: Là đồ dùng trực quan giúp học sinh tiếp thu tri thức địa lí tự nhiên, kinh tế - xã hội Đồng thời có khả phản ánh phân bố vật, tượng địa lí tự nhiên; mối quan hệ đối tượng địa lí bề mặt Trái Đất cách cụ thể biểu xác tính chất khơng gian, thay đổi phát triển vật, tượng địa lí mà khơng phương tiện thay Bản đồ phương tiện dạy học giúp học sinh củng cố kiến thức, hiểu sâu nhớ kiến thức - Kĩ đồ: Khi em có kĩ đồ em có nhìn thao tác xác, tạo biểu tượng địa lí cho học sinh từ em liên hệ, so sánh với thực tiễn Việc đồ giúp người nghe, người quan sát có cách hiểu ý đồ đối tượng địa lí ý định người đồ muốn truyền đạt 3.2 Hình thành kĩ đồ cho học sinh - Hình thành kĩ đồ cho học sinh nên từ mức độ thấp đến cao: từ việc đọc để biết tên đồ, dựa vào bảng giải (giải thích kí hiệu đồ) để tìm vị trí đối tượng địa lí đồ, đến việc dựa vào đồ tìm số đặc điểm đối tượng Cao nữa, học sinh phải biết xác lập mối quan hệ, phải vận dụng vốn kiến thức địa lí có với đặc điểm tính chất đối tượng để rút điều mà đồ trực tiếp Trên sở học sinh bắt đầu tiến hành đồ - Giúp học sinh nhận định đối tượng địa lí cần đồ gì? Theo đường, theo điểm hay theo diện tích,… để từ mà có cách phù hợp đảm bảo tính khoa học ý, dễ hiểu, dễ cảm nhận người nghe, người quan sát Ví dụ: Khi sơng (chỉ theo đường) phải từ đầu nguồn đến cửa sông theo nét liền liên tục đồng thời phải nói tên sơng đó, nơi bắt nguồn, nơi đổ nước biển hay đại dương; Chỉ vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ nước, vùng hay khu vực (theo diện tích) phải theo đường biên giới quốc gia, vùng, khu vực tạo thành vòng khép kín Sau dùng que đồ gạt ngang vùng vừa để giúp học sinh dễ dàng nhận diện; Chỉ nhà máy trung tâm công nghiệp, thành phố,… đồ (theo điểm) phải điểm trung tâm cơng nghiệp thành phố lớn mà đồ thể theo ký hiệu đọc tên đối tượng cần - Cách treo đồ tư đồ + Cách treo đồ: Bản đồ cần treo vị trí cho tồn thể học sinh lớp quan sát rõ ràng đảm bảo tính thẩm mỹ khoa học Bản đồ thường treo góc bảng bên phải + Tư đồ: Người đồ cần đứng phía đồ (thường phía bên phải) người quan sát tiếp cận đối tượng cần cách rõ ràng xác, nhằm nhận định đánh giá lực người đầy đủ Khi đồ người cần kết hợp với lời nói Hoặc học sinh chỉ, học sinh trình bày lời nói 3.3 Rèn luyện kĩ đồ cho học sinh 3.3.1 Yêu cầu * Đối với giáo viên: - Trong trình soạn bài, phải nghiên cứu kỹ dạy trước lên lớp, có liên quan đến kĩ xác định đồ Đối với tiết dạy này, giáo viên phải vào yêu cầu học, vào đồ mà đưa hệ thống câu hỏi, tập phù hợp nhằm giúp học sinh rèn luyện kĩ đồ khai thác kiến thức từ đồ nhiều hình thức khác nhau, tìm vị trí đối tượng địa lí đồ, “đi du lịch” đồ, thiết kế trò chơi dựa vào đồ,… - Lựa chọn đồ cho đảm bảo tính khoa học, thẩm mĩ cao Khi treo đồ cần ý cho lớp quan sát rõ ràng Sau đó, giáo viên hướng dẫn học sinh tìm kỹ năng, phương pháp tiếp cận đối tượng địa lí đồ Mặt khác, cần có mẫu để học sinh quan sát học tập - Thường xuyên nhắc nhở em cần học soạn đầy đủ, cần thường xuyên tiếp xúc với sách giáo khoa, đồ, lược đồ nhằm tích lũy kiến thức địa lí Vì khơng có kiến thức cần thiết em khó lòng nắm bắt vật, tượng địa lí cách rạch ròi chưa nói đến cách đọc đồ, lược đồ để tìm, đối tượng địa lí - Mặt khác giáo viên cần trang bị cho em kiến thức địa lí kinh tế tổng hợp, đặc biệt mối quan hệ biện chứng vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, điêù kiện xã hội để hiểu phát triển kinh tế lãnh thổ Đây kiến thức cần thiết trọng tâm chương trình địa lí - Cần có mẫu để học sinh quan sát học tập Để rèn luyện kĩ đối tượng địa lí đồ cho học sinh nên giáo viên cần phải dành thời gian định để học sinh làm việc đồ thông qua tập sách giáo khoa tập giáo viên đưa ra, đặc biệt thực hành - Cần biết phân loại việc tiếp thu kỹ học sinh, từ có biện pháp tác động phù hợp tới đối tượng học sinh * Đối với học sinh: - Yêu cầu học sinh phải có đầy đủ tài liệu cần thiết cho việc học rèn luyện kĩ như: Sách giáo khoa, tập đặc biệt Tập đồ địa lí khối lớp - Trong q trình học tập em cần tích cực, chủ động, sáng tạo, khai thác tri thức đồ, tiếp cận tri thức kĩ Khi đồ phải đảm bảo yêu cầu tư đồ, tính xác tốc độ (nhanh) - Hoàn thành đầy đủ yêu cầu thầy, cô giáo, làm đầy đủ tập sách giáo khoa tập đồ - Mạnh dạn đề xuất thắc mắc, vấn đề chưa hiểu trình học tập, nghiên cứu để giáo viên gợi ý, giải đáp - Luôn tự rèn luyện tính chăm chỉ, kiên trì, cẩn thận q trình học tập rèn luyện kĩ khai thác kiến thức đồ 3.3.2 Một số tập rèn luyện kĩ đồ Trên sở học sinh hiểu vai trò (tầm quan trọng) đồ, nhận định đối tượng cần đồ gì, tư đứng phù hợp với chuẩn bị chu đáo trước tiết học, giáo viên tiến hành hướng dẫn học sinh kĩ đồ thông qua tiết học, học * Kĩ đồ theo điểm : - Kí hiệu điểm : Thường dùng để biểu vị trí đối tượng có diện tích tương đối nhỏ Chúng dùng với mục đích xác định vị trí, phần lớn khơng cần theo tỉ lệ đồ Các kí hiệu điểm thường biểu dạng kí hiệu hình học tượng hình Vị trí đối tượng đồ thường nằm trung tâm kí hiệu hình học tượng hình(3) - Kí hiệu điểm thường dùng để biểu đối tượng sân bay, cảng biển, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện…(4) - Khi hướng dẫn học sinh theo điểm giáo viên cần hướng dẫn học sinh vào kí hiệu đồ (3), (4) : Sách giáo khoa, Sách giáo viên Địa lí - Bộ GD ĐT- NXB giáo dục Việt Nam Ví dụ 1: Khi dạy Tiết 3: Bài 3: Quần cư Đô thị hóa Mục : Đơ thị hóa Các siêu thị - Sau giáo viên cho học sinh tìm hiểu đặc điểm thị hóa, giáo viên treo đồ “Các siêu đô thị giới có từ triệu dân trở lên, năm 2000” lên bảng (5) Hình 3.3 - Lược đồ siêu thị giới có từ triệu dân trở lên (2000) - Yêu cầu học sinh quan sát đồ cho biết : ? Trong năm 2000, giới có siêu thị triệu dân ? Em thống kê theo châu lục ? ? Châu lục có nhiều siêu thị từ triệu dân trở lên ? ? Tên siêu thị châu Á có từ triệu dân trở lên ? ? Việt Nam có siêu thị triệu dân khơng ? Trong năm 2000, đô thị đông dân nước ta thị ? Đơ thị có dân ? - Trong học sinh quan sát lược đồ, giáo viên gợi ý cho học sinh : Các siêu đô thị từ triệu dân trở lên kí hiệu lược đồ ? - Khi học sinh trình bày xác định, yêu cầu học sinh vào chấm tròn đỏ đọc tên siêu thị - Giáo viên gọi học sinh nhận xét, giáo viên đánh giá, chuẩn kiến thức lại cho học sinh quan sát lần Ví dụ 2: Khi dạy Tiết 32: Bài 31: Kinh tế châu Phi (Tiếp theo) Mục : Dịch vụ - Sau giáo viên cho học sinh nêu nhận xét để thấy tuyến đường sắt quan trọng châu Phi chủ yếu phục vụ cho hoạt động xuất khẩu, giáo viên trình chiếu đồ “Kinh tế châu Phi hướng xuất khẩu” (6) đèn chiếu - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát đồ đèn chiếu (5), (6) : Sách giáo khoa Địa lí 7- Bộ GD ĐT- NXB giáo dục Việt Nam Hình 31.3 - Lược đồ kinh tế châu Phi hướng xuất - Qua quan sát đồ, cho biết : ? Châu Phi có cảng biển ? Kể tên xác định lược đồ cảng biển châu Phi ? ? Kể tên cảng biển quốc tế Việt Nam mà em biết ? - Trong học sinh quan sát lược đồ, giáo viên gợi ý cho học sinh : Các cảng biển châu Phi kí hiệu lược đồ ? - Khi học sinh trình bày xác định, yêu cầu học sinh vào hình mỏ neo (kí hiệu cảng biển) đọc tên cảng biển - Giáo viên gọi học sinh nhận xét, giáo viên đánh giá, chuẩn kiến thức lại cho học sinh quan sát lần Ví dụ 3: Khi dạy Tiết 40 : Bài 37 : Dân cư Bắc Mĩ Mục : Đặc điểm đô thị - Cho học sinh tìm hiểu đặc điểm thị khu vực Bắc Mĩ, Mê-hi-cơ, Hoa Kì - Giáo viên trình chiếu đồ phân bố dân cư đô thị Bắc Mĩ đèn chiếu Hình 37.1 Lược đồ phân bố dân cư đô thị Bắc Mĩ - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát đồ đèn chiếu - Giáo viên cho học sinh hoạt động theo nhóm : chia lớp thành nhóm : + Nhóm 1, : Xác định dải siêu đô thị từ Bô-xtơn đến Oa-sinh-tơn ? Nêu tên số thành phố lớn nằm dải siêu thị ? + Nhóm 2, : Xác định dải siêu đô thị từ Si-ca-gô đến Môn-trê-an ? Nêu tên số thành phố lớn nằm dải siêu đô thị ? ? Việt Nam có dải siêu thị khơng ? Chứng tỏ điều đặc điểm thị hóa nước ta ? - Yêu cầu nhóm làm việc Khi nhóm làm việc, giáo viên gợi ý : hai dải siêu đô thị nằm đâu ? Các thành phố lớn nằm dải siêu thị kí hiệu ? - Hết thời gian thảo luận, u cầu đại diện nhóm trình bày Khi trình bày, yêu cầu học sinh dải siêu thị vào chấm tròn màu đỏ, màu cam đọc tên thành phố lớn dải siêu thị * Kĩ đồ theo đường : - Kí hiệu đường : Thường dùng để thể đối tượng phân bố theo chiều dài địa giới (quốc gia, tỉnh, huyện, xã), đường giao thơng, sơng ngòi(7) - Kí hiệu đường thường dùng để thể đối tượng ranh giới quốc gia, tỉnh, huyện; đường sắt, đường tơ, sơng ngòi(8), - Khi hướng dẫn học sinh đồ theo đường, giáo viên cần hướng dẫn học (7), (8) : Sách giáo khoa, Sách giáo viên Địa lí - Bộ GD ĐT- NXB giáo dục Việt Nam sinh vào đường kí hiệu từ nơi bắt đầu đến nơi kết thúc đường cần Ví dụ 1: Khi dạy Tiết 27 : Bài 26 : Thiên nhiên châu Phi Mục : Vị trí địa lí - Sau giáo viên cho học sinh tìm hiểu vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ châu Phi, giáo viên treo đồ Tự nhiên châu Phi lên bảng, yêu cầu học sinh quan sát đồ Bản đồ tự nhiên châu Phi ? Qua quan sát đồ, xác định nêu tên dòng biển nóng, dòng biển lạnh chảy ven bờ biển châu Phi ? ? Các dòng biển có ảnh hưởng đến khí hậu vùng ven biển châu Phi ? - Giáo viên cho học sinh hoạt động theo nhóm - cặp (học sinh nhóm tự tìm cặp với nhau) : chia lớp thành nhóm : + Nhóm 1: Các cặp xác định nêu tên dòng biển nóng, dòng biển lạnh phía bên tay phải đường kinh tuyến 20 0Đ (phía đơng) ? Cho biết ảnh hưởng dòng biển nóng đến khí hậu vùng ven biển mà chúng chảy qua ? + Nhóm 2: Các cặp xác định nêu tên dòng biển nóng, dòng biển lạnh phía bên tay trái đường kinh tuyến 200Đ (phía tây) ? Cho biết ảnh hưởng dòng biển lạnh đến khí hậu vùng ven biển mà chúng chảy qua ? - Yêu cầu nhóm - cặp làm việc Khi nhóm làm việc, giáo viên gợi ý : dòng biển nóng, dòng biển lạnh kí hiệu đồ ? Nhớ lại kiến thức 25 - Địa lí nêu ảnh hưởng dòng biển đến khí hậu nơi chúng chảy qua - Giáo viên gọi nhóm cặp học sinh : cặp xác định, nêu tên dòng biển nóng; cặp xác định, nêu tên dòng biển lạnh - Yêu cầu cặp : học sinh đọc tên, học sinh lên bảng xác định vị trí dòng biển đồ - Khi cặp trình bày, yêu cầu phải vào đường mũi tên màu đỏ (dòng biển nóng), đường mũi tên màu xanh (dòng biển lạnh) đồ - Gọi đại diện số cặp lại nhóm nhận xét kết làm việc cặp bảng, giáo viên đánh giá, chuẩn kiến thức, lại cho học sinh quan sát Ví dụ : Khi dạy Tiết 39 - Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ Mục : Các khu vực địa hình - Sau cho học sinh tìm hiểu đặc điểm địa hình hệ thống Cooc-đi-e phía tây, miền đồng (có nhiều hồ rộng sơng dài), giáo viên trình chiếu đồ tự nhiên Bắc Mĩ đèn chiếu - Yêu cầu học sinh quan sát đồ cho biết : ? Hệ thống sông Mit-xu-ri - Mit-xi-xi-pi bắt nguồn từ đâu, đổ nước biển nào? ? Hãy xác định hệ thống sông Mit-xu-ri - Mit-xi-xi-pi lược đồ ? ? Kể tên hệ thống sông lớn Việt Nam ? Các hệ thống sơng bắt nguồn từ đâu đổ nước biển ? - Trong học sinh quan sát đồ, giáo viên gợi ý cho học sinh : Sơng kí hiệu đồ (đường màu xanh) - Khi học sinh xác định, yêu cầu học sinh vào đường màu xanh (kí hiệu sơng) từ nơi bắt nguồn đến cửa sông theo nét liên liên tục - Giáo viên gọi học sinh nhận xét, giáo viên đánh giá, chuẩn kiến thức lại cho học sinh quan sát Ví dụ : Khi dạy Tiết 57 - Bài 51: Thiên nhiên châu Âu Mục : Khí hậu, sơng ngòi, thực vật - Sau giáo viên cho học tìm hiểu đặc điểm khí hậu, sơng ngòi châu Âu - Giáo viên treo đồ tự nhiên châu Âu lên bảng, yêu cầu học sinh quan sát Hình 51.1 Lược đồ tự nhiên Châu Âu ? Nhận xét mật độ sơng ngòi châu Âu ? ? Kể tên sông lớn châu Âu ? Các sông đổ nước vào biển ? ? Việt Nam có mật độ sơng ngòi ? Hầu hết sơng bắt nguồn từ đâu, đổ đâu ? - Trong học sinh quan sát đồ, giáo viên gợi ý cho học sinh : Sơng kí hiệu đồ (đường màu xanh) ? Mật độ sông thưa hay dày? - Khi học sinh xác định, yêu cầu học sinh vào đường màu xanh (kí hiệu sơng) từ nơi bắt nguồn đến cửa sông theo nét liên liên tục - Giáo viên gọi học sinh nhận xét, giáo viên đánh giá, chuẩn kiến thức lại cho học sinh quan sát * Kĩ đồ theo diện tích: - Kí hiệu diện tích : Thường dùng để thể hiện tượng phân bố theo diện tích diện tích đất trồng, rừng, đồng cỏ, đầm lầy, vùng trồng cà phê, công nghiệp, trồng lúa, Các kí hiệu diện tích phản ánh trực quan vị trí, hình dáng, độ lớn, đối tượng địa lí(9) (9): Sách giáo viên Địa lí (trang 36) - Bộ GD ĐT- NXB giáo dục Việt Nam - Khi hướng dẫn học sinh đối tượng địa lí đồ theo diện tích, giáo viên cần hướng dẫn học sinh vào đường ranh giới phân chia màu sắc phân vùng đối tượng tạo thành vòng tròn khép kín, sau dùng que đồ gạt ngang vùng vừa để nhận diện Ví dụ : Khi dạy Tiết 32 : Bài 31 : Kinh tế châu Phi (Tiếp theo) Mục : Dịch vụ - Giáo viên cho học sinh tìm hiểu đặc điểm hoạt động kinh tế đối ngoại, hoạt động xuất - nhập khẩu, tên nông sản xuất chủ yếu châu Phi - Giáo viên trình chiếu Lược đồ kinh tế châu Phi hướng xuất đèn chiếu, yêu cầu học sinh quan sát lược đồ 10 Hình 31.3 - Lược đồ kinh tế châu Phi hướng xuất ? Hãy xác định lược đồ vùng chuyên canh nông sản xuất khẩu, vùng cơng nghiệp, vùng khai thác khống sản xuất châu Phi ? ? Kể tên hai vùng chuyên canh lương thực, hai khu vực tập trung công nghiệp lớn Việt Nam ? - Trong học sinh quan sát lược đồ, giáo viên gợi ý cho học sinh : vùng chuyên canh nông sản xuất khẩu, vùng cơng nghiệp, vùng khai thác khống sản xuất châu Phi kí hiệu lược đồ ? - Khi học sinh xác định, yêu cầu học sinh vào màu sắc kí hiệu phân vùng đối tượng tạo thành vòng tròn khép kín, sau dùng que đồ gạt ngang vùng vừa để nhận diện - Giáo viên gọi học sinh nhận xét, giáo viên đánh giá, chuẩn kiến thức lại cho học sinh quan sát Ví dụ : Khi dạy Tiết 59 - Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ lượng mưa châu Âu Mục : Nhận biết đặc điểm khí hậu - Giáo viên tiến hành cho học sinh tìm hiểu, giải thích vĩ độ miền ven biển bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp mưa nhiều Ai-xơ-len; nhận xét nhiệt độ châu Âu vào mùa đông thông qua đường đẳng nhiệt tháng giêng - Giáo viên trình chiếu Lược đồ khí hậu châu Âu đèn chiếu, yêu cầu học sinh quan sát ? Châu Âu có kiểu khí hậu ? Nêu tên kiểu khí hậu châu Âu ? ? So sánh diện tích vùng có kiểu khí hậu ? ? Việt Nam có kiểu khí hậu ? Kể tên kiểu khí hậu ? - Trong học sinh quan sát lược đồ, giáo viên gợi ý cho học sinh : Các kiểu khí hậu châu Âu kí hiệu ? (Ơn đới hải dương màu ? Ơn đới lục địa màu ? Hàn đới màu ? Địa trung hải màu ?) Màu sắc chiếm diện tích lớn ? Đó kiểu khí hậu ? - Gọi học sinh lên bảng xác định nơi phân bố kiểu khí hậu nêu châu Âu Khi xác định yêu cầu học sinh vào màu sắc đối tượng 11 tạo thành vòng tròn khép kín, sau dùng que đồ gạt ngang vùng vừa để nhận diện - Giáo viên gọi học sinh nhận xét, giáo viên đánh giá, chuẩn kiến thức lại cho học sinh quan sát Ví dụ : Khi dạy Tiết 60 : Bài 54 : Dân cư, xã hội châu Âu Mục : Sự đa dạng tơn giáo, ngơn ngữ văn hóa - Giáo viên cho học sinh tìm hiểu, chứng minh đa dạng tơn giáo, ngơn ngữ văn hóa châu Âu - Giáo viên treo Lược đồ nhóm ngơn ngữ châu Âu lên bảng, u cầu học sinh quan sát - Qua quan sát lược đồ, cho biết : ? Châu Âu có nhóm ngơn ngữ ? Nêu tên nước thuộc nhóm? ? Xác định nơi phân bố nhóm ngơn ngữ ? ? Việt Nam có nhóm ngơn ngữ ? Kể tên nhóm ngơn ngữ mà em biết ? - Giáo viên cho học sinh hoạt động theo nhóm : chia lớp thành nhóm : + Nhóm 1: Nêu tên, xác định nơi phân bố nhóm ngơn ngữ Giéc-man + Nhóm 2: Nêu tên, xác định nơi phân bố nhóm ngơn ngữ La-tinh + Nhóm 3: Nêu tên, xác định nơi phân bố nhóm ngơn ngữ Xlavơ - u cầu nhóm làm việc Khi nhóm làm việc, giáo viên gợi ý cho học sinh : Các nhóm ngơn ngữ kí hiệu lược đồ ? - Giáo viên gọi đại diện nhóm trình bày, gọi nhóm học sinh yêu cầu : học sinh đọc tên nước thuộc nhóm ngơn ngữ nhóm mình, học sinh lên bảng vị trí nước lược đồ Rồi sau xác định nơi phân bố nhóm ngơn ngữ nhóm - Khi xác định lược đồ, yêu cầu học sinh vị trí nước; thành vòng tròn khép kín vùng thuộc nhóm ngơn ngữ nhóm - Giáo viên gọi học sinh nhận xét, giáo viên đánh giá, chuẩn kiến thức lại cho học sinh quan sát Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường 4.1 Đối với thân, đồng nghiệp học sinh - Đối với thân đồng nghiệp : Tránh tình trạng “dạy chay” mang tính chất truyền thụ kiến thức Địa lí cách thụ động, thiếu trực quan sinh động Đồng thời góp phần vào việc đổi phương pháp dạy học tránh khó khăn việc tạo biểu tượng Địa lí cho học sinh Sử dụng đồ theo quan niệm coi nguồn cung cấp kiến thức quan trọng, khơng sử dụng đồ theo cách coi phương tiện minh họa cho kiến thức Từ kịp thời uốn nắn quan niệm sai lầm coi Địa lí “chỉ học thuộc lòng” kênh chữ, khơng ý tới việc khai thác tri thức đồ - Đối với học sinh : Khi em có kĩ đồ thành thạo có ước muốn khám phá tri thức địa lí thông qua hoạt động học tập; biết vận 12 dụng kiến thức địa lí để “soi” vào thực tiễn sống từ mà có cách nhìn, cách đánh giá đối tượng địa lí xác, khách quan Các em bỏ quan niệm sai lầm: coi mơn Địa lí mơn phụ, học Địa lí “học thuộc lòng”, cần thuộc đủ Đồng thời, học sinh nhận thức rõ học Địa lí cần phải có kỹ năng, kỹ đồ để khám phá kiến thức Qua trình nghiên cứu áp dụng đề tài: “Hướng dẫn học sinh kĩ đồ học tập Địa lí trường Trung học sở” vào trình giảng dạy trường THCS Hà Long, thân kiểm tra thu kết sau: Tổng số học sinh 77 HS có kĩ tốt SL % 25 32,5 HS có kĩ SL % 34 44,2 HS có kĩ trung bình SL % 16 20,7 HS có kĩ yếu SL % 02 2,6 So sánh với kết chưa thực đề tài nhận thấy : Nhìn chung tỉ lệ học sinh có kĩ đồ thành thạo tăng lên rõ rệt, số học sinh chưa biết đồ lại thực tế chứng tỏ việc triển khai đề tài trình giảng dạy đem lại hiệu thiết thực cho học sinh Do đó, kết học tập em cao nhiều 4.2 Đối với hoạt động giáo dục nhà trường - Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nói chung nhà trường Đồng thời góp phần khơng nhỏ vào việc nâng cao chất lượng đại trà mũi nhọn mơn Địa lí III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Bằng yêu cầu thực tiễn nội dung sách giáo khoa với phương pháp dạy học tiếp tục đưa “Bản đồ” vào dạy học Địa lí đạt hiệu cao, tránh tình trạng giáo viên “dạy chay”, học sinh “ học chay”, phù hợp với phương pháp dạy học “Dạy - học lấy học sinh làm trung tâm” “nâng cao kĩ đồ cho học sinh” Để đạt kết cao trình giảng dạy người giáo viên cần phải có tâm huyết với nghề Trước lên lớp thân giáo viên cần nghiên cứu bài, lựa chọn đồ nói riêng phương tiện dạy học khác nói chung cho phù hợp, soạn nghiêm túc, học hỏi đồng nghiệp, thân tự rút kinh nghiệm trình giảng dạy để nâng cao lực, trình độ Giáo viên cần tạo khơng khí nhẹ nhàng học, tạo trò chơi để tạo hứng thú cho học sinh học Sự học nỗ lực không ngừng Rèn luyện kĩ đồ sớm chiều mà đòi hỏi tính kiên trì, bền bỉ, ý thức tự vươn lên học tập Qua trình thực đề tài học sinh biết làm việc độc lập với đồ, tìm kiến thức qua phân tích vật, tượng địa lí mối quan hệ biện chứng Học sinh mạnh dạn tiếp xúc với đồ, khơng 13 cảm giác sợ sệt mà tỏ tự tin giáo viên gọi lên bảng để xác định đối tượng địa lí đồ Trên kinh nghiệm nhỏ Trong nghiên cứu thực thân tơi có nhiều cố gắng để hồn thiện đề tài song khơng thể tránh khỏi thiếu xót Rất mong nhận góp ý đồng nghiệp Kiến nghị Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn mơn Địa lí, để tiếp tục nâng cao kỹ đồ cho học sinh học tập Địa lí nhằm đưa hoạt động góp phần nâng cao chất lượng học địa lí, với đề tài tơi xin có đề xuất nhỏ sau: Nhà trường nên đầu tư đầy đủ sở vật chất, đồ dùng dạy học mà loại đồ, tranh ảnh,… cho mơn Địa lí để học sinh có tiết học lớp, thực địa, tham quan, ngoại khoá đạt kết cao để học sinh hiểu biết sâu rộng hơn, từ làm tăng thêm u thích môn em Tôi xin chân thành cảm ơn ! Thanh Hóa ngày 30 tháng năm 2019 Tơi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm viết, khơng chép nội dung người khác XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Người thực Trần Thị Hường TÀI LIỆU THAM KHẢO Từ điển Tiếng Việt - Viện ngôn ngữ học - Trung tâm từ điển học học Hà Nội, Đà Nẵng - NXB Đà Nẵng 1997 Một số vấn đề đổi phương pháp dạy học trường THCS môn Địa lí, Lịch sử, Giáo dục cơng dân NXB Hà Nội, năm 2004 (Nhóm tác giả: Phạm Thị Sen, Phạm Thu Phương, Nguyễn Hữu Chí, Lưu Thu Thủy, Nguyễn Thị Thanh Mai) Sách giáo khoa, sách giáo viên Địa lí - Bộ GD ĐT - NXB giáo dục Việt Nam Sách giáo khoa sách giáo viên Địa lí Nhà xuất Giáo dục 14 DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả : Trần Thị Hường Chức vụ đơn vị công tác : Giáo viên - Trường THCS Hà Long Cấp đánh giá xếp loại TT Tên đề tài SKKN (Ngành GD cấp huyện/tỉnh; Tỉnh ) Hướng dẫn học sinh kĩ Ngành GD cấp đồ học tập Địa huyện; tỉnh lí trường THCS Thanh Hóa Một số giải pháp nhằm tạo Ngành GD cấp Kết đánh giá xếp loại (A, B, C) Năm học đánh giá xếp loại C 2005 - 2006 C 2006 - 2007 15 hứng thú học tập môn Địa lí huyện; tỉnh cho học sinh trường THCS Thanh Hóa Một số kinh nghiệm sử dụng Ngành GD cấp phiếu học tập dạy học huyện; tỉnh Địa lí trường THCS Hà Thanh Hóa Long Rèn luyện kỹ vẽ Ngành GD cấp nhận xét biểu đồ dạy huyện; tỉnh học Địa lí trường THCS Thanh Hóa Hà Long C 2009 - 2010 B 2014 - 2015 16 ... tài: Hướng dẫn học sinh kĩ đồ học tập Địa lí trường Trung học sở” vào trình giảng dạy trường THCS Hà Long, thân kiểm tra thu kết sau: Tổng số học sinh 77 HS có kĩ tốt SL % 25 32,5 HS có kĩ SL... cho học sinh kĩ đồ cần thiết, đặc biệt học sinh khối lớp Đây khối học đầu cấp khối học mà học sinh tiếp cận, học với đồ nhiều nên việc rèn luyện kĩ đồ cho học sinh vô quan trọng Xuất phát từ lí. .. có kĩ trung bình SL % 31 40,2 HS có kĩ yếu SL % 23 29,9 Từ thực trạng kết cho thấy, việc Hướng dẫn học sinh kĩ đồ học tập Địa lí trường THCS nhằm giúp học sinh có kĩ đồ khai thác kiến thức địa
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN hướng dẫn học sinh kĩ năng chỉ bản đồ trong dạy học địa lí lớp 7 tại trường THCS , SKKN hướng dẫn học sinh kĩ năng chỉ bản đồ trong dạy học địa lí lớp 7 tại trường THCS

Từ khóa liên quan