Chương 8 hệ thống phanh ABS

25 43 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2019, 10:26

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI NGÀNH CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC Bộ môn: KHUNG GẦM Ô TÔ Chương 8: HỆ THỐNG THẮNG ( BRAKES SYSTEMS ) GV: Chu Thành Khải • Bài 3: • HỆ THỐNG PHANH ABS • (ANTI – LOCK BRAKE SYSTEMS) I CÔNG DỤNG – YÊU CẦU: • CÔNG DỤNG: + Ở hệ thống thắng dầu bình • thường, phanh gấp mạnh thường bánh xe bò hãm cứng xe có nguy bò trượt lết • + ABS khắc phục vấn đề cách điều khiển áp suất dầu thắng cho tất kiểu bố thắng hãm cứng bánh xe • + Qua giữ khả điều khiển thắng ổn đònh vững vàng xe giảm tốc • YÊU CẦU: • + Khi thắng gấp phải đảm bảo ổn đònh thắng ổn đònh lái cho xe (giữ quỹ đạo chuyển động) • + Khi thắng bánh xe không bò trượt tốc độ • + Nếu có hư hỏng xảy ABS hệ thống thắng phải đảm bảo hoạt động hệ thống thắng thường • + Hệ thống thắng làm việc ổn đònh mặt đường có độ bám thấp Mô tả trình hệ thống thắng ABS Tốc độ xe II.Nguyên lý làm việc: • + Khi xe chạy với tốc độ liên tục, tốc độ xe tốc độ bánh xe tương đương (bánh xe không trượt) • + Khi tài xế đạp thắng để giảm tốc, tốc độ bánh xe giảm xuống không tương thích với tốc độ xe di chuyển theo quán tính • + Khi tốc độ bánh xe tốc độ xe khác nhiều trượt xảy bánh xe mặt đường • + Lực thắng không thiết cân tỉ số trượt, đạt lớn tỉ số trượt 10 30% Hơn 30% lực thắng giảm • + Vì để đảm bảo lực thắng lớn tỉ số trượt trì phạm vi từ 10 đến 30% • Biểu đồ mô tả lực thắng ABS Bê tông Lực thắng Thẳng, khô Băng 20 40 60 80 100 Công thức tính tỷ số trượt Tỉ số trượt = Tốc độ xe – Tốc độ bánh xe Tốc độ xe X 100% + Tỉ số khác biệt tốc độ xe tốc độ bánh xe “Tỉ số trượt” + Tỉ số trượt 0% trạng thái bánh xe quay tự lực cản + Tỉ số trượt 100% trạng thái Sơ đồ hệ thống thắng ABS bố trí xe 1.Cảm biến tốc độ bánh xe Xy lanh thắng Xy lanh thắng cụm thuỷ lực Hộp điều khiển Đèn báo an toàn cho hệ thống thắng • Nguyên lý hoạt động • + Cảm biến tốc độ bánh xe phát tốc độ góc bánh xe gửi tín hiệu đến hộp điều khiển điện tử ABS(ABS ECU) • + ABS - ECU theo dõi tình trạng bánh xe cách tính tốc độ xe thay đổi tốc độ bánh xe từ tốc độ góc xe • + Khi phanh gấp,ABS ECU điều khiển chấp hành để cung cấp áp suất tối ưu xy lanh phanh bánh xe • + Cụm điều khiển thuỷ lực hệ thống phanh hoạt động theo mệnh lệnh từ ECU (Electronic Control Unit), tăng, giảm hay giữ nguyên áp suất dầu cần, để đảm bảo hệ số trượt tốt (10-30%) tránh bó cứng bánh xe III CẤU TẠO – HOẠT ĐỘNG CÁC BỘ PHẬN: • Cảm biến tốc độ bánh xe: • + Cảm biến tốc độ máy xe gồm nam châm vónh cửu, cuộn dây khung giữ • + Cảm biến tốc độ bánh trước lắp vào cam quay cảm biến tốc độ bánh sau gá lắp vào mâm cầu sau • + Bánh quay (rotor) gá lắp trục trước chủ động trục bánh xe sau quay với bánh xe Cảm biến tốc độ bánh xe Dây dẫn điện Nam châm vónh cữu Vỏ Cuộn dây Trục cảm biến 2 Các kiểu lắp ráp hình thức đấu cực cảm biến tốc độ: • a Lắp đặt theo vò trí trục cảm biến song song với trục bánh xe b Lắp đặt theo vò trí trục song song đầu cảm biến đối diện với niềng c Lắp đặt theo vò trí chu vi, trục hướng tâm bánh IV HỘP ĐIỀU KHIỂN ABS: • + Hộp điều khiển xử lý tín hiệu từ cảm biến tốc độ bánh xe điều khiển van cụm thuỷ lực • + Hộp điều khiển nối vào dây cáp ABS qua đầu nối 35 cọc phân đến phần sau: • - Phần xử lý tín hiệu • - Phần logic • - Mạch an toàn • - Bộ nhớ lỗi Hộp điều khiển ABS • Phần xử lý tín hiệu: • Các tính hiệu đươcï cung cấp đến cảm biến tốc độ bánh xe biến đổi thành dạng thích hợp để sử dụng cho phần logic • Phần logic Ứng dụng tín hiệu vào sau • cho điều khiển bánh xe: trượt bánh, gia tốc tốc độ bánh, giảm tốc tốc độ bánh Các tín hiệu từ phần logic điều khiển van điện từ cụm thuỷ lực • Mạch an toàn: Giám sát điện áp bình điện, • điện áp điện áp qui đònh hệ thống ABS ngắt điện áp trở lại phạm vi qui đònh ABS lại hoạt động Chu trình kiểm tra bắt đầu lúc tốc độ bánh xe tất kênh cao từ –7 km/h • Bộ nhớ lỗi • Các lỗi ghi nhận trì lưu trữ dây bình điện tháo 5 Hệ thống ABS kênh: • + Ba cảm biến tốc độ đo tốc độ quay bánh xe trước bánh đóa cầu sau (trong vi sai) • + Lực thắng bánh xe trước điều khiển van điện từ riêng biệt • + Các bánh xe sau điều khiển van điện từ chung 6 Hệ thống ABS kênh: • + Bốn cảm biến tốc độ đo tốc độ tất bánh xe • + Lực thắng tất bánh xe điều khiển van điện từ riêng biệt • Rơle bảo vệ không vượt điện áp: • + Để đảm bảo chức hoạt động hệ thống ABS kiện vận hành, nguồn điện cung cấp qua rơle cho điện áp đến cọc 15 (Từ khoá công tắt máy) • + Bộ phận bảo vệ không vượt điện áp bảo vệ thiết bò điều khiển không bò cung cấp dòng điện có điện áp cao qui đònh phận lắp nối tiếp bình điện role • Cảm biến gia tốc ngang ABS: • + Cảm biến gia tốc ngang ABS lắp đặt ghế sau cung cấp cho hộp điều khiển ABS thông tin lực ngang xuất quẹo cua Khi giá trò gia tốc ngang lớn kích hoạt chuyển đổi phân bố lực thắng • + Hộp điều khiển ABS xử lý tín hiệu từ cảm biến gia tốc ngang chuyển tín hiệu điều khiển đến van chuyển đổi xylanh thắng Điện áp hoạt động cung cấp modul Hộp điều khiển ABS lắp hộp modul Sơ đồ mạch điện hộp điều khiển hệ thống ABS (2 -4) kênh GHI CHÚ KÝ HIỆU + + + + + + + + + + + + B1: Cảm biến tốc độ M1: Bơm hồi G1: Máy phát điện S1: Công tắc đèn Stop H1: Đèn báo an toàn Y1: Cụm thuỷ lực K1: Rơle cho van điện từ Y2: Van điện từ K2: Rơle động X1: Ổ cắm hộp điều khiển K3: Rơle bảo vệ điện từ X1 -> X5: Ổ cắm cảm biến tốc độ bánh xe ... Nếu có hư hỏng xảy ABS hệ thống thắng phải đảm bảo hoạt động hệ thống thắng thường • + Hệ thống thắng làm việc ổn đònh mặt đường có độ bám thấp Mô tả trình hệ thống thắng ABS Tốc độ xe II.Nguyên...• Bài 3: • HỆ THỐNG PHANH ABS • (ANTI – LOCK BRAKE SYSTEMS) I CÔNG DỤNG – YÊU CẦU: • CÔNG DỤNG: + Ở hệ thống thắng dầu bình • thường, phanh gấp mạnh thường bánh xe bò hãm... trượt 100% trạng thái Sơ đồ hệ thống thắng ABS bố trí xe 1.Cảm biến tốc độ bánh xe Xy lanh thắng Xy lanh thắng cụm thuỷ lực Hộp điều khiển Đèn báo an toàn cho hệ thống thắng • Nguyên lý hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 8 hệ thống phanh ABS , Chương 8 hệ thống phanh ABS , I. CÔNG DỤNG – YÊU CẦU:, II.Nguyên lý làm việc:, IV. HỘP ĐIỀU KHIỂN ABS:, Hệ thống ABS 4 kênh: