Vì nhiều nguyên nhân khiến hợp đồng không thể thực hiện được, mọi người sẽ đặt ra vấn đề bồi thường thiệt hại

11 61 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2019, 15:42

TÊN TƯ VẤN: CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM GIA HẠN THỜI GIAN BẢO HÀNH TRAO ĐỔI LẦN 2: Ngày nhận: 31/10/2019 Bộ phận: MCS FSV Ngày trả lời: 13/11/2019 PIC: Vũ Thị Thu Hiền A – BỐI CẢNH CW gửi kế hoạch kinh doanh sửa đổi cho HVN, theo đó: - CW cung cấp gói gia hạn bảo hành cho HEAD để HEAD bán cho khách hàng - HVN khơng tham gia trực tiếp vào q trình bán hàng mà trung gian giới thiệu CW với HEAD - HVN nhận tiền royalty cho phép CW sử dụng logo Honda Chi tiết kế hoạch kinh doanh đính kèm mục B – ĐÁNH GIÁ CỦA PHÒNG PHÁP CHẾ Ngành nghề kinh doanh phù hợp CW VN - Đối với kế hoạch kinh doanh này, phòng Pháp chế đề xuất phận trao đổi với CW VN cân nhắc, xem xét phương án cung cấp gói bảo dưỡng, sửa chữa mơ tơ, xe máy cho HEAD thay cho gói bảo hành với lí sau: + Bản chất gói dịch vụ theo kế hoạch kinh doanh bảo hiểm điều kiện để cơng ty có vốn đầu tư nước cung cấp dịch vụ bảo hiểm Việt Nam phức tạp, khó khăn nêu tư vấn trước CWI khơng có khả đáp ứng điều kiện + Các quy định pháp luật hành chưa có quy định ngành nghề bảo hành gia hạn bảo hành kế hoạch kinh doanh nêu mà “bảo hành” hiểu trách nghiệm/nghĩa vụ pháp lý bên bán bên mua (cụ thể: HVN HEAD HEAD khách hàng), dịch vụ cung cấp sở hợp đồng có thu phí (Tham chiếu quy định Điều 446Bộ Luật Dân Sự 2015, Điều 49 Luật Thương Mại 2005, Điều 21 Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng 2010 Điều Nghị Định 116/2017/NĐ-CP trích dẫn cuối văn bản) Theo đó, ngành nghề kinh doanh phù hợp bao gồm 02 ngành nghề bên mà phòng Pháp chế thấy CW đề cập với phận email ngày 22 tháng 10, cụ thể: + Các dịch vụ liên quan tới sản xuất (Services incidental to manufacturing: 884) + Sửa chữa, bảo dưỡng xe máy (Maintenance and repairs of M/C: 6122) Để CW VN đăng ký ngành nghề phận cân nhắc 02 phương án sau: * Phương án 1: CW VN tự đăng ký bổ sung ngành nghề vào Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư CW VN Ưu điểm: CW VN tự chủ động thực thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề HVN tham gia vào trình đăng ký CW VN Nhược điểm: Mặc dù 02 ngành nghề kinh doanh phòng Pháp chế đánh giá ngành nghề phù hợp dựa kế hoạch kinh doanh quy định pháp luật hành chất, gói dịch vụ gói bảo hiểm gia hạn bảo hành nên thực phương án phòng Pháp chế đề xuất tồn số rủi ro/ lưu ý sau: + Thứ nhất, CW VN gặp khó khăn việc đăng ký 02 ngành nghề nêu Việt Nam khơng có cam kết dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa mô tô, xe máy Biểu cam kết WTO phòng Pháp chế chưa tìm thấy điều ước quốc tế song phương đa phương khác mà Việt Nam Ấn Độ thành viên có quy định điều kiện đầu tư nhà đầu tư nước hoạt động kinh doanh dịch vụ dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa mô tô, xe máy Mặt khác, qua rà soát Luật Đầu Tư 2014 văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành liên quan đến đầu tư nước hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa mô tô, xe máy, phòng Pháp chế khơng tìm thấy quy định liên quan đến điều kiện đầu tư cụ thể luật định áp dụng nhà đầu tư nước lĩnh vực Như vậy, trường hợp này, quy định Điều 10.2 Nghị Định 118/2015/NĐ-CP trích cuối văn bản, nộp hồ sơ để đăng ký đầu tư (cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho dự án Công ty A Việt Nam, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam Bộ quản lý ngành (trường hợp Bộ Công thương) để xem xét, định điều kiện đầu tư CW VN + Thứ hai, giả định CW VN đăng ký thành công 02 ngành nghề trên, CW VN chủ thể trực tiếp thực dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa mô tô, xe máy mà HEAD chủ thể trực tiếp thực dịch vụ cho khách hàng Với phương thức thực kế hoạch kinh doanh, phòng Pháp chế rà sốt quy định pháp luật chưa tìm thấy quy định hạn chế/ cấm không cho phép CW VN ký hợp đồng/ giao dịch với HVN/HEAD Khách hàng để cung cấp gói bảo dưỡng, sửa chữa sau lại ký Hợp đồng/ giao dịch với HEAD để giao toàn việc trực tiếp bảo dưỡng, sửa chữa cho HEAD Dù vậy, nhìn nhận trình đầu tư, kinh doanh Việt Nam, quan nhà nước có thẩm quyền (như quan quản lý nhà nước đầu tư, doanh nghiệp, thị trường, thuế,…) có câu hỏi việc CW VN đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa mô tô, xe máy thực tế KHÔNG trực tiếp thực việc bảo dưỡng, sửa chữa mà giao cho HEAD thực Ngoài ra, vấn đề khác sở vật chất (như địa điểm thực hoạt động kinh doanh, trang thiết bị,…), nhân công CW VN vấn đề cần làm rõ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm tra trực tiếp trụ sở/ địa điểm thực hoạt động kinh doanh CW VN (nếu có) * Phương án 2: HVN CW VN ký hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC - hợp đồng ký nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế) để thực dự án đầu tư cho dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng Ưu điểm: + HVN đăng ký ngành nghề liên quan tới sửa chữa, bảo dưỡng xe máy nên CW VN ký BCC với HVN khả dự án đầu tư HVN CW VN quan nhà nước chấp thuận cao phương án + Dựa BCC HVN u cầu CW VN chia sẻ lợi nhuận dự án cho HVN Tức HVN nhận 02 khoản: royalty từ việc sử dụng logo Honda (mặc dù HVN phải trả phần/tồn phí cho HM) + lợi nhuận từ việc cung cấp dịch vụ Nhược điểm: Thủ tục nội thủ tục với quan nhà nước mà HVN cần thực nhiều, cụ thể: + Để ký BCC cần xin ý kiến Hội đồng thành viên HVN (gồm HM – ASH - VEAM) việc định dự án đầu tư phát triển công thuộc thẩm quyền Hội đồng thành viên Thủ tục họp xin ý kiến Hội đồng thành viên HVN thường phức tạp, tốn thời gian không chắn dự án đầu tư Hội đồng thành viên chấp thuận + HVN CW VN phải chuẩn bị hồ sơ để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Theo quy định pháp luật hành, hồ sơ tương đối phức tạp gồm giấy tờ sau: “a) Văn đề nghị thực dự án đầu tư; b) Bản chứng minh nhân dân, thẻ cước hộ chiếu nhà đầu tư cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý nhà đầu tư tổ chức; c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm nội dung: nhà đầu tư thực dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu kinh tế - xã hội dự án; d) Bản tài liệu sau: báo cáo tài 02 năm gần nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài cơng ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài tổ chức tài chính; bảo lãnh lực tài nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh lực tài nhà đầu tư; đ) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nộp thỏa thuận thuê địa điểm tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực dự án đầu tư; e) Giải trình sử dụng công nghệ dự án quy định điểm b khoản Điều 32 Luật gồm nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình cơng nghệ; thơng số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng máy móc, thiết bị dây chuyền cơng nghệ chính; g) Hợp đồng BCC dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.” (Điều 33.1, Luật đầu tư 2014) + Lợi nhuận mà HVN nhận từ dự án nhỏ so với tổng doanh thu HVN (đánh giá đưa dựa thông tin giá gói gia hạn bảo hành mà phòng Luật cung cấp lần trao đổi trực tiếp) thủ tục, hồ sơ mà HVN cần thực lại nhiều phức tạp Dựa phần phân tích 02 phương án trên, phận cân nhắc thơng tin cho phòng Pháp chế định phận để tiếp tục hỗ trợ (nếu cần thiết) Đánh giá nội dung kế hoạch kinh doanh HVN latest business process_rev02.ppt VĂN BẢN THAM CHIẾU: Luật đầu tư 2014 Luật doanh nghiệp 2014 Bộ Luật Dân Sự 2015: “Điều 446 Nghĩa vụ bảo hành Bên bán có nghĩa vụ bảo hành vật mua bán thời hạn, gọi thời hạn bảo hành, việc bảo hành bên thỏa thuận pháp luật có quy định Thời hạn bảo hành tính kể từ thời điểm bên mua có nghĩa vụ phải nhận vật.” Luật Thương Mại 2005 có quy định sau: “Điều 49 Nghĩa vụ bảo hành hàng hoá Trường hợp hàng hoá mua bán có bảo hành bên bán phải chịu trách nhiệm bảo hành hàng hố theo nội dung thời hạn thỏa thuận Bên bán phải thực nghĩa vụ bảo hành thời gian ngắn mà hoàn cảnh thực tế cho phép Bên bán phải chịu chi phí việc bảo hành, trừ trường hợp có thoả thuận khác.” Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng 2010 có quy định sau: “Điều 21 Trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện Hàng hóa, linh kiện, phụ kiện bảo hành theo thỏa thuận bên bắt buộc bảo hành theo quy định pháp luật Trường hợp hàng hóa, linh kiện, phụ kiện bảo hành, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm: Thực đầy đủ nghĩa vụ bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện cung cấp; Cung cấp cho người tiêu dùng giấy tiếp nhận bảo hành, ghi rõ thời gian thực bảo hành Thời gian thực bảo hành khơng tính vào thời hạn bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa thay linh kiện, phụ kiện đổi hàng hóa thời hạn bảo hành linh kiện, phụ kiện hàng hóa tính từ thời điểm thay linh kiện, phụ kiện đổi hàng hóa mới; Cung cấp cho người tiêu dùng hàng hóa, linh kiện, phụ kiện tương tự để sử dụng tạm thời có hình thức giải khác người tiêu dùng chấp nhận thời gian thực bảo hành; Đổi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện tương tự thu hồi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện trả lại tiền cho người tiêu dùng trường hợp hết thời gian thực bảo hành mà không sửa chữa không khắc phục lỗi Đổi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện tương tự thu hồi hàng hóa trả lại tiền cho người tiêu dùng trường hợp thực bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện từ ba lần trở lên thời hạn bảo hành mà khơng khắc phục lỗi; Chịu chi phí sửa chữa, vận chuyển hàng hóa, linh kiện, phụ kiện đến nơi bảo hành từ nơi bảo hành đến nơi cư trú người tiêu dùng; Chịu trách nhiệm việc bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện cho người tiêu dùng trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực việc bảo hành.” Nghị Định 116/2017/NĐ-CP quy định sau: “Điều Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này, từ ngữ hiểu sau: Bảo hành nghĩa vụ pháp lý doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp doanh nghiệp nhập ô tô việc bảo đảm chất lượng ô tô bán điều kiện định Bảo dưỡng công việc cần thực theo hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nhằm trì trạng thái vận hành bình thường tơ Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô tổ chức thực việc bảo hành, bảo dưỡng ô tơ có đủ điều kiện theo quy định Nghị định này.” TÊN TƯ VẤN: CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM GIA HẠN THỜI GIAN BẢO HÀNH Ngày nhận: 27/09/2019 Bộ phận: MCS.TSV Ngày trả lời: 04/10/2019 PIC: Vũ Thị Thu Hiền A – CÂU HỎI Bối cảnh: HVN dự kiến xây dựng chương trình bảo hiểm cho khách hàng mua xe HEAD Quyền lợi gói bảo hiểm kéo dài thời hạn bảo hành xe HVN đóng vai trò xây dựng, điều phối chương trình lựa chọn Công ty bảo hiểm phù hợp Sau lựa chọn công ty bảo hiểm, HVN giới thiệu chương trình tới HEAD Cơng ty bảo hiểm HEAD làm việc trực tiếp với việc mua bán bảo hiểm giải khiếu nại bảo hiểm Sau bán bảo hiểm, HVN HEAD nhận tiền hoa hồng dựa doanh số bảo hiểm bán Câu hỏi: HVN HEAD tham gia vào chương trình khơng? Ngành nghề kinh doanh phù hợp gì? Cơng ty bảo hiểm chưa có trụ sở Việt Nam Vậy, để bán bảo hiểm Việt Nam Cơng ty bảo hiểm cần thành lập công ty đăng ký kinh doanh Việt Nam không? Dự kiến tên chương trình sử dụng từ HONDA Cơng ty bảo hiểm trả khoản Loyalty để dùng từ HONDA tiền cộng gộp tiền hoa hồng trả cho HVN Công ty sử dụng nhãn hiệu Honda India sang Vietnam có phải xin phép HM khơng? Tiền Loyalty sử dụng nhãn hiệu HONDA có phải trả cho HM không? B – TRẢ LỜI HVN HEAD tham gia vào chương trình khơng? Ngành nghề kinh doanh phù hợp gì? a Đối với HVN - Khi HVN tham gia vào chương trình HVN bị coi có hành vi môi giới bảo hiểm, cụ thể: + Luật kinh doanh bảo hiểm quy định sau: “4 Hoạt động môi giới bảo hiểm việc cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm công việc liên quan đến việc đàm phán, thu xếp thực hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu bên mua bảo hiểm” “Điều 90 Nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm Nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm bao gồm: Cung cấp thơng tin loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm 2 Tư vấn cho bên mua bảo hiểm việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm bên mua bảo hiểm Thực cơng việc khác có liên quan đến việc thực hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu bên mua bảo hiểm.” + Dù HVN không tham gia cung cấp thông tin, tư vấn trực tiếp cho khách hàng hành vi HVN hiểu kết nối, giới thiệu Công ty bảo hiểm cho khách hàng, phòng Luật hiểu khơng có tham gia HVN Cơng ty bảo hiểm HEAD bán bảo hiểm cho khách hàng Do vậy, góc độ định HVN bị coi có hành vi cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm việc lựa chọn, định mua bảo hiểm + Một yếu tố quan trọng cần đánh giá khoản hoa hồng mà HVN nhận Khoản hoa hồng tính trực tiếp số lượng bảo hiểm bán nên khoản hoa hồng coi lợi ích, thù lao cho việc giới thiệu chương trình bảo hiểm HVN “Điều 91 Quyền nghĩa vụ doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm hưởng hoa hồng môi giới bảo hiểm Hoa hồng môi giới bảo hiểm tính phí bảo hiểm ” (Luật kinh doanh bảo hiểm) => Từ lập luận thấy HVN xây dựng tham gia chương trình bảo hiểm bị coi có hành vi mơi giới bảo hiểm - HVN khơng có chức mơi giới bảo hiểm để hoạt động mơi giới bảo hiểm khó khăn, cụ thể: + Để kinh doanh môi giới bảo hiểm, HVN cần thành lập doanh nghiệp riêng cho hoạt động môi giới bảo hiểm Luật kinh doanh bảo hiểm khơng có quy định việc doanh nghiệp tồn phép kinh doanh thêm ngành nghề môi giới bảo hiểm mà có quy định hoạt động mơi giới bảo hiểm doanh nghiệp môi giới bảo hiểm “Điều 89 Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm doanh nghiệp thực hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan.” (Luật kinh doanh bảo hiểm) + Để thành lập doanh nghiệp mơi giới bảo hiểm cần đáp ứng điều kiện tương đối phức tạp Bộ phận tham khảo cụ thể điều kiện trích dẫn câu trả lời thứ sau b Đối với HEAD - Khi HEAD tham gia vào chương trình HEAD bị coi có hoạt động đại lý bảo hiểm, cụ thể: + Luật kinh doanh bảo hiểm quy định sau: “3 Hoạt động đại lý bảo hiểm hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm công việc khác nhằm thực hợp đồng bảo hiểm theo uỷ quyền doanh nghiệp bảo hiểm.” “Điều 85 Nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm Đại lý bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền tiến hành hoạt động sau đây: Giới thiệu, chào bán bảo hiểm; Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm; Thu phí bảo hiểm; Thu xếp giải bồi thường, trả tiền bảo hiểm xảy kiện bảo hiểm; Thực hoạt động khác có liên quan đến việc thực hợp đồng bảo hiểm.” + Theo thơng tin phận cung cấp tham gia vào chương trình bảo hiểm bảo hành HEAD trực tiếp bán bảo hiểm cho khách hàng, thu phí bảo hiểm giải bồi thường xảy kiện bảo hiểm -> Tham chiếu quy định trích dẫn HEAD bị coi có hoạt động đại lý bảo hiểm - Để đăng ký hoạt động đại lý bảo hiểm HEAD cần đáp ứng điều kiện sau: “2 Tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ điều kiện sau đây: a) Là tổ chức thành lập hoạt động hợp pháp; b) Nhân viên tổ chức đại lý trực tiếp thực hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ điều kiện quy định khoản Điều này.” (Luật kinh doanh bảo hiểm) - Theo thông tin phòng Luật biết trước đây, HVN triển khai chương trình thẻ thành viên Honda Plus phòng FS SPL u cầu HEAD tham gia bán thẻ thành viên Honda Plus phải đăng ký ngành nghề đại lý bảo hiểm Tuy nhiên, khơng phải phận quản lý trực tiếp nên phòng Luật khơng thể chắn việc tất HEAD có ngành nghề đại lý bảo hiểm Ngoài ra, rủi ro phát sinh khối lượng q lớn mà lợi ích nhận khơng nhiều nên chương trình Honda Plus bị thức dừng lại từ 01/10/2019 Do vậy, phận nên liên hệ với FS SPL để xác nhận lại thông tin Cơng ty bảo hiểm chưa có trụ sở Việt Nam Vậy, để bán bảo hiểm Việt Nam Cơng ty bảo hiểm cần thành lập công ty đăng ký kinh doanh Việt Nam khơng? Để cơng ty bảo hiểm nước ngồi kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam cơng ty bảo hiểm lựa chọn phương án: (1) thành lập doanh nghiệp bảo hiểm (2) thành lập chi nhánh nước Quy định cụ thể sau: “Điều Giải thích từ ngữ Doanh nghiệp bảo hiểm doanh nghiệp thành lập, tổ chức hoạt động theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.” (Luật kinh doanh bảo hiểm) “Điều Điều kiện chung để cấp Giấy phép thành lập hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngồi, doanh nghiệp mơi giới bảo hiểm Đối với tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn: Tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đáp ứng điều kiện sau: b) Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn phải góp vốn tiền không sử dụng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư tổ chức, cá nhân khác để tham gia góp vốn; c) Tổ chức tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải hoạt động kinh doanh có lãi 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; d) Tổ chức tham gia góp vốn hoạt động ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định phải bảo đảm vốn chủ sở hữu trừ vốn pháp định tối thiểu số vốn dự kiến góp; đ) Trường hợp tổ chức tham gia góp vốn doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, ngân hàng thương mại, cơng ty tài chính, cơng ty chứng khốn tổ chức phải bảo đảm trì đáp ứng điều kiện an tồn tài quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép tham gia góp vốn theo quy định pháp luật chuyên ngành Có hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép theo quy định Nghị định Điều Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm: Ngoài điều kiện định Điều Nghị định này, thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm phải tổ chức đáp ứng điều kiện sau đây: a) Đối với tổ chức nước ngoài: - Là doanh nghiệp bảo hiểm nước quan có thẩm quyền nước ngồi cho phép hoạt động kinh doanh lĩnh vực dự kiến tiến hành Việt Nam công ty chuyên thực chức đầu tư nước doanh nghiệp bảo hiểm nước doanh nghiệp bảo hiểm nước ủy quyền để góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam; - Có năm kinh nghiệm hoạt động lĩnh vực dự kiến tiến hành Việt Nam; - Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; - Không vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật hoạt động kinh doanh bảo hiểm nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép b) Đối với tổ chức Việt Nam: - Có tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép Điều kiện thành lập công ty cổ phần bảo hiểm: Ngoài điều kiện định Điều Nghị định này, công ty cổ phần bảo hiểm dự kiến thành lập phải đáp ứng điều kiện sau đây: a) Có tối thiểu 02 cổ đơng tổ chức đáp ứng điều kiện quy định khoản Điều Nghị định 02 cổ đông phải sở hữu tối thiểu 20% số cổ phần công ty cổ phần bảo hiểm dự kiến thành lập; Điều Điều kiện thành lập chi nhánh nước Chi nhánh nước đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngồi, khơng có tư cách pháp nhân, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước bảo đảm chịu trách nhiệm nghĩa vụ cam kết chi nhánh Việt Nam Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước thành lập chi nhánh Việt Nam phải đáp ứng điều kiện sau: a) Các điều kiện quy định điểm a khoản Điều Nghị định này; b) Có trụ sở quốc gia mà Việt Nam quốc gia ký kết điều ước quốc tế thương mại, có thỏa thuận thành lập chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước Việt Nam; d) Cơ quan quản lý nhà nước bảo hiểm nước nơi doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngồi đóng trụ sở ký kết Biên thỏa thuận hợp tác với Bộ Tài Việt Nam quản lý, giám sát hoạt động chi nhánh nước ngoài; đ) Có văn cam kết chịu trách nhiệm nghĩa vụ cam kết chi nhánh Việt Nam; e) Nguồn vốn thành lập chi nhánh nước phải nguồn hợp pháp không sử dụng tiền vay nguồn ủy thác đầu tư hình thức nào; g) Có lãi 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khơng có lỗ lũy thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép Điều Điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Tổ chức Việt Nam, cá nhân góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đáp ứng điều kiện quy định Điều Nghị định Tổ chức nước ngồi góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đáp ứng điều kiện quy định Điều Nghị định điều kiện sau: a) Là doanh nghiệp mơi giới bảo hiểm nước ngồi quan có thẩm quyền nước cho phép hoạt động kinh doanh mơi giới bảo hiểm Việt Nam; b) Có năm kinh nghiệm hoạt động lĩnh vực môi giới bảo hiểm; c) Không vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật hoạt động môi giới bảo hiểm nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép Điều 10 Vốn pháp định doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngồi, doanh nghiệp mơi giới bảo hiểm Mức vốn pháp định doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ: a) Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (trừ trường hợp quy định điểm b, điểm c khoản này) bảo hiểm sức khỏe: 300 tỷ đồng Việt Nam; b) Kinh doanh bảo hiểm theo quy định điểm a khoản bảo hiểm hàng không bảo hiểm vệ tinh: 350 tỷ đồng Việt Nam; c) Kinh doanh bảo hiểm theo quy định điểm a khoản này, bảo hiểm hàng không bảo hiểm vệ tinh: 400 tỷ đồng Việt Nam Mức vốn pháp định doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ: a) Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) bảo hiểm sức khỏe: 600 tỷ đồng Việt Nam; b) Kinh doanh bảo hiểm theo quy định điểm a khoản bảo hiểm liên kết đơn vị bảo hiểm hưu trí: 800 tỷ đồng Việt Nam; c) Kinh doanh bảo hiểm theo quy định điểm a khoản này, bảo hiểm liên kết đơn vị bảo hiểm hưu trí: 1.000 tỷ đồng Việt Nam Mức vốn pháp định doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe: 300 tỷ đồng Việt Nam Mức vốn pháp định chi nhánh nước ngoài: a) Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (trừ trường hợp quy định điểm b, điểm c khoản này) bảo hiểm sức khỏe: 200 tỷ đồng Việt Nam; b) Kinh doanh bảo hiểm theo quy định điểm a khoản bảo hiểm hàng không bảo hiểm vệ tinh: 250 tỷ đồng Việt Nam; c) Kinh doanh bảo hiểm theo quy định điểm a khoản này, bảo hiểm hàng không bảo hiểm vệ tinh: 300 tỷ đồng Việt Nam Mức vốn pháp định doanh nghiệp tái bảo hiểm: a) Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ tái bảo hiểm sức khỏe: 400 tỷ đồng Việt Nam; b) Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ tái bảo hiểm sức khỏe: 700 tỷ đồng Việt Nam; c) Kinh doanh loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ tái bảo hiểm sức khỏe: 1.100 tỷ đồng Việt Nam Mức vốn pháp định doanh nghiệp môi giới bảo hiểm: a) Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc môi giới tái bảo hiểm: tỷ đồng Việt Nam; b) Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc môi giới tái bảo hiểm: tỷ đồng Việt Nam.” (Nghị định số 73/2016/NĐ-CP) Dự kiến tên chương trình sử dụng từ HONDA Công ty bảo hiểm trả khoản Loyalty để dùng từ HONDA tiền cộng gộp tiền hoa hồng trả cho HVN Công ty sử dụng nhãn hiệu Honda India sang Vietnam có phải xin phép HM khơng? Tiền Loyalty sử dụng nhãn hiệu HONDA có phải trả cho HM không? Như thông tin tư vấn trước đây, nhãn hiệu HONDA thuộc quyền sở hữu HM nên dù Công ty bảo hiểm sử dụng nhãn hiệu HONDA Ấn Độ phòng Luật không chắn việc công ty bảo hiểm có sử dụng nhãn hiệu HONDA Việt Nam hay không Do vậy, việc sử dụng nhãn hiệu trả tiền Loyalty cho nhãn hiệu HONDA cần hỏi ý kiến HM VĂN BẢN THAM CHIẾU: Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật kinh doanh bảo hiểm Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật kinh doanh bảo hiểm ... thực tế KHƠNG trực tiếp thực việc bảo dưỡng, sửa chữa mà giao cho HEAD thực Ngoài ra, vấn đề khác sở vật chất (như địa điểm thực hoạt động kinh doanh, trang thiết bị,…), nhân công CW VN vấn đề. .. thẩm quyền thẩm tra trực tiếp trụ sở/ địa điểm thực hoạt động kinh doanh CW VN (nếu có) * Phương án 2: HVN CW VN ký hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC - hợp đồng ký nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh... Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm; Thu phí bảo hiểm; Thu xếp giải bồi thường, trả tiền bảo hiểm xảy kiện bảo hiểm; Thực hoạt động khác có liên quan đến việc thực hợp đồng bảo hiểm.” + Theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Vì nhiều nguyên nhân khiến hợp đồng không thể thực hiện được, mọi người sẽ đặt ra vấn đề bồi thường thiệt hại, Vì nhiều nguyên nhân khiến hợp đồng không thể thực hiện được, mọi người sẽ đặt ra vấn đề bồi thường thiệt hại