LY 7 KT HKII 16 17 q3 kho tai lieu vat ly

2 36 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:59

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 01 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (1,0 điểm) Cọ xát nhựa với mảnh vải khô Sau cọ xát, người ta làm thí nghiệm quan sát thấy tượng sau: - Đưa nhựa lại gần vụn giấy thấy nhựa hút vụn giấy - Đưa nhựa lại gần mảnh vải khô cọ xát với nhựa thấy chúng hút Em giải thích tượng quan sát Câu 2: (4,0 điểm) Hình bên hai dụng cụ đo điện Em quan sát hình thực yêu cầu sau: a Gọi tên dụng cụ đo cho biết dụng cụ dùng để đo đại lượng nào? b Xác định giới hạn đo độ chia nhỏ dụng cụ đo c Đọc giá trị đo ứng với vị trí kim thị d Đổi đơn vị giá trị đo đọc câu c mV mA Câu 3: (4,0 điểm) Quan sát mạch điện hình bên thực yêu cầu sau: a Vẽ sơ đồ mạch điện chiều dòng điện chạy qua mạch b Vẽ lại sơ đồ mạch điện có mắc thêm ampe kế vào mạch để đo cường độ dòng điện qua mạch Đánh dấu chốt (+), (-) Ampe kế c Mắc thêm Vôn kế V1 vào hai điểm A, B để đo hiệu điện đèn Mắc thêm Vôn kế V vào hai điểm D, E hai cực nguồn điện d Khi khóa K mở, sớ Ampe kế Vôn kế mạch bao nhiêu? Câu 4: (1,0 điểm) Khi có dòng điện chạy qua, vật dẫn nóng lên Ta nói dòng điện gây tác dụng nhiệt Trong dụng cụ dùng điện sau đây, tác dụng nhiệt đối với dụng cụ có lợi tác dụng nhiệt đới với dụng cụ có hại: Quạt điện, bàn là, nồi cơm điện, máy sấy tóc, ti vi, máy bơm nước, mỏ hàn điện, máy vi tính - Hết Học sinh không sử dụng tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (1,0 điểm)  Thanh nhựa hút giấy nhựa nhiễm điện  Thanh nhựa vải khô hút chúng nhiễm điện khác loại 0,5đ 0,5đ Câu (4,0 điểm) a Hình vơn kế, đo hiệu điện Hình Ampe kế, đo cường độ dòng điện b Hình 1: GHĐ 10,00 V ; ĐCNN: 0,5 V Hình 2: GHĐ 4,0 A ; ĐCNN: 0,2 A c U = 1,5 V ; I = 3,2 A d U = 1,5 V = 1500 mV ; I = 3,2 A = 3200 mA 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1,0đ 1,0đ Câu (4,0 điểm) a Vẽ SĐMĐ Vẽ chiều dòng điện b Vẽ lại mắc Ampe kế, ghi chốt (+), (-) c Mắc V1 đo đèn Mắc V đo nguồn d K mở : Ampe kế Vôn kế V1 V Vôn kế V V 0,5đ 0,5đ 1,0đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Câu (1,0 điểm)  Tác dụng nhiệt có lợi: Bàn là, nồi cơm điện, máy sấy, mỏ hàn điện  Tác dụng nhiệt có hại: Quạt điện, ti vi, máy bơm, máy vi tính 0,5đ 0,5đ ...ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2 016 - 20 17 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (1,0 điểm)  Thanh nhựa hút giấy nhựa
- Xem thêm -

Xem thêm: LY 7 KT HKII 16 17 q3 kho tai lieu vat ly , LY 7 KT HKII 16 17 q3 kho tai lieu vat ly