Tiểu luận môn Bảo hiểm Hàng hải

6 93 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2019, 15:21

Đây là bài tiểu luận ngắn về môn bảo hiểm hàng hải. Bài viết này có nội dung tương đối sơ sài, được viết dựa trên yêu cầu của bài tiểu luận không quá 1000.Mở đầu: Nền kinh tế hàng hóa trên thế giới tăng lên từng ngày, kéo theo đó là sự tăng trưởng của các loại hình dịch vụ vận tải. Vận tải biển là ngành có thế mạnh với việc vận chuyển được một lượng hàng hóa lớn nhất, đi xa nhất. Đi kèm với điều này là sự xuất hiện của các công ty bảo hiểm hàng hải. Bởi lẽ, với lượng hàng hóa lưu thông rất lớn, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần được đảm bảo quyền lợi của mình khi rủi do xảy ra. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Khoa Kinh tế Tiểu luận môn Bảo hiểm Hàng hải Nội dung ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM HÀNG HẢI CỦA PVI Sinh viên: Nguyễn Vũ Thịnh Mã SV: Lớp: Lời mở đầu Nền kinh tế hàng hóa giới tăng lên ngày, kéo theo tăng trưởng loại hình dịch vụ vận tải Vận tải biển ngành mạnh với việc vận chuyển lượng hàng hóa lớn nhất, xa Đi kèm với điều xuất công ty bảo hiểm hàng hải Bởi lẽ, với lượng hàng hóa lưu thơng lớn, doanh nghiệp cần đảm bảo quyền lợi rủi xảy Bảo hiểm hàng hải nghiệp vụ mang lại doanh thu cao cho DN bảo hiểm phi nhân thọ, năm gần đây, chủ tàu gặp khơng khó khăn phải cạnh tranh trực tiếp với hãng tàu nước ngoài, giá cước vận chuyển giảm, quy định ràng buộc, tiêu chuẩn thuyền viên tàu tăng lên…, nên nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải bị tác động khơng nhỏ Tuy nhiên, nghiệp vụ bảo hiểm truyền thống ổn định nên dù khó khăn, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm tìm cách khắc phục, khơi thông nghiệp vụ Những doanh nghiệp mạnh có thị phần lớn bảo hiểm hàng hải thị trường Việt Nam Bảo Việt, Bảo Minh, PTI, BIC…và PVI Trong cơng ty cổ phần PVI thực chức kinh doanh lĩnh vực cốt lõi: - Tổng công ty Bảo hiểm PVI kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ - Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI kinh doanh tái bảo hiểm - Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI hoạt động lĩnh vực quản lý tài sản đầu tư tài - Cơng ty Cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam hoạt động lĩnh vực quản lý phát triển tài sản dự án Bài viết đánh giá hoạt động kinh doanh bảo hiểm hàng hải PVI Đánh giá hoạt động kinh doanh Doanh thu lấy từ hồ sơ lực PVI A, Khách hàng ngành dầu khí STT Nghiệp vụ Số lượng tàu Tổng giá trị bảo hiểm (USD) Phí bảo hiểm (USD) Thân tàu (các tàu) 19 286,843,000 2,662,315.00 Thân tàu (các giàn) 48,000,000 1,002,432.00 Khách hàng VSP P&I PTSC Marie PTSC PS PV Trans PV Drilling Thân tàu 862,594.98 16 71,650,000 P&I Thân tàu 194,732.17 15,000,000 P&I Thân tàu 296,312.50 176,660.00 80,600,000 P&I Thân tàu 620,688.53 305,992.43 187,990.23 190,000,000 P&I 1,469,297.00 136,010.24 B Khách hàng ngồi ngành dầu khí STT Khách hàng Tên tàu Tổng dung tích/Trọng tải Mức trách nhiệm Inlaco Aquamarine 4095/6500 7,100,000 Vitranschart VTC Star 13.750/22.273 7,450,000 VINASHIN Vinashin Sun 12.668,67 9,670,000 VOSCO Đại Việt 25.124/37.432 48,000,000 Vinalines VN Sapphire 11.997/14.101 7,100,000 VOSCO Diamond Star 17.130/27.000 12,702,518 Công ty hợp tác với lao đơng nước ngồi phía Nam Thanh Thủy 4.095/6.500 6,300,000 Inlaco Thanh Ba 4.765/7.445 5,500,000 Cong ty vận tải biển III Mỹ Thịnh 8414/14.348 5,100,000 10 VOSCO Vega Star 13.713/22.035 6,374,680 11 Công ty TNHH Hoàng Đạt HODASCO 09 2.546/4.367 3,800,000 Các số cho thấy quy mô tốp đầu Việt Nam lĩnh vực bảo hiểm hàng hải Mặc dù có lúc thị trường bảo hiểm giới tụt dốc, xét nước, PVI số Năm 2007, PVI chiếm 39.56%, tạo khoảng cách xa so với doanh nghiệp đứng sau Bảo Việt (27.86%) Khoảng thời gian sau khủng hoảng kinh tế giới kéo theo sụt giảm hầu hết số liên quan đến ngành hàng hải Do đó, hoạt động bảo hiểm PVI bị chịu tác động nhiều, doanh nghiệp nỗ lực giữ thị phần ổn định Đến năm 2015 phục hồi tăng trưởng trở lại, doanh thu khai thác phí bảo hiểm hàng hải 2016 đạt 900 tỷ Đánh giá Nếu xét thị trường nước việc kinh doanh bảo hiểm hàng hải PVI tốt, giữ thị phần lớn nhiều năm, qua thời điểm kinh tế khơng ổn định, xuống Đó nhờ vào việc doanh nghiệp tận dụng lợi mình, là: + Doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước, từ quan hệ khách hàng có sẵn vào khai thác hiệu + Giá cước vận tải biển, giá dầu mỏ, giá tàu,… tăng lên, ổn định trở lại tạo đà cho hoạt động bảo hiểm hàng hải tăng + Các sách Chính phủ làm điểm tựa cho doanh nghiệp tồn ngành Bên cạnh thách thức mà doanh nghiệp gặp phải: + Để trì vị công ty bảo hiểm phi nhân thọ tốp đầu, doanh thu BHHH phải bù lỗ cho loại hình bảo hiểm khác Điển hình hai năm 2015 2016, tỷ lệ bồi thường cho mảng bảo hiểm tài sản PVI tăng mạnh giải hậu việc gây rối Đồng Nai, Bình Dương Hà Tĩnh + Dựa vào PVN để trì khách hàng quen thuộc tiễn hành cổ phần hóa nhiểu năm + Sức ép cạnh tranh lớn: Ngoài sức ép từ doanh nghiệp nước, Việt Nam có xuất ơng lớn bảo hiểm nước ngồi AIG,… Lời kết Kinh tế muốn phát triển định phải hướng biển Do đó, dịch vụ hàng hải ngày tăng lên Để giữ thị phần nước, doanh nghiệp cần tiếp tục tận dụng lợi hạn chế thách thức Hoàn thiện tốt máy quản lý: Đây yếu tố cốt lõi doanh nghiệp, doanh nghiệp có tiền thân doanh nghiệp Nhà nước Đẩy mạnh hoạt động bảo hiểm P&I khách hàng ngồi ngành dầu khí Xây dựng vị nước vững để phát triển nước khu vực Ngày 30/04/2018 Người viết, Nguyễn Vũ Thịnh ... công ty bảo hiểm hàng hải Bởi lẽ, với lượng hàng hóa lưu thơng lớn, doanh nghiệp cần đảm bảo quyền lợi rủi xảy Bảo hiểm hàng hải nghiệp vụ mang lại doanh thu cao cho DN bảo hiểm phi nhân thọ, năm... kinh doanh bảo hiểm hàng hải PVI Đánh giá hoạt động kinh doanh Doanh thu lấy từ hồ sơ lực PVI A, Khách hàng ngành dầu khí STT Nghiệp vụ Số lượng tàu Tổng giá trị bảo hiểm (USD) Phí bảo hiểm (USD)... nghiệp vụ bảo hiểm truyền thống ổn định nên dù khó khăn, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm tìm cách khắc phục, khơi thông nghiệp vụ Những doanh nghiệp mạnh có thị phần lớn bảo hiểm hàng hải thị trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn Bảo hiểm Hàng hải, Tiểu luận môn Bảo hiểm Hàng hải