Ly7 HH kho tai lieu vat ly

2 31 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:00

ĐỀ THI HỌC KỲ (đề A) Trường THCS_THPT Hồng Hà MÔN: VẬT LÝ Họ tên:…………………………… NĂM HỌC 2014 – 2015 Lớp: ………………………………… CÂU 1: (2 điểm) Trong 15 giây, thép thực 4500 dao động Tính tần số dao động thép Tai người cảm nhận âm thép phát hay khơng? Tại ? CÂU 2: (2 điểm) Hãy giải thích bay muỗi, ong phát âm thanh, chim bay ta không nghe âm ? CÂU 3: (2 điểm) Âm truyền môi trường ? Không truyền môi trường ? So sánh vận tốc truyền âm môi trường ? CÂU 4:( điểm) Ta dùng gương phẳng hướng ánh sáng chiếu qua cửa sổ làm sáng phòng Gương có phải nguồn sáng không? Tại ? CÂU 5: (2 điểm) Chiếu tia sáng lên gương phẳng ta thu tia phản xạ tạo với tia tới góc 400 Vẽ hình Góc tới có giá trị ? Giáo viên đề Cao Phan Hà Vy ĐÁP ÁN ĐỀ A VẬT LÝ CÂU 1: (2 điểm) Tần số dao động thép: 4500:15=300(hz) Tai người nghe âm khoảng tần số từ 20Hz đến 20000Hz nên nghe âm thép phát CÂU 2: (2 điểm) Khi bay, chim, muỗi, ong vỗ cánh Khi cánh đóng vai trò dao động phát âm Nhưng chim bay tần số dao động cánh chim nhỏ (< 20Hz) nên tai người không nghe âm cánh chim tao CÂU 3: (2 điểm)  Âm truyền mơi trường chất rắn, lỏng, khí  Âm truyền môi trường chân không  Vận tốc truyền âm môi trường chất rắn lớn chất lỏng, chất lỏng lớn chất khí CÂU 4: (2 điểm) Gương khơng phải nguồn sáng khơng tự phát ánh sáng mà hắt lại ánh sáng chiếu vào CÂU 5: (2 điểm) i=200 S N I R ...ĐÁP ÁN ĐỀ A VẬT LÝ CÂU 1: (2 điểm) Tần số dao động thép: 4500:15=300(hz) Tai người nghe âm kho ng tần số từ 20Hz đến 20000Hz nên nghe âm thép phát CÂU 2: (2 điểm) Khi bay, chim,... Khi cánh đóng vai trò dao động phát âm Nhưng chim bay tần số dao động cánh chim nhỏ (< 20Hz) nên tai người không nghe âm cánh chim tao CÂU 3: (2 điểm)  Âm truyền mơi trường chất rắn, lỏng, khí
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly7 HH kho tai lieu vat ly , Ly7 HH kho tai lieu vat ly