Hệ thống Quỹ hưu trí tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

9 106 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 07:45

Hệ thống hưu trí là bộ phận quan trọng của hệ thống an sinh xã hội tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Hệ thống hưu trí phải bao phủ rộng và cung cấp sản phẩm hưu trí linh hoạt, đảm bảo nhu cầu và quyền lợi cho người cao tuổi. Theo tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development OECD), mô hình một hệ thống hưu trí có thể được khái quát theo 3 tầng cơ bản (phúc lợi xã hội, hưu trí bắt buộc và hưu trí tự nguyện). Hệ thống Quỹ hưu trí Việt Nam: Thực trạng giải pháp Khái quát hệ thống Quỹ hưu trí Hệ thống hưu trí phận quan trọng hệ thống an sinh xã hội quốc gia giới Hệ thống hưu trí phải bao phủ rộng cung cấp sản phẩm hưu trí linh hoạt, đảm bảo nhu cầu quyền lợi cho người cao tuổi Theo tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD), mơ hình hệ thống hưu trí khái quát theo tầng (phúc lợi xã hội, hưu trí bắt buộc hưu trí tự nguyện) (hình 1) Hình 1: Mơ hình hệ thống hưu trí Ngân hàng Thế giới (WB) giới thiệu hệ thống hưu trí đa trụ cột để tách bạch mục tiêu chương trình hưu trí Hệ thống hưu trí đa trụ cột áp dụng rộng rãi kinh tế lớn phương Tây châu Á, Mỹ, Nhật Bản Thái Lan Trên sở đó, WB hỗ trợ nhiều quốc gia cải cách hệ thống an sinh xã hội, theo hướng dựa tối thiểu ba trụ cột bản: quỹ hưu trí bắt buộc (trụ cột I), quỹ hưu trí bổ sung (trụ cột II) quỹ hưu trí tự nguyện (trụ cột III) Trụ cột I (First Pillar - Mandatory publicly managed pension) quỹ hưu trí bắt buộc nhà nước quản lý Quỹ hình thành chủ yếu từ nguồn đóng góp người sử dụng lao động, người lao động bổ sung thêm từ NSNN Quỹ hưu trí bắt buộc triển khai thơng qua tổ chức công lập mức hưởng lợi dựa thu nhập (Defined Benefits - DB) Với chế vận hành thực thu thực chi (Pay As You Go – PAYG), quỹ sử dụng nguồn thu từ hệ người lao động để toán trợ cấp hưu trí cho người nghỉ hưu Ưu điểm quỹ có chức phân phối lại thu nhập (redistribution) Những người có thu nhập thấp, sức thất nghiệp bảo đảm trợ cấp mức tối thiểu Tuy nhiên, quỹ khơng có nguồn dành riêng để chi trả cho hệ hưu trí tương lai, đó, quỹ ln chịu gánh nặng chi trả lớn tiềm ẩn rủi ro cân đối tài Ngun nhân dân số già hóa, số lượng người đóng bảo hiểm số người hưởng lương hưu Tại Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) coi trụ cột số hệ thống an sinh xã hội theo chuẩn quốc tế Trụ cột II (Second Pillar - Mandatory privately managed pension) quỹ hưu trí bắt buộc tư nhân quản lý, chịu điều chỉnh, quản lý, giám sát chặt chẽ quan quản lý nhà nước Trợ cấp hưu trí mà người tham gia nhận phụ thuộc vào mức đóng góp họ lợi nhuận đầu tư quỹ, tức dạng quỹ có mức đóng góp xác định (Defined Contribution) Thực chất giống dạng tiết kiệm dài hạn Do đó, chúng nguồn tài hỗ trợ thêm cho người hưởng lương hưu bên cạnh khoản lương nhận toán từ quỹ hưu trí bắt buộc trụ cột I Trụ cột III (Third Pillar - Voluntary pension) quỹ hưu trí tự nguyện Quỹ chủ yếu người lao động đóng góp, có thêm phần từ người sử dụng lao động Bản chất quỹ gần dạng đầu tư tài thơng thường Do đó, hoạt động quỹ chịu điều chỉnh hệ thống quy định pháp luật quan quản lý giống quỹ đầu tư Song, với vai trò đảm bảo phúc lợi xã hội, chúng thường khuyến khích sách ưu đãi thuế Nhà nước Cho đến tại, 151/193 quốc gia giới dựa Trụ cột I, có 32 nước có Trụ cột II, khu vực Đơng Âu Trung Á có số quốc gia có Trụ cột I nhiều nhất, khu vực Mỹ Latinh Caribe Thực trạng hệ thống Quỹ hưu trí Việt Nam Hiện nay, hệ thống Quỹ hưu trí Việt Nam phát triển dần theo mơ hình đa tầng với trụ cột Trong đó, quỹ hưu trí bắt buộc (trụ cột I) BHXH đóng vai trò quan trọng Quỹ hưu trí tự nguyện (trụ cột III) bước phát triển, nhỏ bé Trong phần này, viết tập trung vào phân tích thực trạng khó khăn, vướng mắc loại quỹ Việt Nam 2.1 Thực trạng quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam Từ hình thành (1962) đến nay, BHXH Việt Nam vận hành theo chế PAYG với mức hưởng lợi dựa thu nhập (DB) Điểm tích cực mơ hình phát huy bối cảnh Việt Nam thời gian qua Bởi vì, sách kế hoạch hóa gia đình khiến tỷ lệ trẻ em tổng dân số giảm nhiều, đồng thời, tỷ lệ nhóm dân số “trong độ tuổi lao động” tăng nhanh Nếu năm 1979, nhóm chiếm 53% tổng dân số, đến năm 2007 đạt “cơ cấu dân số vàng” (với 66% dân số độ tuổi lao động) dự kiến kéo dài khoảng 40 năm Nhờ đó, người nghỉ hưu nhận mức lương hưu tốt nhờ đóng góp từ người tham gia lao động Đồng thời, với cấu dân số này, quỹ BHXH trì tốt thời gian qua Đến cuối năm 2017, số dư lũy kế quỹ BHXH gần 610.000 tỉ đồng (tương đương 27 tỉ USD, 3% GDP), đó, khoảng 90% số dư Quỹ BHXH trái phiếu phủ Lợi nhuận đầu tư giai đoạn 2013-2017 đạt gần 150.000 tỉ đồng, riêng năm 2017 lãi đầu tư đạt 37.500 tỉ đồng, tăng gấp lần so với năm 2012 (gần 19.000 tỉ đồng) Tỉ lệ tiền lãi thu tính số dư nợ đầu tư bình quân đạt 7,23%, lãi suất đầu tư bình qn năm 2017 đạt 7,25% Tình hình thu - chi BHXH giai đoạn 2007- 2017 Đơn vị: Tỷ đồng Nguồn: BHXH Việt Nam Tuy nhiên, mơ hình bị ổn định mặt tài dài hạn tác động già hố dân số, bất cơng hệ ngày nghiêm trọng hệ người lao động tương lai phải đóng góp nhiều trang trải chi phí cho người hưởng lợi Theo tính tốn WB, số lượng người hưởng lợi tính người đóng góp tăng nhanh chóng, từ mức 0,11 vào năm 2012 lên tới khoảng 0,50 vào năm 2050 Theo tính tốn BHXH, từ năm 2024 trở đi, ngồi số thu năm, phải trích sử dụng thêm tiền cân đối dương năm trước đảm bảo đủ chi Đến năm 2037, số thu BHXH năm số tồn tích bắt đầu khơng đảm bảo khả chi trả Dự báo cân đối tài BHXH Việt Nam Nguồn: WB (2012) Mặt khác, trình vận hành BHXH theo hệ thống hưu trí PAYG có mức hưởng DB gặp nhiều khó khăn Cụ thể: Thứ nhất, tỷ lệ người tham gia thấp Mức độ bao phủ hệ thống BHXH chiếm khoảng 80% số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc 20% lực lượng lao động Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), có khoảng 8,3 triệu người số 10,1 triệu người cao tuổi Việt Nam không nhận hưu trí vào năm 2017, chiếm tới 83% số người độ tuổi 60 tuổi Theo thống kê, năm 2016 có 26% nam giới độ tuổi từ 65 trở lên hưởng lương hưu, phụ nữ đạt tỷ lệ 12% Đến cuối năm 2017, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc BHXH tự nguyện đạt 13,8 triệu người, chiếm 25% lực lượng lao động Đây tỷ lệ thấp diện bao phủ, chưa đạt kỳ vọng sách khoảng cách xa so với mục tiêu Nghị số 21-NQ/TW Bộ Chính trị đặt đến năm 2020 có 50% lực lượng lao động tham gia BHXH Nguồn: Báo cáo BHXH Việt Nam Thứ hai, thời gian hưởng bảo hiểm dài so với thời gian đóng bảo hiểm Tuổi thọ bình qn ngày tăng làm cho thời gian hưởng hưu trí thực tế có xu hướng dài Số liệu thống kê năm 2014 tuổi thọ bình quân người nghỉ hưu chết 73,08 tuổi, vậy, thời gian hưởng lương hưu bình qn gần 20 năm Còn theo dự báo Liên hợp quốc, thời gian hưởng lương hưu tiếp tục tăng tuổi thọ trung bình vào năm 2050 80,4 nữ 82,5 tuổi, nam 78,2 tuổi, tương đương với tuổi thọ dân số Châu Âu - Châu Mỹ Trong đó, tuổi nghỉ hưu quy định mức thấp so với tuổi thọ Cụ thể nam 60 tuổi nữ 55 tuổi, so với quy định nước OECD 65 tuổi với nam lẫn nữ Thậm chí, số quốc gia Mexico, Hàn Quốc, Chilê, Nhật Bản, New Zeland, Thụy Sỹ, Thụy Điển… tuổi nghỉ hưu thực tế cao tuổi nghỉ hưu theo quy định tuổi thọ tăng cao, sức khỏe người lao động cải thiện nhu cầu tăng thu nhập sau nghỉ hưu Nhưng Việt Nam lại trường hợp ngược lại Theo thống kê BHXH vào năm 2012, tuổi nghỉ hưu thực tế bình quân thấp mức quy định, đạt 54,17 tuổi Trong đó, tuổi nghỉ nam 55,61 tuổi (thấp gần 4,4 tuổi) nữ 52,56 tuổi (thấp 2,44 tuổi); 50% người lao động nghỉ hưu sớm trước tuổi quy định Thứ ba, mức hưởng lương hưu cao so với mức đóng Hiện nay, quỹ BHXH phải đối mặt với nguy bội chi tác động từ việc điều chỉnh lương hưu trợ cấp BHXH Chính phủ Với đặc điểm hệ thống quỹ hưu trí mang tính đơn lẻ, lương hưu khoản thu nhập đa số người nghỉ hưu Do đó, thu nhập bình quân người lao động tăng nhanh, thu nhập lương hưu điều chỉnh theo tỷ lệ tăng lương tối thiểu (lương khu vực công) để đảm bảo mức sống cho người nghỉ hưu, góp phần đảm bảo sách an sinh xã hội Nhưng mặt khác, điều gây áp lực lớn đến khả chi trả hệ thống BHXH thời gian tới Như vậy, mơ hình quỹ BHXH Việt Nam thời gian qua phát huy lợi cấu dân số trẻ, góp phần phân phối lại thu nhập, chia sẻ gánh nặng cho xã hội Tuy nhiên, tồn số khó khăn hoạt động cần có giải pháp phát triển thêm quỹ hưu trí bổ sung, tự nguyện để giảm gánh nặng tài cho quỹ BHXH 2.2 Thực trạng phát triển quỹ hưu trí tự nguyện Hiện nay, hệ thống hưu trí tự nguyện đẩy mạnh phát triển giới góp phần mang lại lợi ích cụ thể cho quyền, người lao động người sử dụng lao động Đối với người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện giúp cải thiện khả tài để có sống tốt sau hưu chủ động đối phó với rủi ro phát sinh Đối với doanh nghiệp, loại hình bảo hiểm thể sách đãi ngộ, quan tâm tới người lao động Có thể thấy, Mỹ, Pháp, Canada hay nước khu vực Châu Á kể nước phát triển có sách phúc lợi xã hội tốt người dân tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho thấy cần thiết loại hình bảo hiểm gần trở thành xu tất yếu giới Tại Việt Nam, với trình gia tăng lực lượng lao động cải thiện mức sống người dân, nhu cầu đóng thêm quỹ hưu trí khác ngồi BHXH hình thành Các quỹ hưu trí mặt giúp bù đắp khoảng trống tài cho người hưởng lương hưu, mặt khác cho phép người có điều kiện, có thu nhập cao nâng cao mức tiết kiệm cho tuổi già Việc hình thành phát triển chương trình hưu trí tự nguyện bổ sung hỗ trợ cho phát triển thị trường tài (TTTC) tăng trưởng kinh tế, đồng thời phát triển TTTC tăng trưởng kinh tế có tác động tích cực ngược trở lại hoạt động đầu tư Quỹ BHXH, từ giúp tăng thu nhập từ lương hưu người tham gia Tuy nhiên, đến nay, Việt Nam, quỹ hưu trí phát triển dạng sơ khai, với sản phẩm bảo hiểm hưu trí doanh nghiệp kinh doanh Bảo hiểm, manh nha bắt đầu hoạt động quỹ hưu trí tự nguyện dạng hình thức quỹ đầu tư Cụ thể sau: Thứ nhất, sản phẩm bảo hiểm hưu trí doanh nghiệp bảo hiểm: Ngày 20/8/2013, Bộ Tài ban hành Thơng tư số 115/2013/TT-BTC việc hướng dẫn Bảo hiểm hưu trí Quỹ hưu trí tự nguyện áp dụng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ triển khai bảo hiểm hưu trí tự nguyện Việt Nam Thơng tư đánh giá sở hành lang pháp lý quan trọng để doanh nghiệp bảo hiểm phát triển loại hình bảo hiểm hưu trí tự nguyện Từ đó, công ty bảo hiểm nhân thọ cung cấp thị trường nhiều gói bảo hiểm hưu trí (niên kim) Sản phẩm mang tính bảo hiểm, tự nguyện, tiết kiệm cá nhân, đóng góp khơng đáng kể hệ thống hưu trí Việt Nam Việc bảo hiểm q trình đóng góp khiến phí cao với thu nhập Năm 2018, thị trường có 6/18 cơng ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam có quỹ hưu trí tự nguyện theo luật định Cụ thể Prudential Việt Nam, Bảo Việt Nhân thọ, Manulife, AIA Việt Nam, Dai-ichi Việt Nam, PVI Sun Life Tính đến tháng 5/2018, sau năm triển khai, theo số liệu sơ Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, tổng doanh thu phí khai thác bảo hiểm hưu trí tự nguyện chiếm tỷ trọng 0,63% tổng doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm Trong đó, Sun Life dẫn đầu thị trường bảo hiểm hưu trí tự nguyện với tổng tài sản quản lý Quỹ hưu trí đạt gần 1.300 tỷ đồng (31/7/2018) Các cơng ty lại có quy mơ nhỏ đáng kể, Bảo Việt Nhân Thọ (586 tỷ đồng – cuối 2018), Prudential Việt Nam (219 tỷ đồng – cuối 2017) Thứ hai, quỹ hưu trí tự nguyện: định hướng then chốt để thúc đẩy phát triển quỹ ban hành từ năm 2014 Mục tiêu Quỹ nhằm xây dựng hệ thống hưu trí đa trụ cột, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời khuyến khích tiết kiệm, mở rộng sở nhà đầu tư vốn dài hạn thị trường vốn theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2020 (theo Đề án hình thành phát triển Chương trình hưu trí tự nguyện ban hành Quyết định 144/2014/QĐ-TTg ngày 20/1/2014 - Đề án 144) Từ đó, đường hướng phát triển hệ thống Quỹ hưu trí quy định chi tiết Nghị định 88/2016/NĐ-CP Những văn hướng dẫn triển khai thực tiễn ban hành Thông tư số 86/2017/TT-BTC, Thông tư 19/2018/TT-BLĐTBXH Đầu năm 2017, Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), VFM BIDV ký kết ghi nhớ phát triển cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản cá nhân giám sát cho quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện Theo đó, bên hợp tác để phát triển phần mềm quản lý tài khoản cá nhân cho đối tượng tham gia vào quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện VSD chế chia sẻ thông tin để BIDV cung cấp dịch vụ giám sát cho quỹ hưu trí Như vậy, khung khổ pháp luật cho quỹ hưu trí tự nguyện bước đầu hồn thiện nội dung Tuy nhiên, đến nay, mức độ tham gia thị trường từ cơng ty tài quỹ đầu tư mức thăm dò Đã có nhiều đơn vị có ý tưởng thành lập quỹ hưu trí tự nguyện, đến nay, có trường hợp triển khai Cơng ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) Các chuyên gia dự báo, Việt Nam phát triển quỹ hưu trí tự nguyện, song việc áp dụng đại trà từ đầu không dễ dàng Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện ban đầu tiếp cận doanh nghiệp trả lương cao người lao động có nhu cầu Nếu so sánh với mục tiêu Đề án 144 khả đạt thấp Điều trình triển khai quỹ hưu trí tự nguyện tồn số khó khăn lớn Đáng kể là: Vướng mắc lớn chế sách chưa thực khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng quỹ nói chung phát triển sản phẩm quỹ hưu trí tự nguyện Thứ nhất, điều kiện cấp phép triển khai sản phẩm tương đối khắt khe Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, để cấp phép triển khai bảo hiểm hưu trí tự nguyện, doanh nghiệp cần phải đáp ứng điều kiện vốn, biên khả toán Doanh nghiệp phải xây dựng hạ tầng công nghệ để quản lý tài khoản riêng lẻ… Thứ hai, sách thuế thu nhập cá nhân thu nhập doanh nghiệp chưa đủ Đến năm 2020, có khoảng 400 - 500 doanh nghiệp, với khoảng 150.000 người tham gia mua sản phẩm bảo hiểm hưu trí, đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo hình thức ủy thác đầu tư Đến năm 2020, doanh số tích lũy Quỹ hưu trí tự nguyện để đầu tư trở lại kinh tế, có thị trường vốn, thị trường chứng khốn khoảng 10.000 - 12.000 tỷ đồng sức khuyến khích cá nhân doanh nghiệp tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện Cá nhân trừ khỏi thu nhập chịu thuế khoản đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện khơng q triệu đồng/tháng/người, chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa 36 triệu đồng/năm/người lao động Đây mức khấu trừ thấp, chưa đủ sức hấp dẫn doanh nghiệp tham gia đầu tư Hơn nữa, hệ thống chứng từ đòi hỏi người lao động người sử dụng lao động phải cung cấp để khấu trừ thuế cho khoản đóng góp vào quỹ rườm rà, phức tạp khiến bên ngại tham gia quỹ Vướng mắc thứ hai nhận thức người dân, doanh nghiệp, quỹ đầu tư loại hình hạn chế, phần họ thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết sâu lợi ích mà quỹ mang lại Thứ nhất, so với số kênh đầu tư gửi ngân hàng số kênh khác, sản phẩm quỹ hưu trí chưa phổ biến rộng rãi, tương đối mẻ đại phận người lao động người sử dụng lao động Thứ hai, tâm lý người Việt Nam thường ý đến mục tiêu quyền lợi tương lai, đặc biệt dài hạn nên bảo hiểm hưu trí tự nguyện khó thuyết phục người lao động, người sử dụng lao động Những khó khăn vướng mắc việc phát triển quỹ hưu trí bổ sung quỹ hưu trí tự nguyện Việt Nam cần sớm tháo gỡ để phát huy lợi quỹ hưu trí kinh tế nói chung hệ thống tài nói riêng Đề xuất Theo mơ hình hệ thống hưu trí đa trụ cột WB xây dựng hệ thống hưu trí Việt Nam cần đẩy mạnh việc hình thành quỹ hưu trí bổ sung quỹ hưu trí tự nguyện, bên cạnh việc tiếp tục cải thiện hệ thống BHXH Để tránh tác động xấu già hóa dân số vài thập kỷ tới, sách quỹ hưu trí phải có chuẩn bị từ 3.1 Với hệ thống quỹ hưu trí bắt buộc: Theo Nghị số 28-NQ/TW cải cách sách BHXH Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII ban hành tháng 5/2018, BHXH trụ cột hệ thống an sinh xã hội, bước mở rộng vững diện bao phủ, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, đại hội nhập quốc tế theo ngun tắc đóng - hưởng, cơng bằng, bình đẳng, chia sẻ bền vững Nâng cao lực, hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước phát triển hệ thống thực sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, đại, tin cậy minh bạch Do đó, để đảm bền vững quỹ BHXH bối cảnh dân số nước ta già hoá nhanh bậc giới nay, số giải pháp cần triển khai gồm có: Thứ nhất, mở rộng diện bao phủ, tăng cường tỷ lệ tham gia Hiện nay, lượng lao động làm việc khu vực nông nghiệp, phi kết cấu với tính chất lao động tự làm (khoảng 28 triệu người), hộ kinh doanh cá thể (khoảng triệu người) số doanh nghiệp nhỏ vừa tham gia BHXH Mặc dù theo Luật BHXH năm 2014, từ ngày 1/1/2018, BHXH (bắt buộc tự nguyện) bao phủ đến toàn lực lượng lao động, chưa thu hút nhóm đối tượng Do đó, cần có biện pháp thiết thực thông qua hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa để trì khả lực đóng BHXH, giao tiêu bao phủ BHXH theo hướng gắn với trách nhiệm địa phương, tăng cường phối hợp quan BHXH với quan, tổ chức địa phương việc nhận diện đối tượng tiềm tham gia BHXH, tăng cường thực thu BHXH người lao động làm việc nước theo hợp đồng… Đồng thời, doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp ngồi quốc doanh doanh nghiệp FDI thường đóng BHXH cho người lao động theo mức lương tối thiểu, thấp nhiều so với mức lương thực tế Điều gây ảnh hưởng lớn đến mức sống người lao động đến tuổi nghỉ hưu Do đó, cần khuyến khích doanh nghiệp đóng BHXH cho người lao động theo sát mức lương thực tế nhằm mặt nâng nguồn thu tính bền vững Quỹ BHXH, mặt khác đảm bảo mức sống cho người lao động đến tuổi nghỉ hưu, góp phần củng cố hệ thống an sinh xã hội Thứ hai, tăng thời gian đóng BHXH (kéo dài tuổi nghỉ hưu) Kinh nghiệm cải cách hệ thống hưu trí nước cho thấy, việc nâng tuổi nghỉ hưu giải pháp mang lại tác dụng dài hạn, khả thi dễ thực Tương tự, Việt Nam, lâu dài, việc nâng tuổi nghỉ hưu lên mức phù hợp với điều kiện sống sức khỏe, tuổi thọ người lao động giải pháp cần thiết để đảm bảo tính bền vững Quỹ BHXH tương lai Đồng thời, việc thu hẹp tiến tới xoá bỏ khoảng cách giới tuổi nghỉ hưu phương án khả thi Các lao động nữ nhóm ngành độc hại thường đủ sức khỏe để tham gia lực lượng lao động sau độ tuổi 55 Hơn nữa, thời điểm trọng trách gia đình họ giảm Do đó, việc tiếp tục tham gia vào lực lượng lao động vừa tận dụng chất xám tích lũy thời gian trước, vừa góp phần nâng cao chất lượng sống họ sau nghỉ hưu Thứ ba, cân nhắc xem xét giảm tỷ lệ hưởng theo thu nhập việc áp dụng mô hình PAYG Tỷ lệ hưởng sau nghỉ hưu Việt Nam cao so với nước khác giới Cụ thể, tỷ lệ hưởng lương hưu theo quy định tối đa 75%, tỷ lệ hưởng thực tế 70% (trong nam 68,5%, nữ 71,4%) Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu trung bình giới khoảng 50%; nước Đông Á Nhật Bản, Hàn Quốc 46%; nước Tây Âu 41%; nước Nam Á 55%… Theo mô hình tính tốn OECD, để đảm bảo mức chi trả cao nay, người lao động Việt Nam phải đóng góp tới 40% thu nhập Do đó, xem xét giảm tỷ lệ hưởng BHXH theo lộ trình phù hợp, cần kèm với cải cách chế độ tiền lương mức lương, đặc biệt mức lương khu vực nhà nước tương đối thấp Thứ tư, dài hạn, cần nghiên cứu để cải thiện hệ thống PAYG với mức hưởng theo thu nhập Hiện nay, nhiều nước giới chuyển đổi từ hệ thống hưu trí PAYG sang hệ thống tài khoản tích lũy cá nhân nhằm giảm bớt rủi ro q trình già hóa dân số tạo công hệ Theo đó, tiền đóng BHXH người tham gia BHXH tích lũy vào tài khoản riêng đầu tư để tạo nguồn chi trả cho họ đến tuổi nghỉ hưu Việc quản lý tài khoản tích lũy cá nhân cho phép nguồn quỹ BHXH tăng tính ổn định, đóng góp nguồn vốn trung dài hạn đáng kể cho phát triển hệ thống tài nói riêng tồn kinh tế nói chung 3.2 Với hệ thống hưu trí tự nguyện Để phát triển hệ thống hưu trí đa tầng theo xu hướng giới, Nhà nước cần có sách khuyến khích hỗ trợ xây dựng thêm chương trình hưu trí tự nguyện Cụ thể giải pháp phát triển quỹ hưu trí tự nguyện gồm có: Thứ nhất, hồn thiện khn khổ pháp lý cho hoạt động Quỹ hưu trí tự nguyện Cơ quan quản lý cần sớm ban hành quy định chi tiết điểm mấu chốt hoạt động quỹ hưu trí gồm có: (i) quy định xử lý phần đóng góp người sử dụng lao động cho doanh nghiệp trường hợp tổ chức giải thể, phá sản, sáp nhập, hợp người lao động chuyển việc chưa đủ điều kiện để hưởng (chuyển quyền sở hữu) quyền lợi họ Quỹ; (ii) quy định Đại hội người tham gia quỹ, Ban đại diện; (iii) quy định thuế người lao động nhận chi trả trước tuổi nghỉ hưu đến tuổi nghỉ hưu… Thứ hai, triển khai sách hỗ trợ, khuyến khích nhà đầu tư tham gia đầu tư Nhằm khuyến khích việc phát triển quỹ hưu trí tự nguyện để đảm bảo đa dạng hóa an sinh xã hội, phát triển nguồn vốn dài hạn đầu tư thị trường tài chính, sách ưu đãi cần thiết Tại nhiều nước, giai đoạn phát triển ban đầu hệ thống quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện, hoạt động đóng góp vào quỹ, q trình quỹ đầu tư người tham gia nhận tiền từ quỹ miễn thuế để khuyến khích tham gia nhà đầu tư người lao động Tại Việt Nam, số sách khuyến khích áp dụng tăng mức miễn thuế tham gia quỹ hưu trí tự nguyện Bởi vì, nay, mức miễn thuế đánh giá chưa bù đắp điểm hạn chế tính linh hoạt, khoản thấp chứng quỹ hưu trí (khơng chuyển nhượng, cho, tặng, nhận trước tuổi nghỉ hưu vài trường hợp đặc biệt theo quy định pháp luật…) Thứ ba, tăng cường truyền thông giúp người dân hiểu an toàn, mục tiêu quỹ hưu trí tự nguyện Hiện nay, chương trình giáo dục tài nói chung phổ biến quỹ hưu trí tự nguyện nói riêng cần tích cực triển khai diện rộng Trong bối cảnh kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ, người lao động cần ý thức quyền lợi bảo hiểm hưu trí (bắt buộc tự nguyện) phần sách đãi ngộ nhà tuyển dụng Đồng thời, nhà tuyển dụng cần sử dụng sách hưu trí tốt công cụ để thu hút nhân tài, đảm bảo lợi ích lâu dài cho người lao động ... có thu nhập thấp, sức thất nghiệp bảo đảm trợ cấp mức tối thi u Tuy nhiên, quỹ khơng có nguồn dành riêng để chi trả cho hệ hưu trí tương lai, đó, quỹ chịu gánh nặng chi trả lớn tiềm ẩn rủi ro cân... bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho thấy cần thi t loại hình bảo hiểm gần trở thành xu tất yếu giới Tại Việt Nam, với trình gia tăng lực lượng lao động cải thi n mức sống người dân, nhu cầu đóng thêm... Vướng mắc thứ hai nhận thức người dân, doanh nghiệp, quỹ đầu tư loại hình hạn chế, phần họ thi u kiến thức, thi u hiểu biết sâu lợi ích mà quỹ mang lại Thứ nhất, so với số kênh đầu tư gửi ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống Quỹ hưu trí tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, Hệ thống Quỹ hưu trí tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan