LY 9 kho tai lieu vat ly

2 18 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:00

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - Năm học 2016-2017 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MƠN: VẬT LÝù Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2.0 điểm) Dòng điện xoay chiều gì? Kể tên hai phận máy phát điện xoay chiều? Dòng điện xoay chiều có tác dụng kể ra? Câu 2: (2.5 điểm) Hãy cho biết nguyên nhân gây hao phí đường dây dẫn tải điện? Nêu cách tốt để làm giảm công suất hao phí này? Vận dụng: Một máy biến gồm cuộn sơ cấp có 250 vòng, cuộn thứ cấp 50.000 vòng, đặt nhà máy phát điện đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều 500V a) Máy tăng hay hạ ? Giải thích? b) Dùng máy biến để tải công suất điện MW đường dây truyền tải có tổng điện trở 40 Ω Tính cơng suất hao phí tỏa nhiệt đường dây dẫn? Câu 3: (2,0 điểm) Khi kiểm tra mắt, bác A nhìn rõ vật cách mắt từ 20cm đến 50cm, bác B nhìn rõ vật cách mắt từ 80cm đến xa Hỏi mắt bác bị tật gì? Vì sao? Em nêu hai biện pháp phòng tránh tật cận thị chưa mắc phải tật hạn chế tăng nặng tật cận thị mắt bị tật Câu 4: (1.5 điểm) Bảy vùng màu ánh sáng mặt trời tạo qua lăng kính nằm cạnh theo thứ tự nào? Vận dụng: Hãy cho biết quan sát chùm sáng trường hợp sau: Khi chiếu chùm ánh sáng trắng qua lọc màu đỏ Khi chiếu chùm ánh sáng xanh qua lọc màu đỏ Câu 5: (2,0 điểm) Vật AB hình mũi tên cao 2cm đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm, điểm A nằm trục cách thấu kính 30cm a) Dựng ảnh A’B’ vật AB qua thấu kính b) Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính chiều cao ảnh c) Di chuyển vật AB (Điểm A nằm trục chính) để thu ảnh chiều với vật lớn gấp lần vật? Giải thích Hết ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học 2016-2017 MÔN : VẬT LÝ Caâu 1: Nêu Nêu phận Nêu tác dung 0.5 điểm 0,5 điểm 0.25 điểm x4 Caâu 2: Nêu nguyên nhân Nêu biện pháp Giải thích Tính U2 = 100000V Tính PHP = 4000W 0.5 điểm 0.5 điểm 0,5 điểm 0.5 điểm 0.5 điểm Caâu 3: Nêu Bác A cận thị giải thích Nêu Bác B viễn thị giải thích Nêu biện pháp 0.25 điểmx2 0.25 điểmx2 0,5 điểmx2 Caâu 4: Nêu màu từ đỏ đến tím Nêu ý 0,5 điểm 0,5 điểmx2 Câu 5: a) Vẽ hình b) Tính khoảng cách d’= 15cm Tính chiều cao h’ = 1cm c) Tính AO = 7.5cm Di chuyển vật lại gần thấu kính khoảng 22.5cm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0, điểm 0,25 điểm ... ý 0,5 điểm 0,5 điểmx2 Câu 5: a) Vẽ hình b) Tính kho ng cách d’= 15cm Tính chiều cao h’ = 1cm c) Tính AO = 7.5cm Di chuyển vật lại gần thấu kính kho ng 22.5cm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0, điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: LY 9 kho tai lieu vat ly , LY 9 kho tai lieu vat ly