Khối 9 kho tai lieu vat ly

4 31 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:58

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học: 2016 – 2017 Mơn: Vật lí Ngày kiểm tra: 20/04/2017 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 45 phút (khơng kể thời gian phát đề) (Đề thi có 01 trang) Câu (1,5 điểm): a) Thế tượng khúc xạ ánh sáng? b) Nêu ví dụ mơ tả hình ảnh vật mà mắt ta thấy tia khúc xạ đến mắt tạo Câu (1,5 điểm): a) Những biểu biện tật cận thị? b) Bạn An nhìn rõ vật cách mắt từ 15cm đến 50cm Mắt An bị tật gì? An phải đeo thấu kính loại kính thích hợp có tiêu cự cm? Câu ( 2,0 điểm): a) Trình bày nguyên tắc hoạt động máy biến thế? b) Máy hạ có số vòng hai cuộn dây 300 vòng 600 vòng Nếu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều 220 V hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp bao nhiêu? Câu ( 2,0 điểm): a) Trình bày nguyên nhân gây cách làm giảm hao phí điện đường dây tải điện? b) Truyền tải công suất điện 200 MW từ nguồn đến nơi tiêu thụ cách dùng dây dẫn có điện trở tổng cộng 20 Ω Hiệu điện hai đầu đường dây trước truyền tải 800 kV Tính cơng suất hao phí tỏa nhiệt đường dây Câu (3,0 điểm): Bạn Nam dùng kính lúp có số bội giác 2,5x để quan sát vật nhỏ AB đặt vng góc với trục (điểm A trục chính) cách kính đoạn cm a) Em nêu hai trường hợp cần sử dụng kính lúp sống b) Tính tiêu cự kính lúp c) Vẽ ảnh A’B’ vật AB qua thấu kính theo tỉ lệ nhận xét tính chất ảnh A’B’ Hết DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO KT TRƯỞNG PHỊNG PHĨ TRƯỞNG PHÒNG TRẦN MINH KHA NGƯỜI RA ĐỀ DƯƠNG THẢO CHÂU HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: VẬT LÍ LỚP Câu Nội dung Điểm Câu a) SGK tr/ 108, TLDHVL9/ tr 1,0đ (1,5đ) b) Nêu ví dụ 0,5đ Câu a) SGK tr 132, TLDHVL9/tr 41 0,5đ (1,5 đ) b) Mắt An bị tật cận thị 0,5đ An phải đeo thấu kính phân kì có tiêu cự 50cm 0,5đ Câu a) SGK tr 100 1,0đ (2,0đ) b) U = 220V n1 = 600 vòng n2 = 300 vòng U2 = ? V 0,25đ Hiệu điện lấy hai đầu cuộn thứ cấp: U n1 = U n2 =>U2 = U1 0,25đ n2 300 = 220 =110 V n1 600 0,5đ Thiếu sai đơn vị trừ 0,25đ Câu (2,0đ) a) Nguyên nhân: SGK tr 98/ TLDH tr 152 Cách làm giảm hao phí: SGK tr 99/ TLDH tr 152 b) P = 200MW =200.000.000W= 2.108 W U= 800kV = 800.000V R = 20 Ω Php =? W 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ Cơng suất hao phí tỏa nhiệt đường dây là: Ρ (2.108 ) Php = R = 20 = 1.250.000W U (8.105 ) 0,5đ Thiếu sai đơn vị trừ 0,25đ Câu (3,0đ) a) Kể trường hợp cần sử dụng kính lúp sống 0,5đ Mỗi trường hợp 0,25đ b) Tiêu cự kính lúp: 25 25 25 => f = = = 10cm G= f G 2, 1,0đ c) Hình vẽ ( thiếu mũi tên biểu diễn đường truyền tia 1,0đ sáng -0,25đ; ảnh vẽ đường liền nét -0,25đ) Nhận xét: Ảnh A’B’ AB qua THKT ảnh ảo, chiều lớn vật 0,5đ ** Lưu ý: Sai thiếu đơn vị câu trừ 0,25đ Hết DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO KT TRƯỞNG PHỊNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG TRẦN MINH KHA NGƯỜI RA ĐÁP ÁN DƯƠNG THẢO CHÂU ... n1 600 0,5đ Thiếu sai đơn vị trừ 0,25đ Câu (2,0đ) a) Nguyên nhân: SGK tr 98 / TLDH tr 152 Cách làm giảm hao phí: SGK tr 99 / TLDH tr 152 b) P = 200MW =200.000.000W= 2.108 W U= 800kV = 800.000V R... 2017 MÔN: VẬT LÍ LỚP Câu Nội dung Điểm Câu a) SGK tr/ 108, TLDHVL9/ tr 1,0đ (1,5đ) b) Nêu ví dụ 0,5đ Câu a) SGK tr 132, TLDHVL9/tr 41 0,5đ (1,5 đ) b) Mắt An bị tật cận thị 0,5đ An phải đeo thấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Khối 9 kho tai lieu vat ly , Khối 9 kho tai lieu vat ly