Ly 6 VA kho tai lieu vat ly

2 16 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:59

KIỂM TRA HỌC KÌ II (NH 2014-2015) MƠN: VẬT LÝ THỜI GIAN: 45 PHÚT PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN PHÚ NHUẬN TRƯỜNG THCS – THPT VIỆT ANH Câu 1: (2 điểm) Em nêu kết luận nở nhiệt chất chất rắn? Ví dụ ứng dụng thực tế Câu 2: (1.5 điểm) Em so sánh giống khác nở nhiệt chất rắn chất khí? Câu 3: (1.5 điểm) Em nêu kết luận nóng chảy đơng đặc? Lấy ví dụ ứng dụng thực tế? Câu (1.5 điểm) Tại bóng bàn bị bẹp, nhúng vào nước nóng lại phồng lên? Câu (2 điểm) a) Tính 400C ứng với 0F b) Tính 2120F ứng với 0C Câu (1.5 điểm) Bỏ vài cục nước đá lấy từ tủ lạnh vào cốc thuỷ tinh theo dõi nhiệt độ nước đá, người ta lập bảng sau: Thời gian(phút) 10 Nhiệt độ (0C) -6 -3 0 Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian 12 14 16 ĐÁP ÁN Năm học: 2014-2015 Môn : Vật lý Thời gian làm : 45 phút C© u Hướng Dẫn Chất rắn nở nóng lên co lại lạnh Các chất rắn khác co dãn nhiệt khác Ví dụ: cầu thép đốt nóng thể tích tăng lên Vận dụng: gắn đường ray xe lửa làm cầu làm tôn lợp nhà - Giống nhau: chất rắn chất khí nở nóng lên co lại lạnh - Khác nhau: + Chất rắn khác co dãn nhiệt khác §iĨm điểm điểm 0.5 điểm + Chất khí khác co dãn nhiệt giống nhau, chất khí nở nhiệt nhiều chất rắn -Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi nóng chảy Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi đơng đặc - Phần lớn chất nóng chảy (hay đông đặc) nhiệt độ xác định Nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy Nhiệt độ nóng chảy chất khác khác - Trong thời gian nóng chảy (hay đơng đặc) nhiệt độ vật khơng thay đổi Ví dụ: Đúc tượng đồng, chuông đồng, rèn dao, cuốc… Khi cho bóng bàn bị bẹp vào nước nóng, khơng khí bóng bàn nóng lên,nở làm cho bóng phồng lên cũ a) 400C = 320F + 40.1,80F = 320F + 720F = 1040F b) 2120F= 212 − 32 180 C = C = 1000C 1,8 1,8 0.5 điểm 0.5 điểm 0.5 điểm 0.5 điểm 0.5 điểm 1.5 điểm điểm điểm 1.5 điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly 6 VA kho tai lieu vat ly , Ly 6 VA kho tai lieu vat ly