THỰC TRẠNG TIẾP CẬN TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CẤU TRÚC SỞ HỮU CỦA NGÂN HÀNG

10 74 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 07:45

Trên cơ sở phân tích tình huống và phỏng vấn sâu, bài viết nhận định về các loại hình doanh nghiệp (DN) với sự khác biệt về cấu trúc sở hữu, về quy mô đều có quyền ngang nhau khi tiếp cận với các dịch vụ tín dụng từ các ngân hàng, miễn là doanh nghiệp đó đáp ứng được các nguyên tắc tín dụng cơ bản. Mặc dù các doanh nghiệp khác nhau đều có quyền như nhau trong tiếp cận tới dịch vụ tín dụng của các ngân hàng, tuy nhiên vẫn tồn tại những ưu đãi khác nhau trong cấp tín dụng giữa ngân hàng nội và ngân hàng ngoại. Thêm nữa, chi phí tiếp cận tài chính tới ngân hàng ngoại có sự khác biệt rõ rệt với chi phí này khi tiếp cận với ngân hàng nội. THỰC TRẠNG TIẾP CẬN TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CẤU TRÚC SỞ HỮU CỦA NGÂN HÀNG Trên sở phân tích tình vấn sâu, viết nhận định loại hình doanh nghiệp (DN) với khác biệt cấu trúc sở hữu, quy mơ có quyền ngang tiếp cận với dịch vụ tín dụng từ ngân hàng, miễn doanh nghiệp đáp ứng nguyên tắc tín dụng Mặc dù doanh nghiệp khác có quyền tiếp cận tới dịch vụ tín dụng ngân hàng, nhiên tồn ưu đãi khác cấp tín dụng ngân hàng nội ngân hàng ngoại Thêm nữa, chi phí tiếp cận tài tới ngân hàng ngoại có khác biệt rõ rệt với chi phí tiếp cận với ngân hàng nội Hiện trạng cấu trúc sở hữu ngân hàng Việt Nam Trước năm 1990, Việt Nam có loại hình ngân hàng (NH) NH quốc doanh thuộc sở hữu nhà nước, bao gồm NH Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV), NH Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), NH Nông nghiệp Phát triển nông thôn (Agribank) NH Công thương Việt Nam (Vietinbank) Tháng 5/1990, Pháp lệnh NH ban hành cho phép thành lập NH thuộc hình thức sở hữu khác, bao gồm NH cổ phần NH liên doanh Sau có tảng pháp lý mới, năm 1991 có thêm NH cổ phần NH liên doanh thành lập Đến năm 1993, số lượng NH cổ phần Việt Nam lên đến số 41, tăng 10 lần so với năm trước đó, chưa kể có thêm NH liên doanh đặc biệt lần có xuất chi nhánh NH nước Việt Nam Số lượng NH cổ phần liên tục tăng, đạt đỉnh 56 NH vào trước thời kỳ khủng hoảng tài Đơng Á 1997-1998, sau giảm xuống 37 NH vào trước thời điểm gia nhập WTO 2006 Trong giai đoạn này, Việt Nam chưa mở cửa cho loại hình NH 100% vốn nước ngoài, chi nhánh NH nước liên tiếp thành lập Sau gia nhập WTO năm 2007, hệ thống NH Việt Nam đón nhận thêm gia nhập loại hình NH 100% vốn nước ngồi gồm có năm NH ANZ Việt Nam, HSBC, Standard Chartered, Shinhan Việt Nam Hong Leong Bank Ngoài ra, năm 2008, với chuyển đổi ạt loại hình NH thương mại cổ phần nơng thơn sang loại hình NH thị từ sau Nghị định 141 năm 2006, NHNN cấp phép thành lập NH cổ phần đô thị gồm Bảo Việt, Tiên Phong, Liên Việt Sự tăng trưởng mạnh mẽ quy mô tài sản đặc biệt tổng dư nợ tín dụng hệ thống NHTM (mức tăng thời kỳ 2005-2010 khối NHTMNN NHTMCP 2,9 lần 10,2 lần) tiềm ẩn bên nhiều nguy đe dọa bền vững hệ thống NHTM nói riêng hệ thống TCTD Việt Nam nói chung Từ năm 2005 đến nay, tăng trưởng nhanh chóng NHTMCP (vượt quy mô tài sản khối NHTMNN) kèm với việc hình thành cấu trúc sở hữu chéo NH với DN phi NH, với NH khác, với nhóm cổ đơng cá nhân với TCTD khác Tất tập đồn, tổng cơng ty Nhà nước lớn góp vốn và/hoặc mua cổ phần NHTMCP, tập đồn kinh tế tư nhân trực tiếp sở hữu NHTM gián tiếp qua công ty con, công ty liên kết, công ty cổ phần đầu tư tài Theo “Dự thảo định hướng giải pháp cấu lại hệ thống NH VN giai đoạn 2011-2015 “ NHNN (tháng 10/2011) đánh giá sở hữu chéo TCTD lớn, nhà đầu tư thông qua hình thức ủy thác nắm quyền kiểm sốt TCTD; nhiều kỹ thuật khác nhau, cấu trúc sở hữu chéo giúp TCTD cổ đông lớn không tuân thủ quy định an tồn tín dụng; việc kiểm tra phát sở hữu chéo khó khăn thiếu chứng pháp lý Sự gia tăng dư nợ cho vay bất động sản xây dựng đặc điểm bật giai đoạn Đến cuối năm 2010, tổng dư nợ cho vay bất động sản hệ thống chiếm 9,5% tổng dư nợ tín dụng Theo tính tốn từ Báo cáo tài DN niêm yết DN xây dựng bất động sản nhóm ngành có tỷ lệ vay nợ cao với tổng nợ phải trả gấp 2,1 lần vốn chủ sở hữu Đến cuối năm 2011, thị trường bất động sản Việt Nam đóng băng thị trường cổ phiếu suy giảm góp phần đáng kể làm gia tăng tỷ lệ nợ xấu hệ thống NH Theo CQTTGS NHNN, tỷ lệ nợ xấu thực tế vào cuối tháng 6/2011 6,62% tổng dư nợ (theo Dự thảo NHNN năm 2011) Tổ chức xếp hạng tín nhiệm vay nợ, Fitch Ratings, đánh giá tỷ lệ nợ xấu Việt Nam 13% theo Chuẩn mức Kế toán Quốc tế (IAS) (theo Nguyễn Xuân Thành, 2016) Từ tháng 9/2011, NHNN bắt đầu soạn thảo Định hướng cấu lại hệ thống NH Việt Nam giai đoạn 2011-2015 Ngày 02/02/2012, Đề án cấu lại hệ thống TCTD NHNN soạn thảo Ban Cán Đảng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị ý kiến Ngày 01/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 254/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cấu lại hệ thống TCTD Theo đó, NHNN cơng khai NHTMCP yếu phải tái cấu “Đợt 1” Theo NHNN, NH khoản có rủi ro khả chi trả, bao gồm SCB, NH Tín Nghĩa, NH Đệ Nhất, Habubank, NH Tiên Phong, Navibank, Westernbank, NH Đại Tín GP.Bank Ngày 6/12/2011, ba NHTMCP SCB, Tín Nghĩa Đệ Nhất hợp Ngày 7/8/2012, NHNN ký ban hành Quyết định số 1559/QÐ-NHNN chấp thuận sáp nhập HBB vào SHB (sau Habubank bị buộc phải tái cấu dư nợ cho vay Vinashin) Giống Tiên Phong, NH Đại Tín tái cấu tham gia cổ đông Ngày 15/1/2013, Đại Tín tổ chức ĐHCĐ thường niên thơng qua phương án tái cấu, cổ đông mua lại 80% vốn điều lệ NH TĐ Thiên Thanh lĩnh vực BĐS XD sở hữu 9,7% VĐL giữ vai trò đối tác chiến lược NH sau đổi tên thành NHTMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) NH Nam Việt NHNN cho phép tự tái cấu với trọng tâm tái cấu trúc cấu cổ đông Từ cuối năm 2012, cổ đông lớn NH liên tục thoái vốn Vào ngày 26/04/2013, ĐHCĐ NH, Đặng Thành Tâm cổ đông lớn hữu từ nhiệm thành viên HĐQT Navibank thức đổi tên thành NHTMCP Quốc dân (NCB) vào ngày 23/1/2014 Westernbank tái cấu theo hướng hợp với TCT Tài CP Dầu khí (PVFC), cơng ty Tập đồn Dầu khí Việt Nam (PVN) Ngày 13/9/2013, NHHH chấp thuận hợp hai tổ chức thành NH với tên gọi NHTMCP Đại chúng (PVcomBank) Ngày 18/11/2013, NHNN ban hành Quyết định số 2687/QĐ-NHNN việc sáp nhập NH Đại Á vào HDB sau đạt thỏa thuận ĐHCĐ bất thường NH vào ngày 25/9 28/9/2013 Đến năm 2015, NHNN định mua bắt buộc NHTMCP với giá đồng Đầu tiên NH Xây dựng Việt Nam theo Quyết định 250/QĐ-NHNN NHNN ngày 5/3/2015 Vietcombank NHNN định điều hành tái cấu trúc VNCB NH Đại Dương bị NHNN mua lại với giá đồng vào 6/5/2015 (Quyết định số 663/QĐ-NHNN) Vietinbank NHNN định quản trị điều hành Đại Dương Ngày 7/7/2015, NHNN ban hành Quyết định 1304/QĐ-NHNN mua GP.Bank với giá đồng Vietinbank tham gia quản trị, điều hành GP.Bank Các thương vụ sáp nhập NH năm 2015 gồm có Xăng Dầu Petrolimex (PG Bank) sáp nhập vào Vietinbank (22/5/2015); MHB sáp nhập vào BIDV (25/5/2015); MDB sáp nhập vào Maritime Bank (12/8/2015); Southern Bank vào Sacombank (1/10/2015) Cuối quý 3/2011, Việt Nam có 42 NHTM nước Đến cuối năm 2015, số lượng NHTM Việt Nam giảm xuống 35 Bảng số liệu NHTM Việt Nam tính đến 31/12/2017 Ngồi NH, hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam có 16 cơng ty tài 11 cơng ty cho th tài thuộc nhóm TCTD phi NH, tổ chức tài vi mơ, NH Hợp tác xã Việt Nam, NH Phát triển Việt Nam, gần 1.200 quỹ tín dụng nhân dân, 51 văn phòng đại diện 51 chi nhánh NH nước ngồi Các loại hình tổ chức tài trung gian NHNN trực tiếp quản lý giám sát Bảng 1: Số liệu NH thương mại Việt Nam tính đến 31/12/2018 NHTM Nhà nước NHTM cổ phần NH liên doanh NH 100% vốn nước 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 5 5 4 37 34 33 37 28 31 31 31 4 2 5 5 9 Nguồn: Website NH Nhà nước Việt Nam Cấu trúc sở hữu ngân hàng tác động đến khả tiếp cận tài chi phí tiếp cận tài doanh nghiệp Nguồn tài cung ứng TGTC tới DN nguồn tín dụng với hình thức tín dụng đa dạng gồm cho vay, cho thuê tài chính, bảo lãnh, bao tốn, chiết khấu giấy nợ, đầu tư trái phiếu Để đo lường khả tiếp cận tài chi phí tiếp cận tài từ trung gian tài DN Việt Nam tối ưu dựa phân tích số liệu Dư nợ tín dụng loại hình DN theo tính chất sở hữu quy mơ, thay đổi Dư nợ tín dụng hàng kỳ chi phí tín dụng (gồm chi phí trả lãi chi phí ngồi lãi) mà DN phải trang trải để tiếp cận nguồn tín dụng TGTC Tuy nhiên, liệu không phản ánh thuyết minh báo cáo tài chính, chí kết kinh doanh NH nước ngồi khơng có nhiều thơng tin NH nội Theo tìm hiểu tác giả, có HSBC, ANZ Shinhan Bank NH nước ngồi cơng bố BCTC định kỳ theo năm, song chủ yếu báo cáo tóm tắt khơng có phần thuyết minh nên khơng thể thu thập từ nguồn liệu cấu dư nợ Do hạn chế thu thập số liệu nên việc phân tích khả chi phí tiếp cận tài từ TGTC DN phân tích đánh giá liệu thu thập từ (i) tình cụ thể thu thập từ phân tích nghiên cứu có (ii) vấn sâu chuyên gia từ TCTD ngồi nước Nội dung phân tích từ cách làm chưa đem lại thực trạng đầy đủ toàn diện vấn đề, đem lại nhận định người quản lý lĩnh vực cấp tín dụng cho DN thực trạng tiếp cận chi phí tiếp cận DN Việt Nam thời gian qua 2.1 Về khả tiếp cận nguồn tài Thời kỳ trước năm 2012 – trước có Đề án cấu lại TCTD Đặc trưng điển hình thời kỳ DNNN, DN có chủ sở hữu với NH có khả dễ dàng tiếp cận nguồn vốn từ NH nước loại hình DN khác, NH nước ngồi cấp tín dụng cho DN Việt Nam khơng đáng kể  Các DN lớn, chủ yếu DNNN, dễ vay vốn từ NHTM Nhà nước NHTMCP quy mô lớn loại hình DN khác Các DNNN thường NHTMNN NHTMCP quy mô lớn ưu cấp tín dụng với điều kiện tương đối dễ dàng so với loại hình DN khác Lý tình trạng phần NH cho DNNN thường bảo lãnh (có thể bảo lãnh ngầm) Chính phủ NH muốn níu kéo lượng tiền gửi lớn DNNN Chính phủ thường yêu cầu NHTMNN số NHTMCP cấp tín dụng cho DNNN mà nhiều trường hợp lại bỏ qua điều kiện giới hạn tín dụng NHNN quy định Chẳng hạn, trường hợp ba NH lớn BIDV, Vietcombank Agribank cấp tín dụng cho Dự án thủy điện Huội Quảng (Sơn La) tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Do quy mơ dự án q lớn nên Chính phủ cho phép NH cho vay vượt 15% vốn tự có (theo quy định hành Thơng tư số 36/204/TT-NHNN, vay khách hàng vốn tự có NH phải đạt 70.000 tỷ đồng, khơng có NH Việt Nam có vốn tự có 30.000 tỷ đồng) Về phía NHTMCP, coi hội NH để tiếp cận với dự án lớn có hiệu Nhà nước, song, quản lý tín dụng khơng tốt tổn thất nguy khó tránh khỏi cổ đơng NH  Các DN có chủ sở hữu với NH có quan hệ đầu tư với NH có nhiều khả tiếp cận vốn NH DN khác http://vietbao.vn/Kinh-te/VCB-BIDV-VBARD-duoc-cho-EVN-vay-toi-da-vuot-15-von-tu/410215361/87/ Khi DN vay vốn có chủ sở hữu với NH DN tận dụng tối đa đòn bẩy nợ lớn NH để lái nguồn tín dụng NH cho mục đích kinh doanh DN chủ sở hữu DN Bên cạnh NHTMNN NHNN có chủ sở hữu Nhà nước NHTMCP tài trợ vốn cho DN chủ NH Tiêu biểu trường hợp ba NH SCB, Tín Nghĩa Đệ Nhất nhóm nhà đầu tư cơng ty liên kết năm quyền kiếm sốt Ba NH cho vay hai dự án bất động sản thuộc vào loại lớn TP.Hồ Chí Minh Times Square Saigon Peninsula có chủ đầu tư CTCP Đầu tư Quảng trường Thời đại CTCP Đầu tư Đại Trường Sơn Chủ sở hữu hai công ty đồng thời chủ sở hữu ba NH Khơng tài trợ hình thức cho vay, NH Tín Nghĩa đầu tư góp vốn vào cổ đơng NH thơng qua hoạt động ủy thác đầu tư Cụ thể, NH ủy thác 8000 tỷ đồng cho CT Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khốn Thái Dương để cơng ty đầu tư vào cổ phiếu ba công ty khác mà cơng ty có cổ đơng lớn CTTNHH Vạn Thịnh Phát chủ NH Tín Nghĩa sang lập (theo Vũ Thành Tự Anh cộng sự, 2013) Không tài trợ vốn cho DN chủ NH, NH ưu tiên tài trợ vốn cho DN có quan hệ đầu tư với Tiêu biểu cho trường hợp mối quan hệ Vinashin Habubank Vinashin cổ đông Habubank (và công bố cổ đông chiến lược nước, nắm giữ 10% vốn điều lệ NH vào năm 2007 giảm xuống 6% năm 2009) Cuối năm 2010, Habubank đầu tư 2.985 tỷ đồng vào Vinashin (gồm cho vay đầu tư vào trái phiếu DN Vinashin phát hành), tổng dư nợ chiếm đến 99,4% vốn chủ sở hữu Habubank (theo Trần Giang, 2015) Thời kỳ từ năm 2012 đến – Sau có Đề án cấu lại TCTD Thực Nghị Đại hội XII, ngày 30/12/2016, NHNN Việt Nam ban hành Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh NH nước khách hàng Thông tư số 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng cơng ty tài Hai Thơng tư ban hành tạo lập khuôn khổ pháp lý cho vay vốn, theo hướng hồn thiện sách tín dụng, khơng phân biệt DN nhà nước loại hình DN khác, tất bình đẳng quan hệ tín dụng với NH Đặc biệt Thơng tư số 39/2016/TT-NHNN đơn giản hóa số hồ sơ, thủ tục cho vay; bổ sung nhiều quy định để đảm bảo tính minh bạch hoạt động cho vay, bảo vệ quyền lợi người vay; nâng cao tính tự chủ hoạt động cho vay TCTD, đồng thời nâng cao yêu cầu minh bạch hóa, bảo đảm an toàn cho hoạt động cho vay TCTD tất loại hình DN Như vậy, nay, tiếp cận với TCTD loại hình DN có tính chất sở hữu khác đối xử Điều khẳng định chuyên gia quản lý tín dụng DN TCTD ngồi nước Tất khách hàng DN miễn có xếp hạng tín dụng tốt tuân thủ nguyên tắc tín dụng tiếp cận nguồn tài từ NH Thêm nữa, Thơng tư số 39/2016/TT-NHNN NH Nhà nước hoạt động cho vay tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh NH nước ngồi thức quy định việc cung cấp thơng tin cho khách hàng trước xác lập hợp đồng vay nghĩa vụ TCTD Khoản 1, điều 16, Thông tư 39 liệt kê bảy đầu mục thông tin mà TCTD có trách nhiệm phải cung cấp cho khách hàng vay (dù cá nhân hay DN), bao gồm lãi suất cho vay; nguyên tắc yếu tố xác định, thời điểm xác định lãi suất cho vay trường hợp áp dụng lãi suất cho vay có điều chỉnh; lãi suất áp dụng dư nợ gốc bị hạn; lãi suất áp dụng lãi chậm trả; phương pháp tính lãi tiền vay; loại phí mức phí áp dụng khoản vay; tiêu chí xác định khách hàng vay vốn theo lãi suất cho vay ưu đãi nhu cầu vốn cho số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh Thời điểm cung cấp thông tin trước xác lập hợp đồng vay, tức thời điểm thích hợp trước hai bên ký hợp đồng Nếu đọc kết hợp điều 16 với điều 14 Thơng tư 39 thấy khách hàng TCTD cung cấp thông tin nêu mà khơng phải trả loại phí Đây bước đột phá mặt pháp luật hướng tới việc bảo vệ khách hàng vay.Việc cung cấp thơng tin vay vốn giúp bên vay - đối tượng kinh nghiệm tín dụng DN vừa nhỏ - lường trước rủi ro gắn với việc thực cam kết hợp đồng vay, qua giúp phòng ngừa tình trạng vỡ nợ hay phá sản sau Nếu trước đây, quy định tài sản đảm bảo bắt buộc yêu cầu vay vốn từ tất NH, nay, nhiều NH, DN vay vốn khơng có tài sản đảm bảo có điều kiện thay khác để DN cân nhắc Chuyển biến có ý nghĩa khối DN khởi nghiệp, nơng nghiệp cơng nghệ cao Đây đối tượng có vốn nhỏ, khơng có tài sản chấp, họ có trí tuệ, ý tưởng phương án kinh doanh Chẳng hạn, theo quy định Vietcombank, Vietinbank, ACB DN khơng có tài sản đảm bảo đạt tiêu chuẩn thay điều kiện xếp hạng tín dụng từ 2A trở lên, báo cáo tài có kiểm tốn, hay DN phải có ROE kỳ kinh doanh liền trước đạt mức 5% Song, nhìn chung, DN có tài sản đảm bảo đủ điều kiện khả vay vốn từ NH nước cao so với tài sản đảm bảo, điều kiện thay cho điều kiện tài sản đảm bảo thường điều kiện khó cho DN Techcombank Vietinbank chấp nhận DN vay vốn khơng cần kiểm tốn bào cáo tài có tài sản đảm bảo đạt yêu cầu Nếu nhiều NH nước coi trọng điều kiện tài sản đảm bảo NH nước lại coi trọng điều kiện lực tài DN tính hiệu phương án vay vốn Đây rào cản DN vay vốn NH nước Các đại diện từ NH nước ngồi nhóm vấn nhận định giống tính minh bạch, lực tài hiệu sử dụng vốn vay hạn chế DN Việt Nam, đặc biệt DN nhỏ vừa Do vậy, NH nước thường cấp tín dụng cho DN lớn với tiềm lực tài tốt, tỷ trọng dư nợ cho DN vừa nhỏ họ không đáng kể Điều kiện báo cáo tài kiểm tốn cơng ty kiểm toán lớn điều kiện mà nhiều DN Việt Nam đáp ứng Thêm nữa, với mạng lưới đại lý rộng khắp toàn giới, NH nước ngồi mong muốn cấp tín dụng cho DN kinh doanh xuất nhập thường chào mời DN với số ưu đãi định điều kiện vay vốn DN sử dụng thêm nhiều dịch vụ khác NH Trong đa số NH nước hướng đến đối tượng DN lớn với tiềm lực tài tốt, minh bạch NH nước lại giành ưu đãi cho nhóm DN vừa nhỏ Các điều kiện ưu đãi lãi suất, cấp tín dụng có đảm bảo phần, cho phép thấu chi lớn…là ưu đãi mà số NH (Vietinbank, Vietcombank, VPB) giành cho DN vừa nhỏ DN có phương án sử dụng vốn tốt Với gia tăng nhanh chóng số lượng DN nhỏ vừa thời gian qua, NH nước muốn hướng tới đối tượng khách hàng nhằm đa dạng thu nhập Một số đại diện (VPB, Techcombank) chia sẻ việc giám sát sử dụng vốn DN nhỏ vừa dễ dàng so với giám sát DN nhà nước trước Nhưng với NH ngoại họ e ngại cấp tín dụng cho DN vừa nhỏ báo cáo tài DN khơng đủ độ tin cậy, số có kiểm tốn độc lập 2.2 Về chi phí tiếp cận tài Tương tự thời kỳ trước năm 2012, nay, chi phí tiếp cận tài từ TCTD bao gồm chi trả lãi phí ngồi lãi Về chi phí lãi, nay, NHTM nước, lãi suất cho vay xác định vào điểm tín dụng, chất lượng tài sản đảm bảo phương án sử dụng vốn vay khơng phân biệt loại hình DN Theo quy định Hệ thống xếp hạng tín dụng nội Thông tư số 02/2013/TT-NHNN sửa đổi bổ sung Thơng tư số 09/2014/TT-NHNN tất TCTD phải chấm điểm tín dụng cho khách hàng DN Căn vào điểm tín dụng, đại đa số NH đưa mức lãi suất DN có điểm tín dụng cho dù mức độ rủi ro khác phương án sử dụng vốn Việc chấm điểm tín dụng dựa vào phương pháp chuyên gia nên thực tế dẫn đến dàn lãi suất DN có mức độ rủi ro khác Đây điểm khác NH nước NH nước Kết vấn chuyên gia quản lý tín dụng DN NH nước ngồi (HSBC, ANZ) chi nhánh NH nước (NH Tokyo-Mitsubishi UFJ – chi nhánh TP Hà Nội), lãi suất cho vay xác lập cho khách hàng DN dựa điểm xếp hạng tín dụng, mức độ rủi ro phương án vay chất lượng tài sản đảm bảo Như vậy, DN có mức độ rủi ro thấp hưởng lãi suất thấp so với DN có tiềm ẩn rủi ro cao, sách lãi suất tạo động cho DN có hoạt động kinh doanh mức an toàn dễ dàng tiếp cận nguồn tài từ NH với chi phí lãi chấp nhận Thêm nữa, HSBC có sách giảm tiếp lãi suất cho vay DN sử dụng dịch vụ khác NH (như chuyển tiền nước, nhờ thu…) theo nguyên tắc khách hàng dùng nhiều dịch vụ NH giảm nhiều lãi suất vay vốn từ NH Chính sách giúp cho DN tiết kiệm phần chi phí trả lãi phải tốn cho NH khoản phí chi phí sử dụng dịch vụ khác Về tương quan lãi suất cho vay DN NH nước tương đối đồng đều, song NH nước NH nước ngồi khơng thể so sánh tùy thuộc vào chi phí huy động vốn đầu vào chi phí khác NH Theo kết vấn đại diện NH nước (BIDV, VPB, Vietinbank, VCB, Techcombank) cho lãi suất cho vay NH mức cao NH nước ngồi chi phí huy động chi phí quản lý NH nước cao Điều dường quan điểm với đại diện ANZ, NH Tokyo-Mitsubishi UFJ – chi nhánh TP Hà Nội họ cho lãi suất cho vay DN họ thấp NH nước, nguyên nhân họ có nguồn huy động lớn từ tiền gửi toán DN khách hàng truyền thống NH với chi phí rẻ Về phí ngồi lãi, NH nước NH nước ngồi phải tn thủ theo Thơng tư số 05/2011/TT-NHNN quy định việc thu phí cho vay tổ chức tín dụng chi nhánh NH nước ngồi Theo đó, tổ chức tín dụng chi nhánh NH nước ngồi khơng thu loại phí liên quan đến khoản cho vay khách hàng, trừ khoản phí gồm phí trả trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng; phí thu xếp để thực ký kết hợp đồng đồng tài trợ theo phương thức cho vay hợp vốn tổ chức tín dụng tham gia cho vay hợp vốn với khách hàng loại phí quy định cụ thể văn quy phạm pháp luật liên quan đến cho vay Thêm nữa, Thông tư 39/2016/TT-NHNN kế thừa quy định phí bổ sung thêm loại phí "phí cam kết rút vốn" từ thời điểm thỏa thuận cho vay có hiệu lực đến ngày giải ngân vốn vay lần đầu Đây loại phí mà thông lệ quốc tế, TCTD thu để bù đắp chi phí thu xếp vốn cho vay TCTD, hạn chế trường hợp khách hàng ký kết thỏa thuận cho vay TCTD bố trí nguồn vốn để vay không thực rút vốn Như vậy, chi phí ngồi lãi “chính thức” khơng có phân biệt TCTD DN vay vốn Tuy nhiên, thực tế có khác định mức không đáng kể Kết luận đề xuất 3.1 Kết luận Dựa phân tích đưa số kết luận sau tác động cấu trúc sở hữu TCTD đến phát triển chung DN Việt Nam:  Nhìn chung, khơng có phân biệt sách cấp tín dụng TCTD có tính chất sở hữu khác loại hình DN khác Nói cách khác, tất loại hình DN với khác biệt cấu trúc sở hữu, quy mơ có quyền ngang tiếp cận với dịch vụ tín dụng từ TCTD miễn DN đáp ứng nguyên tắc tín dụng Mặc dù DN khác có quyền tiếp cận tới dịch vụ tín dụng TCTD, nhiên tồn ưu đãi khác cấp tín dụng NH nội NH ngoại Cụ thể, nhiều NH nội ưu đãi cấp tín dụng cho DN vừa nhỏ thay DN lớn trước Những ưu đãi đa dạng, ba gồm ưu đãi lãi suất, hình thức đảm bảo, hạn mức tín dụng…Trong đó, NH nước ngồi lại giành ưu tiên cho DN có lực tài bền vững, DN sử dụng nhiều dịch vụ NH DN xuất nhập  Chi phí tiếp cận tài phi thức điểm khác biệt NH nội NH ngoại Nhìn chung khơng có khác biệt đáng kể chi phí thức cấp tín dụng NH nội NH ngoại Tuy nhiên, NH ngoại minh bạch rõ ràng việc không thu khoản chi phí ngồi quy định, NH nội lại chưa có quy định  Thêm nữa, khác biệt NH nội NH ngoại liên quan đến lợi ích DN chia sẻ thơng tin có ích cách thường xuyên NH ngoại với khách hàng Những NH lớn Nhật có chi nhánh Việt Nam chủ động chia sẻ thông tin với khách hàng DN kết nối họ với nhau, với nguồn thông tin DN Việt Nam mà NH có coi "nghiệp vụ" diễn lúc nơi Đây thông tin có ích cho việc quản trị phát triển DN, giúp cho DN tiết kiệm chi phí tìm kiếm thơng tin đem lại cho DN giá trị gia tăng từ việc khai thác thông tin hữu ích, góp phần vào phát triển chung DN 3.2 Một số đề xuất Đối với DN: NH DN kinh doanh vốn nên thật khơng có NH (hoặc trường hợp đặc biệt) chịu cho DN thua lỗ vay Vì vậy, DN khó khăn tài chính, tự giúp trước, hạ giá bán sản phẩm, cắt giảm nhân sự, thu hẹp quy mô, cắt giảm chi phí Cách miễn đưa DN vượt qua khó khăn có báo cáo tài hai năm gần có lãi Trường hợp khởi nghiệp thiếu vốn DN nên tìm nhà đầu tư ngồi NH Sau vài năm kinh doanh ổn định, có lãi, DN định hướng rõ ràng, muốn mở rộng quy mô tìm đến NH vay vốn Tiếp nữa, DN cần chứng minh cho NH thấy sản phẩm DN khách hàng tin dùng, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm ổn định phát triển Việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm/dịch vụ cần thiết Trong NH chuộng, chí săn đón DN có thương hiệu sản phẩm uy tín, DNNVV có sản phẩm tồn thị trường cách bền vững Ngoài ra, DN đặc biết DNNVV muốn NH tin tưởng cấp vốn cho phải học cách xây dựng phương án/dự án vay vốn cách chân thực, chặt chẽ, chi tiết, phải chứng minh hiệu phương án/dự án Đây lại điểm yếu DNNVV Đa số DN NH hỏi phương án kinh doanh, họ đưa vài trang giấy với nội dung mang tính giới thiệu, khơng có nghiên cứu thị trường sản phẩm, khơng phân tích điểm mạnh điểm yếu DN, không đưa thách thức nguy , có yếu tố khơng liên kết với nhau, khơng có tính thuyết phục Nhiều chủ DN, trưởng phòng kinh doanh hay trưởng phòng tài khơng nắm bắt việc xây dựng phương án kinh doanh cần yếu tố Rất nhiều DN, bên chủ DN có phận kế toán mà thực chất “người giúp việc số liệu” Họ thường trả lời sai câu hỏi mà NH đưa ra, kết phương án vay vốn khơng chấp nhận Hiện có nhiều phương án/dự án vay vốn DN nhân viên tín dụng tư vấn xây dựng giúp, nhân viên tín dụng khơng phải chun gia nên phần lớn phương án chưa thuyết phục Cuối cùng, cung cấp cho NH báo cáo tài minh bạch sở chứng minh DN làm ăn thực sự, góp phần quan trọng giúp NH đánh giá uy tín DN Điều đáng nói DN muốn minh bạch tài Hầu DN có báo cáo tài chính: cho DN lưu (số liệu thực tế), gửi quan thuế (lợi nhuận thấp khơng có lợi nhuận), gửi NH xin vay vốn (lợi nhuận cao hơn) Các báo cáo thường khơng kiểm tốn (vì ngồi việc khơng muốn minh bạch số liệu, DN khơng muốn tăng chí phí) nên độ tin cậy thấp Đối với NH: Giống đa số NH ngoại, NH nội cần minh bạch cần có quy định rõ ràng khoản phí tiếp cận nguồn tài từ NH Đặc biệt, NH cần hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội để đánh giá xác mức độ rủi ro DN, lấy sở để đưa mức lãi suất khác DN có mức độ rủi ro không giống nhau, tránh dàn Để xóa bỏ chi phí ngồi quy định, phận kiểm soát nội NH cần có giám sát chặt chẽ hoạt động cấp tín dụng Đồng thời, để gia tăng hiệu sử dụng vốn vay DN, NH, đặc biệt NH nội cần trì chia sẻ thơng tin có ích cách thường xun NH với khách hàng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Giang (2015), “Những ngân hàng bị Vinashin quật ngã”, https://bizlive.vn/nganhang/nhung-ngan-hang-bi-vinashin-quat-nga-1327442.html Vũ Thành Tự Anh cộng (2013), “Sở hữu chồng chéo tổ chức tín dụng tập đồn kinh tế Việt Nam”, https://fsppm.fuv.edu.vn/cache/Cross%20ownership%20_V-2015-01-1910211932.pdf Nguyễn Xuân Thành (2016), “Ngân hàng thương mại Việt Nam: Từ thay đổi luật sách giai đoạn 2006-2010 đến kiện tái cấu giai đoạn 2011-2015”, https://www.fsppm.fuv.edu.vn/vn/bao-cao-chinh-sach/nghien-cuu-chinh-sach/ngan-hang-thuongmai-viet-nam-tu-nhung-thay-doi-ve-luat-va-chinh-sach-giai-doan-20062010-den-cac-su-kien-taic-165/ ... Nam Cấu trúc sở hữu ngân hàng tác động đến khả tiếp cận tài chi phí tiếp cận tài doanh nghiệp Nguồn tài cung ứng TGTC tới DN nguồn tín dụng với hình thức tín dụng đa dạng gồm cho vay, cho th tài. .. lại thực trạng đầy đủ toàn diện vấn đề, đem lại nhận định người quản lý lĩnh vực cấp tín dụng cho DN thực trạng tiếp cận chi phí tiếp cận DN Việt Nam thời gian qua 2.1 Về khả tiếp cận nguồn tài. .. để tiếp cận với dự án lớn có hiệu Nhà nước, song, quản lý tín dụng khơng tốt tổn thất nguy khó tránh khỏi cổ đơng NH  Các DN có chủ sở hữu với NH có quan hệ đầu tư với NH có nhiều khả tiếp cận
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG TIẾP CẬN TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CẤU TRÚC SỞ HỮU CỦA NGÂN HÀNG, THỰC TRẠNG TIẾP CẬN TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CẤU TRÚC SỞ HỮU CỦA NGÂN HÀNG

Từ khóa liên quan