Chuong 5 bộ vi sai LT

26 61 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2019, 10:26

ƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NGÀNH CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC Bộ môn: KHUNG GẦM Ô TÔ Chương 5: BỘ VI SAI (Differential) GV: Chu Thành Khải I Công dụng - phân loại yêu cầu • Công dụng: • + Vi sai đảm bảo cho bánh xe chủ động quay với vận tốc góc khác xe quay vòng qua đường không phẳng • + Vi sai thực việc phân phối moment xoắn cho hai trục với tỷ lệ xác đònh Sơ đồ xe quay vòng Phân loại: • Vi sai thường phân loại theo công dụng, theo mức độ tự động, theo kết cấu vi sai, theo gía trò hệ số gài vi sai sau: • a Theo công dụng chia ra: • Vi sai bánh xe • Vi sai cầu • Vi sai đối xứng • Vi sai không đối xứng • b Theo mức độ tự động chia ra: • Vi sai hãm cưỡng • Vi sai hãm tự động • c Theo kết cấu vi sai chia ra: • Vi sai với bánh lớn • Vi sai với bánh trụ • Vi sai tăng ma sát • d Theo gía trò hệ số gài vi sai: • Ta có: Kσ = M ms M Trong đó: - Mms: Moment ma sát - M0: Moment vỏ vi sai + Vi sai hãm với ma sát nhỏ: Ks = 0.02 + Vi sai hãm với ma sát lớn: (vi sai tăng ma sát) Ks = 0.2; 0.3 + Vi sai hãm hoàn toàn: Ks > 0.7 Yêu cầu : + Phân phối moment xoắn truyền từ động đến bánh xe (loại vi sai bánh xe) hay cho cầu (loại vi sai cầu) theo tỷ lệ cho trước • + Muốn tăng khả truyền động, tốt hết moment xoắn phân phối tỷ lệ với moment bám với mặt đường bánh xe II Cấu tạo vi sai : Vi sai đối xứng: a Cấu tạo: • Vỏ visai • Bánh hành tinh • Bánh bán trục • Trục chữ thập • Bánh côn chủ động (niềng răng) • Bánh phát động Cấu tạo vi sai đối xứng loại hai bánh b Nguyên lý hoạt động: Khi xe chạy thẳng: • + Khi xe di chuyển đường thẳng, hai bánh xe sau quay tốc độ Vỏ vi sai trục hành tinh quay làm quay bánh hành tinh • + Các bánh hành tinh truyền moment xoắn đến bánh bán trục bán trục • + Các lực cân làm vi sai gần bò khóa hãm, hai bánh xe quay tốc độ • @ Khi xe quay vòng: • Khi xe qua khúc quanh, vỏ vi sai quay mang theo trục bánh hành tinh • Lúc bánh xe quay nhanh bánh xe trong, bánh xe di chuyển xa bánh xe trong, nên bánh bán trục nhanh bánh bán trục • Các bánh hành tinh kéo hai bánh bán trục mà vừa kéo vừa bánh bán trục phía nhằm điều chỉnh cho bánh quay chậm bánh bán trục ngòai • Bánh hành tinh quay theo vỏ vi sai để kéo hai bánh bán trục, lúc bắt đầu tự xoay trục Hình 6.4: Khi xe quay vòng • Không có vi sai (hay hãm cứng cầu xe), gây gãy bán trục hay mòn vỏ xe, nguyên nhân tốc độ quay khác bánh xe chủ động sau, xe quay vòng Vi sai kép: Cấu tạo nguyên lý hoạt động giống vi sai đối xứng, bố trí thêm hai bánh răng: Bánh trụ chủ động & bánh trụ bò động nhằm tăng tải choTrục động chuyển động Niềng Bánh dẫn động Bánh trụ chủ động Ổ bi Bánh trụ bò động Vỏ cầu chủ động Bánh xe Bán trục Bánh bán trục Trục bánh hành tinh Bánh hành tinh Vi sai tăng ma sát • : Với vi sai thường không đủ sức kéo thích hợp đường trơn Trên đường sình lầy hay thời gian tăng tốc • Tăng tính chất động lực ôtô, dùng vi sai có ma sát (tăng ma sát) cách tạo ma sát phụ đường truyền lực từ bán trục trái sang bán trục phải • Vi sai tăng ma sát cung cấp lực truyền động tới hai bánh xe suốt thời gian xe chạy Chuyển đổi phần moment xoắn chủ động tới bánh xe trượt bánh xe truyền động Bộ vi sai tăng ma sát sử dụng Tai khoá đóa thép với võ visai Bộ ly hợp đóa Bánh bán trục ăn khớp với đóa masát Lò xo nén Bánh bán trục Võ visai Bánh hành tinh Bộ vi sai tăng ma sát sử dụng Trục bánh hành tinh Ổ bi vỏ visai III BÔI TRƠN BỘ VI SAI: • + Dầu nhớt bôi trơn vi sai thường dùng dầu bánh SAE (80– 90)W, dùng giảm ma sát phận chuyển động cầu Vòng quay vẩy tung dầu lên phận chuyển động để ngăn ngừa mài mòn • + Bộ vi sai tăng ma sát thường yêu cầu dùng dầu bôi trơn đặc biệt Nó cần cho việc ăn khớp ly hợp Các đóa ma sát không hoạt động chức dùng dầu bôi trơn bình thường • Thông vi sai: • Ống thông vi sai làm thoát áp lực chân không ngòai vỏ cầu với thay đổi nhiệt độ • Không có ống thông hơi, áp lực làm dầu bôi trơn vi sai nóng lên tới nhiệt độ nở Dầu phun phốt chắn dầu bán trục hay phốt chắn dầu bánh chủ động truyền lực IV CÁC LOẠI BÁN TRỤC: • Bán trục không giảm tải: • Ổ bi ô bi ngòai bán trục đặt trực tiếp lên bán trục, loại bán trục chòu toàn lực tác dụng lên bán trục Loại không sử dụng Bán trục không giảm tải: Vỏ cầu Bán trục Bánh bán truùc O bi Baựn truùc giaỷm taỷi ẵ : Baựn truùc giaỷm taỷi ẵ quay baựnh xe chủ động nâng trọng lượng xe Loại thông dụng bốn loại bán trục ôtô Bánh xe Bán trục Bánh hành tinh Bánh bán trục • Loại bán trục giảm tải ¾: • + Loại ổ bi đặt vỏ vi sai loại giảm tải ½ ổ bi đặt vỏ cầu lồng vào moa bánh xe Như toàn trọng lượng xe gắn đỡ cho cầu xe bán trục • + Do kết cấu bán trục giảm tải ¾ chòu tác dụng moment xoắn hay moment phanh phản lực tác dụng ngang mặt đường Loại bán trục ổ bi ổ bi cầu hay bi đũa Loaùi baựn truùc giaỷm taỷi ắ Baùc ủaùn Loại bán trục giảm tải hoàn toàn : • + Giống loại giảm tải ¾ khác moa bánh xe tựa lên cầu xe nhờ hai ổ bi đặt gần (có thể ổ bi cầu ổ bi côn) • + Bán trục làm nhiệm vụ truyền moment xoắn dẫn động bánh xe dầm cầu xe gánh đỡ Có thể thay bán trục mà không cần tháo bánh xe moa khỏi cầu chủ động • + Loại giảm tải hoàn toàn dùng phổ biến tất ôtô vận tải cỡ trung bình lớn Loại bán trục giảm tải hoàn bi đỡ Bánh hành tinh Vỏ visai Bánh bán trục ... xứng • Vi sai không đối xứng • b Theo mức độ tự động chia ra: • Vi sai hãm cưỡng • Vi sai hãm tự động • c Theo kết cấu vi sai chia ra: • Vi sai với bánh lớn • Vi sai với bánh trụ • Vi sai tăng... võ visai Bộ ly hợp đóa Bánh bán trục ăn khớp với đóa masát Lò xo nén Bánh bán trục Võ visai Bánh hành tinh Bộ vi sai tăng ma sát sử dụng Trục bánh hành tinh Ổ bi vỏ visai III BÔI TRƠN BỘ VI SAI: ... loại: • Vi sai thường phân loại theo công dụng, theo mức độ tự động, theo kết cấu vi sai, theo gía trò hệ số gài vi sai sau: • a Theo công dụng chia ra: • Vi sai bánh xe • Vi sai cầu • Vi sai đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 5 bộ vi sai LT , Chuong 5 bộ vi sai LT , I. Công dụng - phân loại - yêu cầu, b. Nguyên lý hoạt động:, IV. CÁC LOẠI BÁN TRỤC: