Bài giảng dung sai lắp ghép, Chương 5. Dung sai hình dạng & vị trí bề mặt

42 113 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2019, 11:12

Bài giảng, dung sai lắp ghép, Chương 5, Dung sai hình dạng ,& vị trí bề mặt Chương Dung sai hình dạng & vị trí bề mặt 5.1.DUNG SAI HÌNH DẠNG,VỊ TRÍ BỀ MẶT 5.1.1.Sai lệch hình dạng bề mặt trụ 5.1.2.Sai lệch hình dạng phẳng 5.1.3.Sai lệch vị trí bề mặt 5.2 NHÁM BỀ MẶT 5.2.1 Khái niệm chung 5.2.2 Độ nhám bề mặt 5.2.3 Cách ghi ký hiệu nhám bề mặt 1.1 Dung sai lắp ghép 1.1.1 Dung sai : phạm vi sai số cho phép để đảm bảo tính lắp lẫn gọi dung sai +Trị số dung sai ITD = Dmax - Dmin +Các khái niệm cần nhớ: -Kích thước danh nghĩa; -Kích thước thực; -Kích thước giới hạn; -Miền dung sai 1.1.2 Cấp xác: + Trong thực tế sản xuất ISO TCVN 2244-1991 quy định có 20 cấp CX theo T.T giảm dần: IT 01;IT 00; IT1-IT20 IT1 – IT4 dùng cho kt có độ cx cao; IT5 – IT6 dùng cho lĩnh vực khí ch.xác; IT7 – IT8 dùng cho lĩnh vực ck thông dụng; IT9 – IT11 lv ck lớn (CTM có kt lớn); IT12 – IT18 dùng cho CTM khơng LG 1.1.3 Lắp ghép • Lắp ghép có độ hở:miền dung sai lỗ bố trí miền dung sai trục • Lắp ghép có độ dơi:miền dung sai lỗ bố trí miền dung sai trục • Lắp ghép trung gian:miền dung sai lỗ trục giao phần tồn phần • Các kiểu lắp thường dùng: 1.1.4 Cách ghi dung sai kích thước lắp ghép a.Trên vẽ chi tiết: • Kích thước danh nghiã • Ký hiệu dung sai • VD : b.Trên vẽ lắp: • Kích thước danh nghiã trục lỗ • Ký hiệu dung sai lỗ • Ký hiệu dung sai trục • VD: 1.2 Dung sai hình dạng vị trí 1.2.1.Ký hiệu: 1 a.Sai lệch hình dáng : Ơ 1: Ký hiệu sai lệch Ơ :Giá trị sai lệch 2 b Sai lệch vị trí bề mặt: Ơ 1: Ký hiệu sai lệch Ô :Giá trị sai lệch Ô 3: Tên yếu tố chuẩn 1.2.2 Cách ghi vẽ 0.1 0.1 A A 1.3 Nhám bề mặt 1.3.1 Khái niệm chung: tập hợp mấp mơ có bước tương đối nhỏ xét giới hạn chiều dài chuẩn TCVN 2511-1995 quy định 14 cấp độ nhám • Cấp độ nhẵn phương pháp gia công 1.3.2 Độ nhám bề mặt • Sai lệch trung bình số học profin Ra :là trung bình số học giá trị tuyệt đối sai lệch profin (y) khoảng chiều dài chuẩn l • Chiều cao mấp mơ profin • theo 10 điểm: Rz  Ra  y x dx 0 5 1  Rz    H i max   H i   i 1 i 5  1.3.3 Cách ghi ký hiệu nhám bề mặt • Ký hiệu nhám • Ký hiệu nhám xác định phương pháp gia công • Ký hiệu nhám bề mặt • Ghi dẫn lớp phủ nhiệt luyện Dung sai vị trí Loại sai lệch Sai lệch vị trí bề mặt Độ song song Độ vng góc Độ đồng trục Độ giao trục Độ đối xứng Vị trí Độ đảo(đảo hướng kính, đảo mặt mút) Ký hiệu Các kiểu lắp ghép thường dùng Lọai lắp ghép Cơ khí xác Chế tạo tinh 5.Lắp ghép chặt nhẹ H6/j5 6.Lắp ghép chặt nặng Lắp chặt 7.Lắp ghép cứng Chế tạo thườn g dùng Chế Chế tạo tạo thông thơ thườ ng Cách lắp ráp Đặc tính H7 j6 Lắp vồ gõ nhẹ Có thể tháo lắp không bị hỏng,không truyền lựcđược,l.ghép với độ cx cao H6/m5 H7 m6 Lắp Có thể tháo lắp khơng bị hỏng,truyền lực ép lực nhỏ, l.ghép với độ cx cao H6/p5 H6/r5 H6/s5 H6 p5 H6 r5 H6 s5 Lắp lực ép lớn hay giãn nở Không thể tháo khơng phá hỏng chi tiết,có thể truyền lực lớn(vành bánh, đui đồng) Các kiểu lắp ghép thường dùng Lọai lắp ghép Cơ khí xác 1.Lắp ghép tự 2.Lắp ghép quay Lắp lỏng 3.Lắp ghép trượt Lắp ghép trượt xác H6/f6 H6/g5 H6/g5 Chế tạo tinh Chế tạo thường dùng H7/e8 H8 e9 H7 f7 H8 f8 H7 g6 H7 h6 H8 h8 H8 g7 Chế tạo thông thường H9 d9 H9/e9 H9/h9 Chế tạo thơ Cách lắp ráp Đặc tính H11 c11 Lắp tay dễ dàng L ghép có độ hở lớn Lắp tay dễ dàng Thường dùng cho chi tiết cđ bạc Lắp tay dễ dàng Chi tiết dẫn hướng cx Có thể lắp tay với lực đẩy nhẹ Lắp cố định , cx,có thể tháo tay H11/ d11 H11/ h11 S a lei äc h a âmS a i le äc h d ơS nagi le äc h Sa âmi le äc h d n g Miền dung sai lắp ghép A B C CD D FG G H Đườ ng khoâ ng E EF F J JS K M N P R Miề n dung sai lỗ S T U V ZA X ZB Y Z ZC zc j js c cd d e ef k h f fg g b a Miề n dung sai trục m n p r s t u v x y z za zb Đườ ng khô ng Thơng số nhám( m ) Độ nhám bề mặt Loại Ra Rz - - Từ 320 >160 Dưới160 >80 80 >40 40 >20 a b c Từ 2,5 > 2,0 Dưới 2,0 > 1,6 “ 1,6 > 1.25 - a b c “ “ “ - a b 1,25 > 1,00 1,00- -> 0,80 0,80 > 0,63 “ 0,63 > 0,50 “ 0,50 > 0,40 - Chiều dài chuẩn (mm) 8,5 2,5 0,8 Thông số nhám ( m ) Độ nhám bề mặt Loại Ra Rz a b c Từ 0,32 -> 0,25 Dưới 0,25 -> 0,20 “ 0,20 -> 0,16 - 10 a b c “ “ - 0,160-> 0,125 0,125 -> 0,100 “ 0,100 -> 0,080 “ 0,25 11 a b c 0,080 -> 0,063 “ 0,063 -> 0,050 “ 0,050 -> 0,040 - “ 12 a b c - 0,0400 -> 0,032 “ 0,032 -> 0,025 “ 0,025 -> 0,020 Chiều dài chuẩn (mm) Thông số nhám( m ) Độ nhám bề mặt 13 Loại a b c Ra Rz - Từ 0,100 > 0,080 Dưới 0,080 > 0,063 “ 0,063 > 0,050 Chiều dài chuẩn (mm) 0,08 14 a b c - Từ 0,100 > 0,080 Dưới 0,080 > 0,063 “ 0,063 > 0,050 Vị trí A Ghi trị số thông số nhám Ra Rzm Ra Ghi cho bề mặt có độ nhám từ cấp đến cấp 12 Cấp 6, Ra = 2,5; Cấp 7, Ra = 1,25 Cấp 8, Ra = 0,63; Cấp 9, Ra = 0,32 Cấp 10, Ra = 0,16; Câp11, Ra = 0,08 Cấp 12, Ra = 0,04m Rz Ghi cho cấp độ nhẵn từ – 5,& từ 13-14 Vị trí B • Ghi trị số chiều dài chuẩn khác tiêu chuẩn; • Đơn vị đo mm; Vị trí C • Ghi ký hiệu hướng mấp mơ, là: Hướng mấp mô song song; Hướng mấp mô vuông góc; Hướng mấp mơ cắt chéo nhau; Hướng mấp mơ bất kỳ; Hướng mấp mơ tròn; Hướng mấp mơ hướng tâm Vị trí D • Ghi phương pháp gia cơng đặc biệt dẫn khác • Thí dụ: Cạo, mài nghiền, đánh bóng Vị trí E • Ghi lượng dư gia cơng tính mm Chú ý: lượng dư gia cơng phía, Lượng dư gia cơng đối xứng Vị trí F Ghi ký hiệu trị số thông số nhám Rz;Rmax;SmS,tp đặt chúng dấu ngoặc Ghi lớp phủ A A A A B Tôi cao tần h 0,7…0,9 HRC 58…62 VD.Ghi vị trí thơng số nhám ký hiệu nhám Mài nghiền Ra 1,6 2,5 / Ry 6,3max Nhám bề mặt Ra=1,6m ,giới hạn theo Ry max= 6,3  m , chiều dài chuẩn 2,5mm có hướng mấp mơ vng góc, phương pháp gia cơng mài nghiền ... E VD (F) B C 2 ,5 Cách ghi nhám bề mặt 2 ,5 2 ,5 2 ,5 VD : ghi dung sai vẽ chi tiết 30 f 7(  , 020  , 041 ) VD ghi dung sai kích thước vẽ lắp H7 12 h6 H7 f7 +0,0 25 -0,0 25 -0,0 25 Dung sai hình... truyền lựcđược,l.ghép với độ cx cao H6/m5 H7 m6 Lắp Có thể tháo lắp không bị hỏng,truyền lực ép lực nhỏ, l.ghép với độ cx cao H6/p5 H6/r5 H6/s5 H6 p5 H6 r5 H6 s5 Lắp lực ép lớn hay giãn nở Không thể... 1.3.1 Khái niệm chung: tập hợp mấp mơ có bước tương đối nhỏ xét giới hạn chiều dài chuẩn TCVN 251 1-19 95 quy định 14 cấp độ nhám • Cấp độ nhẵn phương pháp gia công 1.3.2 Độ nhám bề mặt • Sai lệch
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng dung sai lắp ghép, Chương 5. Dung sai hình dạng & vị trí bề mặt, Bài giảng dung sai lắp ghép, Chương 5. Dung sai hình dạng & vị trí bề mặt, Chương 5. Dung sai hình dạng & vị trí bề mặt, Kích thước danh nghĩa: D,d (hoặc DN ,dN) là kích thước được xác định xuất phát từ chức năng của chi tiết sau đó quy tròn, Kích thước thực: là kích thước nhận được từ kết quả đo với sai số cho phép. Ký hiệu: Dth đối với lỗ dth đối với trục, Lắp ghép trung gian theo hệ thống trục, VD ghi dung sai kích thước trên bản vẽ lắp, Miền dung sai lắp ghép

Mục lục

Xem thêm