LY 7 NTT kho tai lieu vat ly

3 22 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:59

Họ tên: _ Lớp: Mã số: Phòng thi: _ SBD: _ Điểm số Thứ ngày tháng 12 năm 2014 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn : VẬT LÝ (Thời gian làm 45 phút không kể thời gian phát đề ) Lời phê chữ ký giám khảo Chữ ký GT1 Chữ ký GT2 Câu 1: (1,5 điểm) Phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng Câu 2: (2,5 điểm) a/ Nêu tính chất ảnh tạo gương phẳng? b/ Cho hai gương: gương phẳng, gương cầu lồi có kích thước Dựa vào tính chất ảnh vật tạo gương, trình bày cách nhận biết gương phẳng, gương cầu lồi? Câu 3: (1,5 điểm) a/ Nguồn âm gì? Nêu đặc điểm chung nguồn âm b/ Âm truyền đến tai ta nhờ môi trường nào? Câu 4: (2,5 điểm) a/ Một nguồn âm A thực 4000 dao dộng thời gian 20 giây, nguồn âm B thực 6000 dao động phút Hãy tính tần số nguồn âm ? b/ Cho biết nguồn âm phát âm trầm hơn? Câu 5: (2,0 điểm) Trong hình vẽ A’ ảnh ảo A qua gương phẳng (A, B, A’ nằm đường thẳng) a/ Hãy xác định vị trí gương phẳng vẽ gương phẳng? b/ Hãy vẽ ảnh ảo A’B’ AB qua gương? A B A' - Hết - ĐÁP ÁN LÝ – HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015 Câu 1: (1,5 điểm) - Tia phản xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới pháp tuyến gương điểm tới - Góc phản xạ góc tới 0.5 Câu 2: (2,5 điểm) a Tính chất ảnh tạo gương phẳng: ảnh ảo sau gương, lớn vật đối 1,5 xứng với vật qua gương b Đặt vật trước gần gương: - gương phẳng cho ảnh ảo, lớn vật - gương cầu lồi cho ảnh ảo, lớn vật Câu 3: (1,5 điểm) a Vật phát âm gọi nguồn âm b Đặc điểm chung nguồn âm: Vật phát âm dao động c Âm truyền đến tai ta nhờ môi trường: rắn, lỏng, khí 0.5 0.5 0.5 Câu : ( 2,5 đ ) - Tần số nguồn âm A - Tần số nguồn âm B 4000  200 Hz 20 6000  100 Hz 60 ( 1đ ) - Nguồn âm B phát âm trầm ( Sai, thiếu đơn vị -0,25đ ) Câu : ( 2,0 đ ) a) Xác định vị trí vẽ gương phẳng b) Vẽ ảnh A’B’ AB A B B ’ ( 1đ ) ( 0,5đ) (1,0đ) (1,0đ) A' ... điểm) a Vật phát âm gọi nguồn âm b Đặc điểm chung nguồn âm: Vật phát âm dao động c Âm truyền đến tai ta nhờ mơi trường: rắn, lỏng, khí 0.5 0.5 0.5 Câu : ( 2,5 đ ) - Tần số nguồn âm A - Tần số nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: LY 7 NTT kho tai lieu vat ly , LY 7 NTT kho tai lieu vat ly