HKII l9 (14 15) kho tai lieu vat ly

3 52 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:58

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN PHÚ ĐỀ KIỂM TRA HKII – NH 2014-2015 HỌ TÊN: LỚP: TRƯỜNG: Chữ kýHỌC GT1 SỐ BD: MÔN VẬT LÍ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút ĐƯC VIẾT VÀO SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ SINH ChữKHÔNG ký GT2 KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHẦN PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT ĐIỂM Chữ ký GK1 Chữ ký GK2 SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ Nêu cấu tạo máy phát điện xoay chiều Phân biệt hai loại máy phát điện xoay chiều Dynamo xe đạp thuộc loại máy phát điện nào? (1,5đ) Trình bày cách đơn giản để biết thấu kính thấu kính hội tụ hay thấu kính phân kì Em cho biết thấu kính hình bên TKHT hay TKPK? Tại sao? (1,5đ) Trong lớp, bạn học sinh phải đeo sát mắt thấu kính phân kì có tiêu cự 100 cm để nhìn rõ vật xa mà khơng phải điều tiết (1đ) a Mắt bạn bị tật gì? b Khi khơng đeo kính, bạn nhìn rõ vật xa cách mắt bao nhiêu? Một máy biến gồm cuộn sơ cấp có 500 vòng, cuộn thứ cấp có 50000 vòng đặt đầu đường dây tải điện để truyền điện xa, hiệu điện đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp 2000 V (1đ) a Đây máy tăng hay hạ thế? b Tính hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp 5 Người ta tải công suất điện 500 kW đến khu dân cư đường dây tải có điện trở tổng cộng 10 Ω Hiệu điện đầu đường dây tải 10 kV Tính cơng suất hao phí tỏa nhiệt dây (1,5đ) Để quan sát chi tiết nhỏ sửa đồng hồ, người thợ sửa đồng hồ thường sử dụng dụng cụ có tên gì? Nêu cách sử dụng cụ (1đ) Một vật AB cao cm hình mũi tên đặt vng góc trục thấu kính hội tụ Điểm A nằm trục cách thấu kính cm, thấu kính có tiêu cự 12 cm (2,5đ) a Hãy dựng ảnh A’B’ qua thấu kính b Ảnh A’B’ ảnh thật hay ảo, lớn hay nhỏ vật, hay ngược chiều so với vật? c Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính chiều cao ảnh A’B’ HẾT HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKII MÔN VẬT LÍ LỚP ****** (1,5 đ) - Nêu cấu tạo - (0,5đ) Phân loại o Máy phát điện có nam châm quay (0,25đ) o Máy phát điện có cuộn dây quay (0,25đ) - Dynamo thuộc loại máy phát điện có nam châm quay (0, 5đ) (1,5 đ) - Trình bày Là TKHT Vì cho ảnh ảo chiều lớn vật (0,5 đ) (0,5 đ) (0,5 đ) (1 đ) a Tật cận thị b d = OCv = f = 100cm (0,5đ) (0,5đ) (1đ) Tóm tắt (0,25 đ) a Máy tăng b U2 = 200.000 V 0,25đ 0,5đ c (1,5đ) a Tóm tắt b Lời giải c Php = 25 kW (0,25 đ) (0,75 đ) (0,5 đ) (1đ) - Kính lúp (0,5 đ) Vật cần quan sát phải đặt khoảng tiêu cự kính lúp (0,5 đ) (2,5đ) Tóm tắt (0,25 đ) a Dựng ảnh tỉ lệ b Ảnh ảo, chiều, lớn vật c d’ = 24 cm h’ = cm 0,5đ 0,75đ 0,5đ 0,5đ Lưu ý: - Thiếu lời giải đơn vị trừ 0,25 điểm cho lần, trừ không lần - Học sinh giải tốn theo cách khác nhau, cho đủ điểm theo quy định phần HẾT ... A’B’ qua thấu kính b Ảnh A’B’ ảnh thật hay ảo, lớn hay nhỏ vật, hay ngược chiều so với vật? c Tính kho ng cách từ ảnh đến thấu kính chiều cao ảnh A’B’ ... HẾT HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKII MÔN VẬT LÍ LỚP ****** (1,5 đ) - Nêu cấu tạo - (0,5đ) Phân loại o Máy phát điện có nam châm... giải c Php = 25 kW (0,25 đ) (0,75 đ) (0,5 đ) (1đ) - Kính lúp (0,5 đ) Vật cần quan sát phải đặt kho ng tiêu cự kính lúp (0,5 đ) (2,5đ) Tóm tắt (0,25 đ) a Dựng ảnh tỉ lệ b Ảnh ảo, chiều, lớn vật
- Xem thêm -

Xem thêm: HKII l9 (14 15) kho tai lieu vat ly , HKII l9 (14 15) kho tai lieu vat ly