ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH LỤC TỈNH HÀ NAM

110 119 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2019, 09:20

Giá đất là cầu nối giữa quan hệ đất đai – thị trường – sự quản lý của nhà nước. Nhà nước điều tiết quản lý đất đai thông qua giá, hay nói một cách khác, giá đất là một công cụ kinh tế để người quản lý và người sử dụng tiếp cận với cơ chế thị trường đồng thời cũng là căn cứ để đánh giá sự công bằng trong phân phối đất đai , để người sử dụng đất thực hiện quan hệ đất đai theo quy hoạch, kinh tế và pháp luật. Cũng như các loại hàng hóa khác trong cơ chế thị trường “giá đất” được hình thành và vận động theo các quy luật sản xuất hàng hóa, quy luật giá trị (trao đổi ngang giá), quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh,… Trên thực tế, giá đất chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố tác động khác nhau như yếu tố vị trí, yếu tố quy hoạch, quá trình phát triển kinh tế xã hội, chính sách của nhà nước về đất đai,..v.v..Chính các yếu tố tác động đó làm cho giá đất luôn có sự dao động và chênh lệch lớn so với mức giá mà nhà nước ban hành. Theo Đặng Hùng Võ (2007), sự khác biệt quá lớn giữa giá đất do Nhà nước định và giá đất thực tế trên thị trường dưới sự tác động của nhiều nhân tố đã gây ra nhiều hệ quả buồn, từ đấy phát sinh tham nhũng của người giao đất, đầu cơ của nhà đầu tư, Nhà nước mất tiền, người bị thu hồi đất khiếu kiện,.v.v.. Những hệ lụy của sự thiếu đồng nhất này không chỉ trong phạm vi tài chính, ngân sách, vốn, đầu tư mà đáng ngại hơn là đã làm cho thiếu sự bền vững xã hội trong quá trình phát triển xã hội. Bình Lục là một huyện của tỉnh Hà Nam, với diện tích tự nhiên 154,9 km2, dân số 152.800 người. Được sự chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tếxã hội, huyện đang ngày càng thu hút với những dự án công nghiệp lớn. Với các tuyến đường giao thông quan trọng Quốc lộ 21A, 21B, 38B, tuyến đường sắt BắcNam chạy men theo quốc lộ 21A,.. tạo nên sự thuận lợi giao lưu kinh tế xã hội. Cùng với việc dân số gia tăng mạnh mẽ, nhu cầu sử dụng đất tăng cao cùng các yếu tố khác làm cho giá đất trên địa bàn thường xuyên biến động. Xuất phát từ thực tiễn trên, dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Thái Thị Lan Anh, nhóm chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu một yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện Bình Lục – Tỉnh Hà Nam”.1.2. Mục đích của đề tài Tìm hiểu cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn về công tác định giá đất. Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về giá đất ở trên địa bàn huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam.1.3. Yêu cầu Cập nhật đầy đủ các văn bản có liên quan đến quy định về giá đất. Các số liệu, tài liệu thu thập phải chính xác, đầy đủ. Các đề xuất, kiến nghị phải phù hợp tình hình thực tế, có tính khả thi. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH LỤC- TỈNH HÀ NAM Nhóm sinh viên thực : Lại Thị Hải Yến Đào Thị Hà Trang Nguyễn Thị Như Quỳnh Lớp : ĐH4QĐ1 Giảng viên hướng dẫn : Ths Thái Thị Lan Anh 2017 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn huyện Bình Lục – Tỉnh Hà Nam”, trước hết chúng em xin cảm ơn Ths Thái Thị Lan Anh trực tiếp hướng dẫn lúc chúng em thực đề tài Chúng em xin chân thành cảm ơn góp ý chân thành thầy, cô giáo khao Quản lý đất đai trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em thực đề tài Chúng em xin chân thành cảm ơn sở Tài ngun Mơi trường Hà Nam, phòng Tài ngun Mơi trường huyện Bình Lục giúp đỡ chúng em thời gian nghiên cứu, thực đề tài Một lần chúng em xin chân thành cảm ơn! Nhóm sinh viên thực MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục đích đề tài .2 1.3 Yêu cầu CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Khái niềm giá đất 1.1.2 Đặc điểm giá đất 1.1.3 Cơ sở khoa học xác định giá đất 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến giá đất 1.2 Cơ sở pháp lý 11 1.2.1 Hệ thống văn quy định công tác định giá đất .11 1.2.2 Nguyên tắc định giá đất 13 1.2.3 Các phương pháp định giá đất .13 1.3 Cơ sở thực tiễn 16 1.3.1 Công tác định giá đất giới 16 1.3.2 Công tác định giá đất Việt Nam 21 1.3.3 Công tác xác định quản lý giá đất tỉnh Hà Nam 22 CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .24 2.1 Đối tượng nghiên cứu .24 2.2 Phạm vi nghiên cứu 24 2.3 Nội dung nghiên cứu 24 2.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội huyện 24 2.3.2 Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn huyện Bình Lục 24 2.3.3 Đánh giá giá đất yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn huyện Bình Lục 24 2.3.4 Đề xuất giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước giá đất địa bàn huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam 24 2.4 Phương pháp nghiên cứu 24 2.4.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu 24 2.4.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu .25 2.4.3 Phương pháp phân tích tổng hợp, đánh giá so sánh 25 2.4.4 Phương pháp phân tích tương quan hồi quy 25 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 3.1 Điều kiện tự nhiên , kinh tế - xã hội 27 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên cảnh quan môi trường .27 3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 33 3.1.3 Một số nhận định tổng quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội áp lực đất đai 40 3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai 41 3.2.1 Tình hình quản lý đất đai .41 3.3 Công tác định giá đất huyện Bình Lục 50 3.4 Giá đất theo nhà nước quy định huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 51 3.5 Giá đất giao dịch thực tế thị trường huyện Bình Lục .59 3.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn huyện Bình Lục – tỉnh Hà Nam 62 3.6.2 Yếu tố tình trạng pháp lý đất 63 3.6.3 Yếu tố vị trí đất 63 3.6.4 Yếu tố điều kiện sở hạ tầng 65 3.6.5 Yếu tố điều kiện giao thông 66 3.6.6 Yếu tố hình dáng đất 67 3.6.7 Yếu tố số mặt tiền, chiều rộng mặt tiền chiều sâu đất 67 3.6.8 Yếu tố diện tích 68 3.7 Đánh giá chung công tác định giá đất ở, yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn huyện đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu công tác định giá đất địa bàn huyện Bình Lục, Hà Nam .68 3.7.1 Đánh giá chung công tác định giá đất địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 68 3.7.2 Đánh giá chung yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 69 3.7.3 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu công tác định giá đất địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 70 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO .75 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢN Bảng 3.1: Hiện trạng sử dụng đất huyện Bình Lục năm 2016 46 Bảng 3.2 Tổng hợp giá đất nhà nước quy định địa bàn huyện Bình Lục từ năm 2014 – 2016 .52 Bảng 3.3 Giá đất thị trường địa bàn huyện Bình Lục năm 2016 60 Bảng 3.4 Bảng so sánh giá đất thị trường so với giá nhà nước địa bàn huyện Bình Lục năm 2016 61 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Biểu đồ cấu kinh tế huyện Bình Lục năm 2016 .34 Hình 3.2 Giá đất nhà nước quy định vị trí khu vưc I 53 Hình 3.3 Giá đất nhà nước quy định tuyến đường vị trí khu vưc I 53 Hình 3.4 Giá đất nhà nước quy định tuyến đường vị trí khu vưc I 54 Hình 3.5 Giá đất nhà nước quy định tuyến đường vị trí khu vưc I 54 Hình 3.6 Giá đất nhà nước quy định tuyến đường vị trí khu vưc II 56 Hình 3.7 Giá đất nhà nước quy định tuyến đường vị trí khu vưc II 56 Hình 3.8 Giá đất nhà nước quy định tuyến đường vị trí khu vưc II 57 Hình 3.9 Giá đất nhà nước quy định tuyến đường vị trí khu vực III 58 Hình 3.10 Giá đất nhà nước quy định tuyến đường vị trí khu vực III 58 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tên Viết Tắt : Nội dung TNMT : Tài nguyên môi trường QĐ – UB : Quyết định ủy ban TT : Thông tư QĐ : Quyết định CP : Chính phủ TTg : Thủ tướng ĐĐ : Đất đai QLĐĐ : Quản lý đất đai KH : Kế hoạch BĐS : Bất động sản QH : Quy hoạch TP : Thành phố UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa QSDĐ : Quyền sử dụng đất KT - XH : Kinh tế xã hội QH - KH : Quy hoạch kế hoạch MT : Môi trường ĐGĐ : Định giá đất NQ : Nghị HĐND : Hội đồng nhân dân MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Giá đất cầu nối quan hệ đất đai – thị trường – quản lý nhà nước Nhà nước điều tiết quản lý đất đai thông qua giá, hay nói cách khác, giá đất cơng cụ kinh tế để người quản lý người sử dụng tiếp cận với chế thị trường đồng thời để đánh giá công phân phối đất đai , để người sử dụng đất thực quan hệ đất đai theo quy hoạch, kinh tế pháp luật Cũng loại hàng hóa khác chế thị trường “giá đất” hình thành vận động theo quy luật sản xuất hàng hóa, quy luật giá trị (trao đổi ngang giá), quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh,… Trên thực tế, giá đất chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố tác động khác yếu tố vị trí, yếu tố quy hoạch, trình phát triển kinh tế - xã hội, sách nhà nước đất đai, v.v Chính yếu tố tác động làm cho giá đất ln có dao động chênh lệch lớn so với mức nhà nước ban hành Theo Đặng Hùng Võ (2007), khác biệt lớn giá đất Nhà nước định giá đất thực tế thị trường tác động nhiều nhân tố gây nhiều hệ buồn, từ phát sinh tham nhũng người giao đất, đầu nhà đầu tư, Nhà nước tiền, người bị thu hồi đất khiếu kiện,.v.v Những hệ lụy thiếu đồng không phạm vi tài chính, ngân sách, vốn, đầu tư mà đáng ngại làm cho thiếu bền vững xã hội trình phát triển xã hội Bình Lục huyện tỉnh Hà Nam, với diện tích tự nhiên 154,9 km 2, dân số 152.800 người Được trọng đầu tư phát triển sở hạ tầng, kinh tế-xã hội, huyện ngày thu hút với dự án công nghiệp lớn Với tuyến đường giao thông quan trọng Quốc lộ 21A, 21B, 38B, tuyến đường sắt Bắc-Nam chạy men theo quốc lộ 21A, tạo nên thuận lợi giao lưu kinh tế - xã hội Cùng với việc dân số gia tăng mạnh mẽ, nhu cầu sử dụng đất tăng cao yếu tố khác làm cho giá đất địa bàn thường xuyên biến động Xuất phát từ thực tiễn trên, hướng dẫn Thạc sĩ Thái Thị Lan Anh, nhóm chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn huyện Bình Lục – Tỉnh Hà Nam” 1.2 Mục đích đề tài - Tìm hiểu sở lý luận, sở pháp lý, sở thực tiễn công tác định giá đất - Xác định số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam - Đề xuất giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước giá đất địa bàn huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam 1.3 Yêu cầu - Cập nhật đầy đủ văn có liên quan đến quy định giá đất - Các số liệu, tài liệu thu thập phải xác, đầy đủ - Các đề xuất, kiến nghị phải phù hợp tình hình thực tế, có tính khả thi CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Khái niềm giá đất Đất đai sản phẩm phi lao động, thân khơng có giá trị Do đất đai mà nói, giá đất đai phản ánh tác dụng đất đai hoạt động kinh tế, thu lợi q trình mua bán.Lần khái niệm đất đai thức sử dụng Luật đất đai năm 1993 có hiệu lực thi hành, Điều 12, Luật đất đai năm 1993 quy định rằng: “ Nhà nước xác định giá loại đất, tính giá trị tài sản giao đất, bồi thường thiệt hại đất thu hồi đất Chính phủ quy định khung giá loại đất vùng theo thời gian” Khoản 19, điều 3, Luật đất đai năm 2013 quy định: “Giá đất giá trị quyền sử dụng đất tính đơn vị diện tích đất” Nói cách khác, giá đất giá bán quyền sử dụng đất, mệnh giá quyền sở hữu mảnh đất khơng gian theo thời gian 1.1.2 Đặc điểm giá đất Do đất đai vốn có tính đặc thù khơng hàng hóa thơng thường khác, giá đất đai so với vật giá thơng thường có đặc tính tự thân: - Không giống phương thức biểu thị: Các hàng hóa nhìn chung biểu thị giá Nhưng giá đất, ngồi biểu thị giá biểu thị tiền thuê Có nghịa địa sản tồn thị trường cho thuê Mối quan hệ giá đất đai với tiền thuê giống mối quan hệ lợi tức với tư bản, cần xác định suất lợi tức hồn vốn từ khoản để tính khoản - Khơng giống sở giá cả: Hàng hóa thơng thường có tính di động Nguồn gốc giá giá trị thân hàng hóa; đất đai khơng có tính di động, chuyển dịch khơng phải thân đất đai mà thu lợi quyền lợi đất Cho nên giá đất đai giá mua bán quyền lợi ích đất - Không giống thời gian hình thành: Hàng hóa thơng thường tiêu chuẩn hóa, dễ so sánh; mà chúng lại có thị trường tương đối hồn chỉnh, giá hình thành dễ dàng thời gian ngắn; đất đai tính khác biệt cá thể lớn, lại thiếu thị trường hoàn chỉnh, giá hình thành ảnh hưởng lâu dài từ SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.871449945 R Square 0.759425007 Adjusted R Square 0.750833043 Standard Error 1419.93523 Observations 30 ANOVA df Regression Residual Total 28 29 Coefficients Intercept Vị trí tuyệt đối Significance F 1.78E+08 2E+08 88.388 3.69207E-10 56454050 2E+06 2.35E+08 Standard Pt Stat Lower 95% Upper Error value 95% 600.8581 20.914 1E-18 11335.31375 13797 235.6759 -9.401 4E-10 -2698.46272 -1733 SS 12566.1157 -2215.70248 MS F Lower 95,0% 11335.314 -2698.463 Upper 95,0% 13796.9177 -1732.9422 Phụ lục số 12: Bảng kết phân tích ảnh hưởng yếu tố vị trí tuyệt đối đến giá đất khu vực II SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.443903802 R Square 0.197050585 Adjusted R Square 0.164932609 Standard Error 204.2420818 Observations ANOVA 27 df Regression Residual Total SS 25 26 Coefficients Intercept Vị trí tuyệt đối 915.5976676 -100.3644315 255929.3 1042870.7 1298800 Standard Error 95.505592 40.519591 MS 25592 41715 F 6.135 9.5868 Pvalue 7E-10 -2.477 0.020 t Stat Significance F 0.020369117 718.9002209 Upper 95% 1112.295 Lower 95,0% 718.900221 Upper 95,0% 1112.29511 -183.8160906 -16.9128 -183.81609 -16.912772 Lower 95% Phụ lục số 13: Bảng kết phân tích ảnh hưởng yếu tố vị trí tuyệt đối đến giá đất khu vực III SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.2682 R Square 0.072 Adjusted R Square 0.0231 Standard Error 130.65 Observations 21 ANOVA Significanc df SS MS F eF Regression Residual Total Intercept Vị trí đất tuyệt đối 25146.032 25146 19 324311.11 17069 20 349457.14 Coefficient Standard t Stat s Error 9.059 683.33 75.429892 -49.44 40.736798 -1.214 1.473 Pvalue 3E-08 0.239 0.23971446 Upper 95% 841.2 525.456755 - 35.81 134.707542 Lower 95% Lower 95,0% Upper 95,0% 525.457 841.21 134.708 35.8187 Phụ lục số 14: Bảng kết phân tích ảnh hưởng yếu tố vị trí tương đối ảnh hưởng đến giá đất khu vực I SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.637340441 R Square 0.406202838 Adjusted R Square 0.282495095 Standard Error 2409.548916 Observations 30 ANOVA Significance df SS MS F F 1906415 3.2835684 Regression 95320776.5 0.021236296 Residual 24 139342224 5805926 Total 29 234663000 Standard Error 1312.03254 6.650605 7.0399E-07 -2.09814724 15.0342936 Vị trí đất đến bệnh viện/ trạm xá gần nhất(m) 4.83329507 Vị trí đất đến cơng viên/khu vui chơi giải trí gần (m) 6017.907786 Upper 95% 11434 Lower 95,0% 6017.9078 Upper 95,0% 11433.71 -0.13956 0.8901742 -33.1274039 28.931 -33.1274 28.93111 3.87383979 1.247676 0.224187 -3.16191724 12.829 -3.161917 12.82851 31.55500865 10.4931715 -3.00719 0.0061005 -53.21185 -9.898 -53.21185 -9.89817 Vị trí đất đến trụ sở hành gần nhất(m) 22.64480932 12.9891336 1.743366 0.0940688 -4.16344455 49.453 -4.163445 49.45306 Vị trí đất đến trung tâm thương mại/siêu thị/ chợ gần (m) 3.811985002 5.16089833 0.738628 0.4672952 -6.83958556 14.464 -6.839586 14.46356 Coefficients Intercept Vị trí đất đến trường học gần nhất(m) 8725.809844 t Stat P-value Lower 95% Phụ lục số 15: Bảng kết phân tích ảnh hưởng yếu tố vị trí tương đối ảnh hưởng đến giá đất khu vực II SUMMARY OUTPUT Regression Statistics 0.6796813 Multiple R 0.4619667 R Square 0.3338635 Adjusted R Square 182.41731 Standard Error Observations 27 ANOVA df SS MS F Significance F 12000 3.606 Regression 600002.4 0.016427191 Residual 21 698797.6 33276 Total 26 1298800 Upper Lower Upper Coefficient Standard PError 95% 95,0% 95,0% s t Stat value Lower 95% 0.000 Intercept 1664.899 376.2312 4.4252 882.4833998 2447.3 882.48 2447.3 Vị trí đất đến trường học gần nhất(m) 4.4012182 Vị trí đất đến bệnh viện/ trạm xá gần nhất(m) -0.2836598 Vị trí đất đến cơng viên/khu vui chơi giải trí gần (m) 9.4557143 Vị trí đất đến trụ sở hành gần nhất(m) Vị trí đất đến trung tâm thương mại/siêu thị/ chợ gần (m) -14.343329 -0.4218447 0.506 0.618 -13.68846082 22.491 -13.69 22.491 -0.659 0.516 -1.178174356 0.6109 -1.178 0.6109 18.02925 0.5245 0.605 -28.03816491 -28.04 20.26079 -0.708 0.486 -56.47795523 27.791 -1.239 0.228 -1.129701184 8.698576 0.430135 0.340379 46.95 0.286 46.95 -56.48 27.791 -1.13 0.286 Phụ lục số 16: Bảng kết phân tích ảnh hưởng yếu tố vị trí tương đối ảnh hưởng đến giá đất khu vực III SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.899911507 R Square 0.80984072 Adjusted R Square 0.746454293 Standard Error 66.55950657 Observations 21 ANOVA Significance df SS MS F F 12.77 Regression 283004.6241 56601 5.79E-05 4430 Residual 15 66452.51872 Total 20 349457.1429 Standard PUpper Lower Upper Coefficients t Stat Lower 95% Error value 95% 95,0% 95,0% 5.013 0.000 Intercept 598.0656616 119.2872603 343.8109 852.32 343.81 852.32 Vị trí đất đến trường học gần nhất(m) 0.268917366 -1.176 0.316123744 0.258 -0.889308 0.2571 -0.889 0.2571 Vị trí đất đến bệnh viện/ trạm xá gần nhất(m) 0.632903095 0.165718035 3.819 0.001 Vị trí đất đến cơng viên/khu vui chơi giải trí gần (m) 0.230015653 1.169158494 0.196 0.846 -2.261987 Vị trí đất đến trụ sở hành gần nhất(m) 1.170175312 0.174946195 -0.15 0.883 -2.669116 2.3192 -2.669 2.3192 Vị trí đất đến trung tâm thương mại/siêu thị/ chợ gần (m) 0.205417853 -1.961 0.402786612 0.068 -0.840624 0.0351 -0.841 0.0351 0.279683 0.9861 0.2797 0.9861 2.722 -2.262 2.722 Phụ lục số 17: Bảng kết phân tích ảnh hưởng yếu tố sở hạ tầng ảnh hưởng đến giá đất SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.8162 R Square 0.6661 Adjusted R Square 0.6617 Standard Error 2192 Observations 78 ANOVA df Regression Residual Total Intercept Đánh giá chung sở hạ tầng SS MS 728545067 7E+08 76 365162298 5E+06 77 1093707365 Coefficient Standard t Stat s Error 15.97 12043 753.943996 -2630 213.576397 -12.31 F Significance F 151.6 8.74582E-20 Pvalue Lower 95% Upper 95% 5E-26 10541.38458 13544.6 10541.3846 9E-20 -3055.310962 -2204.56 Lower 95,0% -3055.311 Phụ lục số 18: Bảng kết phân tích ảnh hưởng yếu tố nghiên cứu đến giá đất SUMMARY OUTPUT Upper 95,0% 13544.60 -2204.562 Regression Statistics Multiple R 0.89395121 R Square 0.79914877 Adjusted R Square 0.74646648 Standard Error 1897.67965 Observations 78 ANOVA df Regression Residual Total SS 16 61 77 MS F 15.169 Intercept 2127.58834 Diện tích(m2) -14.940342 Chiều rộng mặt tiền 318.616376 Chiều sâu đất 45.0983262 Số mặt tiền 1455.19047 Vị trí đất tuyệt đối 587.516157 874034894.7 54627181 219672470.7 3601188 1093707365 Standard t Stat P-value Error 0.4605 2864.874612 0.742646 0.0243 6.47222411 -2.30838 122.1937474 2.607469 0.01145 0.4733 62.50206403 0.721549 0.0698 788.539675 1.845425 315.6226486 1.861451 0.0675 1.19647017 1.280370185 Coefficients Vị trí đất đến trường học gần nhất(m) 0.934472 0.3537 Significance F 1.3739E-15 Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0% -3601.08245 7856.26 -3601 7856.26 -27.8823539 -1.9983 -27.88 -1.9983 74.2748793 562.958 74.275 562.958 -79.882274 170.079 -79.88 170.079 -121.592052 3031.97 -121.6 3031.97 -43.6103296 1218.64 -43.61 1218.64 -1.36378823 3.75673 -1.364 3.75673 Vị trí đất đến bệnh viện/ trạm xá gần nhất(m) 3.88285071 1.202512092 3.228949 0.002 1.478279192 6.28742 1.4783 6.28742 Vị trí đất đến cơng viên/khu vui chơi giải trí gần (m) -13.354946 6.684393605 -1.99793 0.0501 -26.7212172 0.01132 -26.72 0.01132 Vị trí đất đến trụ sở hành gần nhất(m) 10.6559156 6.381050198 1.669931 0.1000 -2.10378274 23.4156 -2.104 23.4156 Vị trí đất đến trung tâm thương mại/siêu thị/ chợ gần (m) -5.0925014 1.376059126 -3.70079 0.0004 -7.84410163 -2.3409 -7.844 -2.3409 Số đường phố tiếp giáp -553.41853 767.2615176 -0.72129 -2087.65274 980.816 -2088 980.816 Chiều rộng đường phố tiếp giáp -96.483751 96.84503518 -0.99627 -290.137366 97.1699 -290.1 97.1699 Vỉa hè 2168.39271 521.9231595 4.154621 0.0001 1124.742856 3212.04 1124.7 3212.04 Đánh giá chung -1617.0893 299.2653301 -5.40353 1.1E-06 -2215.50728 -1018.7 -2216 -1018.7 Hình dáng 59.1569662 125.5391429 0.471223 -191.874062 310.188 -191.9 310.188 Hướng đất 294.025374 158.930863 1.850021 -23.776525 611.827 -23.78 611.827 0.4734 0.3230 0.6391 0.0691 Phụ lục số 19 : Bảng kết phân tích ảnh hưởng yếu tố giao thơng đến giá đất SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.5869702 R Square 0.344534 Adjusted R Square 0.3270549 Standard Error 3091.6834 Observations 78 ANOVA Significance df SS MS F F 18840970 Regression 376819402 19.711 1.32017E-07 Residual 75 716887964 9558506.2 109370736 Total 77 Coefficient Standard PUpper Lower t Stat Lower 95% s Error value 95% 95,0% Intercept -850.36787 938.791912 -0.905811 0.3679 -2720.537233 1019.8 -2721 Chiều rộng đường phố tiếp giáp -154.40873 101.600217 -1.519768 0.1328 -356.8067394 47.989 -356.8 Vỉa hè 3047.8366 557.442962 5.4675309 6E-07 1937.353288 4158.3 1937.4 Upper 95,0% 1019.8 47.989 4158.3 Cầu Chéo Cầu Cao Đường Trần Văn Chng Nhà trẻ BìnhThuận QL 21A Đường tháng Đường Điện Biên Phủ Đường Trần Hưng Đạo Chợ BL UBND Sân vận động TT bồi dưỡng trị huyện Đường Triều Hội Bệnh viện đa khoa BL 2 Trạm thủy nông Phụ lục số 20: Sơ đồ Vị trí tuyến đường khu vực I DUY DƯƠNG CẦU HỌ 2 đường ĐT496B QL 21A MAI ĐỘNG KCN THÔN ĐỒNG QUAN THÔN VỊ HẠ 2 THÔN ĐỒNG QUAN CổngVị Thượng 1 2 THÔN VỊ THƯỢNG Phụ lục số 21: Sơ đồ vị trí tuyến đường xã Trung Lương ĐT 497 Thanh Khê 21B 21B Dọc mương BH 13 Đạo chuyền CầuG héo ĐườngTrầnHưngĐạo 21A Phụ lục số 22: Sơ đồ vị trí tuyến đường xã Đồn Xá ĐaTài ... Bình Lục, Hà Nam .68 3.7.1 Đánh giá chung công tác định giá đất địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 68 3.7.2 Đánh giá chung yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn huyện Bình Lục, ... tỉnh Hà Nam 2.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng tới biến động giá đất địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam giai đoạn 2014 – 2016 2.3 Nội dung nghiên cứu 2.3.1 Đánh giá. .. tiễn trên, hướng dẫn Thạc sĩ Thái Thị Lan Anh, nhóm tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn huyện Bình Lục – Tỉnh Hà Nam 1.2 Mục đích đề tài - Tìm hiểu sở
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH LỤC TỈNH HÀ NAM, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH LỤC TỈNH HÀ NAM, - Giá đất có tính khu vực và tính cá biệt rõ rệt: Do đất có tính cố định về vị trí, nên giữa các thị trường có tính khu vực, giá cả thị trường của đất rất khó hình thành thống nhất, mà có tính đặt trưng khu vực rõ ràng: ngoài ra, trong cùng một thành phố,, - Không giống nhau về hiện tượng khấu hao: Hàng hóa nói chung có hiện tượng khấu hao, có nghĩa là thời gian sử dụng càng lâu thì giá trị càng giảm; nhưng đất không những không có hiện tiệng khấu hao, mà còn có hiện tượng tăng giá trị, nên giá cả thường tă, - Hình thức giá: Hầu hết các nước trên thế giới đều sử dụng giá thị trường làm cơ sở để xác định giá của đất đai. Bảng dưới sẽ cho chúng ta thấy một số ví dụ về hình thức giá của một số nước., Thông qua khảo sát giá thị trường, Phòng định giá cấp huyện có trách nhiệm thực hiện theo Luật., CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Bảng 3.1: Hiện trạng sử dụng đất huyện Bình Lục năm 2016, Phụ lục số 1:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm