BÀI học KINH NGHIỆM và GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG bối CẢNH CẠNH TRANH và đổi mới mô HÌNH TĂNG TRƯỞNG

192 55 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2019, 13:40

được thực hiện dễ dàng, đồng thời có thể áp đặt chính sách bán hàng, đặt hàng chung cho toàn hệ thống siêu thị, điểm bán hàng.1.2.3. Lợi ích và hạn chế của việc ứng dụng ERP trong các doanh nghiệp bán lẻ1.2.3.1. Lợi ích của quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) trong các doanh nghiệp bán lẻQuản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là một công cụ chiến lược giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, tạo được khả năng cạnh tranh với sự tích hợp tất cả quá trình kinh doanh và tối ưu hoá các nguồn lực doanh nghiệp từ nguồn nhân lực, vật lực, tài lực cho đến hệ thống thông tin (Nguyễn Văn Hồng và cộng sự, 2013).Các lợi ích mà quản trị nguồn lực doanh nghiệp(ERP) đem đến cho doanh nghiệp bao gồm: Giúp doanh nghiệp vận hành một cách thống nhất và chuẩn hóa hơn, tạo ra nền văn hóa doanh nghiệp mang tính thống nhất (Wieder và cộng sự, 2006; Trần Thị Song Minh, 2012). Đồng thời, quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) giúp doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn với các tiêu chuẩn quốc tế. Nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp (Nguyễn Văn Hồng và cộng sự, 2013). Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) giúp chuẩn hoá các quy trình kinh doanh và phương thức hoạt động để tự động hoá một số bước trong quá trình hoạt động nhằm tiết kiệm được thời gian và nâng cao năng suất cho doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả quản lý và ra quyết định: việc sử dụng một dữ liệu tích hợp và duy nhất trong toàn doanh nghiệp cho phép các nhà quản lý có thể giám sát, lập báo cáo, ra quyết định kịp thời và chính xác (Wieder và cộng sự, 2006; Trần Thị Song Minh, 2012).Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP hiệu quả sẽ hỗ trợ doanh nghiệp bán lẻ trong việc chuẩn hóa quy trình xử lý giao dịch để chia sẻ dữ liệu và quản lý thông tin tốt hơn, đồng thời cung cấp các chỉ số đo lường hiệu suất cho các quy trình phân tích và đưa ra quyết định (AlMashari, 2002). Phần mềm ERPcho doanh nghiệp bán lẻ cho phép các nhà điều hành truy cập, phân tích và chia sẻ dữ liệu chi tiết hiện tại trên toàn bộ doanh nghiệp, bao gồm nhiều địa điểm cửa hàng với hàng loạt các báo cáo linh hoạt (Zhu và cộng sự, 2010). Hơn nữa, phần mềm ERPcho doanh nghiệp bán lẻ cho phép quản lý bán lẻ hiệu quả thông qua thông số và chỉ số đo lường hiệu suất có sẵn, cho phép người dùng xem trực tiếp tại phần mềm hoặc thông qua các báo cáo lập sẵn (Kang và cộng sự, 2008). Lợi ích của việc ứng dụng ERP trong doanh nghiệp bán lẻ được thể hiện cả lợi ích hữu hình và lợi ích vô hình, trong đó lợi ích hữu hình thể hiện rõ nhất ở 2 khía cạnh đó là (1) tăng doanh thu và (2) giảm chi phí, cụ thể: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING – ERP) CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BÁN LẺ TRÊN THẾ GIỚI: BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CẠNH TRANH VÀ ĐỔI MỚI MƠ HÌNH TĂNG TRƯỞNG Ngành: Kinh doanh NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN Hà Nội - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING – ERP) CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BÁN LẺ TRÊN THẾ GIỚI: BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CẠNH TRANH VÀ ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG Ngành: Kinh doanh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 9340101 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Phạm Thị Hồng Yến PGS, TS Nguyễn Văn Thoan Hà Nội - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực chưa công bố cơng trình khoa học khác Tác giả luận án Nguyễn Thị Hồng Vân LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn PGS, TS Phạm Thị Hồng Yến PGS, TS Nguyễn Văn Thoan tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tạo điều kiện cho tơi để tơi hồn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Ngoại thương, Ban Chủ nhiệm khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Sau đại học, Bộ môn Thương mại điện tử thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giúp đỡ để tơi hồn thành chương trình học tiến sĩ trường Tôi xin chân thành cảm ơn chuyên gia đến từ Cục thương mại điện tử kinh tế số, Hiệp hội Thương mại điện tử, Hiệp hội nhà bán lẻ Việt Nam doanh nghiệp hỗ trợ tơi nhiệt tình q trình nghiên cứu, thu thập liệu, điều tra khảo sát, trả lời vấn, cung cấp thông tin đưa góp ý, nhận xét hữu ích q báu để tơi hồn thiện luận án Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới bố mẹ hai bên gia đình, chồng tin tưởng, động viên, khích lệ, tạo động lực để tơi phấn đấu hồn thành chương trình học Tôi xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận án Nguyễn Thị Hồng Vân MỤC LỤC DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Thuật ngữ Tiếng Anh CNTT DN DNBL DNKS HTTT HTX KD NCS Các thuật ngữ tiếng Anh AI Artificial intelligence AP Account Payables AR Account Receivalbes B2C BI BSC CRM CSFs EBI EFA ERP INV JIT KPI PO OM RFID ROA ROE ROI ROS Giải thích thuật ngữ Cơng nghệ thơng tin Doanh nghiệp Doanh nghiệp bán lẻ Doanh nghiệp khởi Hệ thống thông tin Hợp tác xã Kinh doanh Nghiên cứu sinh Trí tuệ nhân tạo Kế tốn phải trả Kế toán phải thu Business to consumer Back-end Business Intelligence Brick and mortar Balance score cards Click and mortar Doanh nghiệp người tiêu dùng Phần mềm quản lý hoạt động hỗ trợ Trí tuệ doanh nghiệp Bán lẻ truyền thống Thẻ điểm cân Bán lẻ truyền thống kết hợp thương mại điện tử Phần mềm ERP đám mây relationship Quản trị quan hệ khách hàng Cloud ERP Customer management Critical Success Factors Electronic Business Index Exploratory Factor Analysis Enterprise Resource Planning Front-end Các yếu tố định thành cơng Chỉ số thương mại điện tử Phân tích nhân tố Kế hoạch hóa nguồn lực doanh nghiệp/ Quản trị nguồn lực doanh nghiệp Phần mềm quản lý hoạt động giao dịch với khách hàng Inventory Management Quản lý kho Just-in-Time Đúng sản phẩm - với số lượng - nơi - vào thời điểm Key Performance Indicator Chỉ số đo lường hiệu công việc Purchasing Order Quản lý mua hàng Pure click Bán lẻ trực tuyến Order Management Quản lý đơn đặt hàng Omni channel retail Bán lẻ đa kênh tích hợp On-premise ERP Phần mềm ERP cài đặt doanh nghiệp Radio Frequency Thẻ nhận dạng tần số vô tuyến Identification Return on assets Tỷ số lợi nhuận ròng rên tài sản Return on equity Tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu ROE Return on investment Tỷ số lợi nhuận ròng vốn đầu tư Return on sale Tỷ số lợi nhuận ròng doanh thu SaaS SAP SCM SFA SPSS TAM TOE USD VSIC Software-as-a-service SAP Supply chain management Sales Force Automation Statistical Package for the Social Sciences Technology Acceptance Model Technology–Organization– Environment United States Dollar Vietnam Standard Industrial Classification Phần mềm cung cấp dịch vụ Công ty phần mềm SAP Quản trị chuỗi cung ứng Tự động hoá đội ngũ bán hàng Phần mềm thống kê sử dụng nghiên cứu điều tra xã hội học Mơ hình chấp nhận cơng nghệ Cơng nghệ-Tổ chức-Môi trường Đồng đô la Mỹ Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH 10 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ kể từ 11/1/2015 khiến thị trường bán lẻ trở nên sôi động hết Các doanh nghiệp bán lẻ nước với lợi nguồn vốn, công nghệ, phương pháp quản trị đại tạo thách thức lớn doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam Bên cạnh đó, thị trường bán lẻ có xu hướng phát triển kênh bán lẻ đại, bán lẻ trực tuyến, bán lẻ đa kênh tích hợp, cửa hàng tiện ích tạo nên diện mạo thị trường bán lẻ gia tăng áp lực lên kênh bán lẻ truyền thống Nhiều nhà bán lẻ nước ngoài, đặc biệt lĩnh vực bán lẻ đại, điển Aeon (Nhật Bản), Lotte (Hàn Quốc), Central Group (Thái Lan) mở rộng hoạt động thị trường Việt Nam thông qua thương vụ mua bán - sáp nhập Nếu khơng có thay đổi rõ rệt việc nâng cao hiệu quản lý nguồn lực, nhiều doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam sớm bị thất bại thị trường nội địa Để vượt qua thách thức doanh nghiệp bán lẻ cần tăng cường áp dụng công cụ quản lý đại giúp nâng cao hiệu quản lý nguồn lực Trong đó, quản trị nguồn lực doanh nghiệp - ERP giải pháp công nghệ thông tin quản trị cho doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu sử dụng, khai thác nguồn lực doanh nghiệp Trên giới, ERP doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, kinh doanh triển khai từ năm 1990 nhằm quản trị thông tin tổng thể doanh nghiệp bao gồm hệ thống kế toán, hàng tồn kho, nhân lực… Mặc dù hệ thống ERP đời nhằm tối ưu hóa hoạt động quản lý nguồn lực doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, nhiên, ngành bán lẻ lại coi ngành có tốc độ tăng trưởng ứng dụng ERP lớn Tại quốc gia phát triển Hoa Kỳ, Anh, Đức, Nhật Bản việc ứng dụng ERP doanh nghiệp bán lẻ trở nên phổ biến Các doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực bán lẻ Walmart, Amazon triển khai ERP coi hệ thống thơng tin đóng vai trò định đến thành công việc vận hành quản lý hoạt động bán lẻ Tại Việt Nam, quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP nhắc đến từ năm 2000, nhiên, việc ứng dụng ERP doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp bán lẻ hạn chế Cụ thể, có khoảng 11% doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam ứng dụng ERP Chỉ có doanh nghiệp có quy mơ 178 PHỤ LỤC 3: NGUỒN GỐC THANG ĐO CỦA MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Mã Thang đo hóa thang đo Nhóm yếu tố Năng lực tiếp cận công nghệ doanh nghiệp bán lẻ (CN) CN1 Hạ tầng mạng, máy tính doanh nghiệp nâng cấp để triển khai ERP CN2 CN3 CN4 CN5 CN6 CN7 QM1 QM2 QM3 QM4 NL1 NL2 NL3 NL4 NL5 Doanh nghiệp ứng dụng phần mềm quản lý trước triển khai ERP (EDI, SCM, CRM) Cấu trúc hệ thống ERP xây dựng chi tiết trước xây dựng Doanh nghiệp lựa chọn nhà cung cấp có uy tín kinh nghiệm triển khai ERP Số liệu nhập vào hệ thống ERP phải xác Hệ thống ERP đánh giá nâng cấp cho phù hợp với nhu cầu Hệ thống ERP chạy thử nghiệm đánh giá kỹ lưỡng q trình triển khai Nhóm yếu tố Đặc điểm tổ chức doanh nghiệp bán lẻ Doanh nghiệp có số lượng nhân viên lớn Doanh nghiệp có số lượng cửa hàng lớn Doanh nghiệp kinh doanh nhiều địa điểm khác Doanh nghiệp có số danh mục sản phẩm lớn Lãnh đạo ủng hộ hỗ trợ việc triển khai ứng dụng ERP doanh nghiệp Lãnh đạo cấp trung sẵn sàng tiếp nhận hợp tác việc ứng dụng ERP doanh nghiệp Người dùng đào tạo để sử dụng hệ thống ERP Lãnh đạo dự án ERP người có lực quản lý hiểu biết công nghệ Đội dự án ERP lựa chọn từ nhà lãnh đạo phận Nguồn gốc thang đo Garg (2010), Zhu Kraemer, 2005; Zhang cộng sự, 2010 Garg (2010), Zhu Kraemer, 2005; Zhang cộng sự, 2010 Lai (2006), Dawson Owen (2008) Garg (2010), Dawson Owen (2008) Zhu Kraemer, 2005; Zhang cộng sự, 2010 Zhu Kraemer, 2005; Zhang cộng sự, 2010 Zhu Kraemer, 2005; Zhang cộng sự, 2010 Zhu Kraemer, 2005; Zhang cộng sự, 2010 Zhu Kraemer, 2005 Zhu Kraemer, 2005 Nghiên cứu sinh tự xây dựng Lai (2006), Garg (2010), Dawson Owen (2008) Lai (2006), Garg (2010), Dawson Owen (2008) Lai (2006), Garg (2010), Dawson Owen (2008) Lai (2006), Garg (2010), Dawson Owen (2008) Garg (2010), Zhu Kraemer, 2005; Zhang cộng sự, 2010 179 CL1 CL2 ERP4 Doanh nghiệp có chiến lược ứng dụng CNTT Quy trình kinh doanh cải tiến theo hướng chuẩn hóa để phù hợp với hệ thống ERP Đầu tư cho công nghệ chiếm tỷ trọng cao tổng vốn đầu tư doanh nghiệp Nhóm yếu tố Yêu cầu môi trường KD cạnh tranh đổi mơ hình tăng trưởng Chính sách nhà nước phát triển CNTT tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường ứng dụng CNTT doanh nghiệp Chính sách phát triển ngành bán lẻ Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Chính sách phát triển thương mại điện tử Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Áp lực cạnh tranh nhà bán lẻ nước lớn Áp lực cạnh tranh nhà bán lẻ nước Việt Nam lớn Áp lực cạnh tranh nhà bán lẻ trực tuyến nước ngồi lớn Nhóm yếu tố Các giá trị kinh doanh ứng dụng ERP doanh nghiệp bán lẻ Nâng cao hiệu định Nâng cao khả giám sát theo dõi nguồn lực: hàng hóa, vật tư Gia tăng khả mở rộng hệ thống kinh doanh Giảm chi phí quản lý vận hành ERP5 Gia tăng hợp tác với nhà cung cấp CL3 CS1 CS2 CS3 CT1 CT2 CT3 ERP1 ERP2 ERP3 Dawson Owen (2008) Lai (2006), Dawson Owen (2008) Zhu Kraemer, 2005; Zhang cộng sự, 2010 Zhu Kraemer, 2005; Zhang cộng sự, 2010 Nghiên cứu sinh tự xây dựng Nghiên cứu sinh tự xây dựng Zhu Kraemer, 2005 Nghiên cứu sinh tự xây dựng Zhu Kraemer, 2005 Zhu Kraemer (2005), Elragal Al-Serafi (2013) Zhu Kraemer (2005) Zhu Kraemer (2005), Argyropoulou cộng (2009) Zhu Kraemer (2005), Argyropoulou cộng (2009) 180 PHỤ LỤC 4: PHIẾU PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) Thuộc LATS - Đề tài “Ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise resource planning – ERP) doanh nghiệp bán lẻ giới: học kinh nghiệm giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam bối cảnh cạnh tranh đổi mơ hình tăng trưởng.” Xin kính chào ơng/bà! Hiện tơi làm NCS với đề tài LATS trên, xin phép vấn Ông/Bà số câu hỏi phục vụ cho nghiên cứu, mong nhận hợp tác từ phía Ơng/Bà Tơi xin trân trọng cảm ơn! A THƠNG TIN VỀ CHUN GIA Cơ quan cơng tác: ……………………………………………………………… Địa chỉ: ………………………………………………………………… Thông tin chuyên gia: - Họ tên: …………………………………………… - Vị trí công tác: ….…………………………………… - Điện thoại: …………………………………………… - Email: ………………………………………………… - Website: ……………………………………………… B CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA Xin Ông/Bà cho biết đánh giá chung thị trường bán lẻ Việt Nam nay? (về quy mơ, loại hình doanh nghiệp, mức độ cạnh tranh,…) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin Ông/Bà cho biết đánh giá tình hình ứng dụng thương mại điện tử doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam nay? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 181 Xin Ông/Bà cho biết đánh giá tình hình ứng dụng thương mại quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam nay? (vai trò, tác động, số lượng doanh nghiệp ứng dụng, quy mô ứng dụng, giải pháp thị trường, nhà cung cấp, thuận lợi, khó khăn doanh nghiệp bán lẻ, hỗ trợ CQQLNN, HH…) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin Ông/Bà đánh giá mức độ quan trọng yếu tố ảnh hưởng tới việc ứng dụng ERP doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam (Cho điểm từ đến 10 tăng dần tầm quan trọng) STT Yếu tố Năng lực công nghệ Quy mô doanh nghiệp Con người Chiến lược Chính sách nhà nước Áp lực cạnh tranh Mức độ quan trọng Xin Ông/Bà cho biết xu hướng ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn ý kiến Ơng/Bà! Kính chúc Ơng/Bà sức khỏe thành công! 182 PHỤ LỤC 5: PHIẾU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP LẦN TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) Thuộc LATS - Đề tài “Ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise resource planning – ERP) doanh nghiệp bán lẻ giới: học kinh nghiệm giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam bối cảnh cạnh tranh đổi mơ hình tăng trưởng.” Xin kính chào ơng/bà! Hiện làm NCS với đề tài LATS trên, tơi xin phép vấn Ơng/Bà số câu hỏi phục vụ cho nghiên cứu, mong nhận hợp tác từ phía Ơng/Bà Tơi xin trân trọng cảm ơn! A THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………… Địa chỉ: ………………………………………………………………… Thông tin người điền phiếu: - Họ tên: ………………………………………………………… - Vị trí cơng tác: ….………………………………………………… - Điện thoại: ………………………………………………………… - Email: ……………………………………………………………… - Website công ty: ………………………………………………… Năm thành lập doanh nghiệp: ………………………………………… Số lượng nhân viên: …………………………………………………… Lĩnh vực kinh doanh chính: …………………………………………… Kênh phân phối bán lẻ doanh nghiệp: (Có thể chọn nhiều kênh)  Bán lẻ truyền thống (bán trực tiếp cửa hàng, siêu thị)  Bán lẻ trực tuyến kênh  Website: …………………………………………… …………  Sàn B2C: …………………………………………… ………  Mạng xã hội: …………………………………………… ……  Kênh khác: …………………………………………… ……… Vốn điều lệ (VNĐ): ……………………… Doanh thu năm 2016 (VNĐ): ……………………… B Xin Ông/Bà cho biết tình hình ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP doanh nghiệp mình: Doanh nghiệp triển khai ERP từ nào? Năm: ………………… Doanh nghiệp có cán chun trách ERP khơng?  Có (Số lượng:… …; Tỷ lệ: ……%/tổng số nhân viên)  Không Doanh nghiệp sử dụng phương pháp để triển khai hệ thống ERP:  Tự xây dưng phần mềm  Thuê công ty phần mềm viết 183  Mua giải pháp đóng gói, nhà cung cấp………………………  Phương pháp khác (vui lòng nêu rõ) Mức độ tham gia nhà quản lý nhân viên doanh nghiệp trình triển khai hệ thống ERP (số ngày tháng):  Nhà quản lý cấp cao: ………… ngày/tháng  Nhà quản lý phận: ………… ngày/tháng  Nhóm triển khai dự án ERP: ………… ngày/tháng  Người sử dụng cuối: ………… ngày/tháng Doanh nghiệp ứng dụng module hệ thống ERP:  Quản lý bán hàng doanh số  Quản lý mua hàng nhà cung cấp  Quản lý chất lượng  Quản lý kho  Quản lý chuỗi cung ứng (SCM)  Quản lý quan hệ khác hàng (CRM)  Quản trị marketing  Quản trị tài chính, kế toán  Quản lý nguồn nhân lực  Module khác (nêu cụ thể):…………………………………………… Doanh nghiệp triển khai hệ thống ERP phạm vi nào:  Trong toàn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp  Trong đơn vị kinh doanh doanh nghiệp, vui lòng nêu rõ (nếu có) …………… Từ triển khai hệ thống ERP tới giờ, doanh nghiệp có thay đổi hệ thống ERP hay không?  Thay đổi nhà cung cấp  Thay đổi đơn vị tư vấn  Cập nhật thêm module  Những thay đổi khác……………………………………………………… Những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải triển khai hệ thống ERP:  Phần mềm khơng phù hợp với quy trình kinh doanh  Tùy biến khơng phù hợp  Phần mềm khó vận hành  Không nhận hỗ trợ nhà cung cấp  Nhà cung cấp khơng có kinh nghiệm  Phương pháp triển khai không phù hợp  Mô hình kinh doanh phức tạp  Trình độ người sử dụng hệ thống  Không thể thay đổi mơ hình kinh doanh  Khó chuyển liệu từ hệ thống thông tin cũ sang hệ thống ERP Đánh giá điều kiện để triển khai thành công ERP doanh nghiệp: Rất Rất Các điều kiện Thấp Cao thấp cao     Nhận thức cam kết nhà lãnh đạo     Năng lực đội triển khai dự án 184 Hạ tầng CNTT doanh nghiệp Năng lực người sử dụng cuối Hỗ trợ nhà cung cấp             10 Ước tính tỷ lệ đầu tư cho ERP chi phí hoạt động thường niên: ……………….% 11 Ước tính tỷ trọng hạng mục sau đầu tư cho ERP:  Đầu tư cho trang thiết bị phần cứng: %  Đầu tư cho hệ thống đường truyền Internet: … %  Đầu tư cho phần mềm: … %  Đầu tư cho nhân sự, đào tạo: %  Chi phí trì vận hành hệ thống: % 12 Đánh giá lợi ích ERP doanh nghiệp: Rất Rất Thấp Cao thấp cao    Nâng cao hiệu quản lý nguồn lực (nhân lực, vật  lực, tài chính)     Tiết kiệm thời gian chi phí     Nâng cao chất lượng dịch vụ     Tăng khả cạnh tranh     Chuẩn hóa quy trình xử lý giao dịch     Nâng cao suất lao động     Hỗ trợ hiệu cho trình điều hành định    Tăng cường liên kết, chia sẻ, phối hợp đơn vị  DN Các lợi ích XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ƠNG/BÀ Kính chúc Q Công ty an khang thịnh vượng đạt nhiều thành cơng Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: ThS Nguyễn Thị Hồng Vân, Tel: 0903471700 vannth@ftu.edu.vn 185 PHỤ LỤC 6: PHIẾU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP LẦN TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) Thuộc LATS - Đề tài “Ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise resource planning – ERP) doanh nghiệp bán lẻ giới: học kinh nghiệm giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam bối cảnh cạnh tranh đổi mơ hình tăng trưởng.” Xin kính chào ơng/bà! Hiện tơi làm NCS với đề tài LATS trên, xin phép vấn Ông/Bà số câu hỏi phục vụ cho nghiên cứu, mong nhận hợp tác từ phía Ơng/Bà Tơi xin trân trọng cảm ơn! A THƠNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………… Địa chỉ: ………………………………………………………………… Thông tin người điền phiếu: - Họ tên: ………………………………………………………… - Vị trí cơng tác: ….………………………………………………… - Điện thoại: ………………………………………………………… - Email: ……………………………………………………………… - Website công ty: ………………………………………………… Năm thành lập doanh nghiệp: ………………………………………… Lĩnh vực kinh doanh chính: …………………………………………… Kênh phân phối bán lẻ doanh nghiệp: (Có thể chọn nhiều kênh)  Bán lẻ truyền thống (bán trực tiếp cửa hàng, siêu thị)  Bán lẻ trực tuyến kênh  Website: …………………………………………… …………  Sàn B2C: …………………………………………… ………  Mạng xã hội: …………………………………………… ……  Kênh khác: …………………………………………… ……… Số lượng nhân viên::  Doanh nghiệp siêu nhỏ: 10 người  Doanh nghiệp nhỏ: 10 - 50 người  Doanh nghiệp vừa: 50 - 100 người  Doanh nghiệp lớn: 100 - 300 người  Doanh nghiệp lớn: > 300 người Số lượng máy tính nhân viên  < 0.01  0,01 - 0,05  0,05 - 0,08  0,08 - 0,1  >0,1 186 B Xin Ơng/Bà cho biết tình hình ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP doanh nghiệp (đánh dấu X vào trả lời điểm từ đến thể mức độ đồng ý với nhận định) 1: Hoàn toàn khơng đồng ý 5: Hồn tồn đồng ý Mã CN1 CN2 CN3 CN4 CN5 CN6 CN7 QM1 QM2 QM3 QM4 NL1 NL2 NL3 NL4 NL5 CL1 CL2 CL3 CS1 CS2 CS3 CT1 CT2 Nhận định Hạ tầng mạng, máy tính doanh nghiệp nâng cấp để triển khai ERP Doanh nghiệp ứng dụng phần mềm quản lý trước triển khai ERP (EDI, SCM, CRM) Cấu trúc hệ thống ERP xây dựng chi tiết trước xây dựng Doanh nghiệp lựa chọn nhà cung cấp có uy tín kinh nghiệm triển khai ERP Số liệu nhập vào hệ thống ERP phải xác Hệ thống ERP đánh giá nâng cấp cho phù hợp với nhu cầu Hệ thống ERP chạy thử nghiệm đánh giá kỹ lưỡng trình triển khai Doanh nghiệp có số lượng nhân viên lớn Doanh nghiệp có số lượng cửa hàng lớn Doanh nghiệp kinh doanh nhiều địa điểm khác Doanh nghiệp có số danh mục sản phẩm lớn Lãnh đạo ủng hộ hỗ trợ việc triển khai ứng dụng ERP doanh nghiệp Lãnh đạo cấp trung sẵn sàng tiếp nhận hợp tác việc ứng dụng ERP doanh nghiệp Người dùng đào tạo để sử dụng hệ thống ERP Lãnh đạo dự án ERP người có lực quản lý hiểu biết cơng nghệ Đội dự án ERP lựa chọn từ nhà lãnh đạo phận Doanh nghiệp có chiến lược ứng dụng CNTT Quy trình kinh doanh cải tiến theo hướng chuẩn hóa để phù hợp với hệ thống ERP Đầu tư cho công nghệ chiếm tỷ trọng cao tổng vốn đầu tư doanh nghiệp Chính sách nhà nước phát triển CNTT tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường ứng dụng CNTT doanh nghiệp Chính sách phát triển ngành bán lẻ Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Chính sách phát triển thương mại điện tử Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Áp lực cạnh tranh nhà bán lẻ nước lớn Áp lực cạnh tranh nhà bán lẻ nước Việt                                                                                                                         187 CT3 Nam lớn Áp lực cạnh tranh nhà bán lẻ trực tuyến nước  lớn     C Xin Ông/Bà cho biết hiệu ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP doanh nghiệp (đánh dấu X vào trả lời điểm từ đến thể mức độ đồng ý với nhận định) 1: Hoàn toàn khơng đồng ý 5: Hồn tồn đồng ý ERP ERP ERP ERP ERP      Nâng cao khả giám sát theo dõi nguồn  lực: hàng hóa, vật tư  Gia tăng khả mở rộng hệ thống kinh doanh         Giảm chi phí quản lý vận hành      Gia tăng hợp tác với nhà cung cấp      Nâng cao hiệu định XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ƠNG/BÀ Kính chúc Q Cơng ty an khang thịnh vượng đạt nhiều thành công Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: ThS Nguyễn Thị Hồng Vân, Tel: 0903471700 vannth@ftu.edu.vn 188 PHỤ LỤC 7: DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP BÁN LẺ THAM GIA KHẢO SÁT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Tên công ty Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Bảo Minh Cơng ty cổ phần đầu tư thương mại Hiệp Bình Công ty Cổ phần đầu tư phát triển thương mại ECO-MART Công ty Cổ phần Deli Yours Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Bắc Đô Công ty Cổ phần DVTM tổng hợp Vincommerce Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam Công ty Cổ phần Kids Plaza Công ty Cổ phần MEDIAMART Việt Nam Công ty Cổ phần PICO Công ty Cổ phần Quốc tế Topcom Công ty cổ phần Sách Thái Hà Công ty Cổ phần Seven System Việt Nam (SSV) Cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Mắt Kính Ánh Rạng Cơng ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh Công ty cổ phần thời trang Bimart Công ty Cổ phần Thời Trang Genviet Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Anh Đức Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Thiên Nam Hòa Cơng ty Cổ phần TMDV TVTK Thời Trang Việt Công ty Cổ phần WELDCOM Công ty Cổ phần thương mại BOO (Bò Sữa) Cơng ty CP Bibo Mart Công ty CP Đầu tư Thế giới di động Công Ty CP Điện Tử Điện Lạnh Bình Minh Cơng ty CP Sản xuất Thương mại Xuất nhập Viễn Thông A Cơng ty CP Tập đồn Vàng bạc đá q DOJI Công ty CP Thương mại Nguyễn Kim Công ty CP TTTM Lotte Việt Nam Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) Công ty CP Vàng bạc Đá q Sài Gòn (SJC) Cơng ty CP Veetex Cơng ty Điện tử Thắng Bắc Công ty Hợp Thủy Công ty TNHH Aeon Việt Nam Công ty TNHH Bán lẻ Sakuko Việt Nam Công ty TNHH Cao Phong Công ty TNHH Điện Lạnh AISYS Công ty TNHH điện lạnh Kim Tiến 189 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Công ty TNHH Elmich Việt Nam Công Ty TNHH International Simply Công ty TNHH Minh Hải Công ty TNHH MTV Lan Chi Công ty TNHH MTV Miniso Việt Nam Công ty TNHH Nguồn Sống Việt Công Ty TNHH Owndays Việt Nam Công ty TNHH phát triển DVTM đầu tư Hồn Long Cơng Ty TNHH Proximity Holding Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Nguyên Tâm Công ty TNHH Thái Hưng Công ty TNHH Thiên Thuận Tường Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Di Động Sao Việt Công ty TNHH Thương mại Minh Hoa Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hồng Đức Hải Cơng ty TNHH Thương mại VHC Cơng ty TNHH TM DV Đông Hưng Công ty TNHH TM&DV Oanh Sơn Công ty TNHH TMDV BigC Việt Nam Công ty TNHH TMDV Việt Lâm Công ty TNHH TMDV Xuân Điều Cơng ty TNHH Vòng Tròn Đỏ (Circle K) Cơng ty TNHH Nhà nước MTV thương mại xuất nhập Viettel Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.Hồ Chí Minh Tổng cơng ty Thương mại Hà Nội- Cơng ty Cổ phần 190 PHỤ LỤC 8: TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA Việc ứng dụng ERP doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam có phổ biến hay không? Nguyên nhân? Hiện thị trường bán lẻ VN cạnh tranh liệt, việc ứng dụng ERP dần trở lên phổ biến vì: - Cạnh tranh giá gay gắt doanh nghiệp bán lẻ dẫn tới biện độ lợi nhuận thấp, việc tối ưu chi phí vận hành yêu cầu bắt buộc để tăng sức cạnh tranh doanh nghiệp dẫn tới việc ứng dụng ERP vào doanh nghiệp để tin học hoá hoạt động doanh nghiệp yêu cầu bắt buộc - Việc triển khai ERP dần trở nên dễ dàng ngày có nhiều cơng ty IT có nhiều kinh nghiệm triển khai hệ thống ERP may đo cho loại hình doanh nghiệp - Việc nhận thức từ cấp lãnh đạo cao cấp đến nhân viên bên lợi ích ERP mang lại, giúp việc triển khái ERP dễ dàng Các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam có gặp thuận lợi hay khó khăn triển khai ứng dụng ERP? Thuận lợi: - Hiện ứng dụng ERP phong phú giá quy mô nên doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với Khó khăn: - Sự khác biệt hệ thống kế toán việt nam nội doanh nghiệp dẫn tới áp dụng giải pháp nước tốn thời gian nhiều để may đo cho phù hợp - Chọn đường nhà tư vấn phù hợp - Thay đổi tư làm việc vị trí doanh nghiệp nên cần thời gian để chuyển hoá nhận thức Xin Ông/Bà cho biết điều kiện để doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam triển khai hệ thống ERP? Ví dụ quy mơ, quy trình kinh doanh, ISO, nguồn vốn,… - Các doanh nghiệp quy mơ 10 nhân viên triển khai ERP, ERP có nhiều module khác nhau, theo quy mô doanh nghiệp để chọn ứng dụng module phù hợp 191 - Triển khai ERP tốn khoản đầu tư doanh nghiệp nhiên giá hệ thống ERP chưa thất vơ lớn cơng ty Quản lý tay không qua hệ thống thông tin dễ gây sai sót, hết, ban lãnh đạo cơng ty biết ‘chi phí chìm’ ngốn nhiều doanh thu Nếu khơng có hệ thống tốt, chẳng chốc mà doanh thu không bù nỗi chi phí, lợi nhuận bị thay thua lỗ ERP giải pháp dài hạn, mang tính chiến lược có tầm nhìn xa Kết đánh giá mức độ quan trọng yếu tố ảnh hưởng tới việc ứng dụng ERP doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam (Cho điểm từ đến 10 tăng dần tầm quan trọng): Bảng tổng hợp kết đánh giá mức độ quan trọng yếu tố ảnh hưởng tới việc ứng dụng ERP doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam ST T Yếu tố Mức độ quan trọng Năng lực công nghệ Quy mô doanh nghiệp Con người Chiến lược Chính sách nhà nước Áp lực cạnh tranh 8 Xin Ông/Bà cho biết đề xuất kiến nghị quan quản lý nhà nước, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp để hỗ trợ thúc đẩy việc ứng dụng ERP doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam? - Nhà nước nên tham gia tổng hợp nhu cầu Doanh Nghiệp, đưa phần mềm đồng sử dụng đưa chi phí xuống thấp - Nhà nước nên có sách ưu tiên thuế công ty thương mại điện tử để nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp với cơng ty nước ngồi Amazon, Alibaba, Lazada - Hiệp hội Thương mại điện tử cần tăng cường kết nối doanh nghiệp bán lẻ đơn vị tư vấn, nhà cung cấp dịch vụ ERP để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, tăng cường hợp tác bên - Các trường Đại học Cao đẳng cần tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, tăng nội dung thực hành, thực tiễn vào giảng dạy, môn liên quan đến giải pháp kinh doanh doanh nghiệp, HTTT quản lý, thương mại điện tử 192 PHỤ LỤC 9: DANH SÁCH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỦA CÁC CHUYÊN GIA THAM GIA PHỎNG VẤN STT Tên Cơ quan, Đơn vị 10 11 Cục Thương mại điện tử Kinh tế số (IDEA) Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) Hiệp hội nhà bán lẻ Việt Nam Trường Đại học Ngoại thương Công ty CP Công nghệ Nguyễn Kim Công ty Cổ phần giới số Trần Anh Công ty Giải pháp phần mềm ITG Việt Nam Công ty Thương mại điện tử Việt (VietEcom) Công ty Cổ phần HOSCO Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO Công ty Cổ phần VNP Group Tổng Số chuyên gia tham gia vấn 2 1 1 1 16 người ... GIỚI: BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CẠNH TRANH VÀ ĐỔI MỚI MƠ HÌNH TĂNG TRƯỞNG Ngành: Kinh doanh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 9340101 NGUYỄN... nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise resource planning – ERP) doanh nghiệp bán lẻ giới: học kinh nghiệm giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam bối cảnh cạnh tranh đổi mơ hình tăng trưởng làm đề tài... hình tăng trưởng - Đề xuất giải pháp cho doanh nghiệp bán lẻ kiến nghị cho quan quản lý nhà nước để tăng cường ứng dụng ERP doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam bối cảnh cạnh tranh đổi mơ hình tăng trưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI học KINH NGHIỆM và GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG bối CẢNH CẠNH TRANH và đổi mới mô HÌNH TĂNG TRƯỞNG, BÀI học KINH NGHIỆM và GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG bối CẢNH CẠNH TRANH và đổi mới mô HÌNH TĂNG TRƯỞNG, Tình hình nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu, CHƯƠNG 1: QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BÁN LẺ TRONG BỐI CẢNH CẠNH TRANH VÀ ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG, CHƯƠNG 2: KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) TẠI CÁC DOANH NGHIỆP BÁN LẺ TRÊN THẾ GIỚI, CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP BÁN LẺ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CẠNH TRANH VÀ ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG, CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP BÁN LẺ VIỆT NAM, TÓM TẮT CHƯƠNG 4, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC 2: ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ PHẦN MỀM ERP CHO DOANH NGHIỆP BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM, PHỤ LỤC 5: PHIẾU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP LẦN 1, PHỤ LỤC 6: PHIẾU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP LẦN 2

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm