VAT LY 8 HKII 16 17 kho tai lieu vat ly

2 53 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:02

PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN VẬT LÝ – LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề có mặt giấy) Câu 1: (2,0 điểm) Cơ gái sức đẩy ghế vào phòng ghế nặng nên cô gái không dịch chuyển ghế (H.1) Hỏi lực đẩy cô gái có sinh cơng khơng? Vì sao? Từ em cho biết hai yếu tố công học ký hiệu hai yếu tố H H.2 Câu 2: (2,0 điểm) Một em bé chơi xích đu hình H.2 Khi em bé di chuyển từ vị trí A sang B dạng A chuyển hóa nào? C Tại vị trí A, B C em bé có dạng nào? Tại vị trí lớn nhất? Câu 3: (2,0 điểm) Bạn An cho giọt nước sôi vào ca đựng nước ấm (H.3) Bằng kiến thức học em cho biết nhiệt độ giọt nước sôi nước ấm thay đổi nào? Theo em nhiệt lượng truyền từ giọt nước sôi sang nước ấm hay từ nước ấm sang nước sơi? Q trình xảy kết thúc? B Giọt nước sơi Nước ấm Câu 4: (2,0 điểm) Một ngựa kéo xe với lực kéo 240 N đoạn đường nằm ngang dài 6000 m thời gian (H.4) a Hãy tính cơng suất thực ngựa cho biết số có ý nghĩa gì? b Lực hút Trái đất tác dụng lên xe có sinh cơng khơng? Vì sao? H.3 H.4 Câu 5: (2,0 điểm) Một khối sắt có khối lượng 12,6 kg nhiệt độ 30 oC nung nóng lên đến nhiệt độ 300 oC Cho biết nhiệt dung riêng sắt 460 J/(kg.K) a Tính nhiệt lượng khối sắt nhận b Thả khối sắt nóng 300 oC vào chậu đựng nước 20 oC nhiệt độ nước tăng lên đến 90 oC Bỏ qua hóa nước, thu nhiệt chậu trao đổi nhiệt với môi trường ngồi, tìm khối lượng nước chậu Cho biết nhiệt dung riêng nước 4200 J/(kg.K) -HẾT— PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN VẬT LÝ KHỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 Câu 1: (2,0 điểm) - Khơng [0,5 đ], khơng có qng đường dịch chuyển [0,5 đ] - Lực quãng đường [0,5 đ] - F s (lưu ý s viết chữ thường )[0,5 đ] Câu 2: (2,0 điểm) - Thế chuyển hóa thành động [0,5 đ] - A: [0,25 đ]; - B: có động [0,25 đ]; - C: động [0,5 đ] - Thế lớn A [0,5 đ] Câu 3: (2,0 điểm) - Nhiệt độ giọt nước sôi giảm đi[0,25 đ], nhiệt độ nước ấm ca tăng lên [0,25 đ] - Nhiệt lượng truyền từ giọt nước sôi sang nước ấm [1,0 đ] - Quá trình xảy nhiệt độ chúng [0,5 đ] Câu 4: (2,0 điểm) - Công thực ngựa: A = F s = 240 6000= 440 000 (J) [0,5 đ] - P = A 1440000 = = 1200(w) t 1200 [0,5 đ] Công suất ngựa: Cứ giây ngựa thực công 1200 J [0,5 đ] Khơng [0,25 đ], phương trọng lực vng góc với qng đường [0,25 đ] Câu 5: (2,0 điểm) - Nhiệt lượng khối sắt nhận được: Q = m.c(t2 – t1) = 12,6.460 (300 – 30) = 1564920 (J) [1,0 đ] - Khối lượng nước chậu: Theo PTCBN ta có: Qtỏa = Qthu ⇔ m1c1 (t1 - t) = m2c2 (t- t2) [0,5 đ] ⇔ 12,6.460 (300 – 90 ) = m2.4200 (90 – 20) ⇒ m2 = 4,14 (kg) [0,5 đ] - HẾT - ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN VẬT LÝ KHỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2 016 – 2 017 Câu 1: (2,0 điểm) - Khơng [0,5 đ], khơng có qng đường dịch chuyển [0,5 đ] - Lực quãng đường
- Xem thêm -

Xem thêm: VAT LY 8 HKII 16 17 kho tai lieu vat ly , VAT LY 8 HKII 16 17 kho tai lieu vat ly