KT HKII LY7 14 15 PGD new kho tai lieu vat ly

2 29 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:58

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN VẬT LÝ Thời gian 45 phút, khơng kể thời gian giao đề ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: (2 điểm) a Dòng điện gì? Cường độ dòng điện cho biết điều gì? b Em quan sát ampe kế hình H.1, H.2, cho biết giới hạn đo (GHĐ) độ chia nhỏ (ĐCNN) ampe kế Câu 2: (2 điểm) a Thế chất dẫn điện, chất cách điện? b Cho chất sau đây: đồng, thủy tinh, ruột viết chì, gỗ khơ, nước ngun chất, nước thường dùng, nước muối, cao su Em cho biết chất chất dẫn điện, chất chất cách điện Câu 3: (2 điểm) a Nêu tác dụng dòng điện Mỗi tác dụng cho ví dụ minh họa b Nêu phương pháp mạ vàng vỏ đồng hồ kim loại Câu 4: (2 điểm) a Nêu quy ước chiều dòng điện mạch điện b Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện hai pin mắc nối tiếp, cơng tắc đóng, hai đèn mắc nối tiếp, hai vôn kế đo hiệu điện đầu đèn, ampe kế đo cường độ dòng điện qua mạch Vẽ mũi tên dọc theo dây dẫn mơ tả chiều dòng điện mạch Câu 5: (2 điểm) a Số vôn mỗi dụng cụ điện cho biết điều gì? Trên bóng đèn có ghi V Hỏi mắc đèn vào hiệu điện để đèn hoạt động tốt nhất? sao? b Đổi đơn vị: 0,75 V = ……… mV 3800 V = ……… kV 1,375 A = ……… mA 40 mA = ……… A HẾT Họ tên học sinh: Số báo danh: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN VẬT LÝ HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (2 điểm) a Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng Cường độ dòng điện đại lượng cho biết độ mạnh, yếu dòng điện b Ampe kế hình H.1: GHĐ: 25 A ĐCNN: A Ampe kế hình H.2: GHĐ: 200 mA ĐCNN: mA 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ Câu 2: (2 điểm) a Chất dẫn điện chất cho dòng điện chạy qua Chất cách điện chất khơng cho dòng điện chạy qua b Chất dẫn điện: đồng, nước muối, ruột viết chì, nước thường dùng Chất cách điện là: cao su, thủy tinh, gỗ khô, nước nguyên chất 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ Câu 3: (2 điểm) a.Tác dụng nhiệt: bàn điện Tác dụng phát sáng: đèn huỳnh quang Tác dụng hóa: mạ điện Tác dụng từ: chng điện Tác dụng sinh lí: máy xoa bóp b Cực dương nguồn điện nối với thỏi vàng, cực âm nối với vỏ đồng hồ, dung dịch mạ muối vàng 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,75 đ Câu 4: (2 điểm) a Chiều dòng điện chiều từ cực dương qua dây dẫn thiết bị điện tới cực âm nguồn điện b Vẽ sơ đồ Vẽ mũi tên chiều dòng điện Câu 5: (2 điểm) a Số vôn mỗi dụng cụ điện cho biết hiệu điện định mức để dụng cụ hoạt động bình thường Mắc đèn vào hiệu điện V hiệu điện định mức đèn V đèn hoạt động tốt b Đổi – ý 0,25 đ  HẾT 0,5 đ 1,0 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 1,0 đ ...ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2 014 – 2 015 MÔN VẬT LÝ HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (2 điểm) a Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: KT HKII LY7 14 15 PGD new kho tai lieu vat ly , KT HKII LY7 14 15 PGD new kho tai lieu vat ly