Bai tap boi duong HSG lop 2

94 230 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2019, 04:57

1 II) Một số tốn tính ngược: Bài tốn 1: Tìm số biết lấy số cộng với 12 trừ 21 kết 42 Bài giải: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………… Bài toán 2: Tìm số biết lấy số cộng với 15 trừ 21 kết 60 Bài giải: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………… Bài toán 3: Tìm số biết lấy số cộng với 15 trừ 21 kết 42 Bài giải: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………… Bài toán 1: Tìm số biết lấy số cộng với 12 trừ 13 kết 75 Bài giải: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 10 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………… 80 Từ cú nghĩa trỏi ngược với từ can đảm là…………………………… Cõu 6: Dựa vào cõu gợi ý sau viết đoạn văn ngắn (khoảng 4,5 cõu)núi loài cõy mà em thớch ? a) Đú cõy gỡ, trồng đõu b) Hỡnh dỏng cõy ? c) Cõy cú ớch lợi gỡ ? Bài làm : 81 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP NĂM HỌC: 2011-2012 82 Họ tờn: Lớp 2: MễN TIẾNG VIỆT: Thời gian làm bài: 60 phỳt Cõu 1: Thay cụm từ Khi cỏc cõu hỏi cỏc cụm từ thớch hợp: a Khi trường bạn thi học kỳ 2?: 83 b Khi bạn nghĩ hố? c Khi bạn đún em lớp mẫu giỏo? d Khi bạn quờ thăm ụng bà ngoại? Cõu 2: Đặt cõu hỏi cho cụm từ vỡ cho cỏc cõu sau: a Vỡ học giỏi, hiền từ nờn bạn Lan nhiều người quý mến 84 b Thủy Tinh đỏnh đuổi Sơn Tinh vỡ tức c Vỡ gấu trắng cú tớnh tũ mũ, nờn người thủy thủ thoỏt nạn d Nhờ cú anh Hựng kờ lại hũn đỏ nờn người qua cầu khụng bị ngó 85 Cõu 3: Dựng dấu chấm, phẩy điền vào ụ trống đoạn văn sau viết đoạn văn lại cho đỳng chớnh tả ễng đỗ phủ người làm thơ tiếng đời nhà Đường cú cõu rằng: “ Nhõn sinh thập hy” nghĩa là: “Người thọ 70 xưa hiếm” tụi ngồi 70 xũn tinh thần sỏng suốt 86 Cõu 4: Tỡm từ trỏi nghĩa với từ sau đặt cõu với từ vừa tỡm được: Tốt nết, đen thui, hiền lành 87 Cõu 5: Em hóy viết đoạn văn núi em em (hoặc em hàng xúm) 88 89 90 Đỏp ỏn mụn Tiếng Việt: Cõu 1: điểm Cõu 2: điểm Cõu 3: điểm Cõu 4: điểm Cõu 5: điểm Cõu 6: điểm (a:1,5đ ; b:2đ ;c:1,5đ) Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp 91 Nămhọc 2001-2002 Mụn Tiếng Việt (thời gian 60 phỳt) 1- Từ ngữ: Giải nghĩa từ: quê hương ; cổ kính  Quờ hương :  Cổ kớnh 2- Ngữ phỏp: 92 Dựng dấu // tỏch cõu sau thành hai phận chớnh - Buổi sáng, sương muối phủ trắng cành cây, bói cỏ - Những thơng già bất chấp thời tiết khắc nghiệt 3- Cảm thụ văn học( điểm) Kết thúc thơ “ Đàn gà nở” nhà thơ Phạm Hổ có viết: Vườn trưa gió mát 93 Bướm bay rập rờn Quanh đôi chân mẹ Một rừng chõn Em thớch hỡnh ảnh khổ thơ ? Vỡ sao? 4-Tập làm văn( 10 điểm) Đọc Trần Quốc Toản quân ( Tiếng Việt 2, tập 2) trả lời câu hỏi sau: 94 1- Hỡnh ảnh trần Quốc Toản quân đẹp đẽ oai hùng nào? 2- Hóy tả cảnh đoàn quân Quốc Toản Em cú suy nghĩ gỡ Trần Quốc Toản, người thiếu niên anh hùng dân tộc? ... ………………………………………………………………………………………… 20 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………… 21 Bài tốn 8: Tìm số biết lấy số chia cho cộng với 12 kết 20 Bài... ………………………………………………………………………………………… ………………………… Bài 11: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng: 31 3dm5cm – 12cm = ? A 23 dm B 23 cm C 47 dm D 47 cm Bài 12: Tìm ba số hạng có tổng : Bài giải: …………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………… 22 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 23 …………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap boi duong HSG lop 2, Bai tap boi duong HSG lop 2

Từ khóa liên quan