VATLY 7 NTT kho tai lieu vat ly

2 20 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:02

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ NHUẬN TRƯỜNG THCS NGÔ TẤT TỐ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: (2,0 điểm) a/ Khi vật nhiễm điện dương? Khi vật nhiễm điện âm? b/ Khi đưa vật nhiễm điện lại gần lực tương tác chúng nào? c/ Hai cầu nhẹ A B treo gần Nếu cầu A nhiễm điện dương hai cầu hút trường hợp nào? Câu 2: (2,0 điểm) a/ Chất dẫn điện gì? Cho ví dụ nêu ứng dụng đời sống? b/ Chất cách điện gì? Cho ví dụ nêu ứng dụng đời sống? Câu 3: (2,0 điểm) Đổi đơn vị: a/ 0,25 A = ………… mA c kV = ………… V b/ 450mA = ………… A d 220 V = ………… kV Câu 4: (2,0 điểm) a/ Dòng điện gì? Hãy kể tác dụng dòng điện ? b/ Bàn điện hoạt động dựa tác dụng dòng điện? Câu 5: (2,0 điểm) a/ Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện pin, khóa K, bóng đèn mắc nối tiếp với b/ Vẽ thêm vôn kế đo hiệu điện nguồn điện c/ Khi đóng khóa K, vẽ chiều dòng điện mạch Hết ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2014 – 2015 MÔN: VẬT LÝ Câu 1: (2,0 điểm) a Vật nhiễm điện dương … Vật nhiễm điện âm … b Khi đưa vật nhiễm điện lại gần lực tương tác chúng … c Quả cầu B nhiễm điện âm cầu B không nhiễm điện Câu 2: (2,0 điểm) a Chất dẫn điện … Chất cách điện … 0,25 x 0,5 x 0,25 x 0,5 x 0,5 x Câu 3: (2,0 điểm) Đổi đơn vị: a/ 0,25 A = ………… mA c/ kV = ………… V b/ 450mA = ………… A d/ 220 V = ………… kV Câu 4: (2,0 điểm) a Dòng điện ………………… b Dòng điện gây tác dụng … c Tác dụng nhiệt Câu 5: (2,0 điểm) a Vẽ sơ đồ mạch điện b Vẽ thêm dụng cụ đo hiệu điện nguồn điện c Vẽ chiều dòng điện mạch HẾT 0,5 x 0,5 0,25 x 0,25 0,5 0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: VATLY 7 NTT kho tai lieu vat ly , VATLY 7 NTT kho tai lieu vat ly