Một số biện pháp giáo dục thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi

13 82 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2019, 11:16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - hạnh phúc SÁNG KIÊN KINH NGHIÊM ĐỀ TÀI: “Một số biện pháp giáo dục thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo - tuổi” Lệ Thủy, tháng năm 2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc SÁNG KIÊN KINH NGHIÊM ĐỀ TÀI: “Một số biện pháp giáo dục thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo - tuổi” Họ tên: Bùi Thị Minh Châu Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường MN Ngân Thủy Lệ Thủy, tháng năm 2018 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn chọn đề tài: Trong cơng tác chăm sóc giáo dục vệ sinh cho trẻ mẫu giáo việc quan trọng, điều quan trọng việc rèn luyện thói quen vệ sinh hành vi văn minh nhiệm vụ cần thiết cho trẻ mẫu giáo Giúp cho thể trẻ phát triển tốt, chống đỡ bệnh tật, hình thành thói quen để giúp trẻ có nề nếp tốt sống Tục ngữ có câu “Tiên học lễ, hậu học văn” ăn sâu vào tiềm thức người dân Việt Nam, thấm nhuần điều giáo viên mầm non tơi nghĩ cần phải đầu tư nhiều vào việc giáo dục lễ giáo cho cháu tô điểm vào tâm hồn cháu hay đẹp, để cháu trở thành hoa thơm ngát, người có hành vi văn minh lịch Thói quen vệ sinh hành vi văn minh biểu yêu cầu cần thiết người có văn hố, văn minh mà người lớn cần hình thành cho trẻ giai đoạn tuổi mầm non Đồng thời nhiệm vụ đặt hàng đầu giáo dục mầm non, để giáo dục đạo đức, hình thành hành vi văn minh; chăm sóc- bảo vệ sức khoẻ cho trẻ nhằm nâng cao thể lực, giúp trẻ tham gia tốt tất hoạt động khác học tập, vui chơi, lao động cách tích cực, tự giác, vui vẻ Góp phần phát triển tồn diện nhân cách cho trẻ Việc hình thành cho trẻ thói quen vệ sinh hành vi văn minh diễn thuận lợi giai đoạn trẻ mẫu giáo 4- tuổi Với trẻ mẫu giáo tuổi có phát triển định thể chất (cơ thể phát triển hoàn thiện hơn, vận động khéo léo hơn) Sự phát triển trí tuệ trẻ diễn mạnh mẽ, ngôn ngữ phát triển, mối quan hệ ngày phức tạp Trẻ có ý thức số hành động việc làm mình, phân biệt “đúng – sai”; “tốt - xấu”; “nên - không nên” Đây sở điều kiện quan trọng để trẻ có ý thức khả tạo nên thói quen vệ sinh hành vi văn minh Khi trẻ bước vào ngưỡng cửa trường mầm non người lớn (bố, mẹ, ông, bà ), cô giáo mầm non bắt đầu giáo dục cho trẻ thói quen vệ sinh hành vi văn minh Tuy nhiên, lứa tuổi này, thực thói quen vệ sinh hành vi văn minh, trẻ lúng túng mặt kỹ năng, đồng thời chưa có thái độ tự giác, tích cực việc giữ gìn vệ sinh mơi trường học tập, vui chơi vệ sinh cho thân dẫn đến có hành vi thiếu văn minh Thói quen vệ sinh hành vi văn minh bắt đầu hình thành nên chưa bền vững trẻ Vì vậy, khơng thường xun luyện tập, củng cố thói quen vệ sinh hành vi văn minh trẻ dần bị sai lệch Chính vậy, thói quen vệ sinh hành vi văn minh hình thành giai đoạn trẻ mẫu giáo – tuổi cần phải giáo dục, rèn luyện, củng cố Đây việc làm có ý nghĩa to lớn việc củng cố cho trẻ kỹ vệ sinh đơn giản công tác vệ sinh, tự vệ sinh cho thân Đồng thời giúp trẻ rèn luyện số phẩm chất đạo đức quan trọng như: tính tự giác, tính kiên trì, tính độc lập góp phần làm cho thói quen vệ sinh hành vi văn minh trở nên bền vững trẻ, trở thành nhu cầu sống hàng ngày trẻ Từ góp phần bảo vệ tăng cường sức khoẻ cho trẻ, giúp trẻ hăng hái tham gia tất hoạt động khác đạt hiệu quả, nhằm hoàn thiện phát triển nhân cách cho trẻ Từ lý trên, mạnh dạn lựa chọn sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp giáo dục thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo - tuổi ” làm đề tài nghiên cứu với mong muốn đưa số biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đề tài 1.2 Điểm phạm vi áp dụng đề tài: * Điểm đề tài Trên thực tế có nhiều đồng nghiệp viết đề tài này, nhiên đề tài, đơn vị đề cập đến khía cạnh khác việc nâng cao chất lượng cho trẻ 4-5 tuổi có thói quen vệ sinh hành vi văn minh phù hợp với tình hình thức thực tế trường Điểm đề tài sử dụng số biện pháp có tính khả thi cao mà thân đồng nghiệp nghiên cứu phù hợp với tình hình đơn vị Đề tài tập trung vào mặt làm được, đề xuất quan điểm phù hợp cho trình hoạt động trường mầm non đơn vị * Phạm vi áp dụngđề tài: Với tinh thần tiếp tục thực chủ đề Xây dựng môi trường “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” nâng cao kỷ sống cho trẻ mầm non, thân mạnh dạn lựa chọn đề tài tập trung nghiên cứu đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao công tác giáo dục thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trường Tôi công tác Hy vọng biện pháp sau mang lại kết bổ ích việc giáo dục thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ năm học để nhân rộng điển hình địa bàn huyện Lệ Thủy nói riêng đơn vị mầm non tồn tỉnh nói chung PHẦN NỘI DUNG 2.1.Thực trạng nội dung cần nghiên cứu: Trẻ mẫu giáo - tuổi độ tuổi có nhu cầu phát triển tâm lý trí tuệ mạnh Vì giáo dục thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ cần thiết Trong năm qua, việc dạy cho trẻ có thói quen vệ sinh hành vi văn minh nhà trường trọng, quan tâm xem tiêu chí cần đạt trường mầm non Tuy nhiên trình thực hiện, nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan nên hiệu thực chưa đạt kết khả quan Năm học 2018 - 2019, thân nhà trường phân công giảng dạy lớp Mẫu giáo nhỡ với tổng số 20 trẻ có trẻ khuyết tật Trong q trình thực nhiệm vụ năm học thân gặp số thuận lợi khó khăn sau: * Thuận lợi: Ban giám hiệu nhà trường quan tâm, đạo theo tinh thần chương trình dạy học Bộ Giáo dục Nhà trường thường xuyên phát động phong trào vệ sinh chung, vệ sinh cá nhân; kiểm tra, đơn đốc, đánh giá thường xun có tuyên dương tập thể, cá nhân có hành vi văn minh sinh hoạt Khn viên nhà trường thống mát, có hệ thống xanh mát mẽ, khn viên đẹp; có khu vệ sinh đảm bảo an tồn Các cháu em dân tộc Bru Vân Kiều nên thật thà, ngoan biết lời cô giáo Bản thân ln tích cực tự học tham gia vào hoạt động đào tạo nên trình độ chuyên môn nâng cao, đúc rút nhiều kinh nghiệm giảng dạy, nắm rõ đặc điểm tâm sinh lý khả tiếp thu kiên thức trẻ độ tuổi lớp phụ trách Phụ huynh nhiệt tình, quan tâm em đầy đủ Giáo viên có thâm niên nghề nhiều năm giáo viên dạy giỏi, nhiệt tình, u nghề mến trẻ * Khó khăn: Các cháu đa số em dân tộc BRu Vân Kiều nên vốn hiểu biết vệ sinh hành vi văn minh hạn chế Các bậc phụ huynh chưa thực quan tâm đến em vấn đề vệ sinh giáo dục hành vi văn minh cho cháu nên tình trạng nhiều cháu đến lớp chân tay bẩn, áo quần nhách nhác, không đánh răng, rữa mặt Các cháu đa số khơng Bố Mẹ đưa đón nên thời gian đến lớp chưa đảm bảo mùa mưa gió Những năm gần đây, tình trạng nhiều bệnh lây qua đường hô hấp, bệnh chân - tay - miệng phát triển lây lan nhanh nhà trường, đặc biệt trường mầm non Như thời gian phòng chống bệnh “Sốt xuất huyết” Nhưng ý thức vệ sinh cho cháu trước đến trường lại chưa bậc phụ huynh trọng quan tâm Ngay từ ngày đầu năm học tiến hành điều tra thực tiễn nội dung vệ sinh trẻ để năm bắt tình hình có kế hoạch giáo dục thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ cụ thể sau: Chưa tham gia TT Nội dung Thành thạo Lúng túng hoạt động 6/20 = 30% 10/20 = 55% Có thói quen vệ sinh 4/20 = 20% Sắp xếp đồ dùng, đồ chơi nơi quy định 5/20 = 25% 9/20 = 45% 6/20 = 30% Biết vệ sinh cá nhân 8/20 = 40% 6/20 = 30% 6/20 = 30% Tuy gặp nhiều khó khăn việc giáo dục thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ Nhưng với lòng nhiệt huyết yêu nghề mến trẻ, tận tụy với công việc, coi trẻ đẻ mình, thực người mẹ thứ trẻ Nên tơi ln tìm tòi biện pháp đắn thiết thực tích cực để đưa vào nội dung ni dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ có thói quen vệ sinh hành vi văn minh Sau số nội dung biện pháp giáo dục thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ mà lựa chọn sử dụng thiết thực hiệu cao 2.2 Các biện pháp: Biện pháp 1: Cô giáo cần nắm trình tự sau để hình thành thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ - Cô giáo hướng dẫn cho trẻ nắm nội dung yêu cầu thói quen vệ sinh hành vi văn minh - Các cháu mẫu giáo - tuổi nhỏ có khả tiếp thu kiến thức thơng thường, cần phải hướng dẫn cho cháu biết điều cần thiết yêu cầu vệ sinh tác hại việc không thực yêu cầu đó, lời hướng dẫn phải đơn giản, rõ ràng, xác, dễ hiểu - Chuẩn bị lời hướng dẫn kèm theo động tác làm mẫu - Các cháu làm tốt cơng việc tự phục vụ thân, việc làm mẫu cô cần chuẩn bị tốt lời hướng dẫn làm thành thạo động tác mẫu, vừa làm vừa giải thích, tập trước cho cháu để cháu làm mẫu cho cháu khác làm theo VD: Thao tác lau mặt: Một cháu thực cháu khác làm theo – cô hướng dẫn thao tác - Nhắc nhở cháu thực vệ sinh thường xun Muốn hình thành thói quen vệ sinh việc làm cho trẻ hiểu ý nghĩa có kỹ trẻ cần thực hành thường xuyên, có ăn sâu vào nếp sống trẻ VD: Cháu Mai Lan sau ăn xong cháu khơng đánh cháu thấy khó chịu Biện pháp2 Giáo dục cho trẻ thói quen vệ sinh cá nhân thông qua hoạt động học tập Giáo viên phải giáo dục cho trẻ biết: Để đảm bảo sức khoẻ, tránh bệnh lây lan, góp phần giữ gìn vệ sinh mơi trường học tập chung, đồng thời hình thành hành vi văn minh cho thân cháu phải biết vệ sinh mặt mũi, tay chân sẽ; móng tay, móng chân phải cắt ngắn, giữ Cụ thể: Tóc phải cắt ngắn, chải gọn gàng Quần áo phải sẽ, phù hợp thời tiết, hợp vệ sinh Các cháu không chân đất nhà bẩn, bụi đất, ẩm ướt (trời lạnh phải dày dép, tất giữ ấm đôi chân) Phải biết rửa tay chân mặt mũi bị bẩn Biết ăn cơm không ngậm, không để rơi vả, ăn hết phần ăn Ăn xong uống nước súc miệng, lau miệng Biết tiểu tiện nơi qui định Rửa tay sau vệ sinh Nếu trẻ biết thực cơng việc thân ý thức công tác vệ sinh trẻ tăng lên nhiều, hành vi văn minh trẻ dần hình thành từ Trẻ có thói quen cho để giữ gìn vệ sinh chung vệ sinh cá nhân Là giáo viên mầm non, tơi hiểu điều đó, nên từ đầu năm học, trọng công tác Những ngày đầu trẻ vừa đến lớp, bên cạnh cho trẻ làm quen với môi trường học tập, tơi lồng ghép việc giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ qua dạy, qua câu chuyện kể, qua tranh ảnh minh họa Giúp trẻ nắm bắt điều việc phải làm trường mầm non để giữ gìn vệ sinh hình thành hành vi văn minh cho Đồng thời viết nội dung yêu cầu cần thực lên tờ bìa dán trước phòng học để bậc phụ huynh xem, nhà hướng dẫn thêm giúp trẻ thực trước đến lớp Biện pháp 3: Giáo dục thói quen vệ sinh hình thành hành vi văn minh cho trẻ thơng qua hoạt động hàng ngày Để có mơi trường học tập đảm bảo sẽ, an toàn, văn minh góp phần giữ gìn nâng cao sức khoẻ cho trẻ mơi trường phải mơi trường thực tạo dựng từ thái độ, ý thức chung cô trẻ Ở lứa tuổi mẫu giáo ý thức, hành động, việc làm, thái độ công tác vệ sinh cháu chưa cao Chính vậy, cơng tác giáo dục vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ trọng Ngay từ đầu năm học, bên cạnh giới thiệu cho trẻ việc cần làm để tạo thói quen vệ sinh, hành vi văn minh, ý hướng dẫn tỷ mĩ thao tác vệ sinh ngày cho trẻ Vào buổi sáng, đón trẻ vào lớp, hướng dẫn cho trẻ tự cất dọn đồ dùng cá nhân nơi quy định sau hướng dẫn trẻ soi gương để xem áo quần, đầu tóc sẽ, gọn gàng chưa? Sau trẻ thực xong cơng việc tự kiểm tra hình thức thân, hướng dẫn trẻ cách chải đầu, buộc tóc, cách rửa tay vòi nước sạch, cách lau mặt khăn ẩm Sau thực cơng việc xong, tơi bắt đầu điểm danh kiểm tra vệ sinh cá nhân trẻ thông qua số trò chơi "Nu na, nu nóng", "Xỉa cá mè" Nếu trẻ tay bẩn, đầu tóc rối phải rửa tay buộc lại đầu tóc, sau lớp kiển tra lai tặng cho bạn tràng pháo tay để khích lệ cháu Bên cạnh hướng dẫn trẻ biết vệ sinh cá nhân, nhận thấy vệ sinh môi trường xung quanh không phần quan trọng trẻ Nắm bắt sở thích trẻ muốn làm công việc nhẹ nhàng vui vẻ, nên sau lần tập thể dục buổi sáng lúc tổ chức hoạt động ngồi trời, tơi thường hướng dẫn cho em vệ sinh môi trường học tập nhặt sân trường Trong q trình dạy học, tơi hướng dẫn cho trẻ biết cất giữ đồ chơi, đồ dùng nơi quy định; không xả rác, vứt rác bừa bải; không mang quà, bánh kẹo, đồ chơi nhà đến lớp học Cuối tuần vào chiều thứ sáu, thường cho trẻ lau dọn, xếp lại đồ chơi, đồ dùng học tập phòng học theo nhóm Với đặc điểm trẻ muốn khen, công nhận, nên sau lần tham gia vệ sinh môi trường xung quanh, nhận xét cơng việc nhóm thơng qua việc dẫn trẻ tham quan, kiểm tra kết cơng việc nhóm, nhóm thực tốt tuyên dương, nhóm làm chưa tốt tơi nhắc nhở nhẹ nhàng hướng dẫn lại công việc mà hướng dẫn cho trẻ thực ngày có ý nghĩa giáo dục trẻ lớn Do thường xuyên lặp đi, lặp lại thao tác, hoạt động thời gian định theo trình tự định làm cho trẻ nắm công việc, cách làm hợp lý, kỹ vệ sinh tự vệ sinh Những kỹ năng, kỹ xảo tự động hóa hình thành trẻ, từ trẻ phát triển phẩm chất quan trọng nhân cách ý thức, thói quen vệ sinh, tinh thần trách nhiệm, khả tự lập, nếp sống văn minh Có thể nói, hoạt động giúp tất cháu (không riêng lớp phụ trách mà với lớp khác) giáo viên chúng tơi có ý thức thói quen vệ sinh, tạo gần gũi trẻ cô Đồng thời tạo hành vi, nếp sống văn minh dạy - học sống thường ngày Biện pháp 4: Phối kết hợp với bậc phụ huynh Như người thường nói: "Nhà trường ngơi nhà thứ hai, gia đình mơi trường trẻ" Như vậy, gia đình yếu tố quan trọng q trình hình thành thói quen hành vi trẻ: Chính giáo viên nhà trường phải tạo cầu nối gia đình - trẻ - nhà trường để giáo dục, rèn luyện chăm sóc cháu Để giúp phụ huynh có nhận thức đắn có hiểu biết thói quen vệ sinh hành vi văn minh trẻ, từ buổi họp phụ huynh đầu năm mạnh dạn trình bày quan điểm thực trạng vệ sinh trẻ: Đưa trao đổi số nội quy, quy định trẻ đến lớp Ví dụ: Trước đến lớp, phụ huynh phải rửa tay chân cho trẻ, cho trẻ ăn mặc sẽ, chải buộc tóc gọn gàng; trời nắng nóng cho trẻ mặc đồ thống mát; trời lạnh, rét cho trẻ mặc ấm kín cổ, tất; cho trẻ đeo trang đường để che bụi gió tác nhân gây bệnh đường hơ hấp trẻ Mặt khác, trẻ vừa đến lớp, vừa tránh bệnh đường hô hấp, đường ruột, thường xuyên nhắc phụ huynh cắt móng tay, móng chân, cắt tóc tắm rửa, thay áo quần cho trẻ Có trường hợp phụ huynh bận cơng việc, qn chăm sóc trẻ vấn đề trên, tơi nhiệt tình, vỗ làm giúp cháu Riêng nhà, khuyên vận động bậc phụ huynh cần quy thường xuyên cho trẻ biết vệ sinh tay nước trước sau ăn cơm, sau vệ sinh, thường xuyên nhắc nhỡ trẻ đánh trước ngủ sáng thức dậy, hướng dẫn cho trẻ biết gấp chăn, gối, xếp đồ chơi gọn gàng, không để đồ chơi lung túng, không vứt rác bừa bãi Phụ huynh phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra trẻ thực cơng việc đó; Từ tạo thành thói quen cho trẻ cháu hình thành cho nếp sống văn minh; Để nắm bắt cháu nhà có thực nghiêm túc quy định vệ sinh cô giáo hướng dẫn trường hay không, thường gọi điện thoại hỏi trực tiếp phụ huynh họ đưa trẻ đến lớp; Từ có biện pháp khắc phục cháu không thực thực chưa được, chưa tốt Biện pháp 5: Phối hợp với nhân viên y tế trường học Nắm bắt điều kiện thuận lợi việc giáo dục vệ sinh thói quen hành vi văn minh cho trẻ, tơi phối hợp với nhân viên y tế phổ biến kỹ tự vệ sinh cá nhân cho trẻ Tuyên truyền công tác vệ sinh dịch bệnh xảy trẻ khơng thực tốt công tác vệ sinh để trẻ phần hiểu tầm quan trọng tập cho thói quen tốt, hành vi đẹp cơng tác vệ sinh sinh hoạt thường ngày thời gian bùng phát dich bệnh “Sốt xuất huyết” Hàng ngày, hàng tuần, nhân viên y tế kiểm tra cơng trình vệ sinh, lớp học, khu nhà bếp để có kế hoạch đạo lao động dọn vệ sinh hàng ngày để trẻ có mơi trường vui chơi, học tập đảm bảo vệ sinh Nếu phát lớp học nào, trẻ không thực quy định vệ sinh chung bị nhắc nhỡ Phối hợp với nhân viên y tế phát tờ rơi, tranh minh họa nguy hiểm bệnh truyền nhiễm, bệnh lây qua đường hô hấp, đặc biệt bệnh chân - tay - miệng để trẻ thấy nguy hiểm từ tham gia vào cơng tác giáo dục vệ sinh đạt hiệu cao Đồng thời qua việc làm trẻ hình thành cho chống lại loại bệnh hành vi, việc làm thân trẻ * Kết đạt Nhờ biết lựa chọn sử dụng biện pháp cách linh hoạt nên thời gian vừa qua việc giáo dục thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ lớp được kết sau Chưa tham gia TT Nội dung Thành thạo Lúng túng hoạt động Có thói quen vệ sinh 12/20 = 60 % 6/20 = 30% 3/20 = 15% Sắp xếp đồ dùng, đồ 13/20 = 65 % chơi nơi quy định Biết vệ sinh cá nhân 15/20 = 75% 5/20 = 25 % 2/20 = 10% 4/20 = 20 % 1/20 = 5% Với phối hợp chặt chẻ đó, trẻ học mặt, biết tự vệ sinh thân, có ý thức vệ sinh lớp học Trẻ có ý thức hành vi đẹp Với phối hợp đó, thời gian qua lớp học tơi nói riêng lớp học tồn trường nói chung bước đầu thu nhiều kết đáng phấn khởi 3 PHẦN KẾT LUẬN 3.1 Ý nghĩa sáng kiến: Rèn luyện thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo - tuổi việc làm vừa mang tính giáo dục vừa có ý nghĩa thiết thực đời sống hàng ngày trẻ Nó khơng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, rèn luyện nếp sống văn minh cho trẻ mà góp phần nâng cao sức khoẻ, đẩy lùi bệnh tật, chống ô nhiễm mơi trường Với lòng u nghề, mến trẻ, với tâm huyết hệ ngày mai mong muốn Bác Hồ kính u: "Non sơng Việt Nam có trở nên vẻ vang hay khơng Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với cường quốc Năm châu hay khơng Đó nhờ phần lớn vào công học tập cháu” Nên thân tơi trăn trở tìm tòi biện pháp giáo dục thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo 4- tuổi, giáo dục thói quen vệ sinh hành vi văn minh thông qua hoạt động hàng ngày Đồng thời phối hợp với bậc phụ huynh,với nhân viên y tế để giáo dục rèn luyện thêm cho trẻ hành vi thói quen vệ sinh tốt lúc trường nhà Qua thời gian ngắn áp dụng biện pháp trên, đa số trẻ lớp phụ trách có ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh tập thể Kết giáo dục toàn diện đạt cao so với đầu năm Trẻ xinh tươi, sẽ, gọn gàng Phòng học ngăn nắp, thống mát Đặc biệt khơng có trẻ mắc bệnh chân-taymiệng hay bệnh truyền nhiễm khác Đến trẻ hình thành thói quen vệ sinh, hành vi văn minh tương đối tốt Việc rèn luyện thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo vô quan trọng Song công việc thật không đơn giản Trình độ nhận thức tiếp thu cháu khác nhau, điều kiện hồn cảnh sống gia đình cháu khơng đồng đều, qua q trình thực nhận thấy muốn thực tốt việc này, thân giáo viên cần phải: Trau dồi kiến thức vệ sinh hành vi văn minh cần thiết Cơ giáo phải người có phẩm chất đạo đức tốt, mẫu mực, chịu khó, kiên trì thực hiện, ln có biện pháp sáng tạo ni dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ Cơ giáo dành thời gian, ý nhiều đến cháu cá biệt để có biện pháp giáo dục phù hợp, phải động viên khen thưởng sửa sai kịp thời cho trẻ nhằm kích thích việc làm tốt, hạn chế hành vi xấu trẻ Cơ giáo phải hết lòng yêu thương cháu, với tinh thần người mẹ thứ hai, cô giáo phải nhạy bén trước diễn biến, hiểu đặc điểm tâm sinh lý cháu, hiểu hồn cảnh sống gia đình Gia đình phải thật mái ấm tình thương trẻ, bố mẹ phải gương sáng để trẻ noi theo, phải quan tâm, yêu thương trẻ, có trách nhiệm giáo dục trẻ từ chào đời Tuyên truyền với phụ huynh công tác giáo dục rèn luyện vệ sinh văn minh cho trẻ Do muốn giáo dục chăm sóc trẻ đạt kết tốt phải có thống phương pháp giáo dục cô giáo lớp phải có phối hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình xã hội Thực “Một số biện pháp giáo dục thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo - tuổi ” việc làm quan trọng có ý nghĩa sâu sắc trẻ nói riêng trường mầm non nói chung Sáng kiến kinh nghiệm áp dụng trường mầm non công tác, hiệu mang lại khả quan, tất cháu có thói quen việc giữ vệ sinh cá nhân vệ sinh lớp học Nên mong muốn chia sáng kiến với bạn đồng nghiệp huyện nhà với hy vọng em phát triển toàn diện Đức - Trí - Thể - Mỹ; chất lượng giáo dục toàn diện trường mầm non huyện nhà đạt kết đáng tự hào Trên số biện pháp giáo dục trẻ có thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo - tuổi, thân rút thời gian qua thực tốt Rất mong nhận đóng góp ý kiến bạn đồng nghiệp, cấp lãnh đạo để ngày nâng cao cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ Tôi xin chân thành cảm ơn Ngân Thủy, ngày 20 tháng năm 2018 XÁC NHẬN CỦA HĐKH TRƯỜNG Người viết sáng kiến Bùi Thị Minh Châu XÁC NHẬN CỦA HĐKH NGÀNH ... cứu: Trẻ mẫu giáo - tuổi độ tuổi có nhu cầu phát triển tâm lý trí tuệ mạnh Vì giáo dục thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ cần thiết Trong năm qua, vi c dạy cho trẻ có thói quen vệ sinh hành. .. trình tự sau để hình thành thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ - Cô giáo hướng dẫn cho trẻ nắm nội dung yêu cầu thói quen vệ sinh hành vi văn minh - Các cháu mẫu giáo - tuổi nhỏ có khả tiếp... quen vệ sinh hành vi văn minh Sau số nội dung biện pháp giáo dục thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ mà lựa chọn sử dụng thiết thực hiệu cao 2.2 Các biện pháp: Biện pháp 1: Cơ giáo cần nắm
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp giáo dục thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi , Một số biện pháp giáo dục thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi , Trong công tác chăm sóc và giáo dục vệ sinh cho trẻ mẫu giáo là một việc rất quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là việc rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh là nhiệm vụ rất cần thiết cho trẻ mẫu giáo. Giúp cho cơ thể trẻ phát triển tốt

Từ khóa liên quan