MÔ HÌNH NÀO CHO MOBILE MONEY TẠI VIỆT NAM?

15 94 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 07:45

Bài viết đề cập xu hướng phát triển mobile money ở một số quốc gia, phân tích các đặc điểm, mô hình quản lý mobile money và kết quả của việc áp dụng phương thức này ở một số quốc gia trên thế giới. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mobile money hầu như không có ở các quốc gia phát triển nhưng có thể phổ biến, phát triển ở các quốc gia đang phát triển những nơi mà tỷ lệ xâm nhập dịch vụ ngân hàng cũng như tài chính toàn diện thấp. Kết quả phân tích cho thấy so với mô hình quản lý kiểu ngân hàng (Bankled), mô hình nhà điều hành mạng di động (MNO) thường có lợi cho việc phổ biến mobile money hơn, nhưng tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao hơn. Nghiên cứu nhận thấy Việt Nam có hội tụ các yếu tố tiềm năng để phát triển mobile money, tuy nhiên, có khá nhiều thách thức mà Việt Nam phải đối mặt, nhất là vấn đề định danh khách hàng và kiểm soát hoạt động bất hợp pháp nếu theo đuổi mô hình MNO. MƠ HÌNH NÀO CHO MOBILE MONEY TẠI VIỆT NAM? Bài viết đề cập xu hướng phát triển mobile money số quốc gia, phân tích đặc điểm, mơ hình quản lý mobile money kết việc áp dụng phương thức số quốc gia giới Kết nghiên cứu cho thấy, mobile money khơng có quốc gia phát triển phổ biến, phát triển quốc gia phát triển nơi mà tỷ lệ xâm nhập dịch vụ ngân hàng tài tồn diện thấp Kết phân tích cho thấy so với mơ hình quản lý kiểu ngân hàng (Bank-led), mơ hình nhà điều hành mạng di động (MNO) thường có lợi cho việc phổ biến mobile money hơn, tiềm ẩn nguy rủi ro cao Nghiên cứu nhận thấy Việt Nam có hội tụ yếu tố tiềm để phát triển mobile money, nhiên, có nhiều thách thức mà Việt Nam phải đối mặt, vấn đề định danh khách hàng kiểm soát hoạt động bất hợp pháp theo đuổi mơ hình MNO Giới thiệu Công nghệ di động thay đổi đời sống kinh tế nước phát triển, nơi mà nhiều người sử dụng điện thoại di động cho loạt giao dịch tài chính, chẳng hạn nhận gửi chuyển tiền Tiền điện tử thuê bao di động (mobile money) ngân hàng nhà khai thác mạng di động sử dụng để cung cấp cho hàng triệu người tiêu dùng khơng có tài khoản ngân hàng phương thức để cất trữ truy cập tiền kỹ thuật số Đối với hàng triệu người tiêu dùng nước phát triển, mobile money thay đổi sống họ cách tạo điều kiện cho họ tiếp cận dịch vụ tài chính, tốn nhận tiền điện tử ngày Mobile money cho phép người khơng có tài khoản ngân hàng sử dụng điện thoại họ thay cho tài khoản ngân hàng để: gửi, rút, chuyển tiền điện thoại tốn hóa đơn, mua hàng hóa cửa hàng Tuy nhiên, mức độ phát triển mobile money không đồng quốc gia, ví dụ Kenya, có 72% dân số sử dụng dịch vụ này, đó, Mexico, tỷ lệ 11% Các đặc điểm quốc gia mơ hình quản lý mobile money yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến mức độ phát triển dịch vụ quốc gia Tại kỳ họp thường kỳ tháng 3/2019, Thủ tướng Chính phủ u cầu Bộ Thơng tin Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước xây dựng phương án cho doanh nghiệp viễn thơng thí điểm dịch vụ tốn điện tử không thông qua tài khoản ngân hàng (mobile money) Trong nghiên cứu này, đề cập đến số đặc điểm, mơ hình quản lý mobile money kết việc áp dụng phương thức phát triển mobile money số quốc gia, từ đó, đưa số hàm ý cho Việt Nam Khái niệm mobile money Trên phương tiện thông tin đại chúng, tiền điện tử thuê bao di động hay mobile money định nghĩa theo nhiều cách khác thuật ngữ mobile money sử dụng cho phạm vi rộng ứng dụng đan xen lẫn (Dermish ctg, 2011; GSMA, 2013) Ở góc độ phổ thơng, mobile money dùng để mơ tả dịch vụ tài điện tử thực qua điện thoại di động; vậy, tuỳ theo tình sử dụng cụ thể, mobile money dùng với hàm ý “ngân hàng di động” (mobile banking), “thanh toán động” (mobile payment) “chuyển tiền qua điện thoại” (mobile transfer) Cần lưu ý chất, mobile money mobile banking hoàn tồn khác Mobile banking loại hình thức dịch vụ tiền điện tử thuê bao di động, cho phép khách hàng tổ chức tài truy cập vào tài khoản họ thực chuyển tiền tốn Chính vậy, dịch vụ mobile banking dành cho có tài khoản ngân hàng Mobile banking phổ biến quốc gia phát triển lại chưa phát triển mạnh hầu hết quốc gia phát triển mức độ tài tồn diện thấp Mobile money ngược lại, khơng có quốc gia phát triển phổ biến quốc gia phát triển, nơi mà tỷ lệ xâm nhập dịch vụ ngân hàng tài tồn diện thấp Thật vậy, theo Aron (2018), kinh tế có thị trường tài phát triển Mỹ, toán di động chuyển khoản chủ yếu liên kết với tài khoản ngân hàng Điều khác với dịch vụ toán mobile money quốc gia phát triển nổi, nơi mà hầu hết người dùng khơng có tài khoản ngân hàng Ở nước phát triển có tỷ lệ thâm nhập dịch vụ ngân hàng thấp, dịch vụ mobile money thường sử dụng hầu hết người khơng có tài khoản ngân hàng cá nhân Các khách hàng thường sử dụng toán di động chuyển tiền di động hai dịch vụ có sẵn điện thoại họ mà khơng yêu cầu phải có tài khoản ngân hàng Cả hai truy cập từ tài khoản điện tử (còn gọi ví điện tử (mobile wallet)) thơng qua việc liên kết với SIM điện thoại bảo mật mã PIN (personal identification number) Khi khách hàng muốn thực giao dịch cần phải nạp tiền vào ví điện tử từ đại lý cơng ty viễn thơng địa phương Sau đó, đại lý chuyển số tiền từ khách hàng đến cơng ty viễn thơng Số tiền lại ví điện tử họ trì nhà mạng Trong trường hợp, khách hàng muốn rút lại số tiền họ từ ví điện tử, họ cần phải đến đại lý để thực Thanh toán di động (mobile payment) gọi “m-commerce” dịch vụ cho phép người khơng có tài khoản ngân hàng mua bán hàng hóa dịch vụ thơng qua ví điện tử điện thoại thay dùng tiền mặt Người mua hàng hóa cung cấp số điện thoại cho người bán Tiếp theo, người bán gửi phiếu yêu cầu toán qua nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để gửi tin nhắn SMS mã số toán đến số điện thoại người mua Người mua toán cách nhập mã PIN mã số toán Sau cùng, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông gửi thông báo toán chi tiết đến người mua người bán Chuyển tiền qua điện thoại (mobile transfer) biết đến chuyển tiền ngang hàng (“person-to-person” - “P2P”), dịch vụ cho phép người khơng có tài khoản ngân hàng gửi nhận số tiền nhỏ đến/từ người sử dụng di động khác (các bên tham gia dù sử dụng dịch vụ nhà cung cấp khác thực giao dịch với nhau) lẫn nước Khách hàng phải nạp tiền vào ví điện tử, sau đó, thực giao dịch qua động Khi rút tiền, khác hàng đưa tin nhắn liên quan đến giao dịch cho đại lý công ty viễn thông địa phương để nhận số tiền dạng tiền mặt Mobile money: Các yếu tố ảnh hưởng Các yếu tố giải thích cho phát triển mobile money phương tiện thúc đẩy tài tồn diện bao gồm: (1) Các kênh tiếp cận tài thay thế; (2) Mức độ phổ biến điện thoại di động; (3) Nhu cầu tiềm dịch vụ tài chính; (4) Quy định pháp lý Bảng so sáng yếu tố ảnh hưởng đến phát triển mobile money Việt Nam Mexico, Kenya Bảng 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển mobile money: so sánh Việt Nam, Mexico Kenya Việt Nam Các kênh tiếp cận Mức độ tiếp cận tài thay dịch vụ tài thấp theo tiêu số tài khoản ngân hàng, số máy ATM số chi nhánh ngân hàng Mexico Mức độ tiếp cận dịch vụ tài thấp theo tiêu số tài khoản ngân hàng, số máy ATM số chi nhánh ngân Kenya Mức độ tiếp cận dịch vụ tài thấp theo tiêu số tài khoản ngân hàng, số máy ATM số chi nhánh ngân hàng hàng Mức độ phổ biến Tỷ lệ sử dụng điện Tỷ lệ sử dụng điện Tỷ lệ sử dụng điện thoại di động cao thoại di động cao điện thoại di thoại di động cao động Nhu cầu tiềm Quy định pháp lý Tỷ lệ kiều hối/GDP cao Chưa có Mức độ phát triển mobile money Tỷ lệ kiều hối/GDP cao Mơ hình quản lý kiểu ngân hàng Thấp Tỷ lệ kiều hối/GDP cao Mơ hình MNO Cao Các kênh tiếp cận tài thay Nhìn chung, việc tiếp cận dịch vụ tài thường cao nước phát triển có khác biệt đáng kể khu vực (xem Bảng 2) Tính trung bình, quốc gia có thu nhập cao có tỷ lệ 93% dân số có tài khoản thức trung gian tài so với mức mức 53,5% nước Mỹ Latinh Caribe 20,9% nước vùng hạ Sahara 70,3% quốc gia Đông Á Thái Bình Dương (Việt Nam phân nhóm này).1 Đối với Việt Nam, tỷ lệ 30%, thấp so với mức bình qn chung tồn giới 67,1% nhóm nước có thu nhập trung bình thấp 56,1% thấp so với Kenya (55,7%) quốc gia có dịch vụ mobile money phát triển hàng đầu giới Một tiêu quan trọng khác đo lường mức độ tiếp cận tài phương diện tiếp cận địa lý (số chi nhánh máy ATM) Ở nước có thu nhập cao, số máy ATM chi nhánh ngân hàng/100.000 dân 65,3 17,9 Tại Việt Nam, số máy ATM chi nhánh ngân hàng/100.000 dân 24,3 3,4 thấp so với mức bình quân chung tồn giới nhóm nước có thu nhập trung bình thấp So với hai quốc gia đối lập mơ hình quản lý mobile money Kenya Mexico (mơ hình quản lý mobile money quốc gia trình bày nội dung sau) Việt Nam có số máy ATM/100.000 dân cao Kenya thấp Mexico Mức độ phổ biến điện thoại di động Việc phân loại theo khu vực thu nhập xem thêm World Bank (2018) The little data book on financial inclusion Trái ngược với việc tiếp cận dịch vụ tài nước phát triển, điện thoại di động có tốc độ phổ biến nhanh hơn, chí nhanh internet (xem Bảng 2).Trong nước thu nhập cao, tính trung bình, có mức độ thâm nhập điện thoại di động cao hơn, tỷ lệ nước phát triển cao đáng kể so với tỷ lệ tiếp cận dịch vụ tài Ở Việt Nam, số lượng điện thoại di động/100 người 125 thuộc nhóm cao giới cao nhiều so với tỷ lệ sử dụng internet tỷ lệ tiếp cận dịch vụ tài Do đó, với tỷ thâm nhập điện thoại di động cao, việc mở rộng dịch vụ tốn di động kênh quan trọng chuyển đổi việc tiếp cận dịch vụ tài Việt Nam Để tham gia tốn di động, người dùng khơng cần phải truy cập vào cơng nghệ thơng minh khơng cần có điện thoại thông minh truy cập băng thông rộng Đây khác biệt quan trọng việc cung cấp dịch vụ mobile money với việc cung cấp dịch vụ ngân hàng di động Ở mức độ đó, dịch vụ ngân hàng di động khơng có khác biệt với dịch vụ ngân hàng truyền thống, khách hàng truy cập vào tài khoản ngân hàng mình, chuyển tiền, định vị chi nhánh, ATM số trường hợp tốn hóa đơn qua trình duyệt web nhắn tin văn Dịch vụ toán di động cho phép người dùng điện thoại di động gửi lệnh toán qua tin nhắn SMS đến số điện thoại cá nhân doanh nghiệp thực tốn từ xa Do đó, ngân hàng cung cấp cho khách hàng dịch vụ mobile money tốn di động, cá nhân khơng thiết phải có tài khoản ngân hàng Tại nước phát triển, người dân truy cập internet thông qua điện thoại di động sử dụng dịch vụ cung cấp ngân hàng Ví dụ, hầu hết quốc gia OECD, số lượng thuê bao băng rộng di động vượt trội so với thuê bao băng rộng cố định (OECD, 2012) Ngược lại, nước phát triển, người dân có khả tiếp cận với cơng nghệ thơng minh chi phí mua điện thoại cao Một vấn đề nan giải phát sinh quy định có nên coi mobile money ngân hàng di động hay không yêu cầu người sử dụng mobile money phải mở tài khoản ngân hàng cung cấp giấy tờ mà ngân hàng yêu cầu, đó, lợi ích mobile money người dùng tận dụng lợi chi phí dịch vụ thấp tảng cơng nghệ có Nhu cầu tiềm Ngoài việc thiếu dịch vụ tài thay mức độ phổ biến điện thoại di động cao, yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến phát mobile money nhu cầu tiềm dịch vụ tài (Heyer & Mas, 2011) Một yếu tố tiềm ảnh hưởng đến phát triển mobile money kiều hối (Gencer, 2011 Madise, 2018) Kiều hối Việt Nam chiếm tỷ lệ 6,2% GDP, cao so với Kenya (2,5%) – quốc gia có dịch vụ mobile money phát triển Tuy nhiên, việc chuyển tiền nước chuyển tiền nước ngồi tốn kém, đặc biệt khơng có sở hạ tầng nước hiệu tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền Ví dụ: Việc chuyển tiền qua cơng ty chuyển tiền (MTC) Western Union, MoneyGram, Money Express tốn (ACPOBS, 2014) Ngược lại, việc chuyển tiền thơng qua dịch vụ mobile money có chi phí thấp nhiều so với việc chuyển tiền qua MTC Do vậy, thấy Việt Nam, nhu cầu tiềm dịch vụ mobile money tồn Quy định pháp lý Khi nói đến mobile money, quy định pháp lý dao hai lưỡi Q nhiều quy định kìm hãm đổi quy định có rủi ro Quy định làm tăng niềm tin người tiêu dùng, tạo nhiều rào cản cho việc phát triển mobile money, song, quy định lỏng lẻo làm tăng rủi ro hoạt động vi phạm pháp luật Nhìn chung, giới, có hai mơ hình quản lý mobile money khác nhau: mơ hình nhà điều hành mạng di động (Mobile Network Operator - MNO) mơ hình quản lý kiểu ngân hàng (Bank-led model) Điểm khác biệt quan trọng hai mơ hình nhà cung cấp tốn di động khơng phải tn theo yêu cầu quy định giống ngân hàng họ nhận tiền gửi thực chức liên quan đến tiền gửi Trong mơ hình quản lý kiểu ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ di động có nghĩa vụ phải làm việc với ngân hàng đó, dịch vụ chịu giám sát từ trước quan quản lý tài quốc gia, tuân thủ vấn đề định danh khách hàng (KYC), yêu cầu chống rửa tiền (AML) chống tài trợ khủng bố (CFT) Mơ hình đảm bảo an toàn cho hoạt động toán người sử dụng liên quan đến số tiền họ tài khoản mobile money nhà cung cấp dịch vụ di động Thông thường, ngành Ngân hàng khơng muốn áp dụng mơ hình MNO mơ hình an tồn, gây nên nhiều nguy rủi ro Ngược lại, ngành viễn thông lại khơng muốn áp dụng mơ hình quản lý kiểu ngân hàng hạn chế quyền tự đổi cung cấp dịch vụ Các nhà cung cấp dịch vụ di động cho họ cung cấp dịch vụ cho khách hàng nghèo, thường đối tượng bị ngân hàng nước giàu nghèo bỏ qua Do đó, để tăng khả tiếp cận dịch vụ tài chính, giải pháp https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS mở rộng khu vực ngân hàng thức nhà cung cấp dịch vụ di động có nhiều khả phục vụ đối tượng tốt ngân hàng (Kendall, 2012) Ngoài ra, việc có nhiều quy định làm gia tăng chi phí dịch vụ mobile money Cuối cùng, theo nhà cung cấp dịch vụ di động, lo ngại đặt ngân hàng vấn đề liên quan đến rửa tiền gian lận sở số tiền thực giao dịch nhỏ (Solin, 2011) Tuy nhiên, nhà quản lý ngân hàng lo ngại áp dụng mơ hình MNO, giá trị giao dịch không lớn, việc định danh khách hàng thực tế khơng chặt chẽ nguy đối tượng tội phạm lợi dụng khe hở để gây nên rủi ro diện rộng với số lượng người dùng lớn hồn tồn xảy Một số vấn đề khác cần phải quan tâm an toàn hệ thống, đảm bảo quyền lợi chủ tài khoản mobile money (với tư cách tương tự người gửi tiền), phòng chống rửa tiền hoạt động bất hợp pháp khác Các mơ hình quản lý mobile money giới Như trình bày trên, việc lựa chọn mơ hình quản lý kiểu ảnh hưởng đến phát triển mobile money Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy mơ hình MNO thường có lợi cho việc phổ biến mobile money (nhưng gây nguy rủi ro cao hơn) so với mơ hình quản lý kiểu ngân hàng (xem thêm Evans & Pirchio, 2014) Hai mơ hình đại diện cho hai thái cực quy định đối nghịch Trong mơ hình MNO, dịch vụ điều hành nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động hoạt động độc lập với tổ chức tài Trong đó, mơ hình quản lý kiểu ngân hàng, dịch vụ điều hành chủ yếu tổ chức tài (Xem Bảng 3) Tiêu biểu cho hai mơ hình quản lý Mexico (mơ hình quản lý kiểu ngân hàng) Kenya (Mơ hình MNO) Ở Mexico, mối quan hệ ngân hàng với quan quản lý chặt chẽ, thể mức độ tuân thủ nguyên tắc định danh khách hàng (KYC) phòng chống rửa tiền (AML) quốc tế ngân hàng đưa quy định cho toán di động từ đầu Ngược lại, mối quan hệ ngân hàng với quan quản lý Kenya không chặt chẽ, thể việc tuân thủ lỏng lẻo quốc gia với hướng dẫn KYC AML quốc tế ngân hàng can thiệp vào quy trình cho phép dịch vụ tốn di động triển khai Kết hai mơ hình quản lý Mobile money thể mức độ phổ biến Mobile money, theo đó, Kenya, 72% dân số có tài khoản tốn di động so với số 11% Mexico3 IMF (2019) Financial Access Survey Vấn đề lạm quyền điều tiết (regulation capture) đưa để giải thích cho kiểu mơ hình quản lý việc ảnh hưởng đến phát triển loại dịch vụ đến cộng đồng dân cư chưa tiếp cận dịch vụ ngân hàng bị loại trừ tài (financial exclusion) Bảng 2: Tiếp cận dịch vụ tài chính, điện thoại di động mức độ sử dụng internet số quốc gia (2017) Tỷ lệ tài khoản Số máy trung gian tài (%) ATM/100.000 dân Số chi nhánh ngân hàng/100.000 dân Tỷ lệ cá nhân sử dụng Internet (%) Trung Quốc 80,2 81,5 a 8,8 a 54,3 Ấn Độ 79,8 22,1 14,7 34,5 Indonesia 48,4 55,6 16,9 32,3 Kenya 55,7 9,3 a 5,4 a 17,8 Malawi 23,0 NA NA 13,8 Mexico 35,4 53,5 14,1 63,9 Paraguay 31,1 27,1 10,3 61,1 Philippines 31,8 28,3 9,0 60,1 Nam Phi 67,4 67,9 10,4 56,2 Tunisia 36,8 NA NA 55,5 Việt Nam 30,0 24,3 3,4 49,6 Đông Á Thái Bình Dương 70,3 46,8 10,1 55,1 Châu Âu Trung Á 65,5 64,9 21,8 79,4 Mỹ Latinh Caribe 53,5 42,5 13,3 62,1 Trung Đông Bắc Phi 43,0 40,7 13,3 55,2 Nam Á 68,4 10,3 10,6 30,2 Hạ Sahara 20,9 NA 4,5 22,1 Thế giới 67,1 43,5 12,2 48,6 Quốc gia thu nhập cao 93,7 65,3 17,9 82,2 Quốc gia thu nhập thấp trung bình 61,3 30,0 8,8 41,9 Quốc gia thu nhập thấp 17,6 NA 2,9 16,0 Quốc gia thu nhập trung bình thấp 56,1 24,2 8,8 33,7 Quốc gia thu nhập trung bình 64,3 36,1 11,8 45,2 Quốc gia thu nhập trung bình cao 72,8 50,3 15,0 58,3 Nguồn: Ngân hàng giới Ghi chú: a liệu năm 2016; 10 Bảng 3: So sánh dịch vụ mobible money Mơ hình quản lý kiểu ngân Tiêu chí Mơ hình MNO Độ an toàn Tiền tập trung vào tài Từng tài khoản cá nhân khoản chung ngân hàng nắm giữ ngân hàng Có – Thơng qua đại lý Thẻ truy cập qua ATM Dễ chuyển đổi sang tiền mặt Khả chi nhánh ngân hàng Có chuyển tiền Liên kết với nhà mạng di động hàng Có, chuyển đến tài khoản ngân hàng Có Có/Khơng Nói khơng có nghĩa việc ban hành quy định không cần thiết không quan trọng mà có quy định pháp lý làm cho rủi ro tiềm ẩn giảm thiểu, làm cho dịch vụ mobile money trở nên đắt đỏ làm tăng rào cản gia nhập công ty viễn thông Các quan quản lý kiểm sốt vấn đề lạm quyền điều tiết họ thấy nhu cầu sử dụng dịch vụ tài đại đa số dân chúng chưa tiếp cận dịch vụ ngân hàng động lực cho việc hoạch định sách, điều tạo điều kiện thuận lợi cho các mơ hình cơng nghệ Đây mơ hình phát triển mobile money quốc gia Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras Paraguay, đây, Tigo Money (một loại mobile money) cung cấp công ty Bỉ, Milicom International Dịch vụ lần mắt Paraguay vào năm 2008 mà khơng có chịu ràng buộc quy định Ngân hàng Trung ương (NHTW) Paraguay quan quản lý tài Người dùng điện thoại di động tự động đăng ký tốn di động Trong trường hợp Brazil, tổ chức phi ngân hàng phát hành tiền điện tử định chế toán nguồn tiền nắm giữ tài khoản NHTW nguồn tiền không dùng vay Tại Uganda, quy định hướng dẫn Uganda khơng hồn tồn theo mơ hình MNO, nghiêm ngặt so với mơ hình quản lý kiểu ngân hàng Các nguyên tắc mobile money quốc gia yêu cầu MNO phải hợp tác 11 với ngân hàng, người dùng mở tài khoản riêng để sử dụng dịch vụ mobile money gửi vào tài khoản ký quỹ, tài khoản cá nhân Trong nghiên cứu phát triển mobile money 22 quốc gia, Evans & Pirchio (2014) cho quốc gia quản lý chặt chẽ mobile money, nói cách khác, theo mơ hình quản lý kiểu ngân hàng, dịch vụ mobile money quốc gia phát triển, an toàn cao Tuy nhiên, nhóm nước có dịch vụ mobile money phát triển, có quốc gia theo mơ hình quản lý kiểu ngân hàng, trường hợp Bangladesh Theo đó, quốc gia kiểm soát hoạt động MNO mức độ vừa phải tăng cường sử dụng MNO/các nhà cung cấp giải pháp đại lý Tài khoản khách hàng nắm giữ ngân hàng khách hàng truy cập thơng qua thiết bị di động Các ngân hàng chịu trách nhiệm bảo vệ khách hàng Cũng cần lưu ý rằng, thành công Bangladesh thể việc cung cấp mạng lưới đại lý mà người dân sử dụng để tốn hóa đơn, mức độ sử dụng rộng rãi mobile money người dân doanh nghiệp Ở khía cạnh khác, quy định hình thành sau dịch vụ cung cấp cách hiệu Đây trường hợp Philippines, quốc gia cung cấp dịch vụ mobile money (Smart Money (2001) G-Cash (2005)) Hình thức mobile money Philippines dịch vụ chuyển tiền, ban đầu, hợp tác với ngân hàng, Banco d’Oro, sau đó, dịch vụ cung cấp MNO mà đối tác ngân hàng Ban đầu, dịch vụ cung cấp mà không chịu quy định dịch vụ xem hình thức cạnh tranh với ngân hàng Hiện tại, hai mơ hình quản lý kiểu ngân hàng MNO tồn tại Philippines, quốc gia xem ví dụ tính linh hoạt quản lý Mobile money Ngay sau quy định xác lập NHTW Philippines tiếp tục có sửa đổi Ví dụ, u cầu đặt NHTW Philippines trước phép giao dịch Mobile money, đại lý cần phải tham dự buổi huấn luyện AML chống tài trợ khủng bố (CFT), hoạt động khơng phổ biến bên ngồi Manila Tuy nhiên, yêu cầu nới lỏng phép MNO cung cấp hoạt động đào tạo cho đại lý 12 Kết luận hàm ý cho Việt Nam Khi phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển mobile money, nghiên cứu cho thấy Việt Nam có hội tụ yếu tố tiềm để phát triển mobile money (xem Bảng 1) Tuy nhiên, việc phát triển mobile money Việt Nam gặp thách thức cần phải giải quyết, là, vấn đề định danh khách hàng phải thật chặt chẽ thực tế (chứ không dừng lại pháp lý); vấn đề liên quan đến việc liệu hệ thống bị sử dụng để rửa tiền thực hoạt động bất hợp pháp có liên quan hay khơng; rủi ro hoạt động phát sinh từ việc sử dụng cơng nghệ hành vi gian lận, bảo mật thông tin; vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển tốc độ phát triển mobile banking để bỏ qua giai đoạn phát triển mobile money; v.v Theo chúng tôi, để đưa mơ hình dịch vụ tài mobile money, đòi hỏi quan quản lý phải cân việc cởi mở với thử nghiệm đổi mới, phải có chắn khung pháp lý để bảo vệ người dùng, an toàn hệ thống, tuân thủ cam kết quốc tế phòng chống rửa tiền phân rõ trách nhiệm pháp lý bên liên quan Nếu cởi mở, dịch vụ khó phát triển Nhưng ngược lại, khơng có chắn kiểm soát rủi ro khung pháp lý rõ ràng, nhà cung cấp có uy tín khơng sẵn sàng cam kết nguồn lực để phát triển trì việc triển khai dịch vụ, đồng thời khách hàng khơng tin tưởng vào nhà cung cấp dịch vụ (Porteous 2006) Lý tưởng tạo môi trường cởi mở có độ chắn cao Các quốc gia tiên phong dịch vụ mobile money, Kenya Philippines, thường chọn cởi mở chắn (Porteous 2009), giai đoạn đầu triển khai Mexico ngược lại Kenya Philippines cho phép nhà cung cấp dịch vụ có uy tín tiến hành triển khai theo dõi chặt chẽ điều chỉnh thường xuyên thay phát triển khn khổ quy định chung từ đầu Trong năm gần đây, hai nước bắt đầu áp dụng biện pháp để cải thiện mức độ chắn dịch vụ Đối với lĩnh vực mang tính đổi sáng tạo dịch vụ tài di động mà mobile money hình thức, theo chúng tơi, cách tiếp cận “thử nghiệm học hỏi” - “test and learn” phù hợp Theo đó, thay cố gắng dự báo tất mơ hình kinh doanh đưa biện pháp điều tiết 4Các ngun tắc phát triển tài tồn diện sáng tạo (Principles for Innovative Financial Inclusion) chuyên gia tài tồn diện G20 đề xuất Xem thêm (https://www.gpfi.org/publications/g20principles-innovative-financial-inclusion-executive-brief) 13 tương ứng, quan quản lý nên đặt yêu cầu cách linh hoạt cởi mở, trì đối thoại với nhà cung cấp để hiểu trở ngại giám sát mức độ phát triển thị trường để có điều chỉnh cần thiết Và, khía cạnh khác cần quan tâm nữa, đề cập trên, là, cần tính đến liệu việc phát triển mobile banking có thúc đẩy nhanh để bỏ qua giai đoạn phát triển mobile money? Tài liệu tham khảo ACPOBS (2014) Mobile money services: “A bank in your pocket” overview and opportunities Background note Aron, J (2018) Mobile Money and the Economy: A Review of the Evidence The World Bank Research Observer, Volume 33, Issue 2, August 2018, Pages 135–188 Dermish, A., C Kneiding, P Leishman and I Mas (2011) Branchless and Mobile Banking Solutons for the Poor: A Survey of the Literature, Innovations, Vol 6, No Evans, D S., & Pirchio, A (2014) An empirical examination of why mobile money schemes ignite in some developing countries but flounder in most Review of Network Economics, 13(4), 397–451 Gencer, M (2011) The Mobile Money Movement: Catalyst to Jump-Start Emerging Markets Innovations: Technology, Governance, Globalization Volume 6, Issue 1, p.101-117 GSMA (2013) State of the industry 2013 Mobile fnancial services for the unbanked Heyer, A., & Mas, I (2011) Fertile grounds for mobile money: towards a framework for analysing enabling environments Enterprise Development and Microfinance, 22(1), 30–44 Kendall, J (2012) Bank-led or mobile-led financial inclusion? CGAP blog http://www.cgap.org/blog/bank-led-or-mobile-ledfinancial-inclusion Madise, S (2018) The Regulation of Mobile Money Law and Practice in SubSaharan Africa Palgrave Macmillan 14 OECD (2012) OECD Internet Economy Outlook OECD (June) Porteous, D (2006) The Enabling Environment for Mobile Banking in Africa Report commissioned by Department for International Development (DFID) Boston, MA: Bankable Frontier Associates Porteous, D (2009) Mobilizing Money through Enabling Regulation Innovations: Technology, Governance, Globalization 4(1): 75-90 Solin, M (21 March 2011) Mobile money director, GSM association Personal communication 15 ... Quốc gia thu nhập cao 93,7 65,3 17,9 82,2 Quốc gia thu nhập thấp trung bình 61,3 30,0 8,8 41,9 Quốc gia thu nhập thấp 17,6 NA 2,9 16,0 Quốc gia thu nhập trung bình thấp 56,1 24,2 8,8 33,7 Quốc gia. .. mobile money 22 quốc gia, Evans & Pirchio (2014) cho quốc gia quản lý chặt chẽ mobile money, nói cách khác, theo mơ hình quản lý kiểu ngân hàng, dịch vụ mobile money quốc gia phát triển, an toàn... banking phổ biến quốc gia phát triển lại chưa phát triển mạnh hầu hết quốc gia phát triển mức độ tài tồn diện thấp Mobile money ngược lại, khơng có quốc gia phát triển phổ biến quốc gia phát triển,
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔ HÌNH NÀO CHO MOBILE MONEY TẠI VIỆT NAM?, MÔ HÌNH NÀO CHO MOBILE MONEY TẠI VIỆT NAM?

Từ khóa liên quan