Quan điểm của đạo gia về vấn đề bản thể luận

11 98 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2019, 15:35

Bản thể luận (Ontology – Οντολογία, từ Hy Lạp cổ đại do sự kết hợp giữa oντος: tồn tại và λόγος: học thuyết) là một khuynh hướng chủ đạo của triết học phương Tây cổ đại, nghiên cứu các khái niệm về thực tại và bản chất của sự tồn tại, bản thể luận được hình thành trên cơ sở của siêu hình học (metaphysics). Bản thể luận tìm cách mô tả phạm trù tồn tại và các mối quan hệ của phạm trù tồn tại để xác định nên thực thể và các kiểu thực thể bên trong khuôn khổ của tồn tại.Bản thể luận hình thức, là một bộ môn triết học chủ yếu giải quyết vấn đề sử dụng từ ngữ một cách chuẩn xác để làm tốt vai trò mô tả thực tại hay thực thể. Bản thể luận luôn phải chỉ rõ những từ ngữ nào dùng để chỉ những thực thể nào, những từ ngữ nào không, tại sao, và phạm trù kết quả là thế nào. Vì thế bản thể luận còn là cơ sở nền tảng cho nhiều chuyên ngành triết học khác.Với mong muốn tìm hiểu về Bản thể luận nói chung cũng như quan điểm của Đạo gia về vấn đề Bản thể luận, em xin lựa chọn đề tài số 2 : “Quan điểm của Đạo gia về vấn đề Bản thể luận. Những đóng góp và hạn chế của Đạo gia trong giai đoạn hiện nay” làm nội dung cho bài tiểu luận của mình. MỞ ĐẦU Bản thể luận (Ontology – Οντολογία, từ Hy Lạp cổ đại kết hợp oντος: tồn λόγος: học thuyết) khuynh hướng chủ đạo triết học phương Tây cổ đại, nghiên cứu khái niệm thực chất tồn tại, thể luận hình thành sở siêu hình học (metaphysics) Bản thể luận tìm cách mơ tả phạm trù tồn mối quan hệ phạm trù tồn để xác định nên thực thể kiểu thực thể bên khn khổ tồn Bản thể luận hình thức, môn triết học chủ yếu giải vấn đề sử dụng từ ngữ cách chuẩn xác để làm tốt vai trò mơ tả thực hay thực thể Bản thể luận phải rõ từ ngữ dùng để thực thể nào, từ ngữ không, sao, phạm trù kết Vì thể luận sở tảng cho nhiều chuyên ngành triết học khác Với mong muốn tìm hiểu Bản thể luận nói chung quan điểm Đạo gia vấn đề Bản thể luận, em xin lựa chọn đề tài số : “Quan điểm Đạo gia vấn đề Bản thể luận Những đóng góp hạn chế Đạo gia giai đoạn nay” làm nội dung cho tiểu luận NỘI DUNG Khái quát chung Đạo gia Đạo giáo (tiếng Trung: 道道) (Đạo nghĩa đường, đường đi, giáo dạy dỗ) hay gọi Tiên Đạo, nhánh triết học tôn giáo Trung Quốc, xem tôn giáo đặc hữu thống xứ Nguồn gốc lịch sử xác nhận Đạo giáo xem nằm kỉ thứ trước CN, tác phẩm Đạo Đức kinh Đạo gia xuất Các tên gọi khác Lão giáo, Đạo Lão, Đạo Hoàng Lão, hay Đạo gia, Tiên Giáo (道道)1 Người ta rõ Đạo giáo khởi phát lúc nào, thấy tôn giáo hình thành qua trình dài, thâu nhập nhiều trào lưu thượng cổ khác https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_gi%C3%A1o, ngày 19/9/2019 Đạo giáo thâu nhiếp nhiều tư tưởng phổ biến từ thời Nhà Chu (1040-256 trước CN) Thuộc tư tưởng vũ trụ luận thiên địa, ngũ hành, thuyết lượng, chân khí), thuyết âm dương Kinh Dịch Nhưng, chúng ra, truyền thống tu luyện thân tâm điều hoà thở, Thái cực quyền, Khí cơng, Thiền định, thiết tưởng linh ảnh, thuật luyện kim huyền thuật hấp thụ với mục đích đạt trường sinh Việc tu luyện đạt trường sinh có bắt nguồn có lẽ từ khái niệm cổ xưa, Nam Hoa chân kinh Trang Tử, tác phẩm trứ danh Đạo giáo kỉ thứ trước CN vị tiên trường sinh nhắc đến, đại diện tiêu biểu cho họ Hồng Đế Tây Vương Mẫu, hình tượng có thời nhà Thương, thiên niên kỉ trước CN Đạo trình bày Đạo gia (609 trước CN) khái niệm trừu tượng tự nhiên, có sẵn cách tự nhiên: "Người ta bắt chước Đất, Đất bắt chước Trời, Trời bắt chước Đạo, Đạo bắt chước Tự nhiên" Nó nguồn gốc vạn vật Đức biểu cụ thể Đạo vật Đạo sinh vạn vật, làm cho vật hình thành vật tồn vũ trụ Đức Nếu Đạo Tĩnh vơ hình Đức Động hữu hình Đạo Nếu Đạo chất vũ trụ Đức cấu tạo tồn vũ trụ Sự sinh hóa từ Đạo Đức, từ Đức trở Đạo Đạo gia thấm nhuần sâu sắc tinh thần biện chứng âm dương Được chi phối luật quân bình âm dương, vạn vật tồn theo lẽ tự nhiên cách hợp lý, công bằng, chu đáo, mà mầu nhiệm Hợp lý, theo Đạo gia, lẽ tự nhiên giống việc giương cung, cao ghìm xuống, thấp nâng lên Cơng bằng, ln bớt chỗ thừa mà bù vào chỗ thiếu Chu đáo, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt Bởi mà mầu nhiệm tới mức khơng cần tranh mà chiến thẳng, khơng cần nói mà ứng nghiệm Mọi bất cập hay thái trái với lẽ tự nhiên, tự điều chỉnh theo luật âm dương chuyển hóa: "vật bớt thêm, thêm bớt" Từ đây, Đạo gia suy triết lý sống tối ưu muốn làm việc gì, phải từ điểm đối lập, phải vơ vi (khơng làm) Vơ vi khơng có nghĩa hồn tồn khơng làm gì, mà hòa nhập với tự nhiên, đừng làm thái Vì làm thái theo luật âm dương "vật cực tắc phản", kết thu tệ hại hồn tồn khơng làm Triết lý vơ vi áp dụng vào đời sống cá nhân "chỉ khơng tranh nên thiên hạ khơng tranh với mình" Áp dụng vào đời sống xã hội, Đạo gia không tán thành lối cai trị cưỡng chế, áp đặt đương thời, ông nói muốn dân n ổn cai trị nước phải "giống kho nồi cá nhỏ": cá nhỏ nên để yên, không cạo vẩy, không cắt bỏ ruột, kho không quấy đảo – cạo, cắt, khuấy đảo tổ làm cho cá nát Đạo khác ngồi phạm trù hóa triết lý tơn trọng tự nhiên; Đức phạm trù hóa luật âm dương biến đổi Khổng "nhập thế", "hữu vi", Lão "xuất thế", "vơ vi" Đạo đức kinh Đạo gia tác phẩm chứa số quan điểm siêu hình học có giá trị lớn triết học Trung Hoa[1] Hegel nhận xét Đạo gia xứng đáng người đại diện cho tinh thần phương Đông cổ đại[2] Trong đạo Khổng Tử thực tế không dùng dễ hiểu triết lý Đạo gia sử dụng Đạo gia phàn nàn: "Lời nói ta dễ hiểu, dễ làm, mà thiên hạ không hiểu, không làm" Mãi đến Trang Tử (khoảng 369 – 286 tr.CN), học thuyết Đạo gia lại người đời ý Trong lĩnh vực nhận thức, phát triển tư tưởng biện chứng Đạo gia, Trang Tử tuyệt đối hóa vận động, xóa nhòa ranh giới người với thiên nhiên, phải trái, tồn hư vô, đẩy phép biện chứng thành thứ tương đối luận Trong lĩnh vực xã hội, Đạo gia dừng mức không tán thành cách cai trị hữu vi, Trang Tử căm ghét kẻ thống trị đến cực độ; ông không bất hợp tác với họ mà nguyền rủa, châm biếm họ bọn đại đạo (kẻ trộm lớn) Nhưng Trang Tử đẩy phép vô vi với chủ trương sống hòa với tự nhiên Đạo gia thành chủ yếm thoát tục, trở xã hội nguyên thủy: "Núi không đường đi, đầm không cầu thuyền, mn vật sống chung, làng xóm liên tiếp với cầm thú" Trong cảnh loạn li cuối thời Đông Hán (thế kỷ thứ 2), tư tưởng Đạo gia cộng với chất tâm mà Trang Tử đưa vào trở thành sở cho việc thần bí hóa đạo gia thành Đạo giáo Chủ trương vô vi với thái độ phản ứng Lão – Trang trị Trung Hoa tính chất thần bí tơn giáo khiến cho Đạo giáo thích hợp để dùng vũ khí tinh thần tập hợp nơng dân khởi nghĩa Đạo giáo thờ "Đạo" tôn Đạo gia làm giáo chủ, gọi "Thái Thượng Lão Quân", coi ông hóa thân "Đạo" giáng sinh xuống cõi trần Nếu mục đích việc tu theo Phật giáo khổ mục đích việc tu theo Đạo giáo sống lâu Đạo giáo có hai phái: Đạo giáo phù thủy dùng pháp thuật trừ tà trị bệnh, chủ yếu giúp cho dân thường khỏe mạnh; Đạo giáo thần tiên dạy tu luyện, luyện đan, dành cho quý tộc cầu trường sinh Kinh điển Đạo giáo gọi Đạo tạng kinh; sách nghi lễ, giáo lý, Đạo tạng bao gồm sách thuốc, dưỡng sinh bói tốn, tướng số, coi đất, thơ văn, bút ký… tổng cộng lên đến 5000 Đạo giáo thần tiên hướng tới việc tu luyện thành thần tiên trường sinh Tu tiên có hai cách: nội tu ngoại dưỡng Ngoại dưỡng dùng thuốc trường sinh, gọi kim đan (hay linh đan, thu lò cách luyện từ số khoáng chất thần sa, hùng hoàng, từ thạch, vàng) Nội tu rèn luyện thân thể, dùng phép tịch cốc (nhịn ăn), dưỡng sinh, khí cơng… lấy thân làm lò luyện, luyện tinh thành khí, luyện khí thành thần, luyện thần trở hư vô (Đạo) Con người vạn vật từ "Đạo" mà sinh ra; tu luyện trở với "Đạo" Quan điểm Đạo gia vấn đề Bản thể luận Thuật ngữ thể luận (ontology) có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp mang nghĩa lời lẽ, học thuyết… tạo thành “Học thuyết tồn tại” Theo nghĩa thể luận hiểu học thuyết triết học thực tồn nói chung, hồn tồn độc lập với dạng tồn cụ thể Hay nói cách khác, thể luận quan niệm, luận thuyết tồn Bản thể luận nội dung triết học nhà triết học đề cập đến theo quan điểm, trường phái Những quan điểm thể luận khác nhau, tựu chung lại theo cách hay cách khác, trình độ lý luận quan niệm có tính hệ thống nhằm tới việc lý giải tồn thực lát cắt cội nguồn, khởi nguyên Trong tư tưởng triết học Đạo gia, thể luận, "Đạo" phạm trù quan trọng nhất, ông cho sinh thành, biến hóa vạn vật từ "Đạo" mà "Đạo" Đạo gia nhiều dùng thuật ngữ để trật tự tự nhiên, tính quy luật: "Người theo quy luật đất, đất theo quy luật trời, trời theo quy luật "đạo", "đạo" theo quy luật tự nhiên"; nhiều Đạo gia lại dùng "Đạo" để hình dung vạn vật, có chỗ ơng lại cho "Đạo” có trước vạn vật; có trước tượng đầu tiên: "Đạo" sinh "khí thống nhất", "khí thống nhất" sinh hai thứ "âm dương" đối lập, hai thứ "âm dương" đối lập sinh ba lực lượng "trời, đất, người"; ba lực lượng sinh vạn vật"." Đạo" Đạo gia thứ huyền bí, trần, khơng thể dùng ngơn ngữ, khái niệm để nói nhận thức nó: "đạo" dùng lời nói để diễn đạt đạo vĩnh không thay đổi, tên nói khơng phải tên vĩnh không thay đổi, không tên nguồn gốc vạn vật, có tên mẹ vạn vật", nghĩa vượt nhận thức loài người Trong lý luận thể Đạo gia, gắn liền với phạm trù "Đạo” có phạm trù "Đức" Nếu "Đạo" vật siêu tự nhiên, thần bí khó hiểu "Đức" thứ "lý sâu sắc phổ biến", "hình dáng vật", tương đương với tính quy luật tồn vận động vạn vật: "Đạo làm cho vạn vật sinh trưởng, Đức làm cho vạn vật tươi tốt", "Đạo quán triệt thiên hạ, Đức trở nên phổ biến Ta biết thiên hạ nhờ dựa vào điểm đó", có nghĩa ngtlòi ta nhận thức Đây rõ ràng nhản tố vật tư tường triết học thể Lảo Tử, tiếc ông không nhấn mạnh đến điểm ông cho rằng, người sâu vào tìm hiểu ''định lý bên ngoài” (tức quy luật vạn vật khách quan) "thất đức", “định lý bên ngồi" có có mất, có sống có chết bất thường, mà người tìm theo tính chất bất thường khơng thể trở với "Đạo" được2 Xuất phát từ quan niệm "Đạo" "tính quy luật tự nhiên'', "thực thể" tinh thần tuyệt đối, Đạo gia tiến Khổng Tử bước kết luận nguồn gốc lịch sử tự nhiên Nếu "Đạo trời", "Tiên vương" (nhân cách hóa tự nhiên) Khổng Tử có tính tâm, cảm tính tơn giáo "Đạo" Đạo gia (tất nhiên suy đến tâm) trừu tượng, lý tính hóa mức cao Do vậy, ông gián tiếp phủ nhận hữu thần luận; ơng nói: "Tính tự nhiên vạn vật" "có thể làm quỷ thần khơng thể tác quái", "sự tác quái quỷ thần hại người" Những quan điểm thể luận triết học Đạo gia, có số điểm hạn chế xét từ phương diện nhận thức luận mácxít, thể cách đặc sắc tư tưởng biện chứng tinh tế đến phi thường khai phóng cảm nhận tâm linh vượt thực chứng cho tồn khơng phải lúc chứng minh giải thích từ phương diện khoa học giới Đó điểm tích cực triết học Phật giáo Những đóng góp hạn chế Đạo gia đời sống xã hội Việt Nam 3.1 Những đóng góp Đạo gia đời sống xã hội Việt Nam Đạo giáo Việt Nam Đạo Giáo địa hóa du nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam Đạo giáo ba triết thuyết có ảnh hưởng lớn Việt Nam lịch sử nhiên Đạo giáo với tư cách tôn giáo gần tàn lụi lại vết tích thư tịch, đền chùa, sinh hoạt dân gian https://loigiaihay.com/tu-tuong-dao-gia-c126a20364.html#ixzz6051nfqyF, ngày 19/9/2019 Ngược thời gian trở thời điểm cuối thể kỷ thứ II, Đạo giáo có hai phái tu nội tu ngoại dưỡng, phái nội tu phổ biến Việt Nam Thời Bắc thuộc, Đạo giáo phổ biến dân gian, đến thời phong kiến độc lập, nhà Đinh, Lê, Lý, Trần coi đạo sỹ không tăng sư, bên cạnh Tăng quan có Đạo quan Đạo giáo vào Việt Nam, đặc biệt Đạo giáo phù thủy, tìm thấy nhiều điểm tương đồng với tín ngưỡng ma thuật người dân Việt nên Đạo giáo ăn sâu vào người Việt dễ dàng Trước người Việt sùng bái ma thuật, phù phép Họ tin bùa, câu thần chữa bệnh tật trị tà ma Tương truyền Hùng Vương giỏi phù phép nên có uy tín thu thập 15 để lập nên nước Văn Lang Dưới thời Bắc thuộc, Đạo giáo phát triển Việt Nam Nhiều quan lại Trung Hoa sang Việt Nam cai trị thích phương thuật, ví dụ Cao Biền đời Đường "cưỡi diều tìm long mạch" để triệt nguồn nhân tài Việt Nam Thế nên, Nho giáo phải đến thời Lý thừa nhận Đạo giáo hòa trộn với tín ngưỡng ma thuật đến mức khơng ranh giới.Thời Bắc thuộc, Đạo giáo phổ biến dân gian, đến thời phong kiến độc lập, nhà Đinh, Lê, Lý, Trần coi đạo sỹ không tăng sư, bên cạnh Tăng quan có Đạo quan Vào kỷ thứ 18, đời vua Lê Thần Tông, xuất trường phái Đạo giáo Việt Nam có tên Nội Đạo Người sáng lập Trần Tồn q Thanh Hóa, đạo có đến 10 vạn tín đồ Trần Tồn coi Thượng sư Tương truyền, vua Lê Thần Tông bị bệnh mọc lông cọp, Trần Toàn dùng thần mà chữa khỏi Phái đạo phát triển từ Thanh Hóa vào đến Nghệ An lan Bắc đến tận Hà Nội Khoảng đầu năm 1920, hàng vạn tín đồ tập hợp Giảng Võ, Hà Nội để cúng lễ chữa bệnh Từ đời Lê Trung Hưng, Đạo giáo bắt đầu suy thối, đạo qn bị Phật giáo hóa, trở thành chùa Bên cạnh tượng thánh Đạo giáo có thêm tượng Phật Ngày nay, Đạo giáo Việt Nam với tư cách tôn giáo khơng tồn nữa, nhiên ảnh hưởng đến tư đời sống xã hội người Việt - Triết lý vơ vi hay khái niệm âm dương nhiều người biết đến Học thuyết âm dương Đạo giáo tảng lý luận y học cổ truyền Việt Nam - Thuật phong thủy, phương pháp dưỡng sinh, mơn võ thuật, hình thức bói tốn, cúng bái, trừ tà Đạo giáo phổ biến Việt Nam - Tại Hà Nội số đạo quán Đạo giáo Thăng Long tứ quán bao gồm Trấn Vũ quán, gọi đền Quán Thánh phố Quán Thánh; Huyền Thiên quán, chùa Huyền Thiên phố Hàng Khoai; Đồng Thiên quán, chùa Kim Cổ phố Đường Thành; Đế Thích quán, chùa Vua phố Thịnh Yên3 3.2 Những hạn chế Đạo gia đời sống xã hội Việt Nam Thứ nhất, Tư tưởng Đạo gia dẫn đến với chủ nghĩa tâm thần bí “đạo”, tư tưởng biện chứng tuần hồn thơ thiển, chủ nghĩa khách quan tuyệt đối, thuyết bất khả tri…Lão tử cho “Không cần cửa mà biết thiên hạ, khơng cần nhòm qua khe cửa mà biết đạo trời” Có yếu tố tâm tư tưởng , thể chỗ đề cao tư trừu tượng, coi khinh nghiên cứu vật cụ thể Thứ hai, tư tưởng biện chứng vẽ lên tranh mn hình vạn trạng, đa dạng phong phú vũ trụ vạn vật, với mặt đối lập, mối liên hệ phổ biến vận hành thống Đạo, chất phác, ngây thơ, trực quan cảm tính, tiên nghiệm Nó chưa có sơ sở để vạch chất, tất yếu bên vật tượng Vạn vật vận động tuần hoàn, lặp lặp lại cách buồn tẻ mà khơng có đời mới, nghĩa khơng có phát triển http://nxbhanoi.com.vn/chi_tiet_tin/tabid/204/cateID/4/artilceID/14441/language/vi-VN/Default.aspx, ngày 20/9/2019 Đạo gia chủ trương người không nên tăng cường hoạt động sáng tạo, khơng cần mở mang trí tuệ, chấm dứt cải tạo tự nhiên cải tạo xã hội, mà quay sống thời nguyên thủy, với tính tự nhiên phác loài động vật bậc cao sinh từ “đạo”… phủ nhận hoạt động thực tiễn người Thứ ba, đường lối trị nước an dân: Chính phủ n tĩnh vơ vi dân thành chất phác, phủ tích cực làm việc dân đầy tai họa Bậc Thánh nhân trị thiên hạ phải lẽ tự nhiên đạo vô vi, chủ trương xóa bỏ hết ràng buộc mặt đạo đức, pháp luật Đạo gia chủ trương xây dựng xã hội phi thể chế, phi nhà nước, phi giáo dục, phi khoa học – kỹ thuật, chẳng cần văn hóa với văn minh; cộng đồng dân ngu đần ấu trĩ, sống săn bắn hái lượm gắn với trồng trọt chăn nuôi tự cấp tự túc, khép kín hồn tồn, khơng trao đổi qua lại với bên Đây tư tưởng lạc hậu thụt lùi quan điểm trị - xã hội Thứ tư, chủ trương phải toàn sinh vị ngã, nghĩa phải yên theo thời gian mà thuận, tự nhiên hợp lý cả; không khen chê phải – trái, tốt – xấu làm gì, phải lánh nạn để bảo toàn sinh mạng.Tư tưởng khiến cho người nhu nhược, ích kỷ, sống thân, khơng biết đấu tranh lợi ích chung KẾT LUẬN Trong lịch sử, Trung Quốc Việt Nam hai quốc gia có mối quan hệ lâu đời, có giao lưu ảnh hưởng nhiều mặt rõ rệt Những tư tưởng triết học Trung Quốc từ lâu du nhập bén rễ đời sống kinh tế, trị, văn hóa tinh thần người Việt Đạo gia du nhập vào Việt Nam chủ yếu đường Đạo giáo Tuy nhiên tư tưởng Bản thể luận Đạo gia ln có sức ảnh hưởng khơng nhỏ tới sắc văn hóa Việt Vì việc nghiên cứu quan điểm người Đạo gia góp phần nâng cao hiểu biết tư tưởng triết học phái Đạo gia, mà góp phần tìm hiểu ý nghĩa thời Việt Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo, Giáo trình Triết học (dùng cho học viên cao học nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành triết học), Nhà xuất Lý luận trị, Hà Nội, 2006 https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_gi%C3%A1o, ngày 19/9/2019 https://loigiaihay.com/tu-tuong-dao-gia- c126a20364.html#ixzz6051nfqyF, ngày 19/9/2019 http://nxbhanoi.com.vn/chi_tiet_tin/tabid/204/cateID/4/artilceID/14441/la nguage/vi-VN/Default.aspx, ngày 20/9/2019 10 MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG .1 Khái quát chung Đạo gia Quan điểm Đạo gia vấn đề Bản thể luận Những đóng góp hạn chế Đạo gia đời sống xã hội Việt Nam 3.1 Những đóng góp Đạo gia đời sống xã hội Việt Nam .7 3.2 Những hạn chế Đạo gia đời sống xã hội Việt Nam KẾT LUẬN 10 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 ... với dạng tồn cụ thể Hay nói cách khác, thể luận quan niệm, luận thuyết tồn Bản thể luận nội dung triết học nhà triết học đề cập đến theo quan điểm, trường phái Những quan điểm thể luận khác nhau,... .1 Khái quát chung Đạo gia Quan điểm Đạo gia vấn đề Bản thể luận Những đóng góp hạn chế Đạo gia đời sống xã hội Việt Nam 3.1 Những đóng góp Đạo gia đời sống xã hội... trở với "Đạo" Quan điểm Đạo gia vấn đề Bản thể luận Thuật ngữ thể luận (ontology) có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp mang nghĩa lời lẽ, học thuyết… tạo thành “Học thuyết tồn tại” Theo nghĩa thể luận hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan điểm của đạo gia về vấn đề bản thể luận, Quan điểm của đạo gia về vấn đề bản thể luận, Khái quát chung về Đạo gia, Những đóng góp và hạn chế của Đạo gia trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan