Ly 6 việt anh kho tai lieu vat ly

3 31 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:59

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN PHÚ NHUẬN TRƯỜNG THCS & THPT VIỆT ANH KIỂM TRA HỌC KÌ I(NH 2014 – 2015) MÔN: LÝ THỜI GIAN: 45 PHÚT A/ Phầnlýthuyết: (5 đ) Câu 1: Khốilượngcủamộtvậtlàgì ?mộtbaogạocókhốilượng 50 kg , sốnàycó ý nghĩagì?Đơnvịđokhốilượngchínhthứccủanước ta làgì?Đểđokhốilượngcủamộtvậtngười ta thườngdùngdụngcụnào? Kểtênmộtsốdụngcụđokhốilượngmàembiết? (1,5 đ) Câu 2: Lựclàgì ?Lựctácdụngvàomộtvậtcóthểgâyrakếtquảnào?Cho vídụmỗitrườnghợp? thếnàolàhailựccânbằng? chovídụvềhailựccânbằng?( đ ) Câu 3: khốilượngriêngcủamộtchấtlàgì? Đơnvịcủakhốilượngriêng? Cơngthứctínhkhốilượngriêngcủamộtchất?( 1,5 đ ) B/ Phầnbàitập(5 đ) Câu1 :Mộtbình chia độchứanước, mựcnước ngangvạch 60 cm3 Thả 10 viên bi giốngnhauvàobình, mựcnướctrongbìnhdânglên ngangvạch 80 cm3.Hỏithểtíchcủamộtviên bi làbaonhiêu? (2 đ) Câu2 :Mộtngườinặng 85 kg Hãytínhtrọnglượngcủangườinày?(1 đ) Câu3 :Mộtthanhnhơmcóthểtíchlà 20 dm3 Biếtkhốilượngriêngcủanhơmlà 2700 kg/m3.Hãytính( đ ) a, Khốilượngcủathanhnhơmlàbaonhiêu? b, Trọnglượngcủathanhnhơmlàbaonhiêu? c, Trọnglượngriêngcủathanhnhơmlàbaonhiêu? HẾT Đápánđềthihọckì I Nămhọc 2014 – 2015 Môn :VậtLýlớp Câu (1,5đ) (2đ) Đápán Điểm -khốilượngcủamộtchấtchỉlượngchấtchứatrongđó 0,5đ - 50 kg chỉsốlượnggạocótrongbao 0.5đ - đơnvịđokhốilượngchínhthứccủanước ta kg, người ta thườngdùngcânđểđokhốilượng, cânđồnghồ , cânRơbecvan, cânđòn… 0.5đ - Tácdụngđẩykéocủavậtnàylênvậtkhácgọilàlực 1đ Lựctácdụnglênmộtvậtcóthểlàmbiếnđổichuyểnđộngcủavậtđóhoặclàmbiếndạng Haikếtquảcóthểcùngxảyra - VD…… Hailựccânbằnglàhailựccùngtácdụngvàomộtvật, cùngphươngnhưngngượcchiều cùngđộlớn, 1đ - VD… (1,5đ) - khốilượngriêngcủamộtchấtlàkhốilượngcủamộtmétkhốichấtđó 0.5đ - đơnvị : kilogamtrênmétkhối (kg/m3) - cơngthức ( nêuđúngvàchúthíchđơnvị) 1đ -thểtíchcủa 10 viên bi: V2 – V1 = 80 – 60 = 20 cm3 1đ - thểtíchcủa viên bi : V = 20/10 = cm3 1đ 2(1đ) -trọnglượngcủangườinàylà : P = 10 M = 10 85 = 850 (N) 1đ 3(2đ) -thểtích V = 20 dm3 = 0.02 m3 0.5đ 1(2đ) - khốilượngriêng D = 2700 kg/m3 - khốilượngcủathanhnhôm : m = D V = 0.02 2700 = 54 kg 0.5đ - trọnglượngcủathanhnhôm : P = 10 m = 54 10 = 540 N 0.5đ - trọnglượngriêngcủathanhnhôm : d = 10 D = 10 2700 = 27000 0.5đ ... khốilượngriêng D = 2700 kg/m3 - khốilượngcủathanhnhôm : m = D V = 0.02 2700 = 54 kg 0.5đ - trọnglượngcủathanhnhôm : P = 10 m = 54 10 = 540 N 0.5đ - trọnglượngriêngcủathanhnhôm : d = 10 D = 10 2700 = 27000... kilogamtrênmétkhối (kg/m3) - cơngthức ( nêuđúngvàchúthíchđơnvị) 1đ -thểtíchcủa 10 viên bi: V2 – V1 = 80 – 60 = 20 cm3 1đ - thểtíchcủa viên bi : V = 20/10 = cm3 1đ 2(1đ) -trọnglượngcủangườinàylà : P = 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly 6 việt anh kho tai lieu vat ly , Ly 6 việt anh kho tai lieu vat ly