Ly 8 VU kho tai lieu vat ly

3 26 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:00

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN TRƯỜNG TH, THCS, THPT VIỆT ÚC KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: VẬT LÝ Thời gian: 45 phút Câu 1:(1,0 đ) Các chất cấu tạo nào? Lấy ví dụ minh họa? Câu 2:(2,0 đ) a Thế chuyển động Brown? b Giải thích tượng: Quả bóng cao su bóng bay bơm căng, dù có buộc thật chặt ngày xẹp dần? Câu 3:(1,5 đ) Nhiệt vật gì? Khi nhiệt độ vật tăng nhiệt tăng hay giảm? Tại sao? Câu 4(1,5 đ) a Sự dẫn nhiệt gì? b Giải thích tượng : Vào mùa lạnh mặc nhiều áo mỏng ấm mặc áo dày? Câu 5:(2,0 đ) Hãy chuyển hóa từ dạng sang dạng khác trường hợp sau: a Mũi tên bắn từ cung b Nước từ đập cao chảy xuống thấp làm quay tuabin Câu 6:(2,0 đ) Một người xe đạp, chuyển động thẳng đoạn đường nằm ngang thời gian 20 phút sinh công 720kJ a Tính cơng suất người xe đạp b Tính độ lớn lực kéo người tác dụng xe đạp đoạn đường 12km _HẾT_ ĐÁP ÁN HK2 LÝ – ĐỀ A Câu Trả lời - Chất cấu tạo từ hạt riêng biệt gọi nguyên tử, phân Điểm 0.5 điểm tử Ptử nhóm ntử kết hợp lại - VD minh họa - Chuyển động hỗn loạn khơng ngừng hạt nhỏ (có đường kính cỡ micrơmét) chất lỏng hay chất khí gọi chuyển động Brown - Giải thích: + Giữa ptử bóng pt khí có khoảng cách nên chúng đan xen lẫn + Các pt ln chuyển động hỗn loạn khơng ngừng, pt khí tự lẫn vào khoảng cách pt bóng => pt khí chui ngồi, bóng xẹp dần - Nhiệt vật tổng động phân tử cấu tạo nên vật Nhiệt vật phụ thuộc vào nhiệt độ vật - Khi nhiệt độ vật tăng nhiệt tăng - Khi nhiệt độ vật tăng, phân tử chuyển động nhanh, tổng động phân tử lớn, nhiệt vật tăng - Sự dẫn nhiệt: Nhiệt truyền trực tiếp từ phần 0.5 điểm 1.0 điểm 0.5x2 điểm 0.5 điểm 0.5 điểm 0.5 điểm sang phần khác vật, từ vật sang vật khác hình thức dẫn nhiệt - Giải thích: Vào mùa lạnh mặc nhiều áo mỏng ấm mặc 0.5 điểm áo dày lớp áo mỏng có khơng khí mà khơng khí dẫn nhiệt nên hạn chế truyền nhiệt từ thể mơi trường ngồi a Mũi tên bắn từ cung 1.0 điểm 1.0 điểm Có chuyển hóa từ đàn hồi cung sang động mũi tên b Nước từ đập cao chảy xuống thấp làm quay tuabin 0.5 điểm Gđ 1: Nước từ đập cao chảy xuống thấp => có chuyển hóa từ trọng trường sang động dòng nước Gđ 2: Dòng nước làm quay tuabin => có chuyển từ động 0.5 điểm dòng nước sang động tuabin - Tóm đề, đổi đơn vị 0.5 điểm - Công suất người xe đạp = P - Độ lớn lực kéo người tác dụng xe đạp đoạn đường 0.75 điểm 12km 0.75 điểm ******************************** MA TRẬN ĐỀ HK2 NĂM HỌC 2014 – 2015 NỘI DUNG Biết 3,5 điểm Công – công suất Cơ – Sự chuyển hóa CẤU TRÚC ĐỀ Hiểu 3,5 điểm V dụng 3,0đ 1,0 điểm 1,0 điểm 2,0 1,0 điểm 1,0 điểm 2,0 TỔNG CỘNG Cấu tạo chất Hai đặc điểm 1,0 điểm 1,0 điểm 1,0 điểm 2,0 1,0 điểm 0,5 điểm 3,5 0,5 điểm 1,5 1,5 10,0 cấu phân tử Nhiệt Dẫn nhiệt Tổng tạo 1,0 3,5 1,0 điểm 3,0 ... Brown - Giải thích: + Giữa ptử bóng pt khí có kho ng cách nên chúng đan xen lẫn + Các pt ln chuyển động hỗn loạn khơng ngừng, pt khí tự lẫn vào kho ng cách pt bóng => pt khí chui ngồi, bóng xẹp
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly 8 VU kho tai lieu vat ly , Ly 8 VU kho tai lieu vat ly