Nghiên cứu tính chất nhạy khí của hệ vật liệu Fe2O3, CuO và ZnO có cấu trúc thấp chiều

141 90 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 10:10

Chế tạo thành công các oxit kim loại kích thước nano với các hình thái khác nhau bằng phương pháp thủy nhiệt: thanh nano αFe2O3 đường kính 50 nm, dài 100150 nm; tấm nano αFe2O3 dày 50 nm; con suốt nano αFe2O3 đường kính cỡ 75 nm, dài 150200 nm; hoa micro αFe2O3 gồm các cánh hoa dạng tấm từ 40 70 nm; hạt nano ZnO đường kính cỡ 50 nm; thanh ZnO đường kính cỡ 350 nm, dài cỡ 3,5 mm; tấm nano ZnO dày cỡ 40 nm, kích thước 200 ´ 400 nm; lá nano CuO dày cỡ 80 nm, chiều dài ~ 800 nm; hoa micro CuO gồm các cánh hoa chiều dài 45 mm và dày 100140 nm; hạt nano CuO đường kính cỡ 50 nm; tấm nano CuO chiều ngang cỡ 200 nm, dày vài nm; vách nano CuO dày 1246 nm. Giải thích cơ chế hình thành và các yếu tố ảnh hưởng đến hình thái, kích thước sản phẩm đã được phân tích. Phương pháp trộn cơ học đã tạo ra được các tổ hợp hai thành phần oxit gồm thanh αFe2O3hạt ZnO, lá CuOtấm ZnO, hạt CuOtấm αFe2O3, hoa CuOcon suốt αFe2O3, tấm ZnOthanh αFe2O3. Đã khảo sát đặc tính nhạy khí của các vật liệu thuần và vật liệu tổ hợp đã chế tạo ở trên với các loại khí độc hại phổ biến gồm C2H5OH, LPG, NH3, CH3COCH3. Đồng thời chỉ ra được nhiệt độ làm việc tối ưu, độ nhạy K, tính chọn lọc, độ lặp lại, tính tuyến tính của các mẫu. Con suốt nano αFe2O3 có độ đáp ứng vượt trội so với các hình thái khác của αFe2O3 ở nhiệt độ làm việc tối ưu 275°C. Hoa micro αFe2O3 có độ đáp ứng bằng 95 với 500 ppm CH3COCH3 ở nhiệt độ làm việc tối ưu 320 °C, thời gian hồi đáp 4445 s. Lá nano CuO hình hoa trạng nguyên kích thước micromet có độ đáp ứng cao và chọn lọc tốt với C2H5OH. Vách nano CuO có thể ứng dụng làm cảm biến hơi CH3COCH3. Tổ hợp lá nano CuOtấm nano ZnO tỉ lệ khối lượng 3070 phù hợp làm vật liệu nhạy hơi C2H5OH ở nhiệt độ làm việc 375 °C, độ đáp ứng với 1500 ppm C2H5OH bằng 13, thời gian đáp ứng – hồi phục tương ứng là 7 s và 1 s. Tổ hợp hạt nano CuOtấm nano αFe2O3 tỉ lệ khối lượng 4060 phù hợp làm vật liệu nhạy hơi C2H5OH ở nhiệt độ thấp 275 °C, độ đáp ứng với 1500 ppm C2H5OH bằng 13,5, thời gian đáp ứng – hồi phục tương ứng là 40 s và 80 s. Tổ hợp hoa micro CuOcon suốt nano αFe2O3 thích hợp làm vật liệu nhạy hơi acetone (CH3COCH3) ở nhiệt độ 300 °C, độ đáp ứng với 500 ppm CH3COCH3 bằng 26, thời gian đáp ứng – hồi phục tương ứng là 30 s và 80 s. Tính chất nhạy ethanol của tấm nano ZnO được cải thiện đáng kể về độ nhạy và giảm nhiệt độ làm việc dưới tác dụng của tia tử ngoại (UV). Ánh sáng tử ngoại được chiếu vào mẫu tấm nano ZnO có bước sóng 365 nm, nhiệt độ làm việc giảm từ 237 °C xuống 164 °C, độ đáp ứng với 1500 ppm C2H5OH tăng từ 2,8 lên 8,5. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LƯƠNG HỮU PHƯỚC NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT NHẠY KHÍ CỦA HỆ VẬT LIỆU Fe2O3, CuO VÀ ZnO CÓ CẤU TRÚC THẤP CHIỀU LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÝ KỸ THUẬT Hà Nội – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LƯƠNG HỮU PHƯỚC NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT NHẠY KHÍ CỦA HỆ VẬT LIỆU Fe2O3, CuO VÀ ZnO CÓ CẤU TRÚC THẤP CHIỀU Ngành: Vật lý kỹ thuật Mã số: 9520401 LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÝ KỸ THUẬT Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Đặng Đức Vượng Hà Nội – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi hướng dẫn PGS TS Đặng Đức Vượng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa tác giả khác công bố Người hướng dẫn khoa học Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2019 Nghiên cứu sinh PGS TS Đặng Đức Vượng Lương Hữu Phước LỜI CẢM ƠN Trước hết, tác giả xin chân thành cảm ơn PGS Đặng Đức Vượng hướng dẫn khoa học nhiệt tình thời gian làm nghiên cứu sinh Thầy đưa định hướng nghiên cứu cụ thể thu nhiều kết có giá trị NCS học Thầy nghiêm túc công việc, ý tưởng mẻ lòng say mê học tập Thầy dành nhiều thời gian đọc, sửa từ Đề cương NCS, Tiểu luận tổng quan, chuyên đề NCS, báo khoa học đến Luận án Tiến sĩ giúp đỡ NCS kinh phí tham dự Hội nghị khoa học, tiền mua hóa chất, thiết bị đo đạc Tác giả xin cảm ơn sâu sắc kính trọng đến GS Nguyễn Đức Chiến, người thầy mẫu mực góp ý kiến khoa học xác đáng buổi NCS báo cáo seminar Bộ mơn, giúp NCS có thêm nhiều kiến thức bổ ích Tác giả cảm ơn PGS Nguyễn Hữu Lâm, nguyên Trưởng Bộ môn Vật liệu điện tử tạo điều kiện sở vật chất, thời gian ủng hộ, động viên tác giả thời gian làm NCS Bộ môn Xin cảm ơn TS Nguyễn Công Tú, TS Vũ Xuân Hiền, TS Đỗ Đức Thọ, PGS Trương Thị Ngọc Liên, TS Đỗ Phúc Hải, TS Đỗ Thị Ngọc Trâm anh em Bộ môn Vật liệu điện tử hợp tác nghiên cứu, giúp đỡ kĩ thuật, thảo luận học thuật, đặt câu hỏi thú vị giúp NCS suy nghĩ sâu sắc đề tài luận án Tác giả chân thành cảm ơn PGS Phó Thị Nguyệt Hằng, Viện trưởng Viện Vật lý kỹ thuật tạo điều kiện cho NCS học tập, nghiên cứu Viện thường xuyên động viên, thăm hỏi giúp NCS có thêm động lực niềm tin vượt qua khó khăn thử thách Xin cảm ơn TS Trần Kim Tuấn, TS Nguyễn Văn Thái đồng nghiệp Bộ môn Kỹ thuật Hạt nhân Vật lý Môi trường bố trí thời gian giảng dạy hợp lý hỗ trợ chuyên môn để NCS có điều kiện thực Luận án Tác giả xin chân thành cảm ơn Bộ phận Đào tạo Sau đại học, Phòng Đào tạo, trường Đại học Bách khoa Hà Nội giúp NCS hoàn thành hồ sơ, thủ tục suốt trình NCS học tập trường, từ dự tuyển bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cuối cùng, tác giả xin cảm ơn bố mẹ, anh chị em, vợ yêu, trai, gái đồng hành, ủng hộ con, chồng, bố công việc sống, giúp NCS làm tròn bổn phận gia đình thực ước mơ cao đẹp Đề tài nghiên cứu tài trợ Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ quốc gia (NAFOSTED) mã số 103.99-2012.31 103.02-2015.18 Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2019 Tác giả luận án Lương Hữu Phước MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU 12 CHƯƠNG I TỔNG QUAN 18 1.1 Vật liệu oxit kim loại bán dẫn cảm biến khí 18 1.1.1 Vật liệu oxit kim loại bán dẫn cấu trúc nano 18 1.1.2 Cảm biến khí bán dẫn 20 1.1.3 Các đặc trưng cảm biến khí 20 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến đặc trưng nhạy khí cảm biến khí oxit kim loại .23 1.2 Vật liệu Fe2O3, ZnO, CuO phương pháp chế tạo 26 1.2.1 Vật liệu Fe2O3 cấu trúc nano .27 1.2.2 Vật liệu ZnO cấu trúc nano 31 1.2.3 Vật liệu CuO cấu trúc nano .32 1.3 Ứng dụng vật liệu nano -Fe2O3, ZnO CuO cảm biến khí 34 1.3.1 Ứng dụng vật liệu Fe2O3, ZnO, CuO 34 1.3.2 Ứng dụng vật liệu pha tạp composite 36 1.3.3 Các luận án Tiến sĩ nước cảm biến khí thời gian gần 38 1.4 Kết luận chương I 41 CHƯƠNG II CHẾ TẠO, HÌNH THÁI, CẤU TRÚC VẬT LIỆU Fe2O3, ZnO, CuO 42 2.1 Vật liệu -Fe2O3 cấu trúc nano 42 2.1.1 Thanh nano -Fe2O3 42 2.1.2 Tấm nano -Fe2O3 45 2.1.3 Con suốt nano α-Fe2O3 .47 2.1.4 Hoa micro α-Fe2O3 50 2.2 Vật liệu ZnO cấu trúc nano 52 2.2.1 Hạt nano ZnO 52 2.2.2 Thanh nano ZnO 54 2.2.3 Tấm nano ZnO 56 2.3 Vật liệu CuO cấu trúc nano 58 2.3.1 Lá nano CuO 58 2.3.2 Hoa micro CuO 61 2.3.3 Hạt nano CuO 63 2.3.4 Tấm nano CuO 64 2.3.5 Vách nano CuO 66 2.4 Vật liệu tổ hợp 69 2.4.1 Tổ hợp nano -Fe2O3/hạt nano ZnO 70 2.4.2 Tổ hợp nano CuO/tấm nano ZnO 71 2.4.3 Tổ hợp hạt nano CuO/tấm nano α-Fe2O3 72 2.4.4 Tổ hợp hoa micro CuO/con suốt nano α-Fe2O3 72 2.4.5 Tổ hợp nano ZnO/thanh nano α-Fe2O3 73 2.5 Kết luận chương II 74 CHƯƠNG III ĐẶC TRƯNG NHẠY KHÍ CỦA CÁC VẬT LIỆU THUẦN 75 3.1 Thiết bị đo đặc trưng nhạy khí 75 3.2 Vật liệu nano α-Fe2O3 77 3.2.1 Thanh nano α-Fe2O3 77 3.2.2 Con suốt nano α-Fe2O3 .78 3.2.3 Hoa micro α-Fe2O3 81 3.3 Vật liệu nano ZnO 84 3.3.1 Thanh nano ZnO 84 3.3.2 Tấm nano ZnO 86 3.4 Vật liệu nano CuO 89 3.4.1 Lá nano CuO 89 3.4.2 Hoa micro CuO 93 3.4.3 Vách nano CuO 95 3.5 Kết luận chương III 99 CHƯƠNG IV ĐẶC TRƯNG NHẠY KHÍ CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP 101 4.1 Thanh nano -Fe2O3/hạt nano ZnO 101 4.2 Lá nano CuO/tấm nano ZnO 107 4.3 Hạt nano CuO/tấm nano α-Fe2O3 .110 4.4 Hoa micro CuO/con suốt nano α-Fe2O3 113 4.5 Tấm nano ZnO/thanh nano α-Fe2O3 .116 4.6 Kết luận chương IV 119 KẾT LUẬN 120 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA LUẬN ÁN 122 TÀI LIỆU THAM KHẢO 125 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt 0D 1D 2D 3D CTAB CVD EDS EG FESEM ITIMS JCPDS LPG ppb ppm RH RT SDBS SEM TEM TMA UV VOC XRD Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt Zero dimension Không chiều One dimension Một chiều Two dimension Hai chiều Three dimension Ba chiều Cetyl trimethyl ammonium bromide C19H42BrN Chemical vapour deposition Lắng đọng pha hóa học Energy dispersive X-ray spectroscopy Phổ tán sắc lượng tia X Ethylene glycol OHCH2CH2OH Field emission scanning electron microscopy/ Hiển vi điện tử quét phát xạ trường International Traning Institute for Materials Science/ Viện Đào tạo quốc tề Khoa học vật liệu Joint Committee on Powder Diffraction Standards/ Ủy ban chung tiêu chuẩn nhiễu xạ vật liệu bột Liquefied Petroleum Gas Khí gas hóa lỏng Part per billion Phần tỉ Part per million Phần triệu Relative humidity Độ ẩm tương đối Room temperature Nhiệt độ phòng Sodium dodecylbenzene sulfonate C12H25C6H4SO3Na Scanning electron microscopy Hiển vi điện tử quét Transmission electron microscopy Hiển vi điện tử truyền qua Trimethylamine N(CH3)3 Ultraviolet Tử ngoại Volatile organic chemical Hợp chất hữu dễ bay X-ray diffraction Nhiễu xạ tia X DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Thống kê số công bố trang sciencedirect.com ghi nhận ngày 28/8/2019 13 Bảng 1.1 Chế tạo α-Fe2O3 phương pháp thủy nhiệt nhiệt dung môi 30 Bảng 1.2 Kết chế tạo vật liệu nano ZnO công bố 32 Bảng 1.3 Kết chế tạo vật liệu CuO công bố 33 Bảng 2.1 Kí hiệu mẫu tổ hợp nano α-Fe2O3/hạt nano ZnO .70 Bảng 2.2 Kí hiệu mẫu tổ hợp nano CuO/tấm nano ZnO 71 Bảng 2.3 Kí hiệu mẫu tổ hợp hạt nano CuO/tấm nano Fe2O3 72 Bảng 2.4 Kí hiệu mẫu tổ hợp nano ZnO/thanh nano α-Fe2O3 73 Bảng 3.1 So sánh tính chất nhạy khí hình thái Fe2O3 khác 83 Bảng 3.2 So sánh tính chất nhạy khí ZnO 89 Bảng 3.3 So sánh tính chất nhạy khí ethanol hình thái CuO khác 94 Bảng 3.4 Độ đáp ứng hình thái CuO với CH3COCH3 C2H5OH 98 Bảng 4.1 So sánh tính chất nhạy khí số tổ hợp oxit kim loại với Fe2O3 .118 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ Hình Số cơng bố oxit kim loại bán dẫn ứng dụng làm cảm biến khí 13 Hình 1.1 Các hình thái vật liệu cấu trúc nano [3] 19 Hình 1.2 (a) Điện trở tăng, (b) điện trở giảm tiếp xúc với khí thử .21 Hình 1.3 (a) Sự phụ thuộc độ đáp ứng vào nồng độ khí thử, (b) tính chọn lọc 22 Hình 1.4 Sự phụ thuộc độ nhạy vào nhiệt độ làm việc [7] .24 Hình 1.5 (a) Cấu trúc tinh thể Fe2O3, (b) dạng FeO6 cấu trúc bát diện 28 Hình 1.6 Cấu trúc tinh thể wurtzite vật liệu ZnO [36] .31 Hình 1.7 Cấu trúc tinh thể vật liệu CuO 32 Hình 2.1 Sơ đồ chế tạo nano α-Fe2O3 phương pháp thủy nhiệt 43 Hình 2.2 Cơ chế hình thành cầu nhím α-Fe2O3 q trình thủy nhiệt [118] 44 Hình 2.3 (a) Ảnh SEM, (b) giản đồ XRD α-Fe2O3 tổng hợp phương pháp thủy nhiệt, (c),(d) vị trí bề rộng nửa cực đại đỉnh (113) (110) 44 Hình 2.4 Sơ đồ chế tạo nano Fe2O3 chế tạo phương pháp thủy nhiệt 46 Hình 2.5 Cơ chế hình thành nano α-Fe2O3 47 Hình 2.6 (a) Ảnh SEM, (b) giản đồ XRD Fe2O3 tổng hợp thủy nhiệt .47 Hình 2.7 (a) Ảnh SEM, (b) ảnh TEM, (c) phổ EDS, (d) giản đồ XRD mẫu α-Fe2O3 hình suốt chế tạo phương pháp thủy nhiệt 240 ºC 48 h; ảnh SEM α-Fe2O3 chế tạo quy trình khoảng thời gian khác nhau: (e) 24 h, (f) 36 h, (g) 60 h, (h) ảnh TEM phân giải cao (HRTEM) mẫu 48 h 48 Hình 2.8 Sơ đồ trình hình thành suốt nano Fe2O3 trình thủy nhiệt 50 Hình 2.9 Giản đồ nhiễu xạ tia X mẫu Fe2O3 tổng hợp phương pháp xử lí Fe dung dịch NH4OH với thời gian khác 51 Hình 2.10 Ảnh SEM mẫu Fe2O3 tổng hợp 40C khoảng thời gian khác nhau: 24 h (a), 48 h (b), 72 h (c), 96 h (d) 120 h (e) Chiều dài thước hình µm 51 Hình 2.11 Cơ chế hình thành hoa micro α-Fe2O3 oxi hóa dung dịch 52 Hình 2.12 Sơ đồ quy trình chế tạo hạt nano ZnO phương pháp hóa ướt 53 Hình 2.13 Ảnh SEM (a) giản đồ XRD (b) hạt nano ZnO, vị trí bề rộng nửa cực đại đỉnh (101) (c) 54 Hình 2.14 Cơ chế hình thành hạt nano ZnO phản ứng dung dịch 54 Hình 2.15 Quy trình chế tạo nano ZnO phương pháp thủy nhiệt 55 Hình 2.16 Cơ chế hình thành nano ZnO trình thủy nhiệt .55 Hình 2.17 Sơ đồ quy trình chế tạo nano ZnO phương pháp thủy nhiệt 57 Hình 2.18 (a) Ảnh SEM, (b) giản đồ XRD ZnO tổng hợp phương pháp thủy nhiệt 57 Hình 2.19 Cơ chế hình thành nano ZnO trình thủy nhiệt 57 Hình 2.20 Quy trình tổng hợp nano CuO loại I phương pháp thủy nhiệt 59 Hình 2.21 (a) Ảnh SEM, (b) giản đồ XRD mẫu nano CuO loại I, vị trí bề rộng nửa cực đại đỉnh nhiễu xạ (111) (c) (111) (d) 59 Hình 2.22 Cơ chế hình thành nano CuO phương pháp thủy nhiệt 60 Hình 2.23 Quy trình chế tạo nano CuO loại II phương pháp thủy nhiệt 60 Hình 2.24 (a) Ảnh SEM, (b) giản đồ XRD nano CuO loại II 61 Hình 2.25 Sơ đồ quy trình chế tạo hoa CuO phương pháp thủy nhiệt 62 Hình 2.26 (a) Ảnh SEM, (b) giản đồ XRD hoa micro CuO 62 Hình 2.27 Sơ đồ quy trình chế tạo hạt nano CuO phương pháp thủy nhiệt 63 Hình 2.28 (a) Ảnh SEM, (b) giản đồ XRD mẫu hạt nano CuO tổng hợp phương pháp thủy nhiệt 64 Hình 2.29 Quy trình chế tạo (trái) giản đồ nhiễu xạ tia X (phải) dây đồng oxi hóa dung dịch NH4OH 50 ºC, 60 ºC, 70 ºC 80 ºC 48 h 65 Hình 2.30 Ảnh SEM dây đồng oxi hóa dung dịch NH4OH 48 h (a) 50 ºC, (b) 60 ºC, (c) 70 ºC, (d) 80 ºC 65 Hình 2.31 Quá trình mọc nano Cu(OH)2 đế Cu dung dịch NH4OH .66 Hình 2.32 Thí nghiệm tổng hợp vách nano CuO cách oxi hóa Cu NH4OH 67 Hình 2.33 Giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD) mẫu CuO tổng hợp dung dịch NH4OH (a) 50 ºC, (b) 60 ºC, (c) 70 ºC, (d) 80 ºC 68 Hình 2.34 Ảnh FESEM sản phẩm oxi hóa Cu dung dịch NH4OH 48 h nhiệt độ khác nhau: (a) 50 ºC, (b) 60 ºC, (c) 70 ºC, (d) 80 ºC .68 Hình 2.35 Ảnh SEM (a), phổ EDS (b), giản đồ XRD (c) mẫu Fe2O3/ZnO .70 Hình 2.36 (a) Ảnh SEM, (b) phổ EDS tổ hợp CuO/tấm ZnO tỉ lệ 30/70 71 Hình 2.37 (a) Ảnh SEM, (b) phổ EDS mẫu tổ hợp hạt CuO/tấm Fe2O3 72 Hình 2.38 (a) Ảnh SEM, (b) giản đồ XRD tổ hợp hạt nano CuO/con suốt nano Fe2O3 73 Hình 2.39 (a) Ảnh SEM, (b) phổ EDS mẫu P5 (70% ZnO+30% α-Fe2O3) 73 Hình 3.1 Ảnh SEM điện cực Pt đế Si/SiO2 chế tạo Viện ITIMS 75 Hình 3.2 Hệ đo đặc trưng nhạy khí tĩnh 76 Hình 3.3 Mạch ngun lí thu thập tín hiệu 76 Hình 3.4 (a) Điện trở α-Fe2O3 hình suốt nhiệt độ tăng dần, (b) độ đáp ứng với 500 ppm C2H5OH nhiệt độ khác nhau, (c) độ đáp ứng phụ thuộc nhiệt độ, (d) độ đáp ứng 275 ºC với nồng độ C2H5OH khác nhau, (e) độ đáp ứng 275 ºC phụ thuộc nồng độ C2H5OH, (f) thời gian đáp ứng – hồi phục đáp ứng với 500 ppm C2H5OH 275 ºC, (g) tính lặp lại 275 ºC, (h) tính chọn lọc 79 Hình 3.5 Đặc trưng nhạy khí mẫu α-Fe2O3 với acetone nồng độ 500 ppm chế tạo khoảng thời gian khác nhau: (a) 24 h, (b) 48 h, (c) 72 h, (d) 96 h, (e) 120 h nhiệt độ làm việc từ 200-360 ºC, (f) so sánh độ đáp ứng mẫu nhiệt độ làm việc khác 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Hiếu (2015), "Cảm biến khí dây nano oxit kim loại bán dẫn", Nhà xuất Bách khoa Hà Nội [2] Francisco J Arregui (2009), "Sensors based on nanostructured materials" New York, USA, Springer [3] Jong-Heun Lee (2009), "Gas sensors using hierarchical and hollow oxide nanostructures: Overview", Sensors and Actuators B: Chemical, Vol 140, pp 319-336 [4] Elisabetta Comini, Guido Faglia, Giorgio Sberveglieri (2009), "Solid state gas sensing" Italy, Springer Publishing House [5] J.A Glasscock, P.R.F Barnes, I.C Plumb, A Bendavid, P.J Martin (2008), "Structural, optical and electrical properties of undoped polycrystalline hematite thin films produced using filtered arc deposition", Thin Solid Films, Vol 516, pp 1716–1724 [6] S S Shinde, R A Bansode, C H Bhosale, K Y Rajpure (2011), "Physical properties of hematite -Fe2O3 thin films: application to photoelectrochemical solar cells", Journal of Semiconductors, Vol 32, pp 013001 [7] Arijit Chowdhuri, Parmanand Sharma, Vinay Gupta, K Sreenivas (2002), "H2S gas sensing mechanism of SnO2 films with ultrathin CuO dotted islands", Journal of Applied Physics, Vol 92, pp 2172-2180 [8] Đặng Thị Thanh Lê (2011), "Cảm biến khí dạng màng sở vật liệu oxit bán dẫn cấu trúc nano", Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội [9] M Tonezzer, N.V Heu (2012), "Size-dependent response of single-nanowire gas sensors", Sensors and Actuators B, Vol 163, pp 146-152 [10] Nguyen Minh Vuong, Hyuck Jung, Dojin Kim, Hyojin Kim, Soon-Ku Hong (2012), "Realization of an open space ensemble for nanowires: a strategy for the maximum response in resistive sensors", Journal of Materials Chemistry, Vol 22, pp 6716-6725 [11] G Korotcenkov (2008), "The role of morphology and crystallographic structure of metal oxides in response of conductometric-type gas sensors", Materials Science and Engineering R, Vol 61, pp 1-39 [12] Linus Pauling, Sterling B Hendricks (1925), "The crystal structures of hematite and corundum", Journal of the American Chemical Society, Vol 47, pp 781790 [13] Yannick Cudennec, Andre Lecerf (2005), "Topotactic transformations of goethite and lepidocrocite into hematite and maghemite", Solid State Sciences, Vol 7, pp 520-529 [14] Yong Ding, Jenny Ruth Morber, Robert L Snyder, Zhong Lin Wang (2007), "Nanowire structural evolution from Fe3O4 to -Fe2O3", Advanced Functional Materials, Vol 17, pp 1172-1178 [15] Zhenmin Li, Xiaoyong Lai, Hong Wang, Dan Mao, Chaojian Xing, Dan Wang (2009), "Direct hydrothermal synthesis of single-crystalline hematite nanorods assisted by 1,2-propanediamine", Nanotechnology, Vol 20, pp 245603 125 [16] Hongmin Chen, Yingqiang Zhao, Mingqing Yang, Junhui He, Paul K Chu, Jun Zhang, Shihua Wu (2010), "Glycine-assisted hydrothermal synthesis of peculiar porous -Fe2O3 nanospheres with excellent gas-sensing properties", Analytica Chimica Acta, Vol 659, pp 266-273 [17] Zhengcui Wu, Kuai Yu, Shudong Zhang, Yi Xie (2008), "Hematite hollow spheres with a mesoporous shell: controlled synthesis and applications in gas sensor and lithium ion batteries", Journal of Physical Chemistry C, Vol 112, pp 11307-11313 [18] Masahiro Yoshimura, Jacques Livage (2000), "Soft processing for advanced inorganic materials", Material Research Society Bulletin, Vol 25, pp 12-13 [19] Suyuan Zeng, Kaibin Tang, Tanwei Li, Zhenhua Liang, Dong Wang, Yongkun Wang, Yunxia Qi, Weiwei Zhou (2008), "Facile route for the fabrication of porous hematite nanoflowers: Its synthesis, growth mechanism, application in the lithium ion battery, and magnetic and photocatalytic properties", Journal of Physical Chemistry C, Vol 112, pp 4836-4843 [20] Xianluo Hu, Jimmy C Yu, Jingming Gong (2007), "Fast production of selfassembled hierarchical -Fe2O3 nanoarchitectures", Journal of Physical Chemistry C, Vol 111, pp 11180-11185 [21] Shao-Wen Cao, Ying-Jie Zhu (2008), "Hierarchically nanostructured -Fe2O3 hollow spheres: Preparation, growth mechanism, photocatalytic property, and application in water treatment", Journal of Physical Chemistry C, Vol 112, pp 6253-6257 [22] Zhong Liu, Baoliang Lv, Dong Wu, Yuhan Sun (2012), "Morphology and magnetic properties of -Fe2O3 particles prepared by octadecylamine-assisted hydrothermal method", Particuology, Vol 10, pp 456-461 [23] Xianghong Liu, Jun Zhang, Xianzhi Guo, Shihua Wu, Shurong Wang (2010), "Porous -Fe2O3 decorated by Au nanoparticles and their enhanced sensor performance", Nanotechnology, Vol 21, pp 095501 [24] Xiaoli Zhang, Chunhong Sui, Jian Gong, Zhongmin Su, Lunyu Qu (2007), "Preparation and formation mechanism of different -Fe2O3 morphologies from snowflake to paired microplates, dumbbell, and spindle microstructures", Journal of Physical Chemistry C, Vol 111, pp 9049-9054 [25] Xiaoli Xie, Heqing Yang, Fenghua Zhang, Li Li, Junhu Ma, Hua Jiao, Jianying Zhang (2009), "Synthesis of hollow microspheres constructed with -Fe2O3 nanorods and their photocatalytic and magnetic properties", Journal of Alloys and Compounds, Vol 477, pp 90-99 [26] Lu-Ping Zhu, Hong-Mei Xiao, Xian-Ming Liu, Shao-Yun Fu (2006), "Templatefree synthesis and characterization of novel 3D urchin-like -Fe2O3 superstructures", Journal of Materials Chemistry, Vol 16, pp 1794-1797 [27] Lu-Ping Zhu, Hong-Mei Xiao, Shao-Yun Fu (2007), "Template-free synthesis of monodispersed and single-crystalline cantaloupe-like Fe2O3 superstructures", Crystal growth and design, Vol 7, pp 177-182 [28] Chengliang Han, Jie Han, Qiankun Li, Jingsong Xie (2013), "Wet chemical controllable synthesis of hematite ellipsoids with structurally enhanced visible light property", The Scientific World Journal, Vol pp 126 [29] Trevor P Almeida, Mike Fay, Yanqiu Zhu, Paul D Brown (2009), "Process map for the hydrothermal synthesis of -Fe2O3 nanorods", Journal of Physical Chemistry C, Vol 113, pp 18689-18698 [30] Hao Liu, Guoxiu Wang, Jinsoo Park, Jiazhao Wang, Huakun Liu, Chao Zhang (2009), "Electrochemical performance of -Fe2O3 nanorods as anode material for lithium-ion cells", Electrochimica Acta, Vol 54, pp 1733-1736 [31] Saikat Mandal, Axel H.E Muller (2008), "Facile route to the synthesis of porous -Fe2O3 nanorods", Materials Chemistry and Physics, Vol 111, pp 438-443 [32] Hua-Feng Shao, Xue-Feng Qian, Jie Yin, Zi-Kang Zhu (2005), "Controlled morphology synthesis of -FeOOH and the phase transition to Fe2O3", Journal of Solid State Chemistry, Vol 178, pp 3130-3136 [33] Jianmin Gu, Siheng Li, Enbo Wang, Qiuyu Li, Guoying Sun, Rui Xu, Hong Zhang (2009), "Single-crystalline -Fe2O3 with hierarchical structures: Controllable synthesis, formation mechanism and photocatalytic properties", Journal of Solid State Chemistry, Vol 182, pp 1265-1272 [34] Fenghua Zhang, Heqing Yang, Xiaoli Xie, Li Li, Lihui Zhang, Jie Yu, Hua Zhao, Bin Liu (2009), "Controlled synthesis and gas-sensing properties of hollow sea urchin-like -Fe2O3 nanostructures and -Fe2O3 nanocubes", Sensors and Actuators B, Vol 141, pp 381-389 [35] Yang Huang, Dahu Ding, Minshen Zhu, Wenjun Meng, Yan Huang, Fengxia Geng, Jie Li, Jing Lin, Chengchun Tang, Zhongfang Lei, Zhenya Zhang, Chunyi Zhi (2015), "Facile synthesis of -Fe2O3 nanodisk with superior photocatalytic performance and mechanism insight", Science and Technology of Advanced Materials, Vol 16, pp 014801 [36] Lưu Thị Lan Anh (2014), "Nghiên cứu ảnh hưởng lớp chức nano ZnO đến hoạt động pin Mặt Trời màng mỏng glass/TCO/nano ZnO/CdS/CuInS2/Me", Luận án Tiến sĩ Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội [37] Zhiyong Fan, Jia G Lu (2005), "Zinc oxide nanostructures: synthesis and properties", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol 5, pp 1561-1573 [38] Rafiq Ahmad, Sanjit Manohar Majhi, Xixiang Zhang, Timothy M Swager, Khaled N Salama (2019), "Recent progress and perspectives of gas sensors based on vertically oriented ZnO nanomaterials", Advances in Colloid and Interface Science, Vol 270, pp 1-27 [39] Zhijie Li, Hao Li, Zhonglin Wu, Mingkui Wang, Jingting Luo, Hamdi Torun, PingAn Hu, Chang Yang, Marius Grundmann, Xiaoteng Liu, YongQing Fu (2019), "Advances in designs and mechanisms of semiconducting metal oxide nanostructures for high-precision gas sensors operated at room temperature", Materials Horizons, Vol 6, pp 470-506 [40] J.N Hasnidawani, H.N Azlina, H Norita, N.N Bonnia, S Ratim, E.S Ali (2016), "Synthesis of ZnO nanostructures using sol-gel method", Procedia Chemistry, Vol 19, pp 211-216 [41] Nannan Bi, Lei Zhang, Qiang Zheng, Fei Zhuge, Jiupeng Li, Xuan P.A Gao, Juan Du (2017), "Control of ZnO nanowire growth and optical properties in a vapor deposition process", Journal of Materials Science and Technology, Vol 33, pp 850-855 127 [42] S.T Navale, V.V Jadhav, K.K Tehare, R.U.R Sagar, C.S Biswas, M Galluzzi, W Liang, V.B Patil, R.S Mane, F.J Stadler (2017), "Solid-state synthesis strategy of ZnO nanoparticles for the rapid detection of hazardous Cl2", Sensors and Actuators B, Vol 238, pp 1102-1110 [43] Rungroj Tuayjaroen, Tula Jutarosaga (2017), "The influece of oxygen partial pressure on the shape transition of ZnO microstructure by thermal evaporation", Thin Solid Films, Vol 631, pp 213-218 [44] Changjing Shao, Yongqin Chang, Yi Long (2014), "High performance of nanostructured ZnO film gas sensor at room temperature", Sensors and Actuators B, Vol 204, pp 666-672 [45] Vrushali Vinayak Kadam, Jagadeeshbabu Ponnan Ettiyappan, Raj Mohan Balakrishnan (2019), "Mechanistic insight into the endophytic fungus mediated synthesis of protein capped ZnO nanoparticles", Materials Science and Engineering B, Vol 243, pp 214-221 [46] Kavita Sahu, Sini Kuriakose, Jaspal Singh, Biswarup Satpati, Satyabrata Mohapatra (2018), "Facile synthesis of ZnO nanoplates and nanoparticles aggregates for highly efficient photocatalytic degradation of organic dyes", Journal of Physics and Chemistry of Solids, Vol 121, pp 186-195 [47] N Kumaresan, K Ramamurthi, R Ramesh Babu, K Sethuraman, S Moorthy Babu (2017), "Hydrothermally grown ZnO nanoparticles for effective photocatalytic activity", Applied Surface Science, Vol 418, pp 138-146 [48] Liwei Wang, Yanfei Kang, Yao Wang, Baolin Zhu, Shoumin Zhang, Weiping Huang, Shurong Wang (2012), "CuO nanoparticle decorated ZnO nanorod sensor for low-temperature H2S detection", Materials Science and Engineering C, Vol 32, pp 2079-2085 [49] Ioannis Kortidis, Hendrik C Swart, Suprakas Sinha Ray, David E Motaung (2019), "Detailed understanding on the ralation of various pH and synthesis reaction times towards a prominent low temperature H2S gas sensor based on ZnO nanoplatelets", Results in Physics, Vol 12, pp 2189-2201 [50] Nohora Caicedo, Renaud Leturcq, Jean-Pierre Raskin, Denis Flandre, Damien Lenoble (2019), "Detection mechanism in highly sensitive ZnO nanowires network gas sensors", Sensors and Actuators B, Vol 297, pp 126602 [51] Rui Gao, Xiaoli Cheng, Shan Gao, Xianfa Zhang, Yingming Xu, Hui Zhao, Lihua Huo (2019), "Highly selective detection of saturated vapors of abused drugs by ZnO nanorod bundles gas sensor", Applied Surface Science, Vol 485, pp 266-273 [52] Niyanta Datta, Niranjan S Ramgir, Suresh Kumar, P Veerender, M Kaur, S Kailasaganapathi, A.K Debnath, D.K Aswal, S.K Gupta (2014), "Role of various interfaces of CuO/ZnO random nanowire networks in H2S sensing: An impedance and Kelvin probe analysis", Sensors and Actuators B, Vol 202, pp 1270-1280 [53] Ahmad Umar, A.A Alshahrani, H Algarni, Rajesh Kumar (2017), "CuO nanosheets as potential scaffolds for gas sensing applications", Sensors and Actuators B, Vol 250, pp 24-31 128 [54] Ravi Agarwal, Kamalesh Verma, Narendra Kumar Agrawal, Rajendra Kumar Duchaniya, Ramvir Singh (2016), "Synthesis, characterization, thermal conductivity and sensitivity of CuO nanofluids", Applied Thermal Engineering, Vol 102, pp 1024-1036 [55] Chengjun Dong, Xinxin Xing, Nan Chen, Xu Liu, Yude Wang (2016), "Biomorphic synthesis of hollow CuO fibers for low-ppm-level n-propanol detection via a facile solution combustion method", Sensors and Actuators B, Vol 230, pp 1-8 [56] Ningning Ba, Lianjie Zhu, Guangzhi Zhang, Jianfa Li, Hongji Li (2016), "Facile synthesis of 3D CuO nanowire bundle and its excellent gas sensing and electrochemical sensing properties", Sensors and Actuators B, Vol 227, pp 142148 [57] Anita Sagadevan Ethiraj, Dae Joon Kang (2012), "Synthesis and characterization of CuO nanowires by a simple wet chemical method", Nanoscale Research Letters, Vol 7, pp 70 [58] J.Y Xiang, J.P Tu, L Zhang, Y Zhou, X.L Wang, S.J Shi (2010), "Simple synthesis of surface-modified hierarchical copper oxide spheres with needle-like morphology as anode for lithium ion batteries", Electrochimica Acta, Vol 55, pp 1820-1824 [59] Lin Hou, Chunmei Zhang, Lei Li, Cheng Du, Xiaokun Li, Xiao-Feng Kang, Wei Chen (2018), "CO gas sensors based on p-type CuO nanotubes and CuO nanocubes: Morphology and surface structure effects on the sensing performance", Talanta, Vol 188, pp 41-49 [60] Tingting Jiang, Yongqian Wang, Dawei Meng, Xiuling Wu, Junxia Wang, Jieyu Chen (2014), "Controllable fabrication of CuO nanostructure by hydrothermal method and its properties", Applied Surface Science, Vol 311, pp 602-608 [61] Pramila Patil, Umesh T Nakate, Yogesh T Nakate, Revan C Ambare (2019), "Acetaldehyde sensing properties using ultrafine CuO nanoparticles", Materials Science in Semiconductor Processing, Vol 101, pp 76-81 [62] Dhritiman Gupta, S.R Meher, Navas Illyaskutty, Zachariah C Alex (2018), "Facile synthesis of Cu2O and CuO nanoparticles and study of their structural, optical and electronic properties", Journal of Alloys and Compounds, Vol 743, pp 737-745 [63] Jinhyeong Kwon, Hyunmin Cho, Jinwook Jung, Habeom Lee, Sukjoon Hong, Junyeob Yeo, Seungyong Han, Seung Hwan Ko (2018), "ZnO/CuO/M (M=Ag,Au) hierarchical nanostructure by successive photoreduction process for solar hydrogen generation", Nanomaterials, Vol 8, pp 323 [64] Ahmad Umar, Jong-Heun Lee, Rajesh Kumar, O Al-Dossary, Ahmed A Ibrahim, S Baskoutas (2016), "Development of highly sensitive and selective ethanol sensor based on lance-shaped CuO nanostructures", Materials and Design, Vol 105, pp 16-24 [65] Dan Meng, Dongyu Liu, Guosheng Wang, Xiaoguang San, Yanbai Shen, Quan Jin, Fanli Meng (2017), "CuO hollow microspheres self-assembled with nanobars: Synthesis and their sensing properties to formaldehyde", Vacuum, Vol 144, pp 272-280 129 [66] Cigdem Oruc, Ahmet Altindal (2017), "Structural and dielectric properties of CuO nanoparticles", Ceramics International, Vol 43, pp 10708-10714 [67] Artur Rydosz (2018), "The use of copper oxide thin films in gas-sensing applications", Coatings, Vol 8, pp 425 [68] Aviru Kumar Basu, Pankaj Singh Chauhan, Mohit Awasthi, Shantanu Bhattacharya (2019), "-Fe2O3 loaded rGO nanosheets based fast response/recovery CO gas sensor at room temperature", Applied Surface Science, Vol 465, pp 56-66 [69] M Donarelli, R Milan, F Rigoni, G Drera, L Sangaletti, A Ponzoni, C Baratto, G Sberveglieri, E Comini (2018), "Anomalous gas sensing behaviors to reducing agents of hydrothermally grown -Fe2O3 nanorods", Sensors and Actuators B, Vol 273, pp 1237-1245 [70] Moteb M Alqahtani, Atif M Ali, Farid A Harraz, M Faisal, Adel A Ismail, Mahmoud A Sayed, M.S Al-Assiri (2018), "Highly sensitive ethanol chemical sensor based on novel Ag-doped mesoporous -Fe2O3 prepared by modified solgel process", Nanoscale Research Letters, Vol 13, pp 157 [71] Mingjing Wang, Tianyi Hou, Zhurui Shen, Xiaodong Zhao, Huiming Ji (2019), "MOF-derived Fe2O3: Phase control and effects of phase composition on gas sensing performance", Sensors and Actuators B, Vol 292, pp 171-179 [72] Haixia Yu, Shan Gao, Xiaoli Cheng, Ping Wang, Xianfa Zhang, Yingming Xu, Hui Zhao, Lihua Huo (2019), "Morphology controllable Fe2O3 nanostructures derived from Fe-based metal-organic frameworks for enhanced humidity sensing performances", Sensors and Actuators B, Vol 297, pp 126744 [73] Dewyani Patil, Virendra Patil, Pradip Patil (2011), "Highly sensitive and selective LPG sensor based on -Fe2O3 nanorods", Sensors and Actuators B, Vol 152, pp 299-306 [74] Hyo-Joong Kim, Jong-Heun Lee (2014), "Highly sensitive and selective gas sensors using p-type oxide semiconductors: Overview", Sensors and Actuators B, Vol 192, pp 607-627 [75] Xiaobing Hu, Zhigang Zhu, Cheng Chen, Tianyang Wen, Xueling Zhao, Lili Xie (2017), "Highly sensitive H2S gas sensors based on Pd-doped CuO nanoflowers with low operating temperature", Sensors and Actuators B, Vol 253, pp 809817 [76] Zhen Chen, Bo Zhao, Xian-Zhu Fu, Rong Sun, Ching-Ping Wong (2017), "CuO nanorods supported Pd nanoparticles as high performance electrocatalysts for glucose detection", Journal of Electroanalytical Chemistry, Vol 807, pp 220227 [77] Tingting Jiang, Yongqian Wang, Dawei Meng, Meihua Yu (2015), "Facile synthesis and photocatalytic performance of self-assembly CuO microspheres", Superlattices and Microstructures, Vol 85, pp 1-6 [78] Yongqian Wang, Tingting Jiang, Dawei Meng, Hongyun Jin, Meihua Yu (2015), "Controllable fabrication of nanowire-like CuO film by anodization and its properties", Applied Surface Science, Vol 349, pp 636-643 [79] M.E Mazhar, G Faglia, E Comini, D Zappa, C Baratto, G Sberveglieri (2016), "Kelvin probe as an effective tool to develop sensitive p-type CuO gas sensors", Sensors and Actuators B, Vol 222, pp 1257-1263 130 [80] Jae-Hun Kim, Akash Katoch, Sun-Woo Choi, Sang Sub Kim (2015), "Growth and sensing properties of networked p-CuO nanowires", Sensors and Actuators B, Vol 212, pp 190-195 [81] C.W Zou, J Wang, F Liang, W Xie, L.X Shao, D.J Fu (2012), "Large-area aligned CuO nanowires arrays: Synthesis, anomalous ferromagnetic and CO gas sensing properties", Current Applied Physics, Vol 12, pp 1349-1354 [82] Diogo P Volanti, Anderson A Felix, Marcelo O Orlandi, George Whitfield, Dae-Jin Yang, Elson Longo, Harry L Tuller, Jose A Varela (2013), "The role of hierarchical morphologies in the superior gas sensing performance of CuObased chemiresistors", Advanced Functional Materials, Vol 23, pp 1759-1766 [83] Qi Xu, Zichao Zhang, Xiaopan Song, Shuai Yuan, Zhiwen Qiu, Hongyan Xu, Bingqiang Cao (2017), "Improving the triethylamine sensing performance based on Debye length: A case study on -Fe2O3@NiO (CuO) core-shell nanorods sensor working at near room-temperature", Sensors and Actuators B, Vol 245, pp 375-385 [84] Wooseok Kim, Mingi Choi, Kijung Yong (2015), "Generation of oxygen vacancies in ZnO nanorods/films and their effects on gas sensing properties", Sensors and Actuators B, Vol 209, pp 989-996 [85] Z.S Hosseini, A Mortezaali, A Iraji zad, S Fardindoost (2015), "Sensitive and selective room temperature H2S gas sensor based on Au sensitized vertical ZnO nanorods with flower-like structures", Journal of Alloys and Compounds, Vol 628, pp 222-229 [86] Z.S Hosseini, A Iraji zad, A Mortezaali (2015), "Room temperature H2S gas sensor based on rather aligned ZnO nanorods with flower-like structures", Sensors and Actuators B, Vol 207, pp 865-871 [87] Ke Sun, Yi Jing, Chun Li, Xiaofeng Zhang, Ryan Aguinaldo, Alireza Kargar, Kristian Madsen, Khaleda Banu, Yuchun Zhou, Yoshio Bando, Zhaowei Liu, Deli Wang (2012), "3D branched nanowire heterojunction photoelectrodes for high-efficiency solar water splitting and H2 generation", Nanoscale, Vol 4, pp 1515-1521 [88] D Zhang, S Chava, C Berven, S.K Lee, R Devitt, V Katkanant (2010), "Experimental study of electrical properties of ZnO nanowire random networks for gas sensing and electronic devices", Applied Physics A, Vol 100, pp 145150 [89] Cuiping Gu, Jiarui Huang, Youjie Wu, Muheng Zhai, Yufeng Sun, Jinhuai Liu (2011), "Preparation of porous flower-like ZnO nanostructures and their gassensing property", Journal of Alloys and Compounds, Vol 509, pp 4499-4504 [90] Nguyen Van Hieu, Le Thi Ngoc Loan, Nguyen Duc Khoang, Nguyen Tuan Minh, Do Thanh Viet, Do Cong Minh, Tran Trung, Nguyen Duc Chien (2010), "A facile thermal evaporation route for large-area synthesis of tin oxide nanowires: Characterizations and their use for liquid petroleum gas sensor", Current Applied Physics, Vol 10, pp 636-641 [91] A Renitta, K Vijayalakshmi (2016), "A novel room temperature ethanol sensor based on catalytic Fe activated porous WO3 microspheres", Catalysis Communications, Vol 73, pp 58-62 131 [92] A.R Phani (1997), "X-ray photoelectron spectroscopy studies on Pd doped SnO2 liquid petroleum gas sensor", Applied Physics Letters, Vol 71, pp 2358-2360 [93] Tran Van Dang, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu (2016), "Chlorine gas sensing performance of on-chip growth ZnO, WO3, and SnO2 nanowire sensors", ACS Applied Materials and Interfaces, Vol 8, pp 48284837 [94] Hui-Bing Na, Xian-Fa Zhang, Meng Zhang, Zhao-Peng Deng, Xiao-Li Cheng, Li-Hua Huo, Shan Gao (2019), "A fast response/recovery ppb-level H2S gas sensor based on porous CuO/ZnO heterostructural tubule via confined effect of absorbent cotton", Sensors and Actuators B, Vol 297, pp 126816 [95] Ziyi Zhong, Judith Ho, Jaclyn Teo, Shoucang Shen, Aharon Gedanken (2007), "Synthesis of porous -Fe2O3 nanorods and deposition of very small gold particles in the pores for catalytic oxidation of CO", Chemical Materials, Vol 19, pp 4776-4782 [96] Dang Duc Vuong, Khuc Quang Trung, Nguyen Hoang Hung, Nguyen Van Hieu, Nguyen Duc Chien (2014), "Facile preparation of large-scale -Fe2O3 nanorod/SnO2 nanorod composites and their LPG-sensing properties", Journal of Alloys and Compounds, Vol 599, pp 195-201 [97] Jun Zhang, Xianghong Liu, Liwei Wang, Taili Yang, Xianzhi Guo, Shihua Wu, Shurong Wang, Shoumin Zhang (2011), "Synthesis and gas sensing properties of -Fe2O3@ZnO core-shell nanospindles", Nanotechnology, Vol 22, pp 185501 [98] Nguyen Duc Cuong, Tran Thai Hoa, Dinh Quang Khieu, Tran Dai Lam, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu (2012), "Synthesis, characterization, and comparative gas-sensing properties of Fe2O3 prepared from Fe3O4 and Fe3O4chitosan", Journal of Alloys and Compounds, Vol 523, pp 120-126 [99] Jeongseok Lee, Se-Hyeong Lee, So-Young Bak, Yoojong Kim, Kyoungwan Woo, Sanghyun Lee, Yooseong Lim, Moonsuk Yi (2019), "Improved sensitivity of -Fe2O3 nanoparticle-decorated ZnO nanowire gas sensor for CO", Sensors, Vol 19, pp 1903 [100] Yan Wang, Xiao-ning Meng, Jian-liang Cao (2020), "Rapid detection of low concentration CO using Pt-loaded ZnO nanosheets", Journal of Hazardous Materials, Vol 381, pp 120944 [101] Qu Zhou, Wen Zeng, Weigen Chen, Lingna Xu, Rajesh Kumar, Ahmad Umar (2019), "High sensitive and low-concentration sulfur dioxide (SO2) gas sensor application of heterostructure NiO-ZnO nanodisks", Sensors and Actuators B, Vol 298, pp 126870 [102] Sunghoon Park, Soyeon An, Youngho Mun, Chongmu Lee (2013), "UVenhanced NO2 gas sensing properties of SnO2-core/ZnO-shell nanowires at room temperature", ACS Applied Materials and Interfaces, Vol 5, pp 42854292 [103] Hui Huang, Hua Gong, Chee Lap Chow, Jun Guo, Timothy John White, Man Siu Tse, Ooi Kiang Tan (2011), "Low-temperature growth of SnO2 nanorod arrays and tunable n-p-n sensing response of a ZnO/SnO2 heterojunction for exclusive hydrogen sensors", Advanced Functional Materials, Vol 21, pp 2680-2686 132 [104] Jiangyang Liu, Tianshuang Wang, Boqun Wang, Peng Sun, Qiuyue Yang, Xishuang Liang, Hongwei Song, Geyu Lu (2017), "Highly sensitive and low detection limit of ethanol gas sensor based on hollow ZnO/SnO2 spheres composite material", Sensors and Actuators B, Vol 245, pp 551-559 [105] Sun-Jung Kim, Chan Woong Na, In-Sung Hwang, Jong-Heun Lee (2012), "One-pot hydrothermal synthesis of CuO-ZnO composite hollow spheres for selective H2S detection", Sensors and Actuators B, Vol 168, pp 83-89 [106] Y Liu, J Yu, P.T Lai (2014), "Investigation of WO3/ZnO thin-film heterojunction-based Schottky diodes for H2 gas sensing", International Journal of Hydrogen Energy, Vol 39, pp 10313-10319 [107] Jiarui Huang, Yijuan Dai, Cuiping Gu, Yufeng Sun, Jinhuai Liu (2013), "Preparation of porous flower-like CuO/ZnO nanostructures and analysis of their gas-sensing property", Journal of Alloys and Compounds, Vol 575, pp 115-122 [108] Yuxiang Qin, Xiaojuan Zhang, Yang Liu, Weiwei Xie (2016), "Highly aligned array of W18O49/CuO core-shell nanorods and its promising NO2 sensing properties", Journal of Alloys and Compounds, Vol 673, pp 364-371 [109] Qi Xu, Dianxing Ju, Zichao Zhang, Shuai Yuan, Jun Zhang, Hongyan Xu, Bingqiang Cao (2016), "Near room-temperature triethylamine sensor constructed with CuO/ZnO p-n heterostructural nanorods directly on flat electrode", Sensors and Actuators B, Vol 225, pp 16-23 [110] Nguyễn Quang Lịch (2016), "Nghiên cứu chế tạo ống nano cacbon phương pháp CVD ứng dụng làm cảm biến khí NH3", Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội [111] Khúc Quang Trung (2010), "Nghiên cứu chế tạo cảm biến nhạy khí ga hóa lỏng LPG sở vật liệu SnO2 cấu trúc nano", Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội [112] Hồ Trường Giang (2012), "Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí monoxit cacbon hydrocacbon sở vật liệu perovskite ABO3", Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu, Viện Khoa học vật liệu [113] Phùng Thị Hồng Văn (2016), "Nghiên cứu biến tính dây nano SnO2, WO3 nhằm ứng dụng cho cảm biến khí H2S NO2", Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội [114] Đỗ Đăng Trung (2014), "Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí CO CO2 sở vật liệu dây nano SnO2", Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội [115] Phạm Văn Tòng (2016), "Nghiên cứu chế tạo vật liệu WO3 cấu trúc nano phương pháp hóa nhằm ứng dụng cảm biến khí NO2 NH3", Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội [116] Nguyễn Đức Khoáng (2016), "Nghiên cứu chế tạo dây, nano ZnO vật liệu lai ZnO-SnO2, ZnO-LaOCl nhằm ứng dụng cho cảm biến khí", Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội [117] Nguyễn Văn Tốn (2016), "Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí H2 H2S sở màng SnO2 biến tính đảo xúc tác micro-nano", Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội 133 [118] Andrew A Peterson, Frederic Vogel, Russell P Lachance, Morgan Froling, Micheal J Antal, Jefferson W Tester (2008), "Thermochemical biofuel production in hydrothermal media: A review of sub- and supercritical water technologies", Energy & Environmental Science, Vol 1, pp 32-65 [119] Wei Yan, Huiqing Fan, Yuchun Zhai, Chao Yang, Pengrong Ren, Limei Huang (2011), "Low temperature solution-based synthesis of porous flower-like Fe2O3 superstructures and their excellent gas-sensing properties", Sensors and Actuators B, Vol 160, pp 1372-1379 [120] V.B Patil, P.V Adhyapak, S.S Suryavanshi, I.S Mulla (2014), "Oxalic acid induced hydrothermal synthesis of single crystalline tungsten oxide nanorods", Journal of Alloys and Compounds, Vol 590, pp 283-288 [121] Chun-Jiang Jia, Ling-Dong Sun, Zheng-Guang Yan, Li-Ping You, Feng Luo, Xiao-Dong Han, Yu-Cheng Pang, Ze Zhang, Chun-Hua Yan (2005), "Singlecrystalline iron oxide nanotubes", Angewandte Chemie International Edition, Vol 44, pp 4328-4333 [122] Vidal Barron, Jose Torrent (1996), "Surface hydroxyl configuration of various crystal faces of hematite and goethite", Journal of Colloid and Interface Science, Vol 177, pp 407-410 [123] Ying Huo, Yungguang Zhu, Jian Xie, Gaoshao Cao, Tiejun Zhu, Xinbing Zhao, Shichao Zhang (2013), "Controllable synthesis of hollow -Fe2O3 nanostructures, their growth mechanism, and the morphology-reserved conversion to magnetic Fe3O4/C nanocomposites", RSC Advances, Vol 3, pp 19097-19103 [124] Hongqiang Wang, Caihong Li, Haigang Zhao, Jinrong Liu (2013), "Preparation of nano-sized flower-like ZnO bunches by a direct precipitation method", Advanced Power Technology, Vol 24, pp 599-604 [125] Sze-Mun Lam, Jin-Chung Sin, Ahmad Zuhairi Abdullah, Abdul Rahman Mohamed (2013), "ZnO nanorods surface-decorated by WO3 nanoparticles for photocatalytic degradation of endocrine disruptors under a compact fluorescent lamp", Ceramics International, Vol 39, pp 2343-2352 [126] Nguyễn Đắc Diện (2017), "Nghiên cứu chế tạo khảo sát đặc trưng nhạy khí vật liệu nano WO3 tổ hợp với oxit kim loại (CuO, ZnO, Fe2O3)", Luận án Tiến sĩ Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội [127] Yu-Kuei Hsu, Yi-Chu Chen, Yan-Gu Lin (2015), "Spontaneous formation of CuO nanosheets on Cu foil for H2O2 detection", Applied Surface Science, Vol 354, pp 85-89 [128] Yang Liu, Yun Qiao, Wuxing Zhang, Pei Hu, Chaoji Chen, Zhen Li, Lixia Yuan, Xiaoluo Hu, Yunhui Huang (2014), "Facile fabrication of CuO nanosheets on Cu substrate as anode materials for electrochemical energy storage", Journal of Alloys and Compounds, Vol 586, pp 208-215 [129] Ai-Zhen Liao, Wei-Dong Zhu, Jian-Biao Chen, Xu-Qiang Zhang, Cheng-Wei Wang (2014), "Vertically aligned single-crystalline ultra-thin CuO nanosheets: Low-temperature fabrication, growth mechanism, and excellent field emission", Journal of Alloys and Compounds, Vol 609, pp 253-261 134 [130] Tetsuro Soejima, Hitomi Yagyu, Nobuo Kimizuka, Seishiro Ito (2011), "Onepot alkaline vapor oxidation synthesis and electrocatalytic activity towards glucose oxidation of CuO nanobelt arrays", RSC Advances, Vol 1, pp 187190 [131] D.W Shoesmith, T.E Rummery, D Owen, W Lee (1976), "Anodic oxidation of copper in alkaline solutions I Nucleation and growth of cupric hydroxide films", Journal of Electrochemical Society: Electrochemical Science and Technology, Vol 123, pp 790-799 [132] La Duc Duong, Sung Yeol Park, Young-Wook Choi, Yong Shin Kim (2010), "Wire-like bundle arrays of copper hydroxide prepared by the electrochemical anodization of Cu foil", Bulletin of the Korean Chemical Society, Vol 31, pp 2283-2288 [133] Yunhu Li, Dianxue Cao, Yao Liu, Ran Liu, Fan Yang, Jinling Yin, Guiling Wang (2012), "CuO nanosheets grown on cupper foil as the catalyst for H2O2 electroreduction in alkaline medium", International Journal of Hydrogen Energy, Vol 37, pp 13611-13615 [134] Gurjinder Kaur, Krishna Saini, Amit Kumar Tripathi, Vaibhav Jain, Dinesh Deva, Indranil Lahiri (2017), "Room temperature growth and field emission characteristics of CuO nanostructures", Vacuum, Vol 139, pp 136-142 [135] Jin You Zheng, Thanh-Khue Van, Amol U Pawar, Chang Woo Kim, Young Soo Kang (2014), "One-step transformation of Cu to Cu2O in alkaline solution", RSC Advances, Vol 4, pp 18616-18620 [136] A.A Tomchenko, V.V Khatko, I.L Emelianov (1998), "WO3 thick-film gas sensors", Sensors and Actuators B, Vol 46, pp 8-14 [137] Noboru Yamazoe, Go Sakai, Kengo Shimanoe (2003), "Oxide semiconductor gas sensors", Catalysis Surveys from Asia, Vol 7, pp 63-75 [138] Chu Manh Hung, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Toan, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Hieu (2016), "Synthesis and gas-sensing characteristics of -Fe2O3 hollow balls", Journal of Science: Advanced Materials and Devices, Vol 1, pp 45-50 [139] Changqing Jin, Chenghai Ge, Gang Xu, George Peterson, Zengyun Jian, Yongxing Wei, Kexin Zhu (2017), "Influence of nanoparticle size on ethanol gas sensing performance of mesoporous -Fe2O3 hollow spheres", Materials Science and Engineering B, Vol 224, pp 158-162 [140] Enmei Dai, Panpan Wang, Yixing Ye, Yunyu Cai, Jun Liu, Changhao Liang (2018), "Ultrafine nanoparticles conglomerated -Fe2O3 nanospheres with excellent gas-sensing performance to ethanol molecules", Materials Letters, Vol 211, pp 239-242 [141] Wei Zheng, Zhenyu Li, Hongnan Zhang, Wei Wang, Yu Wang, Ce Wang (2009), "Electrospinning route for -Fe2O3 ceramic nanofibers and their gas sensing properties", Materials Research Bulletin, Vol 44, pp 1432-1436 [142] Peng Sun, Lu You, Dawei Wang, Yanfeng Sun, Jian Ma, Geyu Lu (2011), "Synthesis and gas sensing properties of bundle-like α-Fe2O3 nanorods", Sensors and Actuators B, Vol 156, pp 368-374 135 [143] Jianbo Sun, Jing Xu, Yingshuo Yu, Peng Sun, Fengmin Liu, Geyu Lu (2012), "UV-activated room temperature metal oxide based gas sensor attached with reflector", Sensors and Actuators B, Vol 169, pp 291-296 [144] Sergiu T Shishiyanu, Teodor S Shishiyanu, Oleg I Lupan (2005), "Sensing characteristics of tin-doped ZnO thin films as NO2 gas sensor", Sensors and Actuators B, Vol 107, pp 379-386 [145] L.C Tien, P.W Sadik, D.P Norton, L.F Voss, S.J Pearton, H.T Wang, B.S Kang, F Ren, J Jun, J Lin (2005), "Hydrogen sensing at room temperature with Pt-coated ZnO thin films and nanorods", Applied Physics Letters, Vol 87, pp 222106 [146] Shan-Wei Fan, Arvind K Srivastava, Vinayak P Dravid (2009), "UV-activated room-temperature gas sensing mechanism of polycrystalline ZnO", Applied Physics Letters, Vol 95, pp 142106 [147] Geyu Lu, Jing Xu, Jianbo Sun, Yingshuo Yu, Yiqun Zhang, Fengmin Liu (2012), "UV-enhanced room temperature NO2 sensor using ZnO nanorods modified with SnO2 nanoparticles", Sensors and Actuators B, Vol 162, pp 8288 [148] B.P.J de Lacy Costello, R.J Ewen, N.M Ratcliffe, M Richards (2008), "Highly sensitive room temperature sensors based on the UV-LED activation of zinc oxide nanoparticles", Sensors and Actuators B, Vol 134, pp 945-952 [149] Jiali Zhai, Lingling Wang, Dejun Wang, Yanhong Lin, Dongqing He, Tengfeng Xie (2012), "UV-illumination room-temperature gas sensing activity of carbondoped ZnO microspheres", Sensors and Actuators B, Vol 161, pp 292-297 [150] Chuanhai Xiao, Tianye Yang, Mingyan Chuai, Bingxin Xiao, Mingzhe Zhang (2016), "Synthesis of ZnO nanosheets arrays with exposed (100) facet for gas sensing applications", Physical Chemistry Chemical Physics, Vol 18, pp 325330 [151] Yi Chen, Xiaogan Li, Xiaoxin Li, Jing Wang, Zhenan Tang (2016), "UV activated hollow ZnO microspheres for selective ethanol sensors at low temperatures", Sensors and Actuators B, Vol 232, pp 158-164 [152] Peishuo Zhang, Guofeng Pan, Bingqiang Zhang, Jiali Zhen, Yicai Sun (2014), "High sensitivity ethanol gas sensor based on Sn-doped ZnO under visible light irradiation at low temperature", Materials Research, Vol 17, pp 817-822 [153] Qiang Geng, Zhoujun He, Xun Chen, Wenxin Dai, Xuxu Wang (2013), "Gas sensing property of ZnO under visible light irradiation at room temperature", Sensors and Actuators B, Vol 188, pp 293-297 [154] J.J Hassan, M.A Mahdi, C.W Chin, H Abu-Hassan, Z Hassan (2013), "A high-sensitivity room-temperature hydrogen gas sensor based on oblique and vertical ZnO nanorod arrays", Sensors and Actuators B, Vol 176, pp 360-367 [155] Si-Meng Li, Le-Xi Zhang, Meng-Ya Zhu, Guo-Jin Ji, Li-Xin Zhao, Jing Yin, Li-Jian Bie (2017), "Acetone sensing of ZnO nanosheets synthesized using room-temperature precipitation", Sensors and Actuators B, Vol 249, pp 611623 136 [156] Shuangming Wang, Pan Wang, Chuanhai Xiao, Zhifang Li, Bingxin Xiao, Rui Zhao, Tianye Yang, Mingzhe Zhang (2014), "Facile fabrication and enhanced gas sensing properties of the ultrathin ZnO nanoplates", Materials Letters, Vol 131, pp 358-360 [157] Shuaishuai Ma, Rong Li, Changpeng Lv, Wei Xu, Xinglong Gou (2011), "Facile synthesis of ZnO nanorod arrays and hierarchical nanostructures for photocatalysis and gas sensor applications", Journal of Hazardous Materials, Vol 192, pp 730-740 [158] Chao Yang, Feng Xiao, Jide Wang, Xintai Su (2015), "3D flower- and 2D sheet-like CuO nanostructures: Microwave-assisted synthesis and application in gas sensors", Sensors and Actuators B, Vol 207, pp 177-185 [159] Stephan Steinhauer, Audrey Chapelle, Philippe Menini, Mukhles Sowwan (2016), "Local CuO nanowire growth on microhotplates: in situ electrical measurements and gas sensing application", ACS Sensors, Vol 1, pp 503-507 [160] Sunghoon Park, Hyunsung Ko, Soyeon An, Wan In Lee, Sangmin Lee, Chongmu Lee (2013), "Synthesis and ethanol sensing properties of CuO nanorods coated with In2O3", Ceramics International, Vol 39, pp 5255-5262 [161] Yu Cao, Shiyu Liu, Xian Jian, Gaolong Zhu, Liangjun Yin, Le Zhang, Biao Wu, Yufeng Wei, Tong Chen, Yuqi Gao, Hui Tang, Chao Wang, Weidong He, Wanli Zhang (2015), "Synthesis of high-purity CuO nanoleaves and analysis of their ethanol gas sensing properties", RSC Advances, Vol 5, pp 34788-34794 [162] Jiang-Ying Li, Baojuan Xi, Jun Pan, Yitai Qian (2009), "Synthesis and gas sensing properties of urchin-like CuO self-assembled by nanorods through a poly(ethylene glycol)-assisted hydrothermal process", Advanced Materials Research, Vol 79-82, pp 1059-1062 [163] Chao Yang, Xintai Su, Jide Wang, Xudong Cao, Shoujiang Wang, Lu Zhang (2013), "Facile microwave-assisted hydrothermal synthesis of varied-shaped CuO nanoparticles and their gas sensing properties", Sensors and Actuators B, Vol 185, pp 159-165 [164] Phathaitep Raksa, Atcharawan Gardchareon, Torranin Chairuangsri, Pongsri Mangkorntong, Nikorn Mangkorntong, Supab Choopun (2009), "Ethanol sensing properties of CuO nanowires prepared by an oxidation reaction", Ceramics International, Vol 35, pp 649-652 [165] Nguyen Hoang Hung, Nguyen Dang Thanh, Nguyen Huu Lam, Nguyen Dac Dien, Nguyen Duc Chien, Dang Duc Vuong (2014), "Preparation and ethanol sensing properties of flower-like cupric oxide hiearchical nanorods", Materials Science in Semiconductor Processing, Vol 26, pp 18-24 [166] Go Sakai, Naoki Matsunaga, Kengo Shimanoe, Noboru Yamazoe (2001), "Theory of gas-diffusion controlled sensitivity for thin film semiconductor gas sensor", Sensors and Actuators B, Vol 80, pp 125-131 [167] Jianfeng Tan, Menghan Dun, Long Li, Jingya Zhao, Xiu Li, Yane Hu, Gui Huang, Wenhu Tan, Xintang Huang (2017), "Self-template derived CuO nanowires assembled microspheres and its gas sensing properties", Sensors and Actuators B, Vol 252, pp 1-8 137 [168] Fang Wang, Hairong Li, Zhaoxin Yuan, Yongzhe Sun, Fangzhi Chang, Heng Deng, Longzhen Xie, Haiyan Li (2016), "High sensitive gas sensor based on CuO nanoparticles synthesized by sol-gel method", RSC Advances, Vol 6, pp 79343-79349 [169] D Barreca, E Comini, A Gasparotto, C Maccato, C Sada, G Sberveglieri, E Tondello (2009), "Chemical vapor deposition of copper oxide films and entangled quasi-1D nanoarchitectures as innovative gas sensors", Sensors and Actuators B, Vol 141, pp 270-275 [170] Huiying Yan, Xianqing Tian, Jie Sun (2015), "Enhanced sensing properties of CuO nanosheets for volatile organic compounds detection", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol 26, pp 280-287 [171] Teruyuki Jinkawa, Go Sakai, Jun Tamaki, Norio Miura, Noboru Yamazoe (2000), "Relationship between ethanol gas sensitivity and suface catalytic property of tin oxide sensors modified with acidic or basic oxides", Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, Vol 155, pp 193-200 [172] Nguyen Duc Khoang, Do Dang Trung, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu (2012), "Design of SnO2/ZnO hierarchical nanostructures for enhanced ethanol gas-sensing performance", Sensors and Actuators B, Vol 174, pp 594-601 [173] Yanwu Zhu, Chorng-Haur Sow, Ting Yu, Qing Zhao, Pinghui Li, Zexiang Shen, Dapeng Yu, John Thiam-Leong Thong (2006), "Co-synthesis of ZnOCuO nanostructures by directly heating brass in air", Advanced Functional Materials, Vol 16, pp 2415-2422 [174] Alireza Kargar, Yi Jing, Sung Joo Kim, Conor T Riley, Xiaoqing Pan, Deli Wang (2013), "ZnO/CuO heterojunction branched nanowires for photoelectrochemical hydrogen generation", ACS Nano, Vol 7, pp 1111211120 [175] Y.P Bhoi, B.G Mishra (2017), "Single step combustion synthesis, characterization and photocatalytic application of -Fe2O3-Bi2S3 heterojunctions for efficient and selective reduction of structurally diverse nitroarenes", Chemical Engineering Journal, Vol 316, pp 70-81 [176] Y.W Zhu, H.Z Zhang, X.C Sun, S.Q Feng, J Xu, Q Zhao, B Xiang, R.M Wang, D.P Yu (2003), "Efficient field emission from ZnO nanoneedle arrays", Applied Physics Letters, Vol 83, pp 144-146 [177] Sang Sub Kim, Han Gil Na, Sun-Woo Choi, Dong Sub Kwak, Hyoun Woo Kim (2012), "Novel growth of CuO-functionalized, branched SnO2 nanowires and their application to H2S sensors", Journal of Physics D: Applied Physics, Vol 45, pp 205301 [178] Xiaohong Sun, Huiming Ji, Xiaolei Li, Shu Cai, Chunming Zheng (2014), "Open-system nanocasting synthesis of nanoscale α-Fe2O3 porous structure with enhanced acetone-sensing properties", Journal of Alloys and Compounds, Vol 600, pp 111-117 [179] Huitao Fan, Tong Zhang, Xiujuan Xu, Ning Lv (2011), "Fabrication of N-type Fe2O3 and P-type LaFeO3 nanobelts by electrospinning and determination of gas-sensing properties", Sensors and Actuators B, Vol 153, pp 83-88 138 [180] Changhui Zhao, Wenqi Hu, Zhenxing Zhang, Jinyuan Zhou, Xiaojun Pan, Erqing Xie (2014), "Effects of SnO2 additives on nanostructure and gas-sensing properties of α-Fe2O3 nanotubes", Sensors and Actuators B, Vol 195, pp 486493 [181] Zhenyu Sun, Hanqiu Yuan, Zhimin Liu, Buxing Han, Xinrong Zhang (2005), "A highly efficient chemical sensor material for H2S: -Fe2O3 nanotubes fabricated using carbon nanotube templates", Advanced Materials, Vol 17, pp 2993-2997 [182] Sunghoon Park, Zhicheng Cai, Junnyung Lee, Joon Il Yoon, Sung-Pil Chang (2016), "Fabrication of a low-concentration H2S gas sensor using CuO nanorods decorated with Fe2O3 nanoparticles", Materials Letters, Vol 181, pp 231-235 [183] Fenglong Wang, Jiurong Liu, Xinzheng Wang, Jing Kong, Song Qiu, Guixia Lu, Cuizhu He (2012), "Alpha-Fe2O3@ZnO heterostructured nanotubes for gas sensing", Materials Letters, Vol 76, pp 159-161 [184] Huixiang Tang, Mi Yan, Hui Zhang, Shenzhong Li, Xingfa Ma, Mang Wang, Deren Yang (2006), "A selective NH3 gas sensor based on Fe2O3-ZnO nanocomposites at room temperature", Sensors and Actuators B, Vol 114, pp 910-915 [185] Yanfei Kang, Liwei Wang, Yanshuang Wang, Hongxin Zhang, Yao Wang, Danting Hong, Yaqing Qv, Shurong Wang (2013), "Construction and enhanced gas sensing performances of CuO-modified -Fe2O3 hybrid hollow spheres", Sensors and Actuators B, Vol 177, pp 570-576 [186] Limei Huang, Huiqing Fan (2012), "Room-temperature solid state synthesis of ZnO/-Fe2O3 hierarchical nanostructures and their enhanced gas-sensing properties", Sensors and Actuators B, Vol 171-172, pp 1257-1263 [187] Yujin Chen, Chunling Zhu, Xiaoling Shi, Maosheng Cao, Haibo Jin (2008), "The synthesis and selective gas sensing characteristics of SnO2/-Fe2O3 hierarchical nanostructures", Nanotechnology, Vol 19, pp 205603 139 ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LƯƠNG HỮU PHƯỚC NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT NHẠY KHÍ CỦA HỆ VẬT LIỆU Fe2O3, CuO VÀ ZnO CÓ CẤU TRÚC THẤP CHIỀU Ngành: Vật lý kỹ thuật Mã... nghiên cứu có phòng thí nghiệm Viện Vật lý kỹ thuật, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, định hướng đề tài luận án là: Nghiên cứu tính chất nhạy khí hệ vật liệu Fe2O3, CuO ZnO có cấu trúc thấp chiều. .. thước mà tính chất cổ điển vật liệu khối chuyển sang tính chất lượng tử vật liệu nano Các tính chất vật lí tính chất điện, tính chất từ, tính chất quang tính chất hóa học phụ thuộc vào kích thước
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tính chất nhạy khí của hệ vật liệu Fe2O3, CuO và ZnO có cấu trúc thấp chiều, Nghiên cứu tính chất nhạy khí của hệ vật liệu Fe2O3, CuO và ZnO có cấu trúc thấp chiều

Từ khóa liên quan