ly8 kho tai lieu vat ly

5 37 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:00

PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề kiểm tra có 01 trang) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn : VẬT LÝ – LỚP Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu : (2,0điểm) a.Trong trường hợp sau, có chuyển hóa vật từ dạng sang dạng nào: + Mũi tên bắn từ cung + Nước từ đập cao chảy xuống b Hãy cho biết hình thức truyền nhiệt tượng sau: + Đứng ngang bếp lửa ta có cảm giác ấm nóng + Trong phân xưởng người ta thường lắp quạt thơng gió trần nhà làm khơng khí xưởng thoáng Câu 2: (2,0 điểm) a Các chất cấu tạo nào? b Người ta dùng miếng chà nồi làm bề ấm inox dùng ấm inox để đun sôi nước Mỗi trường hợp làm ấm inox nóng lên Nêu tên cách làm thay đổi nhiệt trường hợp Câu 3: (1,0 điểm) Một vật kéo di chuyển mặt dốc nghiêng Lực � � tác dụng lên vật gồm trọng lực P , lực kéo F , lực nâng � � N , lực ma sát F ms mặt dốc, có phương chiều mơ tả hình Hỏi lực có thực cơng, lực khơng thực cơng, sao? Câu 4: (2 điểm) Hình a Đại lượng công suất dùng để xác định điều gì? Nêu cơng thức tính cơng suất, tên gọi, đơn vị đại lượng công thức b Một người khối lượng 50 kg di chuyển từ mặt đất lên đến tầng lầu độ cao m thời gian 50 s Tính cơng suất người thực Câu 5: (2điểm) a Viết công thức tính nhiệt lượng thu vào vật ? b Dùng bếp để đun ấm nước inox có khối lượng 500 g chứa lít nước nhiệt độ 25 0C Bỏ qua nhiệt lượng hao phí cho môi trường Biết nhiệt dung riêng nước inox 4200 J/(kg.K) 400 J/(kg.K) Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi ấm nước Câu 6: (1điểm) Với tác động El Nino gây khô hạn diện rộng thời gian gần đây, nhà máy thủy điện phải dừng hoạt động, gây thiếu hụt nguồn phát điện khơng nhỏ cho xí nghiệp Giải pháp nhà nghiên cứu đưa phát triển điện gió nguồn lượng thân thiện môi trường Em trả lời ý sau : a Khi gió thổi qua làm cánh quạt gió quay, có chuyển hóa từ dạng sang dạng ? b Theo em, so với thủy điện phát triển điện gió có ưu điểm ? -Hết - ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016–2017 MÔN VẬT LÝ HƯỚNG DẪN CHẤM Lưu ý: - Thiếu lời giải đơn vị trừ 0,25 điểm cho lần, trừ không lần - Học sinh giải tốn theo cách khác nhau, cho đủ điểm theo quy định phần Câu Nội dung Điểm a.Thế đàn hồi cung chuyển hóa thành động mủi tên 0,5 Thế nước chuyển hóa thành động nước 0.5 b Bức xạ nhiệt 0,5 Đối lưu 0,5 a Cấu tạo chất 1,0 b Chà nồi thay đổi nhiệt ấm thực công 2x0,5 Đun nước thay đổi nhiệt ấm truyền nhiệt Lực ma sát, lực kéo, trọng lực thực cơng - Giải thích 3x0,75 Lực nâng – Giải thích 0,25 a.Cơng suất xác định công thực đơn vị thời gian 0,5 P  A t 0,25 Trong P công suất (W), A công thực (J), t thời gian thực 0,25 (s) 4x0,25 b.Công suất người thực P  A P.h 50.10.8   80 t t 50 (W) a Q = mc (t2 –t1) b.V = l => m2 =2 kg Nhiệt lượng cung cấp cho nước ấm sôi Q = m1.c1.(t2 –t1) + m2.c2.(t2 –t1) =0,5 400.(100 – 25) + 2.4200.(100-25) = 645.000 (J) a Năng lượng chuyển hóa từ động gió thành động cánh quạt b Học sinh nêu ưu điểm -Hết - 0,5 3x0,5 0,5 0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: ly8 kho tai lieu vat ly , ly8 kho tai lieu vat ly