Đề khảo sát lịch sử 12 lần 1 năm 2019 2020 trường ngô gia tự vĩnh phúc

5 52 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2019, 22:48

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ U Mã đề thi: 108 KÌ THI KSCĐ LỚP 12 LẦN I - NĂM HỌC 2019 - 2020 Đề thi môn: Lịch sử Thời gian làm 50 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm) SBD: ………………… Họ tên thí sinh: ………………………………………………………… Câu 1: Kẻ thù nhân dân nước Đơng Nam Á sau Chiến tranh giới thứ hai (1939-1945) kết thúc A chế độ phân biệt chủng tộc B chủ nghĩa thực dân cũ C chủ nghĩa thực dân D giai cấp địa chủ phong kiến Câu 2: : Cơ quan không trực thuộc Liên hợp quốc? A Tòa án quốc tế B Ban thư kí C Hội đồng bảo an D Ủy ban châu Âu Câu 3: Đường lối Đảng cộng sản Trung Quốc từ sau năm 1978 có điểm so với trước? A Nền dân chủ nhân dân B Thực cải cách mở cửa C Sự lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc D Con đường Xã hội chủ nghĩa Câu 4: Hiến chương Liên hợp quốc thông qua hội nghị nào? A Xan Phranxixcô B Pốtxđam C Vécxai D Ianta Câu 5: Ý khơng phản ánh vai trò Việt Nam ASEAN ? A Đóng vai trò tích cực việc thành lập Cộng đồng ASEAN cuối năm 2015 B Góp phần tích cực thúc đẩy kết nạp nước lại, hình thành khối ASEAN thống gồm 10 nước C Đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN từ năm 2010 đến D Việt Nam thành viên đáng tin cậy, có trách nhiệm tích cực SSEAN Câu 6: Trong công xây dựng đất nước nay, Việt Nam rút kinh nghiệm từ phát triển kinh tế nhóm nước sáng lập ASEAN ? A Xây dựng kinh tế tự chủ kết hợp với hội nhập quốc tế B Tập trung chủ đạo vào sản xuất hàng hóa để xuất C Tập trung chủ yếu sản xuất hàng tiêu dùng nội địa D Xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Câu 7: Chiến tranh lạnh chấm dứt ảnh hưởng đến tình hình nước Đông Nam Á nào? A Các nước Đông Nam Á tham gia khối liên minh quân B Các nước Đơng Nam Á có điều kiện kiến thiết lại đất nước C Các nước ASEAN kí Hiệp ước thân thiện hợp tác D Vấn đề Campuchia bước giải Câu 8: Điểm giống Nhật Bản bốn “con rồng” kinh tế châu Á A không tham gia liên minh trị, qn B khơng chi nhiều tiền cho quốc phòng, an ninh C khơng tham gia vào nhóm G7 G8 D đẩy mạnh cải cách dân chủ, cải cách mở cửa, hội nhập quốc tế Câu 9: Ý biểu Nhật Bản “ trở thành siêu cường tài số giới” từ nửa sau năm 80 kỉ XX? A Giúp đỡ tài cho nhiều nước thơng qua nguồn vốn ODA B Nhật Bản trở thành chủ nợ lớn giới C Dự trữ vàng ngoại tệ Nhật Bản gấp lần Mĩ D Dự trữ vàng ngoại tệ Nhật Bản gấp 1,5 lần Cộng hòa Liên bang Đức Câu 10: Giai đoạn thứ hai cách mạng khoa học – kĩ thuật đại diễn chủ yếu lĩnh vực nào? A Thông tin liên lạc B Công nghệ C Kỹ thuật D Giao thông vận tải Câu 11: Kẻ thù chủ yếu phong trào giải phóng dân tộc Mĩ Latinh sau chiến tranh giới thứ hai? A Chế độ phân biệt chủng tộc B Chủ nghĩa thực dân C Giành độc lập dân tộc D Chủ nghĩa thực dân cũ Trang 1/4 - Mã đề thi 108 - https://thi247.com/ Câu 12: Điểm khác sách đối ngoại Liên Xơ với sách đối ngoại Ấn Độ Campuchia sau Chiến tranh giới thứ hai A “Định hướng Âu – Á” B Hòa bình, tích cực C Trung lập, tiếp nhận viện trợ từ phía D Hòa bình, trung lập Câu 13: Cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật đại diễn theo trình tự nào? A Sản xuất – khoa học – kĩ thuật B Khoa học – kĩ thuật - sản xuất C Sản xuất - kĩ thuật- khoa học D Kĩ thuật – khoa học – sản xuất Câu 14: Từ năm 60 – 70 kỉ XX, nhóm nước sáng lập ASEAN tiến hành A xây dựng kinh tế tự chủ B mở cửa kinh tế C chiếnlược kinh tế hướng ngoại D chiếnlược kinh tế hướng nội Câu 15: Liên Xô phải đẩy mạnh khôi phục kinh tế xây dựng chủ nghĩa xã hội sau Chiến tranh giới thứ hai kết thúc A chạy đua vũ trang với Mĩ, nhằm trì trật tự giới “hai cực” B khắc phục hậu chiến tranh xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa C muốn cạnh tranh vị cường quốc với Mĩ D vượt qua bao vây, cấm vận Mĩ nước Tây Âu Câu 16: Theo thỏa thuận cường quốc Hội nghị Ianta, Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng A Đức, Pháp Nhật Bản B Mĩ, Anh Liên Xô C nước phương Tây D nước Đông Âu Câu 17: Các tác phẩm Nhật kí người điên, AQ truyện… nhà văn cách mạng tiếng A Mác Tuên B Hô-xê Mác-ti C Lỗ Tấn D Vích-to Huy-gơ Câu 18: Điểm khác biệt sách đối ngoại Nhật sau Chiến tranh giới hai so với năm 30 kỉ XX gì? A Liên minh chặt chẽ với Mĩ B Trở với châu Á, tăng cường hợp tác với Đông Nam Á C Dùng sức mạnh kinh tế để mở rộng phạm vi ảnh hưởng D Mở rộng hợp tác với tất nước giới Câu 19: Một ý nghĩa quốc tế to lớn Cách mạng tháng Mười Nga A tạo cân so sánh lực lượng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa tư B đập tan ách áp bóc lột phong kiến toàn giới C cổ vũ để lại nhiều học kinh nghiệp quý báu cho phong trào cách mạng giới D đưa đến thành lập tổ chức quốc tế giai cấp công nhân quốc tế Câu 20: Sự kiện 33 nước châu Âu Mĩ Canada kí kết định ước Henxinki (1975) có tác động đến quan hệ quốc tế? A Chấm dứt tình trạng đối đầu phe TBCN XHCN toàn giới B Đánh dấu chấm dứt đồi đầu Đông Âu XHCN Tây Âu TBCN châu Âu C Tạo hội cho Mĩ củng cố quan hệ với nước phương Tây để chống lại nước XHCN D Mở chiều hướng điều kiện giải hòa bình vụ tranh chấp châu lục Câu 21: Cho kiện: 1) Trung Quốc phóng tàu “Thần Châu 5” 2) Liên Xơ phóng tàu vũ trụ Phương Đơng 3) Mĩ phóng tàu Apơlơ Sắp xếp kiện theo thứ tự thời gian A 1, 2, B 3, 2, C 2, 1, D 2, 3, Câu 22: Trong hành trình tìm đường cứu nước, nhận thức Nguyễn Tất Thành, khác với nhà yêu nước trước A cần phải đoàn kết với nhân dân Pháp đấu tranh giành độc lập dân tộc B cần phải sang nước Pháp để hiểu rõ chất kẻ thù, sau đánh đuổi chúng C cần phải đồn kết với dân tộc bị áp để đấu tranh giành độc lập dân tộc Trang 2/4 - Mã đề thi 108 - https://thi247.com/ D đâu bọn đế quốc, thực dân tàn bạo, độc ác; đâu người lao động bị áp bóc lột dã man Câu 23: Nguyên nhân chủ yếu khiến nước Tây Âu liên kết kinh tế với từ đầu năm 50 kỉ XX nhằm A cạnh tranh với nước khu vực B thành lập Nhà nước chung châu Âu C thoát dần khỏi lệ thuộc vào Mĩ D khẳng định sức mạnh tiềm lực kinh tế Câu 24: Cuộc binh biến sĩ quan binh lính u nước Ai Cập (1952) có ý nghĩa phong trào giải phóng dân tộc châu Phi? A Lật đổ vương triều Pharúc thống trị thực dân Anh B Lập nên nước Cộng hòa nhân dân Ai Cập C Mở đầu phong trào giải phóng dân tộc châu Phi D Lật đổ hoàn toàn chủ nghĩa thực dân cũ châu Phi Câu 25: Sự kiện nước Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (BREXIT - 2016) tác động đến tình hình chung khối này? A Gây khó khăn việc quan hệ thương mại khu vực B Gây khó khăn việc trao đổi hàng hóa Anh khu vực C Làm đảo lộn kinh tế tài khu vực D Gây khó khăn quan hệ trao đổi tài khu vực Câu 26: Ý không phản ánh nét phong trào dân tộc tư sản Đông Nam Á sau Chiến tranh giới thứ nhất? A Mục tiêu giành độc lập đặt rõ ràng B Diễn nhiều hình thức phong phú C Một số đảng tư sản thành lập có ảnh hưởng rộng rãi D Có liên kết với phong trào khác nước Câu 27: Phe liên minh nước đế quốc lập chiến tranh giới I( 1914-1918) gồm nước nào? A Anh, Pháp, Mĩ Nga B Đức Áo – Hung I-ta-li-a C Đức Áo – Hung Nhật Bản D Anh, Pháp, Mĩ Liên Xô Câu 28: Từ đầu năm 80 kỉ XX, giới diễn A thay đổi lớn cấu dân cư B xu tồn cầu hóa C cách mạng chất xám D cách mạng 4.0 Câu 29: Hiệp ước Bali ( - 1976) đánh dấu bước phát triển tổ chức ASEAN Hiệp ước xác định A nguyên tắc sách hướng ngoại nhằm thu hút vốn B sách đối nội, đối ngoại nước ASEAN C nguyên tắc quan hệ nước ASEAN D nguyên tắc xây dựng liên minh kinh tế, quân Câu 30: Biến đổi khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh giới thứ hai góp phần làm thay đổi đồ địa - trị giới? A Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan trở thành rồng kinh tế châu Á B Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đời C Nhật Bản trở thành kinh tế đứng thứ hai giới D Hàn Quốc trở thành rồng kinh tế bật Đông Bắc Á Câu 31: Việt Nam rút học kinh nghiệm từ phát triển kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh giới thứ hai (1945)? A Củng cố quyền lực quyền tư sản, tranh thủ nguồn lực bên B Chỉ đẩy mạnh sản xuất để xuất khẩu, phát triển ngoại thương C Coi trọng giáo dục người vốn quý nhất, nhân tố định hàng đầu D Xây dựng kinh tế tự chủ, trọng công nghiệp quân Câu 32: Năm 1995, Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam lí chủ yếu ? A Phù hợp với xu hòa bình, hợp tác giới B Đáp ứng nguyện vọng nhân dân Việt Nam C Do đấu tranh nhân dân tiến giới D Phù hợp với chiến lược “Cam kết mở rộng” tổng thống B.Clintơn U U Trang 3/4 - Mã đề thi 108 - https://thi247.com/ Câu 33: Mâu thuẫn Đông -Tây tác động trực tiếp đến cách mạng Việt Nam khoảng thời gian đây? A 1950-1975 B 1945 -1975 C 1946-1954 D 1954-1975 Câu 34: Điểm giống sách đối ngoại đời Tổng thống Mĩ (từ H Truman đến R Níchxơn) A xác lập trật tự giới có lợi cho Mĩ B ủng hộ “Chiến lược toàn cầu” C chuẩn bị tiến hành “Chiến tranh tổng lực” D theo đuổi “Chủ nghĩa lấp chỗ trống” Câu 35: Thành công lớn Mĩ việc thực chiến lược toàn cầu gì? A Khống chế, chi phối nước tư đồng minh Tây Âu, Nhật Bản B Góp phần làm chia cắt bán đảo Triều Tiên thành hai nhà nước riêng biệt C Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cơng nhân giới D Góp phần quan trọng làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội Liên Xô Đông Âu Câu 36: Hãy xếp kiện sau theo trình tự thời gian: Pháp nổ súng công thành Hà Nội thứ Phong trào phản đối triều đình nhà Nguyễn kí Hiệp ước Giáp Tuất dâng cao khắp nước Thực dân Pháp phái đại úy Gác-ni-ê đưa quân Bắc Quân Pháp cơng Bắc kì lần hai A 1,2,4,3 B 3,2,1,4 C 3,1,2,4 D 2,4,1,3 Câu 37: Sự sụp đổ hệ thống Xã hội chủ nghĩa giới hiểu A chất Chủ nghĩa xã hội không phù hợp với nhân loại B chiến thắng Chủ nghĩa tư hệ thống xã hội đối lập C Mĩ thành công “chiến lược tồn cầu” D sụp đổ mơ hình Xã hội chủ nghĩa chưa phù hợp Câu 38: “Đến năm 2000, nước ta có quan hệ thương mại với 140 nước, quan hệ đầu tư với gần 70 nước vùng lãnh thổ…” (Trích SGK Lịch sử 12, NXB Giáo dục Việt Nam, H 2015 Tr.215) Nội dung minh chứng cho biểu xu tồn cầu hố ? A Sự phát triển tác động to lớn công ti xuyên quốc gia B Sự sáp nhập hợp cơng ti thành tập đồn lớn C Sự đời tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài quốc tế khu vực D Sự phát triển nhanh chóng quan hệ thương mại quốc tế Câu 39: Những nước tham gia thành lập Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Băng Cốc (8/1967) A Philippin, Xingapo, Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia B Việt Nam, Philippin, Xingapo, Thái Lan, Inđônêxia C Philippin, Xingapo, Thái Lan, Inđônêxia, Brunây D Malaixia, Xingapo, Mianma, Thái Lan, Inđơnêxia Câu 40: Vì đấu tranh nhân dân Nam Phi chống chế độ phân biệt chủng tộc sau Chiến tranh giới thứ hai thuộc nội dung phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc? A Chế độ phân biệt chủng tộc chủ nghĩa thực dân trá hình B Sau lật đổ chế độ phân biệt chủng tộc, nhân dân Nam Phi giải phóng C Nhân dân Nam Phi giúp nước châu Phi xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc, giành độc lập D Chế độ phân biệt chủng tộc thống trị lâu dài nhân dân Nam Phi - HẾT -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 4/4 - Mã đề thi 108 - https://thi247.com/ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B D B A C A D D A B B B B C B C C A C D D D C C A D B B C B C A A A D C D D A A ... coi thi khơng giải thích thêm Trang 4/4 - Mã đề thi 10 8 - https://thi247.com/ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B D B A C A D D A B B... 3/4 - Mã đề thi 10 8 - https://thi247.com/ Câu 33: Mâu thuẫn Đông -Tây tác động trực tiếp đến cách mạng Việt Nam khoảng thời gian đây? A 19 50 -19 75 B 19 45 -19 75 C 19 46 -19 54 D 19 54 -19 75 Câu 34: Điểm... 2000, nước ta có quan hệ thương mại với 14 0 nước, quan hệ đầu tư với gần 70 nước vùng lãnh thổ…” (Trích SGK Lịch sử 12 , NXB Giáo dục Việt Nam, H 2 015 Tr. 215 ) Nội dung minh chứng cho biểu xu toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề khảo sát lịch sử 12 lần 1 năm 2019 2020 trường ngô gia tự vĩnh phúc , Đề khảo sát lịch sử 12 lần 1 năm 2019 2020 trường ngô gia tự vĩnh phúc

Từ khóa liên quan