Chương 3 hộp số tự động LT

42 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2019, 10:26

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI NGÀNH CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC Bộ môn: KHUNG GẦM Ô TÔ Chương 3: HỘP SỐ TỰ ĐỘNG (Automatic Transmissions) GV: Chu Thành Khải SƠ ĐỒ CHUNG HÔÏP SỐ TỰ ĐỘNG 11 Bộ biến mô Bơm dầu Bánh hành tinh Cảm biến tốc độ xe Cảm biến tốc độ bánh số Đầu vào cảm biến tốc tăng áp Cảm biến Hộp điều khiển động & hộp số Van điện từ 10 Bộ điều khiển thủy lực 11 Tay chuyển số I CHỨC NĂNG CỦA HỘP SỐ TỰ ĐỘNG: - Làm giảm mệt mỏi cho lái xe cách loại bỏ thao tác cắt ly hợp thường xuyên phải chuyển số - Chuyển số cách tự động êm dòu tốc độ xe tải động - Tránh cho động dòng dẫn động khỏi bò tải nối chúng thuỷ lực tốt so với khí - Gồm loại chính: + Hộp số nằm dọc ( vi sai) + Hộp số nằm ngang ( có vi sai) II CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG: Bộ biến mô: a Công dụng: Bộ biến mô vừa truyền vừa khuyếch đại moment từ động cách sử dụng dầu hộp số làm môi trường làm việc b Cấu tạo: - Cánh bơm dẫn động trục khuỷu - Roto tuabin nối với trục sơ cấp hộp số - Stato bắt chặt vào vỏ hộp số qua khớp chiều trục stato - Vỏ biến mô chứa tất phận - Biến mô đổ đầy dầu thuỷ lực cung cấp bơm dầu Dầu văng khỏi cánh bơm thành dòng truyền công suất làm quay roto tuabin c Nguyên lý hoạt động: - Khi xe đỗ, động chạy không tải: + Động chạy không tải moment động tạo nhỏ + Tuy nhiên dù xe đỗ nên tỉ số truyền tốc độ roto cánh bơm không tỉ số truyền moment lớn nhất, roto tuabin sẵn sàng quay với moment cao so với moment động tạo - Khi xe khởi hành: Phanh nhả roto tuabin quay với trục sơ cấp Do đạp ga làm cho roto tuabin quay với moment lớn so với moment động tạo làm cho xe bắt đầu chuyển động - Khi xe chạy với tốc độ thấp: Khi tốc độ xe tăng lên, tốc độ quay roto nhanh chóng với cánh bơm, số truyền tốc độ roto so với tốc độ cánh bơm đạt đến giá trò xác đònh Stato bắt đầu quay khuếch đại moment giảm xuống Biến mô bắt đầu hoạt động khớp thuỷ lực Do tốc độ xe tăng lên tỉ lệ thuận với tốc độ động - Khi xe chạy với tốc độ trung bình đến cao: Chức biến mô khớp thuỷ lực Roto tubin quay với tốc độ gần tốc độ động b2 Công dụng bánh hành tinh trước sau: - Tỉ số truyền cho số tiến số lùi đònh bánh hành tinh (trước sau) - Bánh hành tinh truyền hành tinh trước lắp trục hành tinh cần dẫn trước ăn khớp với bánh bao bánh mặt trời truyền trước c Nguyên lý hoạt động: Sự hoạt động phối hợp bánh hành tinh trước sau mô tả dựa truyền hành tinh tốc độ sau:   GIẢM TỐC  Hoạt động bánh răng:  - Bánh bao: Phần tử chủ động  - Bánh mặt trời: Cố đònh  - Cần dẫn: Phần tử bò động  Khi bánh bao quay theo chiều kim đồng hồ, bánh hành tinh quay xung quanh bánh mặt trời quay quanh trục theo chiều kim đồng hồ Điều làm cho tốc độ quay cần dẫn giảm xuống tùy theo số bánh bao mặt trời TĂNG TỐC  Hoạt động bánh răng:  - Bánh bao: Phần tử chủ động  - Bánh mặt trời: Cố đònh  - Cần dẩn: Phần tử bò động  Khi cần dẫn quay theo chiều kim đồng hồ bánh hành tinh quay xung quanh bánh mặt trời chúng quay quanh trục theo chiều kim đồng hồ Điều làm cho bánh bao tăng tốc tùy thuộc vào số bánh bao mặt trời, điều ngược với hiệu ứng ví dụ trước ĐẢO CHIỀU  Hoạt động bánh răng:  - Bánh bao: Phần tử bò động  - Bánh mặt trời: Phần tử chủ động  - Cần dẫn: Cố đònh  Khi bánh mặt trời quay theo chiều kim đồng hồ, bánh hành tinh lúc bò cố đònh bằnh cần dẫn quay xung quanh trục theo chiều ngược kim đồng hồ, kết bánh bao quay ngược chiều kim đồng hồ Lúc này, bánh bao giảm tốc phụ thuộc vào số bánh bao bánh mặt trời TỐC ĐỘ VÀ CHIỀU QUAY: Tốc độ chiều quay truyền hành tinh tóm tắt sau : CỐ ĐỊNH Bánh bao Bánh mặt trời PHẦN TỬ DẪN ĐỘNG PHẦN TỬ BỊ ĐỘNG TỐC ĐỘ QUAY Bánh mặt trời Cần dẫn Giảm tốc Cần dẫn Bánh mặt trời Tăng tốc Bánh bao Cần dẫn Giảm tốc Cần dẫn Bánh bao Tăng tốc CHIỀU QUAY Cùng hướng với bánh chủ động Cùng hướng với bánh chủ  Tỉ số truyền : Số phần tử Tỷ số bò động Số phần tử truyền = chủ động + Do bánh hành tinh hoạt động bánh không tải, số chúng không liên quan đến tỉ số truyền truyền hành tinh + Do tỉ số truyền bánh hành tinh xác đònh số cần dẫn, bánh bao bánh mặt trời (Do cần dẫn bánh + Số cần dẫn ( Zc) tính toán công thức sau: Zc = Zr + Zs Trong đó: Zc : số cần dẫn Zr : số bánh bao Zs : số bánh mặt trời Phanh số 2: a Cấu tạo: Phe gà i Pisto n Lò xo Đóa hồi ma sát Ma ët bíc b Công dụng: + Phanh B2 hoạt động qua khớp chiều thứ tránh cho bánh mặt trời trước sau quay ngược chiều kim đồng hồ + Các đóa ma sát khớp then hoa với vành khớp chiều số đóa ép bắt cố đònh vào vỏ hộp số + Vành khớp chiều số (bánh mặt trời trước sau) thiết kế sau cho quay ngược chiều kim đồng hồ hãm lại quay tự theo chiều kim đồng hồ b Nguyên lý hoạt động: + Khi áp suất thuỷ lực tác dụng lên xy lanh piston dòch chuyển bên xy lanh đẩy đóa ép đóa ma sát tiếp xúc với Như tạo lực ma sát cao đóa ma sát đóa ép Kết cần dẫn bò khoá cứng vào vỏ hộp số + Khi dầu có áp suất xả khỏi xy lanh, piston trở vò trí ban đầu lò xo hồi làm cho phanh nhả CHỨC NĂNG: Vò trí P: * Dùng để đỗ xe, người điều khiển rời xe, cần sử dụng thêm phanh tay * Dừng xe chơ,ø không tắt máy số * Khởi động động xe đứng yên Vò trí R: Dùng để lùi xe Lưu ý xe lăn bánh không chuyển vào vò trí Vò trí N: * Dùng để tạo số trung gian ( số ) * Khởi động động trường hợp.a * Dừng xe, người lái không rời xe Vò trí D: * Chuyển động bình thường ôtô mặt đường tốt * Xe có khả làm việc tất số tới từ: 1,2,3,D,OD (nếu có) Vò trí L: * Dùng để xe chuyển động với số truyền hay tốc độ chậm * Xe đường xấu, kéo rơmmooc đường xấu ... số I CHỨC NĂNG CỦA HỘP SỐ TỰ ĐỘNG: - Làm giảm mệt mỏi cho lái xe cách loại bỏ thao tác cắt ly hợp thường xuyên phải chuyển số - Chuyển số cách tự động êm dòu tốc độ xe tải động - Tránh cho động. .. trơn phận chuyển động bên hộp số Truyền dầu qua hộp số kết làm mát dầu Bánh chủ động Bánh bò động Vỏ bơm Na ép b Nguyên lý hoạt động: + Khi động hoạt động kéo bánh chủ động bánh bò động quay theo... tuabin c Nguyên lý hoạt động: - Khi xe đỗ, động chạy không tải: + Động chạy không tải moment động tạo nhỏ + Tuy nhiên dù xe đỗ nên tỉ số truyền tốc độ roto cánh bơm không tỉ số truyền moment lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 3 hộp số tự động LT , Chương 3 hộp số tự động LT , SƠ ĐỒ CHUNG HÔÏP SỐ TỰ ĐỘNG, c. Nguyên lý hoạt động:, Piston và phanh dãi số 2:, Ly hợp số truyền thẳng:, Ly hợp truyền số tiến :, b2. Công dụng của bánh răng hành tinh trước và sau:,  Tỉ số truyền :