Ly 8 DDA kho tai lieu vat ly

2 25 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:59

Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Phú Nhuận Trường THCS Đào Duy Anh KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2014 - 2015 Môn: Vật lý Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: ( điểm ) Viết cơng thức tính áp suất chất lỏng Nêu đại lượng đơn vị công thức Câu : ( điểm ) Nêu ví dụ chứng tỏ vật chuyển động so với vật lại đứng yên so với vật khác Khi lái xe ngừng lại người xe đổ phía ?giải thích ? Câu : ( điểm ) Viết cơng thức tính áp suất lên bề mặt vật rắn nêu tên đại lượng ,đơn vị công thức Câu : ( điểm ) Một vật tích 0,5 m a/ Tính lực đẩy nước lên vật , biết lực riêng nước 10.000 N/ m b/ Tính lực đẩy dầu lên vật ,biết trọng lượng riêng dầu 8.000 N/ m ĐÁP ÁN Câu : Viết công thức ( điểm ) Nêu đại lượng đơn vị công thức ( điểm ) Câu : Nêu ví dụ (1,5 điểm) Người bị đổ phía trước ( 0,5 điểm ) Giải thích theo qúan tính ( 1,0 điểm) Câu :Công thức ( điểm ) Nêu đại lượng đơn vị công thức ( điểm ) Câu : Câu a/ F A1 = 500 N ( 1,5 điểm ) Câu b/ F A2 = 400 N (1,5điểm ) Lời giải sai , số sai, kết sai(-0,25 điểm ) Công thức sai cách giải không hợp lý khơng cho điểm phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly 8 DDA kho tai lieu vat ly , Ly 8 DDA kho tai lieu vat ly