LY 6 KT HKII 16 17 q3 kho tai lieu vat ly

2 23 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:59

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 01 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2,0 điểm) a) Kích thước vật rắn thay đổi nhiệt độ vật rắn tăng lên, giảm đi? b) Em cho biết rót nước nóng vào ly thủy tinh có thành dày ly dễ bị vỡ Câu 2: (3,0 điểm) a) Để xác định xác nhiệt độ vật người ta dùng dụng cụ gì? Dụng cụ hoạt động dựa tượng nào? b) Quan sát hình bên Gọi tên loại nhiệt kế, xác định GHĐ nêu công dụng loại nhiệt kế (Kẻ bảng vào giấy làm trả lời câu hỏi) Loại a) Nam cực có nhiệt độ trung bình khoảng -56 0F, nhiệt kế Bắc cực có nhiệt độ trung bình khoảng -29 0C (1) Vậy nhiệt độ trung bình Nam cực (2) C Bắc cực trung bình 0F? Giới hạn đo (GHĐ) 0C Từ đến … Từ đến … Câu 3: (4,0 điểm) Công dụng NHIỆT ĐỘ a) Thế nóng chảy? Thế đơng đặc? b) Trong lần làm thí nghiệm khảo sát nóng chảy Băng phiến, nhóm học sinh ghi lại bảng số liệu thay đổi nhiệt độ Băng phiến trạng thái băng phiến bảng bên Dựa vào bảng số liệu, em cho biết Băng phiến bắt đầu nóng chảy phút thứ mấy? Lúc nhiệt độ Băng phiến 0C? Dựa vào bảng số liệu, em cho biết thời gian nóng chảy, băng phiến tồn thể nào? Nhiệt độ Băng phiến khoảng thời gian có thay đổi khơng? Dựa vào bảng số liệu, học sinh vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ Băng phiến theo thời gian Trục nằm ngang trục thời gian, trục thẳng đứng trục nhiệt độ (Học sinh vẽ đường biểu diễn vào giấy làm bài) Câu 4: (1,0 điểm) Cho biết dụng cụ hình ứng dụng với loại máy đơn giản nào? - Hết Học sinh không sử dụng tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm C o phút ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: (2,0 điểm) a Kích thước vật rắn tăng nhiệt độ tăng giảm nhiệt độ giảm 1,0đ b Khi rót nước nóng vào ly có thành dày thành ly bên nở 1,0đ bên ngồi chưa nở kịp nên sinh lực lớn làm vỡ ly Câu 2: (3,0 điểm) a Để xác định xác nhiệt độ người ta dùng nhiệt kế Nhiệt kế hoạt động dựa nở nhiệt chất b Học sinh gọi tên nhiệt kế, xác định GHĐ công dụng nhiệt kế c Học sinh đổi đơn vị Câu 3: (4,0 điểm) a Sự chuyển chất từ thể rắng sang thể lỏng gọi nóng chảy Sự chuyển chất từ thể lỏng sang thể rắn đông đặc b - Băng phiến bắt đầu nóng chảy phút thứ Nhiệt độ lúc 80 C - Trong thời gian nóng chảy, Băng phiến tồn thể rắn lỏng Nhiệt độ Băng phiến không đổi - Vẽ đồ thị Câu 4: (1,0 điểm) Hình 1: Mặt phẳng nghiêng HÌnh 2: Ròng rọc Hình 3: Đòn bẩy (thiếu ý trừ 0,5 điểm) 0,5đ 0,5đ 0,5đ x 2= 1,0đ 0,5đ x 2= 1,0đ 1,0đ 1,0đ 1,0đ 1,0đ 1,0đ ... 20 16 - 2 017 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: (2,0 điểm) a Kích thước vật rắn tăng nhiệt độ tăng giảm nhiệt độ giảm 1,0đ b Khi rót nước nóng vào ly có thành dày thành ly. .. rót nước nóng vào ly có thành dày thành ly bên nở 1,0đ bên chưa nở kịp nên sinh lực lớn làm vỡ ly Câu 2: (3,0 điểm) a Để xác định xác nhiệt độ người ta dùng nhiệt kế Nhiệt kế hoạt động dựa nở
- Xem thêm -

Xem thêm: LY 6 KT HKII 16 17 q3 kho tai lieu vat ly , LY 6 KT HKII 16 17 q3 kho tai lieu vat ly