VATLY7 HH kho tai lieu vat ly

2 24 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:02

PHÒNG GDĐT PHÚ NHUẬN TRƯỜNG THCS-THPT HỒNG HÀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN VẬT LÝ LỚP (Thời gian làm 45 phút ) Câu 1: (2 điểm) : Dòng điện có tác dụng gì? Nêu ứng dụng tác dụng? Câu : (2 điểm) Cường độ dòng điện gì? Ký hiệu? Đơn vị đo cường độ dòng điện? Dụng cụ đo cường độ dòng điện? Câu 3: (2 điểm) + a) Nêu quy ước chiều dòng điện mạch điện? b) Vẽ lại mạch xác định chiều dòng điện chạy mạch điện bên? c) Vẽ thêm Vôn kế vào mạch để đo hiệu điện đầu bóng đèn? Câu 4: (1 điểm) Đổi đơn vị sau: 150mA =…… A 2,75 A =…… mA 500kV =……….V 220 V=………kV + K Câu 5: (1,5 điểm) Cho sơ đồ mạch điện hình vẽ Khi K đóng, Ampe kế có số I = 0,25A; Vơn kế V có số V U = 6V (khơng đổi), vơn kế V1 2,5 V Đ1 A Đ2 a, Xác định cường độ dòng điện I1, I2 tương ứng chạy X X qua đèn Đ1, Đ2 b, Tính hiệu điện U2 hai đầu bóng đèn Đ2 V1 Câu 6: (1,5 điểm) Cho hình vẽ hình bên: a) Đây mặt số dụng cụ đo ? Vì em biết ? b) Hãy cho biết GHĐ ĐCNN dụng cụ đo ? c) Ghi giá trò đo dụng cụ đo ứng với vò trí kim thò hình ? ĐÁP ÁN Câu 1:2đ Dòng điện có tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng hóa học, tác dụng từ, tác dụng sinh lý Tác dụng nhiệt ứng dụng dụng cụ đốt nóng điện nồi cơm điện, bàn ủi, mỏ hàn… Tác dụng phát sáng ứng dụng đèn dây tóc, đèn led, đèn huỳnh quang… Tác dụng hóa học ứng dụng cơng nghiệp mạ điện, điều chế kim loại nguyên chất Tác dụng từ ứng dụng chế tạo nam châm điện loa điện, cần cẩu điện, chuông điện, rơ le điện từ… Tác dụng sinh lý ứng dụng y học châm cứu điện, điện tim, đo điện cơ… Câu 2: 2đ Đại lượng cho biết độ mạnh, yếu dòng điện gọi cường độ dòng điện (0,5 điểm) Kí hiệu cường độ dòng điện là: I (0,5 điểm) Đơn vị đo cường độ dòng điện ampe (A) miliampe (mA) (0,5 điểm) Dụng cụ đo cường độ dòng điện ampe kế (0,5 điểm) Câu :2đ a) Chiều dòng điện chiều từ cực dương nguồn điện qua dây dẫn thiết bị điện tới cực âm nguồn điện (1đ) b) Xác định chiều dòng điện 0,5đ c) Vẽ cách mắc Vôn kế 0,5đ Câu 4: 1đ 150mA = 0,15A 2,75 A = 2750mA 500kV = 500000 V 220 V= 0,22kV Câu 5: 1,5đ + I = 0,25A K U = 6V U1 = 2,5 V V a) I1, I2 ? Đ1 A Đ2 b) U2 ? X X Vì Đ1 nối tiếp Đ2 nên I = I1 = I2 = 0,25A (1đ) V1 U2 = U - U1 = 6-2,5 = 3,5 V (0,5đ) Câu 6: 1,5 đ a) Đây mặt số Vơn kế Vì mặt số có chữ V (0,5đ) b) GHĐ=90V ĐCNN=2V (0,5đ) c) U1=6V U2=52V (0,5đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: VATLY7 HH kho tai lieu vat ly , VATLY7 HH kho tai lieu vat ly