Ly7NH QTNH kho tai lieu vat ly

3 23 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:00

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS-THPT QUANG TRUNG – NGUYỄN HUỆ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015 Mơn VẬT LÝ - Lớp Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Câu : (2 điểm) Nguồn âm gì? Hãy nêu đặc điểm nguồn âm ? Câu : (3 điểm) Vẽ hình tính góc phản xạ a Khi tia tới hợp với pháp tuyến góc 450 b Khi tia tới hợp với mặt gương góc 300 Câu : (2 điểm) Vật A thực 45 dao động 10 giây Vật B thực số dao động gấp đôi vật A thời gian Hỏi : a Vật A, B có tần số dao động ? b Vật phát âm cao (âm bổng) ? Câu : (2 điểm) Để đo độ sâu biển người ta dùng sóng siêu âm Thời gian phát âm đến nhận âm phản xạ giây Tính độ sâu biển, biết vận tốc truyền âm nước 1500 m/s Câu : (1 điểm) Trồng nhiều xanh khuôn viên bệnh viện, trường học, ngồi tác dụng tạo bóng mát, có tác dụng ? -HẾT Cán coi thi khơng giải thích thêm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS – THPT QUANG TRUNG – NGUYỄN HUỆ MÔN : VẬT LÝ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu Đáp án - Vật phát âm gọi nguồn âm - Các vật phát âm dao động Thang điểm điểm điểm a S R 0.5 điểm i =450 I Ta có : Theo định luật phản xạ ánh sáng ta có: i = r = 450 điểm b S R i r 0.5 điểm 300 a b Ta có : I i + 300 = 900 => i = 900 - 300 => i = 600 Theo định luật phản xạ ánh sáng ta có : i = r = 600 Tần số dao động vật A : 45/10 = 4.5 (Hz) Tần số dao động vật B : 4.5 x = (Hz) Vì tần số dao động vật B lớn vật A nên vật B phát âm cao (âm bổng) - Thời gian âm truyền đến đáy biển : t = 4/2 = (s) 0.5 điểm 0.5 điểm 0.5 điểm 0.5 điểm điểm điểm - Độ sâu biển : s = v.t = 1500 x =3000 m - Có tác dụng phân tán bớt tiếng ồn hướng để giảm bớt ô nhiễm tiếng ồn khuôn viện bệnh viện khuôn viên trường học điểm điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly7NH QTNH kho tai lieu vat ly , Ly7NH QTNH kho tai lieu vat ly