VAT LY 9 HKII 16 17 kho tai lieu vat ly

2 39 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:02

PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 MƠN VẬT LÝ – LỚP ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề có mặt giấy) Câu 1: (2,0 điểm) Khi cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín cuộn dây xuất dòng điện cảm ứng (H.1) Hãy giải thích tượng Từ em nêu điều kiện để xuất dòng điện cảm ứng cuộn dây dẫn kín Câu 2: (2,0 điểm) Quan sát máy phát điện xoay chiều hình H H.3 cho biết tên hai phận chúng Khi hoạt động, máy phận đứng yên? phận quay? H.1 H.2 H.3 H.4 H.2 H.3 Câu 3: (2,0 điểm) Quan sát hình H cho biết tên gọi phận (a), (b) máy ảnh Quan sát hình H.5 cho biết tên gọi phận (c), (d) mắt Bộ phận (c) mắt đóng vai trò phận máy ảnh? (c) (a) H.5 (d) (b) H Câu 4: (2,0 điểm) Một máy biến có hai cuộn dây với số vòng 600 vòng 30000 vòng (hình H.6) Cuộn sơ cấp cuộn có vòng máy hạ thế? Khi đặt hiệu điện xoay chiều 11000V vào cuộn sơ cấp hiệu điện thu cuộn thứ cấp vôn? H.6 Câu 5: (2,0 điểm) B H Vật AB () đặt vng góc với trục () thấu kính thu A’ ảnh A’B’ ngược chiều có độ lớn ( ½ vật (H 7) A B’ a Thấu kính cho thấu kính phân kỳ hay thấu kính hội tụ? Vì sao? Vẽ đường truyền tia sáng qua thấu kính để có ảnh b Biết thấu kính có tiêu cự f = 12 cm, tìm vị trí vật AB thấu kính c Di chuyển vật AB lại gần thấu kính đoạn cm để thu ảnh thật có độ lớn với vật? - HẾT - UBND QUẬN TÂN BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ LỚP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: (2,0 điểm) - Giải thích đúng: số ĐST xuyên qua cuộn dây biến thiên [1,0 đ] - Phát biểu điều kiện xuất dòng điện cảm ứng [1,0 đ] Câu 2: (2,0 điểm) - Nam châm [0,5 đ] cuộn dây [0,5 đ] - H 2: cuộn dây quay [0,25 đ], nam châm đứng yên [0,25 đ] - H 3: nam châm quay [0,25 đ], cuộn dây đứng yên[0,25 đ] Câu 3: (2,0 điểm) - (a) Vật kính [0,5 đ] - (b) Phim (hoặc buồng tối) [0,25 đ] - (c)Thể thủy tinh [0,5 đ] - (d) Võng mạc (hoặc màng lưới điểm vàng) [0,25 đ] - (c) Thể thủy tinh đóng vai trò vật kính (d) máy ảnh [0,5 đ] Câu 4: (2,0 điểm) - Khi máy hạ thế: cuộn sơ cấp có 30000 vòng [0,75 đ] - Hiệu điện cuộn thứ cấp: U n 11000.600 U1 n1 �U2    n1 30000 = 220 (V) [0,75 đ] U n2 0,5 đ Câu 5: (2,0 điểm) - Thấu kính hội tụ [0,25 đ], ảnh ngược chiều ảnh thật, mà có thấu kính hội tụ cho ảnh thậtS [0,25 đ] - Vẽ hình tỉ lệ, đủ mũi tên [0,25 đ] - Tính vị trí vật: B  OA’B’ OAB (G-G) I OA A'B' OA' S   OA' = AB OA  [0,25 đ]  F’A’B’  F’OI (G-G) F'A' A'B'  F'O OI [0,25 đ] OA ( ) -12 OA' - F'O A'B' � = �  F'O AB 12 A O F’ A’ B’ Tính d = OA = 36 (cm) [0,25 đ] - Để có ảnh thật vật d = 2f = 24 (cm) [0,25 đ]  Di chuyển vật AB lại gần thấu kính đoạn 12 (cm) [0,25 đ] - HẾT - () ...UBND QUẬN TÂN BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN VẬT LÝ LỚP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2 016 – 2 017 ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: (2,0 điểm) - Giải thích đúng: số ĐST xuyên qua cuộn dây biến thiên [1,0
- Xem thêm -

Xem thêm: VAT LY 9 HKII 16 17 kho tai lieu vat ly , VAT LY 9 HKII 16 17 kho tai lieu vat ly