Ly 7 VM kho tai lieu vat ly

2 17 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:59

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2014 - 2015 VIỆT MỸ Môn thi: VẬT LÝ – Lớp Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: ( điểm) a Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng? b Trong phòng mổ bệnh viện, người ta thường dùng hệ thống gồm nhiều đèn Theo em mục đích việc gì? Câu 2: ( điểm) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? Câu 3: (3 điểm) a Âm phản xạ gì? b Để xác định độ sâu đáy biển, tàu neo cố định mặt nước phát siêu âm thu lại siêu âm phản xạ sau 1,4 giây Biết vận tốc truyền siêu âm nước 1500 m/s Em tính độ sâu đáy biển ? Câu 4: (2 điểm) Chiếu tia sáng vào gương phẳng với góc tới 450 Tính góc tia tới tia phản xạ? Câu 5: ( điểm) Trên xe ô tô, xe máy người ta lắp gương cầu lồi phía trước người lái xe để quan sát phía sau mà khơng lắp gương phẳng Làm có lợi gì? ĐÁP ÁN Câu Mục 1.a Câu (2 điểm) 1.b Câu (2 điểm) 3.a Câu (3 điểm) Câu (2 điểm) Câu (1 điểm) 3.b Nội dung Trong môi trường suốt đồng tính ánh sáng truyền theo đường thẳng Mục đích việc dùng nhiều đèn để tránh tượng che khuất ánh sáng người dụng cụ khác phòng tạo nên ánh sáng truyền theo đường thẳng - Tia phản xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới pháp tuyến gương điểm tới - Góc phản xạ góc tới Âm dội lại gặp mặt chắn gọi âm phản xạ Tóm tắt đề Viết cơng thức: 2h = v.t v.t 1500.1,   1050(m) Tính được: h  2 Hình vẽ Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng suy ra: r = i = 450 Góc tia tới tia phản xạ: r + i = 450 + 450 = 900 Vì vùng nhìn thấy gương cầu lồi rộng vùng nhìn thấy gương phẳng có kích thước  giúp người lái xe nhìn khoảng rộng đằng sau Điểm 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 ... nhìn thấy gương cầu lồi rộng vùng nhìn thấy gương phẳng có kích thước  giúp người lái xe nhìn kho ng rộng đằng sau Điểm 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly 7 VM kho tai lieu vat ly , Ly 7 VM kho tai lieu vat ly