NGHIÊN cứu NHÓM sản PHẨM CHO VAY đối với KHÁCH HÀNG cá NHÂN của BIDV

30 243 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2019, 11:51

NGHIÊN CỨU NHÓM SẢN PHẨM CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA BIDV NGHIÊN CỨU NHÓM SẢN PHẨM CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA BIDV NGHIÊN CỨU NHÓM SẢN PHẨM CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA BIDV NGHIÊN CỨU NHÓM SẢN PHẨM CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA BIDV HỌC VIỆN NGÂN HÀNG  BÀI THẢO LUẬN NHÓM CHỦ ĐỀ: NGHIÊN CỨU NHÓM SẢN PHẨM CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA BIDV Môn: Ngân Hàng Thương Mại Giảng Viên: TS Hoàng Thị Thu Hiền THÀNH VIÊN: Nguyễn Tiến Thành : 19a4020749 - Nhóm trưởng Lê Thị Nữ : 19a4020533 Ngô Như Ngọc : 19a4020569 Nguyễn Thu Phương : 19a4020653 1|Page Thông tin chung Áp dụng cho đào tạo trình độ phạm vi đánh giá: (thạc sĩ, đại học, cao đẳng) Áp dụng cho 01 kiểm tra tích luỹ học phần đào tạo trình độ đại học, cao đẳng Tên học phần/ Mã học phần/ Tín (phù hợp với thạc sĩ, đại học, cao đẳng) Ngân hàng thương mại Số phần áp dụng (chia theo yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra) BÀI TẬP LỚN gồm 02 Mã: FIN17A Số tín chỉ: 03 tín phần quy Họ tên sinh viên/ Nhóm sinh viên/ Mã sinh viên tương ứng với chuẩn đầu học phần (có thể ghi danh sách sinh viên áp dụng tập Tên người đánh giá/ giảng viên nhóm) (*) Nguyễn Tiến Thành Lê Thị Nữ 19a4020749 19a4020533 19a4020569 Ngô Như Ngọc Nguyễn Thu Phương TS Hoàng Thị Thu Hiền 19a4020653 Hạn nộp Ngày sinh viên nhận yêu cầu (Nếu hạn, sinh viên BÀI TẬP LỚN đạt điểm tối đa Thời điểm nộp sinh viên Đạt) Tuần Tuần Tuần NGHIÊN CỨU NHÓM SẢN PHẨM CHO VAY Tiêu đề tập lớn ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA BIDV Xác nhận/ cam đoan sinh viên viên: Chúng em xác nhận tự làm hoàn thành tập Bất nguồn tài liệu tham khảo sử dụng tập tham chiếu cách rõ ràng Chữ ký xác nhận học viên (*): Ngày tháng năm … 2|Page 3|Page MỤC LỤC 4|Page I MÔ TẢ TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM THƠNG TIN CHUNG • Tên doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM • Tên giao dịch quốc tế: BIDV - BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM • Trụ sở chính: Tháp BIDV, 35 Hàng Vơi, Quận Hồn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (024) 22 20 55 44 Fax: 024 22 20 03 99 • Website: https://www.bidv.com.vn/ • Vốn điều lệ đăng kí: 34.187.153.340.000 đồng • Mã chứng khốn: BID Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, tiền thân Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam, thành lập theo Quyết định 177/TTg ngày 26/04/1957 Thủ tướng Chính phủ + Năm 1981, Đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư Xây dựng Việt Nam + Năm 1990, Đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam + Năm 1995, Chuyển sang hoạt động Ngân hàng thương mại với số vốn điều lệ 1.100 tỷ đồng + Năm 2001 - 2006, Thực đề án tái cấu ngân hàng Tăng vốn điều lệ từ 1.100 tỷ đồng lên 4.077 tỷ đồng + Năm 2008, Tăng vốn điều lệ lên 8.756 tỷ đồng + Năm 2009, Tăng vốn điều lệ lên 10.498 tỷ đồng + Năm 2010, Tiếp tục tăng vốn điều lệ, đạt mức 14.600 tỷ đồng + Năm 2011, Điều chỉnh giảm vốn điều lệ xuống mức 12.947 tỷ đồng 5|Page + Ngày 27/04/2012, Chính thức chuyển đổi thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam theo Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0100150619 (đăng ký lần đầu ngày 03/04/1993, thay đổi lần thứ 13 ngày 27/04/2012 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp) với số vốn điều lệ 23.012 tỷ đồng + Ngày 13/12/2013, Thay đổi Giấy ĐKKD lần thứ 16 + Ngày 16/01/2014, Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chấp nhận niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh + Năm 2013, Vốn điều lệ công ty là: 28.112.026.440.000 đồng + Ngày 22/5/2015, VĐL nâng lên 31.481.237.440.000 đồng + Ngày 14/8/2015, VĐL công ty nâng lên 34.187.153.340.000 đồng LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH + Nhận tiền gửi khơng kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm loại tiền gửi khác + Phát hành chứng tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn nước nước theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định pháp luật • Cấp tín dụng hình thức sau đây: - Cho vay - Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá khác; - Bảo lãnh ngân hàng - Phát hành thẻ tín dụng - Bao tốn nước quốc tế Các hình thức cấp tín dụng khác sau Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận: 6|Page - Mở tài khoản toán cho khách hàng - Cung ứng phương tiện toán - Cung ứng dịch vụ toán sau đây: - Thực dịch vụ toán nước bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ chi hộ thu hộ - Thực dịch vụ toán quốc tế - Thực dịch vụ toán khác theo văn chấp thuận Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định pháp luật - Vay vốn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hình thức tái cấp vốn theo quy định Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Vay vốn tổ chức tín dụng, tổ chức tài nước nước ngồi theo quy định Pháp luật • Mở tài khoản: - Mở tài khoản tiền gửi Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam - Mở tài khoản tốn tổ chức tín dụng khác - Mở tài khoản tiền gửi, tài khoản tốn nước ngồi theo quy định pháp luật ngoại hối - Tổ chức tham gia hệ thống toán: - Tổ chức toán nội bộ, tham gia hệ thống toán liên ngân hàng quốc gia; - Tham gia hệ thống toán quốc tế • Góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp tổ chức tín dụng khác theo quy định pháp luật 7|Page • Tham gia đấu thầu tín phiếu kho bạc, mua bán công cụ chuyển nhượng trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạc, Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giấy tờ có giá khác thị trường tiền tệ • Kinh doanh cung ứng dịch vụ ngoại hối sản phẩm phát sinh tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ tài sản tài khác theo văn chấp thuận Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định pháp luật • Được quyền ủy thác, nhận ủy thác, đại lý lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam • Các hoạt động kinh doanh khác ngân hàng thương mại: - Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an tồn; - Tư vấn tài doanh nghiệp, tư vấn mua bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp tư vấn đầu tư - Mua bán trái phiếu phủ, trái phiếu doanh nghiệp theo quy định pháp luật - Cung cấp dịch vụ môi giới tiền tệ - Lưu ký chứng khoán, kinh doanh vàng hoạt động kinh doanh khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo văn chấp thuận Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định pháp luật NHÂN LỰC - Hơn 25.000 cán bộ, nhân viên chuyên gia tư vấn tài đào tạo bản, có kinh nghiệm tích luỹ chuyển giao nửa kỷ BIDV đem đến cho khách hàng lợi ích tin cậy 8|Page - Kinh tế trưởng BIDV ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế hàng đầu, đào tạo Harvard - Mỹ BAN LÃNH ĐẠO - Hội đồng quản trị: + Là quan hoạch định chiến lược phát triển, định hướng hoạt động BIDV + Chủ tịch HĐQT: Ông Phan Đức Tú - Ban Tổng giám đốc: + Cơ quan điều hành hoạt động BIDV + Tổng giám đốc: Ông Trần Anh Tuấn MẠNG LƯỚI BIDV ngân hàng có mạng lưới phân phối lớn hệ thống ngân hàng Việt Nam, chia thành hai khối: Khối kinh doanh: lĩnh vực sau: - Ngân hàng thương mại: + 103 chi nhánh cấp với gần 400 điểm giao dịch, 700 máy ATM hàng chục ngàn điểm POS toàn phạm vi lãnh thổ, sẵn sàng phục vụ nhu cầu khách hàng + Trong có đơn vị chuyên biệt là: - Ngân hàng định tốn phục vụ thị trường chứng khốn (Nam Kì Khởi Nghĩa) - Ngân hàng bán buôn phục vụ làm đại lý ủy thác giải ngân nguồn vốn ODA (Sở Giao dịch 3) - Chứng khốn: Cơng ty chứng khốn BIDV (BSC) - Bảo hiểm: Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC): Gồm Hội sở 10 chi nhánh - Đầu tư – Tài chính: 9|Page + Cơng ty Cho th Tài I, II; Cơng ty Đầu tư Tài (BFC), Công ty Quản lý Quỹ Công nghiệp Năng lượng, + Các Liên doanh: Công ty Quản lý Đầu tư BVIM, Ngân hàng Liên doanh VID Public (VID Public Bank), Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (LVB); Ngân hàng Liên doanh Việt Nga (VRB), Công ty liên doanh Tháp BIDV Khối nghiệp: - Trung tâm Đào tạo (BTC) - Trung tâm Công nghệ thông tin (BITC SỨ MỆNH CỦA BIDV BIDV đồng hành, chia sẻ cung cấp dịch vụ tài – ngân hàng đại, tốt cho khách hàng; cam kết mang lại giá trị tốt cho cổ đông; tạo lập môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hội phát triển nghề nghiệp lợi ích xứng đáng cho nhân viên; ngân hàng tiên phong hoạt động phát triển cộng đồng THƯƠNG HIỆU BIDV Là lựa chọn, tín nhiệm tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hàng đầu nước, cá nhân việc tiếp cận dịch vụ tài ngân hàng Được cộng đồng nước quốc tế biết đến ghi nhận thương hiệu ngân hàng lớn Việt Nam, chứng nhận bảo hộ thương hiệu Mỹ, nhận giải thưởng Sao vàng Đất Việt cho thương hiệu mạnh… nhiều giải thưởng hàng năm tổ chức, định chế tài ngồi nước Là niềm tự hào hệ CBNV ngành tài ngân hàng 50 năm qua với nghề nghiệp truyền thống phục vụ đầu tư phát triển Đất nước 10 | P a g e Lãi suất vay: linh động tùy thuộc đối tượng khách hàng điều chỉnh định kỳ theo qui định ngân hàng Các khoản cho vay KHCN thường có lãi suất cao Điều xuất phát từ việc khoản cho vay KHCN có chi phí rủi ro cao loại cho vay ngân hàng Cho vay KHCN thường nhạy cảm theo chu kỳ, kinh tế phát triển, người dân có thu nhập cao, nhu cầu tiêu dùng họ tăng lên họ thấy lạc quan tương lai, ngược lại, kinh tế rơi vào suy thoái đại phận dân cư có xu hướng thắt chặt tiêu dùng, tiết kiệm nhiều chi tiêu Mặt khác, người tiêu dùng thường nhạy cảm với lãi suất, họ quan tâm đến khoản tiền phải trả hàng tháng mức lãi suất ghi hợp đồng Thời hạn cho vay: Linh hoạt, chủ yếu khoản vay ngắn trung hạn Thời hạn cho vay KHCN đa dạng, ngắn, trung dài hạn Thời hạn cho vay KHCN tùy thuộc vào mục đích vay vốn, giá trị khoản vay, thu nhập hàng tháng khách hàng thỏa thuận khách hàng ngân hàng hợp đồng tín dụng Nếu khách hàng vay vốn với mục đích phục vụ nhu cầu mua bất động sản, tơ… giá trị khoản vay thường lớn, thời hạn trả nợ thường dài, ngược lại khoản vay nhỏ mua xe máy, du học… thời hạn trả nợ thường ngắn Hình thức vay: chủ yếu vay theo Chi phí cho vay: chi phí tính đồng cho vay KHCN thường lớn khoản vay Doanh nghiệp Phân tích đặc điểm sản phẩm 2.1 Vay nhu cầu nhà Mô tả: Hỗ trợ mua nhà, xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà bạn với ưu đãi hấp dẫn, phương thức cho vay linh hoạt Điều kiện: 16 | P a g e + Sinh sống/thường xuyên làm việc địa bàn Chi nhánh cho vay địa bàn giáp ranh Chi nhánh cho vay + Có thu nhập ổn định, đảm bảo khả trả nợ + Có tài sản bảo đảm phù hợp với quy định BIDV Đặc điểm: + Thủ tục cho vay đơn giản, thuận tiện + Được tư vấn đội ngũ cán chuyên nghiệp, nhiệt tình; + Trả gốc hàng tháng/quý/ban niên hàng năm; + Trả lãi hàng tháng hàng quý + Bảo đảm tiền vay: tài sản hình thành từ vốn vay, tài sản bảo đảm khác bất động sản, GTCG/TTK khách hàng bên thứ ba, kết hợp hình thức bảo đảm + Mức cho vay: Mức cho vay lên tối đa 100% giá trị Hợp đồng mua bán nhà + Thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay tối đa lên đến 20 năm + Lãi suất, cách tính lãi: Lãi suất cạnh tranh, lãi tính dư nợ giảm dần 2.2, Vay mua tô Mô tả: Sản phẩm cho vay mua ô tô BIDV đáp ứng nhu cầu vốn khách hàng việc mua xe tơ phục vụ mục đích tiêu dùng kinh doanh Điều kiện: + Khách hàng cá nhân/hộ gia đình người Việt Nam, cá nhân người nước ngồi + Có thu nhập thường xun, ổn định đảm bảo khả trả nợ + Có tài sản bảo đảm cho khoản vay phù hợp quy định BIDV Đặc điểm: 17 | P a g e + Thủ tục vay đơn giản, thuận tiện + Được ưu đãi lãi suất khoản phí liên quan theo chương trình ưu đãi BIDV thời kỳ + Được tư vấn đội ngũ cán chuyên nghiệp, nhiệt tình + Mức cho vay: Tối đa 100% giá trị xe mua + Thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay tối đa lên tới năm + Lãi suất, cách tính lãi: Lãi suất cạnh tranh, lãi tính dư nợ giảm dần 2.3, Vay du học Mô tả: Du học giúp bạn mở chân trời kiến thức tiếp cận với nhiều văn hóa khác Hãy biến ước mơ bạn người thân thành thực với sản phẩm cho vay hỗ trợ chi phí du học BIDV Điều kiện: + Khách hàng cá nhân du học sinh thân nhân du học sinh + Có thu nhập thường xuyên, ổn định đảm bảo khả trả nợ + Có tài sản bảo đảm cho khoản vay phù hợp quy định BIDV Đặc điểm: + Thủ tục đơn giản, thuận tiện + Phương thức trả nợ linh hoạt + Khách hàng ân hạn trả nợ thời gian lên tới năm + Bảo đảm tiền vay: Bảo đảm tài sản bên vay bên thứ ba + Được tư vấn đội ngũ cán chuyên nghiệp, nhiệt tình + Thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay tối đa lên tới 10 năm + Mức cho vay: Mức cho vay cao, tối đa 100% tổng chi phí du học + Lãi suất, cách tính lãi: Lãi suất cạnh tranh, lãi tính dư nợ giảm dần 18 | P a g e 2.4, Vay tiêu dùng không tài sản đảm bảo Mô tả: Hiện thực hóa kế hoạch cải thiện nâng cao chất lượng sống bạn Điều kiện: + Sinh sống làm việc thường xuyên: Tại tỉnh/thành phố Chi nhánh BIDV cho vay + Có thu nhập thường xuyên, ổn định đảm bảo khả trả nợ suốt thời gian vay + Các điều kiện khác theo quy định BIDV thời kỳ Đặc điểm: + Thủ tục vay đơn giản + Thời gian xử lý khoản vay nhanh chóng + Tư vấn miễn phí phương án vay vốn hiệu tiết kiệm + Thời gian vay: Tối 84 tháng vay theo 12 tháng thấu chi + Hạn mức vay cao: Số tiền vay tối đa lên tới 500 triệu đồng/khách hàng + Không cần tài sản đảm bảo 2.5, Vay sản xuất kinh doanh Mô tả: Đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động SXKD với nhiều chế ưu đãi Điều kiện: + Khách hàng cá nhân người Việt Nam + Khách hàng kinh doanh theo hình thức lĩnh vực dịch vụ, đại lý bán hàng, kinh doanh thương mại, đầu mối thu mua… Đặc điểm: + Tư vấn miễn phí phương án vay vốn hiệu tiết kiệm 19 | P a g e + Ưu đãi lãi suất theo thời kỳ + Đáp ứng, bổ sung nhu cầu vốn kinh doanh + Thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay đến năm + Thủ tục vay: Thủ tục nhanh chóng, đơn giản + Lãi suất, cách tính lãi: Lãi suất cạnh tranh, lãi tính dư nợ giảm dần 2.6, Vay cầm cố Mô tả: Bạn cần đến khoản tiền sổ tiết kiệm bạn chưa đến hạn? Bạn có tất tốn sổ tiết kiệm mà khơng hưởng toàn khoản lãi đến hạn? BIDV sẵn sàng cung cấp cho bạn khoản tiền bạn cần với sản phẩm cho vay cầm cố GTCG/TTK Điều kiện: + Khách hàng cá nhân người Việt Nam + Tài sản cẩm cố thuộc sở hữu hợp pháp khách hàng/bên thứ ba + Các điều kiện khác theo quy định BIDV thời kỳ Đặc điểm: + Thời hạn cho vay linh hoạt + Phương thức cho vay đa dạng + Dịch vụ tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp + Mức cho vay lớn + Thủ tục nhanh chóng đơn giản + Lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh 2.7, Vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo Mơ tả: Hiện thực hóa kế hoạch cải thiện nâng cao chất lượng sống bạn Điều kiện: 20 | P a g e + Sinh sống làm việc thường xuyên: Tại tỉnh/thành phố Chi nhánh BIDV cho vay địa bàn giáp ranh tỉnh/thành phố Chi nhánh cho vay + Có thu nhập đảm bảo khả trả nợ suốt thời gian vay + Có tài sản bảo đảm bất động sản + Các điều kiện khác theo quy định BIDV thời kỳ Đặc điểm: + Thủ tục vay đơn giản + Thời gian xử lý khoản vay nhanh chóng + Tư vấn miễn phí phương án vay vốn hiệu tiết kiệm + Mức cho vay: Số tiền vay tối đa lên tới tỉ đồng/khách hàng, cho vay thấu chi tối đa tỉ đồng + Thời gian vay: Tối đa đến 96 tháng vay theo 12 tháng vay thấu chi Thủ tục vay: Đơn giản, nhanh chóng So sánh nhóm sản phẩm cho vay BIDV với VietinBank VietcomBank a Vay mua nhà Tiêu chí Đối tượng BIDV Sinh sống thường xuyên làm việc địa bàn Chi nhánh cho vay địa bàn giáp ranh Chi nhánh cho vay Có thu nhập ổn định, đảm bảo khả trả nợ Có tài sản bảo đảm phù hợp với quy định BIDV VIETCOMBANK Cá nhân khơng q 60 tuổi có nhu cầu vay vốn để xây sửa nhà Có thu nhập hàng tháng từ 05 triệu đồng trở lên từ 10 triệu đồng trở lên vợ /chồng cam kết trả nợ Có tài sản bảo đảm Bất động sản VIETINBANK Có hộ thường trú/tạm trú tỉnh/thành phố với chi nhánh cho vay VietinBank Tại thời điểm kết thúc thời hạn vay vốn: nam khơng q 60 tuổi, nữ khơng q 55 tuổi Có đủ 21 | P a g e người vay bố mẹ người vay Tài sản hình thành từ vốn vay Có lịch sử vay trả nợ tốt (trong trường hợp vay vốn Ngân hàng nào) Mức cho vay Mức cho vay lên tối đa 100% giá trị Hợp đồng mua bán nhà Thời hạn Thời hạn cho vay tối vay đa lên đến 20 năm Lãi suất lực tài đảm bảo khả trả nợ Có tài sản bảo đảm cho khoản vay Giá trị khoản vay Mức cho lên đến 70% giá trị vay lên tới 70% tài sản bảo đảm tổng nhu cầu Thời gian hoàn trả năm cho khoản vay lên đến vay sửa chữa nhà 15 năm 10 năm cho vay mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất đồng thời xây dựng sửa chữa nhà 15 năm mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở; nhà chung cư; mua nhà ở, nhận quyền sử dụng sử đất có kèm theo xây dựng, sửa chữa nhà 20 năm biệt thự, nhà liền kề dự án Lãi suất cạnh tranh, Lãi suất vay cạnh Lãi suất lãi tính dư nợ tranh, giảm dần phí: theo quy định giảm dần theo dư nợ thực tế hành b Vay mua ô tô 22 | P a g e Tiêu chí Đối tượng BIDV Khách hàng cá nhân/hộ gia đình người Việt Nam, cá nhân người nước ngồi Có thu nhập thường xuyên, ổn định đảm bảo khả trả nợ Có tài sản bảo đảm cho khoản vay phù hợp quy định BIDV VIETCOMBANK Có thu nhập thường xuyên, ổn định đảm bảo khả trả nợ VIETINBANK Có hộ thường trú/tạm trú tỉnh/thành phố với chi nhánh cho vay VietinBank Tại thời điểm kết thúc thời hạn vay vốn: nam khơng q 60 tuổi, nữ khơng q 55 tuổi Có tài sản bảo đảm cho khoản vay Có vốn tự có tham gia tối thiểu Mức cho vay Tối đa 100% giá trị khách hàng Mức cho xe mua vay tối đa 70% – vay tối đa lên tới 100% giá trị xe 80% giá trị xe Thời vay Lãi suất hạn Thời hạn cho vay tối tối đa 96 tháng ( Thời hạn đa lên tới năm năm) cho vay tối đa lên tới năm Lãi suất cạnh tranh, theo quy định lãi tính dư nợ + Phương án 1: hành giảm dần VietinBank 7,5% cố định 12 tháng + Phương án 2: 8,7%/năm cố định 24 tháng + Phương án 3: 9,5%/năm cố định 36 tháng đầu 23 | P a g e tiên + Phương án 4: 10%/năm cố định 60 tháng c Vay du học Tiêu chí Đối tượng BIDV Khách hàng cá nhân du học sinh thân nhân du học sinh Có thu nhập thường xuyên, ổn định đảm bảo khả trả nợ Có tài sản bảo đảm cho khoản vay phù hợp quy định BIDV VIETCOMBANK cơng dân Việt Nam, có hộ thường trú tỉnh, thành mà ngân hàng Vietcombank có trụ sở, chi nhánh VIETINBANK Khách hàng cá nhân du học sinh thân nhân du học sinh Có thu nhập thường xuyên, ổn định Có đủ tư cách pháp lý hành vi dân theo quy định pháp luật nước Việt Nam Cần phải có khả tốn 30% tổng chi phí du học Mức cho vay Mức cho vay cao, Nếu sử dụng tối đa 100% tổng tài sản chấp chi phí du học tài sản bất động sản hạn tối đa 80% nhu cầu vốn tốn chi phí du học 24 | P a g e mức cho vay tối đa 70% tổng chi phí du học Còn sử dụng tài sản chấp loại tài sản có tính lỏng cao kể tới sổ tiết kiệm, loại kỳ phiếu, trái phiếu hạn mức cho vay tối đa 100% tổng chi phí du học Thời vay hạn Thời hạn cho vay tối thời hạn vay vốn du tối đa 120 tháng đa lên tới 10 năm học dài vay chi phí lên tới 120 tháng du học (ân hạn tối đa 06 tháng) Lãi suất Lãi suất cạnh tranh, mức lãi suất theo quy định lãi tính dư nợ quy định hành giảm dần thời điểm cụ thể VietinBank Nhận xét nhận định nhóm xu hướng phát triển nhóm sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân BIDV 4.1 Vay nhu cầu nhà Dân số Hà Nội TPHCM tăng mạnh năm tới Nếu năm 2017, dân số thành phố 7,6 triệu người 8,6 triệu người Dự báo đến năm 2020, quy mô dân số thành phố tăng tương ứng lên 8,5 triệu người 9,4 triệu người Như vậy, tăng trưởng dân số TP HCM Hà Nội mức cao, chiếm 17% dân số nước Các thành phố TP HCM Hà Nội thuộc nhóm thị có tốc độ thị hóa cao khu vực ASEAN (chẳng hạn giai đoạn 2010-2016, tốc độ đô thị hóa số thành phố khu vực như: Hà Nội 5%, TPHCM 3%, Bangkok 2%, Phnom Penh 3%, Singapore 2%, Jakarta 1% ) Với lợi thế, kinh nghiệm chuyên sâu cho vay đầu tư xây dựng bản, quan hệ hợp tác chặt chẽ với chủ đầu tư, BIDV xây dựng chiến lược 25 | P a g e phát triển cho vay nhà theo chuỗi liên kết Chủ đầu tư - BIDV - Khách hàng mua nhà, hướng tới tất phân khúc thị trường bất động sản, tạo hội cho Khách hàng BIDV tiếp cận dự án nhà tốt; hưởng ưu đãi lãi suất nên BIDV thu hút lượng khách hàng đông lĩnh vực cho vay Bất động sản 4.2 Vay mua ô tô Trong giai đoạn từ 2016 đến 2018, cho vay mua ô tô khách hàng cá nhân dự báo có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) vào khoảng 7% kinh tế Đông Nam Á bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan Việt Nam Mảng cho vay mua tơ Việt Nam có tốc độ tăng trưởng mạnh năm gần nhờ tăng trưởng kinh tế nhanh, sức mua người tiêu dùng cải thiện gia tăng nhanh chóng tầng lớp trung lưu Trước đây, số ngân hàng có dịch vụ cho vay mua xe đếm đầu ngón tay đến nay, phân khúc tiềm mà không nhà băng muốn bỏ qua, chí tranh giành thị phần ác liệt Đối với ngân hàng, quy trình xử lý tài sản chấp bất động sản nhiều thủ tục thời gian xe tơ lại có khả xử lý, chuyển nhượng đơn giản nhanh chóng Các tranh chấp sở hữu tô không phức tạp với bất động sản Nhiều chương trình khuyến mãi, với nhiều gói vay, lãi suất ưu đãi tung để cạnh tranh thu hút khách hàng Cùng với đó, quy trình cho vay, thủ tục hồ sơ đơn giản hóa nhanh chóng trước Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) ngân hàng có gói sản phẩm vay mua tơ tốt Tiếp tục đồng hành với khách hàng thực ước mơ mua xe ơtơ phục vụ mục đích tiêu dùng kinh doanh, BIDV tiếp tục triển khai gói vay mua ô tô BIDV với tên gọi “ước mơ tầm tay” để phát triển sản phẩm vay mua ô tô 4.3 Vay du học Vay du học hình thức ngân hàng BIDV áp dụng cho khách hàng có nhu cầu du học nước ngồi học tập chương trình đào tạo nước ngồi nước Với nhiều lợi ích mang lại, gói vay du học ngân hàng BIDV nhiều khác hàng lựa chọn 26 | P a g e BIDV có nhiều ưu đãi gói vay du học mình, cụ thể trình sử dụng gói vay du học ngân hàng BIDV khách hàng nhận nhiều lợi ích sau: - Mở tài khoản tiết kiệm phát hành thẻ tín dụng Cho vay tốn chi phí du học Chuyển tiền tốn chi phí du học Thủ tục gói cho vay du học BIDV đơn giản, thuận tiện Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp Lãi suất cạnh tranh, lãi tính dư nợ giảm dần Mức cho vay tối đa 100% học phí chi phí du học Thời gian cho vay tối đa lên tới 10 năm Khách hàng sử dụng phương thức trả nợ linh hoạt trả gốc lãi định kỳ hàng tháng trả gốc định kỳ trả lãi hàng tháng Hiện việc sử dụng gói vay du học ngân hàng BIDV nhiều gia đình lựa chọn để hướng cho em có môi trường học tập tốt 4.4 Vay sản xuất kinh doanh Đây mảng cho vay BIDV ngân hàng Việt Nam, chiếm tỉ trọng lớn cấu sản phâm cho vay BIDV BIDV triển khai gói cho vay hướng đến doanh nghiệp cần vay vốn để sản xuất kinh doanh Cụ thể, BIDV triển khai Gói vay kinh doanh với quy mơ 20.000 tỷ đồng từ ngày 18/10/2018 đến 31/12/2018 với nhiều ưu đãi hấp dẫn Khách hàng vay sản xuất kinh doanh thời gian đồng thời tham gia nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ sản phẩm dịch vụ khác Ngân hàng điện tử, bảo hiểm… để quản lý hiệu tài khoản cá nhân Đến thời điểm năm 2018, BIDV triển khai thành cơng gói tín dụng vay sản xuất kinh doanh với tổng quy mô 80.000 tỷ đồng đông đảo khách hàng tin tưởng, đồng hành 4.5 Vay cầm cố Cho vay cầm cố nghiệp vụ giới ngân hàng Việt Nam có nhiều năm triển khai Tuy nhiên nghiệp vụ tiềm ẩn 27 | P a g e đầy rủi ro khó lường hết Ví dụ giao dịch cho vay cầm cố chứng khoán, giá cổ phiếu sụt mạnh, vượt tỷ lệ thỏa thuận ngân hàng người cầm cố, ngân hàng thường có hai động thái yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo, lấy cổ phiếu bán để xử lý nợ Dù “xiết” cổ phiếu, ngân hàng khó lòng bán phát mại thị trường xuống khoản sụt giảm, việc đưa thêm hàng lúc thị trường ế ẩm khiến giá giảm thêm Nhưng không bán, thời gian nắm giữ lâu rủi ro cho ngân hàng tăng Do vậy, mảng cho vay rủi ro khơng BIDV mà với ngân hàng khác Việt Nam Việc mở rộng, phát triển mảng BIDV cần thêm thời gian nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ ngân hàng 4.6 Vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo Chiếm 6,5% tổng dư nợ toàn kinh tế, đến nay, nhu cầu vay tiêu dùng lớn Hiện cho vay tiêu dùng sản phẩm phổ biến nhiều quốc gia, nước phát triển Tại Việt Nam, hầu hết ngân hàng thương mại cơng ty tài có sản phẩm cho vay tiêu dùng Theo kết nghiên cứu, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng Việt Nam tăng trưởng trung bình mức 20%/năm Ước tính, tỷ lệ cho vay tiêu dùng/GDP đạt 6,4%; tỷ lệ tín dụng tiêu dùng/tổng tín dụng 5,6%; tỷ lệ cho vay tiêu dùng/tiêu dùng cuối 7,3% dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân đầu người đạt xấp xỉ 1,5 triệu đồng/người Hiện có khoảng gần 16 triệu người khách hàng tiềm năng, thỏa mãn điều kiện độ tuổi thu nhập Mặc dù mảng cho vay tiềm thơng thống quy định vay vốn thực tế, hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV “kén” khách Bên cạnh tài sản đảm bảo, hầu hết khách hàng vay tiêu dùng ngân hàng thương mại phải chứng minh thu nhập, vay tín chấp phải chờ đợi thẩm định hồ sơ kỹ Việt Nam giai đoạn dân số vàng, người trẻ chiếm tỷ lệ lớn nên nhu cầu vay vốn phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày lớn Nắm bắt xu hướng này, BIDV liên tục đưa thị trường sản phẩm cho vay tiện ích việc tiếp cận vốn, thời gian trả nợ đặc biệt lãi suất tương đối phù hợp với nhu cầu khách hàng 28 | P a g e 4.7 Vay tiêu dùng khơng tài sản đảm báo Để cho vay khơng có tài sản đảm bảo, tổ chức tín dụng phải dựa thơng tin khách hàng cơng ty định mức tín nhiệm cung cấp từ số nguồn thông tin khác Trong đó, thơng tin quan trọng hàng đầu cần thu thập lực trả nợ, dòng tiền tương lai ý thức trách nhiệm khách hàng vỡ nợ Trong kinh tế tăng trưởng nóng xảy Việt Nam trước khủng hoảng tài tồn cầu 2008-2009, lãi suất tăng liên tục, số người tìm cách thu gom nguồn tiền nhàn rỗi từ nhiều người khác đầu mối với lãi suất cao ngất ngưởng, dẫn đến đổ vỡ kinh tế suy thối người vay khơng khả toán Liên quan đến vụ vỡ hụi, kỳ vọng lãi suất hưởng cao khiến bên cho vay nạn nhân mối quan hệ khác nhau, kể quen biết rõ ràng, người khác giới thiệu, chí khơng quen biết Kỳ vọng lãi suất cao thu hút nhiều người có tiền, mà khơng để ý đến rủi ro xảy Đây sản phẩm có rủi ro cao BIDV, ngân hàng cần cẩn trọng trước khoản vay không tài sản đảm bảo Do vậy, BIDV chưa thể liều lĩnh mở rộng sản phẩm cách ạt mức độ rủi ro mức cao, kinh tế hồi phục chậm đối mặt với nhiều rủi ro từ ngồi nước, thơng tin khách hàng chưa thật khách quan, trung thực Để mở rộng, BIDVphải thu thập thông tin đánh giá lại khách hàng lĩnh vực đầu tư theo hướng tiếp cận chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro nhằm đảm bảo hiệu cho vay… 29 | P a g e DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO https://www.bidv.com.vn/ http://s.cafef.vn/hose/BID-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-dau-tu-va- phat-trien-viet-nam.chn https://www.cophieu68.vn/snapshot.php?id=BID 30 | P a g e ... phẩm cho vay cho khách hàng cá nhân BIDV a Khái niệm hoạt động cho vay khách hàng cá nhân NHTM Cho vay khách hàng cá nhân loại hình cho vay NHTM tập trung vào đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia... sở với chi nhánh cơng ty mang nặng tính hành - Đã tự phát hình thành mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty II NGHIÊN CỨU NHÓM SẢN PHẨM CHO VAY CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA BIDV Mơ tả nhóm sản phẩm cho vay. .. Đặc điểm hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Cho vay KHCN ngân hàng nhằm tài trợ cho nhu cầu tiêu dùng cá nhân hộ gia đình Khác với cho vay kinh doanh, người vay sử dụng tiền vay vào mục đích
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu NHÓM sản PHẨM CHO VAY đối với KHÁCH HÀNG cá NHÂN của BIDV, NGHIÊN cứu NHÓM sản PHẨM CHO VAY đối với KHÁCH HÀNG cá NHÂN của BIDV, LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TỔ CHỨC, So sánh các nhóm sản phẩm cho vay của BIDV với VietinBank và VietcomBank, Nhận xét và nhận định của nhóm về xu hướng phát triển của nhóm sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân của BIDV.

Từ khóa liên quan